Views
9 months ago

Revista Tema 3

iconicitat és la

iconicitat és la capacitat que posseeix la representació de quelcom La a produir en nosaltres un efecte visual similar al que ens produiria la per suposa que la imatge no manté semblança amb una L’abstracció concreta, pot ser un producte de la fantasia o relacions realitat arbitràries. En alguns casos la representació no existeix i la imatge es ICONICITAT- ABSTRACCIÓ CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE realitat representada. converteix en realitat autònoma.

del punt de vista de la percepció visual, la inclusió de més de 4 Des que difereixen en color, forma i textura no permet observar la elements d’una sola mirada, i diem, aleshores, que és una imatge imatge complexa. perceptualment perceptualment senzilles, que siguin semànticament imatges complexes SENSICLLESA- COMPLEXITAT CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE a més, si els elements que apareixen tenen relació semàntica, la Però, de la imatge augmenta semànticament. Podem trobar complexitat

j o v e n t u t La imatge corporal en les revistes femenines Premi ...
Revista Nutrición 21 nº 3 - Inta
previmpa - seminário 2010 - revista 3 - internet.cdr - Procempa
Revista Oficial para Clientes Loctite No 3
Revista Rural & Forest, número 3 - CTFC
Proyecto Revista NC #3 - Movimiento Bolivariano por la Nueva ...
Nº 3 de la Revista 'Ágora' - Novacaixagalicia Obra Social
Revista tareas. N°3. (Marzo - Abril, 1961) - Biblioteca Virtual El Dorado
Nº 3 de la revista CIRCULO INDUSTRIAL ALCOY - Círculo Industrial
9 7 7 2 1 4 5 5 0 2 0 0 8 ISSN 2 1 4 5 - 5 0 2 3 - Revista Horizontes
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull