Revista Àmbits OPCAT

Una radiografia dels partits polítics

Els itineraris educatius dels joves extutelats - Generalitat de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
NAVEGADOR - Fundació Josep Irla
Radiografia dels joves d'avui - Generalitat de Catalunya
QUOTES DE GèNERE I RECLUTAMENT POLÍTIC - Fundació Josep ...
Informe de gestió - 10a Assemblea ICV
Estatut d'autonomia de Catalunya - el joc de la transició
Download (3 MB) - Pro Independencia Catalunya
Estatut d'autonomia de Catalunya
Recomanacions gènere_CA.qxp - Generalitat de Catalunya
EL TREBALL A BARCELONA 2011 - CCOO de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Consulta la Revista - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
revista DONES 15 af - Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Un temps polític nou s'ha encetat, de l'acord signat al Saló del
Interior Jur™dics final - Generalitat de Catalunya
1935, la Catalunya dels fronts - Historica.cat
Les fundacions dels Partits Catalans, Un Cas De Think Tanks ... - Aula
Capítol 5. Els protagonistes - Eumo Editorial
La seguretat i la preservació dels documents electrònics - Astrea. La ...
05. El compromís polític - Fundació Josep Irla
07 Intervenció 1 dels compareixents en la Comissió
CULTURA HISTÒRIA D'AGRAMUNT I DE LA RIBERA - Revista Sió
memòria general Xarxa dʼoficines del cite a Catalunya - CCOO de ...