Views
5 months ago

EL GARBELL 9

Tria d'hivern 2016 de la millor literatura infantil i juvenil feta pel Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de la Biblioteca de Rosa Sensat.

Mestres

Mestres ESCANDELL MAESTRE, Dari. Hàbits i tendències en el sistema educatiu valencià. Instituto Alicantino de Cultura. Un estudi sorgit de la tesi doctoral de l’autor sobre els hàbits lectors d’infants i joves del País Valencià. Què es llegeix? Quan es llegeix? Qui o què els indueix a llegir o, a no llegir? Quins agents intervenen en la formació de l’hàbit? En quina proporció es llegeix en valencià? Elaborat a partir d’una macro enquesta de més de 3.000 mostres de lectors de 10 a 18 anys; s’avalua les tendències que s'infereixen de la freqüència lectora, i quin és el paper dels programes educatius. La tercera part està destinada a recollir la informació obtinguda sobre els autors i llibres preferits. 50

Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil 51