31.03.2015 Views

programa AFRIKALDIA II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AFRIK

ALDIA

IIAFRIKAR ZINE ZIKLOA

II CICLO DE CINE AFRICANO

2015 APIRILA/MAIATZA

ABRIL/MAYO 2015

ALDABE GIZARTE ETXEA

CENTRO CÍVICO ALDABE


Naara

Ostirala, Apirilak 17 / Viernes, 17 Abril - 19:00

laburmetraiak / cortos

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Paul Urkijo Fikzioa / Ficción

Benin, España - 2014 / 14’ min

Francés, bariba, español– Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado español

Videoblogger harro bat Afrikara doa, eta nahi gabe, Afrikako folklore-ipuin

arduragarri eta magiko batean sartuko da. Manuel Iradier Elkarte Afrikanistak

eta IngumaFilmak-ek egina, Vitoria-Gasteizko Udalaren laguntzarekin.

Un engreido videoblogger viaja por África y sin quererlo se sumerge en un inquietante y mágico cuento del

folclore africano. Producido por la Asociación Africanista Manuel Iradier e Inguma Filmak, con la ayuda del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Twaaga

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Cedríc Ido Fikzioa / Ficción

Francia, Burkina Faso - 2013 / 30’ min

Francés – Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado español

Burkina Faso, 1985. Manu zortzi urteko haur bat da eta ez du lagunik. Hori

dela eta, anaia nagusi Albertekin eta beraren bi lagunekin, Kabore eta

Ibourekin, joango da leku guztietara. Manuk jakin du Albert marabu batengana joan dela garaiezin bihurtzeko

Hortaz, Manuk pentsatzen du benetako bizitzan badirela zenbait botere magiko, eta astero komikietako

abenturetan ikusten dituen super-heroiei aurre egiteko modukoak direla.

Burkina Faso, 1985. Manu es un niño de ocho años que no tiene amigos. Por ello, sigue por todas partes a su

hermano mayor Albert y a sus dos amigos, Kaboré e Ibou. Manu descubre que Albert ha ido a ver a un marabú

para hacerse invencible. Entonces, Manu piensa que en la vida real existen poderes mágicos que pueden

rivalizar con los de los superhéroes, cuyas aventuras lee en los tebeos todas las semanas.

Au commencent

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Lamine Dieme Fikzioa / Ficción

Senegal - 2014 / 6’ min

Francés – Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado español

Hasieran, ez zegoen ezer..., gizakia iritsi, eta dena hasi zen... “Gizateriaren

ohiko arazoak, egungo gezurrak”... Baina, zer gelditzen zaio benetan gizarte honi?

Al principio, no había nada… llegó el hombre y empezó todo… “Los distintos problemas cotidianos de la

humanidad, las mentiras de la actualidad”… Pero ¿qué le queda realmente a esta sociedad?

Adamt

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Zelalem Woldemariam Fikzioa / Ficción

Etiopía- 2013 / 18’ min

Inglés – Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado español

Etiopiako konpositore eta bateria-jole gazte batek haurtzaroko esperientzia

traumatiko bati egin behar dio aurre, baina inspirazioa emango dion espiritu gor bat azalduko zaio gogoetak

beste norabide baterantz bideratzearren.

Un joven compositor y batería etíope debe enfrentarse a una experiencia traumática de su infancia, pero se le

aparece un espíritu sordo que le inspira para canalizar sus recuerdos en otra dirección.


Ostirala, Apirilak 24 / Viernes, 24 Abril - 19:00

Le challat de Tunis

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Kaouther Ben Hania

Fikzioa / Ficción

Túnez , Francia , Canadá , Emiratos Árabes Unidos -

2014 / 90’ min

Árabe – Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado

español

Tunis iraultza aurretik. Motorista batek, eskuan labana duela, hiriko kaleetatik ibiltzen da eta emakumeen

ipurmasailak zulatzen ditu. “Le Challat” (labana) deitzen dute, eta izena bakarrik entzunda terrorea eta

lilura sortzen du. Gaizkile bakartia, hiri-kondaira, talde politiko baten edo erlijio-fanatikoen sorkuntza?

Hamar urte ondoren, udaberri aurreko arabiar garaian, gazte errealizadore batek Tuniseko benetako

Challat-en misterioa ikertuko du.

Túnez antes de la revolución. Un motorista, navaja en mano, recorre las calles de la ciudad rajando las

nalgas de las mujeres. Le llaman “Le Challat” (La Navaja), y basta con mencionar su nombre para suscitar el

terror y la fascinación. ¿Delincuente solitario, leyenda urbana, creación de un grupo político o de fanáticos

religiosos? Diez años después, en la época posprimavera árabe, una joven realizadora decide investigar

para descubrir el misterio del auténtico Challat de Túnez.

Asteazkena, Maiatzak 6 / Miércoles, 6 Mayo - 19:00

In my genes

ZUZENDARIA / DIRECTOR: Lupita Nyong’ o

Dokumentala / Documental

Kenia - 2009 / 78’ min

Inglés - Azpitituluak gaztelaniaz / Subtitulado

español

Nola biziko da zuri bat batez ere beltzez osatutako gizartean? Zer sentituko du pertsona ikusgarriena eta,

seguri aski, baztertuena izanda? Agnes Keniako emakume albino bat da, eta egunero-egunero bizi du

hori. Jaio zenetik albinoen inguruan dauden aurreiritziak jasan ditu. Nire geneetan filmak, anormaltasun

genetiko huts batengatik bazterketa jasaten duten zortzi biktimen lekukoa jasoko du.

¿Cómo se vive siendo blanco en una sociedad mayoritariamente negra? ¿Qué se siente al ser una de las

personas más visibles y probablemente una de las más ignoradas? Agnes, una mujer albina de Kenia, lo

vive a diario. Desde que nació, ha aguantado los prejuicios que rodean a los albinos. En mis genes recoge

el testimonio de ocho personas víctimas de la discriminación por culpa de una simple anomalía genética.


AFRIK

ALDIA

AFRIKAR ZINE ZIKLOA

CICLO DE CINE AFRICANO

Manuel Iradier Elkarte Afrikanistak, zinemak balio eta sinesmen jakin batzuk igortzeko

indar handia duela, eta ikusleengan eragina erabakigarria izan dezakeela jakinda,

Vitoria-Gasteizko Udalaren laguntzarekin antolatu du bigarren afrikar zinema-ziklo hau.

Zikloak, Benin, Burkina Faso, Senegal, Etiopia, Tunez eta Kenia bezalako herrialdetan kokatutako

istorioren bidez kontzientzia kritikoa sortzea du helburu.

La Asociación Africanista Manuel Iradier, consciente de la fuerza que tiene el cine como

medio para transmitir una serie de valores y creencias, y con influencia determinante sobre el

público espectador, organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este

segundo ciclo de cine africano; con el que se pretende aportar a la creación de conciencia

crítica a partir de historias ambientadas en países como Benin, Burkina Faso, Senegal, Etiopía,

Tunez y Kenia.

Informazio gehiagorako:

Para más información:

www.iradier.org

Tel. 945 14 76 02

africanista@iradier.org

@asoafricanista

asociacionafricanista.manueliradier

Antolatzailea / Organiza:

Laguntzaileak / Colaboran:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!