MAT 5 INTERNAUTA TEMA 10_CAT[010]_MP - Vicens Vives

vicensvives.es

MAT 5 INTERNAUTA TEMA 10_CAT[010]_MP - Vicens Vives

Matemàtiques -5 Tema 10 1ACTIVITAT 10: SUMES. CÀLCUL MENTALA la primera pantalla pots elegir el nombre de sumes que has de resoldre i eltemps que tens per fer-ho. Per començar pots deixar 8 sumes i 2 minuts; però,quan et familiaritzis amb el joc, mira de resoldre'l en 1 minut.Aquíaugmentesel nombrede sumes.Aquíredueixesel nombredesumes.Aquí baixes el temps a1 minut.Aquíaugmentesel temps dequèdisposes.Clica aquípercomençarel joc.Una vegada iniciat el joc, clica damunt dos nombres la suma dels quals sigui laque s'indica a la part inferior de la pantalla:Tempsque etqueda.Nombrede sumesresoltes.Desprésd'elegir elsnombres, clicaaquí percomprovar elresultat.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques -5 Tema 10 2Fixa't que hi ha més d'una solució possible:3 + 10 = 138 + 5 = 1311 + 2 = 1312 + 1 = 136 + 7 = 13... però, no hi perdis temps: la velocitat és el que importa. Si no aconsegueixesles 8 respostes hi apareixerà "TIME OUT".Si aquesta activitat et sembla fàcil, pots jugar-hi amb el nivell 2:http://resources.oswego.org/games/SpeedGrid/Addition/urikaadd2res.htmlO, més difícil, amb el nivell 3:http://resources.oswego.org/games/SpeedGrid/Addition/urikaadd3res.html© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques -5 Tema 10 3ACTIVITAT 10b: RESTES. CÀLCUL MENTALIgual com en l'activitat anterior, pots modificar el nombre de preguntes que hasde resoldre i el temps de què disposes.Aquíaugmentes elnombrede restes.Aquíredueixesel nombrede restes.Aquí baixes el temps a1 minut.Aquíaugmentesel temps dequèdisposes.Clica aquípercomençarel joc.L'activitat consisteix a elegir dos nombres la diferència dels quals sigui laindicada en l'operació (en aquest cas, 9). Primerament prem-ne el més gran idesprés el més petit.També aquí hi ha més d'unasolució:17 – 8 = 916 – 7 = 915 – 6 = 913 – 4 = 9Recorda que has de prémer "Next"cada vegada que hagis resolt unaoperació.Quan hagis practicat, intenta resoldre les 8 qüestions en 1 minut.© Vicens Vives Intern@uta

More magazines by this user
Similar magazines