13.07.2015 Views

Conselleria de Benestar Social - STAPV

Conselleria de Benestar Social - STAPV

Conselleria de Benestar Social - STAPV

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Num. 5761 / 13.05.2008 60977VALENCIÀ (JQCV12483 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E030 C - CONEIXEMENT ELEMENTAL DELVALENCIÀ (JQCV2413 CONDUCTOR/A ALTS CÀRRECS VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B221155 CONDUCTOR/A ALTS CÀRRECS VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B221959 CONDUCTOR/A ALTS CÀRRECS VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B221216 CONDUCTOR/A CONSELLER/A VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B22935 CONDUCTOR/A REPRESENTACIÓ VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B24005 CONDUCTOR/A REPRESENTACIÓ VALENCIA L D 12 E030 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B21045 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C2582 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C3303 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C3610 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C3629 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C6112 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C6179 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C7429 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C7452 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C8555 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C11396 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C13255 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C13635 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C14274 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C14276 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C14801 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C18521 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C18986 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C19297 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C19299 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C21226 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C21227 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C25256 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C6038 AUXILIAR D’INFORMACIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C8027 AUXILIAR D’INFORMACIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C431 CONDUCTOR/A-MECÀNIC VALENCIA L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B21398 CONDUCTOR/A-MECÀNIC CASTELLÓ DE LA L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B22279 CONDUCTOR/A-MECÀNIC CARLET L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B24546 CONDUCTOR/A-MECÀNIC ALACANT/ALICANT L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B27915 CONDUCTOR/A-MECÀNIC ALACANT/ALICANT L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B221954 CONDUCTOR/A-MECÀNIC VALENCIA L D 12 E015 C - PERMÍS DE CONDUCCIÓ TIPUS B214802 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C14803 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C18450 SUBALTERN/A SUPERVISOR/A VALENCIA F G E 12 E016 C2257 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E030 C5902 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C5938 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C6127 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C6345 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C8023 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C11908 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C12899 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C12907 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C12927 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C12938 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C14280 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C23031 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C3175 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C3488 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C3627 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C6067 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C6607 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C11220 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C12886 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C22778 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C 80SECRETARIA AUTONÒMICA DE BENESTAR SOCIALPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------25343 CAP SECCIÓ DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PE VALENCIA F E A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25346 CAP SECCIÓ DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PE VALENCIA F E A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25345 CAP SECCIÓ DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PE VALENCIA F E A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADA


Num. 5761 / 13.05.2008 60978MEDICINA I CIRURGIA25831 METGE/ESSA DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25832 METGE/ESSA DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25833 METGE/ESSA DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25818 PSICÒLEG/A DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA25819 PSICÒLEG/A DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA25820 PSICÒLEG/A DE VALORACIÓ VALENCIA F E A 24 E040 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA25821 TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E040 C25822 TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E040 C25823 TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E040 C25824 TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E040 C25825 TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E040 C22518 TÈC./A JURÍDIC/A VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET25344 TÈCNIC DE DEPENDÈNCIA VALENCIA F G A 22 E040 C25826 ASSISTENT/A SOCIAL DE VALORACIÓ VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL25827 ASSISTENT/A SOCIAL DE VALORACIÓ VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL25828 ASSISTENT/A SOCIAL DE VALORACIÓ VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL25829 ASSISTENT/A SOCIAL DE VALORACIÓ VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL25830 ASSISTENT/A SOCIAL DE VALORACIÓ VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL20947 CAP SECRETARIA SECRETARI/A AUTONÒMIC/A VALENCIA F I C/D 16 E035 LD AP23912 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C25834 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C25835 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C25836 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C23913 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 CDIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ SOCIAL I MAJORSPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21916 CAP ÀREA SERVEIS SOCIALS VALENCIA F I A 30 E050 LD21918 CAP SERV. AUTORITZACIÓ I SEGUIMENT DE CE VALENCIA F I A 26 E049 LD21912 CAP SERV. COORDINACIÓ DE CENTRES PROPIS VALENCIA F G A 26 E049 C21922 CAP SERV. DE PRESTACIONS VALENCIA F I A 26 E049 LD21917 CAP SERV.GESTIÓ DE PROGRAMES VALENCIA F I A 26 E049 LD19890 CAP DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIO-SANITÀR VALENCIA F E A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA.ESP.GERONTOPSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADA MEDICINA. ESP.GERIATRIA- LLICENCIAT/ADA FARMÀCIA. ESP.FARMÀCIA HOSPITALÀRIA24517 CAP SEC. COORDINACIÓ DE CENTRES VALENCIA F G A/B 24 E042 C24516 CAP SEC. PRESTACIONS VALENCIA F G A/B 24 E042 C13639 CAP SECCIÓ TERCERA EDAT VALENCIA F G A/B 24 E042 C14000 J. SEC. INICIATIVA SOCIAL Y PARTICIPACIO VALENCIA F G A/B 24 E042 C22370 TÈC. GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E042 C24515 TÈC./A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 22 E040 C20746 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA10669 PSICOPEDAGOG/A VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13244 TEC. PLANIFICACION VALENCIA F G A 20 E038 C25299 TÈCNIC MITJÀ COOR. PROGRA. PER A PER. MA VALENCIA F E B 22 E040 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAACCIÓ SOCIAL25298 TÈCNIC MITJÀ COORDINACIÓ CENTRES PROPIS VALENCIA F E B 22 E040 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAACCIÓ SOCIAL5197 TEC. MEDIO ORDENACION VALENCIA F G B 19 E038 C7329 TEC. MEDIO INICIATIVA SOCIAL Y PARTICIPA VALENCIA F G B 19 E013 C


Num. 5761 / 13.05.2008 609796781 CAP UNITAT AJUDES I SUBVENCIONS VALENCIA F G B/C 18 E026 C12615 CAP UNITAT GESTIÓ DESPESES II VALENCIA F G B/C 18 E026 C7172 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL11579 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL14046 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9877 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ VALENCIA F G B 16 E023 C11719 CAP SECRETARIA DIRECTOR/A GENERAL VALENCIA F G C/D 16 E032 LD12622 CAP NEG. COORDINACIÓ VALENCIA F G C/D 16 E022 C2481 CAP NEG. SUMMINISTRAMENTS I EQUIPAMENT VALENCIA F G C/D 16 E022 C24679 CAP NEGOCIAT GESTIÓ PROGRAMES TERCERA ED VALENCIA F G C/D 16 E022 C16367 CAP NGT. GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G C/D 16 E022 C564 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C9204 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C11122 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C13851 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C19113 ESPECIALISTA ACTIVIDADES SOCIALES VALENCIA L C 14 E019 C5865 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5981 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C6544 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9205 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9206 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9249 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C12824 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C13253 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 CUNITAT D’ACCIÓ ALS BARRISPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------5864 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12825 ASSISTENT/A SOCIAL (CASTELLÓ) CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9619 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13130 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13131 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13200 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15279 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORSDIRECCIÓ GENERAL PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITATPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21920 CAP ÀREA INT. SOC., LLU. DIS. I ACC. PER VALENCIA F G A 30 E050 LD15850 CAP SERV. ACCESS. I ELIMINACIÓ BARRERES VALENCIA F I A 26 E049 LD15851 CAP SERV. DISCAPACITATS VALENCIA F I A 26 E047 LD21921 CAP SERV. MALALTS MENTALS CRÒNICS VALENCIA F G A 26 E047 C24818 CAP DE SECCIÓ DE CENTRES VALENCIA F G A/B 24 E042 C24819 CAP DE SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ VALENCIA F G A/B 24 E042 C14001 CAP SEC. DISCAPACITATS VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAACCIÓ SOCIAL21913 CAP SEC. GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E042 C23276 TÈC./A GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 20 E039 C12612 CAP UNITAT PROGRAMES I CONVENIS VALENCIA F G B/C 18 E026 C13216 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA


Num. 5761 / 13.05.2008 60980TREBALL SOCIAL13199 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E023 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS21479 TÈC./A MITJÀ/NA DE GESTIÓ VALENCIA F G B 16 E013 C18957 CAP SECRETARIA DIRECTOR/A GENERAL VALENCIA F G C/D 16 E032 LD12607 J. NGDO. PARTICIPACION VALENCIA F G C/D 16 E022 C11721 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C2444 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C13234 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C14503 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 CDIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21919 CAP ÀREA FAMÍLIA I INFÀNCIA VALENCIA F I A 30 E050 LD18414 CAP SERV. PROTECCIÓ I INSERCIÓ DE MENORS VALENCIA F I A 26 E047 LD19292 J. SERV. ADOPCIONES VALENCIA F I A 26 E047 LD19293 J. SERV. FAMILIA VALENCIA F I A 26 E047 LD13640 CAP SEC. ADOPCIONS VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADA SOCIOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15209 CAP SEC. FAMÍLIA VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADA SOCIOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS16362 CAP SECCIÓ D’INSERCIÓ DE MENORS VALENCIA F G A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA DRET17545 J. SEC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 24 E042 C19114 TEC. JURIDICO VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET19115 TEC. JURIDICO VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET19203 TEC. JURÍDICO VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET19199 PSICÓLOGO VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA12620 CAP UNITAT GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA VALENCIA F G B/C 18 E026 C9897 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13066 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13127 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E023 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9647 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11151 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13134 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS18958 CAP SECRETARIA DIRECTOR/A GENERAL VALENCIA F G C/D 16 E032 LD9257 CAP NGT. GESTIÓ DESPESES VALENCIA F G C/D 16 E022 C1579 J. NGDO. GESTION ADMINISTRATIVA VALENCIA F G C/D 16 E022 C6068 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C3309 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C7013 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9198 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C13233 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 CDIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA I PER LA IGUALTAT


Num. 5761 / 13.05.2008 60981Puesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------22298 CAP ÀREA DE LA DONA VALENCIA F I A 30 E050 LD18888 J. SERV. PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN VALENCIA F G A 26 E049 C2579 CAP SERV. GESTIÓ PROGRAMES VALENCIA F G A 26 E047 C11558 CAP SEC. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ PROGRAMES VALENCIA F G A/B 24 E042 C18971 TEC. COORDINACIÓN ACTIVIDADES VALENCIA F G A 20 E040 C14682 TÈC. JURÍDIC VALENCIA F G A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA DRET20821 TÈC/A JURIDIC/A VALENCIA F G A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA DRET23262 TEC.JURÍDIC0 VALENCIA F G A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA DRET11561 CAP SEC. COORDINACIÓ ADM. VALENCIA F G B 24 E042 C24693 TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA VALENCIA F G B 20 E042 C25290 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13943 BIBLIOTECARI VALENCIA F E B 16 E023 C -AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES18401 TÉC. MEDIO GESTIÓN VALENCIA F G B 16 E023 C13940 TÈC. MITJÀ PROMOCIÓ CULTURAL VALENCIA F E B 16 E023 C - TÈC./A MITJÀ/ANAGESTIÓ CULTURAL11531 ASSISTENT SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL16269 CAP SECRETARIA DIRECTOR/A GENERAL VALENCIA F G C/D 16 E032 LD4561 CAP NGT. ADMINISTRACIÓ VALENCIA F G C/D 16 E022 C8319 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C10054 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C10067 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C19475 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C12652 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C12653 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C13862 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C13863 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 CDIRECCIÓ TERRITORIAL D’ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9925 DIRECTOR TERRITORIAL ALACANT/ALICANT F I A 30 E050 LD AP9067 CAP SERV. ACCIÓ SOCIAL ALACANT/ALICANT F I A 26 E049 LD25403 CAP SERVEI D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE D ALACANT/ALICANT F I A 26 E049 LD9068 J. SERV. GESTION ADMINISTRATIVA ALACANT/ALICANT F G A 26 E049 C25441 SECRETARI/ÀRIA TERRITORIAL ALACANT/ALICANT F I A 26 E049 LD11559 CAP COORDINACIÓ ACTIVITATS ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C4651 CAP SEC. ACCIÓ COMUNITÀRIA ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10110 CAP SEC. AJUDES I PRESTACIONS ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C6459 CAP SEC. ASSUMPTES ECONÒMICS ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C13609 CAP SEC. DEL MENOR ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9426 CAP SEC. DISCAPACITATS ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL9429 CAP SEC. FAMÍLIA I ADOPCIONS ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS


Num. 5761 / 13.05.2008 6098214680 CAP SEC. PERSONAL ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C9419 CAP SEC. TERCERA EDAT ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL19482 CAP SECCIÓ D’ASSUMPTES GENERALS ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C20717 SOCIÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA SOCIOLOGIA12124 CAP UNITAT COORDINACIÓ MALALTS MENTALS ALACANT/ALICANT F E A 20 E039 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA14217 TEC. ACCION SOCIAL ALACANT/ALICANT F E A 20 E039 C - TÈC./A ACCION SOCIAL9957 TEC. FORMACION ALACANT/ALICANT F G A 20 E038 C9936 TEC. GESTION ALACANT/ALICANT F G A 20 E038 C7099 TÉC. JURÍDICO ALACANT/ALICANT F G A 20 E025 C - LLICENCIAT/ADA DRET13229 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA4701 PEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ22732 PSICÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA12799 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13286 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA14209 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13984 TEC. JURIDICO ALACANT/ALICANT F G A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA DRET13237 TÈC.FARMÀCIA HOSPITALÀRIA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA FARMÀCIA. ESP.FARMÀCIA HOSPITALÀRIA22761 CAP D’EQUIP RECEPCIÓ MENORS ALACANT/ALICANT F E B 22 E040 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS22771 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES ALACANT/ALICANT F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS22772 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES ALACANT/ALICANT F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS5277 TÈC. MITJÀ COORDINACIÓ I CONTROL PROGRAM ALACANT/ALICANT F E B 20 E039 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12097 CAP UNITAT ACOLLIMENT FAMILIAR ALACANT/ALICANT F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS10108 J. UNIDAD INFORMACION Y ACOGIDA ALACANT/ALICANT F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL15130 J. UNIDAD PRESTACIONES ALACANT/ALICANT F G B 20 E029 C11880 ARQUITECTO TECNICO ALACANT/ALICANT F E B 19 E032 C - ARQUITECTE/A TÈCNIC/A19899 ARQUITECTE TÈCNIC ALACANT/ALICANT F E B 19 E027 C - ARQUITECTE/A TÈCNIC/A13430 CAP UNITAT AJUDES I SUBVENCIONS ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C13433 CAP UNITAT I GESTIÓ ECONÒMICA ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C12010 CAP UNITAT II PERSONAL ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C20648 TÈC./A MITJÀ/ANA ADMINISTRACIÓ ALACANT/ALICANT F G B 18 E013 C13941 BIBLIOTECARI ALACANT/ALICANT F E B 16 E023 C -AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES13903 ASSISTENT SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL4503 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL4833 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL


Num. 5761 / 13.05.2008 609837206 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL7896 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9904 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10267 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12986 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12988 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12990 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13122 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13162 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13230 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13288 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL14198 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12984 ASSISTENT/A SOCIAL (ALACANT) ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13291 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13241 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL (ALACANT) ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL288 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4831 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9066 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9611 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9637 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9638 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9644 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9646 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9648 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11235 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12810 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12851 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12874 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12903 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS14204 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS14205 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13121 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4852 TÈCNIC/A MITJÀ ACCIÓ SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL14140 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G B 16 E013 C25448 CAP NEGOCIAT CONTRACTACIÓ ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6098413966 CAP NEGOCIAT D’AJUDES I SUBVENCIONS ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C25449 CAP NEGOCIAT NÒMINES ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C15193 CAP NEGT. GESTIÓ ECONÓMICA III ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C13964 J. NGDO. FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C13440 J. NGDO. I PRESTACIONES ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C13290 J. NGDO. II GESTION ECONOMICA ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C12778 J. NGDO.II REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C19644 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 15 E010 C19687 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 15 E010 C19477 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 14 E030 C - CONEIXEMENT ELEMENTAL DELVALENCIÀ (JQCV2044 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E019 C12370 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 14 E019 C15603 OPERADOR/A SISTEMES INFORMÀTICS ALACANT/ALICANT F E C 14 E019 C - INFORMÀTICS/QUES GRUP C20770 OPERADOR/A SISTEMES INFORMÀTICS ALACANT/ALICANT F E C 14 E019 C - INFORMÀTICS/QUES GRUP C148 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C248 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C4213 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C11123 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C14215 ADMINISTRATIU ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C19476 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E030 C - CONEIXEMENT ELEMENTAL DELVALENCIÀ (JQCV1425 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C15200 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C15201 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C15202 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C47 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C912 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4452 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4481 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4659 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4743 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4864 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4965 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C5040 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C5404 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C8561 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C8589 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9117 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9186 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9188 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9189 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9190 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9192 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9193 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C9682 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11268 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11270 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11834 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11850 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C12654 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C12655 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C15031 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C15198 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C15199 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C20671 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C20907 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C8007 AJUDANT MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C5520 NETEJADOR/A ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C821 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4397 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4430 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9887 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C11924 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12940 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13123 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13124 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13125 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13192 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13202 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13860 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13861 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C14210 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C22774 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C 80460 VIGILANTE-INSTRUCTOR ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C482 VIGILANTE-INSTRUCTOR ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 60985RES. DISMINUITS “CAMP STA. FAZ”-ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------11715 DIRECTOR RESIDENCIA DISMINUIDOS ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL6698 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13731 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA14201 PSIQUIATRA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA MEDICINA. ESP.PSIQUIATRIA9902 ADMINISTRADOR ALACANT/ALICANT F G B 20 E029 C13580 CAP UNITAT ADMINISTRACIÓ ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C4798 LOGOPEDA ALACANT/ALICANT F E B 18 E025 C4407 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4762 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5549 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9940 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10333 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL143 RESPONSABLE PABELLON ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL4933 RESPONSABLE PABELLON ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL6884 RESPONSABLE PABELLON ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL558 TERAPEUTA OCUPACIONAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C19686 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 15 E010 C4699 SUPERVISOR/A MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L C 14 E019 C5063 SUPERVISOR/A SERVEIS ALACANT/ALICANT L C 14 E019 C4967 ENCARREGAT/ADA MAGATZEM ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C110 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)124 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS I


Num. 5761 / 13.05.2008 60986REHABILITADORES (ETAR)501 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)567 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)722 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)4851 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)4921 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)4978 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)6405 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)6795 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)7030 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)7118 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)7124 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)7142 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)7149 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)18541 ESPEC. TASQUES ASSISTENCIALS I REHABILIT ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - ESPECIALISTA TASQUESASSISTENCIALS IREHABILITADORES (ETAR)10344 ESPECIALISTA MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C - FORMACIÓ PROFESSIONAL IIGRAU. TÈCNIC/AESPECIALISTA4451 ESPECIALISTA MANTENIMIENTO ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C4465 ESPECIALISTA MANTENIMIENTO ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C220 MESTRE/A TALLER ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER4416 MESTRE/A TALLER ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER9864 MESTRE/A TALLER ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER10309 MESTRE/A TALLER ALACANT/ALICANT F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER4474 CAP DE CUINA ALACANT/ALICANT L D 14 E021 C565 AUXILIAR D’INFORMACIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C12625 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C235 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A298 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A547 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A680 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4476 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4482 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4495 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4613 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4648 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4741 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4784 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4806 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4840 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4841 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4863 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4868 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4889 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4895 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4899 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4903 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4904 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4906 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4916 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A


Num. 5761 / 13.05.2008 609874927 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4948 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4952 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4956 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4962 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4981 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4994 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A4999 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5006 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5010 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5015 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5016 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5017 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5018 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5019 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5020 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5025 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5027 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5030 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5032 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5035 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5037 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5038 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5042 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5184 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5346 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5434 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A5512 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6384 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6391 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6455 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6745 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6857 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6940 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A6997 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7058 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7148 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7193 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7694 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7785 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7856 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7892 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7899 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A7907 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A10250 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A10266 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A10268 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A10269 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A10307 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A11568 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A11816 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A11875 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A14023 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A14024 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A14025 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A14026 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A14039 CUIDADOR/A ALACANT/ALICANT F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A699 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C3250 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C7174 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10311 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10314 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13604 GOVERNANT/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C6794 AJUDANT MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C293 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C626 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C870 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4398 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4409 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4427 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4601 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4619 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4654 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4697 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4714 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4796 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4888 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4947 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 609884949 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4987 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C5023 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C5179 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C6627 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7187 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7928 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C10258 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C10325 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C10338 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14045 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14047 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C804 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4203 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4281 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4384 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4532 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4774 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9924 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10273 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 CRES. DISMINUITS «PEÑARRUBIA»-VILLENAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------15321 DIRECTOR/A RESIDÈNCIA DISMINUITS VILLENA F E A 24 E043 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- TÈC./A ACCION SOCIAL15413 PSICOLOGO VILLENA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA15415 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VILLENA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15416 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VILLENA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/ASANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5895 PSICOMOTRICISTA VILLENA F E B 16 E013 C19652 ADMINISTRATIU/IVA VILLENA F G C 15 E010 C15385 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15386 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15387 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15388 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15389 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15390 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15391 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15392 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15393 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15394 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15395 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15396 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15397 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15398 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15399 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15400 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15401 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15402 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15403 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15404 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15405 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15406 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15407 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15408 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15409 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A15410 CUIDADOR/A VILLENA F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A775 AJUDANT MANTENIMENT VILLENA L E 10 E004 C5453 SUBALTERN/A VILLENA F G E 10 E004 C7025 SUBALTERN/A VILLENA F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT «AITANA» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------


Num. 5761 / 13.05.2008 6098913281 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD ALACANT/ALICANT F E A/B 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13606 ADMINISTRADOR ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C5444 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12974 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13608 GOVERNANT/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13070 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13071 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14075 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C2809 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4261 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4411 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4484 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7740 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C12977 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C427 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C623 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4348 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4433 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12897 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12915 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12794 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12797 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT «ALACANT» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9941 DIRECTOR/A RESIDÈNCIA TERCERA EDAT ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL15186 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA395 PSICÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA20771 FISIOTERAPEUTA ALACANT/ALICANT F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA11362 ADMINISTRADOR ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C22898 SUPERVISOR/A INFERMERIA ALACANT/ALICANT F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10278 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10292 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10317 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10327 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13960 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA


Num. 5761 / 13.05.2008 60990INFERMERIA (DUI)23911 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5554 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13577 J. NGDO. ADMINISTRACION ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C6369 SUPERVISOR/A MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L C 14 E019 C12623 ADMINISTRATIU/IVA ALACANT/ALICANT F G C 14 E010 C5568 ENCARREGAT/ADA MAGATZEM ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C4406 CAP DE CUINA ALACANT/ALICANT L D 13 E017 C4447 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E015 C855 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C4922 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C4955 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10253 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10277 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10310 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C10343 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C11197 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13161 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14021 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C22587 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C22588 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23414 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23425 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23426 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23427 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23914 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23915 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23916 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23917 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23918 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23919 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23920 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23921 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23922 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23923 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23924 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23925 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23926 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C23927 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C24109 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C24110 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C9191 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11267 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4667 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C5340 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C6735 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C7987 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13073 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C753 SOTSGOVERNANT/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C9905 SUPERVISOR RECEPCION ALACANT/ALICANT F G E 12 E016 C11911 AJUDANT MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C13226 AJUDANT MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C599 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4277 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C6564 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4399 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4755 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C5319 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10264 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10320 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10330 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12815 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C13284 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT «MARIOLA» - ALCOIPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------5183 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD ALCOI/ALCOY F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA


Num. 5761 / 13.05.2008 60991- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL15185 METGE/ESSA ALCOI/ALCOY F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA14156 ADMINISTRADOR/A ALCOI/ALCOY F G B/C 18 E026 C5231 SUPERVISOR ENFERMERIA ALCOI/ALCOY F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5198 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5205 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5206 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5209 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5215 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5229 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12961 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)19641 ADMINISTRATIU/IVA ALCOI/ALCOY F G C 15 E010 C10222 SUPERVISOR/A SERVEIS ALCOI/ALCOY L C 14 E019 C10221 ESPECIALISTA MANTENIMIENTO ALCOI/ALCOY L C 14 E010 C5064 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5110 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5143 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5150 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5230 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5238 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5251 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C6359 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C12969 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C12970 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C12971 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15259 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15260 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15261 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15262 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C18420 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5249 AUXILIAR DE GESTIÓ ALCOI/ALCOY F G D 12 E005 C5075 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5113 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5138 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5149 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5172 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5173 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5181 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5224 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5233 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5235 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5236 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C7702 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5118 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C5222 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C6618 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C9970 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C12877 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C23085 ZELADOR/A ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6099320773 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C20774 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C20775 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C20776 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22497 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22498 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22499 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22500 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22501 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22502 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22503 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22504 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22505 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22506 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22507 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22508 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22509 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22510 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22511 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22512 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C22513 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C23155 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C24115 AUXILIAR CLINICA TORREVIEJA L D 12 E005 C7755 CUINER/A TORREVIEJA L D 12 E005 C10312 CUINER/A TORREVIEJA L D 12 E005 C12951 CUINER/A TORREVIEJA L D 12 E005 C24116 CUINER/A TORREVIEJA L D 12 E005 C5306 SOTSGOVERNANT/A TORREVIEJA L D 12 E005 C7762 SUPERVISOR RECEPCION TORREVIEJA F G E 12 E016 C5500 AJUDANT MANTENIMENT TORREVIEJA L E 10 E004 C7732 AJUDANT MANTENIMENT TORREVIEJA L E 10 E004 C219 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C4621 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C4747 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C4860 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C5366 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C5415 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C6853 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C7789 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C7803 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C7814 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C7819 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C7821 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C10263 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C13035 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C14029 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS TORREVIEJA L E 10 E004 C4438 SUBALTERN/A TORREVIEJA F G E 10 E004 C5308 SUBALTERN/A TORREVIEJA F G E 10 E004 C7748 SUBALTERN/A TORREVIEJA F G E 10 E004 C10282 SUBALTERN/A TORREVIEJA F G E 10 E004 C12892 SUBALTERN/A TORREVIEJA F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT «PÉREZ SALA» - ALCOIPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9811 DIRECTOR/A RESIDÈNCIA TERCERA EDAT ALCOI/ALCOY F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL5178 METGE/ESSA ALCOI/ALCOY F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA20755 PSICÒLEG/OGA ALCOI/ALCOY F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13571 ADMINISTRADOR ALCOI/ALCOY F G B/C 18 E026 C22586 SUPERVISOR/A INFERMERIA ALCOI/ALCOY F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)


Num. 5761 / 13.05.2008 609944957 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5237 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10322 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10368 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)11219 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12965 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6703 ASSISTENT/A SOCIAL ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL19633 ADMINISTRATIU/IVA ALCOI/ALCOY F G C 15 E010 C5167 SUPERVISOR/A SERVEIS ALCOI/ALCOY L C 14 E019 C5216 ADMINISTRATIU/IVA ALCOI/ALCOY F G C 14 E010 C4781 ENCARREGAT/ADA MAGATZEM ALCOI/ALCOY L C 14 E010 C5135 CAP DE CUINA ALCOI/ALCOY L D 13 E017 C5130 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5180 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5200 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5218 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5717 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C10249 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C10254 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C11019 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15255 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15256 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C15258 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C18422 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C18423 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C18424 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C22896 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C22897 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C24117 AUXILIAR CLINICA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C9883 AUXILIAR DE GESTIÓ ALCOI/ALCOY F G D 12 E005 C12624 AUXILIAR DE GESTIÓ ALCOI/ALCOY F G D 12 E005 C5125 AUXILIAR MANTENIMENT ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C3768 CUINER/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5090 CUINER/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5202 CUINER/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C10259 CUINER/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C5126 SOTSGOVERNANT/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C6633 AJUDANT CUINA ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5171 AJUDANT MANTENIMENT ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C213 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C3230 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5054 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5057 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5060 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5068 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5070 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5123 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5132 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5153 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5163 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5175 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5185 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5191 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5196 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5208 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5221 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5223 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5226 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5253 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5591 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C10265 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C10336 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C12973 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C14031 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 609955168 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C5211 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C5234 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C9893 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C9918 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C10339 ZELADOR/A ALCOI/ALCOY L E 10 E004 CRES. TRA. EDAT «LA FLORIDA» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------638 DIRECTOR/A ALACANT/ALICANT F G A/B 24 E042 C13158 METGE/ESSA (ALACANT) ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA20778 PSICÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA20761 FISIOTERAPEUTA ALACANT/ALICANT F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA669 ADMINISTRADOR/A ALACANT/ALICANT F G B/C 18 E026 C22585 SUPERVISOR/A INFERMERIA ALACANT/ALICANT F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)11717 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)20735 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)22175 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)22176 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13622 SUPERVISOR/A SERVEIS ALACANT/ALICANT L C 14 E019 C4966 ENCARREGAT/ADA MAGATZEM ALACANT/ALICANT L C 14 E010 C13621 CAP DE CUINA ALACANT/ALICANT L D 14 E021 C4307 AUXILIAR D’INFORMACIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E015 C20720 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20721 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20722 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20723 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20724 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20725 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20726 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20727 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20728 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20729 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20730 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C20734 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C24112 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C24113 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C24114 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C25301 AUXILIAR CLINICA ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C13620 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C5609 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C7885 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C12956 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14015 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14078 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14080 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C668 SOTSGOVERNANT/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C6451 AJUDANT CUINA ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C12887 AJUDANT MANTENIMENT ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C492 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C502 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C767 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C5008 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C5026 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C6429 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7048 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7784 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7901 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7903 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C11912 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C11913 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6099611914 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C13033 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C13058 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C464 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C5062 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C5504 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C6419 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C7902 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C8005 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4923 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4386 VIGILANTE-INSTRUCTOR ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C14195 ZELADOR/A ALACANT/ALICANT L E 10 E004 CCENTRE RECEPCIÓ «ALACANT» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12107 DIRECTOR/A CENTRE RECEPCIÓ ALACANT/ALICANT F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13258 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA688 SOTSDIRECTOR/A ALACANT/ALICANT F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11551 TEC. MEDIO SERVICIOS SOCIALES ALACANT/ALICANT F E B 20 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12991 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL831 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4660 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4832 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4837 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4896 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS5537 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9065 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12798 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12807 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12849 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12858 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12859 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12913 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12916 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13042 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13062 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13194 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS


Num. 5761 / 13.05.2008 6099714027 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS14175 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9921 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C4971 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C5602 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14211 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14213 CUINER/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C6566 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C11242 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14199 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14206 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14207 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14208 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C14212 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C4335 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C4488 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9912 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9945 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9976 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12918 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12925 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C14216 ZELADOR/A ALACANT/ALICANT L E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»EL TEIX» ALCOIPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------7984 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL ALCOI/ALCOY F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9964 ASSISTENT/A SOCIAL ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5182 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS5214 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7710 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9643 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11148 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12791 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12805 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12813 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12860 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12869 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12960 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS18547 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9876 AUXILIAR DE GESTIÓ ALCOI/ALCOY F G D 12 E005 C5243 AUXILIAR PUERICULTURA ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C7992 CUINER/A ALCOI/ALCOY L D 12 E005 C4490 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5127 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5142 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5241 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5245 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5109 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C5210 VIGILANT ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 C22991 ZELADOR/A ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 60998CENTRE ACOLLIDA LES ROTES DÉNIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9645 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL DÉNIA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS342 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9640 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9641 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11153 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12804 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12852 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12871 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12891 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12904 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12922 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS DÉNIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13611 AUXILIAR DE GESTIÓ DÉNIA F G D 12 E005 C4255 CUINER/A DÉNIA L D 12 E005 C7728 CUINER/A DÉNIA L D 12 E005 C13015 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS DÉNIA L E 10 E004 C12934 VIGILANT DÉNIA F G E 10 E004 C12935 VIGILANT DÉNIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. «P.GALICIA» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9948 DIRECTOR/A CEAM ALACANT/ALICANT F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL9894 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13072 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C14076 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ALACANT/ALICANT L D 12 E005 C6721 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7834 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C7993 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C488 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10298 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12931 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 CC.E.A.M. «PIUS XII» - ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------11232 DIRECTOR/A CEAM ALACANT/ALICANT F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL9868 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL6728 NETEJADOR/A ALACANT/ALICANT L E 10 E004 C769 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9872 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C12923 VIGILANT ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 60999LLAR TRA. EDAT ALCOIPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9920 DIRECTOR/A LLAR ALCOI/ALCOY F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL5199 ASSISTENT/A SOCIAL ALCOI/ALCOY F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL554 NETEJADOR/A ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5059 NETEJADOR/A ALCOI/ALCOY L E 10 E004 C5192 SUBALTERN/A ALCOI/ALCOY F G E 10 E004 CLLAR TRA. EDAT CALLOSA D’EN SARRIÀPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------11020 ASSISTENT/A SOCIAL CALLOSA D’EN SA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL6911 SUBALTERN/A CALLOSA D’EN SA F G E 10 E004 CLLAR TRA. EDAT CREVILLENTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9917 DIRECTOR/A LLAR CREVILLENT F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL7808 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CREVILLENT F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5293 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CREVILLENT L E 10 E004 C7790 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CREVILLENT L E 10 E004 C5355 SUBALTERN/A CREVILLENT F G E 10 E004 C5588 SUBALTERN/A CREVILLENT F G E 10 E004 CC.E.A.M. ELDAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9916 DIRECTOR/A CEAM ELDA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL5508 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ELDA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)5477 SUBALTERN/A ELDA F G E 10 E004 C10329 SUBALTERN/A ELDA F G E 10 E004 CLLAR TRA. EDAT ELXPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9946 DIRECTOR/A LLAR ELX/ELCHE F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL14079 MONITOR/A TERAPÈUTIC/A ELX/ELCHE L D 12 E005 C624 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ELX/ELCHE L E 10 E004 C7175 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ELX/ELCHE L E 10 E004 C5381 NETEJADOR/A ELX/ELCHE L E 10 E004 C7743 NETEJADOR/A ELX/ELCHE L E 10 E004 C4627 SUBALTERN/A ELX/ELCHE F G E 10 E004 C5384 SUBALTERN/A ELX/ELCHE F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61000C.E.A.M. IBIPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9947 DIRECTOR/A CEAM IBI F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10332 SUBALTERN/A IBI F G E 10 E004 CC.E.A.M. ORIHUELAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13603 DIRECTOR/A CEAM ORIHUELA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL4870 ASSISTENT/A SOCIAL ORIHUELA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL7744 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ORIHUELA L E 10 E004 C9939 SUBALTERN/A ORIHUELA F G E 10 E004 C10274 SUBALTERN/A ORIHUELA F G E 10 E004 CLLAR TRA. EDAT PEGOPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------3720 ASSISTENT/A SOCIAL PEGO F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5158 SUBALTERN/A PEGO F G E 10 E004 CC.E.A.M. VILLENAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------20718 DIRECTOR/A CEAM VILLENA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10291 ASSISTENT/A SOCIAL VILLENA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5447 SUBALTERN/A VILLENA F G E 10 E004 CC.E.A.M. PETRERPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9907 DIRECTOR/A CEAM PETRER F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL12093 DIRECTOR CENTRO SOCIAL PETRER F E B 18 E025 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL4205 SUBALTERN/A PETRER F G E 10 E004 C5516 SUBALTERN/A PETRER F G E 10 E004 CCENTRE D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITAT ALACANTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9302 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E025 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA4804 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA


Num. 5761 / 13.05.2008 610015119 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA6410 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13259 METGE/ESSA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA10293 PSICÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA774 PSICOÒLEG/OGA ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA14083 PSICOPEDAGOG/A ALACANT/ALICANT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA2565 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E023 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL422 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5524 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9903 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13807 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL14178 ASSISTENT/A SOCIAL ALACANT/ALICANT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13839 J. NGDO. ADMINISTRACION ALACANT/ALICANT F G C/D 16 E022 C5034 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C10365 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C10377 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C10588 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11269 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C11271 AUXILIAR DE GESTIÓ ALACANT/ALICANT F G D 12 E005 C5033 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C9869 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 C10315 SUBALTERN/A ALACANT/ALICANT F G E 10 E004 CDIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1499 DIRECTOR TERRITORIAL CASTELLÓ DE LA F I A 30 E050 LD AP25440 SECRETARI/ÀRIA TERRITORIAL CASTELLÓ DE LA F I A 26 E049 LD9062 CAP SERV. ACCIÓ SOCIAL CASTELLÓ DE LA F I A 26 E047 LD6968 J. SERV. GESTION ADMINISTRATIVA CASTELLÓ DE LA F G A/B 26 E047 C11560 CAP COORDINACIÓ ACTIVITATS CASTELLÓ DE LA F G A/B 24 E042 C6166 CAP SEC. ACCIÓ COMUNITÀRIA CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10111 CAP SEC. AJUDES I PRESTACIONS CASTELLÓ DE LA F G A/B 24 E042 C10352 CAP SEC. ASSUMTES ECONÒMICS CASTELLÓ DE LA F G A/B 24 E042 C9425 CAP SEC. DISCAPACITATS CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL19486 CAP SEC. FAMÍLIA I ADOPCIONS CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAPEDAGOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL9428 CAP SEC. MENOR CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL


Num. 5761 / 13.05.2008 61002- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS10105 CAP SEC. PERSONAL CASTELLÓ DE LA F G A/B 24 E042 C9420 CAP SEC. TERCERA EDAT CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL23265 CAP SECCIÓ DE TUTELES CASTELLÓ DE LA F G A/B 24 E042 C7390 TEC. ACCION SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E A 20 E039 C - TÈC./A ACCION SOCIAL22731 PSICÒLEG/OGA CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA7211 PSICOPEDAGOG/A CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13986 PSICOPEDAGOG/A CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13983 TEC. JURIDICO CASTELLÓ DE LA F G A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA DRET22759 CAP D’EQUIP RECEPCIÓ MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 22 E040 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS22769 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES CASTELLÓ DE LA F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS22770 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES CASTELLÓ DE LA F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS10107 J. UNIDAD INFORMACION Y ACOGIDA CASTELLÓ DE LA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL1560 CAP UNITAT AJUDES I SUBVENCIONS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C23154 CAP UNITAT ASSUMPTES GENERALS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C13965 CAP UNITAT DE COORDINACIÓ PROGRAMES CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C12781 CAP UNITAT I GESTIÓ ECONÒMICA CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C12779 CAP UNITAT I PRESTACIONS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C13289 CAP UNITAT II GESTIÓ ECONÒMICA CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C15191 CAP UNITAT II PRESTACIONS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C15139 CAP UNITAT PRESTACIONS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C12777 CAP UNITAT REGISTRE I ASSUMPTES GENERALS CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C13257 TEC. MEDIO INFORMACION ECONOMICA CASTELLÓ DE LA F G B 17 E013 C860 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1040 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1708 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13942 BIBLIOTECARI CASTELLÓ DE LA F E B 16 E023 C - AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES844 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1556 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9919 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13067 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL3511 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL1571 TEC. MEDIO GESTION CASTELLÓ DE LA F G B 16 E013 C1736 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8826 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9094 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12834 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA


Num. 5761 / 13.05.2008 61003ESPECIALISTA MENORS12861 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12906 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12993 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13126 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13586 J. NGDO. ADMINISTRACION CASTELLÓ DE LA F G C/D 16 E022 C12011 J. NGDO. II PERSONAL CASTELLÓ DE LA F G C/D 16 E022 C19650 ADMINISTRATIU/IVA CASTELLÓ DE LA F G C 15 E010 C1466 ADMINISTRATIU CASTELLÓ DE LA F G C 14 E019 C15205 ADMINISTRATIU/IVA CASTELLÓ DE LA F G C 14 E019 C15297 OPERADOR/A SISTEMES INFORMÀTICS CASTELLÓ DE LA F E C 14 E019 C - INFORMÀTICS/QUES GRUP C408 ADMINISTRATIU CASTELLÓ DE LA F G C 14 E010 C13871 ADMINISTRATIU CASTELLÓ DE LA F G C 14 E010 C1725 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C1734 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C9118 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C9182 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C9184 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C9185 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C9251 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C15196 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C15203 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C15204 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C19478 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C20670 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C1080 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C1467 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C1533 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C1788 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C6899 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C7204 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C7274 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C9116 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C9181 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C13872 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C15197 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C19690 AUXILIAR MANTENIMENT CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C1457 AJUDANT MANTENIMENT CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1656 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C7927 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C14295 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1530 NETEJADOR/A CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C 481305 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C13858 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C13859 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C22775 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C 8022776 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C 80«CASA DE LA MAR» - CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21101 DIRECTOR/A HOSPEDERIA CASTELLÓ DE LA L C 16 E022 C21103 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E013 C21104 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E013 C21105 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E013 CRES. DISMINUITS «VALL D’UMBRÍ»- BORRIOLPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13742 DIRECTOR RESIDENCIA DISMINUIDOS BORRIOL F E A/B 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)


Num. 5761 / 13.05.2008 61004- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL12808 METGE/ESSA BORRIOL F E A 20 E024 C 50 - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA843 PSICOPEDAGOG/A BORRIOL F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA14006 FISIOTERAPEUTA BORRIOL F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA12796 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BORRIOL F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12819 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BORRIOL F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12959 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BORRIOL F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13203 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BORRIOL F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)24979 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BORRIOL F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13282 GOVERNANT/A BORRIOL L D 12 E015 C2827 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A11577 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A12800 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A12947 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13074 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13079 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13083 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13103 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13137 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13138 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13139 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13140 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13142 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13144 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13145 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13147 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13148 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13153 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13154 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13155 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13156 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13207 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13215 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13217 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13219 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A13220 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A24977 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/A24978 CUIDADOR/A BORRIOL F E D 12 E005 C - CUIDADOR/ARES. DISMINUITS «VALL D’UMBRÍ»- BORRIOL13146 CUINER/A BORRIOL L D 12 E005 C14011 CUINER/A BORRIOL L D 12 E005 C12803 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C12806 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13046 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13136 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13152 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13163 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13221 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C14007 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C14293 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C14296 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BORRIOL L E 10 E004 C13084 VIGILANT BORRIOL F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61005RES. TRA. EDAT «LLEDÓ» - CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12091 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD CASTELLÓ DE LA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL1714 METGE/ESSA CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA1075 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)1401 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)1626 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4379 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10662 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)11874 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13590 ADMINISTRADOR CASTELLÓ DE LA F G C/D 16 E022 C12827 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12828 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12878 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12879 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12880 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12881 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12882 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12883 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12963 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13069 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13075 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13076 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13077 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13104 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C13959 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C22180 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C22181 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C22182 AUXILIAR CLINICA CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C19689 AUXILIAR MANTENIMENT CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12948 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12949 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C14012 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C543 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1266 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1804 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13039 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13040 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13041 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13043 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13044 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13045 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C14034 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C12967 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C13818 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C12909 VIGILANT CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61006RES. TRA. EDAT BORRIANAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13584 DIRECTOR/A RESIDÈNCIA TERCERA EDAT BURRIANA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL5069 METGE/ESSA BURRIANA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA25249 METGE/ESSA BURRIANA F E A 20 E024 C 50 - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA20759 PSICÒLEG/OGA BURRIANA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13116 FISIOTERAPEUTA BURRIANA F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA25306 FISIOTERAPEUTA BURRIANA F E B 19 E013 C 81 - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA13587 ADMINISTRADOR BURRIANA F G B/C 18 E026 C20719 SUPERVISOR/A INFERMERIA BURRIANA F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13086 ASSISTENT/A SOCIAL BURRIANA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1497 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13087 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13088 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13089 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13090 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13091 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13239 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)22908 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)22909 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)22910 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA BURRIANA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)13623 SUPERVISOR/A SERVEIS BURRIANA L C 14 E019 C1568 SUPERVISOR/A SERVEIS BURRIANA L C 14 E010 C13107 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E015 C13108 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E015 C1090 AUXILIAR DE GESTIÓ BURRIANA F G D 12 E015 C787 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C3426 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C4117 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C6486 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C6733 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C12812 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C12814 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C12964 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13085 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13099 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6100713102 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13109 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13110 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13111 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13112 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13114 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C13201 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15217 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15224 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15225 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15226 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15238 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15252 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15253 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15254 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C15257 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19355 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19356 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19358 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19359 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19360 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19361 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19362 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19363 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C19364 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C20731 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C20732 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C20733 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22899 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22900 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22901 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22902 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22903 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22904 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22905 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C22906 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5022907 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5023019 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5023020 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5025241 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5025242 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5025243 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25244 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25245 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25246 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25247 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25248 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C25304 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 5025305 AUXILIAR CLINICA BURRIANA L D 12 E005 C 501078 AUXILIAR DE GESTIÓ BURRIANA F G D 12 E005 C6922 SOTSGOVERNANT/A BURRIANA L D 12 E005 C14013 SOTSGOVERNANT/A BURRIANA L D 12 E005 CCENTRE ACOLLIDA»PABLO PICASO» - VINARÒSPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------15098 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL VINARÒS F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8832 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VINARÒS F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15230 SUBALTERN/A VINARÒS F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»PLANA ALTA»- CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1137 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C12950 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C7919 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C12787 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C12809 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6100812811 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C7918 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C12937 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C11917 VIGILANT CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C12785 VIGILANT CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C14084 VIGILANT CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»PLANABAIXA» - NULESPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13628 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL NULES F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS557 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8824 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8825 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12788 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13057 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS18545 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS NULES F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS376 CUINER/A NULES L D 12 E005 C1548 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS NULES L E 10 E004 C13031 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS NULES L E 10 E004 C12890 SUBALTERN/A NULES F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»CASTELLÓ» CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12086 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL CASTELLÓ DE LA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS1770 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8823 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8830 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8835 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8838 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11144 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11147 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12835 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12998 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13000 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15284 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS6710 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C15337 CUINER/A CASTELLÓ DE LA L D 12 E005 C1303 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1872 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C6914 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1671 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61009CENTRE ACOLLIDA»AV. VALENCIA»CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1526 PSICOPEDAGOG/A CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA12085 DIRECTOR/A CENTRE ACOLLIDA CASTELLÓ DE LA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS1778 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7261 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8829 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8831 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8833 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8834 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8836 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8837 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8839 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11152 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS6704 CAP DE CUINA CASTELLÓ DE LA L D 14 E021 C12116 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C13055 VIGILANT CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 CCENTRE RECEPCIÓ «VERGE DE LLEDÓ»-CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------7285 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8867 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11145 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11146 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12833 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12847 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12854 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12898 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12996 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12999 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15280 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15281 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15282 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15283 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORSCENTRE OCUPAC. VILA-REALPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------15100 DIRECTOR CENTRO OCUPACIONAL VILA-REAL F E A/B 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ


Num. 5761 / 13.05.2008 61010- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15512 MESTRE/A TALLER VILA-REAL F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER15513 MESTRE/A TALLER VILA-REAL F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER15515 MESTRE/A TALLER VILA-REAL F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER15516 MESTRE/A TALLER VILA-REAL F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER15517 MESTRE/A TALLER VILA-REAL F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER12997 CUINER/A VILA-REAL L D 12 E005 C6910 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VILA-REAL L E 10 E004 C14294 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VILA-REAL L E 10 E004 C10730 SUBALTERN/A VILA-REAL F G E 10 E004 CC.E.A.M. «AVDA. DE LA MAR»-CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------655 DIRECTOR/A CEAM CASTELLÓ DE LA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13018 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1059 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C9953 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C10289 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 CC.E.A.M. «CONSTITUCIÓ» - CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13631 DIRECTOR/A CEAM CASTELLÓ DE LA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL7057 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1616 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 C14048 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 CC.E.A.M. NULESPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------7296 DIRECTOR/A CEAM NULES F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL7238 SUBALTERN/A NULES F G E 10 E004 CC.E.A.M. SEGORBEPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------6136 DIRECTOR/A CEAM SEGORBE F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL20756 FISIOTERAPEUTA SEGORBE F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA1766 SUBALTERN/A SEGORBE F G E 10 E004 C13688 SUBALTERN/A SEGORBE F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61011C.E.A.M. VILA-REALPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1784 DIRECTOR/A CEAM VILA-REAL F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL11654 SUBALTERN/A VILA-REAL F G E 10 E004 CC.E.A.M. «EL GRAU»-CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21100 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL21102 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E013 CCENTRE D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITATS CASTELLÓPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9915 DIRECTOR CENTRO DIAGNOSTICO O. Y T. CASTELLÓ DE LA F G A 24 E042 C494 METGE/ESSA CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA1396 METGE/ESSA CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C 64 - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13227 PSICÒLEG/OGA CASTELLÓ DE LA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13840 CAP UNITAT D’ADMINISTRACIÓ CASTELLÓ DE LA F G B/C 18 E026 C1349 ASSISTENT/A SOCIAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1738 PSICOMOTRICISTA CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C6637 TERAPEUTA OCUPACIONAL CASTELLÓ DE LA F E B 16 E013 C - DIPLOMAT/ADA ENTERÀPIA OCUPACIONAL9183 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E015 C1389 AUXILIAR DE GESTIÓ CASTELLÓ DE LA F G D 12 E005 C6797 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E013 C1531 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C1790 NETEJADOR/A CASTELLÓ DE LA L E 10 E004 C6929 SUBALTERN/A CASTELLÓ DE LA F G E 10 E004 CDIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------2462 DIRECTOR TERRITORIAL VALENCIA F I A 30 E050 LD AP9091 CAP SERV. ACCIÓ SOCIAL VALENCIA F I A 26 E049 LD25240 CAP SERVEI D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE D VALENCIA F I A 26 E049 LD25439 CAP SERVEI FAMÍLIA, MENOR I ADOPCIONS VALENCIA F I A 26 E049 LD9096 J. SERV. GESTION ADMINISTRATIVA VALENCIA F G A 26 E049 C25442 SECRETARI/ÀRIA TERRITORIAL VALENCIA F I A 26 E049 LD9422 CAP SEC. ACCIÓ COMUNITÀRIA VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10109 CAP SEC. AJUDES I PRESTACIONS VALENCIA F G A/B 24 E042 C8863 CAP SEC. ASSUMPTES ECONÒMICS VALENCIA F G A/B 24 E042 C10103 CAP SEC. ASSUMPTES GENERALS VALENCIA F G A/B 24 E042 C9424 CAP SEC. DISCAPACITATS VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL19370 CAP SEC. FAMÍLIA I ADOPCIONS VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ


Num. 5761 / 13.05.2008 61012- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9427 CAP SEC. MENOR VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9418 CAP SEC. TERCERA EDAT VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL24861 CAP SECCIÓ MENORS II VALENCIA F E A/B 24 E042 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS6011 CAP SECCIÓ TUTELES VALENCIA F G A/B 24 E042 C14679 J. SEC. PERSONAL VALENCIA F G A 24 E042 C22328 TÈCNIC/A JURÍDIC/A VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET22347 TÈCNIC/A JURÍDIC/A VALENCIA F G A 22 E040 C - LLICENCIAT/ADA DRET3523 TÉC. JURÍDICO VALENCIA F G A 20 E025 C - LLICENCIAT/ADA DRET22729 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA22730 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA8069 PSICOPEDAGOG/A VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13249 PSICOPEDAGOG/A VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA9955 TEC. ADMINISTRACION VALENCIA F G A 20 E024 C18537 TECNICO JURIDICO VALENCIA F G A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA DRET22767 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES VALENCIA F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS22768 TÈC./A MITJÀ/NA EXECUCIÓ TUTELES VALENCIA F E B 22 E022 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS10106 CAP UNITAT PROGRAMES D’ATENCIÓ PERSONES VALENCIA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13438 CAP UNITAT AJUDES I SUBVENCIONS VALENCIA F G B/C 18 E026 C19483 CAP UNITAT DE REGISTRE I INFORMACIÓ VALENCIA F G B/C 18 E026 C12780 CAP UNITAT I GESTIÓ ECONÒMICA VALENCIA F G B/C 18 E026 C24830 CAP UNITAT I PERSONAL VALENCIA F G B/C 18 E026 C12113 CAP UNITAT II GESTIÓ ECONÒMICA VALENCIA F G B/C 18 E026 C476 CAP UNITAT II PERSONAL VALENCIA F G B/C 18 E026 C15192 CAP UNITAT II PRESTACIONS VALENCIA F G B/C 18 E026 C13435 CAP UNITAT III GESTIÓ ECONÒMICA VALENCIA F G B/C 18 E026 C3352 CAP UNITAT TUTELES VALENCIA F G B/C 18 E026 C19278 ANALISTA-PROGRAMADOR VALENCIA F E B 18 E013 C - INFORMÀTICS/QUES GRUP B11318 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9952 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ VALENCIA F G B 16 E023 C379 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL848 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2229 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2399 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL


Num. 5761 / 13.05.2008 61013- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2478 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2594 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2709 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2879 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL3969 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL7505 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9890 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL9980 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10668 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10682 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10778 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12823 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL12989 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL515 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS2986 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS6708 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7320 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7331 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8840 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9625 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9630 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9632 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9634 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11133 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11143 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11149 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11150 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11156 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12831 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12867 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12895 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12928 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13129 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA


Num. 5761 / 13.05.2008 61014ESPECIALISTA MENORS13292 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15089 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15091 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13967 J. NGDO. COORDINACION PROGRAMAS VALENCIA F G C/D 16 E022 C13963 J. NGDO. FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD VALENCIA F G C/D 16 E022 C13428 J. NGDO. I PRESTACIONES VALENCIA F G C/D 16 E022 C12776 J. NGDO. II REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES VALENCIA F G C/D 16 E022 C6072 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C7319 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C7340 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C9194 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C9201 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C10169 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C11124 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C11125 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C15206 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C15207 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C3570 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C5926 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C6198 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C7862 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C9683 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C10177 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C10372 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C11121 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C12479 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C12482 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C15194 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C1831 ESPECIALISTA ACTIVIDADES SOCIALES VALENCIA L C 14 E010 C2058 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5669 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5840 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5942 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5983 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C7189 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9200 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9906 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9928 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C12481 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C15208 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C18538 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C19479 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C19480 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5643 AUXILIAR D’INFORMACIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C6513 AUXILIAR D’INFORMACIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C506 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C1969 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C3391 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C6015 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C6242 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C9196 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C9197 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C9199 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C9202 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C10091 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C11640 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C11751 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C12480 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C14158 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C14159 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C14160 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C20668 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C20669 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C8003 AUXILIAR MANTENIMENT VALENCIA L D 12 E005 C19702 AUXILIAR MANTENIMENT VALENCIA L D 12 E005 C10012 AJUDANT MANTENIMENT VALENCIA L E 10 E004 C2197 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C3787 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C8000 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C8032 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C9999 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C10331 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C11317 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C12936 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6101514186 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C22777 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C 80«CASA DE LA MAR» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------21109 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL21110 DIRECTOR/A HOSPEDERIA VALENCIA L C 16 E022 C21114 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E013 C21115 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E013 C21116 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E013 C21117 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E013 C21111 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C21112 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C21113 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 CRES. TRA. EDAT ALDAIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------10674 METGE/ESSA ALDAIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA12104 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD ALDAIA F E B 20 E039 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL7214 FISIOTERAPEUTA ALDAIA F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA15334 ADMINISTRADOR/A ALDAIA F G B/C 18 E026 C4076 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15269 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15270 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15271 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15272 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15273 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA ALDAIA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)15335 GOVERNANT/A ALDAIA L D 12 E015 C15235 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15236 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15237 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15239 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15240 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15241 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15242 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15243 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15244 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15245 AUXILIAR CLINICA ALDAIA L D 12 E005 C15212 AUXILIAR MANTENIMENT ALDAIA L D 12 E005 C12954 CUINER/A ALDAIA L D 12 E005 C12957 CUINER/A ALDAIA L D 12 E005 C6115 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C7530 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C10689 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C13006 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C13010 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C13023 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6101613026 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C14032 NETEJADOR/A ALDAIA L E 10 E004 C 9615232 SUBALTERN/A ALDAIA F G E 10 E004 C15233 SUBALTERN/A ALDAIA F G E 10 E004 C15234 SUBALTERN/A ALDAIA F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT CARLETPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9961 DIRECTOR-GERENTE RESIDENCIA TERCERA EDAD CARLET F G A/B 24 E045 C13567 DIRECTOR TECNICO RESIDENCIA TERCERA EDAD CARLET F E A 24 E042 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA7656 METGE/ESSA CARLET F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA10351 METGE/ESSA CARLET F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA12115 METGE/ESSA CARLET F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA20760 PSICÒLEG/OGA CARLET F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA15313 TEC. FARMACIA HOSPITALARIA CARLET F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA FARMÀCIA. ESP.FARMÀCIA HOSPITALÀRIA9960 ADMINISTRADOR CARLET F G B 20 E029 C2406 FISIOTERAPEUTA CARLET F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA10345 FISIOTERAPEUTA CARLET F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA10346 FISIOTERAPEUTA CARLET F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA13565 CAP UNITAT ADMINISTRACIÓ CARLET F G B/C 18 E026 C13570 SUPERVISOR ENFERMERIA CARLET F E B 17 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)3593 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)7673 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)2528 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)3359 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)3731 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)3997 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4071 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4089 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4096 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4098 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4104 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4114 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4119 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4122 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)4129 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIA


Num. 5761 / 13.05.2008 61017INFERMERIA (DUI)5833 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6080 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6221 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6305 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)7661 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)7970 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CARLET F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)10348 ASSISTENT/A SOCIAL CARLET F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL593 SUPERVISOR/A MANTENIMENT CARLET L C 14 E019 C400 SUPERVISOR/A SERVEIS CARLET L C 14 E019 C7569 ENCARREGAT/ADA MAGATZEM CARLET L C 14 E010 C375 ESPECIALISTA MANTENIMENT CARLET L C 14 E010 C6247 ESPECIALISTA MANTENIMENT CARLET L C 14 E010 C7657 ESPECIALISTA MANTENIMIENTO CARLET L C 14 E010 C360 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C885 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C1726 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C1906 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C2586 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C2760 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C3448 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C3933 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C3942 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C3946 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4028 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4045 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4077 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4083 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4085 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4088 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4092 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4094 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4101 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4113 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4125 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4130 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4138 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4142 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C4894 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C5876 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C5881 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6232 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6264 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6288 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6337 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6344 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6488 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C6532 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7360 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7416 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7423 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7456 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7460 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7607 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7613 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7627 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7650 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7667 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7672 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C7678 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10252 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10270 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10272 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10275 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6101810279 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10280 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10284 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10294 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10296 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10299 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10300 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10301 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10306 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10308 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10324 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10328 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10334 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10341 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C10750 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C11021 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C11022 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C11216 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C11222 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C11645 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C12914 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C13848 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14018 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14019 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14036 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14037 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14038 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C14041 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15216 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15218 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15219 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15220 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15221 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C15222 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22649 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22650 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22651 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22652 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22653 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C22654 AUXILIAR CLINICA CARLET L D 12 E005 C9913 AUXILIAR DE GESTIÓ CARLET F G D 12 E005 C10176 AUXILIAR DE GESTIÓ CARLET F G D 12 E005 C14042 AUXILIAR DE GESTIÓ CARLET F G D 12 E005 C538 SOTSGOVERNANT/A CARLET L D 12 E005 C542 SOTSGOVERNANT/A CARLET L D 12 E005 C5003 SOTSGOVERNANT/A CARLET L D 12 E005 C6850 SOTSGOVERNANT/A CARLET L D 12 E005 C3330 SUPERVISOR RECEPCION CARLET F G E 12 E016 C4131 AJUDANT MAGATZEM CARLET L E 10 E004 C10340 AJUDANT MAGATZEM CARLET L E 10 E004 C4063 AJUDANT MANTENIMENT CARLET L E 10 E004 C7648 AJUDANT MANTENIMENT CARLET L E 10 E004 C7679 AJUDANT MANTENIMENT CARLET L E 10 E004 C525 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C601 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C2292 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C2346 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C3548 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4006 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4056 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4075 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4097 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4103 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4112 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4132 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4137 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4139 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4144 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4147 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C4150 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C6210 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C6307 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C6984 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7477 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7609 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7633 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7638 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7652 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 610197654 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7660 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7664 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C7674 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C10261 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C10304 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C10305 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C10335 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C10337 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C11218 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C11231 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C13806 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C14017 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C14020 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C14022 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C14142 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS CARLET L E 10 E004 C366 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C3262 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C3970 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C4084 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C4086 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C4140 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C6770 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C7680 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C10248 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C10321 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C10347 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C10349 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 C10350 SUBALTERN/A CARLET F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT SILLAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12820 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD SILLA F E A/B 20 E039 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13240 METGE/ESSA SILLA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA11815 FISIOTERAPEUTA SILLA F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA13617 ADMINISTRADOR/A SILLA F G B/C 18 E026 C12821 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA SILLA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12822 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA SILLA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12962 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA SILLA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12966 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA SILLA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)12968 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA SILLA F E B 16 E013 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)2183 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C6059 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C9879 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C12792 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C12793 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C12978 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C12981 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C12982 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C13209 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C13210 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6102015223 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C19552 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C19553 AUXILIAR CLINICA SILLA L D 12 E005 C13616 AUXILIAR MANTENIMENT SILLA L D 12 E005 C208 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C12789 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C12987 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C13048 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C13049 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C13189 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SILLA L E 10 E004 C10677 SUBALTERN/A SILLA F G E 10 E004 C12917 SUBALTERN/A SILLA F G E 10 E004 C12933 SUBALTERN/A SILLA F G E 10 E004 CRES. TRA. EDAT BENETÚSSERPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12102 DIRECTOR RESIDENCIA TERCERA EDAD BENETÚSSER F E B 20 E023 C - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA- PSICOMOTRICISTA- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL12952 CUINER/A BENETÚSSER L D 12 E005 C12953 CUINER/A BENETÚSSER L D 12 E005 C7883 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 C10687 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 C12975 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 C13013 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 C13021 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 C13029 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BENETÚSSER L E 10 E004 CCENTRE RECEPCIÓ «VALENCIA» VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12110 DIRECTOR/A CENTRE RECEPCIÓ VALENCIA F E A/B 24 E046 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA- ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A ACCION SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7341 COORDINADOR EQUIPO TECNICO VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA4752 PSICOPEDAGOG/A VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA8068 PSICOPEDAGOG/A VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA CIÈNCIES DEL’EDUCACIÓ- LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA5608 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL6139 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS6250 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9614 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9620 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9621 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9626 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9642 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA


Num. 5761 / 13.05.2008 61021ESPECIALISTA MENORS11137 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12829 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12843 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12846 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12848 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12857 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12863 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12865 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12866 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12908 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12911 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12920 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12924 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12994 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13001 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13061 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13068 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13196 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15092 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15093 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11118 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E019 C7465 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C7986 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C13027 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C8016 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E013 C367 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C728 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2438 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3791 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6144 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6912 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C7999 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C8019 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C13025 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C5625 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C8014 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C8021 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C11315 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C13211 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C13218 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C6470 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C7996 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C10313 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C11858 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C12853 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C14040 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 CCENTRE DE DIA DE «SANT VICENT PAUL»VALENCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------3173 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C941 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3307 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3530 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61022CENTRE ACOLLIDA»CABANYAL»- VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12817 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12830 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12842 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12873 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS973 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C1974 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C2543 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2820 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3484 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3487 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6547 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»CAMPANAR»- VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12087 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL VALENCIA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9629 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9631 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9635 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11132 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11136 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11140 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORSCENTRE ACOLLIDA»CAMPANAR»- VALÈNCIA12845 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12850 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS14087 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS VALENCIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS7991 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C308 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C613 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C1948 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3224 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3571 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C1960 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C3553 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C7995 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C9808 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 C9809 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»XIQUETS»VALENCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------2084 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3177 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61023CENTRE ACOLLIDA»L’HORTA»- ALDAIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12099 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL ALDAIA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8066 TEC. MEDIO ACCION SOCIAL ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL9615 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9624 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12870 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12872 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12875 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12888 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12896 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13060 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13135 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15090 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALDAIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13064 CUINER/A ALDAIA L D 12 E005 C13160 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C13205 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALDAIA L E 10 E004 C13197 SUBALTERN/A ALDAIA F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»LA FOIA DE BUNYOL»BUNYOLPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------6053 AUXILIAR DE GESTIÓ BUÑOL F G D 12 E005 C671 CUINER/A BUÑOL L D 12 E005 C17544 CUINER/A BUÑOL L D 12 E005 C653 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C6318 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C7375 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C7941 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C7942 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C13030 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS BUÑOL L E 10 E004 C22365 VIGILANT DE CENTRE DE MENORS BUÑOL F G E 10 E004 C2113 VIGILANT DE MENORS BUÑOL F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»LASAFOR» - GANDIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------15326 DIRECTOR RESIDENCIA COMARCAL GANDIA F E B 20 E029 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12832 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15094 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15095 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15263 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15264 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15265 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15266 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS


Num. 5761 / 13.05.2008 6102415267 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15268 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS15325 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS GANDIA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS4286 MESTRE/A TALLER GANDIA F E C 14 E010 C - MESTRE/A TALLER19703 AUXILIAR MANTENIMENT GANDIA L D 12 E005 C15249 SUBALTERN/A GANDIA F G E 10 E004 C15251 SUBALTERN/A GANDIA F G E 10 E004 C15250 VIGILANT DE CENTRE DE MENORS GANDIA F G E 10 E004 C15366 VIGILANT DE CENTRE DE MENORS GANDIA F G E 10 E004 C15367 VIGILANT DE CENTRE DE MENORS GANDIA F G E 10 E004 CCENTRE DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA LES PALMERES VAL.Puesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------2428 DIRECTOR RESIDENCIA INFANTIL ALBORAYA F E B 20 E029 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12089 SOTSDIRECTOR ALBORAYA F E B 18 E025 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS24886 ASSISTENT/A SOCIAL ALBORAYA F E B 16 E013 C 50 - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5720 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS8011 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS9618 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS11141 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12836 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12837 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12841 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12855 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12856 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12862 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12864 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12868 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12876 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12893 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12901 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12910 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS12958 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS13285 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS14085 TÈC./A MITJÀ/ANA ESPECIALISTA EN MENORS ALBORAYA F E B 16 E013 C - TÈC./A MITJÀ/ANAESPECIALISTA MENORS19707 AUXILIAR MANTENIMENT ALBORAYA L D 12 E005 C7988 CUINER/A ALBORAYA L D 12 E005 C7990 CUINER/A ALBORAYA L D 12 E005 C8029 AJUDANT MANTENIMENT ALBORAYA L E 10 E004 C327 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C6040 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C7994 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C8025 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C12941 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 6102512985 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS ALBORAYA L E 10 E004 C8001 SUBALTERN/A ALBORAYA F G E 10 E004 C8033 SUBALTERN/A ALBORAYA F G E 10 E004 C12929 SUBALTERN/A ALBORAYA F G E 10 E004 C8012 VIGILANT ALBORAYA F G E 10 E004 CCENTRE ACOLLIDA»MISLATA II» MISLATAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------12943 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS MISLATA L E 10 E004 C13007 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS MISLATA L E 10 E004 CCENTRE SOCIAL «BALADRE» - PORT SAGUNTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1909 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS EL PUERTO, SAGU L E 10 E004 C7906 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS EL PUERTO, SAGU L E 10 E004 C7910 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS EL PUERTO, SAGU L E 10 E004 CCENTRE SOCIAL SAGUNTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1871 DIRECTOR/A MENJADOR SOCIAL SAGUNT/SAGUNTO L C 15 E020 C1895 ESPECIALISTA SERVEIS SAGUNT/SAGUNTO L C 15 E020 C1828 CUINER/A SAGUNT/SAGUNTO L D 12 E005 C1888 CUINER/A SAGUNT/SAGUNTO L D 12 E005 C1830 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SAGUNT/SAGUNTO L E 10 E004 C1838 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SAGUNT/SAGUNTO L E 10 E004 C8006 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS SAGUNT/SAGUNTO L E 10 E004 CC.E.A.M. «DR. WASKMAN» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9891 DIRECTOR/A CEAM VALENCIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL4100 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VALENCIA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9871 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL111 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C876 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2390 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3489 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C5929 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C604 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. «ISLAS CANARIAS» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9931 DIRECTOR/A CEAM VALENCIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL3589 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VALENCIA F E B 16 E013 C 64 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6472 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1271 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3219 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C7218 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C457 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C9935 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61026C.E.A.M. «JORGE JUAN» - VCIA.Puesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9873 DIRECTOR/A CEAM VALENCIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL7384 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VALENCIA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)343 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2530 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6109 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C9930 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. «P. FERRANDIS» - VCIA.Puesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13634 DIRECTOR/A CEAM VALENCIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL2654 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VALENCIA F E B 16 E013 C 64 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9982 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA VALENCIA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9978 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL3113 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3135 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C10366 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2895 NETEJADOR/A VALENCIA L E 10 E004 C9983 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C9984 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C13034 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. ALZIRAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13632 DIRECTOR/A CEAM ALZIRA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL749 ASSISTENT/A SOCIAL ALZIRA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL691 SUBALTERN/A ALZIRA F G E 10 E004 C5878 SUBALTERN/A ALZIRA F G E 10 E004 CC.E.A.M. CATARROJAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------10683 METGE/ESSA CATARROJA F E A 20 E024 C 32 - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA9911 DIRECTOR/A CEAM CATARROJA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10665 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA CATARROJA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)6339 SUBALTERN/A CATARROJA F G E 10 E004 C6517 SUBALTERN/A CATARROJA F G E 10 E004 C


Num. 5761 / 13.05.2008 61027C.E.A.M. CULLERAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------10672 METGE/ESSA CULLERA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13633 DIRECTOR/A CEAM CULLERA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL3718 ASSISTENT/A SOCIAL CULLERA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10676 SUBALTERN/A CULLERA F G E 10 E004 C10686 SUBALTERN/A CULLERA F G E 10 E004 CC.E.A.M. GANDIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9937 DIRECTOR/A CEAM GANDIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL20757 FISIOTERAPEUTA GANDIA F E B 19 E013 C - DIPLOMAT/ADA FISIOTERÀPIA- ATS ESPECIALITAT FISIOTERÀPIA209 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA GANDIA F E B 16 E013 C 32 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9934 ASSISTENT/A SOCIAL GANDIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL15210 AUXILIAR MANTENIMENT GANDIA L D 12 E005 C3671 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS GANDIA L E 10 E004 C3680 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS GANDIA L E 10 E004 C3708 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS GANDIA L E 10 E004 C3724 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS GANDIA L E 10 E004 C9875 SUBALTERN/A GANDIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. ONTINYENTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------13279 METGE/ESSA ONTINYENT F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA5228 DIRECTOR/A CEAM ONTINYENT F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL9944 SUBALTERN/A ONTINYENT F G E 10 E004 C10667 SUBALTERN/A ONTINYENT F G E 10 E004 CC.E.A.M. PATERNAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9949 DIRECTOR/A CEAM PATERNA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL13008 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS PATERNA L E 10 E004 C13009 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS PATERNA L E 10 E004 C5998 SUBALTERN/A PATERNA F G E 10 E004 C6293 SUBALTERN/A PATERNA F G E 10 E004 CC.E.A.M. PORT DE SAGUNTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------1834 DIRECTOR/A CEAM EL PUERTO, SAGU F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL6776 AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA EL PUERTO, SAGU F E B 16 E013 C 64 - AJUDANT TÈCNIC/A SANITARI/ÀRIA


Num. 5761 / 13.05.2008 61028- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIAINFERMERIA (DUI)9874 ASSISTENT/A SOCIAL EL PUERTO, SAGU F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10367 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS EL PUERTO, SAGU L E 10 E004 C1839 NETEJADOR/A EL PUERTO, SAGU L E 10 E004 C1894 SUBALTERN/A EL PUERTO, SAGU F G E 10 E004 C10661 SUBALTERN/A EL PUERTO, SAGU F G E 10 E004 CLLAR TRA. EDAT REQUENAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------522 ASSISTENT/A SOCIAL REQUENA F E B 16 E013 C 48 - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2758 SUBALTERN/A REQUENA F G E 10 E004 CC.E.A.M. SAGUNTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------625 DIRECTOR/A CEAM SAGUNT/SAGUNTO F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL1856 SUBALTERN/A SAGUNT/SAGUNTO F G E 10 E004 C9969 SUBALTERN/A SAGUNT/SAGUNTO F G E 10 E004 CC.E.A.M. TORRENTPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------9985 DIRECTOR/A CEAM TORRENT F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL10666 ASSISTENT/A SOCIAL TORRENT F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL5787 SUBALTERN/A TORRENT F G E 10 E004 C6625 SUBALTERN/A TORRENT F G E 10 E004 CMENJADOR SOCIAL «ABEJUELA» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------3951 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C2554 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3141 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6052 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 CMENJADOR SOCIAL «L. AZORÍN» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------3087 DIRECTOR/A MENJADOR SOCIAL VALENCIA L C/D 16 E022 C3128 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C708 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2386 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2457 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 CMENJADOR SOCIAL «MALVA-ROSA» - VALÈNCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------2936 DIRECTOR/A MENJADOR SOCIAL VALENCIA L C/D 16 E022 C


Num. 5761 / 13.05.2008 610292304 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C3518 CUINER/A VALENCIA L D 12 E005 C2957 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3253 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C3515 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6425 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C6782 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C7998 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2646 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 CC.E.A.M. NATZARETPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------24630 DIRECTOR/A CEAM VALENCIA F E B 20 E030 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL- TÈC./A MITJÀ/ANA ACCIÓ SOCIAL3302 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 CCENTRE D’AVALUACIÓ I ORIENTACIÓ DE DISCAPACITATS VALENCIAPuesto Denominación Localidad Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Si J% Requisitos------ ---------------------------------------- --------------- -- - --- -- ---- ------- ----- -- -- ----------24644 SOTSDIRECTOR/A VALENCIA F G A/B 22 E040 C10678 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA12490 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E038 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13231 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA13962 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA22727 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA23181 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA23396 METGE/ESSA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADAMEDICINA I CIRURGIA23397 PSICÒLEG/A VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA22725 PSICÒLEG/GA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA6792 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA13250 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA14051 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA23179 PSICÒLEG/OGA VALENCIA F E A 20 E024 C - LLICENCIAT/ADA PSICOLOGIA520 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2640 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E023 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL720 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL1683 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL2852 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL6667 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10271 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL10680 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13204 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL22726 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL23180 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL


Num. 5761 / 13.05.2008 61030- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL23398 ASSISTENT/A SOCIAL VALENCIA F E B 16 E013 C - ASSISTENT/A SOCIAL- DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/ÀRIATREBALL SOCIAL13838 J. NGDO. ADMINISTRACION VALENCIA F G C/D 16 E022 C2011 ADMINISTRATIU/IVA VALENCIA F G C 14 E010 C7347 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9248 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C9250 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C14043 AUXILIAR D’INFORMACIÓ VALENCIA F G D 12 E015 C5765 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C8548 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C9899 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C13278 AUXILIAR DE GESTIÓ VALENCIA F G D 12 E005 C2209 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C10592 AJUDANT RESIDÈNCIA/SERVEIS VALENCIA L E 10 E004 C2053 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C2940 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C12884 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C12902 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C13020 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C8031 VIGILANT VALENCIA F G E 10 E004 CNaturaleza Descripción---------- ------------------------------E EVENTUALF FUNCIONARIALL LABORALSector Descripción------ --------------------D ESPECIAL DOCENTEE ESPECIALG GENERALI INDISTINTO (G/E)S ESPECIAL SANITARIOW INDISTINTO/SANITARIOX INDISTINTO/DOCENTEProvisión Descripción--------- --------------------------------------------------C CONCURSOLD LIBRE DESIGNACIÓNLN LIBRE NOMBRAMIENTOAL Abierto a la Administración LocalAP Abierto a otras Administraciones PúblicasSituación Descripción--------- --------------------------------------------------AM AMORTIZABLENP NO PERMANENTEPR EN REASIGNACIÓNOtros Complementos Descripción------------------ --------------------L PeligrosidadT ToxicidadRelación de puestos con méritos de: CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL Fecha: 08-05-2008Nº Puesto: 13629 Denominación: CAP SEC. PUBLICACIONSMéritos:Experiencia en materia de documentación y publicaciones.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!