Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

web.terrassa.org

Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

2

2

4

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Impulsar un servei d’assessoria ambiental adreçada

a agricultors, ramaders i propietaris forestals

Per tal de millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa i d’impulsar unes bones pràctiques

ambientals, l’Ajuntament crearà un servei d’assessoria adreçat a agricultors, ramaders i

propietaris forestals.

curt

2

organitzatiu

AJUT

More magazines by this user
Similar magazines