Informacion archivo coleccion Lluis Benejam Buhigas

lluisbenejambuhigas
  • No tags were found...

Dedica sus horas libres a la creación de un archivo de cine con información impresa de las películas que se podido ver en nuestro país, desde 1900 hasta la fecha actual, información que se ha utilitzado para diversas publicaciones ,

EMPORDÀ | DIMARTS, 27 DE SETEMBRE DEL 2016

PARAL·LEL 46

Alfons Martínez

Puig

Articulista

REFUGIATS

F

a pocs dies, a Figueres, es va donar inici

al cicle «Refugiats: Un drama actual»,

una iniciativa del Casino Menestral i l’Arxiu

de Cinema Lluís Benejam; un cicle que, al voltant

de la pel·lícula L’última frontera del director

Manuel Cussó-Ferrer, s’ha bastit un munt d’activitats

diverses que sobrepassen la mateixa ciutat

i busquen altres indrets de la comarca.

Una de les primeres activitats ha estat una xer -

rada de l’escriptor i pensador Josep Ramoneda a

la Biblioteca Fages, que va contextualitzar no només

el cicle, sinó tot el que està suposant l’arribada

massiva de refugiats a Europa.

Potser la crisi dels refugiats ja no surt tant als

mitjans de comunicació, però els refugiats continuen

arribant a Europa i –segons un macroestudi

realitzat a 15 països de la UE, segons una notícia

apareguda en premsa–enguany arribaran més

de 300.000 persones. La UE ha gastat més de

17.000 milions d’euros per aturar l’arribada de refugiats;

diners malgastats, ja que continuen venint

a Europa a la recerca no sé si d’un futur, però

sí amb una vaga esperança. Però aquest macroestudi

no només es queda amb les xifres, sinó que

va una mica més enllà i després de milers d’entrevistes

a europeus obté unes conclusions de les

quals cal prendre bona nota; una d’elles és la prova

d’un creixent rebuig als musulmans pel fet de

ser-ho, de la mateixa manera que rebutgen aquells

refugiats que es troben en situació d’atur.

A més, aquests resultats són relativament similars

tant per a grups d’edat com per franges ideològiques,

situació socioeconòmica o creença religiosa,

entre altres, tot i que hi ha diferències clares

també tant per països com per col·lectius, inclòs

el posicionament polític. Resulta clau la

“transversalitat” en una matèria que hauria de generar

debat i també despertar l’esperit crític i/o

humanitari en una societat relativament benestant

com l’europea.

La vella Europa sembla esporuguida davant

aquest fenomen migratori de grans proporcions;

ja no recorda els que ella mateixa ha viscut dècades

enrere, però això no ha de ser ni un argument

ni una excusa; constatar la realitat actual amb el

que podem considerar prejudicis religiosos o econòmics,

dóna una radiografia social concreta del

continent del qual, agradi o no, en formem part i,

per tant, d’una manera o una altra, en som responsables.

More magazines by this user
Similar magazines