1/5 ámbitos do pxom e instrumentos con tramitacións a 30/09/2011 ...

hoxe.vigo.org

1/5 ámbitos do pxom e instrumentos con tramitacións a 30/09/2011 ...

XERENCIA DE URBANISMOPLANEAMENTO E XESTIÓN ÁMBITOS DO PXOM E INSTRUMENTOS CON TRAMITACIÓNS A 30/09/2011 V.4.1. AMBITOS DO PXOM:Nº Exp. CLAVE AMBITO O.D. DISTRITO DENOMINACION TRAMITE ESTADO DATA12805/411 INC A-1-02 NON 1 CANABIDO-ZAPATEIRA Solicitude de inicioRESOLUCION DE INICIO /Toma coñecemento C.X.AAE rematada (NON NECESIDADE)24/02/201117/03/201104/08/2011102/403 EV A-1-02 NON 1 CANABIDO-ZAPATEIRA Estudio infraestructuras En trámite 11/03/201112868/411 INC A-2-03 SI 2 FONTES Solicitude de inicioRESOLUCION DE INICIO /Toma coñecemento C.X.17/12/201013/01/201196/403 EV A-2-03 SI 2 FONTES Estudio infraestructuras En trámite 13/12/201011655/411 IU A-2-04 NON 2 AMEIXEIRA Solicitude cambio de cuadrienio Denegada12940/411 CP A-2-11 NON 2 SAMIL Consulta previa Contestada 08/11/201013311/411 INC A-2-11 NON 2 SAMIL Solicitude de inicio Informada 15/09/2011, pendente Resolución 15/09/201194/403 EV A-2-21 SI 2 CEAN Informe imputacion servizos Informado 01/08/20115033/401 BE A-2-21 SI 2 CEAN Bases e Estatutos X.C. Notificado 29/09/201112656/411 CP A-2-29 SI 2 PISTA Solicitude de inicioRESOLUCION DE INICIOToma de coñecemento12/06/20103/02/201189/403 EV A-2-29 SI 2 PISTA Estudio infraestructuras Informado 19/01/20114987/401 BE A-2-29 SI 2 PISTA Bases e Estatutos X.C. APROBADA CONSTITUCION X.C. 20/12/20105028/401 PU A-2-29 SI 2 PISTA Avaliación Impacto Ambiental Documento inicial de AIA /Notificado 09/09/201112640/411 CP A-2-33 SI 2 MONTANA Solicitude de inicio Denegada87/403 EV A-2-33 SI 2 MONTANA Informe imputacion servizos Informado4974/401 BE A-2-36 SI 2 SAMIL Bases e Estatutos X.C. APROBADA CONSTITUCION X.C. 22/10/20104977/401 PU A-2-36 SI 2 SAMIL Avaliacion impacto ambiental En trámite / Notificado 04/03/201195/403 EV A-2-36 SI 2 SAMIL Estudio infraestructuras En trámite 08/11/201025/403 EV A-3-02 NON 3 FIGUERAS Informe imputacion servizos Informado11427/411 CP A-3-02 NON 3 FIGUERAS Solicitude de inicio RESOLUCION DE INICIO 23/04/20094901/401 PQ A-3-08 SI 3 ARTISTICA Bases e Estatutos X.C. APROBADA CONSTITUCION X.C. 23/11/200976/403 EV A-3-08 SI 3 ARTISTICA Estudio infraestructuras Informado 23/07/201022/403 EV A-3-10 SI 3 ESTURANS Estudio infraestructuras Informado 18/06/20094855/401 PQ A-3-10 SI 3 ESTURANS Proxecto de equidistribución Información pública 05/08/20114856/401 PU A-3-10 SI 3 ESTURANS Proxecto de urbanización En trámite/ AIA superada4966/401 NC A-3-14 SI 3 CHOUZO Proxecto de expropiación Iniciado / En trámite 29/04/201034/403 EV A-3-22 NON 3 BALAIDOS Estudio infraestructuras Informado11471/411 MPXOM A-3-23 SI 3 FENOSA-BALAIDOS Modificación nº 1 do PXOM APROBACIÓN DEFINITIVA 05/04/20111/5


4986/401 BE A-3-29 SI 3 FONTEALVITE Bases e Estatutos X.C. APROBACIÓN DEFINITIVA 30/09/2011114/403 EV A-3-29 SI 3 FONTEALVITE Estudio infraestructuras En trámite 11/05/201111703/411 MP A-3-35 API 3 BOUZAS Modificación puntual do PEPRI APROBACION INICIAL/ En Informe de Costas 06/05/20114915/401 BE A-3-37 SI 3 TOMAS PAREDES Bases e Estatutos X.C. APROBADA CONSTITUCION X.C. 23/03/200917/403 EV A-3-37 SI 3 TOMAS PAREDES Estudio infraestructuras Informado4879/401 INC A-3-37 SI 3 TOMAS PAREDES Solicitude de inicio RESOLUCION DE INICIO 26/12/20084916/401 PC A-3-37 SI 3 TOMAS PAREDES Proxecto de compensación APROBACIÓN DEFINITIVA 30/08/20104975/401 PU A-3-37 SI 3 TOMAS PAREDES Proxecto de urbanización Documento inicial AIA / Aprobacion Inicial C.X 30/09/201121/403 EV A-3-49 NON 3 POZOS Estudio infraestructuras Informado11087/411 INC A-3-49 NON 3 POZOS PERI RESOLUCION DE INICIO/ AAE SUPERADA 10/11/200812152/411 MP A-4-01 NON 4 BARRIO DO CURA Consulta previa Informada /Consello Xerencia 21/01/201012403/411 PE A-4-01 NON 4 BARRIO DO CURA PERI RESOLUCION DE INICIO/ AAE SUPERADA (12/03/2010) 01/12/200975/403 EV A-4-01 NON 4 BARRIO DO CURA Estudio infraestructuras Informado5003/401 BE A-4-05 SI 4 HISPANIDAD Bases e Estatutos X.C. Aprobacion inicial/ Rematado información/ notificado 12/04/20114834/401 BE A-4-06 SI 4 PRAZA ESPAÑA Bases e Estatutos X.C. APROBADA CONSTITUCION X.C. 7/10/200820/403 EV A-4-06 SI 4 PRAZA ESPAÑA Estudio infraestructuras Informado220/413 PREXP A-4-06 SI 4 PRAZA ESPAÑA Proxecto de expropiación APROBACION DEFINITIVA X.G.L. 09/05/20114895/401 PU A-4-06 SI 4 PRAZA ESPAÑA Proxecto de urbanización En trámite/AIA superada4990/401 V A-4-06 SI 4 PRAZA ESPAÑA Recurso Desestimado / Notificado acordo 09/05/201111804/411 MPE A-4-07 API 4 S.ROQUE Modificación puntual do PERI APROBACIÓN DEFINITIVA 26/07/201016/403 EV A-4-09 API 4 CALVARIO 6 Estudio infraestructuras Informado4624/401 PR A-4-09 API 4 CALVARIO 6 Proxecto de reparcelación APROBACION DEFINITIVA 19/07/201011596/411 CP A-4-13 SI 4 PASTORA-CARMEN Consulta previa Informada4933/401 NC A-4-13 SI 4 PASTORA-CARMEN Inicio execucion municipal RESOLUCION DE INICIO 18/06/200932/403 EV A-4-13 SI 4 PASTORA-CARMEN Estudio infraestructuras Empresas suministradoras40/403 EV A-4-25 SI 4 MANTELAS Estudio infraestructuras Empresas suministradoras11242/411 CP A-4-25 SI 4 MANTELAS Consulta previa Informado 30/10/2008100026795 V A-4-25 SI 4 MANTELAS Comunicación Constitución Comisión Xestora39/403 EV A-4-29 SI 4 SANTA CRISTINA Estudio infraestructuras Informado4929/401 PQ A-4-29 SI 4 SANTA CRISTINA Proxecto de equidistribución En redacción ( servicios técnicos muncipais)36/403 EV A-4-36 SI 4 ESTACION -CARCERE Estudio infraestructuras Empresas suministradoras11243/411 CP A-4-45 SI 4 GANDARON Consulta previa Informado41/403 EV A-4-45 SI 4 GANDARON Estudio infraestructuras Empresas suministradoras31/403 EV A-4-48 SI 4 PONTENOVA Estudio infraestructuras Informado4932/401 EQ A-4-48 SI 4 PONTENOVA Proxecto de equidistribución En redacción ( servicios técnicos muncipais)13299-411 PE A-4-70 NON 4 PATEIRA Solicitude d einicio Notificado 31/05/20114934/401 BE A-4-76 SI 4 SEARA Bases e Estatutos X.C. APROBACIÓN DEFINITIVA (XGL)/ Recursos presentados 12/04/201111758/411 CP A-5-10 NON 5 PUGARIÑO Solicitude cambio de cuadrienio Denegada30/403 EV A-5-16 SI 5 GUIXAR Estudio infraestructuras Informado24/403 EV A-5-31 NON 5 POULO Estudio infraestructuras Informado11483/411 PERI A-5-31 NON 5 POULO PERI de inciativa municipal RESOLUCION DE INICIO/ AAE SUPERADA2/5


3. ESTUDIOS DE DETALLE:Nº Exp. CLAVE AMBITO DENOMINACION TRAMITE DATAACEPTADO DESISTIMENTO10819/411 ED GARCIA BARBON ESTUDIO DETALLE PARA ORDENACION DE VOLUMES EN GARCIA BARBON 70-72 X.G.L. (21/02/2011) 01/03/201111660/411 ED CAMPUS E.D. PARCELA PARA ESCOLA INFANTIL E VIVENDAS CAMPUS UNIVERSITARIO AROBACIÓN DEFINITIVA 26/07/201112128/411 ED HISPANIDAD E.D. AVDA HISPANIDAD, PREVIO A Nº 66 Notificado 28/09/200912208/411 ED PANAMA E.D. PARCELA R/VENEZUELA, 22 E PANAMA, 16 APROBACIÓN DEFINITIVA 28/06/201012293/411 ED CORUÑA ESTUDIO DE DETALLE RUA CORUÑA, 33 APROBACIÓN DEFINITIVA 26/09/201012829/411 ED CÑO LAXES (CORUXO) E.D. CÑO LAXES (CORUXO) + 12826/411 Notificado desestimación 02/09/201013281/411 ED TRAV. PINO ESTUDIO DETALLE TRAVESIA PINO Nº 6 APROBACIÓN INICIAL 29/07/20115/5

More magazines by this user
Similar magazines