Views
8 months ago

Revista Tema 3

INFORMATIVA O

INFORMATIVA O REFERENCIAL: És la funció del llenguatge orientada al context. FUNCIÓ la descripció del món des d’un punt de vista imparcial. Facilita Referencial Expressiva Poètica Suggestiva PODEM DISTINGIR QUATRE FUNCIONS FONAMENTALS DE LA COMUNICACIÓ PER IMATGES. COMUNICAR A TRAVÉS D'IMATGES IMPLICA DONAR UN CERT ÉMFASI A ALGUNES D'AQUESTES FUNCIONS: EMOTIVA O EXPRESSIVA: És la funció orientada a l’autor de la imatge, aquest FUNCIÓ els seus sentiments, la seva manera personal de veure el món i la vida... transmet POÈTICA O ESTÈTICA: La funció poètica o estètica està centrada en la imatge FUNCIÓ L’objectiu és impactar l’espectador, cridar-li l’atenció i provocar-li una impressió mateixa. estètica. SUGGESTIVA O EXHORTATIVA : Aquesta funció va dirigida a convèncer FUNCIÓ perquè faci una cosa determinada: És la funció dominant en les imatges l’espectador publicitàries. És la més interessada: pretén obtenir quelcom de nosaltres, no pas donar-nos- ho.

Visual V O L I Codificació N I C A J O N E S

Els estereotips - Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears
revista d'excursionisme - Biblioteca del Centre Excursionista de ...
REVISTA CULTURAL CAROHANA 3
Revista nº 3 - Conae
Vol. I - Nº 3 - Abril de 2010 - AMQ Oftalmos
REVISTA DE • LA ESCÓLA
Insumos para la comunicación visual, y ahora ... - Revista Letreros
Descarrega PDF (14.98 MB) - Revista Alella
Número 3 de la Revista En Diálogo - Humania.tv
Revista del CEI 3.pdf - Centro de Economía Internacional
Revista Opal 3 - Ajuntament de La Pobla de Vallbona
Revista n. 3.pdf - Cooperativa Virgen de la Oliva
Exemplar gratuït · revista d'informació local - barberà comerç urbà
Revista Núm. 7 Desembre del 2011 - Escola Mare de Déu de Núria