Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Joan VinyoliTeresa Font“Maino és tard.Tot ésen cadamoment imprevisiblei únic. ‐Dolça nit‐ Ulls, cares,mans,‐ Mentre aforaroden els estels… i tot encara,aquí, sensesaber‐ho,vida cap a més vida. On la mort? Semprevigilaperòfempermanerad’aturar‐la.”Joan Vinyoli va escriure per a mi aquestesparaulesenun “posa‐vasos”mentre preníemunaotresginebres,arafamés detrenta anys enun pubanglèsdeBarcelona.Vaigconèixerelpoetaalacasafamiliarquanjoteniasetovuitanys.Vinyoli era amic dels meus pares i veniatotsovintacasaasopariafertertúliaambelmeupare,allegirpoemes,aparlardepoesiaitambéaemprovar‐seelsjerseis demitjaamb dibuixosde fantasiaquelamevamarelifeiaambgranil∙lusió.Begur,estiusamb aiguablava,Rupit,tardorsamb vent d’aram,Alforja,hiverns vora del foc,primaveresambolordefarigolaaVallvidrera...,dolçosmomentsviscutsambgranintensitat!Vanpassarelsanysilanenadelestrenesvaesdevenir unadonacomdiuelpoetaenlesnostresendreces.Unadonajovealeshores,enèrgica,esperançadaivital.ValadirquealcostatdeJoanVinyoliesrespiravaunveritablealèd’humanitat.Claredatsifoscúries convivien plegades en lasevamaneradetransmetre i de compartir les mancances dels homesilesdones.Moltespassejadespel barrideGràcia,perlaFestaMajor,perdiferentsraconso placesdelaciutat,prenentunacopadevi,unatorradaamboliisal,uncafècalent o unBenjaminbenfred,mentreparlàvemdels místics, dels somnis, de la vida, de lamort...agafats del braç,mirant‐nos els ulls o recitant‐nosversos de Shakespeare o de Rilke a caud’orella.Instants que mai no podré oblidar i queguardocom els meus millorstresors de“vidamésalta”.Quantes hores passades,quanta“vida capamésvida”mentrepassàvemennetelsnouspoemesamb una petita màquina d’escriure al carrer Castellnoude Sarrià, tot escoltant la veu de “l’hostemeuqueviusalagaleria”omentrecelebràveml’arribadadelsolstici d’estiu al meu petit pis de laTravessera,assaborint àvidament un parell de prunesdolcescomlamelorellegintunai centvegadeselspoemesdeSantJoandelaCreu.Desd’allàonsiguisapquel’enyoroicomquemainoéstard,ahorespetites,quanaforarodenelsestelsparlo ambell i totajo ressono,encara,delaseva saviesa tot agraint a l’atzar la sort d’haver‐loconegut. "No vencerà cap fred, els meus recordsencesos".FotografiaisotagotsceditsperTeresaFont86

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Laplaça AJoanVinyoli, amic,estimatAquí,damuntlaplaçasotadelesacàcieslavidapassa.Unaombra,unacançó,unallunyanaveu,elsod’unatenoraqueemfapensarquisóc.Te’nrecordes,amicquanpassejàvempelsmateixosindretsquearatrepitjo?Delatevasaviesajodelia.Avuiquejanopucpenjar‐medelteubraç,noséquedonariaperescoltaraltrecoplatevamúsica.87

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya