Views
3 years ago

2005 Dones, Salut i Treballs - ctesc

2005 Dones, Salut i Treballs - ctesc

2005 Dones, Salut i Treballs -

 • Page 2 and 3: Dones, salut i treballs
 • Page 4 and 5: Dones, salut i treballsÍNDEXINTROD
 • Page 6: Dones, salut i treballsPART CCONCLU
 • Page 9 and 10: La primera part de l’informe desc
 • Page 11 and 12: 1. LA DONA EN EL MERCAT DE TREBALL1
 • Page 13 and 14: principi de la seva vida activa (a
 • Page 15 and 16: 1.3 DETERMINANTS SOCIOECONÒMICSUna
 • Page 17 and 18: Des d’un punt de vista econòmic,
 • Page 19 and 20: No obstant això, l’increment de
 • Page 21 and 22: Les diferències de gènere en la t
 • Page 23 and 24: Segons un estudi elaborat pel Conse
 • Page 25 and 26: En relació amb el nivell d’estud
 • Page 27 and 28: En la resta de sectors d’activita
 • Page 29 and 30: El grup de dones menors de 25 anys
 • Page 31 and 32: Per sector d’activitat, l’atur
 • Page 33 and 34: 1.8 DISCRIMINACIÓ SALARIALEn prime
 • Page 35 and 36: En relació amb el tipus d’empres
 • Page 37 and 38: LA DONA AMB DISCAPACITAT I EL MERCA
 • Page 39 and 40: El nombre de població treballadora
 • Page 41 and 42: 2- Una mateixa feina pot comportar
 • Page 43 and 44: Un concepte interessant pel que fa
 • Page 45 and 46: La majoria de les dones assalariade
 • Page 47 and 48: Pel que fa al risc reproductiu, hi
 • Page 49 and 50: D’aquests, l’estrès és, pel s
 • Page 51 and 52: Encara que aquestes xifres mostren
 • Page 53 and 54:

  Figura 2.5.4 Evolució dels acciden

 • Page 55 and 56:

  Les figures que van de 2.5.7 a 2.5.

 • Page 57 and 58:

  Figura 2.5.11 Accidents mortals en

 • Page 59 and 60:

  3. CONDICIONS DE VIDA I TREBALL3.1

 • Page 61 and 62:

  3.2 L’ENQUESTA DE SALUT DE CATALU

 • Page 63 and 64:

  LA POBLACIÓ OCUPADALes condicions

 • Page 65 and 66:

  Hi ha diferències en el temps dedi

 • Page 67 and 68:

  A Catalunya, el temps dedicat al tr

 • Page 69 and 70:

  en dediquen gairebé 25 (Figura 3.2

 • Page 71 and 72:

  Taula 3.2.1 Població ocupada expos

 • Page 73 and 74:

  Tal com s’aprecia a la Taula 3.2.

 • Page 75 and 76:

  ELS HÀBITS RELACIONATS AMB LA SALU

 • Page 77 and 78:

  La població ocupada fa poca activi

 • Page 79 and 80:

  Figura 3.2.12 Prevalença de tabaqu

 • Page 81 and 82:

  El 36% dels fumadors ha intentat de

 • Page 83 and 84:

  No hi ha diferències en l’edat s

 • Page 85 and 86:

  Finalment, mentre que entre les don

 • Page 87 and 88:

  Taula 3.3.1 Freqüència d’exposi

 • Page 89 and 90:

  Les condicions de treball d’aques

 • Page 91 and 92:

  D’altra banda, l’assetjament re

 • Page 93 and 94:

  No existeix un perfil de persona o

 • Page 95 and 96:

  En apartats anteriors s’han donat

 • Page 97 and 98:

  1. Normativa i estratègia de preve

 • Page 99 and 100:

  La majoria d’investigacions sobre

 • Page 101 and 102:

  2. Altra normativa i estratègies r

 • Page 103 and 104:

  Les formes de discriminació direct

 • Page 105 and 106:

  dones entren i romanen en el món d

 • Page 107 and 108:

  S’atorga massa pes a les mesures

 • Page 109 and 110:

  Un nombre encara molt reduït d’a

 • Page 111 and 112:

  “És molt més que l’absència

 • Page 113 and 114:

  Aquestes activitats es poden classi

 • Page 115 and 116:

  2.4 LES MALALTIES PROFESSIONALS I E

 • Page 117 and 118:

  Els resultats són plans d’actuac

 • Page 119 and 120:

  Hi ha diversos tipus d’activitats

 • Page 121 and 122:

  Les dades de formació ocupacional

 • Page 123 and 124:

  La UE-15 defineix en l’estratègi

 • Page 125 and 126:

  Aquests serveis poden ser proporcio

 • Page 127 and 128:

  3.1 INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURET

 • Page 129 and 130:

  La selecció de les empreses que se

 • Page 131 and 132:

  Cal esmentar la iniciativa del Depa

 • Page 133 and 134:

  Un informe recent de l’Agència E

 • Page 135 and 136:

  4.2 EINES I MÈTODES ESPECÍFICSHig

 • Page 137 and 138:

  Els dos mètodes més emprats actua

 • Page 139 and 140:

  En el 2003, l’INSHT va convocar b

 • Page 141 and 142:

  Beques FISEn la convocatòria de ju

 • Page 143 and 144:

  Els criteris generals són prou glo

 • Page 145 and 146:

  1. Conclusions1.1 GENERALS1- Encara

 • Page 147 and 148:

  15- El col·lectiu femení presenta

 • Page 149 and 150:

  11. Les dones que treballen en el s

 • Page 151 and 152:

  2.1 SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIAC

 • Page 153 and 154:

  4. Fomentar els mètodes participat

 • Page 155 and 156:

  2.4 SUPORT A LES INTERVENCIONS I A

 • Page 157 and 158:

  4. Establir protocols de seguiment

 • Page 159 and 160:

  1. Mayordomo M. Dones. Treball i ec

 • Page 161 and 162:

  37. Badura B., Kickbusch I. Health

 • Page 163 and 164:

  74. Departament de Treball i Indús

 • Page 165 and 166:

  162

 • Page 167 and 168:

  Aquest glossari ha estat elaborat a

 • Page 169 and 170:

  FORÇA DE TREBALLTotal de persones

 • Page 171 and 172:

  POLÍTIQUES INSENSIBLES AL GÈNEREN

 • Page 173 and 174:

  170

 • Page 175:

  Consell de Treball,Econòmic i Soci

Treball i salut en un món globalitzat... i en crisi - Universitat ...
Treball i economia en femení - Associació de Dones Periodistes de ...
Velles i noves infelicitats: La salut i la manipulació del cos - UPEC
disseny metodològic per a l'anàlisi d'impacte de la formació ... - ctesc
Dones i crisi
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Memòria d'activitats 2003 - ctesc
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Manual de Seguretat i Salut - Fremap
Manual de seguretat i salut Manual de seguretat i salut - Fremap
revista DONES 15 af - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Manual de Seguretat i Salut al Sector Hospitals Manual de ... - Fremap
Comunicar la igualtat i els nous valors - Associació de Dones ...
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Evolució de les desigualtats en la salut a Catalunya - Fundació ...
Maltractaments i salut mental : la violència de gènere un factor ...
natació i salut - CN Rubí
ALCOHOL i SALUT - Hospital Vall d'Hebron
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Tabac i dona - Generalitat de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Manual de Seguretat i Salut - Fremap
Itineraris de formació i inserció laboral dels joves - Fundació Jaume ...
Jornada “Inclusió laboral i salut mental: evidències i ... - Cibersam