Views
1 year ago

proyecto 25 0 07

proyecto 25 0

OW7-0 410 COF000€3103€010 400400a7\14**** Gaze to Andaluzia REDAKCIO -- -1--- D1REKT.A.N1:0. J. GARZON RUIZ A Cefaj kurilaboramoj: E. Cano, I.Casas, R. Codorniu, J. D. Coronado, C. Escolids, E. Gonzalez Escand6n, Iledley-Ince, V. Inglada, P. Linares, A. Lopez Villanueva, E. Llamas, M. Pece, R. de la. Peru, A. Roca, G. Ruiz, Maria del M. Terrones, A,. Terrones. 1. Jaro. Julio de 1910." Numero 7." N H A V O S.' R. Codorniu.—Mia preghejo —Historio.— Regno de animoj.—La recepto de la gazpacho.—La Capitano Veneno.—Kroniko.—Crtinica. Sro. R. Codorniu Tre malmultaj viroj estas kiwi, kiel Sro. Codorniu, prilaboris niau karti'm 1 i - gvon. Antail dek jaroj, li prenis stir sin la malfacilan entreprenon disvastigi Esperantnn en nia patrujo, ne estante kontrati lia antafienirado, la penadoj, la klopodoj kaj ot la malplezurigaj Sancoj de iaj nesciuloj, kiuj, kun doktoreca mieno, diskutadis Lion ili tate ne konas kaj tion, -kio starigas la plej gloran kuuligilon de la homoj. Tiu Cti fama Inspektoro de la korptiso de Ingenieroj arbaraj, fondis la Hispanan Societon p. p. Esperanton, kaj la Esperantistan Murcian Grupon; faris kurson de Esperanto 6,43 la Belartara Societo d.e Marcio, kaj verkis bonegajn kaj propa -,-r-- gandajn artikolojn en multaj jurualoj, re vuoj ka I 6itispecaj pmiblikil.j. Lia aktiveco 6iam estis kaj estas preta por disvastigi la lingvon de Zamenhof; tiel lie oni povas diri, ke li faris Esperanton Cli Hispanujo. Tion scias, ne our tiuj, kiuj de tre proksime havas la feliCon intergangi kun li bonan kaj sin- 5:4

Esperanto (Julio-aŭgusto 2013) - Ĉina Radio Internacia
Someraj renkontigoj ^ - Espéranto-Jeunes
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.1 Mb)
ﺎﯿﭘم - Irana Esperanto-Asocio
Riverego #112 - Société québécoise d'espéranto
La Ondo de Esperanto, 2008, n-ro 7 - Plansprachen.ch
La Ondo de Esperanto, 2007, n-ro 6 (162) - Plansprachen.ch
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
IKU-libro 2010 - Universala Esperanto-Asocio
realigas la mondan pacon la bahaa kredo kaj esperanto
Julio - Király Lajos Eszperantó Baráti Kör
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.6 Mb)
ŝirin ebadi - La Esperanta Gazetejo
Ĝisdate 42, julio-septembro 2008 - Esperanto Association of Britain
13 hipotezoj pri Esperanto (2012) - Plansprachen.ch
Venezuela Stelo N-ro 76 - Esperanto-Venezuela | Esperanto en ...