GUIA PER A LA CONSULTA DE LA PLATAFORMA OVID

coec.cat

GUIA PER A LA CONSULTA DE LA PLATAFORMA OVID

GUIA PER A LA CONSULTA DE LA PLATAFORMA OVIDPer començar una cerca, hem de clicar el nom de la base de dadesdesitjada.Si desitgem més informació sobre la base de dades, podem anar aOpcions de cerca→ Cerca bàsica (Basic Search)Per paraula clau o per autor (Podem entrar la cerca en un oambdós camps)→ Cerca avançada (Advanced Search)Per paraula clau o per frase (podem truncar paraules amb “$”), obé per autor, títol, revista, o altres camps addicionals (ex:pàgines, any de publicació...). També podem accedir al llistat derevistes (Browse Journals), ordenat alfabèticament per títols o permatèries.→ Cerca per cita bibliogràfica (Find Citation).La farem servir per una cita més acurada, identificant el títol del’article, la revista, el volum, número, any i pàgina d’inici.


LímitsQualsevol cerca la podem limitar per textos disponibles full text,articles que tinguin abstract, anys de publicació, matèries, tipus depublicació, etc.


Història de la cerca (Search History)A la part superior de la pàgina van quedant enregistrades les cerquesque anem fent.És des d’aquest lloc on podem combinar les cerques amb elsoperadors booleans (“i” per la intersecció (AND) i “o” per la unió(OR).També les podem esborrar i guardar-les. Per guardar una cerca enshem de crear un compte personal des d’aquí mateix.Resultats de la cerca (Results)El llistat de resultats es presenta de deu en deu, i ens dóna l’opciód’anar a un número concret (go to #).Un cop situats davant un article, podem veure la referència completa,el text complet en el cas de que la Biblioteca el tingui subscrit, i si nopodem comprar-lo directament a l’editorial o podem sol·licitar-lo a laBiblioteca per tal que des d’allí pugui ser sol·licitat a d’altresbiblioteques espanyoles o a la British Library. En tot moment podemaccedir també al catàleg de la biblioteca i al llistat propi depublicacions periòdiques.També podem accedir a Recursos d’Internet, on es facilita la recercaen altres motors externs.


La vista dels resultats, sia per guardar o per imprimir, es pot triarentre els resultats seleccionats, tots els de la pàgina o tots els de lacerca (results). També podem triar entre diferents formats depresentació (results format) i entre els camps (fields). Cita, cita +abstract, cita + abstract + encapçalament de matèries o referènciacompleta. Per últim també podem triar entre fer una unitat depresentació dels resultats, una impressió, un correu electrònic oguardar la cerca.


Eines de la plataforma OvidDes de qualsevol de les bases de dades de la plataforma podem ferús de diferents eines que ens ajuden a moure en un entorn derecerca avançada.- Personal Accounts (Comptes personals)Una secció privada (amb acccés a través d’un ID i una contrasenya)dins del sistema per tal que els usuaris guardin les seves pròpiesestratègies de cerca i les seves Autoalertes.Amb aquesta eina, els usuaris continuen iniciant la sessió mitjançantl’ID compartit, alhora que mantenen la privacitat utilitzant un comptepersonal.- JumpstartsEls administradors del sistema creen adreces URL que serveixen coma dreceres per l’accés i la recerca. Per exemple, si un usuari volenviar per correu electrònic un capítol del llibre, o un article derevista que està consultant en aquell moment, pot fer un “jumpstart”i enviar l’adreça d’aquest document sense necessitat de recórrer aguardar-lo i enviar-lo sencer.- AutoAlertesEls usuaris poden mantenir-se al dia dels darrers articles disponiblesde la seva àrea d’investigació simplement creant una alertaautomàtica d’una recerca específica o una revista, i rebran elsresultats per correu electrònic.Per fer-ho serà necessari obrir un compte personal i un cop feta larecerca que ens interessa, guardar-la com a Search/Alert, donant-liun nom i una periodicitat temporal de 24 hores (si volem deixar lacerca i recuperar-la més tard) o permanent (per poder-la recuperarsempre). També es pot guardar con AutoAlert (SDI) o com ExpertSearch.Un cop guardada com AutoAlerta li donem les dades de com la volemrebre (e-mail options), el format de la informació (report-type, fields)i la periodicitat per rebre les noticies.En qualsevol moment que nosaltres entrem a OVID podrem consultarles nostres estratègies de recerca guardades anant a SavedSearches/Alerts, així com esborrar-les quan ja no ens interessin.- Expert Searches (Cerques avançades)Els administradors del sistema –en aquest cas la Biblioteca- podenposar a disposició dels usuaris estratègies de cerques per tal decompartir exemples de cerques sobre determinats temes.- Export Search Results (Exportar resultats de la cerca)


Les bases de dades són compatibles amb el software bibliogràficd’altres fabricants, com EndNote, Reference Manager i Prolite. Elsusuaris poden exportar els resultats de la cerca d’una sessió d’Ovidde manera ràpida i fàcil mitjançant la funció Direct Export.- Missatge a la BibliotecaEn qualsevol moment es pot accedir a una pantalla des d’on es potenviar un missatge de correu electrònic a la Biblioteca.- Inici de SessióEls col·legiats que vulguin començar una sessió d’Ovid hauran deposar-se en contacte amb la Biblioteca per tal de rebre un ID d’usuariestàndard i una contrasenya predeterminada assignada perl’administrador.RECORDEU QUE PER QUALSEVOL DUBTE PODEU CONSULTAR LABIBLIOTECA (Myriam Nadal. Tl. 93 310 15 55 e-mail:mnadal@coec.net)

More magazines by this user
Similar magazines