TEMA 9: GEOPLÀ I FIGURES PLANES ACTIVITATS ... - Vicens Vives

vicensvives.es

TEMA 9: GEOPLÀ I FIGURES PLANES ACTIVITATS ... - Vicens Vives

Matemàtiques-3 Tema 9 1TEMA 9: GEOPLÀ I FIGURES PLANESPitja aquí perseleccionar unagoma i fer unafigura.Elegeix colordesprés d’acabarla figura.Esborra unafigura si ho vols.Esborra-ho totquan vulguiscomençar unaaltra activitat.ACTIVITATS1.- Construeix els polígons següents:1.a) Hi ha algun hexàgon?1.b) Esborra les tres figures i dibuixa dos pentàgons.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques-3 Tema 9 34.- Copia aquestes figures:4.a) Quants cops cap el quadrat gris en el quadrat verd?4.b) Quants cops cap el quadrat gris en la figura groga?5.- Considera que la unitat de superficie és un quadrat com el de la figura i launitat de longitud, un segment como el de la figura:Unitat desuperfícieUnitat delongitud5.a) Construeix dues figures de 12 unitats de superfície amb formes diferents.5.b) Construeix dues figures de 14 unitats de perímetre amb formes diferents.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques-3 Tema 9 46.- Dibuixa un polígon com el de la figura:6.a) Transforma’l, movent un vèrtex, en la figura:6.a.1) Ha canviat el perímetre de la figura?6.a.2) Ha canviat la superfície de la figura?6.b) Continua les modificacions dels vèrtexs segons les figures següents:6.b.1) Què canvia en cada moviment, la superfície o el perímetre?6.b.2) Es pot dir que com més gran és la superfície, més gran és el perímetre?6.b.3) Justifica la teva resposta.© Vicens Vives Intern@uta


Matemàtiques-3 Tema 9 57.- Dibuixa la figura simètrica del triangle groc respecte a l’eix de simetría “e”:e8.- Dibuixa la figura simètrica del quadrilàter següent, respecte a l’eix “e”:e8.a) Quin polígon obtens?8.a) Com hauria de ser la figura inicial per aconseguir un hexàgon?© Vicens Vives Intern@uta

More magazines by this user
Similar magazines