selección bibliográfica que presentamos - Sida Studi

sidastudi.org

selección bibliográfica que presentamos - Sida Studi

SALUT MENTAL ISEXUALITATSelecció de materials per al VII Congrés dela Societat Catalano Balear de Psicologia del’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salutde Catalunya i de BalearsBarcelona, 18 i 19 de maig de 2012


PRESENTACIÓSIDA STUDI I EDUCA+SIDA STUDI és una ONG de serveis en prevenció i documentació del VIH/sidacreada l’any 1987, ara fa 25 anys. La nostra tasca es duu a terme principalmentdes de dues àrees, la Formació i Prevenció, que duu a terme tallers d’educaciósexual i prevenció del VIH/sida especialment entre els/les joves (entre 13 i 17anys) i les persones amb discapacitat, i la documentació, que recull informaciórelacionada amb el VIH/sida produïda a Espanya i a altres països en qualsevolllengua i format (llibres, revistes, DVD’s, pòsters, campanyes,..). En aquestsentit disposem d’un centre de documentació amb un catàleg accessible desde la nostra pàgina web amb més de 33.000 registres bibliogràfics disponiblesen préstec.SIDA STUDI inicia aquest 2012 amb una situació gens favorable: la crisi econòmicaque viu el nostre país, les retallades en salut pública i els efectes que aixòpot provocar tant a les entitats que treballem en la prevenció del VIH/sida com ales persones afectades per aquesta malaltia. Però malgrat tot, les persones queconformem l’entitat no hem deixat de treballar i hem fet un procés de reflexióinterna molt profunda pel que fa a la nostra tasca.D’aquesta reflexió, ha nascut una nova SIDA STUDI, que es reflexa ara ambuna nova marca, Educa+, amb una nova missió, visió i valors orientats no nomésa treballar per la prevenció del VIH/sida sinó també a promoure la salutsexual i que us presentem a continuació.MISSIÓTreballar en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i lagestió dels riscos biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i elsembarassos no planificats, en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius3


VALORS• Col·laborem en la transformació social treballant des del respecte a l’individui als Drets Sexuals i Reproductius i des de la perspectiva degènere.• Som una associació sense ànim de lucre, amb un funcionament organitzatiuhoritzontal. Tots els/les treballadors/es de l’entitat cobren el mateixsou• Comptem amb una planificació estratègica de les nostres activitats. Creiemen la millora continua i en la necessitat d’avaluar la satisfacció i impactede les nostres intervencions educatives• Promovem una sexualitat saludable entesa com a:• Universal: innata i per tota la vida• Particular: viscuda, expressada i satisfeta des de la responsabilitat individual• Pluridimensional: contempla plaer, sentiments, emocions i riscos• Influenciada: per factors biològics, psicològics, socials, econòmics, culturals,ètics, legals, històrics, religiosos i espiritual)VISIÓContribuir a la transformació social per a que els Drets Sexuals i Reproductiuses contemplin en totes les polítiques i per a que totes les persones tinguin elmajor nombre d’elements per a gaudir d’una sexualitat saludableBIBLIOTECA ONLINEEl Centre de Documentació i Recursos Pedagògics funciona com a una bibliotecapública, oferint els serveis habituals de consulta en sala, préstec, enviamenti obtenció de documents. El préstec de material és gratuït i s’estén durantun període de 15 dies prorrogables.Som:1. Una eina de suport a la docència, a l’estudi i/o a la investigació de qualsevolpersona que ho sol·liciti, independentment de la seva localitzaciógeogràfica.2. Un servei que té com finalitat contribuir a la distribució d’informació i/odocumentació i facilitar-ne l’accés als serveis i recursos.3. Un punt bàsic de referència de documentació especialitzada en VIH/sida.Per facilitar la feina als/les usuaris/es, tot el fons documental es pot consultara la pàgina web de l’entitat a través del catàleg on line amb més de 30.000registres bibliogràfics.SELECCIONS DE MATERIALSPer facilitar la cerca de documentació del catàleg, el Centre de Documentació iRecursos Pedagògics elabora de forma periòdica monogràfics sobre diferentsaspectes del VIH/sida, presentant seleccions de recursos de la biblioteca agrupatsper tipus de públic, format o bé per temàtica. Actualment, entre d’altres,s’han publicat monogràfics sobre còmics, esport, joves, contes, novel·les opel·lícules relacionades amb el VIH/sida.SIDA STUDI també ofereix documents temàtics i informes d’anàlisi sota demanda.En aquest sentit, oferim una selecció de materials sobre psicologia iVIH/sida per a tots els participants al VII Congrés de la Societat Catalano Balearde Psicologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunyai de Balears.Els materials referenciats en aquest document són consultables en formatdigital directament des del nostre catàleg on line i es poden sol·licitar a lanostra biblioteca. Per veure els documents només cal clicar sobre el títol.També es poden consultar les seleccions pel Congrés realitzades el 2010 iel 2011 a la selecció dels monogràfics “seleccions temàtiques per a congressosi/o jornades” de la nostra web.4 5


SALUT MENTAL I SEXUALITATSelecció de materials per al VII Congrés de la Societat CatalanoBalear de Psicologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiquesi de la Salut de Catalunya i de BalearsAsociación española de sexualidady salud mentalAlonso Fernández-GuastiAnsiedad y conducta sexualEn: Ciencia, vol. 54, nº 2 (Abril-Junio2003), p. 52-59Aluja Fabregat, Antón; Torrúbia, Rafael;Gallart Masia, SalvadorValidación española del autoinformede ansiedad y excitación sexualampliado (SAI-E)En: Revista de psiquiatría de la Facultadde Medicina de Barcelona, vol. 17,nº 6 (1990), p. 252-268Auferil, Maite et al.Evolución de la atención psicológicaen salud sexual y reproductiva(2000-2005)En: Psiquiatría biológica, vol. 14, nº 4(2007), p. 148-152de Keijzer, BennoEl varón como factor de riesgo.Masculinidad, salud mental y saludreproductivaEn: Género y salud en el sureste deMéxico. México : Universidad JuárezAutónoma de Tabasco, 1997. p. 199-219Flores Palacios, FátimaConstrucción e impacto de aspectospsicosociales en la sexualidad,una propuesta desde la salud mentalEn: Archivos hispanoamericanos desexología, vol. 2, nº 1 (1996), p. 27-36Montejo González, A. L. [coord.]Sexualidad y salud mentalBarcelona : Glosa, 2005, 320 p.Ortega Bravo, Alina JuliaEstrés y sexualidad: un programade intervenciónEn: Revista internacional de andrología,vol. 5, nº 3 (2007), p. 238-240Rodríguez Jiménez, Olga RosalbaRelación entre satisfacción sexual,ansiedad y prácticas sexualesEn: Pensamiento psicológico,vol 7, nº14 (2010), p. 41-52Pereda, Noemí; Gallardo Pujol, David;Jiménez Padilla, RosaTrastornos de personalidad en víctimasde abuso sexual infantilEn: Actas españolas de psiquiatría,vol. 39, nº 2 (2011), p. 131-139VIOLÈNCIA SEXUALAbaceta, Francisco et al.Características de las agresionessexuales en beneficiarias del programade tratamiento de depresiónde un consultorio de atención primariaEn: Revista chilena de salud pública,vol. 12, nº 3 (2008), p.148-152Cantón Cortés, David; Justicia Justicia,FernandoAfrontamiento del abuso sexual infantily ajuste psicológico a largoplazoEn: Psicothema, vol. 20, nº 41 (2008),p. 509-515Ciscar, Celia; Rubio, Mercedes; Hurtado,FelipeEl conflicto de pareja como variableasociada a la violencia de génerocontra la mujer: consecuenciassobre la salud sexual y mentalEn: Revista de psicopatología y psicologíaclínica, vol. 9, nº 1 (2004), p.49-64Cortés Arboleda, Mª Rosario; CantónDuarte, José; Cantón Cortés, DavidNaturaleza de los abusos sexualesa menores y consecuencias en lasalud mental de las víctimasEn: Gaceta sanitaria, vol. 25, nº 2(2011), p. 157-1656 7


Dallos Arenales, Marta Isabel et al.Impacto de la violencia sexual enla salud mental de las víctimas enBucaramanga, ColombiaEn: Revista colombiana de psiquiatría,vol. 37, nº 1 (2008), p. 56-65de Corral, Paz et al.Tratamiento psicológico del trastornode estrés postraumáticocrónico en víctimas de agresionessexuales: un estudio experimentalEn: Psicología conductual, vol. 3, nº 2(1995), p. 195-210Echeburúa, Enrique; de Corral, Paz;Amor, Pedro JavierEvaluación del daño psicológicoen las víctimas de delitos violentosEn: Psicothema, vol. 14, supl. 1(2002), p. 139-146Echeburua, E.; de Corral, PazSecuelas emocionales en víctimasde abuso sexual en la infanciaEn: Cuadernos de medicina forense,nº 43-44 (Enero-Abril 2006), p. 75-82González-Forteza, Catalina et al.El abuso sexual y el intento suicidaasociados con el malestar depresivoy la ideación suicida de los adolescentesEn: Salud mental, vol. 24, nº 6 (Diciembre2001), p. 16-25Pereda, Noemí; Gallardo Pujol, DavidRevisión sistemática de las consecuenciasneurobiológicas del abusosexual infantilEn: Gaceta sanitaria, vol. 25, nº 3(2011), p. 233-239Ramos Lira, Luciana et al.Violencia sexual y problemas asociadosen una muestra de usuariasde un centro de saludEn: Salud pública de México, vol. 43,nº 3 (Mayo-Junio 2001), p. 182-191Saldívar Hernández, Gabriela; RomeroMendoza, Martha PatriciaReconocimiento y uso de tácticasde coerción sexual en hombres ymujeres en el contexto de relacionesheterosexuales. Un estudio enestudiantes universitariosEn: Salud mental, vol. 32, nº 6 (2009),p. 487-494Sierra, Juan C.; Gutiérrez Quintanilla,José R.; Delgado Domínguez, CarlosJ.Primer estudio psicométrico de laversión española del AgressiveSexual Behavior Inventory (ASBI)En: Revista de psicopatología y psicologíaclínica, vol. 13, nº 1 (2008), p.21-31Ventosa Villagra, María Rosario; LópezNavarro, RosaPerfil clínico e intervención en saludmental con mujeres supervivientesa abuso sexual infantil intrafamiliar(incesto)En: Psiquiatría biológica, vol. 14, nº 4(2007), p. 153-162Vitriol, Verónica et al.Diagnóstico y abordaje de secuelaspor abuso sexual infantil en tresmujeres consultantes a un serviciode salud mental de hospital generalEn: Revista chilena de neuro-psiquiatría,vol. 45, nº 1 (2007), p. 20-28IDENTITAT I ORIENTACIÓSEXUALBen-Bouchta del Viejo, S. Et al.Variables sociodemográficas, clínicasy psiquiátricas en el trastornode identidad de géneroEn: Psquiatría.com, nº 15:67 (2011),6 p.Gómez, Fabiola; Barrientos Delgado,Jaime E.Efectos del prejuicio sexual en lasalud mental de gays y lesbianas,en la ciudad de Antofagasta, ChileEn: Sexualidad, salud y sociedad, nº10 (2012), p. 100-123Gómez Gil, EstherLa atención a la transexualidad porla unidad de salud mental del HospitalClínic de Barcelona en los últimosañosEn: Cuadernos de medicina psicosomáticay psiquiatría de enlace, nº 78(2006), p. 55-64Gómez Gil, Esther.; Esteva de Antonio,I.; Bergero Miguel, T.La transexualidad, transexualismoo trastorno de la identidad de géneroen el adulto: concepto y característicasbásicasEn: Cuadernos de medicina psicosomáticay psiquiatría de enlace, nº78 (2006), p. 7-128 9


Granados Cosme, José Arturo; DelgadoSánchez, GuadalupeIdentidad y riesgos para la saludmental de jóvenes gays en México:recreando la experiencia homosexualEn: Cadernos de saúde pública, vol.24, nº 5 (Maio 2008), p. 1042-1050Hurtado, Felipe; Gómez, Marcelino;Donat, FranciscoTransexualismo y salud mentalEn: Revista de psicopatología y psicologíaclínica, vol. 12, nº 1 (2007), p.43-57Missé, Miquel; Coll-Planas, GerardLa patologización de la transexualidad:reflexiones críticas y propuestasEn: Norte de salud mental, vol. 8, nº38 (2010), p. 44-55Orientación sexual y salud mentalEn: Revista latinoamericana de psicología,vol. 36, nº 2 (2004), p. 359-360Ortiz-Hernández, LuisInfluencia de la opresión internalizadasobre la salud mental de bisexuales,lesbianas y homosexualesde la Ciudad de MéxicoEn: Salud mental, vol. 28, nº 4 (Agosto2005), p. 49-65Ortiz-Hernández, Luis; García Torres,María IsabelEfectos de la violencia y la discriminaciónen la salud mental de bisexuales,lesbianas y homosexualesde la Ciudad de MéxicoEn: Cadernos de saúde pública, vol.21, nº 3 (Maio-Junho 2005), p. 913-925Rodríguez Molina, José Miguel et al.Abordaje psicológico de la transexualidaddesde una unidad multidisciplinaria:la Unidad de Trastornosde Identidad de Género deMadridEn: Revista internacional de andrología,vol. 7, nº 2 (2009), p. 112-120Yuste, ClaraIdentidad de género y salud mentalEn: Sexpol, nº 76 (Mayo-Junio 2007),p. 18-21DISFUNCIONS SEXUALSAlcántara Zavala, Eva; AmuchásteguiHerrera, AnaTerapia sexual y normalización:significados del malestar sexual enmujeres y hombres diagnosticadoscon disfunción sexualEn: Physis, vol. 19, nº 3 (2009), p.591-615Cañones Garzón, P. J. Et al.Disfunciones sexuales de origenno orgánicoEn: Medicina general, nº 49 (Diciembre916-922Carvalheira, Ana AlexandraIntervención terapéutica en lasdisfunciones sexuales femeninas:perspectiva psicosexológicaEn: Revista internacional de andrología,vol. 5, nº 1 (2007), p. 88-91Escudero Nuñez, SaraPrograma de prevención de disfuncionessexualesEn: Revista profesional española deterapia cognitivo-conductual, vol. 3,nº. 1 (Julio 2005), p. 94-139Fernández Sánchez-Barbudo, MiguelTerapia sexual de las disfuncioneseyaculatorias y orgásmicas: alternativase innovacionesEn: Revista internacional de andrología,vol. 5, nº 3 (2007), p. 297-307Gómez Fernández, M.ª AnalíaDisfunción sexual femenina en elclimaterioEn: Matronas profesión, vol. 11, nº 3-4(2010), p. 98-98Hernández Pita, Iyamira; FormentalHernández, Soura SoniaDiferencia de género y su influenciaen las disfunciones sexualesEn: Revista internacional de andrología,vol. 5, nº 3 (2007), p. 233-237Labrador, Francisco Javier; Crespo,MaríaTratamientos psicológicos eficacespara las disfunciones sexualesEn: Psicothema, vol. 13, nº 3 (2001),p. 428-441Manzo, Caterina; Carvajal, Ángela;Olea, Carmen PazImplementación de un programade terapia sexual en un grupo demujeres con un cuadro depresivoleve y moderado y sintomatologíaansiosa en comorbilidad a una disfunciónsexualEn: Terapia psicológica, vol. 24, nº 1-2(2006), p. 161-168Myers, Wayne A.Comportamiento sexual adictivoEn: Psicoanálisis ApdeBA, vol. 18, nº2 (1996), p. 283-30510 11


Pintado Vázquez, SantiagoDisfunción sexual femenina en lamenopausia. Impacto sobre la calidadde vidaEn: Revista internacional de andrología,vol. 5, nº 3 (2007), p. 289-296Regal Faraldo, María Izaskum; FernándezHierro, Juan; Paz Esquete,JavierDisfunción sexual asociada a tratamientoantidepresivoEn: Cadernos de atención primaria,vol. 18, nº 2 (Setembro 2011), p. 101-106Sánchez Bravo, Claudia et al.Disfunciones sexuales femeninas ymasculinas: comparación de géneroen una muestra de la ciudad deMéxicoEn: Salud mental, vol. 28, nº 4 (Agosto2005), p. 74-80Sánchez Bravo, Claudia et al.Las distintas disfunciones sexualesfemeninas y la relación con ansiedadrasgo-estadoEn: Psicología iberoamericana, vol.15, nº 1 (Junio 2007), p. 52-59Sánchez Bravo, Claudia et al.Las distintas disfunciones sexualesmasculinas y su relación con laansiedad y la depresiónEn: Perinatología y reproducción humana,nº 22 (Julio-Septiembre 2008),p. 184-194Sánchez Bravo, Claudia et al.Disfunción sexual femenina surelación con el rol de género y laasertividadEn: Perinatología y reproducción humana,vol. 19, nº 3-4 (Julio-Diciembre2005), p. 152-160Sánchez Bravo, Claudia et al.Disfunción sexual masculina y calidadde la comunicación marital. Unestudio comparativoEn: Perinatología y reproducción humana,vol. 16, nº 1 (2002), p. 16-25Sánchez Bravo, Claudia et al.Perfiles de los indicadores relacionadoscon las disfunciones sexualesmasculinas: trastorno de laerección, trastorno del orgasmo yeyaculación precozEn: Salud mental, vol. 33, nº 3 (Mayo-Junio 2010), p. 237-242Sánchez Bravo, Claudia; Carreño Meléndez,JorgeGuía clínica de intervención psicológicade la sexualidad humana enparejas psicológica de la sexualidadhumanaEn: Perinatología y reproducción humana,vol. 21, nº 1 (Enero-Marzo2007), p. 33-43DESIG SEXUALBolarín Martínez, SalvaDeseo sexual ¿predisposición innatao construcción social?En: Sexpol, nº 104 (Enero-Marzo2012), p. 7-10Kingsberg, Sheryl A.Trastorno de deseo sexual hipoactivo:comprensión del efecto en lasmujeres de mediana edadEn: Revista del climaterio, vol. 14, nº83 (Julio-Agosto 2011), p. 175-178Sánchez Bravo, Claudia et al.Perfil de la relación de factores psicológicosdel deseo sexual hipoactivofemenino y masculinoEn: Salud mental, vol. 32, nº 1 (Enero-Febrero 2009), p. 43-51Sierra Freire, Juan Carlos et al.Estudio psicométrico preliminardel Test del Deseo Sexual Inhibidoen una muestra española no clínicaEn: International journal of clinical andhealth psychology, vol. 3, nº 3 (Septiembre2003), p. 489-504White, P. et al.Tratamientos para personas contrastornos del deseo sexual y parapersonas que cometieron delitossexualesEn: Biblioteca Cochrane Plus, nº 2(2008), 23 p.12 13


MALALTIES PSIQUIÁTRICASI ÚS DE PSICOFÀRMACSBobes García, Julio. Et al.Evaluación del comportamiento sexualen los pacientes psiquiátricosEn: Actas españolas de psiquiatría,vol. 30, monográfico 1 (2002), p. 32-37Bobes García, Julio; Dexeus Trías deBes, Santiago, Gibert Raola, JuanPsicofármacos y función sexualMadrid : Díaz de Santos, cop. 2000.xi, 191 p.Díaz Morfa, JoséEl paciente esquizofrénico y susexualidad, conductas y trastornossexualesEn: Psiquiatría biológica, vol. 13, nº 1(2006), p. 22-29Díaz Morfa, JoseLa sexualidad del paciente esquizofrénicoy una política hospitalariaEn: Anales de psiquiatría, vol. 20, nº10 (2004), p. 450-457García García, Ramiro JorgeSexualidad, fertilidad y anticoncepciónen adolescentes epilépticos:estado del arte y propuestas deconductaEn: Revista cubana de neurología yneurocirugía, vol. 1, nº 1 (2011), p.52–58Martín Fernández, F.; Martín González,T.Juego patológico e hipersexualidaddebidos a tratamiento dopaminérgicoen la enfermedad de ParkinsonEn: Actas españolas de psiquiatría,vol. 37, nº 2 (2009), p. 118-122Montejo González, Angel Luis; MajadasFernández, SusanaDisfunción sexual secundaria aantipsicóticos: diagnóstico y tratamiento[S.l.] : Grupo Español de Trabajo parael Estudio de las Disfunciones SexualesSecundarias a Psicofármacos,[200-]. 22 .p.Montejo, Ángel LuisRecomendaciones de tratamientoante disfunciones sexuales provocadaspor antidepresivos.[S.l.] Asociación Española de Sexualidady Salud Mental, [2006?]. 13 p.Montejo, Ángel Luis et al.Estudio sobre la función sexual depacientes que inician tratamientocon aripiprazol. Estudio naturalístico,abierto, prospectivo y multicéntricoEn: Actas españolas de psiquiatría,vol. 38, nº 1 (2010), p. 13-21Romi, Juan CarlosLa sexualidad y las enfermedadespsiquiátricas, influencia de la medicaciónEn: Psiquiatría forense, sexología ypraxis, vol. 5, nº 1 (Octubre 2005), p.78-108Salvador Carulla, L; Rodríguez Blázquez,C.; Salas, D.; Magallanes,Sexualidad y enfermedad mentalcrónicaEn: Sexualidad y personas con discapacidadpsíquica. Madrid: FEAPS,2000. p. 361-378Valles-Antuña, C. Et al.Fisiopatología y abordaje de la disfunciónsexual en pacientes epilépticosEn: Revista de neurología, vol. 46, nº7 (2008), p. 424-42914 15


MALALTIES FÍSIQUESAlarcia-Alejos, R. et al.Abordaje de la disfunción sexualen la esclerosis múltipleEn: Revista de neurología, vol. 44, nº9 (2007), p. 524-526Ballesteros Valderrama, Blanca Patriciaet al.Sexualidad y comunicación de parejaen mujeres con cáncer de cérvix:una intervención psicológicaEn: Universitas psychologica, vol. 2,nº. 2 (2003), p. 199-214Narváez, Almudena et al.Valoración de la eficacia de una terapiagrupal cognitivo-conductualen la imagen corporal, autoestima,sexualidad y malestar emocional(ansiedad y depresión) en pacientesde cáncer de mamaEn: Psicooncología, vol. 5, nº 1(2008), p. 93-102Vázquez Sánchez, Fernando; RodríguezMartínez, Elena; Arés Luque,AdriánTrastornos urinarios, disfunciónsexual e hipersexualidad en la Enfermedadde ParkinsonEn: Revista de neurología, vol. 50,supl. 2 (2010), p. S27-S31Vidal, Damaris, Álex Andujar, Eva Arilla,Sonia Catalán, Isabel Écija, RaquelMuñozDisfunciones sexuales en pacientescon IRC en tratamiento sustitutivoEn: Comunicaciones Presentadas alXXXII Congreso Nacional. Madrid :SEDEN. 2008. .p. 195-201Pallí, Cristina; Lluch, Jun; Valero Ventura,SergiSexualidad, comunicación y emociones:estudio situacional conmujeres afectadas de cáncer ginecológicoEn: Psicooncología, vol. 7, nº 1(2010), p. 153-17416


SIDA STUDIC/ Bisbe Laguarda 4-8 local 408001 Barcelona+34 93 268 14 84http://www.sidastudi.orgHorari d’atenció:Dilluns i divendres de 10 a 14hDimarts i dijous de 16 a 20hTambé ens trobaràs a:Amb el suport de:Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

More magazines by this user
Similar magazines