NIVELL 15: SÈRIES AMB LA CALCULADORA 1 ... - Vicens Vives

vicensvives.es

NIVELL 15: SÈRIES AMB LA CALCULADORA 1 ... - Vicens Vives

NIVELL 15: SÈRIES AMB LA CALCULADORA1.- Pitja les tecles següents a la calculadora fins arribar al 100:. . .a) Descriu el que hi observis.b) A quina taula de multiplicar surten els 10 primers nombres de la sèrie?c) Hi ha algun nombre senar a la sèrie?d) Com estan col·locats a la taula els nombres 4, 14, 24, 34, 44...?e) Pitja la tecla CLEAR per esborrar.2.- Pitja les tecles següents fins arribar a 30:. . .a) A quina taula de multiplicar pertanyen els nombres assenyalats?b) Si continues la sèrie fins al 99, hi observes alguna regularitat gràfica?c) Pitja la tecla CLEAR per esborrar.3.- Com construiries la sèrie de la taula de multiplicar per 4?4.- Pitja les tecles següents fins arribar a 100:. . .a) Com han quedat distribuïts els nombres marcats a la taula?b) En quina posició es troben els nombres 5, 15, 25, 35, 45...c) Pitja la tecla CLEAR per esborrar.5.- Construeix la taula del 10 i explica la distribució dels nombres que surtenmarcats a la taula.


6.- Observa i explica el que succeeix si pitges les tecles següents:. . .7.- Digues en veu alta el nombre que sortirà cada cop que pitgis la tecla = a lasèrie següent:. . .8.- Digues en veu alta el nombre que sortirà cada cop que pitgis la tecla = a lasèrie següent:. . .9.- Construeix una sèrie decreixent des de 90 fins a 9, comptant de 9 en 9.a) Quines tecles has hagut de pitjar?b) Explica per què ho has fet així.c) Quina regularitat has trobat en la distribució dels nombres a la taula?d) Pitja la tecla CLEAR per esborrar.10.- Inventa altres sèries creixents i decreixents.

More magazines by this user
Similar magazines