Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐118

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Veuré llavors un altre firmamentJoan Casas Vindràlamortielsullsm’arrencarà: veuréllavorsunaltrefirmament. Lafinitudésunvaixellvarat, l’hortalissaquemenjonotécucs, elsilencim’impregnadeclarors. Lamortéspuramentuncanvimés.Hetriat aquest poemabreude“Domini màgic”, el llibreque m’agradamés delsd’enJoanVinyoli.L’hetriat perlasevabrevetatilasevadensitat.El poemas’instal∙laenunatensiósuprema entrelacontingència absolutadel moment present(“l’hortalissaquemenjonotécucs”)iunareflexiósobrelamortielseumisteriqueés portadora de ressonàncies d’altres poetes i d’altres poemes que són grats alpoeta.Totensisdecasíl∙labs(totsdeterminacióaguda,taxativa,peròsenserima).ElprimerdialogabrutalmentambCesarePavese(“Verràlamorteeavràituoiocchi”1 ...)Elprimerielsegonmantenenundiàlegmésdistant,peròquetroboevident,ambelCant EspiritualdeMaragall.Eltercerversexpressaalhoralaconvicciódelafinitudielplanyperaquestnaviliqueno vaenlloc.Elquart s’instal∙laenlaconcrecióabsolutadel present quetanmateixesveutranscendida,enelcinquè,pelllampegueigdela intuïció poètica.Per acabar reprenem eldiàleg amb elspoetes delamortilamirada:“Lamortéspuramentuncanvimés”.EnunacartaaMiquelMartíiPolVinyoliescrivia:“Nosésimaiaconsegueixoelqueen Ribaendeia–citode memòria‐la ‘transsubstanciació perfecta,sense residus,de lamatèriaenformalírica’.”En poemes com aquests’hiacostamolt.Elresidumaterial,comelcucdel’hortalissa,janohiés.1N’hihatraduccionscatalanes.Joproposolameva,queéscomsegueix:“Vindràlamortitindràelsteusulls/aquestamortqueensfacompanyia/delmatífinsalvespre,senseson,/sorda,talmentcomunapenaantiga/ocomunviciabsurd.Elsteusulls/seranllavorsunaparaula vana,/unlamentofegat,unaquietud. / Ésaixícom elsveuscada matí/quansola etpleguesdamuntdetumateixa/enelmirall.Oh,caraesperança,/també sabremaquelldianosaltres/queetslavidaiqueetselno‐res./Pera tothomtélamortunesguard./Vindrà lamortitindràelsteusulls,/seràigualcomdeixarcórrerunvici,/seràcomveureadintredelmirall/unrostremortquetornaaemergir,/comescoltarunabocajaclosa./Davallaremensilencial’abisme.”119

el-procc3a9s-5-publicacioweb
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya