Views
2 weeks ago

Revista Tema 3

Recursos expressius de

Recursos expressius de la imatge Es poden adoptar els recursos expressius de la llengua en la composició de la imatge, fet que provocarà un impacte més gran i cridarà més l’atenció en els receptors. LA COMPARACIÓ- La comparació consisteix en exposar dos elements per tal que puguin establir-se semblances i diferències entre les seves qualitats. LA PERSONIFICACIÓ - Consisteix en donar als objectes qualitats humanes, trets propis de les persones. LA METÀFORA- Consisteix en substituir allò que es vol mostrar per una altra cosa amb la que guarda alguna relació. LA HIPÈRBOLE- Consisteix en utilitzar una exageració per a destacar l’expressió. LA SINÈCDOQUE- Es tracta de mostrar un objecte presentant-ne només una part (la part amb més valor iconogràfic)

Funcions de la imatge

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
j o v e n t u t La imatge corporal en les revistes femenines Premi ...
Revista Nutrición 21 nº 3 - Inta
previmpa - seminário 2010 - revista 3 - internet.cdr - Procempa
Revista Oficial para Clientes Loctite No 3
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
REVISTA DE • LA ESCÓLA
Revista Institucional Edición 3