Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

web.terrassa.org

Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

2

3

3

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

La façana de la ciutat:

millora de la connectivitat amb l’entorn natural i ordenació dels horts familiars

Fer un inventari dels horts familiars de Terrassa

L’existència d’horts familiars i marginals és un dels aspectes que identifiquen l’espai periurbà de

Terrassa. A part d’abordar el tema dels horts familiars en el planejament urbanístic, és necessari

conèixer la situació actual d’aquests horts (ús social, gestió, etc.).

L’Ajuntament elaborarà un estudi dels horts familiars de Terrassa que inclourà un inventari

detallat de tots els horts familiars existents i on s’analitzaran les característiques socials dels

usuaris, la gestió (aigües de reg, comercialització de productes, etc.), l’estat de conservació

(tancaments perimètrics dels horts, edificacions existents, etc.) i el nivell de productivitat i

d’autoconsum.

Aquest estudi pot servir com a document de base per planificar l’ordenació futura dels horts

familiars del municipi (Vegeu Acció 2.3.4.).

curt

1

48.081 €

AJUT

More magazines by this user
Similar magazines