Científics per la pau i el moviment d'objecció científica

serveis.uab.cat

Científics per la pau i el moviment d'objecció científica

Dwight D. Eisenhower (1961)


Senator J. William Fulbright spoke out against themilitarization of academia, warning that, "in lending itselftoo much to the purposes of government, a university failsits higher purposes," and called attention to the existenceof what he termed themilitary-industrial-academic complexor what historian Stuart W. Leslie has termed the "goldentriangle“ of "military agencies, the high technology industry,and research universities.”


Taula 1: Els deu països amb major despesa militar (SIPRI Annual Yearbook, 2003)País Classif. Despesa militar (milionsde $, a preus constants de2000)% del totalmundialEUA 1 417.400 47%Japó 2 46.900 5%Regne Unit 3 37.100 4%França 4 35.000 4%Xina 5 32.800 4%Alemanya 6 27.200 3%Itàlia 7 20.800 2%Iran 8 19.200 2%Aràbia Saudita 9 19.100 2%Corea del Sud 10 13.900 2%


Les deu principals companyies productores d’armament a la OCDE (2002)Companyia País SectorVenda d’armes(milions de $)1 Lockheed Martin EEUU Av, El, Mi 23337 882 Boeing EEUU Av, El, Mi 22033 413 Raytheon EEUU El, Mi 15291 91British AerospaceA, Av, El, Mi,4RU15036 77SystemsAl/m5 Northrop Grumman EEUU Av, El, Mi, Al/m 12278 556 General Dynamics EEUU Vm, B 9800 717 Thales Francia El, Mi, Al/m 7653 668 EADS Holanda Av 6290 209 Finnmecanica Italia 3894 4810 Honeywell EEUU El, Mo 3800 16% sobrevendestotalsA=Artilleria, Av=Avions,El=Electrònica, Mo=Motors,Mi=Míssils,Vm=Vehicles militars,Al/m=Armes lleugeres i munició, B=VaixellsFont:Defense News


Els dos “arbres de la ciènciaUtilització enguerres “civils”Vendes al3r MónSubstituaciód’armes “obsoletes”NousarmamentsEfectes“col·laterals”Utilització enguerres perifèriquesSocialsSanitàriesResposta anecessitatsIndustrialsMedioambientalsTecnologiesútilsTecnologa“barroca”ConeixementsbàsicsR+DmilitarRecursosPersonalcientíficR+Dcivil


Els dos “arbres de la ciència”-Secretisme-Escàs control-Poca consideracióa les despeses-Prioritats definidespel complex industrial/militar-Financiació a càrrecdels pressupostos públics-CONSUMEIX MÉS DE 1/3 DELS RECURSOSDEDICATS A R+D (a escala mundial)R+Dmilitar-Apertura-Múltiples controls-Preocupacióper les despeses-Prioritats definidesper múltiples actors-Finançament divers(públic i privat)R+Dcivil

More magazines by this user
Similar magazines