Notícies d'empresa

coec.cat
  • No tags were found...

Notícies d'empresa

www.coec.catLArevistaCOECCol·legi Oficial d’Odontòlegsi Estomatòlegs de Catalunyajuny| 2011| 1564Editorial• Una nova revista COEC, la vostra6Junta de govern• Activitats maig i juny 20118Vida col·legial16Formació• 10è Congrés Català - VII Fòrum Dental del Mediterrani• Programa curs acadèmic 2011-2012• Grau superior d’higienista bucodental, un repte assolit44Espai Coec, l’espai de formació• Activitats de maig i juny50Opinió• Siguiendo el rastro a la Universidad Europea de Madrid• Trasplantes faciales52Noticiari58Noticiari / Premsa i odontologia68Serveis76Notícies d’empresa98Empreses amiguesCONSELL EDITORIALDIRECTORERNEST MALLAT CALLÍSCOMITÈ EDITORIALJOSEP LLUÍS NAVARRO MAJÓJOSEP M. CLEMENTE SALADIRECTOR EXECUTIUEULÀLIA XIMENIS CAAMAÑOEDITACOL·LEGI D'ODONTÒLEGSI ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYATravessera de Gràcia, 93-9508006 BARCELONATEL. 93 310 15 55coec@coec.netSEUS COL·LEGIALSC.O.E.C.Travessera de Gràcia, 93-9508006 BARCELONATel. 93 310 15 55 - Fax 93 310 63 99JUNTA PROVINCIAL DE GIRONARonda Pare Claret, 43 1r. 2ª - 17002 GironaTel. 972 21 05 72 - Fax 972 48 64 98info@coecgirona.comJUNTA PROVINCIAL DE LLEIDAAv. Blondel, 54 edif. Catalunya - 25001 LleidaTel. 973 27 58 25 - Fax 973 28 31 33coeclleida@coec.netJUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONAPau Casals, 11 2-2 - 43003 TarragonaTelèfon i Fax 977 24 55 18coectarragona@coec.netDISSENY i MAQUETACIÓESTUDI TONI INGLÈSwww.toni-ingles.comPUBLICITATEULÀLIA XIMENIS CAAMAÑOrevista@coec.netTel. 93 310 15 55 / Ext. 410IMPRESSIÓLITOSTAMP, S.A.: Perú, 14408020 Barcelona / TEL. 93 307 89 89DIPÒSIT LEGAL: M.37.546-1987S.V.R.: 573ISSN: 1138-0071Els articles publicats expressen l'opinió dels seus autors.


Editorialdueixen a la nostra pràctica habitual; una altra estarà destinada al’abordatge de la fotografia digital (d’ús tan habitual a les nostresconsultes) i al Photoshop (un programa que ens permet millorar lacomunicació amb el laboratori); també hi haurà un espai on elsjoves professionals ens explicaran les seves experiències i vivències;a més, a cada nova revista s’hi inclouran els abstracts d’articlesrecents destacats de les diferentes branques de l’Odontologia i esdonarà la valoració per part d’un expert que ens permetrà conèixerla rellevància clínica de l’article en qüestió. D’altra banda, tenint encompte que hi ha una estreta relació professional amb els cirurgiansmaxil·lofacials, hi haurà una secció que ens oferirà continguts elaborats,així com fitxes mèdiques de patologies que són d’interès pera l’odontòleg. També estem preparant d’altres seccions que aniranapareixent progressivament.5juny 2011 Revista COEC 156Com que també és convenient combinar la ciència amb aspectesmés lúdics, hi haurà un apartat dedicat a viatges atractius i que,encara que només sigui en la lectura, ens permetrà evadir-nos deldia a dia. D’altra banda, mantindrem seccions que hi havia fins arai que considerem especialmente interessants, com són les cartesdels col·legiats, els serveis solidaris, els apartats d’exercici professionalo premsa i odontologia, així com les novetats rebudes a laBiblioteca.Per tractar de millorar encara més la revista estarem oberts a noussuggereriments que esperem ens feu arribar.Des d’aquestes pàgines desitjo que us sentiu identificats amb lanova revista del COEC i que en gaudiu.Dr. Ernest Mallat Callís(Director Revista COEC)JUNTA DE GOVERNPRESIDENTJOSEP LLUÍS NAVARRO MAJÓVICEPRESIDENTSCARLOS SERRA DE FORTUNYPERE SIQUÉS JOFRÉ(PRESIDENT DE LA J. PROVINCIAL DE GIRONA)RAMON ROSELL JUVILLÀ(PRESIDENT DE LA J. PROVINCIAL DE LLEIDA)JESÚS ALBIOL MOLNÉ(PRESIDENT DE LA J. PROVINCIAL DE TARRAGONA)SECRETARIJOSEP M. CLEMENTE SALAVICESECRETARIELVIRA FERRÉS AMATTRESORERALBERTO PÉREZ-PORRO LÓPEZCOMPTADORFRANCISCO IGLESIAS CAMIÑAVOCALSPABLO ECHARRI LOBIONDOFRANCESC MATAS ESTANYANNA VELOSO DURANANNA LÓPEZ GIMÉNEZSILVIA CARDONA ALTÉSERNEST MALLAT CALLÍSCOMISSIÓ ASSESSORAVÍCTOR MEDRANO JOSEPCARLOS LEÓN PÉREZCLARA MARUNY BARDOLETGERENTFCO. JAVIER CABEZA LORIENTELLETRAT ASSESSORJOSÉ FÉLIX ALONSO-CUEVILLAS SAYROL


Vida col·legial8juny 2011 Revista COEC 156Vida col·legialJUNTA DE GOVERNJavier Cabeza,nou gerent del Col·legide CatalunyaEns complau informar-vos que,des d’aquest mes de juny, el Sr.Javier Cabeza és el nou gerentdel Col·legi Oficial d’Odontòlegs iEstomatòlegs de Catalunya.Enginyer tècnic enTelecomunicacions, Màsteroficial en gestió de les Tecnologiesde la Informació i Comunicació iExecutive Master in BusinessAdministration, té una àmpliatrajectòria professional dins l’àreade finançament públic de projectesd’investigació i desenvolupament.CAMPANYESCampanya de Detecció Precoç del Càncer Oral2011Coincidint amb el Dia Europeu del Càncer Oral que se celebra el dia 12de juny, del 13 al 26 de juny de 2011, s’ha dut a terme una nova edicióde la campanya, d’àmbit estatal, de detecció precoç del càncer oral,organitzada pel Consell General de Dentistes, i en col·laboració amb lessocietats científiques (SECOM), (SECIB), (SEOM), (SEMO), l’associacióespanyola contra el càncer (AECC) i, concretament, a Catalunya, amb elsuport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.Com en edicions anteriors, elCol·legi Oficial d’Odontòlegs iEstomatòlegs de Catalunya (COEC)ha participat en aquesta campanya,amb l’objectiu de conscienciar lapoblació catalana sobre l’existènciadel càncer oral i fomentar la visitaal dentista i millorar les actitudspreventives com la millor maneraper combatre aquesta patologia. Enaquest sentit s’ha elaborat un llibrede receptes amb fruites ihortalisses, que ha comptat amb lacol·laboració de cuiners de prestigide l’Estat espanyol, amb la finalitatde fomentar la prevenció del cànceroral a través d’adquirir uns bonshàbits alimentaris saludables.Durant els dies previs a lacampanya, els odontostomatòlegsinteressats s’han pogut adherir a lacampanya a través de la pàginaweb www.canceroral.es, des de laqual durant els dies en què s’hadesenvolupat la campanya, elspacients interessats podienconsultar, a través d’un cercador,el centre que tinguessin més a propper realitzar-se una revisió gratuïta.Entre d’altres accionspreparades, el passat 9 de juny, elCol·legi va convocar una roda depremsa per als mitjans decomunicació, per donar a conèixerel contingut d’aquesta campanya, ique, en el cas de Catalunya, hacoordinat el Dr. Javier Bara Casaus.També, durant el segon semestred’aquest any és previst realitzar uncurs de diagnòstic visual adreçatals professionals que hagin volgutparticipar en aquesta campanya ■


Vida col·legialjuny 2011 Revista COEC 15610ORGANITZACIÓ COL·LEGIALNeix l’Associació Intercol·legial de Col·legisProfessionals de CatalunyaMés de 90 Col·legis Professionals de Catalunya, en representació de 45professions, van estar representats el passat 28 d’abril a la seu delCol·legi de Notaris de Catalunya, on va tenir lloc l’acte de constitucióformal de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals deCatalunya. Per part del COEC, hi va assistir el Dr. Josep Lluís Navarro, elqual va ser nomenat vicepresident sectorial de salut de la JuntaDirectiva d’aquesta nova associació.L’Associació neix per reforçar lapresència social dels Col·legisProfessionals, impulsar projectesd’interès comú, actuar com ainterlocutora amb lesAdministracions i estudiarqüestions que afecten el col·lectiutransversalment, com la nova Lleide serveis professionals. Elscol·legis adherits representen untotal de 45 professions, estant-nerepresentats la totalitat dels àmbitsprofessionals.Per facilitar la posada en comúdels temes i projectes, s’hanestablert sis comissions sectorials,que agruparan els següents àmbits:enginyeria, arquitectura i tècnica;salut; jurídica; economia i empresa;acció social, ensenyament ihumanitats; i ciències de lainformació i la comunicació. Ambl’objectiu d’aconseguir la màximarepresentativitat en els seus òrgansde govern, l’Associació comptaràamb una Junta Directiva formadaper president, sis vicepresidents(un de cada comissió sectorial),secretaria, tresoreria i 17 vocalies.Els objectius principals de laIntercol·legial són coordinar lesactuacions de les entitatsprofessionals per garantir unamillor viabilitat i eficàcia de cara alprofessional i al consumidor;impulsar iniciatives comuns idefensar els interessos delsprofessionals col·legiats,independentment del sector al quepertanyin. Pot adherir-se al’Associació qualsevol Col·legiProfessional o Consell de Col·legisde Catalunya que ho desitgi.La primera agrupacióIntercol·legial de Col·legisProfessionals de Catalunya es vacrear el 28 de maig de 1992 i vacomptar amb la direcció executivadel Col·legi d’Advocats deBarcelona. Ara es dóna un nouimpuls a aquest organisme,constituint-lo, per primera vegada,com a Associació ■FORMACIÓLliurament “Medalla d’Or” i acte de cloendaCurs Acadèmic 2010-2011Coincidint amb la cloenda del curs acadèmic, el passat 19 de maig vatenir lloc a l’auditori del Col·legi l’entrega de la Medalla d’Or al mèritodontostomatològic al Dr. José Javier Echeverría García.L’acte va comptar amb lapresència del President delCol·legi, Dr. Josep Lluís Navarro,encarregat de lliurar aquestadistinció al Dr. Echeverría.A continuació, el Dr. Joan PiUrgell va dictar la conferència declausura del curs acadèmic 2010-2011, amb el títol “Implantologia.Pla de tractament dels casoscomplexos.” ■Lliurament al Dr. Echevarría.Conferència del Dr. Joan Pi Urgell.


Vida col·legialJunta Directiva de l’Associació Intercol·legialPRESIDÈNCIA• Il·lustre Col·legi d’Advocats de BarcelonaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ENGINYERIA, ARQUITECTURAI TÈCNICA• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificacióde BarcelonaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL DE SALUT• Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de CatalunyaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL JURÍDICA• Col·legi de Notaris de CatalunyaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ECONOMIA I EMPRESA• Col·legi Oficial d’Agents Comercials de BarcelonaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL D’ACCIÓ SOCIAL, ENSENYAMENTI HUMANITATS• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socialsde CatalunyaVICEPRESIDÈNCIA SECTORIAL DE CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓI LA COMUNICACIÓ• Col·legi de Periodistes de CatalunyaSECRETARIA• Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials deBarcelonaCOMUNICACIÓPresentació edicióen català deLa Vanguardiaa l’àmbit sanitariEl passat 28 d’abril va tenir lloc ala sala d’actes del Col·legi deMetges de Barcelona (COMB), lapresentació de l’edició en catalàde La Vanguardia dirigida alconjunt del sector sanitari.L’acte va comptar amb lesintervencions del Dr. JaumePadrós, vicepresident del COMB,Anna Veiga, de l’InstitutDexeus/CMRB, Jordi Barbeta,redactor en cap de Política de LaVanguardia, Josep Corbella, metge iescriptor, i Sergi Pàmies, escriptor.D’altra banda, l’Hble. Sr. BoiRuiz, conseller de Salut de laGeneralitat de Catalunya i el Dr.Miquel Vilardell, president delCOMB, van ser els encarregats decloure l’acte.En representació del COEC, hiva assistir el Dr. Josep LluísNavarro, en qualitat d’invitat al’esmentat acte ■juny 2011 Revista COEC 15611TRESORERIA• Col·legi de Censors Jurats de Comptes de CatalunyaVOCALIES• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports(Demarcació de Catalunya)• Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya• Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya• Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya• Col·legi de Biòlegs de Catalunya• Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya• Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona• Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya• Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya -Col·legi de Pedagogs de Catalunya (vocalia compartida)• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i enCiències de Catalunya• Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya• Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya• Col·legi de Químics de CatalunyaL’escriptor Sergi Pàmies durant lapresentació de La Vanguardia encatalà.


Vida col·legialjuny 2011 Revista COEC 15614ACTIVITATS ESPORTIVES6è Simposi sobre Salut, Medicina i EsportE n el marc dels Medijocs 2011, organitzat pel Col·legi Oficial de Metgesde Barcelona, va tenir lloc el passat 21 de maig el sisè simposi sobresalut, medicina i esport, amb el títol: “Experiències mèdiques ensituacions extremes”.En aquest simposi van intervenirla Dra. Montserrat Bellver, demoderadora; i els ponents: Dr.Bruno Garcia, cardiòleg del’Hospital Vall d’Hebron i participantCursa atlèticaLa cursa Medijocs de SantCugat és ja tot un clàssic en elcalendari de les cursesd’atletisme del país, amb mésde 400 participants.de la volta al món sense escalesWorld Race 2011; el Dr. JoaquimTerricabras, metge oficial del RallyDakar, i el Dr. Josep Antoni Pujante,metge i muntanyenc.ClassificacióSènior femení1ª Carmen Auñón Sanz(campiona d’Espanya 2011 demitja Marató)2ª Susanna Armengol Porta(dentista)3ª Ester Casas GimenoSènior masculí1r Ricard Verdaguer Garcia(dentista)2n José L. Cabrera Muñoz3r Marcos Cruz SánchezVeterà femení1ª Pilar Iribarren Costa2ª Cristina Ros Espin3ª Montse Bellver VivesA continuació va tenir lloc ellliurament de premis als metgesvencedors en les diferentscategories dels Jocs Col·legialsEsportius d’aquesta sisena ediciódels Medijocs 2011. Recordem ques’organitzen amb la voluntat detransmetre des del col·lectiu mèdicels valors de la pràctica de l’esportper la salut practicant ambl’exemple, que és la millor maneraque la societat pot entendre aquestmissatge ■Veterà masculí1r Laureano Pérez Oller2n Salvador Dordas (dentista)3r Julio José NavazSuperveterà femení1ª Montserrat Ribas i Duch2a Yolanda Puentes Zamora3a Montserrat Clavero SánchezSuperveterà masculí1r Lluís Amat Tardiu2n Víctor Arranz Calvo3r Jaume Serra FarróTorneig de golfOrganitzat conjuntament ambMutual Mèdica, se celebrarà elproper mes de setembre.Sortida dela prova.Jornada muntanyencaAquest any s’ha desenvolupat alsantuari de Bellmunt.El 7è per l´esquerre, amb samarreta taronja és le Dr Javier Somoza, a la seva dreta estic jo, RicardVerdaguer. Seguidament el Dr Clemente, i a la seva dreta la Dra Susana Armengol, i el Dr Salva Dordas.


Vida col·legialBTT sanitàriaAquesta prova ha retornat al’activitat després de la paradaobligatòria de l’any passat acausa de les nevades.ClassificacióFemení1ª Mercedes Moller2ª Mònica Pellejero3ª Dorte Voss4ª Maria Bartolomé5ª Magda GallardoSènior masculí1r Ricard Verdaguer (dentista)2n Salvador Urruca3r Josep M. VidalVeterà masculí1r Ricard Ardiaca2n Eduardo Álvarez3r Álex del ArcoSuperveterà masculí1r Lluís Amat2n Josep M. Gubern3r Ramon López BertranMedineu 2011Una aposta nova d’aquest anyque va proveir Grandvalira,amb una autèntica pista decompetició d’eslàlom gegant.ClassificacióSènior femení1ª Ester Casas2ª Debora Cian3ª Paola CasavinSènior masculí1r Enric Roche2n Pawel Walentowicz3r Àlex del ArcoVeterà femení1ª Rocío Unzurrunzaga2ª Maite BastidaVeterà masculí1r Joan Grau2n Lluís Peidró3r Andreu Riusjuny 2011 Revista COEC 15615


Formaciójuny 2011 Revista COEC 1561610è Congrés Català –VII Fòrum Dental del MediterraniEl Fòrum Dental del Mediterrani ha tancatla seva setena edició amb uns objectiusassolits. Els objectius marcats perl’organització, malgrat les dificultatseconòmiques del moment, s’han complertarribant a registrar un total de 10.000visitants durant els tres dies de durada delcertament, la qual cosa li confereix, un copmés, en la plataforma òptima per alsprofessionals del sector dental.Durant la celebració de l’FDM 2011 es vandesenvolupar fòrums de debat, una àmpliaexposició industrial, congressos i jornades científiquesd’alt nivell, on es va comptar amb lacol·laboració inestimable del Col·legi Oficial deProtètics Dentals de Catalunya, el Col·legi deLogopedes de Catalunya, a més de les empresesproveïdores del sector dental, així com d’altresorganismes i entitats.Alguns dels temes que s’han debatut hanestat, entre d’altres, les actuals directrius sobrehigiene i la seva posada en pràctica; el desenvolupamentactual de l’ortodòncia on cada vegada


Formaciójuny 2011 Revista COEC 15618prenen més importància els mètodes digitals; lespossibilitats de conservació dental amb modernsprogrames de tractament; la contínua demandade noves tecnologies per aconseguir noves indicacionsi tècniques alternatives de fabricació depròtesis dentals amb una àmplia varietat d’aliatgesindustrials; l’odontologia estètica; els sistemesdentals CAD/CAM i la radiografia digital i,per descomptat, la implantologia dental queregistra unes xifres de demanda creixent moltimportants.Del total de visitants, cal destacar la participacióde més de 3.000 odontòlegs que van representarun 30,96 % del total dels visitants, seguits pelcol·lectiu d’higienistes i auxiliars, amb 1.541 visitants(un 15,30 % del total). Tanmateix, calremarcar també la participació de més de 900protètics dentals, 192 logopedes i més de 2.047estudiants de les diferents especialitats del sectorde la salut bucal.Visitants FDM per activitatOdontòlegs 3.118Protètics 947Higienistes i auxiliars 1.541Logopedes 192Farmacèutics 31D’altres 2.194Estudiants Odontologia 773Estudiants Pròtesi 257Estudiants Higienista 514Estudiants logopèdia 14D’altres esdudiants 489Total 10.070Visitants per zones geogràfiquesCatalunya i Balears 8.304Llevant 252Aragó 84Centre 768Nord 188Zona Sud i Canàries 115Estranger 359Total 10.070El Dr Clemente amb els guanyadors delspòsters de la UIC.A sota: Acte Inaugural de l’exposició industrial,amb la presència del Dr. Francesc Sancho,secretari d’Estratègia i Coordinació delDepartament de Salut.


Formaciójuny 2011 Revista COEC 15620Pel que fa a la procedència d’aquests visitants,Catalunya i Balears prevalen amb més de 8.300visitants, cosa que representa un 82,46 % deltotal. També cal destacar les visites de professionalsprocedents de la zona centre, amb més de760 visitants, i, especialment, la presència de mésde 350 visitants estrangers, que refermen la internacionalitzaciód’aquest certamen.La inauguració oficial de l’FDM 2011 va córrera càrrec del Dr. Francesc Sancho, secretari d’Estratègiai Coordinació del Departament de Salut, iva comptar amb la presència del Dr. Josep LluísNavarro, president del COEC; el Dr. Josep M. Cle-mente, president del 10è Congrés Català d’Odontostomatologiai de l’Associació Dental del Mediterrani;el Sr. Josep M. Fonollosa, president delCol·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya,la Sra. Rosa M. Ros, presidenta del Programad’Higienistes Dentals i Auxiliars de Clínica; laSra. Anna Civit, degana del Col·legi de Logopedesde Catalunya, el Sr. Ernesto Arenas, directorcomercial de la Divisió d’Odontologia de LaboratoriosInibsa, i el Sr. Ramon Martín, president dePuntex.Estand del COEC


Formació / Curs acadèmic 2011-2012juny 2011 Revista COEC 15622Programacurs acadèmic2011-2012Conferències3 novembre 2011ATM i ortodòncia. Valoració defactors de risc de la patologiadisfuncionalDictant: Dr. Hugo Aravena Cerdá10 novembre 2011Tallat i cimentat de facetesdentals de ceràmicaDictant: Dr. Ernesto Toledo Peñas17 novembre 2011Estat actual de la cirurgiaperiapicalDictant: Dr. Javier Martínez OsorioCurs acadèmic 2011/2012Comissió CientíficaPresidentPablo Echarri LobiondoSecretariFrancisco Iglesias CamiñaJoan Birbe ForasterJoan R. Boj QuesadaEduardo Chimenos KüstnerJosé A. Ferrándiz EsteveFrancisco Javier Güerri RipolFederico Hernández AlfaroJulián López JiménezJordi López RouraJoan Pau Marcó de GarrigaCarles Muñiz RocaEduard Padrós FraderaJuan Rumeu MilàEduardo Vázquez RodríguezGironaMònica Banchilleria MasóSantiago Cervera EcheverriaXavier Hernández HerreroAnna Hospital RibasM. Mar López SalaLleidaRamon Rosell JuvillàTarragonaVíctor Martínez Fargas15 desembre 2011Maneig integral del pacientbruxistaDictants: Drs. Eduardo VázquezRodríguez, Eduardo VázquezDelgado12 gener 2012Planificació 3D i navegació enimplantologia. On som?Dictant: Dr. Alberto Sicilia Felechosa19 gener 2012Invisaling: 10 anysDictant: Dr. Joan Raga Serra26 gener 2012Ortodòncia, articulaciótemporomandibular i oclusió a


Formació / Curs acadèmic 2011-2012la pràctica clínicacontemporània. Tractamentsinterceptius primerencs icorrectius tardansDictant: Dr. Diego Tatis2 febrer 2012Tribuna mèdica de medicinabucalDrs. Eduardo Chimenos Küstner, JoséLópez López16 febrer 2012Simposi: RestauracionsConservadores en OdontopediatriaDrs. Yndira González Chópite, RuthMayné i Acién23 febrer 2012Taula rodonaBruxisme-parafucions-apnearoncDrs. Carles Bru de Sala Oms, JoséMaría Montserrat, Eduardo PadrósSerrat1 març 2012Taula rodona de diagnòsticdiferencial del dolorcraniofacialModerador: Dr. Eduardo VázquezRodríguezPonents: Drs. Jordi Coromina Isern,Carlos Mendieta Fiter, Juan OliveresFolguera, Ernesto Sierra Terrade,Eduardo Vázquez Delgado8 març 2012Taula rodonaRegeneració vertical. Éspredictible?Moderador: Dr. Federico HerándezAlfaroPonents: Drs. Hugo Campos Leitao,Fernando de la Iglesia Beyme, JordiGargallo Albiol15 març 2012Maneig dels teixits durs i tousal voltant dels implants en elfront estèticDictant: Dr. Xavier Vela Nebot29 març 2012Seqüència de detalls en elmaneig de les nostresrestauracions de compòsit permillorar la seva qualitat estèticaDictant: Dra. Mercè Creus Martínez12 abril 2012Taula rodonaOrtodòncia plàsticaModerador: Dr. Eduardo PadrósSerratPonents: Drs. Juan Carlos DíazRendón, Antonio Lucea Marchador,Enriqueta Pérez Ripollés, Pablo EcharriLobiondo26 abril 2012Guia de conducta enodontopediatria:consideracions en el contextsociocultural i familiar actualDictant: Dr. Carles Muñiz Roca3 maig 2012Taula rodonaCriteris endodòntics,periodontals i prostodònticsper a la conservació oextracció d’una dent pilarModerador: Dr. Ernest Mallat CallísPonents: Drs. Joan Cadafalch Cabaní,Jordi Cambra Sánchez, Jordi LópezRoura10 maig 2012Apnea obstructiva del son:paper del dentista en el seutractamentModerador: Dr. Francisco GonzálezLagunasPonents: Drs. Ana Molina Coral(Fèrules de reposicionament),pneumòleg (estudi del son), JoanBirbe Foraster (Cirurgia maxil·lofacial)24 maig 2012Taula rodonaRevisió crítica de l’ús debiomaterials en cirurgiaperiodontal i implantològica:evidència científica i clínicaModerador: Dr. Antonio SantosAlemanyPonents: Drs. José Nart Molina, JoanBirbe Foraster, Blanca Miranda14 juny 2012Distracció alveolar. On anem?Dictant: Dr. Arturo Bilbao Alonsojuny 2011 Revista COEC 15623Curs acadèmic 2011/2012


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 1562630setembre2011Dictant:Dr. Ramon Perera GrauSistema Damon:l’ortodòncia sense límitsObjectiusEls bràquets d’autolligat passiu combinats amb arcs d’altatecnologia permeten treballar en un entorn de baixa fricció,amb forces molt lleugeres que menen a que el movimentdentari sigui més ràpid i més confortable per alpacient.En aquest curs es veurà una gran quantitat de casos clínics,tractats amb el sistema Damon, corresponents a diferentstipus de maloclusió. S’estudiaran pas a pas, ambdetall, des de l’inici fins al final, i s’indicarà la seqüènciad’arcs a utilitzar i la correcta utilització de les diferentsprescripcions de torque.Es constatarà que, en relació amb la mecànica convencional,els tractaments amb el sistema Damon són més curts,les visites més espaiades, i la necessitat d’extraccions i cirurgiamolt menor. Tot això, a més, amb una millora espectaculardel somriure i de l’estètica facial en general.Programa1. Presentació i introducció breu a la filosofia del SistemaDamon d’autolligat passiu.2. Mecànica bàsica.3. Tractament dels diferents tipus maloclusius. Seqüènciescompletes seriades.4. Anàlisi dels avantatges del Sistema Damon.5. Objectiu rector del tractament ortodòntic: la cara delpacient.6. Conclusions, anàlisi de la situació actual i perspectivesde futur.Horari9.00-13.30 i 15.30-19.30 hCurs gratuïtamb el patrocini d’ORMCOCursos4- 5novembre2011Característiques diferencialsdel tractamentimplantològic en el pacientperiodontalDictantsDrs. José Javier Echeverría, Ana Echeverría Manau,Iván Mendoza Martínez, Marià Santamaria MorenoObjectiusActualment, els implants dentals s’han convertit en l’instrumentfonamental en el tractament restaurador odontològic.Tanmateix, en els últims anys, les complicacions associades aaquest tipus d’enfocament terapèutic, tant en l’àmbit infeccióscom en l’àmbit mecànic, estan sortint a relluir. Aquest fetpren una especial rellevància si es té en compte que encarano hi ha uns protocols de tractament consensuats que ofereixinal clínic pautes per tractar aquest tipus de complicacions.Per tant, tenint en compte el moment en què ens trobemdins del desenvolupament de la teràpia amb implants,la conservació de la dentició natural del pacient torna aadquirir la importància que mai va haver de perdre.Al llarg d’aquest curs es tractarà la justificació periodontaldel tractament amb implants, així com les consideracionsquirúrgiques i protètiques que cal tenir en compte en eltractament amb implants del pacient periodontal.Programa(Divendres)■ Introducció a la teràpia amb implants en el pacientperiodontal. Què han suposat els implants en el pla detractament del malalt periodontal (Prof. Dr. J.J. Echeverría)■ Justificació periodontal del tractament amb implants:quan decidir extreure i quan decidir conservar (Dra A.Echeverría)■ Consideracions quirúrgiques del tractament ambimplants en el pacient Periodontal I: diagnòstic clínic iradiogràfic, examen dents contigües, limitacions anatòmiques(Dr. I. Mendoza)■ Consideracions quirúrgiques del tractament ambimplants en el pacient Periodontal II: regeneració òssiaguiada (Dr. I. Mendoza)■ Consideracions quirúrgiques del tractament ambimplants en el pacient Periodontal III: mucogingival (Dr. I.Mendoza)


Formació / Curs acadèmic 2011-2012■ Teràpia de manteniment en el pacient periodontal rehabilitatamb implants. Intervals de manteniment. Identificacióde factors de risc (Dra. A. Echeverría)(Dissabte)■ Introducció a la teràpia amb implants en el pacientperiodontal. Pronòstic a llarg termini dels implants enpacients periodontals■ Consideracions protètiques del tractament ambimplants en el pacient periodontal I. Transició de la denticióperiodontal a la dentició implantosuportada. Provisionals■ Restauracions unitàries anteriors en el pacient periodontal.Quin material escollir? Metall noble, titani o zirconi■ Restauracions unitàries posteriors en el pacient periodontal.Com afecta la relació corona implant en el pronòsticde les restauracions unitàries■ Disseny CAD CAM en el pacient periodontal. SistemaAtlantis■ Sistema Cresco■ Complicacions protètiques associades al tractamentamb implants en el pacient periodontalHorariDivendres 9.30-14.00 i 15.30-19.00 hDissabte 9.30-14.00 hDrets d’inscripció■ Professionals: 150,00 €■ Estudiants postgrau: 90,00 €■ Estudiants pregrau: 30,00 €4- 5novembre2011DictantDr. Carlos Serra de FortunyAula clínica de diagnòsticd’ATM. Elaboració iajustament de fèrulesPrograma■ Elaboració i ajustament d’una placa de descàrrega.■ Classificació i diagnòstic de la patologia i disfunció articularaplicada a l’ús de les plaques. Cada participant, engrups de tres, haurà d’ajustar una placa i col·laborarà a l’ajustamentde les altres dues. (Si algú té una placa feta isense ajustar, pot servir per a la pràctica.)■ Nova classificació per al diagnòstic de la patologia d’ATM.■ Pràctica d’elaboració de fèrules.■ Ajustament i seguiment de la fèrula.■ Objectius finals d’un ajustament.Material necessari■ 2 parells de models propis (superior i inferior) ben retallats.■ Micromotor i peça de mà.■ Fresa cònica per a peça de mà i disc de tall amb mandrí.■ Vas per mesclar resina.■ Espàtula per mesclar resina.■ Pinça de Miller per a paper. Cinta d’articular.HorariDivendres 9.00-14.00 h i 15.00-19.00 hDissabte 9.00-14.00 hDrets d’inscripció250,00 €18 - 19novembre2011DictantDr. Esteban Padullés RoigComplicacions, incidències,fracassos i patologia enimplantologia oral.Tractaments i solucionsObjectiusLa implantologia del futur està marcada per l’evolució deles tècniques, materials i mitjans diagnòstics. Les demandeseducatives actuals s’encaminen al coneixement exclusiud’aquestes tècniques i a obtenir els coneixementsnecessaris per realitzar un tractament amb implants.No obstant això, la implantologia del futur es veurà tambéinfluïda de manera important per la necessitat de mantenirels tractaments realitzats, i de solucionar les complicacionsque se’n derivin en el temps.En aquest curs, mitjançant la presentació de diferentscasos, es pretén apropar a l’odontòleg general, i, en especial,als que es dediquen a la implantologia, els mètodesd’exploració, els símptomes, signes i diagnòstic de lespatologies més comunes en implantologia, i marcar pautesi tècniques per solucionar les diferents complicacionsProgramaEs revisen els aspectes etiològics i la freqüència de les com-juny 2011 Revista COEC 15627Curs acadèmic 2011/2012


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 15628plicacions en implantologia. Es mostren solucions i tractamentsil·lustrats amb casos clínics, de diferents complicacionsque es produeixen en els tractaments amb implants.Complicacions en implantologiaTipus i freqüènciaComplicacions precàrrega■ Durant la cirurgia• Dany neural• Invasió de l’espai periodontal■ Període de cicatrització• Pèrdua precoç de l’implant. Substitució immediata• Necrosi òssia• Osteonecrosi per bifosfonats• Migració de l’implant al si maxil·lar■ Fase prostodòntica• Presa d’impressions• Implants junts• Implants convergents• Impressions amb ortodònciaPatologia■ Exploració■ Efecte dels bacteris en els tractaments amb implants■ Patologia• Mucositis• Periimplantitis- Periimplantitis retrògradaComplicacions postcàrrega■ Retenció de pròtesi sobre implant• Avantatges i inconvenients de les diferentstècniques de retenció de les pròtesis sobre implants■ Pròtesi• Afluixament de caragols• Fractura de caragols• Fractura de l’estructura protètica• Fractura de la ceràmica• Fractura de la resina• Disseny protètic inadequat• Sobredentadures- Barres- Fractura de la barra- Pèrdua de clips- Esfèrics: Corrosió. Pèrdua de retenció■ Implants• Pèrdua d’implants en sobredentadures maxil·lars• Pèrdua d’implants sobredentadura md• Pèrdua d’implants en fumadors• Pèrdua d’implants pròtesi completa fixa mx• Pèrdua d’implants pròtesi parcial fixa mandibular• Pèrdua d’implants de més de 10 mm• Carcinoma escamós• Efecte dels bacteris sobre els implants• Fractura d’implantsHorariDivendres: 9.00-13.00 i 15.00-19.00 hDissabte: 9.00-13.00 hDrets d’inscripció■ Professionals: 150,00 €■ Estudiants postgrau: 50,00 €■ Estudiants pregrau: 25,00 €26novembre2011El paper dels odontòlegsen la medicina del son:noves perspectivesDictants:Drs. Eduard Estivill, Jordi Coromina IsernPrograma■ Medicina del son: conceptes actuals i possibilitats futures.(Dr. Eduard Estivill)■ La síndrome d’apnea del son: etiologia i repercussionscraniofacials i de l’oclusió. (Dr. Jordi Coromina)■ Possibilitats terapèutiques al SAOS: dietes i CPAP (Dr. E.Estivill) i cirurgia (Dr. J. Coromina)■ L’ajuda dels odontòlegs: un pas endavant en el tractamentdel SAOS. Utilitat dels DAM (dispositius d’avançamentmandibular). (Dr. Eduard Estivill)Horari9.00-14.00 h3desembre2011Actualitzacióen odontologialegal i forenseCoordinadorsDrs. Eduardo Chimenos Küstner,Mª José Adserias Garriga


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Objectius■ Actualitzar coneixements d’odontologia legal, relatius ala història clínica, la responsabilitat professional, el peritatgei l’informe pericial.■ Exposar consells pràctics per evitar i prevenir reclamacionsi denúncies.■ Actualitzar coneixements d’odontologia forense, enrelació amb la identificació d’individus, vius o morts, aixícom les seves implicacions legals.Programa■ Història clínica com a document legal en odontologia■ Responsabilitat professional en odontologia■ Peritatge odontològic■ Com evitar reclamacions i denúncies■ L’informe pericial en el procés judicial■ Aspectes legals i bioètics de la identificació■ Aspectes legals del desaparegut■ Mètodes odontològics d’identificació■ Determinació de l’edat en adolescents, conseqüèncieslegalsHorari16.00-21 h i 9.00-14.00 h4febrer2012Curs teoricopràctic debiòpsiaDictantsDrs. Enric Jané Salas, Xavier Roselló Llabrés,Carlos Arranz ObispoObjectiusRecordar al cursetista els aspectes més rellevants en relacióamb la presa de mostres biòpsiques: anatomia histofuncional,elecció del punt a biopsiar, manipulació i conservacióde la mostra, informe que cal acompanyar amb lamostra quan s’envia al patòleg, etc.Presentar les tècniques més modernes de selecció de lasuperfície de biòpsia. Practicar diferents tipus de tècniquesbiòpsiques, amb la utilització dels instruments i materialsmés indicats en cada cas.Programa■ Lesions biopsiables. Actualització en alteracions potencialmentmalignes■ Anatomia bàsica. Consideracions tècniques i prevencióde complicacions■ Tècniques de biòpsia i suturaMaterial necessari pera la realització de les pràctiques■ Bisturí d’un sol us■ Pinces amb dents■ Portaagulles■ Pinces tipus mosquit■ Tisores de disecció■ Sutures d’agulla triangular■ Bata, ulleres(Les pràctiques es realitzaran sobre material biològic tipuscareta de porc o cap de be.)Horari9.00-13.30 hDrets d’inscripció■ Professionals: 90,00 €■ Estudiants: 50,00 €17-18febrer2012Curs d’odontopediatria.Conceptes actuals en elstractaments pulpars dela dentició temporal ipermanent jove. Lesions traumàtiquesen la dentició temporal permanentDictantDra. Olga Cortés LilloObjectiusLes lesions que afecten la polpa, tant en la dentició temporalcom en la permanent impliquen diferents tipus detractament. Inicialment, aquestes metodologies s’aplicavenen alguns casos de forma empírica, i és només recentmentquan el mètode científic i els coneixements biològicss’introdueixen per dirigir les estratègies clíniques. Enodontopediatria, en l’àmbit dels tractaments pulpars sóndiferents els aspectes que estan subjectes a una àmpliacontrovèrsia, com poden ser l’elecció de l’agent ideal per ajuny 2011 Revista COEC 15629Curs acadèmic 2011/2012


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 15630les pulpotomies, o la indicació dels recobriments pulparsen la dentició temporal, sense oblidar els avantatges delsmaterials que afavoreixen la inducció de dentina reparativa,així com les possibilitats de la diferenciació cel·lular enla inducció de la formació de dentina reparativa.Alhora, els traumatismes dentals són la segona causa d’atencióodontopediàtrica després de la càries, i es caracteritzenperquè no es regeixen per un únic mecanisme etiopatogènic,ni segueixen un patró predictible quant a laintensitat o extensió de la lesió, de manera que l’objectiués facilitar la informació que ens permeti arribar a un adequatdiagnòstic i establir el tractament més adient.ProgramaConsideracions odontopediàtriques. El nencom a pacient dental■ Patologia pulpar• Record anatomia pulpar• Diagnòstic patologia pulpar• Proves pulpars■ Tractaments pulpars en la dentició temporal• Recobriments pulpars. Noves tendències• Pulpotomies. Estat actual de les pulpotomies amb formocresol.Alternatives. Pulpotomia amb sulfat fèrric, pulpotomiaamb MTA• Exèresis pulpars en dents temporalsTractaments pulpars en dentició permanent jove■ Recobriments pulpars• Apicoformació• Amelogènesi. Hidròxid de calci vs. MTA■ Traumatologia dental• Introducció als traumatismes dentals• Lesions traumàtiques de la dentició temporal• Lesions traumàtiques de la dentició permanent• Prevenció dels traumatismes: protectors bucalsHorari16.00-20.00 h i 9.00-13.00 h25febrer2012DictantsDrs. Matteo Albertini, Carlos FalcaoLa integració de l’estètica,periodòncia i implantologiaen el tractamentinterdisciplinarObjectius■ Permetre l’establiment d’un correcte diagnòstic delsdiferents problemes biològics, funcionals i estètics que elpacient pot presentar.■ Establir i seqüenciar de forma adequada el pla de tractamentinterdisciplinar.■ Revisar quines tècniques més adequades a l’hora d’executardurant el tractament interdisciplinar en el camp de laperiodòncia, de l’estètica i rehabilitació i implantologia.■ Identificar quines són les causes més comunes dels fracassosque podrem trobar en els nostres tractamentsinterdisciplinaris, sia per un problema en l’execució o perun error de diagnòstic o planificació.ProgramaDiagnòstic i pla de tractament rehabilitador enel pacient adult■ Identificació de problemes biològics, funcionals i estètics■ Pronòstic periodontal, restaurador i entodòntic■ Planificació i seqüència racional de tractamentLa periodòncia i el tractament interdisciplinar■ Tractament periodontal de control d’infecció (quirúrgic ino quirúrgic)■ Relació periodòncia-ortodòncia■ Relació de la periodòncia amb l’estètica i rehabilitacióTècniques restauradores sobre dents naturals■ La utilització de resines compostes: estratificació policromàtica■ Restauracions adherides de ceràmica feldespàtica■ Sistemes ceràmics d’alta resistència per a corones i pròtesisparcial fixaLa implantologia i el tractament interdisciplinari■ Factors quirúrgics i prostodòntics en l’estètica del sectoranterior amb implants■ Casos complexos interdisciplinaris: la rehabilitació combinadasobre dents i sobre implantsHorari9.30-18.00 h1-3març2012Barcelona OrthodonticMeeting (BOM)


Formació / Curs acadèmic 2011-20129-10març2012Curs teoricopràctic avançatde maneig de teixits durs itous al voltant de les dentsi els implantsDictantsDrs. José Nart Molina, Juan Rumeu Milà, Antonio SantosAlemany, Mónica Vicario Juan, Leticia RodríguezObjectiusAquest curs s’orienta als generalistes que vulguin actualitzarsei millorar els seus coneixements tant teòrics com pràcticsen la cirurgia mucogingival al voltant de les dents i elsimplants. La recessió i els defectes mucogingivals apareixenpràcticament al cent per cent de la població a partir dels quarantaanys, però en molts pacients apareixen a partir dels 15anys d’edat. La seva correcció mitjançant empelts de genivafa que millori el pronòstic de les dents en qüestió i previnguide possibles complicacions en el futur, com són: les abrasionsradiculars, la sensibilitat i la càries radicular. Donant, per tant,una millora en la funció i també si cal, en l’estètica, ja que restaural’anatomia original. Els assistents actualitzaran els seusconeixements teòrics tant en el diagnòstic i etiologia, com enles modernes tècniques de cobriment radicular. També milloraranels seus coneixements pràctics en la part de laboratori,on primer en esponges i després en caps de be practicaranels mateixos assistents les principals tècniques.Pel que fa als implants, aquests han revolucionat el tractamentde l’estomatologia dels últims vint anys i avui dia ésuna opció de tractament de proposició al pacient obligatòriaa tot el món civilitzat. Però la demanda tant estèticacom funcional és alta i complexa, tot i que fa 20 anysenrere era considerat un miracle avui pot ser que no siguiun resultat acceptat per la majoria dels nostres exigents icada dia més ben informats pacients. Això fa que els professionalsrequereixin entrenaments especialitzats en regeneració,sia tant de teixits ossis com de teixits tous, comempelts de teixit connectiu per augmentar la geniva queratinitzadao augment de la vora alveolar.Programa■ Introducció i presentació del curs■ Principis bàsics de la cirurgia mucogingival. Definició dedefecte mucogingival. Definició de recessió. Etiologia de larecessió. Principis bàsics de la cirurgia mucogingival■ Cobriment radicular mitjançant Alloderm■ Cobriment radicular mitjançant teixit connectiu■ Actualització en noves tècniques de teixit connectiu ireposició coronal. (Part I i Part II)■ Defectes mucogingivals en implants. Diagnòstic i tractamentde la periimplantitis■ Augment de la vora alveolar amb teixits tous■ Estètica en el front anterior■ Augment de la vora alveolar teixits durs. (Part I i Part II)■ Pràctica d’empelts en esponges. Disseny de les incisionsde l’empelt de geniva lliure i del teixit connectiu. Tècnicade sutures d’empelts■ Pràctica d’empelts en cap de be. Empelt de geniva lliure.Empelt de connectiuMaterial que han de portar els assistents:• Mànec de bisturí fulla del #15• Fulles de bisturí núm. 15• Sutures de seda FS2 Ethicon• Pinces• Tisores• Un kocher• Un rotulador negre fi tipus permanentMaterial inclòs en el preu del curs:• Esponges• Caps de beHorari(Teòric) 9.00-13.00 h i 15.00-19.00 h(Pràctic) 9.00-13.00 hDrets d’inscripció(Teoricopràctic)■ Professionals: 200,00 €■ Estudiants postgrau: 150,00 €(Teòric)■ Professionals: 90,00 €■ Estudiants postgrau: 50,00 €■ Estudiants pregrau: 25,00 €10març2012CoordinadorsDrs. Eduardo Chimenos Küstner,José López LópezActualització en medicina,cirurgia i radiologiaodontològiquesjuny 2011 Revista COEC 15631Curs acadèmic 2011/2012


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 15632Objectius■ Actualitzar conceptes generals de radiodiagnòstic, útilsen medicina i cirurgia bucals.■ Aprofundir en el maneig de l’ortopantomografia cominstrument diagnòstic.■ Revisar altres mètodes de diagnòstic per la imatge quecontribueixen al diagnòstic clínic de les malalties orals.■ Valorar el risc de col·locar implants en pacients ambpatologia mèdica concreta.■ Establir una correlació clinicoradiològica de patologiesfreqüents en medicina bucal.Programa■ Entrega de documentació i presentació del curs■ L’ortopantomografia: utilitat i interpretació■ CBCT a la pràctica odontològica■ Estudi de la malaltia degenerativa òssia a l’ATM (TC)■ Medicina nuclear en odontologia■ Malalties sistèmiques i implants■ Casos clinicoradiològics en medicina i cirurgia bucal■ Diagnòstic diferencial de les manifestacions orals de lesmalalties digestives■ Manifestacions orals de les malalties “rares”■ Exposició i debat de casos clínicsHorari9.00-14.00 h i 15.30-19.30 h16març2012Curs teoricopràcticd’aplicacions del’instrumental piezoelèctricen cirurgia oral iimplantològicaDictantsDrs.: Federico Hernández Alfaro, Ana Molina Coral, AntonioSantos AlemanyHorari9.00-13.00 h i 15.00-19.00 hDrets d’inscripció■ Teoricopràctic: 200,00 €■ Teoricopràctic estudiants: 150,00 €■ Teòric professionals: 90,00 €■ Teòric estudiants postgrau: 50,00 €■ Teòric estudiants pregrau: 25,00 €16març2012JOVES DENTISTESTaller primera i segonavisita d’un pacient ambdolor temporomandibular• Anamnesi i exploració• Diagnòstic diferencial• Proves complementàriesDictantsDrs. Eduardo Vázquez Rodríguez, Eduardo Vázquez DelgadoObjectiusAquest taller pretén proporcionar a l’odontòleg general elsconeixements necessaris per poder realitzar una correctaanamnesi i exploració clínica a un pacient amb disfunciótemporomandibular.Durant el taller s’ensenyarà a dirigir adequadament l’anamnesidel pacient, a realitzar una exhaustiva exploració clínica,i a valorar la necessitat de sol·licitar proves complementàriessegons el tipus de patologia temporomandibular.Horari16.00-20.00 hDrets d’inscripció:30,00 €23març2012CoordinadorDr. Carlos Martín JustosCurs teoricopràctic desituacions d’urgència a laclínica dental RCP(dirigit a professionalsi el personal auxiliar)DictantsDrs.: David Bande, Miguel A. Canales Cañadas, PauCasals Caus, Albert Pi López, Ankor Serrano AfonsoObjectius■ Cobrir la demanda de programes de formació continuadanecessaris per assegurar una bona praxi en lessituacions d’emergència, així com ser capaços de diagnosticarsituacions potencialment perilloses.■ Conèixer el maneig de dispositius i aparells per a l’ad-


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 15634ministració de primers auxilis a la consulta dental.■ Conèixer les normatives vigents quant a seguretat a laconsulta dental.Programa(Teòric)■ Urgències en el gabinet odontològic• Situacions crítiques• Monitoratge bàsic• Medicació bàsica d’emergència■ Actitutud davant una parada cardiorespiratòria• Diagnòstic• Tractament■ Reanimació cardiopulmonar avançada• Via aèria instrumental• Via, líquids i fàrmacs(Pràctic)■ Pràctiques de reanimació■ Sobre maniquí■ Maneig i administració de fàrmacs via IM o EVHorari(Teòric) 9.00-13.00 h(Pràctic) 15.00-19.00 hDrets d’inscripció■ Teoricopràctic: 150,00 €■ Professionals teòric: 90,00 €■ Estudiants i personal auxiliar teòric: 50,00 €23març2012DictantDr. Javier González LagunasCurs màrqueting estratègicper a la consulta dentalObjectiusPresentar a l’assistent un curs intensiu sobre el màrquetingdels serveis sanitaris, des de la perspectiva d’un clínic.Es presta especial atenció al Pla Estratègic i a les diferentsetapes de la seva elaboració, fent especial atenció perdiferenciar el màrqueting de la publicitat.Es remarca la importància creixent de les noves tecnologies dela informació i comunicacions, i del paper que desenvolupa elmàrqueting digital en les relacions amb els nostres pacients.Programa■ Màrqueting sanitari: professionals de la salut o empresaris■ L’empresa i el mercat■ Segmentació i posicionament estratègic■ El màrqueting mix: la guerra pels clients■ Comunicació externa i publicitat■ Màrqueting digital: Internet i el paper de les noves tecnologies■ Com fer un pla de màrqueting?Horari16.00-20.00 h31març2012DictantDr. Pedro J. Lázaro CalvoCurs tractament ambimplants en localitzacionsestètiquesProgramaDiagnòstic■ Expectatives estètiques del pacient Salut general ihàbits del pacient Anàlisi estètica del somriure.• Encerats• Mock-up diagnòstics• Sèrie fotogràfica■ Anàlisi gingival: forma, arquitectura, biotipus periodontal,paral·lelisme i simetria del marge gingival, zenit gingivali papil·les interdentals.■ Anàlisi de la cresta desdentegada.■ Risc estètic del cas.Pla de tractament en el sector anterior■ Restauracions unitàries■ Restauracions múltiplesConsideracions quirúrgiques generals en elmaneig del sector anterior■ Anatomia del complex mucogingival i de la cresta desdentegada.Concepte d’amplada biològica i les sevesimplicacions clíniques. Cicatrització i canvis histomètricsdesprés de l’extracció dentària i la seva implicació clínica ales àrees estètiques.■ Tècniques de preservació de cresta.Posicionament tridimensional de l’implant.Procediment quirúrgic convencional


Formació / Curs acadèmic 2011-2012Curs acadèmic 2011/2012juny 2011 Revista COEC 15636■ Selecció de l’implant■ Guies quirúrgiques■ Bretxes unitàries■ Múltiples dents absentsRegeneració òssia associada a la col·locaciósimultània. Regeneració òssia prèvia a lacol·locació d’implants■ Empelts ossis en bloc■ Regeneració òssia guiada mitjançant barreres físiques(membranes)Tècniques de cirurgia plàstica periodontalassociades al tractament quirúrgic ambimplants■ Empelt palatí epitelitzat■ Empelt de teixit connectiu■ Penjalls de desplaçament■ Empelts inlay-onlay de teixit tou■ Allargament coronari■ Gingivectomia i gingivoplàstiaTècniques sense penjall. Maneig de dents ambpronòstic impossible en el sector anterior■ Implant immediat transalveolar■ Col·locació diferida de l’implant■ Extracció ortodònticaCàrrega immediata en sector anterior■ Tècnica quirúrgica■ Osstell ISQ■ Implicacions clíniquesPossibles causes de fracàs estètic■ Causes anatòmiques■ Causes iatrogèniquesDiscussió■ Vídeos de diferents tractamentsHorari9.00-13.00 h i 15.00-19.00 hAmb el patrocini deKlockner13-14abril2012DictantDr. José Mª Arano SesmaCurs d’actualització encirurgia i prostodònciasobre implantsCol·laboradors (part pràctica):Drs. Luis María Ilzarbe Ripoll, Bernat Corell Solé, VicentePlatón AlomarPrograma■ Diagnòstic i planificació bàsica del tractament implantològic:presa de registres, muntatge de models d’estudi,encerats, fèrules raigs X i quirúrgiques, quan extreure iquan conservar.■ Protocol en la preparació del gabinet per a implantologia:cirurgia bàsica, remodelació òssia.■ Biointegració cervical periimplantària: importància de laintegració tissular total, teixits de suport i teixits de segellat,espai biològic en implantologia, connexions implantoprotètiques:externes i internes, importància del disseny.■ La pròtesi com a eix del tractament implantològic.■ La importància dels ajustaments en les interfasesimplantoprotètiques.■ Ajustaments passius.■ Elecció dels pilars protètics: tipus.■ Opcions retentives: pròtesis caragolades directes i indirectes,cimentades, a fricció: la doble corona.■ Protocols i tècniques en la presa d’impressions.■ Sobredentadures: indicacions, avantatges i inconvenients:ancoratges de barra, esfèrics, de doble corona.La part pràctica■ Pràctiques de col·locació d’implants i pilars en fantomes.■ Pràctiques de presa d’impressions.HorariDivendres 9.00-13.00 h i 15.00-19.00 hDissabte 9.00-13.00 h i 15.00-18.00 h


Formació / Curs acadèmic 2011-2012DataperconfirmarCurs d’odontologia en elpacient discapacitat psíquici físicDictantsDrs. Julián López Jiménez, Mª José Giménez PratsObjectius■ La finalitat del curs és exposar una visió actual del tractamentodontològic en el pacient disminuït psíquic, físic imèdicament compromès. Començarem plantejant coms’ha de tractar una primera visita, intentant planificar unprotocol de tot el tractament. Es presentaran nombrososcasos clínics seguint els passos de forma detallada en quèhan intervingut diferents especialitats (operatòria dental,periodòncia, pròtesi fixa, amovible, implantologia i ortodòncia).■ Repassarem les urgències mèdiques més freqüents queveuren a la clínica dental i el tractament a realitzar, d’unamanera senzilla i eminentment pràctica, així com la formade prevenir-les.■ Destacarem la diferència de plantejament entre l’anestèsiageneral i els diversos tipus de sedació, per al maneigde la disconducta.Programa■ Patologia oral més freqüent en el pacient discapacitat.■ Protocol del tractament odontològic en pacients especials.■ Maneig de la conducta, iatrosedació, sedació conscient,sedació profunda i anestèsia general.■ Urgències mèdiques a la clínica dental: tractament iprevenció.■ Pròtesi fixa, amovible i implants: indicacions i contraindicacions,modificació del protocol habitual.■ Vídeo de tractaments realitzats amb pròtesi fixa iimplants en pacients discapacitats, duts a terme amb sedacióconscient endovenosa (ambulatòria) i amb anestèsiageneral (quiròfan en medi hospitalari).■ Hàbits i maloclusions més freqüents en el disminuït psíquici físic.■ Tractament ortodòntic: indicacions, contraindicacions ilimitacions segons les característiques individuals delpacient.HorariDivendres: 16.00-20.00 hDissabte: 9.00-13.00 hjuny 2011 Revista COEC 15637


Formació / Agendajuny 2011 Revista COEC 15638ESPANYA29/IX-1/X/2011. Saragossa.IX Congrés anual de la SECIB.Inf.: www.secibzaragoza.com13-15/X/2011. Tarragona.41 Reunió anual SEPES. Inf.:www.sepestarragona2011.sepes.org10/X/2011. Madrid.II Simposi Espertise.Inf.: 91 321 04 95.12-13/XI/2011. Granada.XVII Jornades CientífiquesACADEN.Inf.: www.acaden.netAGENDAINTERNACIONAL1-3/IX/2011. Cartagena(Colòmbia). III CongrésOdontològic Latinoamericà.Inf.: ceolatino@ceodent.com14-17/IX/2011. Ciutat de Mèxic.Congrés anual de la FederacióDental Internacional (FDI).Inf.: congress@fdiworldental.org19-22/IX/2011. Las Vegas (EUA).Congrés de l’AAID. Inf.:www.sociedadsei.com/lasvegas10-12/XI/2011. Lisboa.XX Congrés de la OMD (Ordemdos Médicos Dentistas).Inf.: www.omd.pt25-30/XI/2011. Nova York.87 Congrés Dental de Nova York.Inf.: www.gnydm.com9-12/V/2012. Göteborg (Suècia).Congrés Mundial d’Astra Tech.Inf.: tel. 902 10 15 58,www.astratechdental.es6-9/VI/2012. Viena.VII Europerio.Inf.: europerio7@mondialcongress.com.2-3/XII/2011. Madrid.3ª edició Congrés de la SOCE.Inf.: 957 69 03 44,cmateos@comsalud.es11-13/IV/2013. Expoorto.Inf.: www.expoorto.comCerámica y cosmetica dentalImplantesc/ Llull, 27-39, 3º 2ª - 08005 Barcelona / Tel.: 93 300 23 53


Formaciójuny 2011 Revista COEC 15640La formació com una viaper sortir de la crisiDIRECTOR INSTITUTIsidre Garcia.Director del L’INS Salvador Seguí.QUÈ APORTA AQUEST PROGRAMA A LAVOSTRA INSTITUCIÓ?Per entendre l’aportació del programa a l’institutque dirigeixo, hem de fer dues consideracions. Laprimera es refereix als canvis que s’estan produinta la societat actual en referència a la formaciói qualificació dels treballadors. La segona, a laconsideració que es tenia de la Formació Professionali la que es té ara.No fa massa temps que no es valorava gairela formació prèvia del treballador. L’empresaentenia que era innecessària, perquè el treballadoraprendria treballant o bé assumia com a pròpiala tasca de formar al treballador. Aquesta percepcióde la formació està en procés de canviprofund. Fins i tot, diria un filòsof, de canvi deparadigma. El canvi es refereix a que s’esperaque el nou treballador arribi a la feina amb unaformació adequada al perfil professional i la tascaa desenvolupar, per una banda, i per altra,s’entén que la formació és una activitat permanent:els canvis constants de la nostra societat,Indubtablement que aquestaoferta de nous horaris adaptats alstreballadors té un segon avantatgeper al centre: ens apropa alstreballadors i a les empreses.ens obliguen a estar en contínua formació.Aquests dos profunds canvis estan ja tan arrelatsdins la societat actual que estan recollits en lesnormatives. I en normatives de caire ben diferent:tant la Llei Orgànica d’Educació, aprovadaja fa més de dos anys a Madrid, com la Llei peruna economia sostenible, aprovada recentment(mes de març) parlen d’aquest fet. La LOE estableixque tots els ciutadans tenen dret a rebreformació, no sols en el període pròpiament formatiu(fins iniciar l’activitat laboral), sinó al llargde tota la vida. Repte difícil que obliga tant a treballadorscom a institucions educatives, ja queaquestes han d’adaptar els seus horaris a les disponibilitatsdels treballadors.En la mateixa línia es defineix la Llei per a l’economiasostenible, que aposta per la formaciócom una via per sortir de la crisi. Formació que,apunta, ens ha d’ajudar a complir amb els objectiusde la UE per a l’any 2020 de cert percentatgemínim de qualificats tècnics.En aquest context important de canvi, el programaQualifica’t ens dóna la possibilitat de participaren la formació. I participar-hi no des de larigidesa que generalment caracteritza una institució,sinó des de la flexibilitat. En permet oferir alsestudiants horaris i estudis adaptats a les sevesnecessitats.Indubtablement que aquesta oferta de noushoraris adaptats als treballadors té un segon avantatgeper al centre: ens apropa als treballadors i ales empreses. Quan ja fa més d’un any el consellerd’Educació i el president del COEC van inaugurar,a la seu de l’Institut Salvador Seguí, el primercurs de formació d’higienistes dentals, ensvam trobar a l’institut amb representants del món


Formacióempresarial, per part del COEC, i representantsdel món educatiu. El fet que els uns puguin conèixer,in situ, de què es disposa al centre per formarprofessionals i els altres, nosaltres, puguem conèixerquines són les demandes del sector, ens permetser més efectius en la nostra formació.DE QUINA MANERA PARTICIPA EL CENTREEN EL PROGRAMA QUALIFICA’T?El centre participa en el programa Qualifica’t enles seves tres funcions. Algunes d’elles amb elCOEC,i d’altres amb altres institucions.Pel que fa al COEC, l’institut Salvador Seguíestà realitzant dues feines: la primera és impartirformació per a higienistes dentals a lesinstal·lacions del COEC. Formació impartida perprofessorat de l’institut, coordinada per responsablestant del COEC com del mateix institut. S’imparteixenal voltant de 35 mòduls formatius quepermeten obtenir el reconeixement de totes lescompetències professionals del títol de tècnicsuperior en higienista dental. La programaciódels mòduls ha estat realitzada conjuntament pelCOEC i l’institut, amb la qual cosa s’aconsegueixque sigui una formació útil al treballador, tantper a fer la seva feina com per a obtenir la qualificacióprofessional. Així, la formació impartida téreconeixement com a formació reglada i serveixperquè els estudiants puguin obtenir el títol.La segona feina és la de programar, en horarispactats amb el COEC, assignatures pròpies del’especialitat, de caràcter més general, i necessàriesper a l’obtenció del títol.Amb altres institucions, el centre està validantexperiència laboral. Això vol dir que, amb unprocés que té una durada aproximada d’entre dosi tres mesos, un treballador en actiu, però sensela qualificació professional lligada a la seva professió,pot obtenir el reconeixement de la formacióassociada a la feina que realitza. Per aquestprocés han passat, aquest curs, més de 200 personespel centre que els ha permès d’obtenir elreconeixement de les competències professionalsdels cicles d’Atenció Sociosanitària i Cures auxiliarsd’infermeria.juny 2011 Revista COEC 15641


Formaciójuny 2011 Revista COEC 15642«El professorat que hemparticipat estem molt satisfets»PROFESSORATMaria Torrens i Jover. Professora de l’Institut Salvador Seguí . Professora dels Mòduls pera la validació del Grau Superior d’higienista bucodental al COEC.QUIN ÉS EL GRAU D’ASSOLIMENTDELS APRENENTATGES ENTRE L’ALUMNATDEL COEC?En general ens hem trobat amb un alumnat ambunes característiques especials, ja que tots ellshan treballat mes de 420 hores en una clínicadental. De fet, la majoria fa molts anys que treballend’auxiliars. Això fa que tota la part pràcticas’assoleixi amb moltíssima facilitat, tot i que devegades s’han de corregir “vicis” molt arrelats enla forma de treballar.La part teòrica, evidentment, és en la quetenien més mancances, tot i que molts dels concepteseren coneguts però no havien estat sotmesosa un estudi estructurat. Aquesta estructuracióels ha anat molt bé per aprofundir més en la sevaprofessió i sentir-se més segurs.En general puc dir que el grau d’assolimentd’aprenentatges ha estat molt alt, per la qual cosales classes han estat molt enriquidores i participatives.QUIN ÉS EL GRAU DE MOTIVACIÓ DEL’ALUMNAT DEL PROGRAMA QUALIFICA’T?El grau de motivació és altíssim pel fet que l’alumnatja està treballant i ho viu com una oportunitatde millora i sobretot, com una eina per aobtenir un títol oficial.Un factor a destacar és el gran ventall d’edatsde l’alumnat. En ser gent adulta, la sinèrgia de laclasse i la participació és molt engrescadora, tantpel professorat com per als alumnes.D’altra banda, és important destacar que totshan de compaginar la feina amb les classes i l’estudii que, per tant, estan fent un esforç important,però crec que a tots els compensa.QUINA ÉS L’OPINIÓ QUE TÉ ELPROFESSORAT SOBRE AQUEST PROJECTE?El professorat que hem participat en aquest projectetan innovador de col·laboració entre l’InstitutSalvador Seguí i el COEC estem molt satisfets.A nivell professional ha estat una experiènciamolt bona i engrescadora, tot i la gran dificultatde compaginar totes les tasques que s’exigeixen.


Formació«Cada examen que aproves esun repte més aconseguit»ALUMNATIuliana Glieber. Higienista Bucodental. Alumna del programa per a la validació delscrèdits del Grau superior d’higiene bucodental del COEC.juny 2011 Revista COEC 15643ET RESULTA ÚTIL LA TITULACIÓ PER AMILLORAR LA TEVA SITUACIÓ PROFESSIONALA LA FEINA?Ens resulta molt útil, ja que, tot i que de vegadessent auxiliar puguis fer feines d’higienista, laveritat és que no ho ets. Una higienista cobra mésperò també té més responsabilitats. A mi m’hapermès poder realitzar treballs que abans nom’estava permès fer. Ara realitzo tasques quem’agraden i em motiven més.CREUS QUE ELS CONEIXEMENTS ADQUIRITST’HAN PERMÈS FER MILLOR LA TEVA FEINA?Per descomptat, sobretot la part teòrica ha estatimportantíssima, perquè m’ha permès entendre lafeina en una globalitat, aprendre per exempleanatomia ha estat molt enriquidor fins i tot anivell personal.De la part pràctica s’ha de dir que m’ha ajudata millorar tècniques apreses amb anys d’experiènciai que de vegades no eren prou acurades ono tenia en compte coses que ara sí que tinc.He de dir que el fet de compartir amb unmunt de persones la forma de fer les coses tambéha estat molt important.T’HA RESULTAT MOLT DIFÍCIL COMPAGINARL’ASSOLIMENT DEL GRAU SUPERIOR AMBLA TEVA FEINA?La veritat és que és un esforç considerable. Ésimportant el grau de tolerància i la inversió entemps que fa la clínica per a la qual treballes. Ala meva clínica han entès que això era una milloraper a tots, que jo faria millor la meva feina ique tots ens en sortiriem beneficiats i això ha fetque no em posessin problemes. El fet de ser dedos a tres matins a la setmana durant un any ésrelativament fàcil de combinar per a la clínica.Després hi ha la implicació i la dedicació personal.S’ha d’estudiar. Si estàs treballant i anant aclasse quan arribes a casa has d’estudiar... i devegades es fa pesat, però la satisfacció és tanta!Cada examen que aproves es un repte mésaconseguit. I saps que es va acostant el momentque tindràs el títol.En el meu cas ha tingut l’extra que jo no teniarequisits d’accés a grau superior. Per aquestmotiu quan al març vaig acabar les classes emvaig posar a tope a estudiar per a les proves d’accésque van ser al maig i... he aprovat. Estic contentíssima!


Espai Coec, l’espai de formaciójuny 2011 Revista COEC 15644Activitats de maig i junyData Actes / Entitat organitzadora Tipus5 maig ■ Taula rodona: “Periimplantitis i altres fracassos en implantologia” c/a(Drs. Antonio Santos, Carlos Aparicio, Juan Rumeu, Mª Ángeles Sánchez)6 maig ■ Aula clínica de Diagnòstic d’ATM. Elaboració i ajustament de fèrules (Dr. Carlos Serra de Fortuny) c/a■ Presentació (Micerium)a/e7 maig ■ Aula clínica de Diagnòstic d’ATM. Elaboració i ajustament de fèrules (Dr. Carlos Serra de Fortuny) c/a■ Presentació (Micerium)a/e■ Presentació (BTI)a/e12 maig ■ Curs (Zimmer Dental) a/e■ Curs (Dr. Bohm)a/e13 maig ■ Curs (Zimmer Dental) a/e14 maig ■ Curs (Zimmer Dental) a/e18 maig ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e19 maig ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Cloenda curs acadèmic. Conferència “Implantologia. Pla de tractament en els casos complexos”(Dr. Joan Pi) i acte de lliurament de la Medalla d’Or al Dr. José Javier Echeverríac/a20 maig ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Curs d’actualització en implantologia (Dr. Jorge Caubet)c/a21maig ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Curs d’actualització en implantologia (Dr. Jorge Caubet)c/a23 maig ■ Convocatòria de reunió Comissió de Dentistes Empresaris Autònoms a/Coec25 maig ■ Presentació Projecte “Un dentista, una sonrisa” (DentalCoop) a/e3 juny ■ Curs (Zimmer Dental) a/e■ (Dr. Uribe)a/Coec4 juny ■ Curs (Zimmer Dental) a/e9 juny ■ Roda de premsa per presentar als mitjans de comunicació la Campanya de prevenció delcàncer oral 2011a/Coec14 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Curs (GNATHOS)a/e■ Concert organitzat per l’Associació Amics de Mozarta/e15 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Curs (GNATHOS)a/e16 juny ■ Curs (GNATHOS) a/e■ Curs de radiologia (UTPR)c/ec/a = curs acadèmic c/e = curs extracol·legial a/e = actes externs a/coec = actes Coec


Espai Coec, l’espai de formacióData Actes / Entitat organitzadora Tipusjuny 2011 Revista COEC 1564517 juny ■ Curs (IVOCLAR VIVADENT) c/e■ Curs de radiologia (UTPR)a/e■ Curs (GNATHOS)c/a■ Curs teoricopràctic d’empelts ossis en implantologia(Drs. Federico Hernández, Mª José Biosca, Javier Mareque, Carlos Martí, Vanessa Ruiz) a/e18 juny ■ Curs (IVOCLAR VIVADENT) a/e■ Curs de radiologia (UTPR)c/e■ Curs (GNATHOS)a/e■ Cursos formació continuada (Clínica Aparicio)a/e■ Curs (Microdent Implant System)a/e20 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e■ Assemblea General Ordinària de col·legiatsa/Coec21 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e22 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e23 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e27 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e28 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e29 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e30 juny ■ Curs de radiologia (UTPR) c/e


Espai Coec, l’espai de formaciójuny 2011 Revista COEC 15646Tres instantànies del Curs sobre diagnòstici tractament periodontalCurs sobre diagnòstici tractament periodontalCicle Formatiu en PeriodònciaEl COEC i l'associació AHIPRODEC inicien unconveni de col·laboració per la formació continuadadels higienistes dentals de Catalunya. Eldia 2 d'abril es va realitzar un primer curs sobre"Diagnòstic i tractament periodontal” dins d'unCicle Formatiu en Periodòncia, que constarà detres cursos (dos teòrics i un pràctic). Per a l´elaboraciói la ponència d´aquest cicle s'ha pogutcomptar amb la col·laboració del Dr. Xavier CalvoZuluaga i del Dr. Andrés Pascual La Rocca,components de l’equip de Periodòncia de la UniversitatInternacional de Catalunya.Per a més informació:ahiprodec@yahoo.esTel. 639 117 021.II Jornades Catalanesd’Actualització en ImplantologiaOrganitzades per Mozo-GrauJa estan en marxa les II Jornades Catalanes d’Actualitzacióen Implantologia que Mozo-Grau organitzaper poder donar i obtenir informació de lesúltimes experiències, tècniques quirúrgiques imaterials que s’estan utilitzant en implantologiaen aquests moments. Les jornades es duran a termeel proper 7 d’octubre a l’auditori del COEC ies completaran amb ambdós cursos d’Elevaciódel si maxil·lar i d’Empelts ossis.Per a més informació:www.mozo-grau.cominfo@mozo-grau.com


Espai Coec, l’espai de formacióCentro de Estudiosde EndodonciaXX Promoció Cursos Formació ContinuadaHa finalitzat la XX promoció dels cursos de formaciócontinuada 2011, de 50 hores de durada,distribuïts en quatre mòduls de cap de setmana,que organitza el Centro de Estudios de Endodonciai que han estat impartits pels professors EstebanBrau, Carlos Canalda i José Pumarola.Els alumnes han pogut actualitzar-se en totsels temes que comprèn l’endondòncia, els qualshan tingut l’oportunitat de practicar, amb unmotor per persona, tots els sistemes d’instrumentaciói obturació disponibles al nostre mercat.Les places ofertes s’ajusten adequadament ala completa infraestructura del laboratori delCOEC, on tenen lloc aquests cursos. Els alumnespoden treballar amb turbina refrigerada per rectificari completar les activitats d’accés radicular, id’aquesta manera, poden aprofitar al màxim lespràctiques d’instrumentació i obturació dels conductesradiculars.BTIJornada sobre tractament del maxil·lar atròficamb tècniques mínimament invasivesBTI, a més d’impulsar l’avenç científic del sector,té com a objectiu divulgar el coneixement adquirita través de diferents canals de difusió, formarel professional del futur sota els majors estàndardsde qualitat i impulsar el desenvolupamentde la investigació en implantologia oral i medicinaregenerativa, tant en l’àmbit nacional cominternacional.Dins d’aquesta intensa activitat divulgativa,BTI organitza jornades i cursos al llarg de l’anyen diferents ciutats espanyoles amb la finalitat decompartir, reforçar i actualitzar els coneixementsdels professionals en l’àrea de la implantologiaoral. Aquesta vegada, la jornada es va desenvolupara la seu del Col·legi (COEC).La jornada, impartida pel Dr. Eduardo Anitua,va estar centrada en el tractament del maxil·laratròfic mitjançant tècniques mínimament invasives.Més de 150 assistents van tenir l’oportunitatde conèixer els últims avenços realitzats enaquest camp des d’un enfocament eminentmentclínic a través de la presentació de casos pràctics.Més informació sobre properes dates:www.bti-implant.es


Opiniójuny 2011 Revista COEC 15650Siguiendo el rastro ala Universidad Europea de MadridC omo me interesa mucho el tema, sigo de cerca losmovimientos que se están dando con respecto a laUEM (Universidad Europea de Madrid) y su Gradoen Odontología, concretamente la modalidad“executive” o “compatible con el ámbitoprofesional”, que para que nos entendamos significacursar la carrera en horario de viernes de 15:30 a21:30 y sábados de 08:30 a 14:30 y de 15:30 a21:30, equiparándola a la ordinaria cursada de lunesa viernes en jornada completa.Pues he aquí que descubro, tras mi primerapublicación en esta revista y hablando sobre estatrama que hoy nos ocupa, que el ilustre ConsejoGeneral de los Colegios Oficiales de Odontólogos yEstomatólogos de España (desde ahora ConsejoGeneral) por voz de su presidente don M. Alfonso VillaVigil, presentó una “denuncia y solicitud de actuación einformaciones” contra la UEM en el Ministerio deEducación el 29 de julio de 2010. En ella se redacta deforma clara y en tan sólo dos páginas, no hace faltamás palabras cuando la cosa está clara, la situación quese estaba produciendo en la UEM y cómo estamodalidad nueva era incompatible por ley Europea yEstatal con la obtención del Grado de Odontología, yque a continuación recojo para que nos quede bienclaro a todos:Directiva 2005/36CE en su artículo 34.2 “Laformación básica del Odontólogo comprenderá en total,por lo menos, cinco años de estudios teóricos y prácticosa tiempo completo, referidos como mínimo al programaque figura en el punto 5.3.1 anexo V y realizados enuna universidad, en un instituto superior con unnivel reconocido como equivalente o bajo elcontrol de una universidad.”Además de esto explica claramenteque esta ordenanza europea fuetranspuesta a nuestroordenamiento por medio de Real Decreto 1873/2008,del 8 de noviembre que en su artículo 47, en lo relativoa la formación en Odontología dispone:“2. Para su reconocimiento en España, a efectos delacceso a las actividades profesionales de odontólogo, lostítulos de formación referidos al artículo 30 deberánacreditar una formación que cumpla los requisitos quese recogen en los siguientes apartados:a) Estar en posesión del título que permita el acceso alos estudios universitarios.b) Haberse desarrollado en una universidad, en uninstituto superior con nivel reconocido como equivalenteo bajo el control de una universidad.c) Comprender en su totalidad, como mínimo cincoaños de estudios teóricos y prácticos a tiempo completo.d) Tener unos contenidos formativos que respondan,al menos, al programa que figura en el punto 5.3.1 delAnexo V”.Al leer esta denuncia pensé que fue temeraria yprecipitada mi carta, publicada en esta revista delCOEC en números anteriores, hablando sobre lapasividad de nuestros colegios ante estos temas tanpreocupantes y me sentí un poco estúpido al creer queyo, un simple odontólogo, tenía más predisposición asolucionar temas tan importantes que nuestros bienorganizados y jerarquizados colegios. Pero estesentirme pequeño ante tan magnas y diligentesinstituciones nuestras torna en decepción, confusión yrabia cuando encuentro en diferentes publicacionescomo Gaceta Dental y demás, que el 25 de febrero del2011 la Universidad Europea de Madrid ha propuesto, yson ellos los que nos proponen a nosotros, al ConsejoGeneral que, a partir del próximo curso y hasta quelos primeros estudiantes del Grado enOdontología en modalidad de HorarioCompatible para Profesionales culminensu formación en el año 2014,observe la calidad de los


Opinióestudios impartidos por esta institución académica ypueda apreciar así el trabajo de sus profesores yestudiantes y para ello, se ha establecido un periodo decarencia, de forma que no se admitirán nuevasmatrículas en esta modalidad hasta que los primerosestudiantes culminen su formación.Y yo me pregunto, ¿pero esto qué es?Primero, el Consejo General se salta a la torera laLey Europea y el Real Decreto reguladores de esteámbito. Acordando con la UEM que será dichainstitución colegial la que convalide, y no el Ministeriode Educación como es menester, dicha formación.Segundo, en ningún momento se especifica cuál seráel criterio de valoración para estos recién graduados enodontología. Se les hará un examen de reválida de todala carrera o el Consejo General los citará a todos paraevaluar su práctica odontológica o simplemente y máslógico mirará para otro lado y dará por buena laformación.¿Cómo es posible que el Consejo General primerohaga lo correcto y denuncie ante el Ministerio deEducación y después recule y se otorgue poderes quecorresponden a instituciones superiores?Nuestro deber es seguir adelante con la denunciaacatando la ley y no dejar que el denunciado nosproponga a nosotros una solución alternativa fuera delmarco legal o hacer las cosas mal gracias a los agujerosnegros de la ley. Debemos optar por hacerlo bien yaque a la larga nos pasará factura a todos.Aquí hay muchos cabos sueltos y lo que es peormucha desinformación hacia nosotros, los odontólogos.¿No os indigna como a mí que teniendo la ley denuestra mano no se haga servir para atajar el problemade raíz y no dar falsas esperanzas a los estudiantes dela UEM o es que acaso pretenden seguir adelante conesto y hacer de nuestra formación un ciclo superior?Lectores odontólogos, es tiempo de moverse ypreguntar. Nuestro colegio debe actuar, y el colegio noson sólo los que trabajan en las sedes, somos todosnosotros. Mandad cartas, denuncias, esto no puedeseguir así.Yo por mi parte intentaré seguir recabandoinformación aunque cada vez sea más difícil al noobtener respuesta de nuestros colegios ante preguntasincómodas.Jorge Zurita HernándezNúm. Col. 5477Trasplantes facialesEl trasplante facial, muy mediático por otra parte,constituye el último eslabón de la cirugíareconstructiva facial. Sus indicaciones están muyrestringidas. Se trata de casos extremos en aquellospacientes que presentan una total afiguración que nodesfiguración de su cara. Las causas más habitualesson grandes quemados, grandes traumatismos oenfermedades hereditarias como laneurofibromatosis. Hace años estos pacientes eransometidos a múltiples intervenciones en los serviciosde cirugía maxilofacial con resultados estéticos pocosatisfactorios. El trasplante facial resuelve en una solaintervención la estética y la función de la cara deforma aceptable.La intervención, de gran complejidad, tiene unaduración media de 24 h. Ello exige un gran esfuerzo depreparación y eficacia por parte de los cirujanos. Secalcula que más de cien profesionales pueden estarimplicados en este proceso tales como anestesistas,inmunólogos, intensivistas, psicólogos, psiquiatras,enfermeras, internistas, hematólogos, nefrólogos y unlargo etc.Todo ello conlleva la autorización sanitariapertinente, el beneplácito de la agencia nacional detrasplante (ANT) y la acreditación oficial del equipoquirúrgico. El coste económico es alto y el desgasteprofesional también. Los tres trasplantes facialesefectuados hasta la fecha en España han sido realizadosen hospitales públicos. ¿Hasta cuándo? El trasplantefacial es ciencia ficción hecha realidad, pero con losactuales recortes sanitarios que se están realizando porejemplo en Cataluña puede ser que la realidad deltrasplante facial vuelva a ser ciencia ficción.En fin, para qué seguir hablándoles de trasplantesfaciales si aquí en Cataluña los servicios de cirugíamaxilofacial tenemos problemas, con los actualesrecortes en sanidad, para operar cánceres del áreamaxilofacial.Ya ven, la realidad es otra. Todo lo que les hecontado es ciencia ficción.Dr. Mario MateosPresident de la Sociedad Catalano-Balearde Cirugía Oral y Maxilofacial(Publicat recentment al diari La Razón)juny 2011 Revista COEC 15651


Noticiarijuny 2011 Revista COEC 15652NoticiariFORMACIÓXXXII Curs bàsic teoricopràctic de cirurgia bucalDel 22 al 26 de febrer de 2011,s’ha celebrat el XXXII Curs bàsicteoricopràctic de cirurgia bucalque dirigeix el Prof. Dr. CosmeGay Escoda, al Centro MédicoTeknon de Barcelona.Aquest curs ha estat seguit per 40professionals que en les 55 horeslectives s’han repassat els contingutsteòrics del programa (queixals delseny inclosos, cirurgia periodontal,canines incloses, cirurgia periapical,traumatologia alveolodentària, quistsmaxil·lars, frens bucals, etc.), s’hanefectuat també pràctiquespreclíniques sobre fantomes imandíbules de porc a través dediferents tècniques quirúrgiques(preparació de penjalls, plàstia locals,fenestració d’una canina inclosa,Participants del XXXII Curs bàsicteoricopràctic de cirurgia bucal.extracció de queixals inclosos,odontoseccions estratègiques, etc.), is’han seguit en directe vuitintervencions quirúrgiques, a més de20 intervencions més gravades encursos anteriors. ■NOTA D’AVÍSInformació sobre l’empresa Guías AmarillasÚltimament, el Col·legi ha informat a través de la seva pàgina web sobrel’empresa GUÍAS AMARILLAS, SL., la qual sembla que, aprofitant lasimilitud de la seva denominació amb la de Páginas Amarillas, del grupTelefónica, contacta amb odontòlegs o metges estomatòlegs, que jainsereixen publicitat en aquesta publicació i li pregunta al client si volrealitzar algun canvi en el servei contractat.Tanmateix, obté les dadesbancàries demanant lanumeració del compte percomprovar, segons diu, si sóncorrectes. Tot seguit presenta alcobrament un rebut a l’entitatbancària que ha obtingut d’aquestaforma, per un import d’uns 300euros. Els afectats en veure elcomprovant d’aquest càrrec i per lasimilud dels noms, el donen per bo.Però, la seva sorpresa ve quanreben el càrrec bancari, ara dePáginas Amarillas, al cap d’unessetmanes, ja que es dóna lacircumstància que en alguns casosno és possible la devolució delprimer efecte bancari a causa deltemps transcorregut.Alguns dels col·legiats afectatss’han posat en contacte ambl’empresa Guías Amarillas (que téel seu domicili al carrer AlamedaPrincipal, núm. 15, de Màlaga, CIFB14569578, tel. 902 100 645) i elshan informat que un dels seuscomercials ha parlat amb elprofessional i que aquest serveipublicitari ha estat contractat pertelèfon (ni per escrit, ni signat pelclient).És per això que el Col·legiconsidera important fer-ne difusió atots els possibles professionalsafectats per tal que, si hoconsideren oportú, puguinemprendre les mesures legalspertinents. ■


Noticiarijuny 2011 Revista COEC 15654INSTITUCIONSEl Consell Executiu aprova el Pla de Govern2011-2014El passat 3 de maig de 2011, el Consell Executiu va aprovar el Pla deGovern 2011-2014, la carta de navegació que marcarà l’acció de Governdurant aquesta legislatura.Es tracta d’un document queidentifica els reptes i objectiusestratègics de país que fixa leslínies d’actuació i les accionsconcretes a dur a terme en elspropers quatre anys. El documentconcreta mesures per pal·liar elsefectes d’una triple crisi:l’econòmica i les sevesconseqüències socials; la de lesrelaciones Catalunya-Espanya, i lade la confiança en les institucions.Per aconseguir-ho, el Pla deGovern s’estructura en vuit eixos,64 àmbits d’actuació i 474objectius, que han de permetrereduir les xifres de l’atur i alhoraajudar les empreses i elsemprenedors en la creaciód’ocupació. També és voluntat del’Executiu consolidar l’Estat delBenestar i, per això, es dibuixenaccions que garanteixin el benestardels ciutadans, l’educació sanitària,l’educació o la igualtatd’oportunitats. En aquest sentit, elsgrans reptes seran la lluita contra elfracàs escolar, la preservació delmodel sanitari català o laconstrucció d’un model catalàd’atenció a les persones ambdependència.Recollim a continuació l’eixreferent a la Salut.■ Definir l’escenari per a lasostenibilitat i el progrés delsistema sanitari català 2011-2014.■ Millorar l’eficiència i l’agilitat del’Administració sanitària.■ Adaptar el model d’atencióassistencial a les noves necessitats.■ Millorar la gestió, els resultats il’excel·lència de la sanitat pública.■ Reforçar la protecció i lapromoció de la salut, la prevencióde la malaltia i la seguretatalimentària.■ Recuperar les relacions deconfiança institucional, en la gestiói en l’atenció directa al ciutadà,situant el professional en un delseixos clau del sistema.■ Implicar i corresponsabilitzar elciutadà en la seva salut.■ Reconèixer la complementarietatdel sistema de sanitat privada.■ Reordenar i optimitzar lesestructures de recerca i promoure’nla gestió empresarial que permetirecuperar el valor de la inversió.■ Promoure la marca Q de Qualitatde Salut Catalunya, pública iprivada, com a referentd’excel·lència.En el camp de la salut, eldocument és una garantia delmodel assistencial del SistemaSanitari Català. Per assegurar elfutur del model, proposa un plad’austeritat i simplificació del’Administració sanitària i novesformes de gestió de les llistesd’espera i d’hospitalitzacionsconvencionals. També s’advoca persimplificar l’administraciócorporativa territorial i persimplificar i reorientar el SectorPúblic Salut vinculat per adequarloa les finalitats de gestió.En l’adaptació del modeld’atenció assistencial a les novesnecessitats sanitàries, es fixa eldesplegament d’un modeld’integració assistencial il’articulació de serveis d’atenció ales persones. També es garantiràl’equitat d’accés a resultats iqualitats, i gestionar la variabilitaten la pràctica mèdica.També es vol optimitzar l’ús deles TIC com a eix integrador de lespolítiques sanitàries i dels agentsimplicats; promoure la participacióefectiva dels professionals sanitarisen la governança i la gestió, i posaren marxa l’Observatori de lesProfessions Sanitàries així compolítiques de formació d’aquestsprofessionals.Pel que fa a la implicació delciutadà, es vol implantar unacampanya informativa sobre elscostos sanitaris i definir un modelde relació amb la ciutadaniad’acord amb els seus drets i deures.Es vol definir un espai deconvivència sanitat pública iprivada per posar en valorar lacomplmentarietat del sistema desanitat privada. També es treballaràper promoure la CooperacióPúblico-Privat (CPP) i el Partenariatper a la inversió, recerca iinnovació. Finalment, es defineix lapromoció de la internacionalitzaciódel sistema sanitari català i lamarca Q de Qualitat de la SanitatCatalana ■


Noticiarijuny 2011 Revista COEC 15656PREMIS«Premio Mejor Sonrisa 2010»Enguany, el Consell General de Dentistes d’Espanyaha atorgat el “Premio Mejor Sonrisa 2010” al Sr.Vicente del Bosque, seleccionador nacional de futbol,en reconeixement als seus valors humans i èticaprofessional ■PREMISS’obre la convocatòria delconcurs de premis 2011 de laReial Acadèmia de Medicina iCirurgia de CadisEl Col·legi de Dentistes de Cadis patrocina undels premis, amb el tema “Treballd’investigació original en odontologia.”El termini de presentació de treballs finalitza el31 d’octubre de 2011. Les bases es poden consultara l’enllaç següent:http://www.dentistascadiz.com/premiorealacademia.htmD. Manuel Mª Romero Ruiz (Cadis) va ser el guanyadorde la convocatòria del 2009. El 2010 va quedar desert.ESTUDISEstudi comparatiu de la sutura amb fil de sedavs. tefló en cirurgia implantològica bucalEl grup d’investigació “Patologia i Terapèutica Odontològica iMaxil·lofacial” de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge(IDIBELL) que coordina el Dr. Cosme Gay Escoda, acaba de publicar en elúltim número de la revista Clínical Oral Implants Research (Clin Oral ImplRes 2011; 22:282-8. D01:10.1111/j. 1600-0501. 2010.01993 X), un estudique compara l’ús de dos materials de sutura no reabsorbibles enimplantologia bucal.Els objectius de la investigació esdirigien a escatir les propietats dediferents tipus de fils de sutura(naturals i sintètics), valorar-ne lareacció tissular i l’acumulació deplaca bacteriana induïda per laseda trenada i un polifilament depolièster recobert de telfló.Es tracta d’un estudi prospectiuexperimental “boca partida” en unamostra de pacients edèntuls totals oparcials que van ser intervingutsquirúrgicament i tractats pel Màsterde Cirurgia Bucal i ImplantologiaBucofacial a la ClínicaOdontològica de la Universitat deBarcelona situada al Campus deBellvitge.Les variables clíniquesregistrades van ser: la manipulacióintraoperatòria de la sutura, laresistència del fil al seu pas per lamucosa bucal, el lliscament oafluixament del nus als 7 dies de laseva col·locació, la presència desupuració a la ferida quirúrgica i lafacilitat per retirar la sutura. Pervalorar la capacitat d’adhesió deplaca bacteriana es van identificarles espècies bacterianes aïllades encada tipus de sutura extreta als setdies de la seva col·locació en laintervenció quirúrgica.El grau de confort per part delpacient el dia de la retirada dels filsde sutura va ser superior per a lasutura de polièster recoberta detefló i el dolor després de la retiradadels punts de sutura va ser mésgran per a la seda. En l’estudibacteriològic, la seda es va associaramb valors més elevats derecomptes totals per alsmicroorganismes anaeròbics iaerobis, tot i que no van arribar aser significatius des del punt devista estadístic.La conclusió de l’estudi és quela sutura de polièster va assolir elsnivells més alts de confort per partdel pacient. L’excel·lentbiocompatibilitat, la facilitat demanipulació i el mantenimentd’una òptima força mecànica, fanque el polièster recobert de teflósigui una bona alternativa com amaterial de sutura en cirurgiaimplantològica ■


Noticiari / Premsa i odontologiajuny 2011 Revista COEC 15658ARTICLES PUBLICATS: EXPANSIÓN, 27/05/2011Los profesionales liberales no podrán trabajartras jubilarseEl Ministerio de Trabajo publicó ayer una orden por la que elimina degolpe la compatiblidad que ahora pueden disfrutar los trabajadores quecobran la pensión pública y que pueden seguir ejerciendo hasta queperciban la pensión privada que les corresponde de su Mutualidad dePrevisión Social. Abogados, ingenieros, arquitectos o médicos que ahorapodían disfrutar de este beneficio ya no lo tendrán lo que supone unimpacto no sólo para los profesionales, sino también para las entidadesalternativas al régimen de autónomos (RETA).Losprofesionales que estáncotizando en el sistema públicoy a la vez en las mutualidades deprevisión social, disfrutaban deesta ventaja para sus afiliados yque introdujo la Ley de 1995.Ahora, el Ministerio acaba conesta posibilidad, aunque no loestablece con carácter retroactivo,sino de aquí en adelante, a partirdel 1 de julio. Es decir, no esaplicable a quien lo estédisfrutando actualmente: “A lossupuestos en los que lacorrespondiente pensión dejubilación vinieracompatibilizándose con el ejerciciode la actividad por cuenta propiadel profesional colegiado conanterioridad a la entrada en vigor”.Por tanto, es un beneficio quedesaparece en el futuro.Fuentes jurídicas consultadasexplican que sorprende el momentoen el que se ha adoptado estamedida. El motivo es que tiene sufundamento en la Ley 50/1998 deMedidas Fiscales, Administrativas ydel Orden Social. En otras palabras,¿por qué se adopta 13 añosdespués? Da la impresión queTrabajo quiere cargar contra lasentidades de previsión social delámbito del profesionalismo.El Ministerio ahora ha decididoque no es posible admitir estacompatibilidad, ya que lo atribuyea una “interpretación” de la normade 1995 y que ahora se debe leer deforma contraria, es decir,restrictiva.Así lo explica la propia orden:“Cabía llegar a la interpretación,como se hizo en vía administrativa,de que la actividad del profesionalcolegiado no daba necesariamentelugar a la inclusión de quien lallevara a cabo en el campo deaplicación de alguno de losregímenes de la Seguridad Social,lo que hubiera comportado laobligación de quedar encuadradoen el mismo”. El profesional podía“optar libremente entre quedar enel campo de aplicación de uno(público) u otro (privado)mecanismo de protección”.Enrique Sanz, tesorero delConsejo General de la Abogacía,explica que “se está estudiando laorden y las implicaciones quetendrá, pero todavía no se hatomado la decisión sobre si serecurrirá o no”. Sanz entiende quela medida afecta de cara al futuro a“un importante número deprofesionales”.Desde el punto de vista jurídico,explica, “la dirección general de laSeguridad Social” ha introducidoun cambio de interpretación, “poreso lo hace a través de una orden”.Por ello, puntualiza, cabe la vía dellevar la orden a los tribunales.Sanz explica que la forma depaliar esta situación actual decompatibilidad es “suspender elcobro de la pensión pública” hastaque el profesional decida jubilarsedel todo y entonces cobrar las dospensiones, la pública y la privada.Son prácticamente una decenalas mutualidades de previsiónafectadas: Asociación Mutualista dela Ingeniería Civil, Mutual Médica,Mutualidad de Previsión Social dePeritos Ingenieros TécnicosIndustriales, Previsión Mutua deAparejadores y Arquitectos,Mutualidad de Previsión Social delos Procuradores de los TribunalesEspaña, Mutualidad General dePrevisión Social de QuímicosEspañoles, Mutualidad General dePrevisión de la Abogacía,Mutualidad de Previsión Social delsAdvocats de Catalunya, Mutualidadde Previsión Social del Colegio deIngenieros Industriales de Cataluñay la Mutualidad de la Hermandadde Arquitectos.Por otro lado, hay que apuntarque la medida no afecta aquellosprofesionales que decidieron optarexclusivamente por su mutualidadcorrespondiente y sólo tendrán unapensión privada ■DentalCoop és una associació de voluntaris per a la salut dental.Si ets un professional de l’odontologia amb inquietudsper aconseguir un món més just i una salut universal,vine a DentalCoop i col·labora amb nosaltres. Qualsevolacció que ens puguis aportar serà ben rebuda.dentalcoop@gmail.comaperezporro@infomed.es


Noticiari / Premsa i odontologiaARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 27/05/2011Generar piezas dentales a partir de célulasmadre puede llevarse a la práctica clínica “amedio plazo”El empleo de células madre para generar piezas dentales puedealcanzar la práctica clínica “a medio plazo”, según han destacado losexpertos reunidos esta semana en Oviedo en la XLV Reunión Anual dela Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA). Estesalto cualitativo se debe fundamentalmente a los avances registrados enlos últimos años sore la utilidad y viabilidad de las células madreprocedentes del ligamento periodontal.Paraello, el profesor de BiologíaCraneofacial en el King’sCollege de Londres, Paul Sharpe,que es uno de las referenciasmundiales en este ámbito deinvestigación, explora lasinteracciones genéticas quecontrolan el desarrollo del diente,junto con la biología y lasaplicaciones de las células madredentales para hacer crecer dientesnuevos que sustituyan a los quefaltan.Aunque la tecnología que utilizaestá todavía en su faseexperimental, se cree que puedetener un “enorme potencial” en elreemplazo de ausencias dentarias,ya que los dientes nuevos delpaciente serían exactamenteiguales que los originales.A este respecto, Sharpe hapublicado “sugerentes” estudiossobre la reparación y regeneraciónde estructuras dentales, ligamentoperiodontal y tejido pulparpreviamente dañados por laenfermedad, ofreciendo algunasclaves que ayudan a la mejorcomprensión sobre las célulasmadre dentales y sobre cómofuncionan en vivo para facilitar lareparación.“Basándonos en nuestroconocimiento de los procesos dedesarrollo temprano en el embrión,estamos desarrollando métodospara producir folículos dentariosque se puedan trasplantar en laboca adulta para reponer losdientes perdidos”, explica Sharpe.En concreto, en estudios conanimales este grupo deinvestigación ha podido demostrarque se pueden identificarpoblaciones de células adultas yembrionarias, y que todas ellaspueden formar un esbozo dentarioque es capaz de desarrollarse comoun diente completo una veztrasplantado en la boca adulta.Una fuente de célulasmesenquimales “muy prometedora”son las células madre dentarias, enespecial las derivadas de la pulpa delos dientes deciduos que los niñospierden de forma natural y para lasque ya existen bancos. Sin embargo,actualmente se conoce poco de estascélulas y, por ello, el equipo Sharpeestá utilizando un modelo basadoen la genética del ratón parainvestigar el origen, localización yfunción de estas células tras lalesión del diente.Durante su conferencia en laReunión de SEPA, este expertoapuntará qué nuevos tratamientosbasados en células madre de lapulpa dental podrían ser utilizadosen un futuro próximo. Según susestudios, las células de la pulpadental presentan propiedadesinmunes de supresión muysimilares a las de las células madremesenquimatosas de médula ósea(que se están utilizando en ensayosclínicos como inmunosupresores).Si se demuestra esta característicade la pulpa dental, las célulasmadre podrían proporcionar unafuente mucho más accesible decélulas autólogas ■juny 2011 Revista COEC 15659


Noticiari / Premsa i odontologiajuny 2011 Revista COEC 15660ARTICLES PUBLICATS: EXPANSIÓN, 10/05/2011El Gobierno sitúa el Proyecto de Ley deServicios Profesionales “antes de verano”El proyecto de Ley de Servicios Profesionales se presentará alParlamento “antes de verano”. Así consta de forma expresa en eldocumento que recoge el Programa Nacional de Reformas, y que se haelaborado por el Gobierno para las instituciones comunitarias, deacuerdo con el proceso de coordinación de la supervisiónpresupuestaria, macroeconómica y de las reformas estructurales queestablece el Semestre Europeo.Elprograma, aprobado por elConsejo de Ministros a finalesde abril, recoge un amplio ydetallado programa demodificaciones en direrentesámbitos de la actividad económica:la competitividad, el empleo y laestabilidad financiera.Este proyecto de ley es uno delos más esperados por el sector delos profesionales. No sólo afectaráa los bogados, sino a todas lasprofesiones, tanto si son colegiadascomo si no. Esta norma será laculminación de la traslación aEspaña de la Directiva de Servicios,que se inició con fuerza en Españaa finales de 2009 con la aprobaciónde la Ley Paraguas y la LeyÓmnibus.Existe una gran incertidumbreen el sector de los serviciosprofesionales sobre esta ley, ya que,dado lo avanzado de la legislatura,hasta ahora lo único que seconocen son documentos oborradores que incluían lasdirectrices de la futura ley, pero noun texto o borrador de articuladodel anteproyecto.Según explica el Gobierno en elPrograma Nacional de Reformas,dentro del ámbito de lacompetitividad, “se está trabajandoen una reforma de los serviciosprofesionales que incrementará lacompetencia en el sector ypotenciará la movilidad de losprofesionales”. La reforma, precisael documento, “cuyo proyecto legalse presentará al Parlamento antesde verano, es uno de loscompromisos específicos asumidosen el Pacto del Euro”.Con esta reforma, puntualiza,“se fortalece el principio de libertadde acceso y ejercicio, reduciendolas reservas de actividad y lasobligaciones de colegiación”. A elloañade que “se prevé revisar laregulación de horarios comercialesen zonas turísticas, encoordinación con las autonomías ylos sectores implicados”.Esta última cuestión fueadelantada en exclusiva por esteperiódico –ver EXPANSIÓN del10 de marzo-. Antes del veranoes una fecha límite de cara a laactividad parlamentaria deeste año ■ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 14/05/2011Madrid contará en julio con un hospitalespecializado en salud dentalMadrid contará, a partir del próximo mes de julio, con un hospitalespecializado en intervenciones dentales y de estética de cara y boca, unainiciativa impulsada por un grupo de médicos empresarios, encolaboración con la corporación de Clidentia, que cuenta con unainversión de 8 millones de euros y que ofrecerá a sus clientes atención 24horas todos los días del año, sillones dentales para realizar intervencionesque requieran anestesia y atención psicológica contra el estrés.Endeclaraciones a Europa Press,el doctor Felipe Aguado,odontoestomatólogo con más de 30años de experiencia y uno de lospromotores del proyecto, haexplicado que el objetivo es ofrecer“un servicio especializado y conhorarios flexibles a estos pacientesy firmar, en el futuro, encuentrospúblicos y privados para abordarde una forma distinta lasintervenciones dentales y deestética facial”.“Ahora las intervencionesdentales que requieren de anestesiase realizan en las camillas de loshospitales generales. Nosotrosrealizaremos estas intervencionesen sillones dentales, desde dondese puede manejar la cabeza delpaciente”, señala, añadiendo queserán, además, “una alternativapara los pacientes discapacitados ocon enfermedades como Síndromede Down, que necesitan anestesiageneral”.Este hospital dental, que contarácon un centro de radiología, seisquirófanos, un laboratorio deprótesis, seis gabinetes paraintervenciones generales y una salade ortodoncia, ofrecerá también“atención psicológica para quitar lasensación de miedo que puedecausar en algunos pacientes, comolos niños, ir al dentista”. “Se tratade un concepto innovador quetiene previsto arrancar Madrid ycontar, en tres o cuatro años, concentros similares en 22 ciudadesespañolas”, concluye ■


Noticiari / Premsa i odontologiaARTICLES PUBLICATS: DIARIO MÉDICO, 27/05/2011La UE promoverá hábitos saludables parareducir un tercio los casos de cáncerLa Comisión Europea (CE) ha apostado por promover los hábitossaludables como vía para prevenir uno de cada tres casos de cáncerentre los ciudadanos europeos, mientras que los representantes delsector sanitario y de los pacientes han reclamado más financiación en lalucha contra esta enfermedad.Cadaaño se detectan en la UEunos 2,5 millones de casos decáncer, lo que convierte a estaenfermedad en la segunda causa demuerte en la Unión Europea(supone el 29 por ciento de losfallecimientos totales entre loshombre y el 23 por ciento entre lasmujeres), según datos de laComisión Europea.El Ejecutivo comunitario confíaen reducir estas cifras en un terciofomentando la “elección de estilosde vida más saludables”, según haafirmado en un comunicado conmotivo del comienzo de la SemanaEuropea contra el Cáncer, que secelebra hasta el 31 de mayo.En particular, la Comisión hapropuesto que esta semana secentre en la promoción de hábitossaludables como la dieta sana, laactividad física, la moderación delconsumo de alcohol, lasprecauciones al tomar el sol y elcontrol del tabaquismo.La Alianza Europea por la SaludPública ha reclamado a la Comisiónque “incremente las acciones y lafinanciación para hacer frente a losprincipales condicionantes delcáncer”. Esta organización, querepresenta a las principalesagrupaciones de profesionales ypacientes de la UE, ha destacado lanecesidad de proponer “unprograma adecuado de financiaciónde la sanidad pública” a niveleuropeo, con vistas a garantizar un“primer compromiso en la luchacontra el cáncer”.Además ha valorado de formapositiva la puesta en marcha de laplataforma europea de accióncontra el cáncer, que el comisariode Sanidad, John Dalli, haafirmado que apoyará “de todaslas formas posibles” para suimplantación en los Estadosmiembros ■juny 2011 Revista COEC 15661ARTICLES PUBLICATS: DIARIO MÉDICO, 23/05/2011La SEOP pide la cobertura de la patología bucalen la cartera pública de serviciosLa XXXIII reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría(SEOP), que se ha celebrado en Bilbao, ha sido el escenario en el queJulián Aguirrezábal, presidente del comité organizador del encuentro,ha explicado que “la boca es la única parte de la anatomía humana queno está cubierta por la sanidad pública”.Losodontopediatras consideranque “en líneas generales, losprogramas de atención dentalinfantil, que cubren los problemasque sufren en salud dental losniños de edades comprendidasentre los 7 y los 14 años, están atodas luces obsoletos.”DesatenciónLa SEOP dice haber deterctado“una desatención dental por partede la Administración” yAguirrezábal explica la necesidadde “realizar la primera revisióndental de los niños al cumplir elprimer año de edad,manteniéndose una revisiónperiódica cada seis meses”.Según Aguirrezábal, “La carieses el proceso crónico más frecuenteentre la población infantil, con unaprevalencia registrada cinco vecessuperior a la de otras enfermedadescomo el asma”. La SEOP advierteademás de que “se trata de unaenfermedad transmisible, sobretodo por vía salival”, por lo queconsidera necesario “que laprevención comience durante elperiodo de la gestación de lasmadres” ■www.coec.catLArevistaCOECCol·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de CatalunyaEl millor aparador per arribar a totsels odontòlegs i estomatòlegs de Catalunya ■PUBLICITAT COEC / Eulàlia Ximenis / Tel. 93 310 15 55 - Ext. 410 / revista@coec.net


Noticiari / Premsa i odontologiajuny 2011 Revista COEC 15662ARTICLES PUBLICATS: DOSSIER EMPRESARIAL, 12/05/2011Los colegios profesionales arremeten contrael GobiernoLa vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, ElenaSalgado, ha anunciado que no queda mucho para que se presente la Leyde Servicios Profesionales, una normativa que se está haciendo de rogar(en teoría debería haber salido a la luz durante el primer trimestre delaño) y que hará oficial el listado de profesionales que deberán estarcolegiados obligatoriamente y, sobre todo, los que dejarán de estarlo.Lareforma que el Ministerio deEconomía y Hacienda estáelaborando se enmarca en lallamada “Ley Omnibus”, aprobadael pasado año. El objetivo esliberalizar al máximo el ejercicio delas profesiones colegiadas, que yasuponen el 30 % del empleouniversitario y un 8,8 % del PIBnacional. De hecho, según fuentesoficiales, la nueva normativapretende aumentar esta última cifraen siete décimas a largo plazo.Aunque todavía no se conoceningún detalle concreto de la futuraLey, el Gobierno ha dejado caeralgunos “globos sonda” en formade informes que no han gustado alos colegios profesionales, sobretodo porque la mayoría perderánprivilegios a la hora de imponer suscuotas. “Las fuentes ‘oficiosas’aseguran que sólo tendrán quecolegiarse las actividades quegeneren riesgo directo sobre lasalud de las personas o tenganincidencias en las garantías para suseguridad física o jurídica. Es decir,las profesiones sanitarias, jurídicasy técnicas”, afirma GonzaloMúzquiz, secretario técnico deUnión Profesional, una asociaciónestatal que representa a más de1.000 colegios profesionales y cercade millón y medio de profesionalesliberales de toda España. Demomento, parece que serán muypocos los profesionales obligados acolegiarse (y, consecuentemente, apagar su cuota anual). Pero no eséste el único motivo por el quemuchos colegios se han mostradocontrarios a la nueva Ley.Al Colegio de Arquitectos deCantabria, por ejemplo, lepreocupan las previsiones dirigidasa desvincular la capacidadprofesional de la titulaciónacadémica, “posibilitando quecualquier pudiera desarrollarcualquier profesión conindependencia de su titulación”.No obstante, para GonzaloMúzquiz, “el principal problemaes que, según los informes a losque hemos tenido acceso,aquellos profesionales quetrabajen para la Administraciónpública no tendrán quecolegiarse”, una decisión que, ensu opinión, traería gravesconsecuencias al sector sanitario.“Habría una gran discriminaciónentre los médicos, ya que el 60 %de estos profesionales trabajanpara el sector público”. Perotambién un gran desprestigio parael Colegio de Enfermeros: “Casi latotalidad de este gremio ejerce enla sanidad pública, podría darse elcaso de que más del 90 % de losenfermeros que trabajen ennuestro país no estaría colegiado”.“España sería el único país delmundo desarrollado en donde elempleador de los profesionalessanitarios decidiría también quéson las buenas prácticas clínicas”,advierte Máximo Gonzáles,presidente del Consejo General deEnfermería ■Llancem un nou canal de comunicació col·legialMés ràpid ➛ Més àgil ➛ Amb un sol clicTots els col·legiats que tingueu facebook podeuaccedir a informació d’última hora.Us apropem a l’última informació sobre els actes, els cursos de formació, els serveisi tota l’activitat col·legial des d’un nou canal de comunicació més ràpid, àgil i visual.http://www.facebook.com/pages/COEC-Collegi-Oficial-dOdontòlegs-i-Estomatòlegs-de-Catalunya/325894642130


Noticiari / Premsa i odontologiajuny 2011 Revista COEC 15664ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 02/05/2011Hasta un 60 % de la población adulta padece oha padecido halitosis alguna vezLa halitosis es una afección muy común caracterizada por el mal alientou olor desagradable del aliento que afecta a más del 50 por ciento de lapoblación en algún momento de su vida. De hecho, aproximadamenteun 30 por ciento de los pacientes mayores de 60 años han padecido opadecen en algún momento de halitosis.Enel 90 por ciento de los casostiene origen en la boca y no enel estómago; por eso, es muyimportante mantener una correctasalud bucodental que sirva paraprevenir esta problemática. “Lafalta de información y la barrerapsicológica que supone para laspersonas que la padecen conviertea la halitosis en una de lasafecciones bucales que más afectaa la vida diaria, a las relacionessociales, afectivas y profesionales”,han explicado desde Dentaid.En concreto, el aliento matutino,la boca seca, el tabaco, ayunar orealizar una dieta hipocalórica, unahigiene oral deficiente,reconstrucciones dentalesdeterioradas, gingivitis odeterminados fármacos puedenpropiciar la aparición de estaenfermedad bucodental.De cara a un tratamiento, esconveniente corregir todas laspatologías orales presentes, comolas descritas, a través de unalimpieza y pulido dental, así comoinstrucciones de higiene oral,incluyendo instrucciones decepillado. Además, recomiendanusar un colutorio específico dosveces al día durante la fase activadel tratamiento.Por otro lado, las causas del malaliento en niños pueden originarseen diferentes órganos o aparatoscomo la cavidad oral, la faringe, elsistema respiratorio y el aparatodigestivo, o de alguna enfermedadsistémica, es decir, que afectavarios órganos a la vez.Asimismo, puede ser un signotransitorio en la evolución dealguna afección infecciosa agudacomo son las estomatitits,gingivitis, faringoamigdalitis,rinitis, sinusitis o bien persistirdurante un largo periodoacompañando a afeccionescrónicas no diagnosticadas ■ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 14/04/2011El mercurio en sangre de los españoles esentre 6 y 10 veces superior a la de alemanes yestadounidenses, según estudioEl contenido de mercurio en sangre de los españoles es entre 6 y 10veces más alto que la media de Alemania y Estados Unidos y puedeafectar al desarrollo mental del feto así como producirle alteraciones ensu sistema nervioso, por lo que un grupo de expertos considera que“habría que tomar medidas para bajar sus niveles medios” en lasmujeres embarazadas, según los resultados preliminares del estudiosobre”Presencia y Vigilancia de Contaminantes Químicos”.Elestudio ha sido realizado porel Instituto de Salud Carlos III,y, según ha explicado lainvestigadora científica de esteorganismo y responsable delproyecto, Argelia Castaño, durantela presentación de“Bioambient.es”, los principalescontaminantes químicos queacumula el hombre son elmercurio, el cadmio y el plomo,además de varios befinilospoliclorados. Los resultadosapuntan también que la cotinina uncompuesto de la nicotina perjudicatambién a la población.La investigación se ha efectuadoentre 2008 y 2010 a más de 1.900voluntarios, que representan a lapoblación adulta española de entre16 y 65 años de edad de 12 áreasgeográficas y a lo largo de cuatroperiodos de muestreo en variossectores laborales: servicios,económico, agrario, industrial yconstrucción, a los que se hatomado muestras de sangre, orinay pelo.De este modo, Castaño hasubrayado que los resultados son“preliminares” pero, en todo caso,revelan que el mercurio es uncontaminante “persistente” y afectade dos formas al ser humano,mediante las amalgamas dentales ya través del mercurio orgánico, quellega al cuerpo humano sobre todoa través de la ingesta de pescado,que es la mayor fuente demercurio.Además, ha añadido que dosisaltas de mercurio pueden afectar alfeto en su desarrollo mental yprovocar alteraciones nerviosas. Encuanto a los niveles en la poblaciónespañola, ha precisado que son“semejantes a otros países queconsumen mucho pescado, comolos países mediterráneos y Japón”y superiores entre 6 y 10 veces a losde Alemania, Estados Unidos yCanadá.El mercurio, ha precisadoCastaño, se acumula a lo largo dela vida en el organismo, por loque los resultados señalan que losindividuos más mayorespresentan dosis más altas y quepor ámbito geográfico, las zonascosteras españolas son las quetienen mayores concentraciones,especialmente Andalucía, Murcia,Comunidad Valenciana yBaleares.En cuanto al cadmio, lainvestigadora del Instituto de SaludCarlos III ha detallado que laprincipal fuente es el humo del


Noticiari / Premsa i odontologiatabaco y que se incorpora en ladieta absorbido por cereales oarroz. Además, ha destacado quelas mujeres presentan niveles másaltos que los hombres y que lainvestigación muestra que cuandose incorpora el tabaco hay una“gran diferencia” en los niveles decadmio en el organismo. En estecaso, las concentraciones sonsemejantes a las de las poblacionescanadiense y alemana.Asimismo, ha agregado que elcadmio suele concentrarse en losriñones y que el sur de la Penínsulay Cataluña tienen los niveles máselevados mientras que las regionesdel centro tienen concentracionesmenores.Mejor en plomoEn cuanto al plomo, Castañoapunta que en los últimos años seha reducido los niveles en elcuerpo de la población española“gracias” a la prohibición de lagasolina y las pinturas con plomoy por la sustitución paulatina delas tuberías de este compuesto,aunque ha recordado que aúnquedan numerosos edificios contuberías de plomo en España.La región con mayoresconcentraciones de plomo sonCastilla y León y la que menos,Murcia.A este respecto, ha advertidoque los resultados preliminares delestudio revelan que puede producirretraso cognitivo en el crecimientode los niños y que, en este caso,España presenta niveles inferiores aAlemania y superiores a Canadá yEstados Unidos. En este caso, lasmujeres acumulan menos plomoque los hombres y que estecompuesto se deposita sobre todoen el tejido óseo.La jornada de Presencia yVigilancia de ContaminantesQuímicos, ha sido inaugurada porla secretaria de Estado de CambioClimático del Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino(MARM), Teresa Ribera ■juny 2011 Revista COEC 15665ARTICLES PUBLICATS: EL PERIÓDICO, 08/04/2011El recorte sanitario destruirá 7.200 empleos enla red públicaEl recorte del gasto sanitario anunciado por el Govern dejará lasplantillas de los centros sanitarios bajo mínimos, especialmente enverano, debido a la eliminación de 7.200 puestos de trabajo enambulatorios y hospitales catalanes, según las estimaciones del sindicatoUGT. La mayor parte del recorte recaerá en la red de hospitales delInstitut Català de la Salut (ICS), con unos 4.000 empleos destruidosentre la no sustitución de jubilados y el personal de vacaciones que no secubrirá. Los centros concertados contribuirán con otras 3.200 plazasvacantes.Uno de los centros másafectados será el Hospital de Valld’Hebron, que ha propuesto a laGeneralitat reducir 770 empleos (el11 % de la plantilla total), queincluyen 560 contratos de refuerzoque no se formalizarán y 125jubilaciones no cubiertas ademásdel personal afectado por el cierrede plantas. El centro tiene previstocerrar 351 camas de adultos y niñosmás otras 52 de críticos entre junioy septiembre, así como prescindirde 56 de las 1.200 camas que tieneel resto del año.El plan también incluye unareducción de 21 quirófanos sobreun total de 49 en el mismoperiodo, lo que obligará a practicar2.614 intervenciones quirúrgicasprogramadas menos y 1.316 decirugía mayor ambulatoria menos.Otro ejemplo aportado por UGT esel del Hospital del Parc Taulí deSabadell, en el que se pretendereducir la plantilla en unas 300personas mendiante la norenovación de contratostemporales al 70 % de lossuplentes y dejar sin cubrir bajas yvacaciones. El centro prevé cerraruna planta del hospital con 34camas, así como otras 24 de formaestacional. El objetivo de ahorrodel centro es de 14 millones.Los 7.200 empleos afectados enla sanidad forman parte de los20.000 que UGT prevé que sedestruirán en toda laAdministración catalana paraconseguir un recorte del gasto del10 %. Los dirigentes de UGT hanacusado al Govern de CIU decondenar a la sanidad públicacatalana a “un sistema debeneficiencia”.Sin odontólogos en los CAP. Enlos centros de asistencia primaria(CAP) también se ha recibido elmandato de reducir en un 10 % elpresupuesto del 2010, un objetivoque, explicaron ayer, les obliga asuprimir los servicios deodontología. “No podemosprescindir de otras especialidadesmás, porque nosotros somosmédicos de familia y atendemostodo tipo de dolencias”, explicó eldoctor Josep Maria Sagrera,vicepresidente de la SocietatCatalana de Medicina Familiar iComuntària (CAMFIC).Este organismo, y una decena deasociaciones que representan a laasistencia primaria –SocietatCatalana de Llevadores, InstitutCatalà de Farmacologia, SocietatCatalana de Fisioterapeutes, entreotras- suscribieron ayer unmanifiesto en el que piden mayorpresupuesto para esta red médica yadvierten de las consecuencias deaplicar cualquier recorte económicoen esta red. Al igual que en loshospitales, en los CAP se handejado de sustituir jubilaciones yestá prevista una amplia reducciónde actividad durante los cuatrosmeses estivales. Estos colectivos sesumarán a la manifestaciónconvocada para el 14 de abril ■


Noticiari / Premsa i odontologiajuny 2011 Revista COEC 15666ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 14/04/2011Eliminar la colegiación obligatoria del sistemapúblico pondrá en riesgo al pacienteEl presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), JuanJosé Rodríguez Sendín, y el del Consejo General de Enfermería,Máximo González Jurado, advierten de que eliminar lacolegiación obligatoria para los profesionales de la sanidad públicapodría poner en peligro a los pacientes y hacer de España “elúnico país donde el empleador del profesional sanitario decidesobre las buenas prácticas”.Segúnhan explicado RodríguezSendín y González Jurado, através del proyecto de Ley deServicios Profesionales, quedesarrolla una resolución delParlamento Europeo paradinamizar las economíasnacionales, el Ministerio español deEconomía apuesta por mantener lacolegiación obligatoria de losprofesionales sanitarios quetrabajan en la sanidad privada yeximir de ella a los de la sanidadpública.A través de esta medida,contraria a una directiva europeaque excluye a la sanidad de laaplicación de esta resolución“liberalizadora”, en España sería elEstado, a través de sus gestores, elque se encargaría de controlar lasbuenas prácticas de lostrabajadores del sistema público, loque permitiría que el empleador yresponsable de organizar el trabajosea también quien decida quéprácticas clínicas son seguras o sitiene prioridad la rentabilidad o elresultado.Para el presidente de la OMC,esta medida sería “ilógica ycontraproducente” para el paciente,de cuya seguridad es responsable elprofesional sanitario. “Si seaprueba esta medida, losprofesionales españoles de lasanidad pública no podrían negarsea realizar una práctica queconsideren de riesgo para elpaciente, porque el criteriodeontológico sería el impuesto porsu gestor”, aseveró.Los recortes que vendránA juicio de González Jurado, laaplicación de esta iniciativa alsector sanitario tendríaconsecuencias aún más graves enel actual contexto de crisiseconómica y con iniciativas derecorte como las del consejerocatalán de Sanidad, Boi Ruiz, quepodrían ser aplicadas también,después de las eleccionesautonómicas del próximo 22 demayo, en el resto de lascomunidades autónomas.Los médicos y enfermerosespañoles plantearán estapreocupación a la ministra deSanidad, Leire Pajín, y al líder de laoposición, Mariano Rajoy, en elmarco de la Cumbre Mundial por laSeguridad de los Pacientes, que secelebra mañaña en Madrid y a laque se prevé asistan más de 1.600sanitarios de toda España.Además de Pajín y Rajoy,participarán en este encuentro,organizado por los ConsejosGenerales de Médicos y Enfermerosde España, los presidentes demédicos y enfermeros de EstadosUnidos, Alemania, Francia,Australia, Italia, Reino Unido, Brasily Portugal, organizaciones depacientes y sociedades científicas ■ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 16/04/2011España, primera de Europa en cáncer de cabezay cuelloEspaña es el país europeo donde se dan más casos de cáncer de cabezay cuello por la “tradición arraigada” de su sociedad –principalmente delos hombres, aunque cada vez se dan más casos en las mujeres- alconsumo de tabaco y alcohol. “España es un país de fumadores ybebedores”, ha asegurado la experta en Oncología Médica del hospitalInfanta Leonor, la doctora Nuria Rodríguez.Enuna entrevista concedida aEuropa Press, esta experta haabogado por aplicar estrategias deinformación y prevención ante doshábitos que suponen “una bombade relojería”. “No es posible laprevención primaria en este tipo decáncer” porque, a su juicio, “noexiste ningún tratamiento oestrategia de cara a la población deriesgo para evitarlo, simplemente sepuede intentar reducir la incidenciadisminuyendo el hábito”.No obstante, considera quehabría que plantearse el tema delalcohol como se ha tratado el deltabaco. “La persona que fuma o hafumado como la que bebe, aunquelo haga en poca cantidad, tambiénlo hace, por lo que ambas formanparte de la población de riesgo a lahora de padecer esta enfermedad”.Para la doctora Rodríguez, lossíntomas premonitorios de estecáncer pueden ser la presencia deuna mancha blanca en la mucosa,la aparición de alguna úlcera, elcambio en el tono de la voz odificultad a la hora de tragar.“Cuando estas alteracionespersisten, es importanteconsultarlas con un especialista”,ha matizado.En este sentido, ha afirmado queeste cáncer provoca el denominado“fenómeno de cancerización decampo”, por el que toda la mucosadigestiva y del área respiratoriatermina afectada “de la mismamanera”. Por ello, es común queaparezcan otros tumores como elde pulmón, vejiga, esófago olengua. En concreto y respecto aeste último, la experta ha señaladoque es “especialmente doloroso”.Nuevas terapiasPor otro lado, la doctora hahablado de las nuevas terapias


Noticiari / Premsa i odontologiaexistentes para tratar este tipo decáncer. Así, desde el punto de vistacurativo, ha mencionado lastécnicas de cirugía facial, con lasque se pretende “preservarfunciones como la fonatoria” ycirugía reconstructiva, encolaboración con cirujanosmaxilofaciales y plásticos.En relación con tratamientos noquirúrgicos, ha indicado queexisten técnicas de radioterapia“muy complejas” que consiguencada vez “más eficacia y menosefectos secundarios”. Por último yen relación a tratamientosoncológicos, ha explicado que hay“modernos esquemas dequimioterapia previos atratamientos locales”.Finalmente, la doctoraRodríguez ha indicado que hay otrotipo de cáncer de cabeza y cuelloque es el relacionado con el virusdel papiloma humano, en el que“no hay tanta diferencia entresexos, aparece en edades mástempranas y del que estáaumentando su incidencia enproporción al provocado por eltabaco y el alcohol”.“La infección es cien por cienasintomática en las mujeres y muypoco asintomática en los varones”,ha alertado la experta. Asimismo,ha hecho alusión a las costumbresen las prácticas sexuales comofactor de riesgo a padecer estecáncer ■juny 2011 Revista COEC 15667ARTICLES PUBLICATS: EUROPA PRESS, 07/04/2011No ofrecer el consentimiento informado a lospacientes puede “vulnerar” su derecho a laintegridad físicaLa Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparoa un paciente que fue sometido a una cirugía, tras la cual sufrió unaincapacidad funcional total en su mano derecha, sin haber recibido unconsentimiento previo sobre los riesgos de la intervención, ya queconsidera que se ha “vulnerado su derecho a la integridad física”.Elpaciente ingresó el 4 deseptiembre de 2005 por supropio pie en la Clínica Vicente SanSebastián de Bilbao (Vizcaya) condolor precordial, y al día siguientefue sometido a un cateterismocardiaco en el que se le encontróuna lesión severa en una coronaria,por lo que se le colocó un “stent”con resultado óptimo.Sin embargo, tras laintervención el paciente sufrió unainflamación y un hematoma en lamano que derivó posteriormente enuna incapacidad funcional total.Ante esta situación, el pacientesolicitó a la empresa aseguradorade los médicos una indemnizaciónpor daños y perjuicios, alegandoque estos no le informaron antes dela operación de los riesgos yconsecuencias que ésta podía tener.Ni el juzgado de PrimeraInstancia número 7 de Bilbaoprimero ni la Audiencia Provincialde Vizcaya dieron la razón aldemandante, ya que consideraronque la falta de información estabajustificada por haber sufrido 11 añosantes otro cateterismo y porque laprueba “se hizo en un momento enel que existía riesgo vital”.Sin embargo, el Alto Tribunal hadeterminado ahora que la asistenciarecibida por el demandante nosatisfizo su derecho a prestar unconsentimiento debidamenteinformado y que las resolucionesjudiciales impugnadas querechazaron su demanda se atuvierona criterios no previstos legalmente(edad u otra intervención idénticapracticada once años antes) a lahora de ponderar las circunstanciasdel caso, “e interpretando yaplicando las normas concernidasde manera contraria a la mayorefectividad del derecho”.Según entienden, la regulaciónlegal establece que, en principio,cada intervención médica debe estarautorizada por el previoconsentimiento del paciente que, asu vez, se ha de encontrar precedidode la correspondiente informaciónsobre el procedimiento a aplicar.“Ello permite hacer efectivo elderecho fundamental a laintegridad física del pacienterespecto de las actuacionesmédicas que se efectúen y ofrece alos médicos la garantía de que susactuaciones se desarrollan dentrode los límites que impone laprotección del referido derecho”,reza la sentencia.Por tanto, es “irrazonable” elargumento de las resolucionesjudiciales de que era suficiente lainformación prestada al pacientecon ocasión de un cateterismo quele fue practicado 11 años antes, porlo que no era necesario dárselanuevamente.Consentimiento informado,aunque haya “riesgo vital”Además, ante la afirmación de laexistencia de “riesgo vital”, la Salano aprecia razonamiento alguno enlas resoluciones recurridas sobre laimposibilidad de obtener elconsentimiento informado o deconsultar a los familiares opersonas vinculadas de hecho alpaciente en el tiempo transcurridodesde su ingreso hasta que sepracticó la intervención.“Aunque la decisión médica nose adoptara de forma inmediata alingreso del paciente, lo cierto esque el lapso de tiempo transcurridoparece suficientemente ampliocomo para que, una vez que losfacultativos entendieron procedentela realización del cateterismo comosolución para la dolencia delpaciente, éste fuera informadosobre las consecuencias, riesgos ycontraindicaciones de laintervención”, añade la sentencia.Los magistrados concluyen queno basta con que exista unasituación de riesgo para omitir elconsentimiento informado, “sinoque aquél ha de encontrarsecualificado por las notas deinmediatez y gravedad, ninguna delas cuales ha sido objeto demención y, mucho menos, deanálisis por parte de los órganosjurisdiccionales” ■


Serveis col·legialsjuny 2011 Revista COEC 15668SERVEIS COL·LEGIALSGLACERES I BALENES:UNA EXPEDICIÓ NATURALISTAEN LA PATAGÒNIA ARGENTINAExisteix una apassionant història natural lligada a aquest enorme animalque, immortalitzat per sempre en els manuscrits d'Herman Melville, vaser considerat com el Leviatán dels mars: el gran monstre marí... labalena.Iper conèixer-la, Iuris Travel iCienciaAventura proposen al'expedicionari un viatge d'autor ladestinació del qual és la Patagòniaargentina. Glaceres i balenes seranels objectius principals d'aquestaexpedició naturalista que ensportarà des de la porta a l'Antàrtida–Terra del Foc–, passant pels gransglacials –El Calafate–, fins a lesBalena Franca Austral a prop de lapenínsula de Valdés. Foto: Thinkstock.colònies de balenes de PenínsulaValdés i els museus de ciències deTrelew, La Plata i Buenos Aires.Caminarem després de la pistad'insignes naturalistes ipersonalitats com Robert FitzRoy–capità de l'HMS Beagle–, Xerris R.Darwin –pare de la teoria del'evolució–, Thomas Bridges –eldefensor dels aborígens Yámana–,Francisco Pascasio Moreno –granestudiós de la geografia austral– oFlorentino Ameghino i EugenioFeruglio –propulsors de lapaleontologia argentina–. Per a aixòens endinsarem al territori del ParcNacional de Terra del Foc, el lloc onencara es conserven les restesarqueològiques dels assentamentsque van pertànyer a una ètnia decaçadors i recol·lectors que, nus iamb una tecnologia basada en l'os,les fibres i la pedra, van caçar i esvan alimentar de mol·luscs, lleonsmarins però també de balenes: elsYámana. Precisament, seguint elCanal Beagle, en l'EstadaHarberton, tindrem l'oportunitat devisitar un dels centres mundialsmés importants dedicats a lainvestigació de les balenes i altresmamífers marins.Abandonat el punt més austral dela nostra ruta, ens dirigirem al LlacArgentí, al Parc Nacional de lesGlaceres; allí serem testimonis, unavegada més, del meravellós passat ipresent geològics de la Patagònia.


Serveis col·legialsavantpassats fòssils de balenes,dofins i pingüins, entre altresespècimens. Un passat biològicque, al costat de la història naturaldels grans dinosaures de laPatagònia, també tindreml'oportunitat de conèixer gràcies aimportants museus de ciènciesnaturals com el de Trelew, La Platai Buenos Aires.En poques paraules, una fantàsticaexpedició oberta a tot viatger ambanhels de gaudir una de lesdestinacions més belles del nostrepetit i bell planeta blau. Iuris Traveli CienciaAventura aposten perl'aventura del coneixement.juny 2011 Revista COEC 15669Jordi SerrallongaArqueòleg, naturalista i guia del'expedicióGlaciar Perito Moreno, ParqueNacional de los Glaciares (Patagònia,Argentina). Foto: Jordi SerrallongaPingüins de Magallanes.Foto: Thinkstock.Temps enrere, les aigües de la granextensió lacustre van ser antiguesglaceres; amb els canvis climàticsque ens van precedir, i el grandesglaç, només uns majestuososcolossos van sobreviure per afortuna de l'observador, delsnostres expedicionaris: glacerescom l'Onelli, Spegazzini i el famósPerit Moreno. Contemplaremaquestes grans parets de gelnavegant pel Llac Argentí, peròtambé caminarem sobre el PeritoMoreno per conèixer de primeramà la dinàmica d'aquestes llengüesgelades en el seu lent i fragoróscamí cap a les aigües.En la Península Valdés el premiserà atalaiar i acompanyar a lesbalenes: la balena franca austral.Però no serà l'única recompensa;caminarem entre colònies depingüins de Magallanes iestudiarem als grups de lleonsmarins amb l'esperança d'albiraralguna orca en actitud de caça.Prop de la Península, descobriremel passat d'aquests éssers marinsdoncs visitarem tot un seguit dejaciments paleontològics onentrarem en contacte amb elsPer més informació:IURISTRAVELRoger de LLúria 108 pral 2a08037 BarcelonaTel. 93 207 31 98o la web: www.iuristravel.comViatge: del 12 al 26 de novembre del 2011


Serveis col·legialsjuny 2011 Revista COEC 15670La transcendència de la protecció i registrecom a marques de les clíniques odontològiquesNo és necessari que us diguem, que la professió odontològica i, enparticular, les clíniques odontològiques, estan patint grans canvis pel quefa a l’activitat tradicional, passant a ser una activitat cada vegada mésprofessionalitzada, més tècnica i, d’alguna manera, amb un caràctercada vegada més empresarial.Per tant, en aquest sentit, creiem que cada vegada té més importàncial’enfocament empresarial de les clíniques odontològiques, amb el queaixò comporta de millorar i ampliar els serveis oferts i, també, ladiferenciació de cada clínica com una unitat empresarial pròpia perquèels clients i usuaris dels vostres serveis els distingeixin dels altres.És per tant molt beneficiós per atots vosaltres, de cara a unmercat cada vegada méscompetitiu, adequar la vostradiferenciació a la de la resta denegocis de qualsevol tipus. I unaforma molt eficaç d’aconseguiraquesta diferenciació, i d’aprofitaren el vostre propi interès tots elsesforços comercials o de promocióque pugueu fer, ara o en un futurimmediat, del vostre propi comerç,és la d’assegurar la sevaindividualització i distinció enfrontdels clients i consumidors.Aquesta individualització,aquesta distinció, al mónempresarial, s’aconsegueixmitjançant el registre de marquesque serveixen perquè els clients oconsumidors puguin distingir unnegoci o indústria dels altresidèntics o semblants. De fet, enaquesta via, hem pogut comprovarque molts empresaris de clíniquesodontològiques ja estan procedint aregistrar al seu favor les marquesque distingeixen els serveis queofereixen dels altres prestataris delsmateixos serveis, és a dir, de laresta d’odontòlegs que operen almercat empresarial i comercial,aconseguint amb això no nomésaquesta diferenciació, sinó tambéun increment del valor comercial iempresarial dels seus propisnegocis, és a dir, aconseguint unimportant increment patrimonialdels mateixos.Volem incidir en la importànciatranscendental que té la propietatindustrial i la seva correctaprotecció en l’àmbit de lesactivitats de qualsevol empresa,tenint en compte que el queofereixen les empreses, del tipusque siguin, al mercat sónproductes, serveis o tecnologia ique, per tant, allò que pot garantirl’èxit d’aquestes activitats ésprecisament la protecció que estingui sobre aquests productes,serveis o tecnologia, protecció ques’obté precisament per mitjà de lapropietat industrial.Cal recordar que la propietatindustrial és una de lesanomenades propietats especials,recollides com a tals en la legislaciócivil o comuna de cada país, peròregulades sempre en les seves lleisespecials (Llei de Patents, Llei deMarques i Llei dels DissenysIndustrials), i atorguen un grau depropietat equivalent a la propietatimmobiliària o a la propietat sobrebéns mobles.Uns dels objectius d’aquestarticle és conscienciar i recordar al’empresariat que en un mercatcada vegada més global, en el qualles empreses no només volenampliar els seus mercats naturalssinó que d’alguna manera estanobligades a fer-ho per a la sevasubsistència, es fa imprescindibletenir una consciència molt clara dela necessitat de protegir aquestsdrets, de consolidar la propietatindustrial pròpia de cada industrialo fabricador. I això no només per ala protecció d’aquests drets de caraa l’obtenció dels avantatgescompetitius que això suposa i peraconseguir que els esforçoscomercials o d’investigació tinguinla seva deguda compensació, sinóper la transcendència patrimonialque se’n deriva.Hi ha moltes empreses queencara no són plenamentconscients que per a qualsevolempresa industrial, comercial o deserveis, el seu patrimoni depropietat industrial és el patrimonimés important del que disposen peldesenvolupament de la sevaactivitat empresarial, ja querepresenta tot allò que li pot atorgaruna exclusivitat al mercat i unadiferenciació pel que fa a la restad’empreses del mateix sector.Per aquesta raó, i amb vista aoferir-vos la nostra ajuda,col·laboració i assessorament, hemcregut que seria una bona idea queus plantegéssiu seriosament aquestapossibilitat que creiem seràimprescindible en un futur jaimmediat. I, en aquest sentit, uscomuniquem que hem arribat ja aun acord amb l’empresa PROPI, undels despatxos capdavanters en elseu sector i que es dedica al’assessorament en matèria dePropietat Industrial i de registre demarques, que no només ens haconfirmat la viabilitat d’aquesta ideai la seva ratificació de la importànciade procedir per la vostra banda alsregistres de marques querecomanem, sinó també que hemaconseguit per a tots vosaltres,facilitar-vos unes condicionseconòmiques molt competitives perquan cregueu oportú el registre deles vostres marques.Enrique AstizDirector General de Propi, S.L.


Serveis solidarisjuny 2011 Revista COEC 15672SERVEIS SOLIDARISÀfrica Digna amb la celebració del Dia Internacional d’ÀfricaEl passat 25 de maig, Àfrica Digna va organitzar una trobada amb líders de la societat catalana per promourela cooperació internacional amb Àfrica, coincidint amb el Dia Internacional d’Àfrica que commemora lafundació de l’Organització de la Unitat Africana el 1963.¡QUÉ MAÑANA LA DE AQUEL SÁBADO!Jornada Solidaria –FDM 2011Àfrica Digna promou lacooperació internacional icerca sensibilitzar els líders de lasocietat civil catalana de lanecessitat de situar Àfrica enl’epicentre dels debats perfomentar un desenvolupamentsostenible i just que sigui capaçd’implicar els valors de laresponsabilitat social corporativa,les capacitats de les organitzacionsno governamentals i la necessàriavoluntat política.Àfrica Digna és una fundaciósense ànim de lucre que es vaconstituir a finals de 2004, ambl’objectiu de contribuir a millorarles condicions de vida de lespersones amb menys recursos al’Àfrica subsahariana. Durant els 7anys de vida, s’han promogutprojectes de cooperacióinternacional al Camerun, SierraLeona, Guinea Equatorial, Rwandai Kenya, especialment en els àmbitsde la salut i l’educació, amb uninterès especial per la protecció dela infància i la dona.Costó de fraguar…pero valió la pena el esfuerzo…!La experiencia de ver a todas lasONGs de nuestro pequeñoámbito remando en el mismosentido, y compartiendoexperiencias fue muyenriquecedora para todos. Vaya pordelante nuestro agradecimiento atodos los que lo hicieron posible:¡MUCHAS GRACIAS!De igual modo, la colaboraciónentre los miembros más jóvenes delCOEC y la SCOE fue de gratorecuerdo y sienta precedente…Para acabar, tan sólo recordarque el ganador del “Premi solidari”de la SCOE se dará a conocer en elmarco de la Jornada de Clausuradel curso académico de la SCOE(28/Mayo/2011).Santi PortilloJoves Professionals de la SCOE


Serveis / Bibliotecajuny 2011 Revista COEC 15674BIBLIOTECAManual de contabilidad enodontologíaMario Utrilla TrinidadBellisco EdicionesMadrid, 2010R. 2544 p.232L’objectiu principal d’aquestllibre és proporcionar alsprofessionals i estudiantsd’odontologia els coneixementsbàsics generals sobre comptabilitataplicables perquè l’exercici de lanostra professió millori la sevaqualitat i s’adapti a la realitat delstemps que vivim.L’autor tracta el complex campde l’economia i de la comptabilitataplicada a la realitat pràctica d’unaclínica dental.És un pràctic enfocat al’empresa de serveis sanitaris ambel nom de clínica dental. No preténser un complet tractat decomptabilitat des del punt de vistaeconòmic, sinó que pretén aportara l’odontòleg eines que li permetinafrontar el complicat i difícil mónde la comptabilitat.Microbiología oralPhilip D. Marsh,Michael V MartinAmolcaVenezuela, 2011R. 2545 p.222L’objectiu d’aquest llibre ésdescriure la complexa relacióentre la microflora oral resident il’hoste, tant pel que fa a la salutcom a la malaltia. Aquesta últimaedició, que s’ha reescrit i s’haampliat totalment, conserva i esténla seva filosofia d’explicar aquestarelació en termes ecològics. Aquestapropament és beneficiós per allector, ja que proporciona unsistema clar de principis perexplicar les qüestions subjacentsque determinen si la microfloratindrà una relació beneficiosa oadversa com l’hoste en un llocparticular. Aquesta informacióproporciona una base que pot seraprofitada pels investigadors o elsprofessionals de la salut perentendre, prevenir o per controlarla malaltia.Recomanació 1/2011De l’Autoritat Catalana deProtecció de Dades sobre lacreació, modificació i supressióde fitxers de dades de caràcterpersonal de titularitat públicaGeneralitat de CatalunyaBarcelona, 2011R. 2541 p. 110Per dotar d’eficàcia el dret a laprotecció de les seves dadespersonals, consistent en lapossibilitat que té tota persona decontrolar la informació que fareferència a la seva vida, calestablir mecanismes que ajudin aexercir aquest control sobre lesdades. Un d’aquests mecanismesl’estableix la LOPD en el seu article20, que obliga les administracionspúbliques a crear, modificar isuprimir els fitxers de dadespersonals mitjançant unadisposició de caràcter general, ques’ha de publicar al diari o butlletíoficial que correspongui.www.coec.catLArevistaCOECCol·legi Oficial d’Odontòlegsi Estomatòlegs de CatalunyaLa vostra


Serveis / BibliotecaBIBLIOTECAjuny 2011 Revista COEC 15675Manual de Periodoncia parahigienistas dentalesMargarita Iniesta, Jorge SerranoDentaidBarcelona, 2010R. 2546 p. 54Dentaid, des de fa anys, inverteixnombrosos recursos en estudis clínics icol·laboracions amb diferents universitatsnacionals i internacionals. Gràcies a aquestescol·laboracions i a Aula Dentaid, projecte deformació de Dentaid, s’ha elaborat un Manualde periodòncia dirigit a higienistes dentals.Aquest llibre està enfocat a explicar demanera general i molt didàctica elsdiferents aspectes que s’engloben dins d’untractament periodontal, i del tractament deles patologies associades als implants.Cómo crear y gestionar tuconsultaFelipe Sáez CastilloSPA, S.L.Madrid, 2011-06-14R. 2540 p.143L’autor tracta de reunir enaquesta publicació i crec queho ha aconseguit àmpliament, elsdiferents aspectes de l’”empresaodontològica”, des de la integracióde consulta i negoci, passantper la part estrictamenteconomicoempresarial, fins atermes com direcció d’equips iqualitat, pedra angular per a l’èxitdefinitiu que suposa l’atenciódels nostres pacients.Medimecum 2011Guía de terapiafarmacológicaAdisEspanya, 2011R. 2543 p.1234


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15676Notícies d’empresaALIGNAlign Technology presenta INVISALIGN® G3Las innovaciones introducidas representan unimportante avance en el tratamiento con alignersBarcelona, XX de abril de 2011. Align Technology, Inc. ha anunciado hoyel lanzamiento de Invisalign® G3, el conjunto más significativo denuevas funciones e innovaciones en la historia de la compañía. Diseñadopara facilitar el uso de Invisalign con pacientes Clase II y Clase III,Invisalign G3 ofrece resultados clínicos que son significativamentesuperiores a cualquiera de los ofrecidos por Invisalign hasta la fecha.Basado en un conjunto denovedades y mejoras que seintrodujeron a la línea de opcionesde tratamiento Invisalign en 2010 yse han lanzado recientemente almercado estadounidense,Invisalign G3 ha sido muy bienrecibido por los profesionales de laodontología. El éxito se debe a lasnuevas funciones SmartForcediseñadas para una mayorpredictibilidad de determinadosmovimientos dentales, y a unsoftware más sencillo e intuitivopara facilitar la planificación deltratamiento y las revisiones."Las innovaciones en InvisalignG3 abordan realmente laspeticiones de los odontólogosrespecto al tratamiento deInvisalign ", afirma la Dra. MitraDerakhshan, Directora ClínicaInternacional de Align Technology."Con tecnología de software yherramientas diseñadas paraampliar el ámbito de aplicaciónclínica de Invisalign, una mayorpredictibilidad en la mayoría desituaciones clínicas, y unaplanificación más eficaz deltratamiento, Invisalign G3 ofrece lasnovedades clínicas que los médicosesperan y hace que sea aún másfácil de utilizar en una ampliagama de tratamientos.”Prestaciones que facilitan eltratamiento de pacientes de ClaseII y Clase IIIEl tratamiento de la maloclusión deClase II/III a menudo requiere eluso de elásticos de interarcada paraproporcionar control de anclaje.Anteriormente, los doctores teníanque cortar manualmente losaligners para dar cabida a loselásticos, lo que podría haberdesalentado el uso de Invisalign enestos casos. Invisalign G3 solucionaeste inconveniente con los nuevosPrecision Cuts, que son cortesprevios que el odontólogo prescribeen los aligners para facilitar el usode elásticos.Además, se han introducido losaligners pasivos para la arcada conmenos aligners: su principalcaracterística es que no producenmovimiento, y se colocan parafacilitar la utilización de elásticosClase II/III mientras se completanlos movimientos en la arcadaopuesta. Esta mejora estádisponible para tratamientos dedoble arcada con Invisalign® Full eInvisalign® Teen.Funciones SmartForce para unamayor predictibilidad de losmovimientos dentalesLas funciones SmartForce, como losOptimized Attachments que seintrodujeron en 2010, sonaccesorios y prestaciones delaligner que están diseñados paraofrecer la fuerza necesaria paralograr una predictibilidad de losmovimientos dentales. Basándoseen principios biomecánicos, lasfunciones SmartForce se fabricanespecialmente para cada dienteutilizando modelos virtualesavanzados, y se colocan conprecisión para ejercer la fuerzaapropiada.Las nuevas funcionesSmartForce de Invisalign G3incluyen un Optimized RotationAttachment (atache de rotaciónoptimizada) para premolares (antessólo estaban disponibles paracaninos), un nuevo Power Ridgebucal para incisivos inferiores(anteriormente disponible sólo parala arcada superior), y un nuevoPower Ridge Lingual paraincisivos superiores. Además, seestá introduciendo una nuevavariante del Optimized RotationAttachment para hacer frente asituaciones clínicas en las que lacolocación del accesorio puedahaber presentado dificultadespreviamente.Software ClinCheck® 3.1 para unamayor eficiencia en laplanificación del tratamientoUna evolución significativa delsoftware ClinCheck hace que lacreación y modificación de losplanes de tratamiento Invisalignsea más fácil e intuitiva para losdoctores. Gracias a la nuevainterfaz de arrastrar y soltar, losprofesionales de la odontologíatienen la flexibilidad de especificarel lugar y el tipo de Precision Cutsen los aligners, facilitando inclusomás el uso de Invisalign a losodontólogos.El Invisalign Doctor Site(anteriormente Consulta VirtualInvisalign o VIP) es un website


Noticiari / Notícies d’empresaseguro donde los doctores puedenconsultar los registros médicos delpaciente Invisalign, revisar yaprobar los planes de tratamientoClinCheck, comprobar el estatusdel paciente o realizar pedidos parael tratamiento, entre otras acciones.Un importante rediseño del sitiohace no sólo que su uso sea mássimple e intuitivo, sino que reúnetodos los registros y tareas deltratamiento de un paciente en unmismo sitio de fácil acceso. ElInvisalign Doctor Site tambiénintroduce un nuevo formulario deprescripción online que se integracon las preferencias clínicas deldoctor.Los progresos e innovaciones enInvisalign G3 también incluyennuevas preferencias clínicas,mejora de las etapas para lareducción interproximal (IPR) y laposibilidad de programar pestañasde erupción con Invisalign® Teen.El Dr. Iván Malagón destaca queel nuevo software permitirá“mejorar la comunicación con lostécnicos y ahorrar una grancantidad de tiempo, ya que cadaproceso de modificación realizadocon el software ClinCheck se veráreducido considerablemente”. “Lasmodificaciones que se realicen encada plan de tratamiento –continúa – serán más fáciles deentender y no tendrán que serinterpretadas por un técnico”.Acerca de Align Technology, Inc.Align Technology diseña, fabrica ycomercializa Invisalign, un métodopropio para el tratamiento de lamaloclusión o la alineación dentalincorrecta. Invisalign corrige lamaloclusión utilizando una serie dealigners transparentes,prácticamente invisibles yfácilmente extraíbles que muevensuavemente los dientes hasta laposición final deseada. Debido aque no se basa en el uso desoportes de metal, cerámica oalambres, Invisalign reduceconsiderablemente losinconvenientes estéticos y otraslimitaciones asociadas a lasortodoncias tradicionales.Invisalign es apropiado para eltratamiento de adultos yadolescentes. Align Technology fuefundada en marzo de 1997 yrecibió la aprobación de la FDApara comercializar Invisalign en1998. Hoy en día, la familia deproductos Invisalign incluyeInvisalign® Full, Invisalign® Teen eInvisalign® Lite.Para más información:Hill & KnowltonAna Sánchez / Noelia Garcia TrillasEmail:asanchez@hillandknowlton.comTelf.: 93 410 82 63juny 2011 Revista COEC 15677AVINENTAVINENT lanza el primer número de su nuevarevista corporativaAVINENT amplía su faceta divulgativa con la revista Avinent Experience,que incluye estudios científicos, entrevistas y reportajes, así comoinformación sobre actos, cursos y conferencias en los que participa.En su reportaje central, el primernúmero de Avinent Experiencepresenta PROTECH, el sistema demecanización de estructurasdentales. La revista también dala palabra al reconocidoexperto en innovación AlfonsCornella e incluye artículossobre la proyección deAVINENT en Portugal yTaiwán. Otro artículo hacehincapié en los rigurososprocesos de calidad que siguentodos los productos y serviciosde la firma. En la revistatambién hay espacio para unreportaje sobre 3SHAPE, delcual AVINENT es distribuidoroficial, y sobre una clínica delReino Unido que utiliza elmaterial de la firma.AVINENTReunión de la SEPAOviedo 2011AVINENT participó una vezmás en la Reunión de laSociedad Española dePeriodoncia yOsteointegración (SEPA), quecelebró su 45a edición enOviedo, a finales de mayo.El congreso contó con unamplio programa deponencias y comunicacionescientíficas, así como un área deexposición comercial.AVINENT dispuso de un standen el que presentó susnovedades más recientes y suslíneas de productos y servicios.Una vez más, AVINENTparticipó en esteacontecimiento de relevanciacientífica y pudo atender a losprofesionales y clientes queacudieron a la cita.


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15678BTIJornadas sobre tratamiento del maxilarartrofico con técnicas mínimamente invasivasBTI, además de impulsar el avance científico del sector, tiene comometa divulgar el conocimiento adquirido a través de diferentescanales de difusión, formar el profesional del futuro bajo los mayoresestándares de calidad e impulsar el desarrollo de la investigación enimplantología oral y medicina regenerativa tanto a nivel nacionalcomo internacional.Dentro de esta intensaactividad divulgativa, BTIorganiza jornadas y cursos a lolargo del año en diferentesciudades españolas cuyo objetivoes compartir, reforzar yactualizar los conocimientos de losprofesionales en el área de laimplantología oral. En esta ocasión,la jornada se celebró en la sede delColegio de Odontólogos yEstomatólogos de Cataluña(COEC), en Barcelona.La jornada, impartida por elDr. Eduardo Anitua, estuvocentrada en el tratamiento delmaxilar atrófico mediantetécnicas mínimamente invasivas.Durante la misma, los más de 150asistentes tuvieron la ocasión deconocer los últimos avancesrealizados en este campo desdeun enfoque eminentementeclínico a través de la presentaciónde casos prácticos.Más información sobrepróximas fechas y ciudades en lasque estaremos presentes ennuestra web: www.bti-implant.esNotícies d’empresaDENIVITDenivit con Dr. Philip, dientes más blancos enuna semanaDenivit, la marca experta en blanqueamiento dental de Schwarzkopf &Henkel, ha establecido por primera vez una colaboración con unexperto en salud bucodental para desarrollar una nueva gamablanqueadora exclusiva para la marca, Denivit Professional Dr. Philip L.La innovación de esta nuevagama es su potente Sistema ProBlanqueador. Éste combina variosingredientes limpiadores y pulidorescapaces de eliminar tanto lasmanchas provocadas por agentesexternos (comida, café, tabaco, etc.)como el sarro, ayudando a prevenirsu origen: la acumulación de placabacteriana y su endurecimiento.Además, incorpora la Tecnología Co-Enzima, con co-enzima Q10, paraproteger y cuidar las encías. Sucompleta formulación ofreceademás protección contra las caries,el mal aliento y un agradable sabora menta.La gama Denivit Professional secompone de dos cremas dentalesblanqueadoras de gran eficacia:• Dentífrico de uso diario queblanquea los dientes hasta 2 tonosen una semana.• Tratamiento BlanqueadorIntensivo de uso puntual paraconseguir resultados más potentesy visibles en una semana.El Dr. Philip aconseja ademásuna serie de hábitos para disfrutarde una la boca sana y mantener elblanco natural de los dientes:cepillarte los dientes 3 veces al díadurante 3 minutos, usar hilo dentaly complementar el cepillado conenjuague bucal. Por otro lado,acudir al dentista periódicamentepara realizar una limpieza dentalprofesional para eliminar el sarroacumulado de los dientes y poderdetectar y tratar posibles problemasantes de su inicio.El Dr. Philip L. está especializadoen estética dental y métodosblanqueadores.Para más información:Laura PujalHENKEL IBERICABrand CommunicationTel: 93-290.44.92e-mail: laura.pujal@es.henkel.comwww.henkel.es


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15680Notícies d’empresaDENTAID600 profesionales participan en loscursos del Aula Dentaid en el marcodel Forum Dental del MediterráneoBarcelona, 11 de abril de 2011. Dentaid, compañíalíder en salud bucodental en farmacias, ha queridoparticipar una vez más en una de las ferias másimportantes para los profesionales del sector en laEuropa Mediterránea, el Forum Dental del Mediterráneo.El día 9, la compañía de saludbucodental, patrocinó las“Jornadas para HigienistasDentales” organizadas por elColegio Oficial de Odontólogos yEstomatólogos de Cataluña(COEC). En este sentido, laPresidenta del Programa deHigienistas Dentales y Auxiliares, laDra. Rosa M. Ros, ha queridoagradecer el patrocinio e incidir enque “la apuesta continuada por laformación es imprescindible paraque los profesionales puedanincorporar nuevos conocimientos ymejorar sus prácticas diarias”Además, Dentaid ha contadocon un stand propio que ha sidovisitado por profesionales y que haofrecido a 600 asistentes, entreodontólogos e higienistas,formación sobre los beneficios dela irrigación bucal condemostraciones del irrigadorDENTAIDDENTAID patrocina la 6ª edición del CursoAvanzado en Periodoncia impartido en laUniversidad Complutense de Madrid• El curso, que se impartirá en la Facultad de Odontología de laUniversidad Complutense de Madrid, estará dirigido por el Prof. Dr.David Herrera González y tendrá una duración de seis meses• Está compuesto por una parte teórica con formato de clase magistral yun gran contenido práctico distribuido en seminarios, cirugías y prácticasen sillones dentales con maniquíesBarcelona 6 abril 2011. Elpróximo 6 de mayo darácomienzo, en la Facultad deOdontología de la UniversidadComplutense de Madrid el “CursoAvanzado en Periodoncia impartidoen la Universidad Complutense deMadrid” y patrocinado por Dentaid.El curso, que se prolongará hastael próximo mes de noviembre, vadirigido a Licenciados enOdontología o Estomatología y tienecomo objetivo ofrecer información,tanto teórica como práctica, parafacilitar el diagnóstico y tratamientode la enfermedad periodontal tantoEl stand de la compañía líder ensalud bucodental ha sido visitadopor profesionales de la odontologíaWaterpik® en su Aula Dentaid.En esta 10ªEdición del ForumDental del Mediterráneo hanparticipado 200 empresas, 800casas comerciales han estadorepresentadas y 12.000 personashan visitado la feria comercial.en niveles básicos como enprocesos más avanzados. Elobjetivo es que el especialista seacapaz de integrar el tratamientoadecuado dentro del plan detratamiento odontológico global.Para ello, obtendrá información,tanto teórica como práctica, en eldiagnóstico y tratamientoperiodontal (básico y avanzado).El curso, que estará dirigido porel Prof. Dr. David HerreraGonzález, actual Vicepresidente dela Sociedad Española dePeriodoncia y Osteointegración(SEPA), tiene una duración demayo a noviembre de 2011.Información y precios:Unidad de Formación Continua-Facultad de Odontología-UCMTfno.91 3941906 Fax. 91 394.19.10


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15682Notícies d’empresaDI&BDI&B estuvo presente en el lanzamientointernacional de Invivo 5.1 de Anatomage.DI&B estuvo presente, los pasados días 1,2 y 3 de Abril, en el Meetinginternacional de Usuarios de Invivo en San Francisco (EEUU),organizado por el fabricante Anatomage, donde se presentó la nuevaversión del software, Invivo 5.1 ante más de 300 profesionalesprocedentes de todo el mundo.La principal novedad de Invivo5.1 es la funcionalidad deplanificar tratamientos completos,no sólo cirugías de implantes, sinoDI&BRealizados con éxito los primerospilares mecanizados de CromoCobalto para conexión internaInDex de Intra-Lock en España.El pasado mes de mayo se han concluido con éxitolos primeros casos y estudios de pilaresmecanizados de Cromo Cobalto para conexiónInterna InDex de Intra-Lock en España. Dichosestudios y casos han estado validados por ellaboratorio Félix Gómez Baño (Felix@fegoba.es)de La Coruña.La aleación de Cromo-Cobalto se comporta de unamanera excelente con las diferentes porcelanas,tratándose de la mejor opción desde el punto de vistatécnico porque asegura la interfase mecanizada enprótesis de atornillado directo a implante, tanto paraprótesis unitarias como casos múltiples.Asimismo se trata de la mejor opción desde el puntotambién restauraciones ytratamientos del pilar. Invivo 5.1permite añadir automáticamenteimplantes realísticos, pilares yrestauraciones, así como ajustar suforma y tamaño de maneraindependiente. Esta nuevafuncionalidad permite prever larestauración final desde elcomienzo del caso. Además, ahora,de las planificaciones virtualespueden fabricarse las guíasquirúrgicas de Anatomage,ayudando al doctor en la cirugía.La nueva versión tambiénincluye notables mejoras yactualizaciones funcionales, entrelas que cabe destacar:• Mejora en la planificación deimplantes• Mejor planificación en larestauración y tratamiento del pilar.• Mayor número de implantesrealísticos en la biblioteca deimplante.• Nueva herramienta de análisis delas vías respiratorias.• Opciones de desplazamientoautomático por diferentes sectores,definidas por el usuario, en lalectura Radiológica.• Mejora del rendimiento de lagestión de datos.• Mejora de imágenes panorámicasy cefalométricasDpto. Comunicación DentalImplants & Biomaterialsde vista económico ya que la otra opción existente en elmercado son las aleaciones de oro-paladio.Los pilares mecanizados Cromo Cobalto tambiénestán disponibles para conexión hexágono externostandard, ya sean prótesis unitarias o casos múltiples.Intra-Lock, Better IdeasDpto comunicación Intra-Lock Iberia


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15684MOZO-GRAUMozo-Grau organiza la VIII edición del cursopara los residentes de los dos últimos años deCirugía Oral y MaxilofacialPor octavo año consecutivo, y según el acuerdo de colaboraciónfirmado entre la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial,SECOM y Mozo-Grau ha organizado el curso de Implantología Básicapara los próximos 13 y 14 de mayo. El curso está dirigido a losresidentes de los dos últimos años de Cirugía Oral y Maxilofacial.El curso será impartido pordestacados miembros de laSECOM como el Dr. Arturo Bilbao,el Dr. Rafael Martín-Granizo, el Dr.Santiago Ochandiano y el Dr. JoseIgnacio Salmerón.A lo largo del curso losasistentes podrán tener unaprimera toma de contacto con lossistemas de implantes MG Osseousy MG InHex de Mozo-Grau y sumaterial implantológico yconocerán, entre otras cosas,técnicas complementarias,criterios para la cargainmediata, injertos óseos,manejo de partes blandas, ladistracción alveolar yresolución de complicacionesen la materia. Además, el cursoconcluirá con una sesiónpráctica de cirugía sobre unmodelo animal.Para más información visitewww.mozo-grau.com ocontacte con la empresa eninfo@mozo-grau.comNotícies d’empresaINFOMEDLas últimas innovaciones de Infomed en el FDMLa pasada edición del Forum Dental del Mediterráneo, celebrada entreel 7 y el 9 de abril en el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona,contó con la participación de Infomed, la compañía líder en softwaredental con más de 6.000 clínicas informatizadas, que acudió a la cita conla nueva versión 3.0 de Gesden Evo, con más de 200 avances respecto ala anterior, e importantes novedades en todas sus líneas de software.Entre estas novedades, los nuevosmódulos de Gesden: la Agendaon line para solicitar y/o reservarcita a través de Internet, la Conexióncon Dispositivos Móviles (iPad,Android, Windows Mobile), queabre nuevas vías de comunicacióncon los pacientes, y el Envío deMensajes SMS. Además, se presentóel Odontograma 3D de Gesden, elúnico de este tipo en el mercado, yGesden Cloud Computing, quepermite el alojamiento de Gesden ysu base de datos en un Data Centerde alta seguridad.INFOMEDVía Augusta, 158, 4º- 08006BarcelonaTel.: 902 10 44 22Fax: 93 209 08 09www.infomed.escomercial@infomed.es


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15686Notícies d’empresaJOHNSON & JOHNSONExpertos relacionan las enfermedadesbucodentales con problemas de salud a nivelsistémicoEnfermedades como la diabetes, la neumonía o la arterioesclerosispueden agravarse por una higiene bucal defectuosa. Diversos estudiosdemuestran que los colutorios antimicrobianos pueden ayudar a frenarel paso de bacterias de la boca al resto del cuerpo.Una mala salud bucodentalpuede condicionar eldesarrollo de enfermedades comola diabetes, determinadasalteraciones cardiovasculares ypulmonares, y provocar partosprematuros. Así lo aseguranespecialistas de la SociedadEspañola de Periodoncia yOsteointegración (SEPA) comoDavid Herrera, Antonio Santos yPedro Diz, que han analizado paraListerine las últimas evidenciascientíficas disponibles al respecto.Recientemente, las revistasAmerican Journal of Cardiology yJournal of Periodontology hanpublicado un documento deconsenso sobre la relación entre lasenfermedades cardiacas y las delas encías, en el que se recomiendaa cardiólogos y odontólogosexaminar tanto la boca del pacientecomo su historia cardiovascular.Por su parte, la AcademiaAmericana de Odontología haestablecido nuevas directrices queexigen asesoramiento sobre saludoral a las mujeres embarazadas.Los científicos también hanencontrado datos que demuestranque las bacterias que crecen en lacavidad bucal pueden alcanzar lospulmones y provocar enfermedadescomo la neumonía, y que laenfermedad periodontal puedepredisponer o agravar la diabetes.Según Herrera y Diz, estasasociaciones se producenfundamentalmente por el paso delas bacterias que causan laperiodontitis desde la cavidad orala la sangre (bacteriemia) y, portanto, al resto del cuerpo. Unfenómeno que viene condicionadopor el grado de higiene oral,fundamentalmente por laacumulación de placa bacteriana yel nivel de gingivitis. Asimismo,según el Doctor Diz, lasbacteriemias también se hanrelacionado recientemente con eldesarrollo de la arterioesclerosis,“aunque su significación clínicaaún no se ha determinadodefinitivamente”. Según el DoctorHerrera, experto en interaccionesentre enfermedades sistémicas yenfermedades periodontales, “lasevidencias científicas más recientessugieren que la periodontitis induceun estado de inflamación sistémicoen el individuo que favorecería laaparición de múltiples procesosextraorales de origen inflamatorio”.En este sentido, ambos doctorescoinciden en la necesidad deprevenir y tratar las enfermedadesperiodontales, pues su efecto nosolo se limita a la salud bucal, sinotambién a nivel sistémico.Por su parte, tal y como comentael Doctor Santos, “mantener unnivel de higiene óptimo esprimordial e incluso másimportante que la administraciónpreventiva de antibióticos parareducir el riesgo de enfermedadesprovocadas por las bacteriemias.Diversos estudios han demostradoque los colutorios antimicrobianoscomo Listerine pueden reducir elriesgo de bacteriemias producidaspor actividades de la vida cotidiana,como la masticación”. Por ello,rutinas como cepillarse los dientes,el uso del hilo de seda o de cepillosinterdentales, y de colutoriosantimicrobianos científicamenteprobados, puede ayudar a prevenircomplicaciones de este tipo.Sobre Listerine®Listerine® es una marca global conpresencia en más de 60 países detodo el mundo. Creada en EE.UU,actualmente se comercializa enEuropa, Latinoamérica, Australia,Nueva Zelanda y algunos países deAsia y África.En la actualidad, Listerine®cuenta con una amplia gama deproductos en el mercado: Listerine®Mentol, Listerine® Menta Fresca,Listerine® Original, Listerine®Dientes y Encías (anti-caries),Listerine® Plus (anti-sarro),Listerine® Advanced DientesBlancos (mantiene el blanconatural de los dientes gracias a suefecto anti-sarro), Listerine®Frescor Cítrico (sabor suave),ListerKid® (para niños entre 6 y 12años), Listerine® Cuidado Total(6 beneficios en 1), Listerine®Cuidado Total Sensitive (para lasensibilidad dental).Listerine® desarrolla la Campañade Educación Objetivo Boca Sanacon una serie de actividadesdirigidas a la población en generaly presta un especial soporte a losprofesionales sanitarios a través deldesarrollo de estudios y materialformativo en el ámbito de la saludbucal.Sobre Johnson & JohnsonJohnson & Johnson hace unaapuesta por la salud y el bienestarde las personas todos los días.Cuenta con más de 250 empresasque operan en 57 países empleandoa más de 117.000 personas. Susproductos de consumo,medicamentos y dispositivosmédicos y de diagnóstico tienen ungran impacto en el estado de saludde los pacientes y llegan a losmédicos y enfermeras en todo elmundo.


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15688Notícies d’empresaMOZO-GRAUMozo-Grau organiza las II Jornadas Catalanasde Actualización en ImplantologíaYa están en marcha las II Jornadas Catalanas de Actualización enImplantología que Mozo-Grau organiza para poder dar y obtenerinformación de las últimas, experiencias, técnicas quirúrgicas ymateriales que se están utilizando en Implantología en estos momentos.Las jornadas se celebrarán elpróximo viernes 7 deoctubre en el Auditorio delColegio de Odontólogos yEstomatólogos de Cataluña(Travessera de Gràcia, 93 – 95Barcelona) y serán completadascon ambos cursos de Elevaciónde seno maxilar y de InjertosÓseos.Esperando repetir el éxito delas anteriores Jornadas dondese reunieron mas de 550MOZO-GRAUasistentes, los ponentesinvitados serán, como vienesiendo habitual, líderes dereconocido prestigio con los quepodremos convivir durante unajornada con el objetivo de quenos transmitan sus experienciasy los resultados de su día a día.Para más información visitewww.mozo-grau.com ocontacte con la empresa eninfo@mozo-grau.comMozo-Grau presente en la IDS 2011 con unstand y en Speaker´s Corner de la feriaComo es habitual Mozo-Grau estuvo presente en la InternationalDental Show de Colonia (Alemania) del 22 al 26 de marzo. Esta feriaque se celebra de manera bianual y está considerada como uno de losencuentros más importantes de la industria dental en Europa.Mozo-Grau volvió a ser invitadaa participar en el “Speaker´sCorner", un espacio en el que lasempresas hacen presentacionessobre sus actividades científicas.Carolina Zambrano, miembro deldepartamento de Comercio Exteriorde Mozo-Grau fue la encargada depresentar los productos de lacompañía y nuestra filosofía detrabajo.El objetivo principal de Mozo-Grau en este encuentro escontinuar trabajando en suexpansión internacional y en labúsqueda de nuevos distribuidores.IDS también ha supuesto unaplataforma para presentar a nivelinternacional todos los nuevosproductos como son el programa decirugía guiada Fidelis basado en lacasa Materialise, los pilares cónicosangulados de 17º, el pilar parareconstrucciones CAD/CAM y elimplante MG Osseous Maxi PS. Elimplante y toda la gama deaditamentos fue de gran interéspara todos los que visitaron elstand.Para más información visitewww.mozo-grau.com ocontacte con la empresa eninfo@mozo-grau.comMOZO-GRAUMozo-Grau presentasu sistema de CirugíaGuiada: MG FidelisSabiendo la importancia queestá teniendo la planificacióny la cirugía guiada en lostratamientos implantológicosactuales, tras varios meses detrabajo, Mozo-Grau ha lanzadoal mercado un nuevo sistema deCirugía Guiada: el MG Fidelisbasado en el probado sistemaSimplant. Tras superar exigentestests de calidad y precisión porparte de la empresa Materialise,comercializadora del softwarede cirugía guiada, nuestrosistema MG Fidelis de CirugíaGuiada ha sido presentado demanera oficial en la 34ªInternational Dental Show,celebrada en Colonia lospasados días 22 a 26 de marzode 2011. Con esta nuevaaportación a su catalogo, Mozo-Grau se convierte en una de lasempresas con mayor número desoluciones en el campoimplantológico.MOZO-GRAUMozo-Grau, present aExpoorto-Expooral iFDM 2011Mozo-Grau va ser present en elCongrés Expooral-Expoorto 2011que va tenir lloc els passats 7, 8 i9 d’abril al Palau de Vistalegre deMadrid i en el VII Fòrum Dentaldel Mediterrani a la Fira deBarcelona, durant les mateixesdates.En els amplis i oberts estandsque Mozo-Grau va disposar enambdós esdeveniments, tots elsclients va poder veure els productesexposats i molts van ser els que esvan interessar pel nou programa decirurgia guiada Fidelis basat en elprovat programa Simplant i en elpràctic set quirúrgic per realitzartotes les intervencionsimplantològiques amb la seguretatque dóna la cirurgia guiada.Per a més informació:www.mozo-grau.com


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15690MOZO-GRAUMozo-Grau organiza un curso en Valladolidy otro en Tenerife dentro de su programa deFormación ContinuadaEl próximo 20 de mayo, dentro del Programa de FormaciónContinuada, Mozo-Grau ha organizado un nuevo curso sobre“Cómo evitar complicaciones en implantología”.En esta ocasión el curso tendrálugar en el aula de formaciónde las nuevas instalaciones queMozo-Grau tiene en Valladolid(c/ Santiago López González, nº7).El curso tendrá contenidos como:Protocolo y resultados de cargainmediata, Cirugía guiada.Sistemas y protocolo, Uso racionalde injertos y regeneración,Prevención de complicaciones:Planificación, Tratamiento delreborde alveolar atrófico, etc.Este curso será impartido por elDr. Carlos Concejo Especialista enCirugía Oral y Maxilofacial y por elDr. Alberto González, Doctor enOdontología y Profesor Colaboradordel Master de Periodoncia eImplantes, Universidad de Sevilla.El 17 de junio se ha organizadoun nuevo curso sobre Cómo evitarcomplicaciones en Periodoncia. Enesta ocasión los conferenciantesserán el Dr. Cándido Hernández yel Dr. Salvador Mora, ambosacreditados periodoncistas conactividad privada en Santa Cruz deTenerife y en Jerez de la Fronterarespectivamente.Para más información visitewww.mozo-grau.com ocontacte con la empresa eninfo@mozo-grau.comNotícies d’empresaPHIBOPHIBO refuerza su apuesta por las solucionespersonalizadas en CAD-CAM en la FDM 2011En la pasada edición de la FDM en Barcelona y con un novedoso standde más de 60 m2, Phibo® -líder en soluciones odontológicas- presentólas últimas novedades en el campo de los biomateriales, sistemas deimplantes, soluciones digitales y servicios.En el marco del encuentrosectorial, la compañía alcanzóun acuerdo de colaboraciónpreferente con Ivoclar Vivadent,líder mundial en materiales derestauración y prótesis para losdentistas y protésicos dentales. Lacolaboración con Ivoclar Vivadentpermite a Phibo® convertirse encentro autorizado para lacomercialización y fresado de IPSe.max, el moderno sistema decerámica sin metal.Esta asociación con el líder enmateriales dentales marca otropaso en la estrategia de Phibo® deconsolidar su posición como unode los principales proveedores ensoluciones personalizadas enprótesis CAD-CAM. El acuerdotambién abarca, entre otrosaspectos, la investigación, eldesarrollo y la formación.Además, numerososprofesionales del sector pudieroncomprobar la apuesta de lacompañía por la digitalización de laodontología. En este sentido,pudieron conocer de primera manolas ventajas de TRIOS®, el nuevoescáner intraoral de 3Shape querepresenta la última generación dela toma de impresiones digitales yque será distribuido en el mercadoespañol en semiexclusividad porparte de Phibo® el último trimestrede 2011.Phibo®, en colaboración con sussocios tecnológicos, está trabajandointensamente en el desarrollonecesario para poder tratar deforma digital toda la rehabilitacióndel paciente desde el diagnóstico yplanificación hasta el diente final.En este sentido ofrece al mercadosoluciones odontológicas digitalesen todas las fases del tratamiento:software para la planificación,escáner intraoral, sistemas deimplantes y solucionespersonalizadas en prótesis CAD-CAM facilitando sus resultados.Para más información:PhiboTel: 902 201 413www.phibo.comEl novedoso stand de Phibo en la pasada edición de FDM de Barcelona


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15692KINKIN TEEN: La primera líneabucodental pensadaespecialmente para losadolescentes.Laboratorios Kin acaba de lanzar al mercadouna novedosa línea diseñada para lasnecesidades de los adolescentes: KIN TEENNotícies d’empresaEsta línea, que se compone deenjuague y pasta dentífrica, hasido estudiada específicamentepara llegar a un grupo de pacientesno considerado hasta ahora porningún otro laboratorio: Losadolescentes.KIN TEEN se ha formulado paraproveer al adolescente deprotección gingival y efectoantisarro y anticaries, con unexcipiente que ayuda además aAVINENTBuena acogida del curso de diseño dental deAVINENT y del curso de Técnica de Elevacióndel Seno MaxilarAVINENT organizó con éxito, a principios de mayo, un curso de diseñodental asistido por ordenador, dirigido a los protésicos dentales.Cada uno de los participantesrecibió formaciónpersonalizada en función de susconocimientos, y globalmente losparticipantes adquirieroncapacidades para trabajar consistemas CAD-CAM. Igualmente,AVINENT colaboró en el Curso deAnatomía y Técnica Quirúrgica deElevación del Seno Maxilar que secelebró en el Departamento deAnatomía y Embriología Humana(Facultad de Medicina) de laUniversidad Complutense deMadrid (UCM), bajo la direccióndel Dr. José F. Rodríguez-Vázquez.mantener los dientes libres demanchas.Su agradable y fresco sabor amanzana mentolada es también unaspecto diferencial en el producto,con lo que conseguimos fomentarel cepillado y enjuague diario.El packaging ha sido diseñadoen consonancia con el “rebelde”que lleva dentro el adolescente,presentándose la pasta además conun atractivo neceser.Pretendemos que el adolescentese identifique con KIN TEEN yfomentar con ello el hábito de unahigiene bucodental diaria.


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15694Notícies d’empresaPHIBOPhibo presenta dos nuevos pilares, elProvisional y ConHexPhibo® en colaboración con su Comité Científico sigue investigando ydesarrollando sus sistemas de implantes, aportando nuevas soluciones,fomentando la evolución de las soluciones existentes e introduciendonuevas mejoras a soluciones existentes.En este sentido, la compañíalanza al mercado dos nuevospilares, el Pilar Provisional y elPilar ConHex. Con esta recienteampliación de su portafolio, Phibo®consolida su apuesta por ofrecersoluciones odontológicasavanzadas.PHIBOEl pilar Provisional se trata deun pilar de de titanio parahexágono externo para Carga yEstética Inmediata. Este nuevo pilarpresenta como característicasgenéricas la retención para elmaterial de rebase, su capacidad deaguantar en la cavidad oral alPhibo impulsa la excelencia clínica en elcongreso de SEPALa compañía participó en la cita científica con un taller teórico y unaponencia el del Dr. Andrée P. SaadounTras la celebración delSymposium el pasado marzo deSECOM, Phibo® –líder en solucionesodontológicas integrales– continúasu compromiso con las principalescitas científicas y profesionalesinternacionales. En este sentido,destacó la presencia de lacompañía en la XLV Reunión Anualde la Sociedad Española dePeriodoncia y Ostointegración(SEPA). La cita científica, que tuvolugar el pasado mes de mayo enOviedo, congregó a más de 1.500asistentes entre asociados,profesionales de la saludbucodental y representantes de laindustria.La compañía, con el objetivo depromover la excelencia clínica yfomentar el intercambio delconocimiento entre los referentesde diversos países, participó en elprograma científico del encuentromenos 6 meses y controlar latransmisión de las fuerzasmasticatorias al implante durantela osteointegración, además escustomizable y permite una fácilmanipulación.Respecto al pilar ConHex se tratade un pilar definitivo atornilladosobre hexágono externo pararehabilitaciones unitarias omúltiples con o sin angulación. Lospilares ConHex están disponiblesen 0º, 15º, 30º y 45º con alturastransmucosas de 1, 2 y 3mm. Es unpilar transmucoso que presentacomo características genéricas laaportación de altura transmucosa alimplante así como la corrección dedisparalelismos en rehabilitacionesdefinitivas.El pilar ConHex eleva laplataforma del implante facilitandosu rehabilitación protésica, permiteatornillar implantes en situacióndesfavorable estéticamente y hacerrehabilitaciones con implantesinclinados. Asimismo, admite elmantenimiento del tejido conectivoadherido al pilar en caso deremoción de la prótesis y garantizala propiedad biomecánica.con un taller teórico-práctico queincluía la ponencia “Cómo alcanzarestética alrededor de tejidosblandos periimplantarios de formapredecible” impartida por el doctorde reconocimiento internacional,Dr. Andrée Saadoun. Losnumerosos asistentes tuvieron laposibilidad de conocer de primeramano las experiencias del Dr.Saadoun en torno a las distintasopciones terapéuticas posibles paraalcanzar la estética.Dr. Andrée P.Saadoun


Noticiari / Notícies d’empresajuny 2011 Revista COEC 15696Notícies d’empresaPHIBOPhibo presenta en IDS TRIOS ® , el escánerintraoral de 3ShapeEl nuevo escáner, que contó con una gran aceptación entre losprofesionales, digitaliza los procesos y facilita el trabajo del odontólogoy el laboratorio aportando grandes beneficios al pacientePhibo, en su clara apuesta por ladigitalización de la odontología,está trabajando intensamente en eldesarrollo de toda la informaciónnecesaria para poder tratar deforma digital toda la rehabilitacióndel paciente desde el diagnóstico yplanificación hasta el diente final.En este sentido, en la pasadaedición de IDS dio un paso más ensu relación como gold partner de3Shape y presentó TRIOS®, elnuevo escáner intraoral de lacompañía danesa. El escáner, contócon una gran aceptación entre losnumerosos profesionales que seacercaron hasta el stand de lacompañía, representa la últimageneración de la toma deimpresiones digitales y serádistribuida en el mercado españolen semiexclusividad por parte dePhibo.TRIOS®, cuya comercializaciónen España está prevista para elúltimo trimestre de 2011, es unasolución rápida, precisa y fácil deutilizar; provisto de un software dePHIBOúltima generación y pantalla táctilhacen de TRIOS® una soluciónintuitiva y definitiva.El nuevo escáner optimiza ydigitaliza los flujos de trabajoexistentes de clínicas y laboratoriosy permite realizar el escaneado dela pieza a restaurar directamente enla boca del paciente. Actualmente,TRIOS® escanea dientes naturales,muñones y está en desarrollo elescaneado sobre implantes.A diferencia de otros escáneres,TRIOS® no precisa spray para elescaneado siendo una soluciónreferente respecto a otras existentesen el mercado. Asimismo, ofreceuna alta precisión optimizada parauna amplia gama de indicaciones.Con TRIOS®, se incluye a laclínica dental en el proceso de ladigitalización para que, de maneraon line estén conectados las trespartes implicadas: la clínica dental,el laboratorio protésico y Phibo.Además, Phibo dentro de suabanico de soluciones ofrece laposibilidad de confeccionar losClara apuesta de PHIBO por las solucionespersonalizadas en CAD-CAMLa compañía presentó las últimas novedades en el marco del “ICongreso Internacional de Prótesis Dental de Valencia”Más de 200 profesionalesasistieron en Valencia los días27 y 28 de mayo al I CongresoInternacional de Prótesis Dental,organizado por los colegiosvalenciano y castellonense paradebatir sobre las últimasinvestigaciones y tecnologíasaplicadas a la salud dental en elámbito del laboratorio protésico.Los numerosos profesionales delsector que acudieron al congresopudieron comprobar la apuesta dePhibo® -líder en solucionesodontológicas- por la digitalizaciónde la odontología. La compañíapresentó las últimas novedades ensoluciones personalizadas enprótesis CAD-CAM.Phibo®, en colaboración con sussocios tecnológicos, está trabajandointensamente en el desarrollonecesario para poder tratar deforma digital toda la rehabilitacióndel paciente desde el diagnóstico yplanificación hasta el diente final.En este sentido ofrece al mercadosoluciones odontológicas digitalesmodelos de estudio para loslaboratorios a partir del escaneadointraoral.Las soluciones de impresióndigital que ofrece 3Shape resuelvenmuchos problemas actuales yaportan beneficios para todo elmundo: supone la reducción de lostiempos en la toma de impresión, ladisminución de las repeticiones deltrabajo en el laboratorio y laeliminación de los modelos de yesomediante la imagen virtual.Phibo en su apuesta por ladigitalización de la odontología,presenta el escáner TRIOS®en todas las fases del tratamiento:software para la planificación,escáner intraoral, sistemas deimplantes y solucionespersonalizadas en prótesis CAD-CAM aportando precisión yfacilitando sus resultados.Para más información:PhiboTel: 902 201 413www.phibo.com


Empreses amiguesjuny 2011 Revista COEC 15698Empreses amiguesCol·legi Oficial d´odontòlegs i estomatòlegs de CatalunyaPer ser col·legiat /ada gaudiràs tu i fins a quatre acompanyantsen totes les activitats promocions,www.naturlandia.ad veuretot el que oferim i fer-te la teva pròpia estada a NaturlandiaVine a gaudir de la natura!!!Recorda fer reserva prèvia enviant un mail a:reserves@naturlandia.adDAGUISAHOTELSSituats privilegiadamenten el centre comercialD’Escaldes-Engordany ia 150 m de CaldeaDaguisa Hotels d’Andorra(Hotel Fenix 4*Q, Hotel Delfos4*, Hotel Comtes d´Urgell 3*)Ofereixen Tarifa Privilegi per elscol·legiats.Còctel de benvinguda.10% de descompte sobre lamillor tarifa disponible delmoment aplicable en estadeslliures i paquets de les nostrespàgines Late check out (segonsdisponibilitat) webs o ofertespuntuals.Reserva prèvia i acreditació calmencionar Tarifa Privilegi aixícom el nom del COECPer a informació i reservesTel. 00 376 804200e-mail: reserves@daguisa.comwww.daguisa.com

More magazines by this user
Similar magazines