Views
5 months ago

Revista Tema 3

INFORMATIVA O

INFORMATIVA O REFERENCIAL: És la funció del llenguatge orientada al context. FUNCIÓ la descripció del món des d’un punt de vista imparcial. Facilita Referencial Expressiva Poètica Suggestiva PODEM DISTINGIR QUATRE FUNCIONS FONAMENTALS DE LA COMUNICACIÓ PER IMATGES. COMUNICAR A TRAVÉS D'IMATGES IMPLICA DONAR UN CERT ÉMFASI A ALGUNES D'AQUESTES FUNCIONS: EMOTIVA O EXPRESSIVA: És la funció orientada a l’autor de la imatge, aquest FUNCIÓ els seus sentiments, la seva manera personal de veure el món i la vida... transmet POÈTICA O ESTÈTICA: La funció poètica o estètica està centrada en la imatge FUNCIÓ L’objectiu és impactar l’espectador, cridar-li l’atenció i provocar-li una impressió mateixa. estètica. SUGGESTIVA O EXHORTATIVA : Aquesta funció va dirigida a convèncer FUNCIÓ perquè faci una cosa determinada: És la funció dominant en les imatges l’espectador publicitàries. És la més interessada: pretén obtenir quelcom de nosaltres, no pas donar-nos- ho.

Visual V O L I Codificació N I C A J O N E S

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
j o v e n t u t La imatge corporal en les revistes femenines Premi ...
previmpa - seminário 2010 - revista 3 - internet.cdr - Procempa
Revista Nutrición 21 nº 3 - Inta
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
Revista Oficial para Clientes Loctite No 3
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
Proyecto Revista NC #3 - Movimiento Bolivariano por la Nueva ...
Revista Rural & Forest, número 3 - CTFC
Nº 3 de la Revista 'Ágora' - Novacaixagalicia Obra Social