1mRF5dO

yorkynunez21

1mRF5dO

COST DEL FITXATGE NEYMAR JRIndemnització a N&N/N&R 40 402 Partits Amistosos GRATUÏT 9Bonus FWP (Condicional) 2 ----------Traspàs delSantos FC 17,1 17,1TOTAL COST 57,1 (+Bonus) 66,1Signing Bonus 2 x 5 anys = 10 (85/15) 10 (85/15) “Prima Fichaje”Salari Garantit (5 anys) 8,8 x 5 anys = 44 44 “Sueldo Garantizado”Comissió Agent (5 anys) 0,54 x 5 anys = 2,7 2,5 “Comisión Padre”TOTAL SALARI 11,3 x (5 anys) = 56,7 56,5Agent Comercial (Dret Indiv.) 0,8 x 5 anys = 4 4 “Captación Publicidad”TOTAL MARKETING 4 4Acord FFCB-INJr 0,5 x 5 = 2,5 (en 5 anys) 2,5 “Supuestos Fines Sociales”TOTAL FUNDACIÓ 2,5 2,5INFORMACIONS PUBLICADESXifres en brut en milions d’euros

Similar magazines