Views
5 months ago

Revista Tema 3

INFORMATIVA O

INFORMATIVA O REFERENCIAL: És la funció del llenguatge orientada al context. FUNCIÓ la descripció del món des d’un punt de vista imparcial. Facilita Referencial Expressiva Poètica Suggestiva PODEM DISTINGIR QUATRE FUNCIONS FONAMENTALS DE LA COMUNICACIÓ PER IMATGES. COMUNICAR A TRAVÉS D'IMATGES IMPLICA DONAR UN CERT ÉMFASI A ALGUNES D'AQUESTES FUNCIONS: EMOTIVA O EXPRESSIVA: És la funció orientada a l’autor de la imatge, aquest FUNCIÓ els seus sentiments, la seva manera personal de veure el món i la vida... transmet POÈTICA O ESTÈTICA: La funció poètica o estètica està centrada en la imatge FUNCIÓ L’objectiu és impactar l’espectador, cridar-li l’atenció i provocar-li una impressió mateixa. estètica. SUGGESTIVA O EXHORTATIVA : Aquesta funció va dirigida a convèncer FUNCIÓ perquè faci una cosa determinada: És la funció dominant en les imatges l’espectador publicitàries. És la més interessada: pretén obtenir quelcom de nosaltres, no pas donar-nos- ho.

Visual V O L I Codificació N I C A J O N E S

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
Revista Institucional Edición 3
Sió 561. Novembre 2010 - Revista Sió
3 - Planos y Capacetes La Revista Oficial de la
Nº 3 de nuestra revista - Sidra de Asturias
Descarrega PDF (7.25 MB) - Revista Alella
Descarrega PDF (16 MB) - Revista Alella
158_la revista_Pauta viasual 2 columnas - Revistas culturales