Dossier Pressupostos 2012 - Premsa - Generalitat de Catalunya

premsa.gencat.cat

Dossier Pressupostos 2012 - Premsa - Generalitat de Catalunya

ProjectePressupostos2012Conjuntura 2012• Congelació/disminució dels pressupostos a tots els nivells de l’Administració. Descens de l’import delFons de Caixes• Reducció de les contractacions d’actuacions en viu a Catalunya (arts escèniques i música)• En determinats àmbits professionals, caiguda dels ingressos per la disminució demanda. La reducció decostos de les empreses no ho compensa• Dificultats per accedir a finançament per part dels creadors, les empreses, les entitats i els ajuntaments• Impacte de la digitalització, que està canviant la relació entre els sectors i el mateix model d’activitat-negoci• Es farà més òbvia la necessitat d’ampliar mercats. La internacionalització esdevindrà un elementdeterminant per al creixement de les empreses culturals i dels diversos sectors de la cultura• Exigència d’una administració més eficient i que obtingui més rendiment dels recursos. Obligarà a enfortirles estructures de gestió del patrimoni, de la creativitat i de les empreses culturals• Possiblement, es mantindran els pals a les rodes a la normalització de la llengua catalana en determinatssectors de la societat. Resistència a l’ús del català en alguns sectors: justícia, audiovisual, món digital,empreses, hoteleria, turisme...Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura22