Views
8 months ago

MEMORIA 2017 cat

CONEIXE’NS ... TOTA

CONEIXE’NS ... TOTA UNA EXPERIÈNCIA

ÍNDEX El 2017-------------------------------------------------------------------- Pag. 4 La Entitat------------------------------------------------------------------ Pag. 5 Els nostres projectes -------------------------------------------------- Pag. 6 - Activitats sobe Valors i Motivació----------------- Pag. 7 - Taller d’ Art-------------------------------------------------- Pag. 10 Campanyes--------------------------------------------------------------- Pag. 12 Treball en xarxa--------------------------------------------------------- Pag. 14 No Somos Invisibles en xifres---------------------------------------- Pag. 15 Els nostres comptes---------------------------------------------------- Pag. 16 Agraïments-------------------------------------------------------- Pag. 18 Com col·laborar--------------------------------------------------------- Pag. 19 3

Balance Social y Memoria de Compromisos Cajasiete 2017
Memoria 2017 Fundación ACOBE
Memoria de Actividades 2017
C.R.L. “Getafe” – Memoria 2009 – Gestión Técnica INTRESS
Memoria 2.012 Residencia Mayores Belchite - Fundación Rey Ardid
Memoria del año 2011 de la Obra Social
Memoria Anual 2010 - Corpbanca
MEMORIA 2017
Memoria 2006 - Dirección General de Política de la Pequeña y ...
Memoria ICE 2009-2010 OK:curs 09-10 - Universitat de Barcelona
Programa d'intervenció comunitària, un nou repte pels ... - Acra
MEMORIA DE ACTIVIDADES - Fundación Rey Ardid
AF MEMORIA EMPRESAS 2011.indd - Acción Contra el Hambre
Centros Ocupacionales de Zaragoza MEMORIA 2011
1 memoria de actividades 2.011 - Fundación Rey Ardid
Acceso la Memoria 2011 (pdf tamaño 822 KB) - Fundación ...
Memoria del año 2010 de la Obra Social - Clínica Santa Elena