Views
3 years ago

משוואות - חלק ב - מטח

משוואות - חלק ב - מטח

משוואות - חלק ב -

משוואות - חלק ב א.‏ השוואה בין שתי פונקציות בייצוגים שונים מה נלמד?‏ ייצוג פונקציות בסקיצות של גרפים וקריאת מידע מסקיצות משפחות של פונקציות השוואה בין ערכים של שתי פונקציות קוויות בייצוגים שונים המושג משוואה כהשוואה בין שתי פונקציות פתרון של משוואה בייצוגים שונים.‏ 1 2 3 משוואות - חלק ב השוואה בין שתי פונקציות בייצוגים שונים ייצוג פונקציות בסקיצות של גרפים לפניכם שני קווים ישרים המתארים תהליך של מילוי מים בשתי בריכות.‏ ענו על השאלות והסבירו את תשובותיכם:‏ א.‏ האם יש נקודת זמן שבה כמות המים בבריכה א גדולה מכמות המים בבריכה ב?‏ ב.‏ באיזו בריכה תהיה כמות מים גדולה יותר כעבור 3 שעות?‏ ג.‏ איזו בריכה תתמלא ראשונה בכמות של 10 מטר מעוקב ‏(מ"ק)?‏ ד.‏ איזו בריכה מתמלאת בקצב מהיר יותר?‏ ה.‏ איזה גרף תלול יותר?‏ כאשר מסרטטים גרף לא מדויק,‏ המשקף בערך את המאפיינים החשובים של הפונקציה ושל התהליך שהיא מתארת,‏ קוראים לגרף סקיצה.‏ לדוגמה:‏ במשימה 1 מופיעה סקיצה של שני גרפים.‏ בסקיצה אפשר לראות שהשיפוע של גרף אחד גדול מהשיפוע של הגרף השני,‏ ושני הגרפים עוברים דרך ראשית הצירים.‏ אי אפשר לדעת מהם השיעורים המדויקים של הנקודות על הגרף,‏ ולכן אי אפשר לקרוא נתונים מספריים של התהליכים המתוארים.‏ בריכה א זמן ‏(שעות)‏ בריכה ב א.‏ לכל אחד מהגרפים המופיעים במשימה 1 התאימו אחד מהתיאורים שלפניכם והסבירו את תשובותיכם:‏ כמות המים ‏(מ"ק)‏ • הבריכה מתמלאת בקצב של 3 מ"ק לשעה.‏ • הבריכה מתמלאת בקצב של 6 מ"ק לשעה.‏ ב.‏ כתבו ביטוי אלגברי המתאר את תהליך המילוי של בריכה א.‏ ג.‏ כתבו ביטוי אלגברי המתאר את תהליך המילוי של בריכה ב.‏ ד.‏ סכמו את ההבדלים בין התיאורים של תהליכי המילוי של שתי הבריכות בכל ייצוג - מילולי,‏ גרפי ואלגברי.‏ העתיקו למחברת את הגרפים המופיעים במשימה 1. א.‏ הוסיפו שני גרפים המתארים תהליכי מילוי של שתי בריכות אחרות:‏ • בריכה ג מתמלאת בקצב של 4 מ"ק לשעה.‏ • בריכה ד מתמלאת בקצב של 1 מ"ק לשעה.‏ ב.‏ כתבו ביטויים המתאימים לתהליכי המילוי של בריכה ג ושל בריכה ד.‏ 68

ספרדית
היצע הגז הטבעי למשק הישראלי ממאגרים בים התיכון - ד"ר מיכאל גרדוש, 7.11 ...
ª - PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL URUGUAY
ª Real Travel magazine - African Conservation Experience
La 7 ª Edición de los Cursos de Verano de la UPM se ... - Infoespacial
超导螺线管谱仪
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਵਿਸਸ ਦੇਵਿਕਿਪ ... - BC Renal Agency
จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย หน้า 27-50 - MEAs Think Tank
紀伊大島の地質 - 京大フィールド研 - 京都大学
PDFダウンロード - コスモ・バイオ
2010 SPEA FIM トライアル世界選手権シリーズ 第3戦 日本グランプリ
Presentación Torre \(Adulto\) [Sólo lectura] - Roemmers
El cultivo de la colza en Castilla y León. El cultivo de la ... - ITACyL
SAE Paro Cardio Respiratorio (PCR) - Reeme.arizona.edu
5 4 3 2 1 6 ABCD 5 4 3 2 1 6 ABCD - Cultura Extremadura
Guía de Distribuidores - Air Liquide
ע"ס בשעת חרום
והקראים הגאונים הגות
קורות חיים
מוטת-זמן-עתיד כמיומנות קוגניטיבית בחקר העתיד
הוראות הפעלה - רוגב מחשבים
פרק אחד-עשר: הפילוסופיה היהודית באיטליה
פרק רביעי: הגותו של יהודה הלוי
הרמב״ם בעקבות
מורשת מורשת יהדותספרד במרוקו יהדותספרד במרוקו מהגירוש ועדימינו מהגיר