TREBALL AMB ELS JOVES

hemerotecadrogues.cat

TREBALL AMB ELS JOVES

Entrenament d’habilitatsL’habilitat de ser assertiuManeres de reaccionar en diferents situacionsDavant una situació podem reaccionar amb un estil de comunicació assertiu, passiu o agressiu. Elsestils de conducta i de comunicació formen part d’un continu.En un extrem, tenim l’estil agressiu. Exemples d’aquest estil de comunicació serien la baralla,l’acusació, l’insult, l’atac verbal, l’amenaça, la generalització dels errors, riures i fer burla de l’altre,etc. Aquest estil té avantatges (la gent no intenta atacar algú agressiu), però també inconvenients(ningú no vol una persona agressiva al seu costal: normalment és considerada una persona maleducada i té conflictes personals habitualment).A l’altre extrem, tenim l’estil passiu. Exemples d’aquest estil de comunicació serien fer el que lagent diu sense protestar, no defensar els propis interessos, no atrevir -se a defensar els propis drets,no tenir en compte els propis sentiments, etc. Aquest estil té avantatges (les persones amb aquestestil de comunicació rarament són rebutjades directament pels altres i s’eviten conflictes), però tambéinconvenients (la gent s’aprofita de les persones passives; només la mateixa persona sap què lisembla bé o malament, i sovint té sentiments d’inferioritat o frustració).Entre l’estil agressiu i el passiu, tenim l’estil assertiu, que agafa els aspectes més positius dels dosestils. Exemples d’aquest estil de comunicació serien defensar els propis interessos, atrevir-se adefensar els propis drets sense violar els dels altres, tenir en compte els propis sentiments, expressarlIiurement les pròpies opinions, no permetre que els altres s’aprofitin d’un mateix, poder discreparde la gent de forma oberta, poder dir no, etc. Els avantatges d’aquest estil són evidents: es potobtenir més fàcilment l’objectiu que un té sense ocasionar trastorns als altres, s’actua a favor delspropis interessos sense sentir-se culpable, s’incrementa l’autoestima, etc.; però també té inconvenients:l’entorn necessita un temps per acostumar-se a un estil assertiu, i s’ha d’entrenar perquè noresulti estrany sinó que surti de manera espontània.Obstacles que pot presentar L’interlocutor i com es poden superarRiure-se’nRespon a la teva reivindicació amb un acudit, una broma o rient.Processar canvi: “Fer-hi broma ens allunya del tema”, “Et pot semblar graciós, però... “CulparEt culpa a tu del problema o de la situació.Claudicació simulada: “Tens raó, però... “, “Pot ser que t’ho sembli, però... “Mostrar-hi desacord: Explicar la teva posició.AtacarRespon a la teva afirmació amb un atac personal.2

More magazines by this user
Similar magazines