Views
6 months ago

Revista Tema 3

iconicitat és la

iconicitat és la capacitat que posseeix la representació de quelcom La a produir en nosaltres un efecte visual similar al que ens produiria la per suposa que la imatge no manté semblança amb una L’abstracció concreta, pot ser un producte de la fantasia o relacions realitat arbitràries. En alguns casos la representació no existeix i la imatge es ICONICITAT- ABSTRACCIÓ CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE realitat representada. converteix en realitat autònoma.

del punt de vista de la percepció visual, la inclusió de més de 4 Des que difereixen en color, forma i textura no permet observar la elements d’una sola mirada, i diem, aleshores, que és una imatge imatge complexa. perceptualment perceptualment senzilles, que siguin semànticament imatges complexes SENSICLLESA- COMPLEXITAT CARACTERÍSTIQUES DE LA IMATGE a més, si els elements que apareixen tenen relació semàntica, la Però, de la imatge augmenta semànticament. Podem trobar complexitat

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
Número 3, Otoño de 1983 - Revista Mariel
Revista Institucional Edición 3
Sió 561. Novembre 2010 - Revista Sió
3 - Planos y Capacetes La Revista Oficial de la
Nº 3 de nuestra revista - Sidra de Asturias
Descarrega PDF (7.25 MB) - Revista Alella
Descarrega PDF (16 MB) - Revista Alella
158_la revista_Pauta viasual 2 columnas - Revistas culturales
Revista Jesuitas Chile Nº 3 - Jesuitas.cl
revista italianomag - número 3 - Club Italiano
Ana Salcovsky / Desde la fóvea: la guerra nunca ... - Revista La Pupila
REVISTA TECNlCA DE 1985 OLUMEN 59 N° 3 - Archivo Digital del ...
REVISTA DE OCIO, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Semana del 3 al 9 ...