21dec2010 to 31mar2011-vn

jetstar

21dec2010 to 31mar2011-vn

Lịch bay từ 21/12/2010 ñến 31/03/2011

Chặng bay Số hiệu chuyến bay

Giờ cất

cánh

Giờ hạ cánh Tần suất Máy bay

BL790 06:30 08:40 Hàng ngày A320/B737

BL792 07:15 09:25 Hàng ngày A320/B737

BL794 08:00 10:10 Hàng ngày A320/B737

BL796 10:05 12:15 Hàng ngày A320/B737

BL798 12:05 14:15 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội

BL800 12:55 15:05 Hàng ngày A320/B737

BL802 15:40 17:50 Hàng ngày A320/B737

BL804 17:05 19:15 Hàng ngày A320/B737

BL806 17:50 20:00 Hàng ngày A320/B737

BL808 19:05 21:15 Hàng ngày A320/B737

BL810 21:15 23:25 Hàng ngày A320/B737

BL791 07:30 09:35 Hàng ngày A320/B737

BL793 09:15 11:20 Hàng ngày A320/B737

BL795 10:00 12:05 Hàng ngày A320/B737

BL797 12:50 14:55 Hàng ngày A320/B737

BL799 14:15 16:20 Hàng ngày A320/B737

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

BL801 15:00 17:05 Hàng ngày A320/B737

BL803 18:30 20:35 Hàng ngày A320/B737

BL805 19:20 21:25 Hàng ngày A320/B737

BL807 20:05 22:10 Hàng ngày A320/B737

BL809 20:50 22:55 Hàng ngày A320/B737

BL811 21:50 23:55 Hàng ngày A320/B737

BL592 06:45 08:00 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – ðà Nẵng

BL594

BL596

10:25

17:00

11:40

18:15

Hàng ngày

Hàng ngày

A320/B737

A320/B737

BL598 19:30 20:45 Hàng ngày A320/B737

BL593 08:35 09:50 Hàng ngày A320/B737

ðà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh

BL595

BL597

12:15

18:45

13:30

20:00

Hàng ngày

Hàng ngày

A320/B737

A320/B737

BL599 21:20 22:35 Hàng ngày A320/B737

BL510 07:05 09:00 Hàng ngày A320/B737

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng

Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội – ðà Nẵng

ðà Nẵng – Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh – Huế

Huế – Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh – Vinh

Vinh - Tp. Hồ Chí Minh

BL512 11:55 13:50 Hàng ngày A320/B737

BL511 09:35 11:30 Hàng ngày A320/B737

BL513 14:30 16:25 Hàng ngày A320/B737

BL563 10:40 11:55 Hàng ngày A320/B737

BL565 15:40 16:55 Hàng ngày A320/B737

BL564 12:25 13:40 Hàng ngày A320/B737

BL566 17:30 18:45 Hàng ngày A320/B737

BL580 06:50 08:10 Hàng ngày A320/B737

BL582 15:40 17:00 Hàng ngày A320/B737

BL581 08:45 10:05 Hàng ngày A320/B737

BL583 17:35 18:55 Hàng ngày A320/B737

BL520 10:40 12:25 Hàng ngày A320/B737

BL522 14:20 16:05 Hàng ngày A320/B737

BL521 13:00 14:45 Hàng ngày A320/B737

BL523 16:45 18:30 Hàng ngày A320/B737

Lịch bay và giờ bay có thể thay ñổi, vui lòng liên lạc 19001550 ñể biết chi tiết

More magazines by this user
Similar magazines