Views
3 years ago

(GUIA ITTS CAT-33 si - CCOO de Catalunya

(GUIA ITTS CAT-33 si - CCOO de Catalunya

(GUIA ITTS CAT-33 si - CCOO de

LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL AVUI Marc Legal i Criteris per a l’actuació sindical

 • Page 2 and 3: LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETA
 • Page 4 and 5: La ITSS avui 3 SUMARI .............
 • Page 6 and 7: La ITSS avui 5 8.3. El reglament ge
 • Page 8 and 9: La ITSS avui 7 PRÒLEG Teniu a les
 • Page 10 and 11: La ITSS avui 9 PRESENTACIÓ Des de
 • Page 12 and 13: La ITSS avui 11 PART I. ORÍGENS I
 • Page 14 and 15: La ITSS avui 13 El 1r de Maig de 18
 • Page 16 and 17: La ITSS avui 15 Al llarg de la prim
 • Page 18 and 19: que van entrar en vigor. L’object
 • Page 20 and 21: La ITSS avui 19 II. LA INSPECCIÓ D
 • Page 22 and 23: La ITSS avui 21 III. REGULACIÓ LEG
 • Page 24 and 25: La ITSS avui 23 són funcionaris de
 • Page 26 and 27: La ITSS avui 25 de riscos, etc. No
 • Page 28 and 29: La ITSS avui 27 Els tècnics del Ce
 • Page 30 and 31: La ITSS avui 29 Si un empresari den
 • Page 32 and 33: La ITSS avui 31 En qualsevol cas, e
 • Page 34 and 35: La ITSS avui 33 IV. EL PROCEDIMENT
 • Page 36 and 37: La ITSS avui 35 • Fets denunciats
 • Page 38 and 39: La ITSS avui 37 4.5. L’ordre supe
 • Page 40 and 41: La ITSS avui 39 V. ELS DIVERSOS MOM
 • Page 42 and 43: La ITSS avui 41 Per això resulta f
 • Page 44 and 45: La ITSS avui 43 • En els casos en
 • Page 46 and 47: La ITSS avui 45 • És compatible
 • Page 48 and 49: La ITSS avui 47 la Inspecció de Tr
 • Page 50 and 51: La ITSS avui 49 • Bases de cotitz
 • Page 52 and 53:

  La ITSS avui 51 La Inspecció trami

 • Page 54 and 55:

  La ITSS avui 53 indicació de les i

 • Page 56 and 57:

  La ITSS avui 55 - El procediment sa

 • Page 58 and 59:

  La ITSS avui 57 Fer al·legacions c

 • Page 60 and 61:

  La ITSS avui 59 1. Matèries que s

 • Page 62 and 63:

  La ITSS avui 61 PART II. CRITERIS P

 • Page 64 and 65:

  La ITSS avui 63 Hi ha tres moments

 • Page 66 and 67:

  La ITSS avui 65 Com ja hem vist en

 • Page 68 and 69:

  La ITSS avui 67 Amb data de 3 de se

 • Page 70 and 71:

  La ITSS avui 69 • La investigaci

 • Page 72 and 73:

  La ITSS avui 71 11.2. Ocupació En

 • Page 74 and 75:

  La ITSS avui 73 de vulneració de c

 • Page 76 and 77:

  La ITSS avui 75 treballadors immigr

 • Page 78 and 79:

  La ITSS avui 77 • Subcontractaci

 • Page 80 and 81:

  La ITSS avui 79 • La notificació

 • Page 82:

  La ITSS avui 81 XII. LES PROPOSTES

 • Page 86:

  1. ANNEXOS DE LEGISLACIÓ

 • Page 89 and 90:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 91 and 92:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 93 and 94:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 95 and 96:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 97 and 98:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 99 and 100:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 101 and 102:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 103 and 104:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 105 and 106:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 107 and 108:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 109 and 110:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 112 and 113:

  La ITSS avui 111 2. Reglament d’O

 • Page 114 and 115:

  La ITSS avui 113 2. La Administraci

 • Page 116 and 117:

  La ITSS avui 115 atribuida a otros

 • Page 118 and 119:

  La ITSS avui 117 la Administración

 • Page 120 and 121:

  La ITSS avui 119 5ª Instar, por su

 • Page 122 and 123:

  La ITSS avui 121 que será expedido

 • Page 124 and 125:

  La ITSS avui 123 especialización y

 • Page 126 and 127:

  La ITSS avui 125 2. Las actuaciones

 • Page 128 and 129:

  La ITSS avui 127 Social, proponer a

 • Page 130 and 131:

  La ITSS avui 129 3. En los programa

 • Page 132 and 133:

  La ITSS avui 131 Artículo 33. Norm

 • Page 134 and 135:

  La ITSS avui 133 Artículo 39. Cola

 • Page 136 and 137:

  La ITSS avui 135 de la Inspección

 • Page 138 and 139:

  La ITSS avui 137 4. En la Oficina d

 • Page 140 and 141:

  La ITSS avui 139 2. En cada provinc

 • Page 142 and 143:

  La ITSS avui 141 9º Cualquier otro

 • Page 144 and 145:

  La ITSS avui 143 3. En las provinci

 • Page 146 and 147:

  La ITSS avui 145 y momento, en rég

 • Page 148 and 149:

  La ITSS avui 147 sancionadores y li

 • Page 150 and 151:

  La ITSS avui 149 4. La habilitació

 • Page 152 and 153:

  La ITSS avui 151 representante, y o

 • Page 154 and 155:

  La ITSS avui 153 pericial a la Insp

 • Page 156 and 157:

  La ITSS avui 155 documentación que

 • Page 158 and 159:

  La ITSS avui 157 3. Text refós Lle

 • Page 160 and 161:

  La ITSS avui 159 6. Las cooperativa

 • Page 162 and 163:

  La ITSS avui 161 CAPITULO II Infrac

 • Page 164 and 165:

  La ITSS avui 163 7. La transgresió

 • Page 166 and 167:

  La ITSS avui 165 alcanzan las facul

 • Page 168 and 169:

  La ITSS avui 167 3. Constituye infr

 • Page 170 and 171:

  La ITSS avui 169 Sección 2ª. Infr

 • Page 172 and 173:

  La ITSS avui 171 para la seguridad

 • Page 174 and 175:

  La ITSS avui 173 a) Incumplir la ob

 • Page 176 and 177:

  La ITSS avui 175 de acceso al Libro

 • Page 178 and 179:

  La ITSS avui 177 11. Ejercer sus ac

 • Page 180 and 181:

  La ITSS avui 179 Artículo 14. Infr

 • Page 182 and 183:

  La ITSS avui 181 5. Incumplir, los

 • Page 184 and 185:

  La ITSS avui 183 b) No remitir a la

 • Page 186 and 187:

  La ITSS avui 185 Artículo 20. Conc

 • Page 188 and 189:

  La ITSS avui 187 7. No solicitar lo

 • Page 190 and 191:

  La ITSS avui 189 2. En el supuesto

 • Page 192 and 193:

  La ITSS avui 191 respectivamente, e

 • Page 194 and 195:

  La ITSS avui 193 8. No solicitar en

 • Page 196 and 197:

  La ITSS avui 195 CAPITULO IV Infrac

 • Page 198 and 199:

  La ITSS avui 197 1. Son infraccione

 • Page 200 and 201:

  La ITSS avui 199 7. Se sancionará

 • Page 202 and 203:

  La ITSS avui 201 Sección 2ª. Norm

 • Page 204 and 205:

  La ITSS avui 203 Artículo 45. Sanc

 • Page 206 and 207:

  La ITSS avui 205 2. En el caso de t

 • Page 208 and 209:

  La ITSS avui 207 8. La potestad par

 • Page 210 and 211:

  La ITSS avui 209 2. El procedimient

 • Page 212 and 213:

  La ITSS avui 211 La Inspección de

 • Page 214 and 215:

  La ITSS avui 213 4. Procediment San

 • Page 216 and 217:

  La ITSS avui 215 3. Hasta tanto se

 • Page 218 and 219:

  La ITSS avui 217 4. Queda excluido

 • Page 220 and 221:

  La ITSS avui 219 la suspensión del

 • Page 222 and 223:

  La ITSS avui 221 b) Por orden de se

 • Page 224 and 225:

  La ITSS avui 223 SECCION 2ª. Conse

 • Page 226 and 227:

  La ITSS avui 225 correspondiente en

 • Page 228 and 229:

  La ITSS avui 227 SECCION 2ª. Trami

 • Page 230 and 231:

  La ITSS avui 229 del expediente san

 • Page 232 and 233:

  La ITSS avui 231 de la materia, de

 • Page 234 and 235:

  La ITSS avui 233 competencia y, en

 • Page 236 and 237:

  La ITSS avui 235 2. La propuesta de

 • Page 238 and 239:

  La ITSS avui 237 2. La base de coti

 • Page 240 and 241:

  La ITSS avui 239 ilegales y lesivas

 • Page 242 and 243:

  La ITSS avui 241 naturaleza de la p

 • Page 244 and 245:

  La ITSS avui 243 2. Cuando los téc

 • Page 246:

  2. INSTRUCCIONS DE L’ADMINISTRACI

 • Page 249 and 250:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 251 and 252:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 253 and 254:

  Criteris per a l’actuació sindic

 • Page 256 and 257:

  2. INFORMACIÓ ALS DELEGATS DE PREV

 • Page 258 and 259:

  La ITSS avui 257

 • Page 260 and 261:

  La ITSS avui 259 3. CRITERI OPERATI

 • Page 262 and 263:

  La ITSS avui 261

 • Page 264:

  La ITSS avui 263

 • Page 268 and 269:

  1. DENÚNCIA La ITSS avui 267

 • Page 270 and 271:

  3. ESCRIT D’ESMENA I MILLORA La I

 • Page 272:

  La ITSS avui 271 ADRECES PREFECTURE

 • Page 275:

  Amb el suport de: Generalitat de Ca

(GUIA ITTS CAST-33 s - CCOO de Catalunya
63. lo Sindicat - CCOO de Catalunya
GUIA DIVERSITAT I NO DISCRIMINACIÓ.qxp - CCOO de Catalunya
191. Ona sindical | setembre - CCOO de Catalunya
estudi 'L'afiliació estrangera a CCOO de Catalunya
196. Comarca | setembre - octubre 2009 - CCOO de Catalunya
23. Estudis - CCOO de Catalunya
les mútues - CCOO de Catalunya
Papers sindicals - CCOO de Catalunya
el ambiente psicosocial de trabajo y la salud - CCOO de Catalunya
186. Ona sindical | novembre - CCOO de Catalunya
material didàctic 2 - CCOO de Catalunya
194. Vila obrera | març - CCOO de Catalunya
Augmenta l'atur a la comarca - CCOO de Catalunya
EL TREBALL A BARCELONA 2011 - CCOO de Catalunya
La nostra Veu-OK16 - CCOO de Catalunya
LEXIC RELACIONS LABORAUS - CCOO de Catalunya
Poesías ganadoras del 6º premio de Poesia de - CCOO de Catalunya
DOC CAT 10. 5.qxp - CCOO de Catalunya
DOCUMENTS CONGRESSUALS - CCOO de Catalunya
CCOO no incrementa la cuota para el año 2013 - CCOO de Catalunya
Mis manos, mi capital - CCOO de Catalunya
Intervenció de Joan Coscubiela en l'acte del - CCOO de Catalunya
Conversaciones en Colomers - CCOO de Catalunya
Número 14 - CCOO de Catalunya
Guia informativa sobre l'euro per recepta - CCOO de Catalunya
ESTATUTOS - CCOO de Catalunya
Objectius de la negociació col·lectiva 2012 - CCOO de Catalunya
veure arxiu - CCOO de Catalunya
estudi - CCOO de Catalunya