17.02.2021 Views

16.1LA_Catálogo digital-cat-01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Quina olor fa<br />

una exposició?<br />

Una selecció d’obres de la<br />

col·lecció olorVISUAL<br />

LABoral<br />

Centro de Arte y Creación Industrial<br />

09.07.2<strong>01</strong>4 / 13.10.2<strong>01</strong>4


“Quan una obra d’art em transmet<br />

alguna cosa especial, de seguida<br />

dic ‘aquesta peça fa olor’. Els meus<br />

records a través de l’olfacte s’han<br />

desvetllat i la memòria comença a<br />

portar-me evocacions”.<br />

Ernesto Ventós


Quina olor fa una exposició?<br />

Evocació i experimentació a través de la col·lecció olorVISUAL<br />

Alicia Ventura Comissària de l’exposició<br />

En una època marcada per la mediació tecnològica,<br />

reivindicar la dimensió sensorial ¿esdevé necessàriament<br />

un gest nostàlgic vinculat a la memòria, o es pot<br />

projectar cap al futur, proposant noves maneres d’habitar-hi?<br />

Són possibles, desitjables, productives, altres<br />

aproximacions sensorials a l’obra d’art i, per extensió, a<br />

l’exposició com a format? Si responem afirmativament,<br />

aquest redescobriment sensorial de l’art ¿no haurà de<br />

sorgir d’una reformulació de la creació de subjectivitat,<br />

de l’aparentment excèntric, de la valoració d’altres sentits<br />

i, per tant, d’altres modalitats de relació amb la realitat?<br />

Aquestes són algunes de les qüestions subjacents a la<br />

pregunta que, amb ambigüitat i ironia, però alhora amb<br />

encertada precisió, dóna títol a aquesta mostra: Quina<br />

olor fa una exposició?<br />

La qüestió sorgeix també, per descomptat, del punt de<br />

partida absolutament diferenciador amb què el creador<br />

d’essències Ernesto Ventós va iniciar fa trenta-sis anys la<br />

col·lecció olorVISUAL: obres escollides per la seva capacitat<br />

d’activar la memòria olfactiva del col·leccionista.<br />

Ernesto Ventós explica així el seu projecte: “Quan una<br />

obra d’art em transmet alguna cosa especial, de seguida<br />

dic ‘aquesta peça fa olor’. Amb això vull dir que els meus<br />

records a través de l’olfacte s’han desvetllat i la memòria<br />

comença a portar-me evocacions”.<br />

La col·lecció olorVISUAL aplega nombroses obres adquirides<br />

en galeries, fires, visites a tallers etc. sense mai<br />

perdre el vincle subjectiu, afectiu gairebé, amb l’artista:<br />

tots els creadors presents a la col·lecció escriuen un breu<br />

text on comenten la relació de la seva obra amb l’olor. En<br />

els seus orígens, però, les peces adquirides per a la col·<br />

lecció procedien d’encàrrecs específics, sota la premissa<br />

als autors de potenciar el component olfactiu i la qualitat<br />

sinestèsica de les noves obres. Així doncs, la incorporació<br />

d’una obra produïda per Hugo Martínez Tormo ad hoc<br />

per a la col·lecció olorVISUAL, en el marc de la beca<br />

convocada conjuntament amb LABoral, representa en<br />

certa manera un retorn als orígens de la col·lecció. A més,<br />

nanoEsencia_Grafeno incorpora la majoria dels eixos que<br />

sostenen el discurs històric de la col·lecció olorVISUAL<br />

(sinestèsia / especificitat sensorial, memòria / futur, ciència<br />

/ art, subjectivitat / tecnologia) i constitueix per tant<br />

una magnífica pedra angular des de la qual proposar una<br />

revisió de les obres audiovisuals de la col·lecció.<br />

L’objectiu del projecte d’Hugo Martínez Tormo -la<br />

representació audiovisual dels processos que tenen lloc<br />

a escales nanomètriques- encaixa a la perfecció amb el<br />

pressupòsit subjacent a aquesta col·lecció: la confiança<br />

en la capacitat de l’art de, seguint Paul Klee, fer visible<br />

l’invisible. Lluny de derives romàntiques, l’artista fa servir<br />

per a aquesta tasca tècniques analítiques, equacions<br />

matemàtiques i dispositius tecnològics. I si ha triat el<br />

grafè com a material específic de la seva investigació<br />

tampoc no és per caprici: designat per la comunitat científica<br />

com el material amb el potencial més important<br />

d’aplicacions en l’àmbit de la nanotecnologia, el grafè<br />

està destinat a condicionar d’aquí no gaire la nostra vida<br />

de cada dia.<br />

L’obra d’Hugo Martínez Tormo, desenvolupada al<br />

mateix temps que laboratoris de mig món estudien possibles<br />

aplicacions d’aquest material, esdevé doncs una<br />

modalitat alternativa de recerca, una forma d’experimentació<br />

sensitiva i estètica d’un futur que no estem gaire<br />

lluny d’habitar. En última instància, nanoEsencia_Grafeno<br />

fa servir maniobres sinestèsiques, traduint i combinant<br />

informació procedent de i destinada a diferents sentits,<br />

per tal de revelar l’impacte dels canvis científics i tecnològics<br />

en la nostra relació quotidiana amb el món que ens<br />

envolta, relació utilitària però també sensorial i estètica.<br />

Un dels aspectes de la col·lecció olorVISUAL que la<br />

fan particularment interessant com a terreny de treball<br />

per a un comissari és precisament l’atenció que dirigeix<br />

al fenomen de la sinestèsia. Si entenem la sinestèsia com<br />

la transposició o interferència de sensacions procedents<br />

de diferents sentits, resulta temptador considerar-la al<br />

seu torn com un fenomen íntimament lligat a la creació.<br />

De fet, és aquesta concepció de la sinestèsia, no com una<br />

figura específica sinó com una característica inherent<br />

als processos artístics, la idea subjacent a la proposta<br />

expositiva i a la selecció de les obres que en formen part.<br />

Més que no pas peces forçades a encaixar en un discurs<br />

preestablert, les obres de l’exposició es proposen com un<br />

repertori de possibilitats per a l’espectador, com una (en<br />

sentit literal) col·lecció de desencadenants sensorials que<br />

esperen ser descoberts i afrontats. Així, el sentit últim de<br />

l’exposició es troba no tant en les connexions de contingut<br />

i forma entre les peces, com en el tipus d’invitació<br />

que traslladen a l’espectador: el conviden a establir amb<br />

elles una relació estètica nova i sense prejudicis que pugui<br />

al seu torn traduir-se en un enriquiment de la relació<br />

sensorial amb el món.<br />

Una conclusió imprudent per a aquest procés de treball<br />

seria caure en la indiferència i l’arbitrarietat: considerar<br />

en definitiva que qualsevol obra pot ser igualment vàlida<br />

per a generar aquest canvi d’actitud en l’espectador.<br />

Ben al contrari, la selecció d’obra ha de ser igualment<br />

exigent, però ha de generar noves pautes i criteris. Així, i<br />

a partir del moment que aspirem a generar nous models<br />

de relació amb l’obra d’art i amb el món, noves formes<br />

de subjectivitat en definitiva, ¿no és lògic emprar la subjectivitat<br />

mateixa com a punt de partida? ¿No sembla<br />

conseqüent refiar-nos de les sensacions que totes aquestes<br />

obres han generat en el col·leccionista (les mateixes<br />

sensacions que van determinar la seva incorporació a la<br />

col·lecció) com a garantia d’intensitat, com a evidència<br />

del seu potencial evocador?<br />

L’olfacte privilegiat d’Ernesto Ventós ha reunit una<br />

col·lecció de peces que apunten cap a discursos i llocs<br />

especialment signifi<strong>cat</strong>ius en la nostra contemporaneïtat:<br />

configuren discursos al voltant de temes de caire social<br />

i polític, reflexionen sobre el ficcional, el performatiu<br />

i l’oníric, o es proposen simplement com a exercicis de<br />

l’imaginari. Davant d’aquesta diversitat de propostes,<br />

hem d’anar a cercar el denominador comú en un altre<br />

lloc: en el mestratge dels artistes per a reivindicar, en l’era<br />

de la immediatesa aparentment incorpòria, la vigència<br />

dels sentits; en la capacitat de les obres de recordar-nos<br />

que també el futur hipertecnològic seguirà sent un espai<br />

físic, concret, poblat de sons, de colors, d’olors. Aquests<br />

són els territoris en què es mouen els artistes seleccionats<br />

per a la mostra: Andrea Bátorfi, Democràcia, Nanna<br />

Hänninen, Carlos Irijalba, Clare Langan, Cristina Lucas,<br />

Albert Merino, Fleur Noguera, Marina Núñez, Javier<br />

Peñafiel, Benet Rossell, Charles Sandison , Amparo<br />

Sard, Martín Sastre, Hiraki Sawa, Mariana Vassileva,<br />

Tim White-Sobieski i Carla Zaccagnini.<br />

El mateix col·leccionista ha expli<strong>cat</strong> en alguna ocasió<br />

que l’olor en la nostra societat és “un signe que ha de ser<br />

interpretat correctament, d’una banda profètic i d’una<br />

altra històric”. L’objectiu últim d’aquesta exposició és<br />

aconseguir que l’espectador se situï en aquest mateix doble<br />

eix: el de la memòria i la imaginació; el de l’evocació<br />

i l’experimentació, el del real i del possible.<br />

Aquest particular enfocament, que reivindica la transcendència<br />

sensorial i el potencial evocador de l’olfacte, no<br />

tan sols permet redescobrir des d’una perspectiva inèdita<br />

obres rellevants de la creació audiovisual contemporània<br />

i conèixer un dels projectes de col·leccionisme més signifi<strong>cat</strong>ius<br />

i singulars del nostre país: permet, en definitiva,<br />

repensar l’art com a espai d’evolució i creació, com a lloc<br />

des del qual generar noves sensacions, noves imatges,<br />

noves textures i, naturalment, noves olors.


Democracia<br />

Charity, 2006<br />

Vídeo format HDDV<br />

Edició 1/7 + 2 PA - 7' 10"<br />

L’aroma de l’Edèn<br />

Entre tots els estímuls que afecten als nostres sentits,<br />

l’olor és el més deli<strong>cat</strong>, el més immaterial. Prové d’una<br />

dimensió completament diferent, etèria. Un aroma<br />

deli<strong>cat</strong> desperta en els nostres cors sentiments deli<strong>cat</strong>s,<br />

i incita a la nostra ment a pensaments sublims.<br />

Diuen els ioguis, en aconseguir els graus més elevats<br />

de l’autorealització, que perceben un aroma de<br />

rosa increïblement dolç, com si oloressin les flors<br />

de l’Edèn celestial.<br />

Andrea Bátorfi<br />

Unfolding, 2<strong>01</strong>1<br />

Pel·lícula d’animació<br />

Edició 1/7 - 9' 17"<br />

La pel·lícula Unfolding és, en realitat, missatgera d’un<br />

món diferent: a través d’una sèrie de portes que es van<br />

obrint una darrera l’altra, i vels que es van aixecant,<br />

senyala cap a noves dimensions interiors, plenes de<br />

llum i fines energies, donant fe de la possibilitat de<br />

crear l’Edèn terrestre entre nosaltres mateixos.<br />

Cada matí als afores de Madrid, entre les 7.30 i les<br />

8.30 del matí, els supermer<strong>cat</strong>s del barri de Vallecas<br />

ofereixen una barreja de reciclatge i caritat. Cada dia<br />

s’esperen a les portes d’aquests establiments ciutadans<br />

que recullen els aliments cadu<strong>cat</strong>s del dia anterior<br />

mostrant la seva condició de consumidors fracassats.<br />

Les deixalles generades per les grans superfícies substitueixen<br />

la caritat institucionalitzada.<br />

El control de qualitat de les multinacionals esdevé<br />

una mena d’Exèrcit de Salvació per als ciutadans:<br />

equatorians, marroquins i jubilats que justament aquí<br />

representen la identitat multicultural d’Europa.<br />

Aquest projecte parteix d’una acció urbana en què<br />

els contenidors d’aquestes grans superfícies es pinten<br />

amb la paraula caritat.<br />

A partir d’aquesta acció urbana, s’ha elaborat un perfum:<br />

el perfum de la caritat. Aquest projecte consisteix<br />

en la presentació del perfum anomenat igualment<br />

Charity, realitzat per a la col·lecció Olor Visual.<br />

L’aroma Charity reprodueix l’olor de menjar cadu<strong>cat</strong>,<br />

d’aquesta manera es confronten i complementen el<br />

document visual de la recollida de productes alimentaris<br />

cadu<strong>cat</strong>s amb la sensació olfactiva d’aliments<br />

putrefactes.


Carlos Irijalba<br />

Inercia, 2<strong>01</strong>2<br />

Vídeo<br />

Edició 2/5 - 3' 44"<br />

Nanna Hänninen<br />

Meditation Practices II. Trying to Be a Better Me, 2009<br />

HD DVD<br />

Edició 1/5 + 1 PA - 8' 36"<br />

L’intangible de la inèrcia<br />

A Inèrcia es descriu com el territori no és un, únic i<br />

pla. Així mateix els records tampoc ho són i la seva<br />

importància ve marcada pel sentit al que estan connectats.<br />

La memòria dels olors maneja altres paràmetres,<br />

menys comuns, en aquesta cultura nostra del<br />

visual i sonor. Aquest sentit és capaç de traspassar<br />

dècades en un segon.<br />

Durant dos anys de rodatge, el projecto es va portar<br />

a terme en diferents localitzacions de País Basc, Navarra<br />

i Cantàbria. Degut a la meteorologia es va haver<br />

de reduir les sessions a dos estius, en els quals habitualment<br />

ens sorprenien les tempestes i la terra seca,<br />

malmesa pels eucaliptus, aixecava una pols plena de<br />

matisos. L’eucaliptus és una de les espècies que més<br />

desgasten el terreny i el seu creixement és molt ràpid.<br />

Es tallen totes les temporades d’estiu i els serradors<br />

abunden a la zona. La seva olor impregna valls senceres<br />

i aquesta aroma indescriptible ens va acompanyar<br />

durant llargues nits de rodatge.<br />

Hi ha una cara silenciosa però en lleu moviment, els<br />

ulls tan<strong>cat</strong>s, respirant i espirant. Els olors se tornen tan<br />

intensos que me distreuen de l’exercici. Hi ha un olor a<br />

encens de sàndal i noto la meva aixella una mica tensa.<br />

Un moment de pau, ni un sol so a la sala de meditació,<br />

el caos fora de les seves vores. A l’igual que la ciutat que<br />

mai dorm, o que la teva ment, la ment que és una construcció<br />

més gran que el que una ciutat pugui arribar a<br />

ser mai. Sóc testimoni de tot això i a la vegada deixo<br />

que flueixi. Estic aquí. Estic en pau.<br />

La ment pot estar en equilibri o no, no ho pots veure.<br />

Tampoc pots veure la ciutat però sí les seves llums,<br />

capturades. El temps d’exposició fou tan llarg que la<br />

meva respiració va quedar “registrada” a la pel·lícula.<br />

Com una “performance” feta amb l’instrument més<br />

mínim però també el més essencial que existeix en el<br />

món: la respiració i, por tant l’olfacte, ja que tots dos<br />

estan indissolublement units. Mentre revelava el negatiu<br />

podia olorar la fragància de romaní i el sopar que<br />

estaven cuinant els nostres veïns. Em vaig sentir sola,<br />

ja que no vaig tenir companyia per sopar aquella nit.


Clare Langan<br />

Glass Hour, 2002<br />

Pel·licula Super 16mm transferida a DVD<br />

Edició 3/5 - 8'<br />

L’olor de Glass Hour es podria descriure com calenta<br />

i sulfúrica. L’escalfor que desprenen el foc i la terra<br />

calenta crema els narius i dificulta la respiració. Però<br />

d’alguna manera la humanitat s’ha adaptat per a existir<br />

aquí en aquest entorn tòxic, si bé tan sols sota la<br />

forma d’una figura solitària. Durant tota la pel·lícula<br />

bufa un vent constant, que dissipa l’aire alhora que<br />

alimenta els gasos del foc.<br />

Cristina Lucas<br />

El Eje del Mal, 2003<br />

Animació 3D<br />

Edició 3/3 + 1 PA - 3'<br />

És fàcil imaginar la terrible guerra que s’entaula entre<br />

els gèrmens i les mestresses de casa els dissabtes<br />

al matí. La recerca incansable de la desinfecció i de<br />

la puresa. Qualsevol mitjà justifica aquest fi: acabar<br />

amb els gèrmens encara que semblin inofensius.<br />

Per a una tasca tan “noble” és imprescindible transmetre<br />

aquests coneixements de generació en generació,<br />

mantenint així l’ordre establert i el resultat, el<br />

premi, és aquesta bona olor de net, que tant apreciem.<br />

Però que curiós, l’olor de net no és res més que l’absència<br />

d’olor: quan no hi ha res reconeixedor per al<br />

nostre olfacte.


Hugo Martínez-Tormo<br />

nanoEsencia_Grafeno, 2<strong>01</strong>4<br />

Instal·lació audiovisual immersiva d’art generatiu<br />

Fusta, metacrilat, ordenador Mac mini,<br />

monitor de 27", cascos d’audio, espiell<br />

• Representació realitzada per Hugo Martínez-Tormo de l’àtom de<br />

carboni i la seva classificació a la taula periòdica, visualitzat amb<br />

el seu color a la nanoescala<br />

• Instal·lació de nanoEsencia_Grafeno<br />

Quina olor fan els àtoms?<br />

Aquesta és una instal·lació audiovisual immersiva d’art<br />

generatiu. Ens endinsem en les profunditats de la matèria,<br />

en aquest cas del grafè, per tal de percebre el color dels<br />

àtoms que el componen i també conèixer el so que té. So i<br />

color desvetllaran en nosaltres noves sensacions olfactives.<br />

Parlar de l’olor dels àtoms és una tasca complexa, gairebé<br />

impossible. I és que perquè hi hagi olor i perquè la puguem<br />

copsar, ha d’existir prèviament una determinada molècula,<br />

composta al seu torn per una sèrie d’àtoms. És com<br />

intentar veure una imatge completa fent només una ullada<br />

a un dels píxels que la componen. Però podem olorar<br />

els àtoms a través del color de la llum que emeten i del so<br />

anàleg associat a la longitud d’ona d’aquest color. Així es<br />

genera un joc sinestèsic en què el color i el so poden donar<br />

lloc a sensacions olfactives concretes.<br />

Què passaria si fóssim de la mida d’un àtom? Com veuríem<br />

i percebríem el món que ens envolta? Quin aspecte<br />

visual, acústic i olfactiu té la matèria a aquesta escala? Una<br />

escala, que per a nosaltres, en principi, és invisible esdevé<br />

una mena de refugi imaginari on la nostra ment pot viatjar<br />

i imaginar lliurement: així es realitzen produccions<br />

cromàtico-sonores que ens revelen noves percepcions a<br />

través del sentit de l’olfacte.


Fleur Noguera<br />

Smoke, 2008<br />

DVD PAL<br />

Edició 1/50 - 6' 48"<br />

Albert Merino<br />

La esencia de la piedra, 2<strong>01</strong>3<br />

HDV 1080p<br />

Edició 1/5 - 7' 53"<br />

Smoke és una ficció aèria, atmosfèrica, una incitació a<br />

la divagació. El ritmo és hipnòtic, acompanyat per una<br />

composició musical elèctrica.<br />

El seu protagonista és un núvol de fum que es deixa<br />

portar pel flux dels esdeveniments. El traç, precís, que<br />

sura sobre el fons blanc fixa el relat. Els dibuixos de J.H.<br />

Fragonard 1 van inspirar els primers segons de l’animació,<br />

l’escena del fum que es fon en el fullatge de l’arbre.<br />

Smoke és també l’olor de l’acampament en el bosc, de les<br />

muntanyes nevades, de les fàbriques contaminants, de<br />

la xapa ardent, d’una cigarreta que se consumeix.<br />

Ha estat reflexionant sobre les inspiracions com ha tornat<br />

a la meva ment el record precís de dues emocions<br />

olfactives.<br />

L’aroma de la cigarreta a l’estiu quan fa calor.<br />

El dia que vaig trobar-me amb un núvol durant un passeig<br />

en els Alps.<br />

Curiosament el núvol tenia un perfum.<br />

Un recorregut a través dels espais arquitectònics d’un<br />

indret, on les qualitats olfactives de la pedra, i els seus<br />

murs, són evocades a través de l’aparició d’objectes<br />

descontextualitzats, presències ocultes, i tota mena<br />

d’elements insòlits.<br />

Dues figures es busquen a través dels passadissos i els<br />

jardins en una persecució estàtica, al llarg de la qual,<br />

l’espai es va despullant deixant al descobert les seves<br />

ferides i les seves absències en un desplegament que<br />

desborda la mirada i transcendeix als altres sentits.<br />

1. Los grandes cipreses de la Villa d’Este (1760)<br />

J.H. Fragonard (1732 Grasse-1806 París)


Javier Peñafiel<br />

Conquista básica te vuelvo a pedir<br />

que te definas, 2004<br />

Vídeo<br />

Edició 1/3 - 1' 09"<br />

Algunes de les característiques dels monstres són: la<br />

inestabilitat d’un cos tou i fluid capaç de metamorfosar-se,<br />

l’heterogeneïtat d’un cos híbrid format per combinacions<br />

il·legítimes, l’obscenitat d’un cos sense vores<br />

o contenció que transgredeix els seus propis límits.<br />

No obstant això, el que realment és esgarrifós és el cos<br />

idealitzat o canònic, un cos rígid, pur i segellat. No<br />

sé qui podria habitar-hi sense patir rampes, autisme<br />

i claustrofòbia.<br />

Marina Núñez<br />

Red, 2006<br />

DVD<br />

Edició 1/3 - 1' 50"<br />

Per sort només és un cos imaginari.<br />

El nas, l’orella, les conques dels ulls, la boca, els porus<br />

de la pell ... els nostres sentits reposen en orificis. La<br />

nostra pell no és una armadura, més aviat una fràgil<br />

membrana mòbil, foradada, permeable, contigua a la<br />

resta del món.<br />

Malgrat la desaparició de qui la provoca, l’olor roman.<br />

El desig és provo<strong>cat</strong>? Pot provocar, la democràcia?<br />

El vídeo Conquesta bàsica et torno a demanar<br />

que et defineixis es refereix a aquestes preguntes. Una<br />

urna transparent, una bossa d’aspiradora i l’operació<br />

enigmàtica a la manera d’un ritual per part d’una persona<br />

no identificable.<br />

Conquesta bàsica et torno a demanar que et defineixis,<br />

són paraules amb caràcter de melodrama i de drets<br />

adquirits al mateix temps. En moltes ocasions, les<br />

nostres metodologies d’igualtat resulten ser distribucions<br />

jerarquitzadores d’un enorme buit. Molts<br />

han vist en aquest vídeo una cosa així com una ressonància<br />

vaginal, d’altres un joc irònic amb la visibilitat<br />

o una enigmàtica reconstrucció dels jocs de màgia,<br />

d’altres encara han tingut sensacions que pertanyien<br />

al desassossec de veure vídeos com si fossin miralls.<br />

Per a mi, després dels gestos d’aquest algú irreconeixible,<br />

alguna cosa roman en el lloc d’aquest estrany<br />

ritual. Entre els buits de l’urna i la bossa groga, podria<br />

haver-hi una olor deliciosament agredolça. S’ha<br />

produït una activitat més, una cerimònia d’acord amb<br />

el propi caos. Després romanen l’olor i l’objecte de<br />

l’urna. El subjecte ha desaparegut, se n’ha anat amb<br />

els seus costums i negociacions.<br />

És la persistència del que no ha trobat una solució, dels<br />

fets inoblidables. La il·lusionada necessitat de tornar<br />

a visitar un problema, en una barreja de biografia i<br />

d’hipnosi, és similar al fet de reconèixer una olor determinada<br />

i veure que ja no és exactament igual, una<br />

embriagadora sensació de fugida del món après.


Benet Rossell<br />

Mil a Miró, 1993-2009<br />

Vídeo + 1000 captures<br />

Edició 2/8 + 4PA + 2HC - 16' 36"<br />

Mil imatges amb un text poètic trilingüe, capturades<br />

del vídeo 1000 a Miró, que vaig realitzar el 1993 en<br />

motiu del centenari del naixement de l’artista –Any<br />

Miró–, negatiu d’un story board inexistent, que he<br />

decidit batejar story abroad, ofereixen un altre registre<br />

de la narració, o potser una no-narració alternativa<br />

que mostra la versió més propera i confident.<br />

Entre les noves aportacions hi trobem el text, un poema-riu<br />

de 1000 versos, en versió trilingüe, concebut<br />

per aquesta edició; la materialització de la imatge virtual,<br />

creada amb píxels en lloc de tinta, imperceptible<br />

per les regles de la cinematografia que imposen les<br />

seves servituds òptiques; la incorporació de la tinta<br />

progenitora d’art, i de l’olor, suggerida per l’explosió<br />

de formes i colors: la gespa humida que desperta<br />

a tocs de campana, el perfum de gebre i de gel d’un<br />

paisatge inicial, la pulcritud de les figures blanques<br />

que ressalten en la foscor, la mar matèria de meduses,<br />

el toc àcid de la magrana primerenca i la dolçor<br />

confitada de fruites tropicals encara per descobrir, la<br />

intensitat barata de la clenxa del tanguero, la suor a les<br />

grades de l’estadi, tota la gama olfactiva del cosmos<br />

imaginari, i l’aroma rància del naufragi...<br />

1000 a Miró és una obra pacient, que requereix una<br />

observació lenta, íntima, com una consulta a la Biblioteca<br />

d’Alexandria, on cada text, cada estampa, cada<br />

full, l’un al costat de l’altre, transformen l’espai en un<br />

nou paisatge actiu i heterodox.<br />

Charles Sandison<br />

Genoma, 2006<br />

Vídeoprojecció monocanal - loop<br />

Edició 4/5 + 1PA<br />

A vegades intento visualitzar el viatge d’una paraula<br />

quan surt dels llavis d’una persona i es dirigeix al seu<br />

destinatari, o imagino, quan estic en una biblioteca,<br />

que tots els llibres murmuren. Veig llavors un esbart<br />

d’ocells que semblen desplaçar-se de manera caòtica<br />

i que no obstant això segueixen el seu viatge. Amb<br />

Genoma, busco el primer alè, el primer olor, l’origen<br />

de tot.


Amparo Sard<br />

Hauptpunkt (Esencia), 2<strong>01</strong>3<br />

DVD HD<br />

Edició 1/9 + PA - 4' 54"<br />

Hauptpunkt (Essència) ens parla d’una experiència que<br />

atorga tot el protagonisme al paisatge, com l’hi van<br />

donar en el seu moment els romàntics.<br />

Contemplar, olorar i gaudir de la natura, la participació<br />

i goig de l’insòlit i el desconegut, és una font de<br />

plaer. I el plaer que aporta consisteix en el reconeixement<br />

de l’equilibri “perfecte” (subjectiu, per suposat)<br />

entre l’ideal i la realitat. Hauptpunkt (Essència)<br />

és doncs, una metàfora de la vida com a paisatge, un<br />

punt àlgid d’aquest viatge, on aconseguim tornar,<br />

al “mirall de l’ànima” a partir de la contemplació i<br />

l’aprehensió o comprensió d’allò que ens envolta i<br />

d’un mateix.<br />

Martín Sastre<br />

U from Urugay (Sé rico, sé famoso, sé maravilloso... O sé tú), 2<strong>01</strong>2<br />

DVD color i so<br />

Edició 1/3 - 2' 22"<br />

Em pregunto de què fa olor l’Uruguai i me’n vaig a<br />

la platja Las Delicias, a “Los Piratas”. Tanco els ulls.<br />

Clareja, el meu oncle Meme rega la gespa acabada de<br />

tallar, fa olor de verd, de matí.<br />

És estiu, el vent porta una tempesta i sortim a mullar-nos<br />

amb l’aigua que cau per la teulada, la sendera<br />

calenta s’entebeeix, fa olor de pluja, de llevantada.<br />

Amb la meva germana hem decidit que tots els animals<br />

són amics nostres, els colibrís, els escarabats, els grills<br />

i les granotes, som indis i saltem entre els arbres del<br />

torrent, l’escuma blanca de la badia platejada, la pell<br />

ens fa olor d’algues, de salnitre atlàntic, de ressol.<br />

Arribo a casa i la mare m’alça, fa olor de terra, la seva<br />

pell em calma. El sol es pon entre parets blanques, rajoles<br />

morades, la meva àvia canta, Eugenia de Montijo,<br />

Tránsito Olasa, em parla del començament de la seva<br />

saga. Els ulls grisos de Lala es tornen rosats i somriu,<br />

nena consentida, fa olor de neta, d’ànima blanca.<br />

És de nit, al fons el bosc, pins, lambercianes. Les flors<br />

de Virgili, i l’aljub on Abú va plantar un gessamí, ella<br />

ara ens guia en somnis, fa olor de cosmos, de galàxies.<br />

Diuen que la pàtria és això, un record de la infància.<br />

Per a mi l’Uruguai fa olor de casa, de casa meva, “Els<br />

Pirates”.


Mariana Vassileva<br />

Tango, 2007<br />

DVD PAL<br />

Edició 4/5 + 2 PA - 45"<br />

Hiraki Sawa<br />

Sleeping machine I, 2009<br />

Una dona, després d’haver vist el meu vídeo, em va<br />

dir:<br />

“Puc recordar l’olor de l’herba d’aquella època, quan<br />

encara era una nena i em podia amagar entre els arbusts<br />

o deixar-me anar rodolant per un prat”.<br />

Hem nascut en la malenconia de la solitud i un dels<br />

nostres objectius conscients o inconscients és fugir,<br />

escapar.<br />

Els primers records infantils de la nostra cerca de<br />

sentit viuen per sempre. Molt sovint ens traslladem<br />

als nostres meravellosos llocs del record per tal de refer-nos<br />

i treure’n energia i esperança.<br />

Amb l’olor, he entrat per la petita i íntima porta en els<br />

grans recintes de l’anhel i els somnis.<br />

Vídeo monocanal<br />

Edició 2/8 - 7' 07"<br />

L’olor és el moment de l’interval, l’escletxa, l’espai<br />

intermedi.


Carla Zaccagnini<br />

E pur si muove, 2007<br />

DVD<br />

Edició 1/5 + 2 PA - 69'<br />

Hi havia una mica d’olor de neu vella, d’aquella que<br />

insisteix fins i tot sota un sol que no s’amaga, o de<br />

congelador que fa molt de temps que no s’ha netejat;<br />

una mica d’olor de roca o de terra seca però pesada o<br />

compacta, que no s’enduu l’aire; olor de llac fred i de<br />

vent fred i sense pols, transparent; una mica d’olor<br />

com del meu cérvol Federico, però molt poca, com al<br />

rerefons; i olor de verd.<br />

Tim White-Sobieski<br />

On the Wing, 2003<br />

Vídeo DVD<br />

Edició 7/10 + 4 PA - 10' 47"<br />

La música utilitzada en aquest vídeo produeix una<br />

sensació de natura, de moviment, de brisa fresca, en<br />

altres paraules: noves experiències.<br />

Al principi, quan comença amb les imatges dels immensos<br />

espais interns d’un aeroport, equival a un olor<br />

de cotxes circulant, de carrets, un olor de maquinaria,<br />

alguns olors d’aliments cuinats, en altres paraules:<br />

tots els signes de la civilització habituals que podem<br />

percebre en la vida quotidiana.<br />

Conceptualment, la pel·lícula es basa en la juxtaposicions<br />

de realitat i imaginació i, en aquest sentit, la<br />

següent associació sensorial que podem establir és la<br />

que podria descriure’s com olors específics de la natura,<br />

vibracions –de nou com una brisa oceànica, com<br />

la vibració de les ones copejant la riba, com un olor<br />

de vegetació.<br />

El film presenta dos components essencials de la natura:<br />

l’aire i l’aigua.<br />

[...]<br />

El film sencer és moviment, fluctuació entre calma i<br />

tranquil·litat i olors i moviment.


exposició<br />

Comissariat<br />

Alicia Ventura<br />

Coordinació<br />

LABoral<br />

Patricia Villanueva<br />

María Romalde<br />

col·lecció olorVISUAL<br />

Cristina Agàpito<br />

Equip tècnic<br />

LABoral<br />

David Morán<br />

Sergio Redruelo<br />

Disseny de l’espai<br />

longo+roldán<br />

Disseny gràfic de l’espai<br />

Think diseño<br />

Comunicació<br />

LABoral<br />

Pepa Telenti Alvargonzález<br />

Diego Ugalde<br />

col·lecció olorVISUAL<br />

Yrene Bueno<br />

Catàleg<br />

Coordinació<br />

col·lecció olorVISUAL<br />

Cristina Agàpito<br />

Yrene Bueno<br />

Textos<br />

Alicia Ventura<br />

Artistes / col·lecció olorVISUAL<br />

Disseny gràfic del <strong>cat</strong>àleg<br />

David Torrents + Silvia Míguez<br />

Producció i edició<br />

Gràfiques Ortells, s.l.<br />

Imatges<br />

© Artistes<br />

© Charles Sandison,<br />

Nanna Hänninen, VEGAP, 2<strong>01</strong>4<br />

Traduccions<br />

Mireia Bas<br />

Graham Thomson<br />

Ted Krasny<br />

Educació<br />

LABoral<br />

Lucía Arias<br />

Mediació<br />

LABoral<br />

Elena Álvarez<br />

Moviment d’obres<br />

ARTERRI<br />

www.laboralcentrodearte.org<br />

Los Prados, 121<br />

33394 Gijón (Asturias), España<br />

PRODUCCIÓ<br />

www.olorvisual.com<br />

Apartado de Correos 14<strong>01</strong>9<br />

08080 Barcelona<br />

EN COL·LABORACIÓ AMB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!