Views
2 weeks ago

Revista Tema 3

iconicitat és la

iconicitat és la capacitat que posseeix la representació de quelcom La a produir en nosaltres un efecte visual similar al que ens produiria la per suposa que la imatge no manté semblança amb una L’abstracció concreta, pot ser un producte de la fantasia o relacions realitat arbitràries. En alguns casos la representació no existeix i la imatge es ICONICITAT- ABSTRACCIÓ CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE realitat representada. converteix en realitat autònoma.

del punt de vista de la percepció visual, la inclusió de més de 4 Des que difereixen en color, forma i textura no permet observar la elements d’una sola mirada, i diem, aleshores, que és una imatge imatge complexa. perceptualment perceptualment senzilles, que siguin semànticament imatges complexes SENSICLLESA- COMPLEXITAT CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE a més, si els elements que apareixen tenen relació semàntica, la Però, de la imatge augmenta semànticament. Podem trobar complexitat

Tema 3 (Revista)
Llenguatge visual
Llenguatge visual (tema3)
CULTURA AUDIOVISUAL RESUM 3
RESUM TEMA3SII
DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
Revista Final
REVISTA TERMINADA 3
REVISTA VIRTUAL 3
REVISTA DIPLANE 2017 3
REVISTA AGOSTO (3)
prohisa revista (3)
Page 3 - Revista Buzos
Revista Tretzevents
revista 3 - Senderoxtrem
Revista Nutrición 21 nº 3 - Inta
Pauta viasual 2 columnas - Revistas Culturales
Revista Oficial para Clientes Loctite No 3
Revista Segle xix -3- (1)
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
REVISTA DE • LA ESCÓLA
Page 3 - Revista Buzos
REVISTA TERMINADA 3
Revista Institucional Edición 3
Revista rem! N°3
revista 3 2006 .FH11 - Amazon Web Services