15.03.2023 Views

Tekstil Teknik March 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

+90 (282) 606 04 1<br />

info@biencolor.com<br />

www.biencolor.com<br />

ISSN 2148-9254<br />

MART MARCH <strong>2023</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

bien|color<br />

Sales Channel Partner for Jay Chemical Industries Private Limited<br />

®<br />

Jakazol CE/DS<br />

A modified Hetero bi-func>onal reac>ve dyes with good build up for all depth.<br />

A solu>on to overcome re-processing.<br />

INTENDED<br />

TO MEET<br />

PERFORMANCE<br />

AND<br />

ECONOMIC<br />

NEEDS


İMTİYAZ SAHİBİ<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA<br />

Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)<br />

General Manager (Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

YAZI İŞLERİ DANIŞMANI<br />

Advisory Editor<br />

Ali ERDEM<br />

ali.erdem@img.com.tr<br />

YAYIN KURULU BAŞKANI<br />

Editorial Board Chief<br />

Prof. Dr. Cevza Candan<br />

YAYIN KURULU<br />

Editorial Board<br />

Prof. Dr. Bülent Özipek<br />

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay<br />

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt<br />

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş<br />

Prof. Dr. W. Oxenham<br />

Prof. Dr. Emel Önder<br />

Prof. Dr. Yusuf Ulcay<br />

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN<br />

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner<br />

REKLAM DANIŞMANI<br />

Advertisement Consultant<br />

Mehmet TATLI<br />

mehmet.tatli@img.com.tr<br />

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ<br />

Foreign Relations Manager<br />

Yusuf OKÇU<br />

yusuf.okcu@img.com.tr<br />

TEKNİK MÜDÜR<br />

Technical Manager<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

DANIŞMAN GRAFİK & TASARIM<br />

Advisory Graphics & Design<br />

Hakan SÖZTUTAN<br />

hakan.soztutan@img.com.tr<br />

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

ABONE VE DAĞITIM<br />

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n<br />

Ma na ger<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

AD RES | He ad Of fi ce<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11<br />

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93<br />

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi<br />

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41<br />

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 30 00<br />

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ<br />

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN<br />

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81<br />

KONYA | Me tin DE MİR<br />

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74<br />

Advertising Representatives<br />

KOREA | Jes Media Int.<br />

Mr. Young Seoah Chinn<br />

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414<br />

jesmedia@unitel.co.kr<br />

BİLGİ / Information<br />

<strong>Tekstil</strong>& <strong>Teknik</strong> Dergisi’nde yer alan<br />

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

ilan sahiplerine aittir.<br />

<strong>Tekstil</strong> & <strong>Teknik</strong> is published monthly.<br />

Ad ver ti se ments res pon si bi li ti es pub lis hed<br />

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.<br />

REKLAM İNDEKSİ<br />

ADVERTISEMENT<br />

ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................65<br />

ASTEKS...................................................39<br />

BIEN COLOR..................................... Ö.K.<br />

BRAZZOLI......................................... 34-35<br />

CANLAR MEKATRONİK.................. 24-25<br />

DILO.......................................................29<br />

EFFE............................................. Ö.K.İ. - 1<br />

EFFE................................................ 43 - 53<br />

EKOTEKS.................................................45<br />

ERGİNER................................................27<br />

ERTEKS (CARTER)..................................49<br />

GROZ-BECKERT......................................5<br />

ITMA <strong>2023</strong>..............................................59<br />

İHLAS MATBAACILIK............................79<br />

İHLAS YAPI.............................................77<br />

JUMO..................................................... 31<br />

KIRAY MAKİNA.....................................47<br />

LAWER................................................... 11<br />

LÖSEV....................................................63<br />

MATTEX (KORNIT)..............................A.K.<br />

MAYER MÜMESSİLLİK........................... 13<br />

NAM ISI.................................................. 51<br />

PETNİZ ISI............................................... 61<br />

PİMMS............................................... 17-21<br />

SANKO................................................... 41<br />

SOLAREX...............................................73<br />

SPGPrints.................................................3<br />

TÜRKİYE HASTANESİ..............................69<br />

USTER.......................................................7<br />

VOLİ TURİZM..........................................79<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

img@img.com.tr<br />

tekstilteknikdergisi<br />

tekstilveteknik<br />

tekstilteknikdergisi<br />

<strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong>


Sürdürülebilir<br />

baskıda canlı renkler<br />

Yeni olanaklarla renkli bir dünyaya adım atmanın tam zamanı.<br />

<strong>Tekstil</strong> baskısında onlarca yıllık uygulamalı deneyime dayanarak,<br />

dijital ve geleneksel baskının güçlü bir kombinasyonu ile<br />

yolunuzu çizmenize yardımcı olmaya kararlıyız.<br />

Dijital platformunuz olarak Jasmine ile yeni ve mevcut müşterilerinize<br />

esneklik, çarpıcı tasarımlar ve daha hızlı teslimat süreleri sunabilirsiniz.<br />

Talep üzerine üretim ve hızlı teslimat, moda ve ev tekstilinin tedarik zinciri<br />

genelinde artan sürdürülebilirlik talebini karşılamanıza yardımcı olur.<br />

Bu sayede müşterileriniz için fazla veya az stok riski ortadan kalkar.


4<br />

Geçmiş olsun TÜRKİYE<br />

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11<br />

ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı büyük üzüntü duymaktayız.<br />

Ülke olarak yaşadığımız ‘Asrın Felaketi’ tüm ülkemizi derinden yaraladı.<br />

Türkiye’yi yasa boğan depremler, Türkiye’de yeniden deprem gerçeğini hatırlattı.<br />

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinde yaşıyoruz. Deprem gerçeğini<br />

değiştiremeyiz ancak depremle yaşamayı öğrenmek ve güvenli kentler inşa<br />

etmek bizim elimizde. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, başta birinci derecede<br />

etkilenenler ve bölgede yaşayanlar olmak üzere ülkenin tamamını derinden sarstı.<br />

Tüm şirketler ve bireyler deprem bölgesine yardım ulaştırma, oradakilerin yaralarını<br />

sarmak için var gücüyle çalışıyor.<br />

Ali ERDEM<br />

Yazı İşleri Müdürü<br />

News Editor<br />

Hep birlikte başarabiliriz<br />

Türkiye’nin ihracatta en çok katma değer sağlayan sektörleri arasında yer alan tekstil<br />

sektörü temsilcileri, deprem yaralarını sararken ekonomide meydana getireceği<br />

negatif etkilerin ivedilikle ele alınması gerektiğini vurguluyorlar. Yetkililer, “Türkiye’de<br />

tüm sektörler yaşadığımız elim deprem felaketinin yaralarının üretim ve istihdam<br />

ile sarılması için tüm gücünü yardımlaşma ve üretime odakladı. Unutmayalım ki<br />

ülkemizin 11 şehrinde derin bir yıkıma yol açan bu deprem ekonomik anlamda tüm<br />

Türkiye’ye sirayet edebilecek büyüklüktedir. Bizler sektör olarak üzerimize düşen tüm<br />

çaba ve gayreti gösterirken kamu ve finans sektörlerimizle birlikte her zamankinden<br />

fazla bir dayanışma ve işbirliği içerisinde olmamız gerektiğini” söylüyorlar.<br />

EDİTÖR<br />

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,<br />

milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.<br />

Get well soon TÜRKİYE!<br />

We are deeply saddened due to the 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes, of which<br />

the epicenter was the Pazarcık and Elbistan districts of Kahramanmaraş and influenced<br />

11 cities in total. The ‘Disaster of the Century’ that we experienced as a country<br />

has deeply hit our entire country hard. The earthquakes that suffocated Turkey once<br />

again reminded the reality of earthquakes in Turkey. We are living in one of the most<br />

active seismic belts in the world. We cannot change the reality of earthquake, but it<br />

is in our hands to learn to live with earthquakes and build safe cities. The earthquake<br />

disaster in Turkey deeply shook the whole country, especially those who were first<br />

affected and those living in the region. All companies and individuals are working<br />

hard to deliver aid to the earthquake area and to pick up the pieces there.<br />

We can make it together<br />

The representatives of the textile sector, which is among the sectors that provide<br />

the most added values in Turkey’s exports, emphasize that the negative effects of<br />

the earthquake on the economy should be dealt with immediately while healing<br />

the wounds of the earthquake. Authorities say “All sectors in Turkey focused all their<br />

strength on cooperation and production in order to heal the wounds of the devastating<br />

earthquake disaster we experienced with production and employment. Let’s<br />

not forget that this earthquake, which caused a deep destruction in 11 cities of our<br />

country, is big enough to spread to the whole of Turkey in economic terms. While<br />

we, as the sector, are showing all our efforts and efforts, we have to be in solidarity<br />

and cooperation with our public and financial sectors more than ever before.<br />

We wish Allah’s mercy upon our citizens who lost their lives in the earthquake,<br />

our condolences to our nation and a speedy recovery to our wounded.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


<strong>Tekstil</strong> Dünyasının Buluşma Noktası<br />

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine<br />

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.<br />

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,<br />

yaklaşık 8.700 kişiyi istihdam ediyoruz.<br />

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye<br />

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.<br />

Customer Portal<br />

Groz Beckert Turkey <strong>Tekstil</strong> Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.<br />

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.<br />

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3<br />

34169, Merter, İstanbul, Türkiye<br />

groz-beckert.com<br />

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869<br />

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


6<br />

PANORAMA<br />

İş durumu karamsar, beklentiler yüksek<br />

Expectations boom whereas<br />

the business situation glooms<br />

ITMF’nin 2021’de Küresel <strong>Tekstil</strong> Endüstrisi Araştırmasını<br />

başlatmasından bu yana iş durumu yeni bir dip noktada.<br />

Yüksek enflasyon ve sürekli artış gösteren faiz<br />

oranları, küresel ekonominin mevcut ana itici güçleridir,<br />

ancak <strong>2023</strong>’teki tekstil tedarik zincirinin temel<br />

sorunu, marka ve perakende seviyelerindeki yüksek<br />

stoklardır. COVID krizinin ardından dünya genelinde<br />

ekonomilerin açılmasıyla birlikte tüketiciler, 2020 yılı<br />

boyunca ve 2021’in ilk yarısında harcayamadıkları<br />

parayı harcama fırsatı buldu. Sonuç olarak, talep<br />

arttı ve markalar ve perakendeciler bu bastırılmış<br />

talebi karşılamak için siparişleri artırdı. Özellikle Şubat<br />

2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yükselen<br />

enflasyonla birlikte tüketim mallarına olan talep<br />

yavaşlarken stoklar çok yüksek kaldı.<br />

ITMF’nin 18. GTIS anketine katılanlar, sipariş alımının<br />

Kasım 2021’den bu yana sürekli olarak düştüğünü<br />

teyit ediyor. Ocak <strong>2023</strong>’teki gösterge, Kuzey ve Orta<br />

Amerika ile elyaf üreticileri hariç tüm bölge ve segmentlerde<br />

negatifti. Elyaf üreticilerinde siparişlerin<br />

geçen yazdan bu yana ilk kez arttığı görüldü. Mart<br />

2022’de 3,1 ay olarak ölçülen ve nispeten uzun olan<br />

küresel birikmiş sipariş bekleme süresi, esas olarak<br />

marka ve perakendecilerin sipariş verme konusun-<br />

The business situation is at a new low<br />

point since ITMF started the Global Textile<br />

Industry Survey in 2021. High inflation and<br />

rising interest rates are the main current<br />

drivers of the global economy, but the<br />

core problem of the textile supply chain in<br />

<strong>2023</strong> are high inventories at the brand and<br />

retail level. With the opening of economies<br />

around the world after the COVID crisis,<br />

consumers had the opportunity to spend<br />

the money they could not during 2020<br />

and in the first half of 2021. Consequently,<br />

demand soared, and brands and retailers<br />

increased orders to meet this pent-up demand.<br />

With inflation rising, especially after<br />

the Russian invasion of Ukraine in February<br />

2022, demand for consumer goods slowed<br />

while inventories remained very high.<br />

Respondents to ITMF’s 18th GTIS survey<br />

confirm that order intake has continuously<br />

decreased since November 2021. In January<br />

<strong>2023</strong>, the indicator was negative in all regions<br />

and segments except for North & Central<br />

America and fiber producers. The latter<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


saw orders rise for the first time since last<br />

summer. The previously high global order<br />

backlogs also steadily decreased from<br />

3.1 months in <strong>March</strong> 2022 to 2.4 months in<br />

January <strong>2023</strong>, mainly due to brand and<br />

retailers’ restraint to place orders. The<br />

dampening effects of the earlier supply<br />

chain disruption further helped reducing<br />

order backlogs by improving global<br />

trade flows which led to slight rise of the<br />

capacity utilization rate worldwide (mostly<br />

driven by fibre producers and spinners).<br />

Expectations in 6 months-time have soared<br />

and respondents are globally positive<br />

about business in June <strong>2023</strong>. Textile<br />

manufacturers expect a better situation<br />

due to two important factors. First, the<br />

world is now in a much better energy<br />

situation with a relative mild winter in<br />

Europe and energy prices in Europe and<br />

Asia (especially for gas) dropping back<br />

to levels seen before Russia’s invasion<br />

of Ukraine. Second, the sudden end of<br />

the Zero-Covid-policy in China with a<br />

swift opening of the borders is promising<br />

to strengthen demand in China as well<br />

as abroad (more tourists and imports<br />

of goods). Everything else being equal,<br />

the global economy will see a higher<br />

growth level than expected and this will<br />

benefit the global textile industry.<br />

daki kısıtlamaları nedeniyle, Ocak <strong>2023</strong>’te 2,4<br />

aya düştü. Çoğunlukla elyaf üreticileri ve iplikçiler<br />

tarafından yönlendirilen, dünya çapında<br />

kapasite kullanım oranında hafif bir artışa yol<br />

açarak küresel ticaret akışlarının iyileşmesine<br />

yol açan, daha önceki süreçte tedarik zincirlerindeki<br />

bozulmalarda görülen hafifletici etkiler,<br />

birikmiş siparişlerin azaltılmasına yardımcı oldu.<br />

6 aylık beklentiler yükseldi ve ankete yanıt<br />

verenler Haziran <strong>2023</strong> dönemi itibariyle dünya<br />

çapında iş hacmi noktasında olumlu olduklarını<br />

belirtti. <strong>Tekstil</strong> üreticileri iki önemli faktörden<br />

dolayı daha iyi bir durum bekliyor. Birincisi,<br />

Avrupa’daki görece ılıman bir kış ve Avrupa ve<br />

Asya’da (özellikle doğalgaz için) enerji fiyatlarının<br />

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önceki seviyelere<br />

gerilemesi ile dünya artık enerji konusunda<br />

çok daha iyi bir durumda bulunuyor. İkincisi,<br />

Çin’de Sıfır Kovid-19 politikasının aniden sona<br />

ermesini takiben sınırların hızla açılması, Çin’de<br />

ve yurtdışında talebi güçlendirmeyi vaat ediyor<br />

(daha fazla turist ve mal ithalatı). Diğer tüm şartlar<br />

aynı olduğunda, küresel ekonomi beklenenden<br />

daha yüksek bir büyüme gösterecek ve bu<br />

küresel tekstil endüstrisine fayda sağlayacaktır.<br />

USTER ® JOSSI VISION SHIELD<br />

Polipropilen için saklanacak yer yok<br />

Kirliliğe geçit yok – beyaz, açık beyaz veya şeffaf<br />

ürünlerde en küçük polipropilen parçacıkları bile<br />

Uster Jossi Vision Shield’tan saklanamaz. Benzersiz<br />

Magic Eye teknolojisi ile bir arada kullanılan güçlü<br />

spektroskopları tüm yabancı maddeleri tespit eder.<br />

Sistem tüm kirleticileri güvenilir şekilde temizler –<br />

geriye mümkün olduğunca fazla ‘iyi’ elyaf kalır.<br />

Atışların zamanlaması kritiktir, en üst seviyede kontrol<br />

için geçen elyaf tutamlarının hızı ile eşleştirilir.<br />

Optimum temizleme performansı ve minimum<br />

düzeyde iyi elyaf kaybı bobinleme esnasında<br />

daha az kesme demektir – daha yüksek üretim<br />

verimliliğini garanti eder.<br />

Uster Jossi Vision Shield – elyaf temizleme<br />

için en iyi seçim<br />

www.uster.com/visionshield


8<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

İtalyan tekstil makineleri siparişleri<br />

2022 dördüncü çeyrekte düşüş gösterdi<br />

Italian textile machinery orders declined<br />

for the fourth quarter 2022<br />

İç pazarda siparişler %34 düşerken, dış endeks<br />

%37 düştü. İtalya’da endeksin mutlak<br />

değeri 155,4 puan olurken, dış piyasalarda<br />

75,8 puan oldu.<br />

Yıllık bazda siparişler endeksi %18 düşüşle<br />

110,4 puan mutlak değere ulaştı. Yurtdışı siparişlerdeki<br />

düşüş %17 olurken, İtalya’da topla-<br />

Orders took a 34% drop on the domestic market,<br />

while the foreign index was down fully 37%.<br />

In Italy, the index’s absolute value came in at<br />

155.4 points, whereas on foreign markets the<br />

value stood at 75.8 points.<br />

On annual basis, the orders index marked an<br />

18% decrease and an absolute value of 110.4<br />

İtalyan <strong>Tekstil</strong> Makineleri İmalatçıları Derneği ACIMIT tarafından<br />

değerlendirilen 2022 dördüncü çeyrek tekstil makine siparişleri<br />

endeksi, Ekim-Aralık 2021 dönemine kıyasla %35’lik keskin bir düşüş<br />

gösterdi. Endeks mutlak değerde 83,6 puan oldu (baz: 2015=100).<br />

The fourth quarter 2022 textile machinery orders index, processed by<br />

ACIMIT, the Association of Italian Textile Machinery Manufacturers, showed<br />

a sharp 35% decline compared to the period from October to December<br />

2021. In absolute value, the index stood at 83.6 points (basis: 2015=100).<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

9<br />

points. The drop in the orders abroad was 17%,<br />

while orders collected in Italy were 28% lower<br />

than the figures drawn up in 2021.<br />

ACIMIT president Alessandro Zucchi stated that,<br />

“The orders index data for the fourth quarter<br />

confirms what had already been observed in<br />

the previous quarters in 2022. After a sharp increase<br />

in 2021, this decrease in orders for the past<br />

year is physiological. Furthermore, the ongoing<br />

war between Russia and Ukraine, with its related<br />

consequences on daily business and trade, and<br />

a macroeconomic framework in which uncertainty<br />

prevails, have further negatively affected<br />

the orders intake.”<br />

Data for the last quarter does not suggest a reverse<br />

in the negative trend for the first months of<br />

<strong>2023</strong>. Declining energy prices and inflation, although<br />

still high, also declining slightly are, however,<br />

signs of a light improvement in the business<br />

of companies in the sector as well. “We need to<br />

look to the current year with optimism,” continued<br />

ACIMIT president. “Our member companies<br />

are already focusing on ITMA, the upcoming<br />

global textile machinery industry trade fair, that<br />

will be held from June 8-14 in Milan.”“I am confidentthat<br />

ITMA Milan can represent an opportunity<br />

for further development of the Italian textile<br />

machinery sector,” concluded Zucchi. “The technological<br />

innovations that our manufacturers<br />

will bring to the trade show will meet the textile<br />

industry’s need to be increasingly sustainable,<br />

both environmentally and economically.”<br />

nan siparişler 2021’de açıklanan rakamlara<br />

göre %28 daha düşük gerçekleşti.<br />

ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi, “Dördüncü<br />

çeyreğe ilişkin sipariş endeksi verileri,<br />

2022’nin önceki çeyreklerinde gözlenen<br />

hareketleri doğruluyor.2021’deki keskin artışın<br />

ardından geçen yıl siparişlerdeki bu düşüş<br />

genel ekonominin prensipleriyle bağlantılı.<br />

Ayrıca, günlük iş ve ticareti etkileyen sonuçlarıyla<br />

birlikte Rusya ile Ukrayna arasında devam<br />

eden savaş ve belirsizliğin hâkim olduğu<br />

makroekonomik çerçeve, sipariş alımını daha<br />

da olumsuz etkiledi,” vurgusunu yaptı.<br />

Son çeyreğe ilişkin veriler, olumsuz trendin<br />

<strong>2023</strong>’ün ilk aylarında da tersine dönmeyeceğine<br />

işaret ediyor. Bununla birlikte, düşen enerji<br />

fiyatları ve halen yüksek olmasına rağmen bir<br />

miktar düşüş gösteren enflasyon, sektördeki<br />

firmaların işlerinde de hafif bir iyileşmenin işaretleri<br />

olarak görülüyor. Açıklamasına, “İçinde<br />

bulunduğumuz yıla iyimserlikle bakmamız<br />

gerekiyor” sözleriyle devam eden ACIMIT Başkanı,<br />

“Üye şirketlerimiz şimdiden 8-14 Haziran<br />

tarihlerinde Milano’da düzenlenecek olan<br />

küresel tekstil makineleri endüstrisi ticaret fuarı<br />

ITMA’ya odaklanıyor. ITMA Milan’ın İtalyan<br />

tekstil makineleri sektörünün daha da gelişmesi<br />

için bir fırsat sunabileceğinden eminim.<br />

Üreticilerimizin fuara getireceği teknolojik yenilikler,<br />

tekstil endüstrisinin hem çevresel hem de<br />

ekonomik olarak giderek daha fazla sürdürülebilir<br />

olma ihtiyacını karşılayacak,” dedi.<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


10<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

İtalyan tekstil makineleri<br />

INDEX <strong>2023</strong>’te sahneye çıkıyor<br />

Italian textile machinery to<br />

take stage at INDEX<br />

Dünyanın önde gelen nonwoven fuarı INDEX,<br />

18-21 Nisan <strong>2023</strong> tarihleri arasında Cenevre’de<br />

gerçekleşecek. Bu edisyonda 40’ın üzerinde<br />

makine üreticisinin de dahil olduğu yaklaşık 90<br />

İtalyan katılımcı yer alacak. ITA – İtalyan Ticaret<br />

Ajansı, İtalyan <strong>Tekstil</strong> Makineleri İmalatçıları<br />

Derneği (ACIMIT) iş birliğiyle geçmiş yıllarda<br />

olduğu gibi sektöre makine üreten firmalara<br />

ayrılmış özel bir fuar alanı düzenledi. İtalyan<br />

pavyonunda 12 katılımcı firma yer alacaktır.<br />

Bunlardan Bematic, Bombi, Bonino, Dell’Orco<br />

& Villani, Ferraro, Loptex, Ommi, Rf Systems,<br />

From 18 to 21 April <strong>2023</strong>, INDEX, the world’s<br />

leading nonwovens exhibition, will take place<br />

in Geneva. About 90 Italian exhibitors will be<br />

present at this edition, including over 40 machinery<br />

manufacturers. As in past editions, ITA –<br />

Italian Trade Agengy, in cooperation with ACI-<br />

MIT, the Association of Italian Textile Machinery<br />

Manufacturers, has organized an exhibition<br />

space reserved for companies manufacturing<br />

machinery for the sector. There will be 12 exhibiting<br />

companies in the Italian pavilion (Hall nr.<br />

4, booths nr. 4131 & 4137). Of these, the ACIMIT<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


Weighing & Dosing with<br />

ACCURACY<br />

REPEATABILITY<br />

TRACEABILITY<br />

SUSTAINABILITY<br />

Lawer S.p.A. | Italy | www.lawer.com


12<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

Texera ve Zappa Macchine, ACIMIT üyeleri.<br />

ACIMIT üyesi diğer firmalar da kendi stantlarıyla<br />

fuarda yer alacak.<br />

Nonwoven sektörü son yıllarda önemli<br />

ölçüde büyüdü. Sektörde faaliyet gösteren<br />

Avrupalı şirketleri bir araya getiren dernek<br />

EDANA’ya göre, bir önceki yıldaki etkileyici<br />

büyümenin ardından nonwoven üretim<br />

hacmi 2021’de %2 artarak 3 milyon tonu aştı.<br />

ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi, “Nonwoven<br />

üretimindeki büyüme, nonwoven makinelerine<br />

olan talebi de artırdı. Bunun neticesi<br />

olarak İtalyan teknolojik arzı da genişledi.<br />

<strong>2023</strong> INDEX’te, önemli sayıda İtalyan makine<br />

üreticisinin varlığı, ülkenin dokunmamış kumaşlar<br />

için makine üretiminde de lider bir rol<br />

oynama arzusunu kanıtlıyor,” diyor.<br />

İtalyan ihracat trendi, dokunmamış kumaş<br />

makinelerinin üretimindeki güçlü artışı<br />

kanıtlıyor. Nitekim 2021’de İtalya’nın yurtdışı<br />

satışları 102 milyon euro (bir önceki yıla göre<br />

+%77) değerine ulaştı ve 2022’nin ilk dokuz<br />

ayında İtalyan ihracatının değeri 92 milyon<br />

euro olarak gerçekleşti.<br />

members are: Bematic, Bombi, Bonino, Dell’Orco<br />

& Villani, Ferraro, Loptex, Ommi, Rf Systems, Texera,<br />

Zappa Macchine. Other ACIMIT member companies<br />

will exhibit fair with their own booths.<br />

The nonwovens sector has grown significantly in<br />

recent years. According to EDANA, the association<br />

grouping European companies operating in<br />

the sector, after the impressive growth in the previous<br />

year, the production volume of nonwovens<br />

grew by 2% in 2021, exceeding 3 million tonnes.<br />

“The growth in nonwovens production has also<br />

driven the demand of machinery for nonwovens,<br />

comments Alessandro Zucchi, president of ACIMIT.<br />

The Italian technological supply has consequently<br />

expanded. At the <strong>2023</strong> INDEX edition, the presence<br />

of a significant number of Italian machinery manufacturers<br />

testifies their desire to play a leading role<br />

also in the production of machinery for nonwovens”.<br />

The trend of Italian exports testifies the strong increase<br />

in production of nonwovens machinery. Indeed<br />

in 2021 Italian sales abroad reached a value<br />

of 102 million euro (+77% over the previous year)<br />

and in the first nine months of 2022, the value of<br />

Italian exports stood at 92 million euro.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


Competence from Germany<br />

since 1905.<br />

our performance for your profit<br />

Türkiye Mümessili:<br />

Mayer Mümessillik <strong>Tekstil</strong> Tic. Ltd. Sti.<br />

Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi 11.<br />

Sok. No. 68<br />

34235 Esenler-Istanbul, Turkey<br />

phone +90 212 5601328<br />

www.mayertr.com<br />

www.mayercie.com


14<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

Lawer, sektöre tozlar ve sıvılar için dozlama ve dağıtım işlemlerinin güvenilirliğini,<br />

emniyetini ve verimliliğini artırmak için ürünler, çözümler ve hizmetler sunmaktadır.<br />

Lawer’in temel pazardaki konumu, önde gelen bir küresel ürün ve çözüm<br />

sağlayıcısı olarak, işin her alanında güçlü standartlar belirleme hedefleriyle birlikte,<br />

şirket sloganlarına da yansıyor: “Gerçek Hassasiyet”<br />

Lawer provides products, solutions, and services to the industry, to increase the reliability,<br />

safety, and efficiency of dosing and dispensing operations for powders and liquids.<br />

Lawer’s core market position, that of a leading global product and<br />

solution provider together with their aim to set strong standards in all areas<br />

of their business, are both reflected in their company motto: “The True Accuracy”<br />

Lawer “Doğru Hassasiyet” sloganı ile<br />

dozlama ve dağıtım sistemlerinde lider<br />

Lawer leads in dosing and dispensing<br />

along with “True Accuracy” motto<br />

Lawer, ürünlerin en yüksek kalitede olmasını sağlamak<br />

için sektörü destekleme konusunda 50 yılı aşkın<br />

deneyime sahiptir. Lawer’in bunu gerçekleştirebilme<br />

yeteneği, “İtalyan Kalitesi ile taçlanan ürün ve hizmetleri<br />

yanında lider teknolojiyi geliştirmeye yönelik sürekli<br />

yatırımlarına dayanmaktadır, Lawer, dünya geneline<br />

yayılmış ağı ile ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyun-<br />

Lawer has more than 50 years of experience<br />

in supporting the industry to ensure the<br />

highest quality of the products. Lawer’s<br />

ability to do this is based on the “Italian<br />

Quality” of their products and services,<br />

combined with their continuous investment<br />

in developing leading technology.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

15<br />

Via its’ world-wide presence, they stand<br />

beside their customers around the globe<br />

and through the whole life cycle of their<br />

products, from the assistance with selecting<br />

the right equipment, design-in support,<br />

installation, and after-sale service.<br />

In more than 16.000 m2, 150 employees<br />

design, test and produce excellent<br />

systems, which are sold worldwide<br />

with the collaboration of over 50 sales<br />

agencies, installed and assisted as<br />

well as from Lawer’s Italian center, also<br />

from their after-sales offices located in<br />

China, Turkey, and USA.<br />

The accurate monitoring of the dyeing<br />

process, the precision of the preparations,<br />

the repeatability of the recipes and<br />

the perfect traceability of the operations<br />

carried out are fundamental elements<br />

of an efficient working process, constant<br />

monitoring, and cost reduction.<br />

The need for a healthy and hygienic<br />

working environment, where contaminations<br />

and product handling are<br />

minimized, are also essential elements<br />

for a modern process.<br />

ca, doğru ekipman seçimi, tasarım desteği, kurulum<br />

ve satış sonrası hizmet ile ilgili yardımlarla dünyanın<br />

dört bir tarafındaki müşterilerinin yanındadır.<br />

Ana fabrikasında 16.000 m2’den fazla bir alanda, 150<br />

çalışanıyla, 50’den fazla satış acentesinin iş birliğiyle<br />

dünya çapında satılan mükemmel sistemler tasarlayıp,<br />

test edip ve üretmenin yanı sıra İtalyan merkezinden<br />

ve ayrıca Çin, Türkiye ve ABD’de bulunan satış sonrası<br />

ofislerinden kurulum ve destek hizmetleri vermektedir.<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


16<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

Boyama süreçlerinin hassas izlenmesi, hazırlıkların hassasiyeti,<br />

reçetelerin tekrarlanabilirliği ve gerçekleştirilen operasyonların<br />

kusursuz izlenebilirliği, verimli bir çalışma sürecinin,<br />

sürekli izlemenin ve maliyet düşürmenin temel unsurlarıdır.<br />

Kirlenmelerin ve ürüne insan müdahalesinin en aza<br />

indirildiği sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı ihtiyacı da<br />

modern bir proses için temel unsurlardır.<br />

Lawer, boyarmaddelerin ve kimyasal ürünlerin laboratuvar<br />

işlemlerinden başlayıp tüm boyama ve bitim işlemlerine<br />

kadar olan hazırlık sürecini tamamen otomatikleştirmeye<br />

imkân sağlayan sistemler sunmaktadır.<br />

Otomatik dozajlama sistemleri, tekstil boyama ve terbiye<br />

işlemi reçetelerinin toz, sıvı ve kimyasal kısımlarını otomatik<br />

olarak tartarak ve dozajlayarak üretimi yenilikçi bir<br />

şekilde organize eder.<br />

Sistemler aşağıda vurgulanan hassas noktaları garanti eder:<br />

• Bitmiş ürünün en yüksek kalitesi<br />

• En yüksek tartma / dozaj hassasiyeti<br />

• Reçetelerin tekrarlanabilirliği<br />

• Üretim yönetimi, verimlilik ve maliyet düşürme<br />

• Üretimin optimizasyonu, daha kısa üretim süresi<br />

• Tam otomatik toz tartım sistemleri<br />

• En yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik<br />

• Her bir tartım işleminin izlenebilirliği ve gerçek kontrolü<br />

Lawer supplies systems that allow<br />

to completely automate the preparation<br />

process of dyestuffs and<br />

chemical products, starting from laboratory<br />

processing, up to the whole<br />

dyeing and finishing process.<br />

The automatic dosing systems organize<br />

production in an innovative way<br />

automatically weighing and dosing<br />

powders, liquids, and chemicals<br />

parts of the recipes of the textile<br />

dyeing and finishing process.<br />

• The systems guarantee the following:<br />

• Highest quality of the finished<br />

product<br />

• Highest weighing / dosing accuracy<br />

• Repeatability of the recipes<br />

• Production management, efficiency,<br />

and cost reduction<br />

• Optimization of production, less<br />

production time<br />

• Complete automatic powder weighing<br />

systems<br />

• Complete automatic liquid dosing<br />

systems<br />

• High accuracy and repeatability<br />

• Traceability and real control of<br />

each weighing operation<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


18<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

<strong>Tekstil</strong> terbiyesi için akıllı ve<br />

çevre dostu çözümler<br />

Smart and eco-friendly<br />

solutions for textile finishing<br />

Sperotto Rimar sürdürülebilir teknoloji yelpazesi sunuyor.<br />

Sperotto Rimar offers a range of sustainable technologies.<br />

Terbiye sektörü, şüphesiz değer zincirindeki<br />

en önemli aşamadır ve tekstil nihai<br />

kullanımında çok çeşitli özelliklere katkıda<br />

bulunur. Pek çok farklı uygulamaya<br />

ideal bir görünüm, tuşe ve işlevsellik<br />

katmak, makine üreticileri için gerçek<br />

bir zorluktur. Akıllı yeniliklere ihtiyaç var.<br />

Ayrıca müşteriler hem değerli kaynaklara<br />

hem de çevreye saygılı çözümler<br />

talep ediyor. Sperotto Rimar portföyü,<br />

bu hedeflere ulaşmak için hem ustalığı<br />

hem de sürdürülebilirliği birleştirir.<br />

Sperotto Rimar, kumaş terbiyesi için<br />

makine geliştirmede iki enerji tasarrufu<br />

stratejisi izliyor. İlki, bitirme sürecini kısaltmak<br />

için bir veya daha fazla üretim adımını<br />

atlayan teknolojiyi hedefler. Enerji<br />

tüketimini önemli ölçüde azaltabilen<br />

motorlar, elektrikli ve elektronik kontroller<br />

gibi yenilikçi bileşenlerin kullanılması<br />

da aynı derecede önemlidir.<br />

The finishing sector is undoubtedly the most significant<br />

stage in the value chain – contributing to a wide<br />

range of properties in the textile end-use. Bringing an<br />

ideal look, touch and functionality to many different<br />

applications is a real challenge for machine<br />

manufacturers. Smart innovations are needed. And<br />

customers also demand solutions that respect both<br />

valuable resources and the environment. The Sperotto<br />

Rimar portfolio combines both ingenuity and<br />

sustainability, to meet these goals.<br />

Sperotto Rimar follows two energy-saving strategies<br />

in machine development for fabric finishing. The first<br />

aims at technology which skips one or more production<br />

steps, to shorten the finishing process. Equally<br />

important is the use of innovative components such<br />

as motors, electrical and electronic controls, which<br />

can significantly reduce energy consumption.<br />

Optimizing finishing processes is another way to save<br />

energy. The highest potential for energy saving today<br />

would come from reducing the use of steam, water or<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

19<br />

electricity in processing, and adopting technical solutions<br />

to limit, or partially recover, the energy consumed.<br />

Short process, big impact<br />

The Decofast decatising machine offers significant<br />

energy savings with the substitution of a discontinuous<br />

process. On certain fabric types, it allows users to skip<br />

one pass of direct steaming with pressure. This shortened<br />

process results in lower energy consumption and<br />

requires less labour. The technology enabling more<br />

sustainable decatising was actually introduced at the<br />

beginning of 2000 – long before finishing customers<br />

demanded machinery with reduced environmental<br />

footprints or urgent solutions for energy-saving needs.<br />

Less steam, less energy<br />

The Universa fabric relaxing machine can be used<br />

wherever relaxing, shrinking and bulking effects are<br />

required. It has wide application in different finishing<br />

fields – from wool to synthetic fabrics. Universa was<br />

designed to drastically reduce steam consumption.<br />

Tests prove that 30% less steam is needed compared<br />

to traditional technology. Conclusively, the machine<br />

needs 30% less energy – while achieving the expected<br />

quality results.<br />

Recycling and closed loops<br />

Traditional scouring machines need a critical amount<br />

of water and detergents, which then must be treated<br />

as effluent. They also effect a relatively low level of oil<br />

elimination from the fabric. Nova solvent-based scouring<br />

is eco-friendly, as it works with a closed loop system<br />

in which air and solvent are properly treated and<br />

recycled. The fact that it takes 10 times less energy to<br />

dry solvent than to dry the same amount of water is<br />

an additional environmental plus for Nova. Furthermore,<br />

it almost totally removes the oil contained in<br />

the fabric, so that no polluted fumes are released in<br />

the subsequent thermic processes (heat-setting).<br />

Nova has been a success for the past 50 years and<br />

is still the eco-friendliest solvent scouring machine –<br />

and the ideal alternative to traditional water scouring<br />

for the washing of synthetic fabrics. The technology<br />

Terbiye süreçlerini optimize etmek,<br />

enerji tasarrufu sağlamanın başka bir<br />

yoludur. Günümüzde en yüksek enerji<br />

tasarrufu potansiyeli, işlemede buhar,<br />

su veya elektrik kullanımının azaltılmasından<br />

ve tüketilen enerjiyi sınırlamak<br />

veya kısmen geri kazanmak için teknik<br />

çözümler benimsemekten gelebilir.<br />

Kısa süreç, büyük etki<br />

Decofast dekatürleme (kadeleme)<br />

makinesi kesintili bir prosesin yerine<br />

geçerek önemli ölçüde enerji tasarrufu<br />

sağlar. Belirli kumaş türlerinde, kullanıcıların<br />

basınçlı doğrudan buharlamanın<br />

bir aşamasını atlamasına imkân tanır.<br />

Bu kısaltılmış süreç, daha düşük enerji<br />

tüketimi ile sonuçlanır ve daha az işçilik<br />

gerektirir. Daha sürdürülebilir kadelemeyi<br />

sağlayan teknoloji aslında 2000<br />

yılının başında tanıtıldı – yani terbiye<br />

müşterilerinin çevresel ayak izi azaltılmış<br />

makineler veya enerji tasarrufu ihtiyaçları<br />

için acil çözümler talep etmelerinden<br />

çok daha öncesinde…<br />

Daha az buhar, daha az enerji<br />

Universa kumaş sallama makinesi, gevşetme,<br />

çekme ve kabartma efektlerinin<br />

gerekli olduğu her yerde kullanılabilir.<br />

Yünden sentetik kumaşlara kadar farklı<br />

terbiye alanlarında geniş bir uygulama<br />

alanına sahiptir. Universa, buhar<br />

tüketimini büyük ölçüde azaltmak<br />

için tasarlanmıştır. Testler, geleneksel<br />

teknolojiye kıyasla %30 daha az buhara<br />

ihtiyaç duyulduğunu kanıtlamaktadır.<br />

Sonuç olarak makine, beklenen kalitede<br />

sonuçlara ulaşırken %30 daha az<br />

enerjiye ihtiyaç duyar.<br />

Geri dönüşüm ve kapalı döngüler<br />

Nova, son 50 yıldır bir başarı elde etti ve<br />

hala en çevre dostu solventli yıkama makinesi<br />

ve sentetik kumaşların yıkanması<br />

için geleneksel suyla yıkamaya ideal bir<br />

alternatif. Teknoloji sürekli olarak geliştirildi<br />

ve bu nedenle çeşitli malzemeler üzerinde<br />

mükemmel temizleme performansını<br />

geliştiriyor. Nova, her şeyden önce, geri<br />

dönüşüm konusundaki ustalığıyla ekolojik<br />

olarak duyarlı terbiyecileri ikna ediyor.<br />

Makine, süreçte kullanılan kimyasalların<br />

%99’dan fazlasını geri dönüştürür.<br />

Geleneksel yıkama makineleri, daha<br />

sonra atık su olarak işlem görmesi<br />

gereken kritik miktarda su ve deterjana<br />

ihtiyaç duyar. Aynı zamanda, kumaştan<br />

nispeten düşük seviyede yağ eliminasyonu<br />

sağlarlar. Nova solvent bazlı temizleme,<br />

hava ve solventin uygun şekilde<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


20<br />

İTALYA DOSYASI<br />

ITALY SURVEY<br />

arıtıldığı ve geri dönüştürüldüğü kapalı döngü<br />

bir sistemle çalıştığı için çevre dostudur. Solventi<br />

kurutmanın aynı miktarda suyu kurutmaya<br />

göre 10 kat daha az enerji gerektirmesi<br />

Nova için ek bir çevresel artı. Ayrıca, kumaşta<br />

mevcut kalan yağı neredeyse tamamen ortadan<br />

kaldırır, böylece sonraki termik işlemlerde<br />

(ısıl fiksaj) kirli dumanlar açığa çıkmaz.<br />

Compas –temel sürdürülebilir örneği<br />

Sperotto Rimar’ın örme ve dokuma kumaşlar<br />

için Compas açık en sanfor ve terbiye makinesi,<br />

sanfor kayışı sıcaklığını azaltmak için dolaylı<br />

bir su soğutma sistemi kullanır. Bu sistem<br />

ile su, sıcaklığını doğru seviyede tutmak için<br />

bir soğutucudan geçirilerek geri kazanılır. Bu<br />

teknoloji saatte yaklaşık üç metreküp tasarruf<br />

sağlayabilir. Tamamen kirlenmemiş olan bu<br />

su, sürekli olarak geri kazanılabilir ve makinede<br />

yeniden kullanılabilir. Geleneksel teknoloji,<br />

bant yüzeyine su püskürtmek için nozullar kullanır.<br />

Bunun dezavantajı, suyun daha sonra<br />

gidere boşaltılması, tüy ve işlenmiş kumaşta<br />

bulunan diğer ürünlerle kontamine olmasıdır.<br />

Compas’ın bir başka özelliği, teknoloji tabanlı<br />

süreç optimizasyonu yoluyla minimum çevresel<br />

ayak izi sağlamaktadır. Kuru bitirme işleminden<br />

önce kullanılan kimyasallar, kumaşın son görünümünü<br />

ve tuşesini geliştirmek için tipik olarak<br />

yumuşatıcılar veya reçinelerdir. Bunlar daha<br />

sonra nihai giysiye aktarılır. Makine bu kimyasalların<br />

etkisini kısmen dengelediğinden, bu tür<br />

kimyasalların seviyesini önemli ölçüde azaltmak<br />

mümkündür. Eşsiz sanforlama yöntemi sayesinde,<br />

Compas kumaşlara ipeksi bir dokunuş<br />

katar ki bu esasen makine tasarımındaki özel<br />

malzemelerden türetilmekle birlikte, yalnızca<br />

kısmen kullanılan yumuşatıcılara atfedilebilir.<br />

Kumaştaki doğal çekme genellikle dokuma<br />

aşamasında elastan (sentetik elastik bir iplik)<br />

katılarak elde edilir. Bununla birlikte, elastanın<br />

kendisinin bozulması zordur. Compas,<br />

%100 “doğal” bir nihai ürünle aynı derecede<br />

esneklik sağlar. Bu teknoloji sayesinde, çevreyi<br />

korumak artık son kullanıcıların kumaşların<br />

tuşesinden ve hissinden ödün vermesi<br />

gerektiği anlamına gelmiyor.<br />

Sperotto Rimar içgörüsü<br />

Sperotto Rimar, makine bileşenlerini her<br />

zaman en yeni nesil teknolojiden seçerek<br />

mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu<br />

sağlamayı amaçlıyor. Örneğin, kurulu motorlar<br />

IE 3 tipindedir.<br />

Sperotto Rimar’ın odak noktası, tekstilden en iyi<br />

şekilde yararlanan bir dizi etkili çözümü sürdürülebilir<br />

bir şekilde geliştirmektir. Sürekli teknolojik<br />

yenilikler, nihai kumaş kalitesinden ödün vermeden<br />

daha küçük bir çevresel ayak izi sağlar.<br />

has been continuously improved and therefore<br />

it facilitates excellent cleaning performance on<br />

various materials. Most of all, Nova convinces<br />

ecologically-sensitive finishers by its mastery of<br />

recycling. The machine recycles more than 99%<br />

of the chemicals used in the process.<br />

Compas – sustainable prime example<br />

Sperotto Rimar’s Compas open-width compacting<br />

and finishing machine for knitted and woven<br />

fabrics uses an indirect water-cooling system to<br />

reduce the compacting belt temperature. With<br />

this system, the water is recovered by passing it through<br />

a chiller to keep its temperature at the right<br />

level. This technology can save about three cubic<br />

meters per hour. This water, totally unpolluted,<br />

can be continuously recovered and re-used in<br />

the machine. Traditional technology uses nozzles<br />

to spray water on the belt surface. The disadvantage<br />

of this is that the water is then discharged<br />

into the drain, contaminated with fluff and other<br />

products contained in the treated fabric.<br />

Another feature enables a minimal environmental<br />

footprint through technology-based process<br />

optimization. Chemicals used before the dry<br />

finishing process are typically softeners or resins to<br />

enhance the final appearance and touch of the<br />

fabric. These are then transferred to the final garment.<br />

It is possible to reduce significantly the level<br />

of such chemicals, since the machine partially<br />

compensates for the effect of these chemicals.<br />

Thanks to its unique compacting method, Compas<br />

imparts a silky touch, only partly attributable<br />

to the softeners used, while mainly deriving from<br />

the special materials in the machine design.<br />

Natural stretch is usually obtained by inserting<br />

elastane (a synthetic elastic yarn) during the<br />

weaving phase. The elastane itself, however, is<br />

difficult to deteriorate. Compas ensures the same<br />

degree of elasticity but with a final product that<br />

is 100% `natural´. Thanks to technology, saving the<br />

environment no longer means end-users have to<br />

compromise on the touch and feel of fabrics.<br />

Sperotto Rimar inside<br />

Know-how and experience – with a creative<br />

and successful development team – can<br />

make a big difference to finishing machinery<br />

design. Underpinning this, Sperotto Rimar<br />

always chooses machine components from<br />

latest-generation technology, aiming to save<br />

as much energy as possible. For example, the<br />

motors installed are of the IE 3 type.<br />

The focus of Sperotto Rimar is to develop a<br />

range of effective solutions, which make the<br />

most of textiles, in a sustainable way. Continuous<br />

technological innovations result in a smaller<br />

environmental footprint without compromising<br />

final fabric quality.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


22<br />

PANORAMA<br />

Pareto Prensibi<br />

iplik eğirmede işe yarar mı?<br />

İplik üretiminde Uster kontaminasyon<br />

kontrolünde prensibin<br />

rolünün değerlendirilmesi<br />

Does the Pareto Principle<br />

work in spinning?<br />

Assessing its role with<br />

Uster contamination control<br />

in yarn production<br />

Kârlılık, şüphesiz iplikçiler için temel bir gerekliliktir. Bu bağlamda,<br />

iplik üreticileri fabrika üretkenliğini artırmak için yaygın kabul görmüş<br />

metotların yanında daha geniş ekonomik fikirleri uygulamaktan nasıl<br />

yararlanabilirler? Bu makale, kirlilik kontrollü eğirmeyi böyle iyi bilinen<br />

bir konseptin- Pareto Prensibi- bakış açısından incelemekte ve bir<br />

iplik üretim ortamındaki geçerliliğini değerlendirmektedir.<br />

Profitability is obviously a basic requirement for spinners – so how<br />

might they benefit from applying wider economic ideas alongside<br />

established ways of improving mill productivity? This article examines<br />

contamination-controlled spinning from the viewpoint of one such<br />

well-known concept – the Pareto Principle – and assesses its validity<br />

in a yarn production environment.<br />

19. yüzyılın sonlarında, İtalyan iktisatçı Vilfredo<br />

Pareto, Pareto İlkesinin dayandığı ilk gözlemleri<br />

yaptı. 80-20 kuralı olarak da bilinen bu kural,<br />

çoğu durumda harcanan çabanın yalnızca %20<br />

’sinin sonucun %80’ini oluşturacağını ileri sürer.<br />

Girdi ve çıktı arasındaki bu dengesizlik, iş dünyasında<br />

öncelikleri seçmek ve en büyük ödülü<br />

In the late 19th Century, Italian economist<br />

Vilfredo Pareto made the initial observations<br />

on which the Pareto Principle is based. Also<br />

known as the 80-20 rule, it suggests that in<br />

many cases only 20% of the effort put in will<br />

account for 80% of the result. This imbalance<br />

between input and output has been used<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


PANORAMA 23<br />

in business to choose priorities and focus on<br />

the most effective areas to bring the greatest<br />

reward. Although not a hard and fast rule, the<br />

Pareto Principle can help to increase productivity<br />

and efficiency in industrial settings.<br />

Specifically, it can be applied to determine<br />

‘best practice’ in some elements of spinning<br />

when focused on contamination control.<br />

getirmek için en etkili alanlara odaklanmak için<br />

kullanılmıştır. Kesin ve değişmez bir kural olmasa<br />

da Pareto İlkesi endüstriyel ortamlarda üretkenliği<br />

ve etkinliği artırmaya yardımcı olabilir.<br />

Bilhassa kontaminasyon kontrolüne odaklanıldığında<br />

eğirmenin bazı unsurlarında “en iyi<br />

uygulamayı” belirlemek için uygulanabilir.<br />

Küçük çaba, büyük etki<br />

Deneyimli iplikçiler, harman hallaç dairesindeki<br />

kirlilik kontrolünün tam olarak bu prensibe uyduğunu<br />

bilirler. Elyaf temizleme sisteminin doğru<br />

konumlandırılması çok önemli olup, bu elyafların<br />

en açık olduğu alandır. Kirletici maddeler<br />

aksi takdirde daha büyük<br />

kümelerin içinde gizlenebilir,<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


26<br />

PANORAMA<br />

Small effort, big effect<br />

Experienced spinners know that contamination<br />

control in the blowroom exactly follows this principle.<br />

Correct positioning of the fiber cleaning<br />

system – at the point where the fibers are most<br />

open – is crucial. Contaminants might otherwise<br />

be hidden inside bigger tufts, but not with Uster<br />

Jossi Vision Shield at the fiber opening stage.<br />

ancak bu elyaf açma aşamasında Uster Jossi<br />

Vision Shield olduğu takdirde mümkün değildir.<br />

Uster Jossi Vision Shield, 20 yıllık deneyimden<br />

destek almaktadır. Geleneksel kamera tabanlı<br />

sistemler, onun performansını yakalayamaz.<br />

Çok daha büyük bir dalga boyunda çalışan<br />

Uster spektroskopları, IR ve UV ışığının “gözle<br />

görülmeyen” aralığında bile kirlilik bulabilir.<br />

Açık pastel ve beyaz renklerde dahi kirlenme<br />

parçaları sorun teşkil etmez.<br />

Son kontrol<br />

Kalan herhangi bir kirlilik veya kusurun, daha<br />

sonra Quantum 4.0 iplik temizleyicilerdeki son<br />

aşama kontrolü ile belirlenip giderilmesi, ipliğin<br />

müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır.<br />

Yeni bir üretim hattı veya güçlendirme<br />

için kapasitif veya optik temizlemeyi merak eden<br />

iplikçiler için iyi haber, Uster Quantum 4.0’ın farklı<br />

ipliklere ve değişen koşullara uygulanabilen hem<br />

kapasitif hem de optik sensörlere sahip olmasıdır.<br />

Pareto-olmayan etki<br />

Sonuçların ‘diğer’ %20’sinin çabanın %80’ini gerektirdiği<br />

olan Pareto konseptinin ikinci kısmı, aslında<br />

kirlenme kontrollü iplik üretimi için geçerli<br />

değildir. Buradaki ilke “ipliklerde kalan kirleticileri<br />

mümkün olan en düşük maliyetle yönetmek” ve<br />

çözüm, herhangi bir 20/80 korelasyonundan çok<br />

daha fazlasını başaran Toplam Kirlilik Kontrolü!<br />

Toplam Kirlilik Kontrolü, entegre bir çözüm olarak<br />

minimum atık ile ipliklerde hassas bir şekilde<br />

kontrol edilen kirlilik seviyeleri anlamına gelir.<br />

Toplam Kirlilik Kontrolü (TKK), harman hallaç dairesindeki<br />

püskürtmeleri ve sarımdaki kopmaları<br />

en gelişmiş şekilde dengeler. Uster Jossi Vision<br />

Shield ve Uster Quantum 4.0, üretim sürecinde<br />

yabancı madde kalite sorunları riskini en aza indiren<br />

ve tanımlanmış kalite ve kârlılığa odaklanan<br />

birbirleriyle bağlantılı iki mükemmel sistemdir.<br />

Uster Jossi Vision Shield is backed by 20 years’<br />

experience. Conventional camera-based systems<br />

cannot match its performance. Operating<br />

across a much greater wavelength, Uster’s<br />

spectroscopes can find contamination even<br />

within the ‘invisible’ range of IR and UV light.<br />

Fragments of contamination in light pastel<br />

colors and white also pose no problem.<br />

The final check<br />

Any remaining contamination or defects<br />

will then be identified and removed by the<br />

final-stage check at the Quantum 4.0 yarn clearers,<br />

which will ensure the yarn meets customer<br />

requirements. The good news for spinners<br />

wondering about capacitive or optical clearing<br />

for a new production line, or for retrofit, is<br />

that Uster Quantum 4.0 has both capacitive<br />

and optical sensors, applicable to different<br />

yarns and changing conditions.<br />

The non-Pareto effect<br />

The second part of the Pareto concept – that<br />

the ‘other’ 20% of the results require 80% of the<br />

effort, does not actually apply for contamination-controlled<br />

yarn production. The principle<br />

here is “managing remaining contaminants<br />

in yarns at minimum possible cost” – and the<br />

solution is Total Contamination Control, which<br />

achieves far more than any 20/80 correlation!<br />

Total Contamination Control means precisely<br />

controlled contamination levels in yarns, with<br />

minimum waste as an integrated solution.<br />

Total Contamination Control (TCC) balances<br />

ejections in the blowroom along with cuts in<br />

winding in the most advanced way. Uster Jossi<br />

Vision Shield and Uster Quantum 4.0 are two perfectly-linked<br />

systems in the production process,<br />

minimizing the risk of foreign matter quality issues<br />

and focusing on defined quality and profitability.<br />

TCC is an Uster Value module with Quality<br />

Expert, which also reveals optimization potential<br />

to save costs. Data from Uster Jossi Vision<br />

Shield and Uster Quantum 4.0 combined with<br />

Uster’s long experience in contamination<br />

control, answer the following key questions in<br />

practice. What is the right level of contamination<br />

removal? How does fiber cleaning and<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


yarn clearing achieve consistent levels<br />

of contamination that will satisfy the<br />

customer requirements? And how does<br />

it prevent waste of good material?<br />

Beyond Pareto<br />

Vilfredo Pareto of course couldn’t know,<br />

more than 100 years ago, about Uster’s<br />

preventive yarn clearing. This solution follows<br />

its own rules: preventive means that<br />

there’s no 20% or anything remaining needing<br />

extra effort, but there is security. The<br />

new combined clearing and enhanced<br />

detection modes protect yarn quality,<br />

while reducing cuts at the same time.<br />

Furthermore, disturbing defects cannot<br />

pass, so that issues in downstream processes<br />

are prevented. Upstream, connectivity<br />

to Uster’s quality management<br />

platform contributes to ‘preventive yarn<br />

clearing’. Perhaps preventive yarn clearing<br />

could be called a 100/0 rule?<br />

TKK, maliyetlerden tasarruf etmek için optimizasyon<br />

potansiyelini de ortaya çıkaran<br />

Quality Expert (Kalite Uzmanı) ile birlikte<br />

hareket eden bir Uster Value (Uster Değer)<br />

modülüdür. Uster Jossi Vision Shield ve<br />

Uster Quantum 4.0’dan elde edilen veriler,<br />

Uster’in kontaminasyon kontrolündeki<br />

uzun deneyimiyle birleştiğinde, aşağıdaki<br />

temel soruları pratikte yanıtlar. Doğru kirlilik<br />

giderme seviyesi nedir? Elyaf temizleme<br />

ve iplik temizleme, müşteri gereksinimlerini<br />

karşılayacak tutarlı kirlilik seviyelerine nasıl<br />

ulaşır? Ve iyi malzeme israfını nasıl önler?<br />

Pareto’nun Ötesinde<br />

Vilfredo Pareto, 100 yılı aşkın bir süre<br />

önce, Uster’in önleyici iplik temizlemesinden<br />

elbette haberdar olamazdı. Bu<br />

çözüm kendi kurallarına uyar: önleyici<br />

demek ekstra çaba gerektiren %20 veya<br />

herhangi bir şeye gerek olmadığını,<br />

ancak güvenliğin sürekli geçerli olduğu.<br />

Yeni birleştirilmiş temizleme ve gelişmiş<br />

algılama modları, iplik kalitesini korurken<br />

aynı zamanda kopmaları da azaltır.<br />

Ayrıca, rahatsız edici kusurlar sistemden<br />

geçemez, böylece sonraki süreçlerde<br />

karşılaşılabilecek sorunlar önlenir. Önceki<br />

süreçlerde ise Uster’in kalite yönetim platformuna<br />

bağlantı “önleyici iplik temizlemeye”<br />

katkıda bulunur. Belki de önleyici iplik temizleme<br />

100/0 kuralı olarak adlandırılabilir?


28<br />

PANORAMA<br />

Dünyanın lider viskon özel elyaf üreticisi Kelheim Fibres, Augsburg<br />

Geri Dönüşüm Atölyesi’ne katıldı. Augsburg Geri Dönüşüm Atölyesi,<br />

tekstil geri dönüşümü alanında benzersiz bir araştırma ve geliştirme merkezidir.<br />

Kelheim Fibres, the world’s leading manufacturer of viscose speciality fibres,<br />

has joined Recycling Atelier Augsburg. Recycling Atelier Augsburg is a unique<br />

centre for research and development in the field of textile recycling.<br />

Augsburg Geri Dönüşüm Atölyesi<br />

ve Kelheim Fibres’den iş birliği<br />

Recycling Atelier Augsburg and<br />

Kelheim Fibres cooperate<br />

Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne<br />

bağlı bir enstitü olan Institut für Textiltechnik<br />

Augsburg’da bulunmaktadır. İki kurum, Alman<br />

tekstil endüstrisinden on iki ortakla birlikte Haziran<br />

2022’de Geri Dönüşüm Atölyesi’ni kurdu.<br />

Augsburg Geri Dönüşüm Atölyesi Başkanı<br />

Georg Stegschuster,” Bir model fabrika olarak<br />

Recycling Atelier Augsburg, tekstil geri dönüşümünün<br />

en önemli süreçlerini birleştiriyor ve<br />

değer zinciri boyunca bütünsel ve kapsamlı<br />

araştırmalar sunuyor,” diye açıklıyor.<br />

Bilim adamları, tekstil geri dönüşümünün tüm<br />

süreç adımlarını araştırıyor: malzeme analizinden<br />

sıralamaya, hazırlamaya ve tekstil işlemeye<br />

ve sürdürülebilir ürün tasarımına. Bilim adamları,<br />

tekstil geri dönüşümünün tüm süreç adımlarını<br />

araştırıyor: malzeme analizinden tasnife, hazırlama<br />

ve tekstil işlemeden sürdürülebilir ürün tasarımına.<br />

Kapsamlı veri toplama ve yapay zekanın<br />

yanı sıra yenilikçi materyallerin kullanımı merkezi<br />

bir rol oynamaktadır. Kelheim Fibers, yenilenebilir<br />

ham madde olan ahşabın ana bileşeni olan<br />

It is located at the Institut für Textiltechnik<br />

Augsburg an affiliated institute of Augsburg<br />

University of Applied Sciences. The two institutions<br />

founded the Recycling Atelier in June<br />

2022 together with twelve partners from the<br />

German textile industry.<br />

As a model factory, the Recycling Atelier<br />

Augsburg combines the most important processes<br />

of textile recycling and offers holistic<br />

and comprehensive research along the value<br />

chain,” explains Georg Stegschuster, head of<br />

the Recycling Atelier Augsburg.<br />

The scientists research on all process steps of<br />

textile recycling: from material analysis to sorting,<br />

preparation and textile processing to sustainable<br />

product design. Comprehensive data collection<br />

and the use of artificial intelligence as well as<br />

innovative materials play a central role.<br />

Kelheim Fibres is a producer of high-quality viscose<br />

fibres, which consist of cellulose, the main<br />

component of the renewable raw material<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


wood, and are used worldwide for products<br />

in areas such as hygiene, textiles,<br />

and technical applications.<br />

“In New Business Development as well as<br />

Fibre and Application Development, we<br />

follow the Open Innovation concept - the<br />

cooperation with the Recycling Atelier<br />

offers us an ideal platform for this. Here<br />

we work with partners to advance sustainability<br />

and performance,” explains Maik<br />

Thiel, project manager at Kelheim Fibres.<br />

Recycled cotton fibres are often very<br />

short or of uneven length, which makes<br />

further processing of 100 % recycled material<br />

a challenge. This is where the speciality<br />

fibres from Kelheim Fibres come<br />

into play, whose addition should enable<br />

the production of high-quality new products,<br />

such as nonwovens. In the future,<br />

the fibres provided by Kelheim Fibres will<br />

also be made from recycled pulp.<br />

In the Recycling Atelier, the focus is on<br />

the triad of technical and ecological<br />

sense as well as economic benefit. In<br />

this way, the partners of the Recycling<br />

Atelier are standing up against fast fashion,<br />

outsourced corporate responsibility<br />

and a general decline in raw material<br />

quality, which often fuels downcycling -<br />

the low-quality reuse - of materials.<br />

selülozdan oluşan ve hijyen, tekstil ve teknik<br />

uygulamalar gibi alanlarda dünya çapında<br />

kullanılan yüksek kaliteli viskon elyaf üreticisidir.<br />

Kelheim Fibres’de proje yöneticisi Maik Thiel,<br />

“Yeni İş Geliştirmenin yanı sıra Elyaf ve Uygulama<br />

Geliştirmede Açık İnovasyon konseptini takip<br />

ediyoruz- Geri Dönüşüm Atölyesi ile iş birliği<br />

bize bunun için ideal bir platform sunuyor. Burada<br />

sürdürülebilirliği ve performansı ilerletmek<br />

için ortaklarla birlikte çalışıyoruz,” diye açıklıyor.<br />

Geri dönüştürülmüş pamuk lifleri genellikle çok<br />

kısa veya düzensiz uzunluktadır, bu da %100<br />

geri dönüştürülmüş malzemenin daha fazla<br />

işlenmesini zorlaştırır. Kelheim Fibers’in özel<br />

elyaflarının devreye girdiği yer burasıdır ve<br />

bunların eklenmesi dokunmamış kumaşlar gibi<br />

yüksek kaliteli yeni ürünlerin üretimini mümkün<br />

kılacaktır. Gelecekte, Kelheim Fibers tarafından<br />

sağlanan elyaflar da geri dönüştürülmüş kâğıt<br />

hamurundan yapılacak. Geri Dönüşüm Atölyesi’nde<br />

teknik ve ekolojik yanında ekonomik<br />

fayda üçlüsüne odaklanılmaktadır. Bu sayede<br />

Geri Dönüşüm Atölyesi ortakları, malzemelerin<br />

geri parçalanmasını (düşük kaliteli yeniden<br />

kullanımına) ivme kazandıran hızlı modaya, dış<br />

kaynaklı kurumsal sorumluluğa ve hammadde<br />

kalitesinde genel düşüşe meydan okuyorlar.


30<br />

PANORAMA<br />

Türkiye sürdürülebilir<br />

gelecek ödülleri<br />

Kuruluşların gelecek için sürdürülebilirlik<br />

konusundaki kararlılığının ve ilerlemesinin<br />

değerlendirilmesine ve başarılarının<br />

tanınmasına olanak sağlayacak Türkiye<br />

Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri ile KalDer;<br />

kuruluşların rekabet gücünü, verimliliğini ve<br />

etkililiğini artırma konusunda güçlü bir model<br />

sunmaya hazırlanıyor.<br />

Ülkemizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen<br />

köklü sivil toplum kuruluşu KalDer, bu yıl bir ilke<br />

imza atarak Türkiye’nin sürdürülebilir şirketlerini<br />

belirleyecek. Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’ne<br />

başvuran şirketlere, yetkin değerlendirici<br />

bir ekip tarafından yapılacak teknik içerik ve saha<br />

değerlendirmeleri sonucunda; kuruluşun sürdürülebilirlik<br />

yaklaşımlarına, iş yapma modellerine<br />

ve elde edilen sonuçlara yönelik güçlü yönleri ve<br />

iyileştirme fırsatlarını içeren ayrıntılı bir geri bildirim<br />

raporu sunulacak. Bu rapor şirketlere; ulaşmak<br />

istediği sonuçlar, başarılar ve yönetsel yaklaşımlarına<br />

yönelik bir öğrenme ve iyileştirme fırsatları<br />

sunmuş olacak. En başarılı iyileştirmeyi gösteren<br />

şirketler, paydaş kapitalizmi ölçütlerini temel alan<br />

küresel ölçekteki ilk ödül olan Türkiye Sürdürülebilir<br />

Gelecek Ödülleri’ni almaya hak kazanacak.<br />

TÜRKİYE’NİN EN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKETLERİ BU<br />

YARIŞMADA BELLİ OLUYOR<br />

Bütün sektörlerden, her ölçekteki kuruluşu kapsayabilecek<br />

ve nesnel ölçütler zeminine sahip olan<br />

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri ile ilgili bilgi<br />

veren Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Yılmaz Bayraktar; “Dünyanın yaşadığı değişimler,<br />

sürdürülebilirliği bir seçenek olmaktan çıkararak<br />

son derece gerekli bir zorunluluğa dönüştürdü. Bu<br />

noktada KalDer olarak bizler de çalışmalarımızın<br />

merkezine aldığımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri<br />

kapsamında sürdürülebilirlik ekosistemini iş dünyasının<br />

her katmanına yaymak amacıyla öncelikle<br />

uzmanlardan oluşan çalışma ekipleri kurduk. Ardından<br />

da ülkemizde bir ilk olan ‘Türkiye Sürdürülebilir<br />

Gelecek Ödülleri’ modeli olarak adlandırılan ödül<br />

programını hayata geçirdik. Değerlendirme kıstasları<br />

güçlü ve küresel ölçekte yaygın kabul görmüş<br />

bir bakış açısına sahip olan bu ödül programımızın;<br />

kuruluşların amaçlarını gözden geçirmesine, sürekli<br />

iyileştirme kültürünü oluşturmalarına, değer odaklı<br />

bir bakış açısıyla yol almalarına ve en önemlisi de<br />

sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarının artmasına<br />

yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.<br />

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK<br />

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’nin<br />

başvuru konuları ve değerlendirme ölçütlerinin<br />

2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından<br />

iş dünyasına sunulan Paydaş Kapitalizmi Metriklerine<br />

göre hazırlandığına dikkat çeken Bayraktar,<br />

şunları söyledi: “Paydaş Kapitalizmi ana başlıkları;<br />

‘Yönetişim, Gezegen, İnsan, Refah’ alanlarındaki<br />

çeşitli ölçütlerden oluşuyor. Türkiye Sürdürülebilir<br />

Gelecek Ödülleri’ne başvuran kuruluşlar, Dünya<br />

Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Ölçütlerinin<br />

tamamını kapsayan bir değerlendirmede alınacak<br />

puanlara göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük<br />

şeklinde Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’ne<br />

hak kazanacaklar. Ayrıca her sınıflandırma başlığı<br />

altında en az bir iyi uygulama örneği olan kuruluşlar<br />

da ilgili başlıkta ‘İyi Uygulama Ödülü’ alabilecek.<br />

Yine dört kategoride bir teşvik ödülü olarak<br />

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Jüri Teşvik Ödülü verilecek.<br />

Tüm bunlara ek olarak tören kapsamında<br />

projelerin sunulması için de oturumlar yapılacak.<br />

Ödül programımıza son başvuru tarihi 31 Mart <strong>2023</strong><br />

olarak belirlendi. Bağımsız bir jüri tarafından yapılacak<br />

değerlendirmeler sonucunda ise Kasım <strong>2023</strong><br />

tarihinde ödüller sahiplerini bulacak. Şimdiden<br />

katılacak tüm kurumlarımıza başarılar diliyorum.”<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


Zorlu proseslere özel JUMO tecLine HY pH probu<br />

• Dayanıklı gövde<br />

• Yüksek kalite zirkonyun dioksit diyafram<br />

• SIP/CIP proseslerine uygun<br />

• EN ISO 10 993-5 biyo uyumluluk sertifikası<br />

• 135 °C ve 6 bar’a kadar olan zorlu proses şartlarında optimum çalışma<br />

• Pt1000 sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçümü<br />

• Düşük iletkenlikli ortamlarda kullanım ömrünü arttırmak için tuz rezerveli<br />

• Kalite sertifikaları<br />

70 yıllık sektör tecrübemiz ile sizlere Alman kalitesini sunuyoruz.<br />

JUMO‘ya hoşgeldiniz.<br />

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.<br />

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul<br />

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net<br />

www.jumo.com.tr


32<br />

PANORAMA<br />

TEMSAD, Adil Nalbant ile<br />

devam kararı aldı<br />

TEMSAD (<strong>Tekstil</strong> Makine ve Aksesuar Sanayicileri<br />

Derneği)’ın ‘13. Olağan Genel Kurul’ toplantısı sektör<br />

STK Başkan ve temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul’da<br />

gerçekleştirildi. Wyndham Grand İstanbul<br />

Europe Otel’de gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda,<br />

TEMSAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu ve<br />

Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim<br />

Kurulu Başkanlığı seçiminde Adil Nalbant, yeniden<br />

başkanlığa seçildi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın<br />

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmakla birlikte toplamda<br />

11 ili etkileyen depremlerden dolayı büyük<br />

üzüntü duyduklarını dile getirerek konuşmasına başlayan<br />

Adil Nalbant, “Ülke olarak yaşadığımız ‘Asrın<br />

Felaketi’ tüm ülkemizi derinden yaraladı. Dünyanın<br />

en etkin deprem kuşaklarından birinde yaşıyoruz.<br />

Deprem gerçeğini değiştiremeyiz ancak depremle<br />

yaşamayı öğrenmek ve güvenli kentler inşa etmek<br />

bizim elimizde. Tüm şirketler ve bireyler deprem<br />

bölgesine yardım ulaştırma, oradakilerin yaralarını<br />

sarmak için var gücüyle çalıştıklarını” söyledi.<br />

<strong>Tekstil</strong> makinalarının dünya ticaret hacmindeki yeri<br />

ve Türk tekstil makine sektörünün ihracat ve ithalat<br />

alanındaki durumu hakkında bilgi veren Nalbant,


PANORAMA 33<br />

ayrıca ülkemizdeki yatırım teşvikleri konusunda verileri<br />

paylaştı. Kendisini bu makama layık görenlere<br />

teşekkür eden Nalbant, “Biz bir aileyiz. Hep birlikte<br />

varız. <strong>Tekstil</strong> makinalarındaki ihracat artışı her geçen<br />

gün artarak büyümesini devam ettiriyor. Makinelerin<br />

ve teknolojinin kendi ülkemizde üretilmesi<br />

gerekiyor. Özellikle üretimin otomasyon, Ar-Ge ile<br />

teknolojik makinaların geliştirilmesine ihtiyaç var.<br />

Üyelerimizin ihracat odaklı çalışmaları yoğun bir<br />

şekilde devam ediyor. Bu vesileyle ülkemizi ve sektörümüzü<br />

dünyada en iyi şekilde temsil eden tüm<br />

üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


36<br />

PANORAMA<br />

Sürdürülebilir üretim anlayışıyla dünyanın önde gelen hazır giyim üreticilerine<br />

yüksek kalitede mamul dokuma ve örme kumaşlar sunan ARTA <strong>Tekstil</strong>; dünyanın<br />

ilk 5 non denim kumaş üreticisinden birisi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.<br />

35 yıldır kaliteden ödün vermeden üretimini devam ettiren ARTA <strong>Tekstil</strong> geniş<br />

makine parkuru ve yaptığı yatırımlarla geleceğe emin adımlarla ilerliyor.<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong>, which is offering high quality woven and knitted fabrics to the world’s<br />

leading ready-made clothing manufacturers with a sustainable production<br />

approach, has been continuing its activities with the aim of being one of the<br />

top 5 non-denim fabric manufacturers in the world. ARTA <strong>Tekstil</strong>, which has been<br />

continuing its production without compromising on quality for 35 years, is taking<br />

firm steps towards the future with its wide machinery and investments it made.<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong> non denim üretiminde<br />

dünyada ilk 5’i hedefliyor<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong> targets the top 5<br />

in the world in denim production<br />

Sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle kurulduğu<br />

günden bu yana sistemlerini iyileştiren ARTA <strong>Tekstil</strong>;<br />

yenilenebilir biyokütle, kostik geri kazanım sistemi,<br />

RAM makinaları baca gazı ısı kazanım sistemi ve<br />

atık su ısı geri kazanım sistemlerinin yanı sıra Güneş<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong>, which has been developing its<br />

systems since the date it was founded with<br />

the awareness of social and environmental<br />

responsibility, continues its sustainability<br />

investments with Solar Power Plant (SPP)


PANORAMA 37<br />

and Treatment Facility beside renewable<br />

biomass, caustic recovery system, RAM machines,<br />

stack gas heat recovery system and<br />

waste water heat recovery systems. ARTA<br />

<strong>Tekstil</strong>, which is offering high quality woven<br />

and knitted fabrics with fast, high quality<br />

and unique designs to important fashion<br />

brands and chain stores in Turkey and Europe;<br />

also presents contract dyeing, printing<br />

and finishing services to its customers within<br />

the needs of the sector. Tamer Nalbant,<br />

founding partner of ARTA <strong>Tekstil</strong>, stating<br />

that they continued their investments despite<br />

the energy crisis and recession concerns,<br />

said ‘We have maintained our steady<br />

growth with the efficiency provided by our<br />

investments so far. We will make our structure<br />

that does not put the world at risk and<br />

protect the environment more sustainable,<br />

and we will continue to serve by developing<br />

our production volume in <strong>2023</strong>.’<br />

Sustainability is the focus of production<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong> has applying a comprehensive<br />

environmental management in all production<br />

processes in order to transfer a clean and<br />

healthy environment to future generations<br />

and to ensure sustainability. The company,<br />

carrying out its production by complying<br />

Enerji Santrali (GES) ve Arıtma Tesisi ile sürdürülebilirlik<br />

yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye ve Avrupa’daki<br />

önemli moda markaları ve zincir mağazalara hızlı,<br />

kaliteli, özgün tasarımlarla yüksek kalitede mamul<br />

dokuma ve örme kumaşlar sunan ARTA <strong>Tekstil</strong>;<br />

sektörün ihtiyaçları dahilinde müşterilerine fason<br />

boya, baskı ve apre hizmetlerini de sunuyor. Enerji<br />

krizi ve resesyon endişesine rağmen yatırımları<br />

sürdürdüklerini belirten ARTA <strong>Tekstil</strong> kurucu ortağı<br />

Tamer Nalbant, “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarımızın<br />

sağladığı verimlilikle istikrarlı büyümemizi<br />

sürdürdük. Dünyayı riske atmayan ve çevreyi<br />

koruyan yapımızı daha da sürdürülebilir hale getirip<br />

<strong>2023</strong> yılında da üretim hacmimizi geliştirerek<br />

hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.<br />

Üretimin odak noktası sürdürülebilirlik<br />

ARTA <strong>Tekstil</strong>, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek<br />

nesillere aktarılabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi<br />

için tüm üretim süreçlerinde kapsamlı<br />

bir çevre yönetimi uyguluyor. Ulusal ve uluslararası<br />

mevzuatlara, standartlara uyum sağlayarak üretimlerini<br />

gerçekleştiren firma kullandığı termal enerjinin<br />

yüzde 40’den fazlasını da biyokütleden elde ediyor.<br />

Kostik geri kazanım sistemi ile kullanılan kostiğin yüzde<br />

80’ini geri kazanan ve minimum seviyede kostik<br />

atığı oluşturan ARTA <strong>Tekstil</strong>; RAM makinaları baca ısı<br />

geri kazanım sistemi ile de kazanlardan çıkan gazların<br />

ısısını geri kazanarak yüzde 30-35’lik bir enerji<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


38<br />

PANORAMA<br />

tasarrufu elde ediyor. <strong>2023</strong> yılı ağustos<br />

ayında tamamlanması planlanan Güneş<br />

Enerji Santrali (GES) ile de hem kendi<br />

elektriğini üreten hem de enerji güvenliği<br />

sağlayan bir tesis olması amaçlanan ARTA<br />

<strong>Tekstil</strong>’in sürdürülebilirlik çalışmaları üzerine<br />

Tamer Nalbant, “ARTA <strong>Tekstil</strong> ailesi olarak<br />

sürdürülebilirliği ve dünyamızın geleceğini<br />

önemsiyoruz. AB Yeşil Mutabakat Eylem<br />

Planı kapsamında dünyaya ait kaynakların<br />

ölçülü bir şekilde kullanılması ve iklim<br />

krizine neden olan salınımların minimuma<br />

indirilmesi için hem suyun korunması hem<br />

de enerji güvenliğinin sağlanması amacıyla<br />

yatırımlarımızı düzenli olarak artırarak<br />

sürdürüyoruz. Şu an mevcutta aktif olarak<br />

kullandığımız kostik geri kazanım sistemimiz,<br />

yenilenebilir biyokütle enerjimiz, RAM<br />

makinaları baca gazı ısı geri kazanım<br />

sistemimiz, atık su geri kazanım sistemimiz<br />

ve kondens geri dönüşüm gibi daha pek<br />

çok sistemimiz bulunuyor. Devam eden<br />

arıtma tesisi yatırımımızın tamamlanmasının<br />

ardından da su tüketimimizi ciddi bir<br />

oranda düşürmeyi amaçlıyoruz. Bununla<br />

birlikte yakın zamanda yatırımını gerçekleştirdiğimiz<br />

Güneş Enerji Santrali (GES)<br />

Ağustos ayında tamamlanacak. Bu yatırımla<br />

elektriğimizin yüzde 100’ünü GES’ten<br />

karşılayacağız. ARTA <strong>Tekstil</strong> olarak Birleşmiş<br />

Milletler (BM) tarafından belirlenen 17<br />

küresel hedefi destekliyoruz ve bu hedefler<br />

doğrultusunda çalışmalar yapacağımızı<br />

da taahhüt ediyoruz” dedi.<br />

with national and international regulations and<br />

standards, also obtains more than 40 percent of the<br />

thermal energy it uses from biomass. ARTA <strong>Tekstil</strong>,<br />

which recovers 80 percent of the caustic that was<br />

used with the caustic recovery system and makes a<br />

minimum level of caustic waste; achieve an energy<br />

saving of 30-35 percent by recovering the heat of<br />

the gases coming out of the boilers with the chimney<br />

heat recovery system of RAM machines. About the<br />

sustainability studies of ARTA <strong>Tekstil</strong>, which is intended<br />

to be a facility that both produces its own electricity<br />

and provides energy security with the Solar Power<br />

Plant (SPP), which is planned to be completed in<br />

August <strong>2023</strong>, Tamer Nalbant said ‘‘As the ARTA <strong>Tekstil</strong><br />

family, we care about sustainability and the future of<br />

our world. We continue to increase our investments<br />

on a regular basis in order to protect water and<br />

ensure energy security, to use the world’s resources<br />

in a measured way and to minimize the emissions<br />

that cause the climate crisis within the scope of the<br />

EU Green Reconciliation Action Plan. We now have<br />

many systems that we actively use, such as our caustic<br />

recovery system, our renewable biomass energy;<br />

our RAM machines stack gas heat recovery system,<br />

our waste water recovery system, and our condensate<br />

recycling system. We aim to significantly reduce<br />

our water consumption after our ongoing treatment<br />

plant investment is completed. In addition to this,<br />

the Solar Power Plant (SPP), which we have recently<br />

invested in, will be completed in August. With this investment,<br />

we will meet 100 percent of our electricity<br />

from SPP. As ARTA <strong>Tekstil</strong>, we support the 17 global<br />

goals determined by the United Nations (UN) and we<br />

guarantee to make studies for these goals.’’<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


DAHA AZ ZAMANDA, DAHA ÇOK ÝÞ!


40<br />

PANORAMA<br />

Hazır giyim baskısında<br />

yeni ve farklı bir çözüm<br />

Mimaki, tekstil ve giyim baskı uygulamaları için ilk DTF baskı<br />

makinesi TxF150-75 ve DTF için ısı transfer pigment boyası PHT50 ile<br />

kullanıcılarına yeni fırsatlar sunuyor. Doğrudan filme baskı yöntemi<br />

ile hem baskı prosesi daha güvenli ve kesintisiz hale geliyor hem de<br />

kalite endişeleri son buluyor.<br />

Geniş format inkjet baskı makineleri, kesim plotterları<br />

ve 3D baskı makinelerinin uzman ve lider<br />

markası Mimaki, tekstil baskısında dikkat çekici<br />

yeniliklerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Mimaki<br />

ürün portföyüne eklenen ilk DTF (Doğrudan<br />

Filme Baskı) modeli TxF150-75 baskı makinesi, geleneksel<br />

baskı yöntemlerinin ve mevcut birçok<br />

zayıf dijital çözümün sorunlarını aşarak kullanıcılarına<br />

yeni fırsatların kapısını açıyor. Ayrıca,<br />

DTF baskı için geliştirilen PHT50 transfer pigment<br />

boya da sorunsuz ve çevreye duyarlı bir baskı<br />

sürecini ve yüksek kaliteli baskıları mümkün<br />

kılıyor. Nisan ayı itibariyle tüm dünya ile birlikte<br />

Mimaki Eurasia tarafından Türkiye’de satışa sunulacak<br />

olan yeni model, doğrudan filme baskı<br />

yönteminin giyim ve moda endüstrisine getirdiği<br />

avantajları gözler önüne serecek. TxF150-75 DTF<br />

baskı makinesi saatte 3,3 m2’ye varan baskı hızı,<br />

1440 dpi’a kadar baskı çözünürlüğü ile 80 cm<br />

genişliğinde basılı DTF tabakaları üretebiliyor.<br />

Baskı işlemini kolaylaştıran ve hızlandıran bu<br />

yeni çözüm, geleneksel ve alışılmış yöntemlere<br />

güçlü bir alternatif oluşturuyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


42<br />

PANORAMA<br />

Gelişmiş DTF baskı ile pazar güven kazanıyor<br />

Mimaki’nin ilk doğrudan filme baskı makinesi<br />

TxF150-75, DTF pazarında yaşanan birçok soruna<br />

da son veriyor. DTF baskı makinelerinde sıklıkla<br />

görülen boya püskürtme ve nozül arızaları ile<br />

beyaz boya çökelmesi gibi sorunlar pazarın büyümesinde<br />

ciddi yavaşlamaya yol açmıştı. Mimaki<br />

Çekirdek Teknolojileri’yle donatılan TxF150-75, bu<br />

sorunların tümünü ortadan kaldırarak güvenli ve<br />

konforlu bir baskı işlemi sağlıyor. Mimaki Sirkülasyon<br />

Teknolojisi (MCT) ile beyaz boya periyodik<br />

olarak sirküle ediliyor ve çökelme etkili bir şekilde<br />

engelleniyor. Bu sayede beyaz boyada tıkanma<br />

yaşanmazken, iş akışı boyunca makine her zaman<br />

çalışmaya hazır halde bulunuyor. Mimaki’nin<br />

Nozül Kontrol Ünitesi (NCU) ve Nozül Kurtarma<br />

Sistemi (NRS) sayesinde güvenli baskı işlemi garanti<br />

altına alınıyor ve nozül sorunları oluşmadan,<br />

kesintisiz üretim elde edilebiliyor. 45 kg ağırlığa<br />

kadar rulolarla beslenebilen TxF150-75, standart<br />

olarak Rasterlink7 yazılımıyla birlikte geliyor.<br />

PHT50 transfer pigment boya ile canlı baskılar ve<br />

çevreye duyarlı ürünler<br />

Mimaki, yeni TxF150-75 DTF baskı makinesi ile birlikte<br />

kullanıcıları için PHT50 transfer pigment boyayı<br />

da geliştirdi. Beş renkten (CMYK ve Beyaz) oluşan<br />

bu boya tüm tekstil ürünlerinde güvenle kullanılabiliyor.<br />

Mimaki, boyaların niteliğinde olduğu<br />

kadar ambalajlarında da yeni gereksinimleri karşılayan<br />

değişiklikler gerçekleştirdi. Havası alınmış<br />

alüminyum paketlerde sunulan boyalar, böylece<br />

boya püskürtme sorunlarına yol açmıyor ve<br />

kullanıcılara stabil bir baskı işlemi sağlıyor. PHT50<br />

transfer pigment boyalarının bir başka özelliği de<br />

çevreye ve insan sağlığına duyarlı olması. Hiçbir<br />

zararlı içerik barındırmayan boyaların, tekstil ürünlerinin<br />

güvenliğini garanti altına alan uluslararası<br />

güvenlik standardı OEKO-TEX ECO PASSPORT sertifikasını<br />

mart ayı sonuna kadar alması planlanıyor.<br />

Sertifika ile birlikte, orijinal Mimaki boyalarının<br />

çevre dostu olduğu teyit edilirken, aynı zamanda<br />

nihai tekstil ürününün müşterilerin sağlığına da<br />

zararlı olmadığı belgelenecek.<br />

Mimaki DTF baskı ile giyim ve moda endüstrisine<br />

yeni fırsatlar sunuyor<br />

Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Hüseyin Şarerler<br />

DTF (Doğrudan Filme) baskının başta tişört<br />

olmak üzere, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde<br />

hızla benimsenen bir yöntem olduğunu söyledi.<br />

Giyim pazarında serigraf baskının halen yaygın<br />

olarak kullanıldığını ancak bunun düşük adetli ve<br />

özel üretimlere uygun olmayan kalıplar gerektiren<br />

bir yöntem olduğunu söyleyen Şarerler sözlerini<br />

şöyle sürdürdü: “Yüksek üretim maliyetinin yanı<br />

sıra, bu yöntemde kalıp hazırlamak uzun zaman ve<br />

emek gerektiriyor. Lastik katmanların kullanıldığı<br />

ısı transfer yönetiminde ise basılı tasarımı kumaşa<br />

sabitlerken transferin gereksiz kısımlarının manuel<br />

olarak çıkartılması gerekiyor. Yani bu yöntem de<br />

istendiği kadar efektif olmuyor. Buna karşın son<br />

yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan DTG<br />

(Doğrudan Giysiye) baskıda kalıp ihtiyacı ortadan<br />

kalkmakla birlikte, kumaşa ön işlem yapılması ve<br />

her adımda operatörün süreci manuel olarak gerçekleştirmesi<br />

gerekiyor. Bu bağlamda, DTF baskı,<br />

geleneksel baskı yöntemindeki zorlukları aşmakla<br />

kalmıyor, diğer dijital baskı teknolojilerinin eksiklerini<br />

ve sorunlarını da ortadan kaldırıyor.”<br />

Tişört dahil olmak üzere hazır giyim ve moda<br />

baskı uygulamaları için TxF150-75’in pazardaki en<br />

iddialı çözüme dönüşeceğini kaydeden Şarerler,<br />

bu DTF baskı çözümünün yanı sıra sektöre boya<br />

ve RIP yazılımı dahil komple çözüm sunacaklarını<br />

aktardı. Şarerler; “Tüm dünya ile eş zamanlı olarak<br />

Türk tekstil endüstrisine sunacağımız bu çözümde<br />

görüldüğü gibi, sürekli inovasyon ilkemiz doğrultusunda,<br />

kullanıcılarımıza talep ettikleri ‘güzellik ve<br />

hız’ı sunmaya devam edeceğiz” dedi.<br />

DTF baskı nedir?<br />

<strong>Tekstil</strong> ve giyim endüstrisi için yeni bir üretim<br />

yöntemi olarak öne çıkan DTF (Doğrudan Filme)<br />

baskıda, tasarım önce özel bir transfer filmi<br />

üzerine direkt olarak basılır. Daha sonra, bu<br />

basılı filme sıcakta eriyen toz (endüstride şeker<br />

ya da transfer baskı tozu da adlandırılır) serpilir,<br />

ardından bu toz bir transfer tabakası oluşturmak<br />

için ısıtılır ve kurutulur. Ortaya çıkan bu transfer<br />

tabakası, tişört gibi giyim ürünlerine ısıyla preslenerek<br />

işlem tamamlanır.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


44<br />

PANORAMA<br />

Otonom sektörü hızlı büyüyor<br />

Otonom sektörü hacminin 2030 yılına kadar dünyada<br />

1.6 trilyon dolar seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.<br />

Dünyanın dijitalleşme hızı, pandemiden sonra<br />

tahminlerin ötesinde artarak devam ediyor. Birçok<br />

sektörde yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak<br />

pozitif sonuçlar elde edildi. Özellikle endüstri<br />

alanında otonom teknolojilere olan gereksinimin<br />

farkına varılmasıyla firmalar yatırımlarında öncelikleri<br />

bu alanlara vermeye başladılar. Pandemi öncesi<br />

dönemde otonom teknolojileri insanlara anlatırken<br />

oldukça zorlandıklarının altını çizen ZGN Otonom ve<br />

Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, “Bundan<br />

üç yıl önce şirketlere yakın gelecekte her şeyin<br />

otonomlaşacağını söylediğimizde sanki onlara uzay<br />

çağını anlatıyormuşuz gibi tepkiler alıyorduk. Aslında<br />

Tesla’nın otonom araçlarıyla birlikte sektör belli bir<br />

seviyeye gelmişti ve değişim kaçınılmazdı. Otonom<br />

araçların dünya ve Türkiye pazarı büyüme oranlarına<br />

baktığımızda bu süreci pandemi öncesi ve<br />

pandemi sonrası olarak ikiye ayırmakta fayda var.<br />

Pandemi insan olmazsa üretimin olmadığını, lojistiğin<br />

durduğunu bizlere göstermiş oldu. Böylece doğal<br />

olarak otonomun ana amacı da oturmuş oldu. Bu<br />

etkiyle yaklaşık üç yıllık bir süreci hızlandırmış olduk.<br />

Doğal olarak da sektör hızlı bir şekilde büyümeye girdi.<br />

2030 yılına kadar bu hacmin yurtdışında 1.6 trilyon<br />

dolar seviyelerine büyüyeceği ön görülüyor. Türkiye<br />

pazarında da 200 milyar doların üzerinde olacağına<br />

inanıyorum. Bize gelen talepler de oranladığımızda<br />

bunu gösteriyor. Tabi otonomlaşmayı bizim yaptığımız<br />

gibi sadece endüstri alanında düşünmemek<br />

lazım. Tümünü bir olarak ele almak lazım. Bugün<br />

yollardaki araçların otonomlaşmasından tutun da<br />

endüstri alanındaki forkliftlerin, istif makinelerinin otonomlaşması<br />

da aslında aynı mantık çerçevesinde<br />

işliyor. Otonom sektörü dediğimizde bunların tümünü<br />

değerlendirmek gerekiyor. Biz şunu gördük insan<br />

maliyetleri git gide arttığı için pazar ciddi büyüme<br />

eğiliminde. Bugün asgari ücretin 8.500 TL’nin üzerine<br />

çıkmış olduğu bir noktada doğal olarak bir araç<br />

üzerinde 2 saatlik bir verimle çalışan personele bu<br />

paraların ödenmesi işveren üzerinde ciddi bir maliyet<br />

oluşturuyor. Bu süreçte otonom sistemlere geçiş<br />

yaparak aslında maliyetlerini düşürmüş oluyorlar.<br />

Onun için Türkiye’de bu sektörün çok hızlı bir şekilde<br />

amaca ulaşacağını düşünüyorum.<br />

<strong>2023</strong>’te ekonomi daha oturacaktır ve insanlar dijitalleşmeye<br />

daha fazla önem verecek. Firmaların büyüme<br />

ve yatırım stratejilerine baktığımızda dijitalleşme<br />

bütün projelerin önüne geçiyor. Firmalar bütçelerinin,<br />

kaynaklarının büyük bir bölümünü dijitalleşmeye<br />

ayırıyorlar. <strong>2023</strong> yılında otonom sektörünün hacmi<br />

Türkiye’de 10-15 milyar doları bulur ama 2030’a<br />

kadar Türkiye pazarında da 200 milyar dolarlara<br />

ulaşacaktır. Türkiye’de bu alanda güzel işler çıkaran<br />

ve kaynak yaratan firmalar var. Türkiye bu alanda<br />

dünya pazarında iyi bir oyuncu olacak” dedi.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


HEDEF <strong>2023</strong>’TE 5 KAT BÜYÜMEK<br />

Bülent Doğru, ZGN Otonom ve Robotik olarak<br />

2022 yılını çok verimli geçirdiklerini ve <strong>2023</strong>’e<br />

yeni projelerle girdiklerini belirtti: “Firma olarak<br />

2022’yi çok verimli geçirdik ve personel tarafında<br />

ekibimizi büyüttük. İki tane TÜBİTAK, bir tane<br />

KOSGEB projesi bitirdik. 3 büyük firmanın projesini<br />

aldık ve 2 projeyi tamamladık bir tanesi devam<br />

ediyor. 2022 yılında talepleri topladık ve <strong>2023</strong>’e<br />

bu taleplerle girdik. 2022’yi beklentilerimizin<br />

üzerinde kapattık. <strong>2023</strong>’ü ise 2022’nin 5 katı büyüklükte<br />

bir ciro ile kapatma hedefimiz var. Aynı<br />

zamanda özel bir bankanın yatırım kararı ile ilk<br />

yatırımımızı aldık. <strong>2023</strong> yılında da Türkiye’nin en<br />

büyük şirketlerinden birisi ZGN’ye yatırım kararı<br />

aldı, onun süreci de devam ediyor. <strong>2023</strong>’te daha<br />

büyük yatırımlarla uluslararası pazara açılmayı<br />

hedefliyoruz. Uluslararası pazarda iyi bir noktaya<br />

evrileceğimizi düşünüyorum. Şu anda da taleplerimiz<br />

var. 2022 yılının son aylarında Almanya’da<br />

iki global marka ile bir proje ortaklığı sürecine<br />

başladık. <strong>2023</strong>’te bunun imzalarını atmayı planlıyoruz.<br />

Bu anlaşmalar ile Almanya pazarına da<br />

hızlı bir şekilde girmiş olacağız. ZGN olarak ciddi<br />

şekilde bir büyüme trendi içerisindeyiz ve böyle<br />

devam edeceğimizi öngörüyorum.<br />

Otonom araçların dışında otonom tarafta temizlik<br />

ve hastanelerde kullanılabilecek yeni bir otonom<br />

sürüş modülü geliştiriyoruz. Bu otonom sürüş<br />

modülü entegre bir sistem. Bir masa düşünün<br />

tekerlekleri ve üzerinde otonom sürüş teknolojisi<br />

var. Bunun üzerine siz neyi giydirirseniz o şekilde<br />

çalışacak. Örneğin; çöp kovası giydirirseniz çöp<br />

toplama kovası şeklinde çalışıyor. Taşıma için<br />

üzerine koyduğunuz ekipmanları taşıyabiliyor<br />

veya arkasına çekme halatı koyarsanız çekicilik<br />

yapıyor. Üzerine neyi konumlandırırsanız, neyi düşünürseniz<br />

değişik farklı alanlarda çalışabileceğiniz<br />

bir sistem haline geliyor. Aynı zamanda yeni<br />

geliştirmiş olduğumuz görüntü işleme ile doğal<br />

navigasyon projemiz var. %100 yerli bir yazılımla<br />

üretiyoruz. Araçların saha içerisindeki hareket<br />

yapısını, doğal navigasyon süreçlerini görüntü işleme<br />

teknolojisi kullanarak yapmayı planlıyoruz.<br />

Bu yıl biraz daha görüntü işleme teknolojileri ve<br />

yapay zekaya ağırlık vereceğiz. Hem akıllı tarım<br />

uygulamaları içerisinde hem de endüstride otonom<br />

araç tarafını bunlarla destekleyerek uçtan<br />

uca entegre bir çözüm üretmeyi planlıyoruz.”


46<br />

PANORAMA<br />

Sanayide çarklar<br />

yeniden dönmeye<br />

hazırlanıyor<br />

Türkiye, tüm toplumu derinden<br />

sarsan depremlerin yaralarını<br />

sarmaya çalışıyor. Bölgedeki<br />

sanayiciler de çarkların<br />

yeniden dönmesi için<br />

yoğun bir çaba içerisinde.<br />

Koruma Şirketler Grubu,<br />

Hatay Kırıkhan’daki kimya<br />

fabrikasında yeniden üretime<br />

başlamak için gün sayarken<br />

bölgeden deprem sonrası ilk<br />

ihracatını İspanya’ya yaptı.<br />

Depremden etkilenen illerde istihdamın korunması<br />

ve sanayinin bölgede yeniden faaliyete geçmesi<br />

için barınma sorununun çözümü en acil konular<br />

arasında. Koruma Şirketler Grubu, soruna hızlı bir<br />

çözüm sağlamak amacıyla depremde evleri zarar<br />

gören çalışanları ve ailelerinin barınmaları için<br />

Hatay Kırıkhan fabrikasının yakınında konteyner ve<br />

kendi tesislerinde imal ettiği bungalov evler kurdu.<br />

Depreme dayanıklı olarak inşa edilen Hatay Kırıkhan<br />

fabrikası, depremde yapısal hasar görmedi.<br />

Güvenli üretim için gerekli kontrollerin ve bakımların<br />

yapıldığı fabrika, bölgedeki şartların iyileştirilmesinin<br />

ardından tekrar üretime geçmek için gün sayıyor.<br />

Çarkların yeniden dönmesi ile Türkiye ekonomisi ve<br />

ihracatına katkı sağlamaya devam edecek. Koruma,<br />

deprem sonrası Hatay Kırıkhan fabrikasından ilk<br />

ihracatı da İspanya’ya yaptı. Fabrikada daha önce<br />

üretilen ve Türkiye’de sadece Koruma’nın üretimini<br />

gerçekleştirdiği toz kloru (TCCA) taşıyan tırlar İspanya-Valencia<br />

limanına doğru yola çıktı.<br />

Kocaeli ve Denizli’nin yanı sıra Hatay Kırıkhan’da<br />

fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu, ülkemizi<br />

yasa boğan 06 Şubat’taki depremin ilk saatlerinden<br />

itibaren büyük zarar gören bölgeye ulaştı. Acil<br />

ihtiyaçları taşıyan yardım tırlarını, iş makinelerini<br />

ve arama kurtarma çalışmaları için destek ekiplerini<br />

Hatay’a gönderdi. Depremde çalışanları ve<br />

ailelerinden kayıplar veren Koruma, Hatay Kırıkhan<br />

fabrikasını çalışanları, aileleri ve bölge halkının kullanımına<br />

açtı. Depremde evleri zarar gören depremzedeler,<br />

fabrika yakınına kurulan elektrik, su ve<br />

ısıtma altyapılarının da sağlandığı konteyner ve<br />

bungalovlarda yaşamlarını devam ettiriyor. Bu yaşam<br />

alanlarında yemekhane ve çamaşırhane gibi<br />

hizmetler de sunuluyor. Koruma ayrıca gerek Hatay<br />

gerekse depremden etkilenen Kahramanmaraş’a<br />

barınma, gıda, temizlik ve hijyen ürünleri, seyyar<br />

tuvalet, banyo gibi acil ihtiyaçların gönderimini<br />

de sürdürüyor. Hatay Kırıkhan fabrikasında temizlik<br />

ve hijyen ürünleri ile sanayi kimyasalları üretimine<br />

devam edecek olan Koruma Şirketler Grubu’ndan<br />

yapılan açıklamada, bölge ekonomisi ve halkının<br />

yeniden toparlanması için üretimin ve ihracatın<br />

önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca önümüzdeki döneme<br />

yönelik hidrojen peroksit başta olmak üzere<br />

grubun diğer yatırımlarının da sürdüğü kaydedildi.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


48<br />

PANORAMA<br />

teskon+SODEX’ten<br />

ihracat rakamlarına katkı<br />

Türkiye iklimlendirme sektörünün en<br />

önemli oyuncularını ve akademisyenleri<br />

iki yılda bir İzmir’de buluşturan<br />

teskon+SODEX’e organize edildiği her<br />

yıl Ege Bölgesi sektör temsilcileri büyük<br />

ilgi gösteriyor. 26-29 Nisan <strong>2023</strong> tarihleri<br />

arasında Ulusal Tesisat Mühendisliği<br />

Kongresi (TESKON) ile eş zamanlı olarak<br />

düzenlenecek sektörün bölgedeki en<br />

önemli fuarı, Ege Bölgesi’nin yıllık 1 milyarı<br />

aşan iklimlendirme ihracatı rakamına<br />

büyük bir katkı sunmasıyla da öne çıkıyor.<br />

Ege Bölgesi’nin en güçlü fuarlarından olan ve 12 yıldır<br />

organize edildiği her yıl firmaların, sektör temsilcilerinin,<br />

akademisyenlerin, mühendislerin ve teknisyenlerin<br />

yoğun ilgi gösterdiği teskon+SODEX- Isıtma,<br />

Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa,<br />

Vana Fuarı için hazırlıklar devam ederken fuarda bu<br />

yıl 7 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması planlanıyor.<br />

İklimlendirme sektörünün en önemli buluşma<br />

noktalarından biri olan fuarın bu yıl da ulusal ve uluslararası<br />

ziyaretçilerinin yanı sıra özellikle İzmir, Manisa,<br />

Denizli ve Aydın gibi Ege Bölgesi’nin güçlü sanayi<br />

şehirlerine ev sahipliği yapması hedefleniyor. Ayrıca<br />

fuarda eş zamanlı olarak Ulusal Tesisat Mühendisliği<br />

Kongresi’nin (TESKON) düzenlenmesi sebebiyle tüm<br />

Türkiye’den mühendisler, akademisyenler, teknisyenler<br />

ve öğrenciler İzmir Tepekule Kongre ve Sergi<br />

Merkezi’nde gerçekleşecek fuarı merakla bekliyor.<br />

teskon+SODEX yoğun ilgi görüyor<br />

Bugüne kadar organize edildiği 12 yılda 45.000’den<br />

fazla ziyaretçi ve 1.000’in üzerinde katılımcı ağırlayan<br />

teskon+SODEX Fuarı’nın <strong>2023</strong> organizasyonunda<br />

100 katılımcı firma ve 7 binin üzerinde ziyaretçiye ev<br />

sahipliği yapması planlanıyor. Fuar hem son yıllarda<br />

yerli ve yabancı firmaların üretim tesislerini kaydırdığı<br />

hem de gelişmiş liman, lojistik altyapı ve dış ticaret<br />

odaklı iş ortamına sahip bir bölgede olması ile büyük<br />

bir avantaj sunuyor. Ege Bölgesi’nin ihracat rakamlarına<br />

büyük bir katkı sunan fuara, bölgede üretim<br />

yapan ve iklimlendirme sektöründe faaliyetlerini<br />

sürdüren firmalar bu yıl da katılmak için yoğun ilgi<br />

gösteriyor. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir<br />

Şubesi öncülüğünde fuarla eş zamanlı olarak organize<br />

edilen; her dönem belirlenen kongre temaları<br />

ile çeşitli disiplinlerde teorik, uygulamalı bilimsel ve<br />

teknolojik bilgilerin, konferanslar aracılığıyla ziyaretçi<br />

ve katılımcılarla paylaşıldığı Ulusal Tesisat Mühendisliği<br />

Kongresi’nin bu yılki ana teması ise “Mekanik<br />

Tesisatta Dönüşüm” olacak. Kongreye fuarın düzenlendiği<br />

her yıl bölgede yaşayan akademisyenler,<br />

sektör profesyonelleri ve kariyer hedefini iklimlendirme<br />

sektörü doğrultusunda çizen öğrencilerle birlikte<br />

firmalar ve mühendisler yoğun ilgi gösteriyor.<br />

Sektör temsilcileri teskon+SODEX’ten memnun<br />

Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli buluşma<br />

noktalarından biri olan teskon+SODEX iki yılda<br />

bir yoğun bir katılımla gerçekleşirken katılımcı firma<br />

temsilcileri de her fuar sonrasında olumlu geri<br />

bildirimlerde bulunuyor. İmalatçı, projeci, tasarımcı,<br />

uygulamacı gibi sektördeki bütün oyunculara<br />

ev sahipliği yapan fuara katılan firmaların yüzde<br />

88’i, ziyaretçilerin ise yüzde 95’i teskon+SODEX’ten<br />

memnun ayrıldıklarını bildiriyor. Fuar sonrası yayınlanan<br />

rapora göre katılımcıların yüzde 70’i yeni<br />

iş bağlantılarından memnun kaldığını bildirirken,<br />

ziyaretçilerin yüzde 96’sı ise sonraki yıllarda da teskon+SODEX’i<br />

ziyaret edeceklerini belirtiyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


50<br />

PANORAMA<br />

Bebek-çocuk giysilerinde nano<br />

uygulamak ve pazar fırsatları<br />

“NANO”; Latince cüceleştirmek anlamına gelir. Nano bir ölçüdür. Nanometre metrenin<br />

milyarda birine eşittir. Nano teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, bu teknolojilerle<br />

üretilen ürünlerin hızla insan yaşamına girmesini sağladı. Doksanlı yıllardan sonra tekstil<br />

ürünlerinde kir ve yağ itici, güç tutuşur, buruşmazlık gibi yeni uygulamalar başlamıştır.<br />

<strong>Tekstil</strong>ciler, nano teknolojilerle üretilen kimyasalları önce asker ve sporcu kıyafetlerinde,<br />

daha sonra günlük yaşamda kullandığımız giysilere uygulanmak için çalışmalar<br />

başladılar.Bu çalışmalar sonucunda özellikli giysiler günlük yaşamımıza da girmeye<br />

başladı. Bu ürünleri ve bu ürünlerden yapılan giysileri şu şekilde sınıflandırabiliriz.<br />

ASKERLERİN VE SPORCULARIN KULLANDIĞI ÜRÜNLER<br />

• Su ve ısı geçirmeyen çadırlar, serinlik, sıcaklık hissi veren, teri dışarı atan, kir tutmayan<br />

giysiler • Anti-bakteriyel ürünler • Güç tutuşur giysiler, bilhassa itfaiyeciler için<br />

yanmaz tabir edilen kıyafetler • Asker ve sporcular için yapılan iç giysiler.<br />

Ekrem Hayri Peker<br />

Kimya Mühendisi<br />

<strong>Tekstil</strong> Araştırmaları<br />

Derneği Başkanı<br />

Kimya Mühendisi<br />

ekrempeker@gmail.com<br />

GÖRÜŞ<br />

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER<br />

• Anti-bakteriyel, stres alıcı, tedavi edici özellik taşıyan yastık, nevresim kılıfı ve çarşaflar.<br />

• Kir, su yağ itici; kötü kokuları absorbe eden döşemelik ve perdelik kumaşlar<br />

***<br />

Günlük giysilere gelirsek bunları şu şekilde sınıflandırabiliriz;<br />

• Giysiye damlayan leke yapıcıları absorbe eden, ovalamayla üzerinden atan ya da<br />

ilk yıkamada lekeleri atan ürünler • Teri dışarı atma özelliği olan spor giysiler • Giysilerde<br />

de bahsedeceğimiz toz ve polen tutmama özelliği • Yazın serinlik kışın sıcaklık<br />

hissi veren eşofmanlar • Ortamdaki kötü kokuları absorbe eden giysiler • Böcekleri,<br />

sivrisinekleri ve keneleri vücuda yaklaştırmayan giysiler • Teri dışarı atan giysiler • Toz<br />

tutmayan giysiler • Kışın sıcaklık veren eşofmanlar • Yazın serinlik hissi veren eşofmanlar<br />

• Hiç leke tutmayan ürünler • Elastikiyet (izi-streç) özelliği olan giysiler<br />

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİLEBİLECEK BAZI NANO GİYSİLER<br />

Hava alan kir-leke-su tutmayan pamuklu giysiler:<br />

“Çocuğun yediği helal, giydiği haram” diye bir söz vardır. Bu sadece çocukların<br />

hızla büyümesiyle giysilerin küçülmesi için kullanılmaz. Çocuk giysileri çok çabuk<br />

çıkmayan lekelerle dolar. Çocuklar beslenirken üstleri sık sık kirlenir. Bu durum ebeveynler<br />

için büyük problemdir. Öncelikle hava alan kir-leke-su tutmayan pamuklu<br />

giysiler anneleri rahatlatacaktır. Giysinin üzerine dökülecek sıvılar akıp gidecek,<br />

üzerine sıçrayan mamalar ve gıdalar giysilerde leke yapmayacaktır. Kir-leke-su tutmayan<br />

uygulama yapılmış uygulamayla üretilen giysileri giyen çocuklar yağmurda<br />

ıslanmayacak. Sular üzerlerinden akıp gidecek. Bu giysilerin anne, baba ve çocuk<br />

için getireceği kolaylığı düşünebiliyor musunuz?<br />

Sinek-böcek-kene kovar giysiler:<br />

Bebeklerimiz ve çocuklarımızla pikniğe girmek veya kırlarda dolaşmak bazen eğlence<br />

yerine kâbusa dönüşebilir. Giysilere sıkılacak böceksavar ilaçlar çeşitli sıkıntılara<br />

veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Oysa böcek-sinek ve kene savar nano<br />

uygulaması yapılmış giysiler bu sıkıntıları önleyecek, çocuklar kırlarda ve parklarda<br />

rahatça oynayacak, koşacak.<br />

Allerji önleyici giysiler:<br />

Bazı çocuklarında bahar aylarında polen allerjisi olurlar. Lavanta Özlü Mikrokapsüller<br />

bunu önler. Bu bitkinin antiseptik, analjezik ve anti-inflamatuar etkisi vardır. Rahatlatma<br />

ve sakinleştirme özelliğine sahiptir.<br />

Bunların dışında bebek ve çocuklar için vitamin özlü, tedavi edici ve ter tutmaya<br />

giysiler üretilebilir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


SONUÇ<br />

Nano kimyasallar aplikasyon yoluyla giysi<br />

üretiminde kullanılacak lif ve boyalı kumaş<br />

yüzeylerine uygulanabilir. Fular aplikasyonun şu<br />

avantajları vardır:<br />

• Aplikasyon işlemi yaş işlemler için mevcut<br />

makine parkıyla gerçekleştirilebilir. Yeni bir<br />

yatırıma gerek yoktur. • Kullanılan nano kimyasallar<br />

çevre dostudur. Çoğu biyolojik olarak<br />

parçalanabilir. • Çevreye zararlı kimyasal<br />

kullanımı minimuma indirir. • Kumaş nefes<br />

alabilirliğini korur.<br />

Yüzey aplikasyonu ürünün temel özelliğini<br />

değiştirmez. Nano teknoloji uygulamaları için<br />

kullanılacak kumaşlar pamuk, keten, Poliamid,<br />

rayon ve polyesterden yapılmış kumaşlardır.<br />

Günlük giysiler, spor giysileri, üniformalar gibi<br />

kıyafetler; perde, yastık, yatak çarşafları ve<br />

halılar gibi ev tekstili kumaşları, askeri kıyafetler<br />

ve benzeri ürünlerin oluşturduğu pazarın<br />

büyüklüğü üç yüz milyar doları geçmesi beklenmektedir.<br />

Bursa’da bebe sektörü kendiliğinden doğdu.<br />

Bursa önce Türkiye’nin, daha sonra dünyanın<br />

önde gelen bebe ve çocuk tekstili merkezlerinden<br />

birisi oldu.<br />

Bursalı bebe ve çocuk giysisi üreten tekstilcilerimiz<br />

nano kimyasal uygulanmış kumaşlardan<br />

üretecekleri kıyafetlerle dünya pazarlarındaki<br />

yerlerini daha da sağlamlaştıracaklar ve üretecekleri<br />

katma değerli ürünlerle karlılıklarını ve<br />

ihracatlarını çok yukarı çekeceklerdir.<br />

Nano kimyasallarla ile üretilmiş bebek ve çocuk<br />

giysilerinin pazarlanması için farklı yöntemler<br />

denenmelidir. Klasik fuarlara klasik pazarlamacılar<br />

gelmektedir.<br />

Bu ürünleri pazarlamak için Linkedin ve İnstegram<br />

gibi farklı alanlardan da faydanılmalıdır.<br />

Dış ülkelerde özel fuarlar düzenlenmelidir. Fuar<br />

öncesi o ülkelerle ilgili araştırma yapılıp özel<br />

ürünler üretilmelidir. Ülkelerin iklimi, kültürel<br />

yapıları pazarlamayı etkileyen unsurlardır.<br />

Bu ürünleri pazarlayacak tekstil çalışanlara kumaşın<br />

nasıl üretildiği ve nano partiküllerin nasıl<br />

üretildiği mutlaka öğretilmelidir.<br />

KAYNAKÇA:<br />

1-<strong>Tekstil</strong> El Kitabı, Ekrem Hayri Peker, İstanbul-2013<br />

2-<strong>Tekstil</strong>e Giriş, Ekrem Hayri Peker, İstanbul-2014<br />

3-Baskı El Kitabı, Bursa-2017<br />

4-Örme El Kitabı, Bursa-2019<br />

5-Akıllı Giysiler, <strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi<br />

6-Akıllı Ev <strong>Tekstil</strong>leri, <strong>Tekstil</strong> <strong>Teknik</strong> Dergisi


52<br />

PANORAMA<br />

Kesintisiz enerji sektöründe yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Teksan,<br />

enerji sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Powergen<br />

International <strong>2023</strong>’e katıldı. Dünyanın pek çok bölgesinden binlerce<br />

katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturan Power-Gen Fuarı’na UL Sertifikalı<br />

dizel ve mobil jeneratörlerinin yanı sıra yeni enerji depolama çözümü<br />

TESS ile katılan Teksan, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.<br />

Teksan, yenilikçi ürünü TESS’i<br />

Power-Gen Fuarı’nda sergiledi<br />

21 – 23 Şubat <strong>2023</strong> tarihleri arasında ABD Orlando’da<br />

düzenlenen Powergen Fuarı, enerji sektörünün<br />

devlerini aynı çatı altında buluşturmaya<br />

bu yıl da devam etti. Dünyanın dört bir yanından<br />

katılan enerji firmalarının ürünlerini tanıtma<br />

fırsatı yakaladığı fuar, her yıl olduğu gibi önemli iş<br />

bağlantılarına da sahne oldu. Amerika pazarında<br />

büyümek ve ihracatını artırmak hedefi ile 2020 yılının<br />

sonunda Chicago’da Teksan USA LLC’yi açan<br />

Teksan, bölgedeki faaliyetlerine tüm hızıyla devam<br />

ediyor. Son olarak dünya enerji sektörünün<br />

bölgedeki en büyük buluşması olan Powergen<br />

Fuarı’nda yerini alan Teksan, yenilikçi ürünleriyle<br />

ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda, Amerika<br />

pazarına özel UL sertifikalı dizel ve mobil jeneratörlerinin<br />

yanı sıra enerjinin kesintisiz olarak sağlanması<br />

bakımından önem taşıyan yeni ürünü TESS’i<br />

(Teksan Enerji Depolama Sistemleri) sergiledi.<br />

Teksan Enerji Depolama Sistemleri, enerji arzını ve<br />

sürekliliğini güvenceye alıyor. Enerjinin geleceğini<br />

temsil eden depolama sistemleri, kullanım alanlarının<br />

genişliği ile Türkiye’de ve dünyada önemli<br />

bir büyüme potansiyeline sahip. Elektrik enerjisini<br />

elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan<br />

bir enerji depolama çeşidi olan TESS; batarya,<br />

batarya yönetim sistemi, güç yönetim sistemi ve<br />

güç kontrol sistemi olmak üzere 4 ana bölümden<br />

oluşuyor. Teksan, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına<br />

çözüm sunmak amacıyla yeni ürünü TESS’i birçok<br />

farklı aplikasyon tipine uygun olacak şekilde<br />

tasarladı. Akıllı teknolojilerin kullanıldığı TESS, anlık<br />

veri akışı ile sistemi izleyerek değişen durumlara<br />

ve ihtiyaçlara göre otomatik olarak devreye<br />

giriyor. TESS’in lityum iyon türevi batarya sistemi ise<br />

çevreci, ekonomik, daha uzun ömürlü ve daha az<br />

kaynak tüketen bataryalar olarak farklılaşıyor.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


54<br />

PANORAMA<br />

Dr. Ahmet Temiroğlu<br />

Özen Mensucat<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

temiroglu@ozenmensucat.com<br />

atemiroglu@gmail.com<br />

YÖNETMEK<br />

İşletmelerde performans ve<br />

motivasyon yönetimi<br />

Değerli okuyucular, günümüzde işletmeler<br />

için rekabet sürecinin ne denli<br />

zor olduğunu artık hepimiz kolaylıkla<br />

görebilmekteyiz. Hemen hemen her<br />

sektörde müşterinin karşısındaki seçenekler<br />

çok çok artmış durumdadır.<br />

Üstelik artık bu seçenekler arasındaki<br />

ürün performansları da birbirine<br />

çok yakın olmaya başlamıştır. Hatta<br />

rakiplerden biri yeni bir ürün ya da<br />

teknoloji geliştirse bile bu o kuruluşa<br />

sürekli ve etkin bir rekabet üstünlüğü<br />

getiremeyebilmektedir. Çünkü<br />

rakipler günümüzde kolayca ulaşılabilecek<br />

iletişim araçları ve başka<br />

birçok teknik olanaklarla bu ürün ve<br />

teknolojileri çok kısa zamanda taklit<br />

edilebilmektedirler. Üretim, yönetim,<br />

sosyal sorumluluk, iş güvenliği gibi<br />

birçok konuda oluşturulmuş uluslararası<br />

standartlar sayesinde rakiplerin<br />

iş yapma modelleri de artık birbirine<br />

benzemektedir. Bu durumda akla şu<br />

soru gelmektedir. Birbirilerini bu kadar<br />

sıkı takip eden rakipler birbirilerine<br />

nasıl üstünlük sağlayabileceklerdir?<br />

Avrupa’da, üretim sektörü için yapılan<br />

bir araştırmada kuruluşların sahip<br />

oldukları rekabet avantajlarına karşın<br />

rakiplerinin reaksiyon gösterme süreleri<br />

incelenmiş. Çıkan sonuçlarda, birçok<br />

yönden rekabetin kolayca yapılabildiği,<br />

ancak insan kaynakları yönünden<br />

sahip olunan üstünlükleri rakiplerin<br />

kolay kolay dengeleyemedikleri<br />

görülmüş. Bütün bu anlattıklarımızın<br />

sonucunda örgütlerin birbirlerine<br />

rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri,<br />

en önemli kaynağın sahip oldukları<br />

insan gücü kaynağı olduğunu rahatlıkla<br />

söyleyebiliriz. Bu nedenle kuruluşlar<br />

nitelikli insan gücünü işletmeye<br />

çekecek, örgütte tutacak ve onlardan<br />

yüksek performans alacak yaklaşımları<br />

sergilemelidirler. Bu yazımızda çalışanlardan<br />

yüksek performans almakla ilgili<br />

bu yaklaşımlardan söz edeceğiz.<br />

• PERFORMANS<br />

Performans, çalışanın sahip olduğu<br />

bilgi ve yeteneklerinin işe yansıyan<br />

kısmıdır. Kişi ne kadar üstün niteliklere<br />

sahip olursa olsun bunu yaptığı<br />

işe yansıtmadığı sürece işletmeye o<br />

derecede yararlı olamaz. Performansı<br />

düşük diye nitelendirilir. Çalışanlardan<br />

yüksek performans elde edebilmek<br />

için dikkat edilmesi gereken en önemli<br />

konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;<br />

1- Doğru insanın doğru işe alınması<br />

Bu konuda değişik mülakat teknikleri<br />

bulunmakla beraber, daha doğru sonuç<br />

almak için psikoteknik testler kullanılabilir.<br />

Mülakat ve diğer yöntemlerle<br />

işe alınacak kişilerin bilgi, zeka, deneyim<br />

gibi özellikleri belirlenebilir. Ancak<br />

yüksek performans için kişilik özellikleri<br />

de önemlidir. Örneğin insan ilişkileri çok<br />

iyi, sosyal yönü güçlü, seyahat etmeyi<br />

seven bir kişiliğe sahip olan mühendisi<br />

laboratuvarda çalışmak üzere işe<br />

alırken, detaylara önem veren, yalnız<br />

çalışmayı daha çok seven, analitik<br />

yönü güçlü ama insan ilişkileri ve sosyal<br />

yönü zayıf olan bir mühendisi de pazarlamada<br />

görevlendirmek her ikisinin<br />

de performanslarını düşürebilir. Oysa<br />

psikoteknik testler kullanılarak bu kişilik<br />

özellikler önceden belirlendiğinde<br />

doğru kişi doğru işe yerleştirilmiş olur.<br />

2- Görev, yetki, sorumluluğun doğru<br />

tanımlanması<br />

Modern insan kaynakları uygulamalarında<br />

işletmelerde var olan bir işin,<br />

sürecin özellikleri, bu işin “gerekleri”, bu<br />

işi yapacak insanın “yeterlilikleri” ve işe<br />

ait görev tanımı açık ve net bir şekilde<br />

belirtilmelidir. Bu konuda işletmelerde<br />

yapılabilen en önemli hata yetki ile sorumluluğun<br />

dengelenememesidir. Bir<br />

çalışanın yetkisi ne kadar fazlaysa aynı<br />

oranda sorumluluğu da olmalıdır.<br />

Öte yandan sorumluluğu fazla olan<br />

insanın yeterince yetkisi yoksa performansı<br />

düşük olabilir.<br />

3- Doğru motive edilmesi<br />

Doğru insanın doğru işe alınması ve<br />

görev ve yetkilerinin doğru tanımlamasının<br />

yanında, çalışanların performanslarının<br />

artırılması için motivasyon<br />

faktörü de çok önemlidir.<br />

Motivasyon kısaca, “Çalışanların psikolojik<br />

ve sosyal gereksinimlerinin doğru<br />

olarak karşılanması” şeklinde tanımlanabilir.<br />

Bir işyerinde çalışanların gereksinimlerini<br />

iki sınıfa ayırmak mümkündür;<br />

A. Doğal Gereksinimler: Bunlar, yemek,<br />

içmek, temiz ve düzenli bir ortamda<br />

bulunmak, geçinebilecek kadar ücret<br />

almak gibi, doğuştan kazanılmış bazı<br />

dürtülerin oluşturduğu ve diğer fizyolojik<br />

gereksinimlerdir<br />

B. Psikolojik ve Sosyal Gereksinimler:<br />

Taktir edilmek, tanınmak, yükselmek,<br />

sorumluluk ve yetki sahibi olmak,<br />

yaptığı işi sevmek gibi, insanın psikolojik<br />

ve sosyal dürtülerinin oluşturduğu<br />

gereksinimlerdir.<br />

Motivasyon, çalışanların bu psikolojik<br />

ve sosyal gereksinimlerinin doğru şekilde<br />

karşılanması demektir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


PANORAMA 55<br />

Herzberg, yukarıda birinci maddede bahsedilen<br />

faktörlere “Hijyenik Faktörler”, ikinci maddedekilere<br />

de “Motivasyon Faktörleri” demiştir. Herzberg’e<br />

göre hijyenik faktörlerin olmaması iş tatminini ve<br />

görevin yerine getirilmesini aksatabilir fakat var olmaları<br />

motivasyonu arttırmaz. Çünkü, bunlar zaten<br />

olması gereken faktörlerdir.<br />

Oysa motive edici faktörler, bireyi yöneltici, kamçılayıcı,<br />

iş tatminini artırıcı faktörlerdir.<br />

Ünlü yönetim bilimci Claus Moller “İşe Yüreğinizi Koyun”<br />

demiştir. Motive edici faktörler çalışanların işe,<br />

beyinlerinin ve fiziksel güçlerinin yanında, yüreklerini<br />

de katmalarını sağlamanın en önemli aracıdır.<br />

Çünkü fiziksel güç için yakıt gıda, beyin için yakıt<br />

bilgi ise, yürek için yakıt da motivasyondur.<br />

Yöneticiler, çalışanlarını sadece fiziki iş gücü olarak<br />

görmemelidirler. Onların kalplerine de hitap<br />

edebilmelidirler. Onlara iyi davranmalı, insanca<br />

çalışma koşulları oluşturmalı ve onlara değer<br />

vermelidirler. Onların düşünerek beyinleriyle de<br />

işe katkı sağlayacaklarını, yaratıcı olabileceklerini<br />

bilmeli ve kalite çemberleri, kaizen takımları gibi<br />

ekip çalışmalarıyla işe düşünerek de katılımlarını<br />

sağlamalıdırlar. Unutmamalıdır ki insanın bedenini<br />

bütünleyen bir de ruhu vardır. İyi bir yönetici çalışanların<br />

ruhuna da hitap eder. İşyerinde huzur ve<br />

güvenin olduğu bir aile ortamı oluşturur.<br />

Oluşturulan ailenin ortak amaçları olur. İşletmenin<br />

bu amaçları başarıldıkça herkes mutlu olur. Çünkü<br />

insanlar kendi kişisel çıkarlarının ötesine geçen bir<br />

amaca hizmet ettiklerini bildikleri zaman da mutlu<br />

oluyorlar, motive oluyorlar, heyecan duyuyorlar. Örneğin<br />

maddi olarak kendilerine hiçbir katkısı olmadığı<br />

halde insanların destekledikleri futbol takımlarının<br />

başarısıyla ne kadar mutlu olduklarını görebilmekteyiz.<br />

İnsanların doğasında varolan bu “Aidiyet Duygusu”<br />

neden iş yerinin başarısı için de çalışmasın?<br />

-Motivasyonu arttıran faktörler<br />

Çalışanların motivasyonlarını nasıl arttırabiliriz? Bu<br />

bölümde işletmelerde motivasyonu artırmak için çok<br />

önemli gördüğüm dört konudan bahsedeceğim;<br />

İşyerindeki güven ortamı<br />

Motivasyon konusunda güven faktörü önemli<br />

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanlar<br />

yöneticilerine güven duymalı ve güven vermelidirler.<br />

Astın üste, üstün asta güveninin olmadığı bir<br />

ortamda çalışanların motivasyonları düşük olabilir.<br />

Astın, kendisine delege edilen işte, amirlerinin<br />

kendisine duyduğu güvenin bilincinde olması,<br />

hem özgüveninin artmasına, hem de kendisinin<br />

üstlerine güvenmesine yol açabilmektedir.<br />

Öte yandan iş arkadaşlarının da birbirlerine güvenmeleri<br />

çok önemlidir. Burada da yöneticilere<br />

büyük görev düşmektedir. Karşılıklı güvenin temelinde<br />

sevgi yatar. Yüreğinde insan sevgisi olan,<br />

insanlarla ve kendileriyle barışık olan yöneticiler<br />

bulundukları ortama huzur verebilmektedirler. Bu<br />

yöneticiler astlarına karşı adil olurlar. Çalışanların<br />

birbirleriyle gereksiz ve yanlış rekabete girmelerine<br />

sebep olacak ve onların kişisel kaygılarını arttıracak<br />

tutumlardan ve uygulamalardan kaçınırlar.<br />

Bu çok boyutlu güven ortamı insanların yüreklerini<br />

de işe katmalarına çok büyük katkı sağlar.<br />

Çalışanları doğru takdir etmek<br />

Çalışanların ister şahıs olarak, ister takım olarak<br />

takdir edilmelerinin motivasyon açısından mutlaka<br />

gerekli olduğu açık bir gerçektir. Bu takdir; yerinde<br />

ve gerektiğinde içtenlikle yapılmış bir övgü olabileceği<br />

gibi, “Seni tanıyorum, seni beğeniyorum, işte<br />

böyle devam et, göster kendini” diyen bir bakış ya<br />

da astın yüreğini okşayan bir sırt sıvazlaması şeklinde<br />

de olabilir. Bunun tersine başarılı olduğu halde<br />

amiri tarafından fark edilmemek hatta başarısız<br />

insanlarla aynı kefeye koyulmak, hatta bazen<br />

onlardan daha da az rağbet görmek bu başarılı<br />

insanların motivasyonlarını düşürebilmektedir.<br />

Öte yandan yöneticiler, astlarının hatalarını, eksikliklerini<br />

sürekli kontrol ederek aramak yerine astlarını<br />

takdir etmenin yollarını aramalıdırlar. Kenneth<br />

Blanchard, “Astlarınızı doğruda yakalamaya çalışın,<br />

hatta doğruda yakalayamıyorsanız doğruya<br />

yakın yakalamaya çalışın” diyor. Takdirin önemini<br />

vurgulamaya yönelik bu söz, takdirin haksız yere ve<br />

abartılı olması anlamına da gelmemelidir.<br />

Çalışanlara doğru uyarı yapmak<br />

Motivasyon konusunda en çok yapılan yanlışlardan<br />

biri de bilgisizce yapılan uyarılardır. İnsanlar<br />

hata yapabilirler. Hata yapan insanlar da yöneticileri<br />

tarafından uyarılmalıdırlar. Fakat bu uyarı asla<br />

çalışanların kişiliklerine yönelik olmamalı, işe ve yapılan<br />

hataya yönelik olmalıdır. Çünkü önemli olan<br />

hatayı yapan kişinin üzülmesi değil hatanın tekrar<br />

yapılmamasını sağlamaktır. Hatayı yapan kişiye<br />

hatası ve doğurduğu sonuçları açıkça anlatılmalı,<br />

böyle bir hatanın tekrarlanmaması için neler<br />

yapılabileceği konusunda mutabakata varılmalıdır.<br />

Hatta uyarı yaparken bile ast motive edilebilir.<br />

Örneğin yapılan hatanın aslında kendisinden hiç<br />

beklenilmediğini, kendisinin bu hatayı yapmayacak<br />

kadar zeki, bilgili ve yetkin olduğunu söylediğinizde<br />

ast kendisi hakkındaki bu olumlu düşüncelerinizi<br />

duyduğunda o hatanın telafisi için daha bir<br />

şevkle çalışır ve gerçekten de aynı hatayı bir daha<br />

yapmamaya daha çok çaba harcar. Elbette ki<br />

amir böyle konuşurken yalan söylemiş olmamalıdır.<br />

Yani söz konusu çalışan gerçekten de yetkin<br />

olmalıdır. Ancak o zaman bu takdir şeklindeki uyarı<br />

yararlı olabilir. Eğer bu çalışan aynı hatayı tekrar<br />

tekrar yapıyorsa burada başka bir hata vardır. O<br />

hata da yöneticiye aittir. Çünkü yazımızın başında<br />

belirttiğimiz gibi yanlış insan yanlış işe seçilmiştir.<br />

Çalışanları ödüllendirmek<br />

En çok tartışılan, en çok kullanılan ve belki de<br />

en yanlış kullanılan motivasyon araçlarından biri<br />

de ödüldür. Maddi ödüller verilmeli midir? Hangi<br />

şartlarda verilmelidir? Maddi olmayan ödüller<br />

nasıl verilmelidir? Şahıslara ödül verilmesi, diğer<br />

insanlarda motivasyonun düşmesine neden olur<br />

mu? Takımlara mı ödül verilmelidir? Bütün bunlar<br />

hakkında sayfalar dolusu yazılar yazılabilir.<br />

İnsanların maaş almak için yapmak zorunda<br />

oldukları ve görev tanımlarında var olan şeylerin<br />

karşılığında maddi olarak ödüllendirilmesi yanlıştır.<br />

Ama insanlar yüreklerini katarak, canla başla,<br />

kendilerinden beklenenden fazlasını yaparak,<br />

işyerlerine fazladan maddi katkılar sağlamışlarsa,<br />

bunun karşılığında “Aferin çocuklar, çok iyi çalıştınız.<br />

Sizlere birer takdirname vereceğiz” demek yerine<br />

onlara o fazla maddi katkıdan belirli bir miktarı<br />

maddi ödül olarak vermek işyeri için kayıp değil,<br />

yeni “fazladan katkıların” tohumu olabilir.


58<br />

PANORAMA<br />

Pamuk ve tekstil<br />

sektörlerinde talep artışı<br />

kritik önem arz ediyor<br />

Demand Enhancement<br />

Critical for the Cotton<br />

and Textile Sectors<br />

By Seshadri Ramkumar,<br />

Professor,<br />

Texas Tech University<br />

<strong>Tekstil</strong> gibi tercihe bağlı ürünlere olan<br />

talep düşüktür ve geliştirilmesi gerekiyor.<br />

Demand for discretionary products<br />

like textiles is low, which needs enhancement.<br />

Hindistan’a ve Teksas High Plains’e<br />

yeni pamuk hasadı geldi. Ancak<br />

talep geçen yıla göre zayıf.<br />

14 Kasım 2022’de Mumbai merkezli<br />

Hindistan Pamuk Birliği (CAI), Hindistan’da<br />

2022-23 pamuk arz ve talebini<br />

yayınladı. 2022-23 döneminde (Ekim<br />

2022- Eylül <strong>2023</strong>) Hindistan’da pamuk<br />

üretiminin 34,4 milyon balya (170<br />

Kg/balya) olduğu tahmin edilirken,<br />

toplam arzın 38,78 milyon balya (170<br />

Kg/balya) olacağı tahmin ediliyor.<br />

Tüketimin yaklaşık 30 milyon balya olduğu<br />

tahmin ediliyor ki bu bir önceki<br />

yılın tüketiminden daha düşük.<br />

Bu yıl (Ekim 2002-Eylül <strong>2023</strong>), iplikçilerin<br />

Hindistan yerel tüketiminin bir<br />

önceki pamuk yılına göre 1,8 milyon<br />

balya daha düşük olması bekleniyor<br />

ve bu da talep tarafındaki daralmaya<br />

işaret ediyor. Hindistan Jayalakshmi<br />

Textiles Genel Müdürü Velmurugan<br />

Shanmugam, Hindistan’da<br />

yeni pamuk sezonunun başlamasıyla<br />

birlikte pamuk stok durumunun iyi<br />

New cotton harvests are arriving in<br />

India and the High Plains of Texas.<br />

However, demand is weak compared<br />

to last year. On November<br />

14, 2022, Mumbai-based Cotton<br />

Association of India (CAI), released<br />

the 2022-23 cotton supply<br />

and demand in India. Cotton<br />

production in India during 2022-23<br />

(October 2022 to September <strong>2023</strong>)<br />

is estimated to be 34.4 million bales<br />

(170 Kgs/bale), while the total<br />

supply will be 38.78 million bales<br />

(170 Kgs/bale). The consumption is<br />

estimated to be about 30 million<br />

bales, which is lower than the<br />

previous year’s consumption.<br />

This year (Oct. 2002-Sep. <strong>2023</strong>),<br />

Indian domestic consumption by<br />

spinners is expected to be lower<br />

by 1.8 million bales compared to<br />

the previous cotton year, indicating<br />

the squeeze in the demand<br />

side. With the beginning of new<br />

cotton season in India, cotton<br />

stock situation is good stated<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


Kaynak Yaratın,<br />

İşbirlikleri Kurun ve<br />

İşinizi Geleceğe Hazırlayın<br />

Dünyanın en büyük uluslararası tekstil ve<br />

konfeksiyon teknolojileri fuarı<br />

1,600<br />

den fazla önde gelen<br />

tekstil teknolojisi<br />

üreticisinden kaynak<br />

yaratın ve canlı makine<br />

tanıtımlarını görün<br />

İşbirlikleri kurun<br />

ve işinizi dijital dönüşüm<br />

ve sürdürülebilirlikle<br />

büyütün<br />

Rekabetin önünde<br />

kalmak için işinizi sınıfının<br />

en iyisi çözümleri ile<br />

geleceğe hazırlayın<br />

ITMAconnect’e erişin<br />

- global tekstil camiası<br />

için tüm yıl aktif bir<br />

kaynak ve bilgi merkezi.<br />

Erken başvuru fiyatları 7 Mayısta sona eriyor<br />

Kayıt olmak için QR kodunu tarayın<br />

Etkinlik Sahibi Etkinlik Organizatörü<br />

CEMATEX Dernekleri<br />

T: +65 6849 9368<br />

E: info@itma.com<br />

ACIMIT (Italya)<br />

AMEC AMTEX (Ispanya)<br />

BTMA (Birleik Krallık)<br />

GTM (Hollanda)<br />

SWISSMEM (Isviçre)<br />

SYMATEX (Belçika)<br />

TMAS (Isveç)<br />

UCMTF (Fransa)<br />

VDMA (Almanya)<br />

Kayıt olmak için tarayın<br />

Bizimle Bağlantı n Kuru<br />

@ ITMA<strong>2023</strong>


60<br />

PANORAMA<br />

olduğunu belirtti. Velmurugan Shanmugam,<br />

“İplik talebi geçen yılın bu dönemine göre<br />

daha az,” diye ekledi. Haziran’dan Ekim<br />

2022’ye kadar beş ay boyunca Jayalakshmi<br />

Textiles’ta günlük pamuk ipliği üretimi, normal<br />

üretimlerinin sadece %60’ı kadar oldu ki, bu da<br />

talebin zayıf olduğunu doğruluyor.<br />

Lubbock merkezli Plains Cotton Growers,<br />

Inc.’in Saha Hizmetleri Direktörü Mark Brown,<br />

jeopolitik ve ekonomik senaryoların tekstil<br />

ve diğer temel olmayan ürünlere olan talebi<br />

etkilemede rol oynadığını belirtti. Benzer duygular<br />

Hindistan’daki endüstri liderleri tarafından<br />

da ifade edildi.<br />

Mumbai merkezli emtia araştırma şirketi Commtrendz<br />

Research’ün Direktörü Gnanasekar<br />

Thiagarajan, “Ürün talebi içler acısı,” dedi.<br />

Gnanasekar Thiagarajan, “Çin ipliklerinin<br />

Hindistan’da indirimli fiyatlara satılması ilginç,<br />

bu da Hindistan iplik sektörü üzerinde baskı<br />

oluşturuyor” diye ekledi.<br />

Yeni pazarlar keşfederek ve katma değerli<br />

ürünler geliştirerek pamuğa olan talebi artırmanın<br />

gerekliliğini vurguluyorum. Doğal bir<br />

elyaf olan pamuğun, ürün sürdürülebilirliği ile<br />

ilgili anlatacak iyi bir hikayesi var.<br />

Endüstri, ABD’nin önümüzdeki aylarda ılımlı<br />

olması beklenen faiz oranı artışının tekstil gibi<br />

ürünlere olan talebi artıracağını umuyor. Talepler,<br />

enerji durumu, enflasyon, Avrupa’daki siyasi<br />

gerilimler, ABD-Çin ilişkileri vb. birçok faktöre<br />

bağlı olan siparişlere dönüşmelidir.<br />

Bangladeş tekstil sektörü, yüksek enerji fiyatlarının<br />

yanı sıra temin edilebilirlik sorunlarından<br />

da etkileniyor.<br />

Velmurugan Shanmugam, General Manager<br />

of Jayalakshmi Textiles, India. “Yarn demand<br />

is less than what it was during this period last<br />

year,” added Velmurugan Shanmugam. For<br />

five months from June to October 2022, daily<br />

cotton yarn production at Jayalakshmi Textiles<br />

was only about 60% of normal production<br />

indicating weak demand.<br />

Geopolitical and economic scenarios are<br />

playing their part in influencing the demand<br />

of textile and other non-essential products,<br />

stated Mark Brown, Field Services Director of<br />

Lubbock-based Plains Cotton Growers, Inc.<br />

Similar sentiments have been expressed by<br />

industry leaders in India.<br />

“Product demand is pathetic,” stated Gnanasekar<br />

Thiagarajan, Director of Mumbai-based<br />

commodity research firm, Commtrendz Research.<br />

“It is interesting that Chinese yarns are<br />

available in India at discounted prices, adding<br />

pressure to the Indian spinning sector,” added<br />

Gnanasekar Thiagarajan.<br />

I have been emphasizing the need for enhancing<br />

the demand for cotton by exploring new<br />

markets and developing value-added products.<br />

Cotton being a natural fiber has a good<br />

story to tell regarding product sustainability.<br />

Industry is hoping that United States’ interest<br />

rate hike which is expected to moderate in the<br />

coming months will improve the demand for<br />

items like textiles. Enquires must be materialized<br />

as orders, which depend on lot of factors<br />

like energy situation, inflation, political tensions<br />

in Europe, U.S.-China relations, etc. Bangladesh<br />

textile sector is affected by high energy<br />

price as well as availability issues.<br />

Tüm gözler, önümüzdeki yıl dünyanın en kalabalık<br />

ülkesi olarak Çin’i geçmesi beklenen<br />

Hindistan’da. Hindistan, pamuk üretimi ve<br />

tekstil üretiminde baskın bir oyuncudur. Hindistan<br />

Hükümeti, Hindistan’ın tekstil tekliflerini<br />

ve kapasitesini artırmak için sentetik sektörünü<br />

büyümeye teşvik ediyor.<br />

All eyes are on India, which is expected to<br />

surpass China as the world’s most populated<br />

country in the next year. It is a dominant player<br />

in cotton production and textile manufacturing.<br />

Government of India is encouraging its<br />

synthetic sector to grow to enhance India’s<br />

textile offerings and capacity.<br />

Üç ülke tekstil alanında olduğu kadar jeopolitikte<br />

de baskın rol oynayacak. İzlenecek üçlü<br />

ABD, Çin ve Hindistan’dır.<br />

Three countries will play dominant role in geopolitics<br />

as well as the textile space. Trifecta to<br />

watch is the United States, China, and India.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


62<br />

PANORAMA<br />

Türkiye’nin makine üretimine<br />

FANUC’tan büyük destek<br />

Otomasyon endüstrisinde<br />

CNC kontrolör, robot ve<br />

makinelerin geliştirilmesine<br />

öncülük eden FANUC, bir ilke<br />

daha imza atarak Türkiye’deki<br />

yerli makine üreticilerinin<br />

partneri olacağı yeni<br />

projesini başlattı. Türkiye’nin<br />

<strong>2023</strong> yılındaki CNC makine<br />

üretiminin büyümesine yüzde<br />

7-8 oranında destek olacağı<br />

öngörülen “FANUC Yerli Makine<br />

Üreticisinin Yanında” projesi,<br />

yerli makine imalatçısının<br />

FANUC teknolojileri ile<br />

geliştirdiği yüksek teknolojili<br />

CNC makinelerin dünya<br />

piyasasındaki oranını artıracak.<br />

Tüm ürün gamında uygulanabilir sürekli iyileştirmeler<br />

yapmayı sürdüren Japon otomasyon devi<br />

FANUC, imza attığı projelerle de ilkleri gerçekleştirmeye<br />

devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de son<br />

yıllarda hızla büyüyen makine imalatının globaldeki<br />

rekabeti için FANUC Yerli Makine Üreticisinin<br />

Yanında projesini hayata geçiren firma, dünyanın<br />

en büyük CNC üreticisi olarak sahip olduğu bilgi<br />

birikimini ve teknolojiyi Türkiye’deki makine imalatçılarıyla<br />

paylaşacak. Yerli makine üreticisinin<br />

dünya sanayisindeki paylarını artırmalarına fayda<br />

sağlayacak proje, uzun süreli gerçekleştirilecek<br />

anlaşmalarla imalat sürecini sürdürülebilir ve<br />

verimli hale getirecek. Proje doğrultusunda son<br />

yıllarda hızla gelişen Türkiye’nin <strong>2023</strong> yılı makine<br />

üretiminde, FANUC’un desteği sayesinde büyümeye<br />

yüzde 7-8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.<br />

DÜNYADA İLK ÖRNEĞİ TÜRKİYE’DE UYGULAN IYOR<br />

Kendi alanında dünyada ilk kez hayata geçirilen<br />

proje için Türkiye’nin seçilmesinde hızla artış gösteren<br />

makine üretiminin önemli pay sahibi olduğunu<br />

vurgulayan FANUC Türkiye FA Departman Müdürü<br />

ve Avrupa Satış Koordinatörü E. Çağtay Güleç,<br />

“Sanayide üretimin devam edebilmesi için CNC<br />

makineleri üretimin en önemli olmazsa olmaz ve<br />

son derece önemli bir rol üstleniyor. Bunun yanı<br />

sıra eldeki verilere göre dünyada olduğu gibi<br />

Türkiye’de de takım tezgahına olan ihtiyacın her<br />

geçen gün arttığı görülüyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda<br />

da Türkiye’de gerçekleşen yerli makine üretim<br />

adetleri özellikle son 10 yıl içerisinde katlanarak<br />

yükselmiş durumda ve bu artış büyük bir ivme ile<br />

devam ediyor. Bununla birlikte son yıllarda yerli<br />

takım tezgahı üreten firma sayısı oldukça arttığı da<br />

göz önüne alındığında bu potansiyeli değerlendirmek<br />

için FANUC Yerli Makine Üreticisinin Yanında<br />

projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte yerli<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


64<br />

PANORAMA<br />

makine imalat sektörünü destekleyip üretim ve<br />

kalitenin sürdürebilirliğini sağlayacağız” dedi.<br />

YERLİ İMALATÇI, ÜRETTİĞİ MAKİNEYLE DÜNYANIN<br />

HER NOKTASINA ULAŞACAK<br />

Mevcut projeyle birlikte Türkiye’de yerli CNC makine<br />

üreten bütün firmalarla uzun süreli anlaşmalar<br />

yapmayı hedeflediklerini söyleyen Güleç, FANUC<br />

orta ve uzun vadeli hedeflerine dair şunları paylaştı:<br />

“Projemiz sayesinde yurt içi ve yurt dışından yatırımcılara<br />

gerekli yol haritası ve ihtiyaç olan üstün<br />

FANUC teknolojisini sunacağız. Bunun sonucunda<br />

da öncelikle Türkiye sanayisine ve yerli makine<br />

üretim sektörüne yeni katma değerler kazandıracağız.<br />

Ayrıca Türkiye’de üretilen makinelerin dünya<br />

sanayisinde tercih edilebilir duruma geldiğini ve<br />

bu üretimin FANUC partnerliği ile gerçekleştiğini<br />

dünyaya kanıtlayıp bu makinelerin tercih edilme<br />

oranlarını artırmak da öncelikli amaçlarımız arasında.<br />

Yerli üreticilerle yaptığımız bu anlaşmalar bir<br />

yıldan uzun süreli, üretimi tamamıyla kapsayan ve<br />

onların lehine bir yapıda olacak.”<br />

FANUC’UN BİLGİ BİRİKİMİ VE TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE<br />

SANAYİSİNE DEĞER KATACAK<br />

Dünya genelinde halihazırda 100’e yakın ülkeye<br />

satış gerçekleştiren yerli makine imalatçısının bu<br />

sayıyı FANUC’un yeni projesiyle artıracağını belirten<br />

Güleç, “Türkiye, coğrafi konumu dolayısıyla birçok<br />

avantaja sahip. Sahip olunan bilgi birikiminin<br />

yanında coğrafi avantaj da bazı global CNC takım<br />

tezgahı üreticilerinin Türkiye’de üretim yapmak<br />

için büyük yatırımlar yapmasının önünü açıyor. Bu<br />

gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda Türkiye’de<br />

üretimin hızla artacağına eminiz. Bu doğrultuda<br />

FANUC olarak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde<br />

yerli üreticinin global rekabetteki gücüne<br />

değer katacağız. Eminiz ki; Türkiye için bugün, dünden<br />

çok daha iyi ama gelecek bugünden daha iyi<br />

olacak. Yerli makine imalatında yer alan sanayicilerimizin<br />

geçmişte olduğu gibi gelecekte de FA-<br />

NUC Türkiye olarak yanlarında olacağız. Dünya’nın<br />

en büyük CNC üreticisi olarak sahip olduğumuz<br />

bilgi birikimini ve teknolojiyi yine ülkemiz sanayisine<br />

sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


66<br />

PANORAMA<br />

Pamuk Pazarı Esasları ve<br />

Fiyatlara Genel Bakış<br />

Cotton Market Fundamentals &<br />

Price Outlook<br />

SON FİYAT HAREKETLERİ<br />

Geçtiğimiz ayda referans fiyatların çoğu<br />

hafifçe geriledi.<br />

• Mayıs vadeli NY/ICE kontratı, Kasım ayından<br />

bu yana 78 - 88 cent/lb aralığını koruyan bandın<br />

alt sınırını test etti. Şubat ortasında 80 cent/<br />

lb’nin altına kıramayan fiyatlar, geçen ayın<br />

sonundan önce 85 cent/lb civarındaki seviyelere<br />

çıkarak Mart başına kadar 82 ila 85 cent/lb<br />

arasında işlem gördü.<br />

• <strong>2023</strong>/24 hasat yılına dair piyasa beklentilerini<br />

yansıtan Aralık vadeli NY/ICE kontratının<br />

fiyatları, Şubat ortasında 82 cent/lb’ye yakın<br />

değerlere düştü, ancak bunun dışında geçen<br />

ayın büyük bölümünde 85 cent/lb civarında<br />

yatay seyretti.<br />

• A Endeks geçen ayın büyük bölümünde bir<br />

dolar yakınlarında nispeten sabit kaldı, ancak<br />

Şubat ortasından bu yana 100 cent/lb’nin altındaki<br />

değerlere geriledi.<br />

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B) ile temsil edilen<br />

Çin fiyatları, Şubat başından Mart başına<br />

kadar düştü (107’den 101 cent/lb’ye) ve bir<br />

önceki ayda kaydettiği artışların çoğunu sildi.<br />

RMB/ton bazında değerler 15.900’den 15.600’e<br />

geriledi. RMB geçen ay USD karşısında 6,78’den<br />

6,93 RMB/USD’ye değer kaybetti.<br />

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)<br />

geçen ay biraz yükselerek 94’ten 97 cent/lb’ye<br />

çıktı. INR/candy bazında değerler 61.500’den<br />

62.400’e yükseldi. Hint rupisi 82 INR/USD civarındaki<br />

seviyelerde işlem gördü.<br />

• Pakistan fiyatları 97’den 88 cent/lb’ye düştü.<br />

Yerel bazda fiyatlar 22.000’den 20.000 PKR/<br />

mound’a indi. Pakistan rupisi döviz kurları geçen<br />

ay boyunca dalgalı seyretti ancak dönemi başladığı<br />

seviyeye yakın tamamladı (275 PKR/USD).<br />

ARZ, TALEP VE TİCARET<br />

Son ABD Tarım Bakanlığı raporunda küresel üretim<br />

rakamında küçük bir artışa (+719.000 balya<br />

ile 115,1 milyona) ve küresel işletme kullanım<br />

tahmininde küçük bir düşüşe (-555.000 balya<br />

ile 110,1 milyona) yer verildi. 2022/23 başlangıç<br />

stokları +878.000 balya artırıldı (86,1 milyona)<br />

ve bu değişiklikler 2022/23 kapanış stoklarına<br />

+2,1 milyon balyalık artış şeklinde yansıdı. ABD<br />

Tarım Bakanlığının 2022/23 için öngördüğü devir<br />

miktarı 91,1 milyon balyadır. 2019/20 (COVID)<br />

ve Çin’in rezervleri biriktirdiği dönem (2013/14-<br />

Recent price movement<br />

Most cotton benchmarks moved slightly<br />

lower over the past month.<br />

• The May NY/ICE contract tested the lower<br />

end of its range between 78 and 88 cents/lb,<br />

which has held values since November. After<br />

failing to break below 80 cents/lb in the middle<br />

of February, prices rebounded to levels<br />

near 85 cents/lb before the end of last month<br />

ant have traded between 82 and 85 cents/lb<br />

through early <strong>March</strong>.<br />

• Prices for the December NY/ICE contract,<br />

reflecting market expectations for the<br />

<strong>2023</strong>/24 crop year, dipped to values near 82<br />

cents/lb in the middle of February but otherwise<br />

traded sideways near 85 cents/lb for<br />

most of the past month.<br />

• The A Index was relatively stable near one<br />

dollar for much of the past month, but shifted<br />

to values below 100 cents/lb since the<br />

middle of February.<br />

• Chinese prices represented by the China<br />

Cotton Index (CC 3128B) decreased from<br />

early February to early <strong>March</strong> (from 107 to<br />

101cents/lb), erasing most of the gains made<br />

in the previous month. In terms of RMB/ton,<br />

values eased from 15,900 to 15,600. The RMB<br />

weakened against the USD over the past<br />

month, from 6.78 to 6.93 RMB/USD.<br />

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) increased<br />

slightly over the past month, from 94 to<br />

97 cents/lb. In terms of INR/candy, values rose<br />

from 61,500 to 62,400. The INR traded held at<br />

levels near 82 INR/USD.<br />

• Pakistani prices decreased from 97 to 88<br />

cents/lb. In domestic terms, prices fell from<br />

22,000 to 20,000 PKR/maund. Exchange rates<br />

for the PKR were volatile over the past month,<br />

but it finished the period near the same level it<br />

started (275 PKR/USD).<br />

Supply, demand & trade<br />

The latest USDA report featured a slight increase<br />

to the global production figure (+719,000<br />

bales, to 115.1 million) and a slight decrease to<br />

the global mill-use estimate (-555,000 bales, to<br />

110.1 million). 2022/23 beginning stocks were<br />

lifted +878,000 bales (to 86.1 million), and the net<br />

effect of these changes on 022/23 ending stocks<br />

was a +2.1million bale increase. The current<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


PANORAMA 67<br />

carryout projected by the USDA in 2022/23 is 91.1<br />

million bales. Outside of 2019/20 (COVID) and<br />

the period when China was massing reserves<br />

(2013/14-2015/16), this volume for 2022/23 is the highest<br />

on record. The current figure for the global<br />

stocks-to-use ratio is 82.8%, which also ranks as<br />

the highest in the modern era (at least back to<br />

1960) outside of 2019/20 and 2012/13-2015/16. At<br />

the country-level, the largest revisions to 2022/23<br />

production numbers included those for China<br />

(+1.0 million to 29.5 million), Australia (+500,000<br />

bales to 5.5 million), Uzbekistan (-200,000 bales to<br />

2.9 million), and India (-1.0 million to 24.5 million).<br />

For mill-use, the largest changes were for Turkey<br />

(-300,000 to 7.7 million), Pakistan (-200,000 to<br />

8.6 million), Uzbekistan (+150,000 to 2.9 million),<br />

Bangladesh (-100,000 bales to 8.1 million), and<br />

Indonesia (-100,000 to 1.9 million). The global trade<br />

forecast was lowered -865,000 bales to 39.6<br />

million. For imports, the largest changes included<br />

those for China (-250,000 bales to 7.5 million),<br />

Bangladesh (-200,000 to 7.7 million), Pakistan<br />

(-200,000 to 4.3 million), Indonesia (-100,000 to<br />

1.8 million), and Turkey (-100,000 to 4.2 million).<br />

For exports, the largest changes were for Brazil<br />

(-300,000 to 7.7 million), India (-300,000 to 2.2<br />

million), and Argentina (-100,000 to 500,000).<br />

2015/16) dışında, 2022/23 için bu hacim rekor<br />

seviyede sayılır. Küresel stok-kullanım oranı<br />

için mevcut rakam %82,8 olup bu da 2019/20<br />

ve 2012/13-2015/16 dışında modern çağın (en<br />

azından 1960’a kadar) en yüksek seviyesidir. Ülke<br />

bazında 2022/23 üretim rakamlarına en büyük<br />

revizyonlar Avustralya (+500.000 balya ile 5,5<br />

milyona), Çin (+1,0 milyon ile 29,5 milyona), Hindistan<br />

(-1,0 milyon ile 24,5 milyona) ve Özbekistan<br />

(-200.000 balya ila 2,9 milyona) için yapıldı.<br />

İşletme kullanımında en büyük değişiklikler ise<br />

Bangladeş (-100.000 balya ile 8,1 milyona), Endonezya<br />

(-100.000 balya ile 1,9 milyona), Pakistan<br />

(-200.000 balya ile 8,6 milyona), Türkiye (-300.000<br />

balya ile 7,7 milyona) ve Özbekistan (-150.000<br />

balya ile 2,9 milyona) için yapıldı. Küresel ticaret<br />

tahmini -865.000 balya düşürülerek 39,6 milyona<br />

geriledi. İthalat bazında yapılan en büyük<br />

değişiklikler arasında Çin (-250.000 balya ile 7,5<br />

milyona), Bangladeş (-200.000 balya ile 7,7 milyona),<br />

Pakistan (-200.000 balya ile 4,3 milyona),<br />

Endonezya (-100.000 balya ile 1,8 milyona) ve<br />

Türkiye (- 100.000 balya ila 4,2 milyona) yer alıyor.<br />

İhracat bazındaki en büyük değişiklikler ise Brezilya<br />

(-300.000 balya ile 7,7 milyona), Hindistan<br />

(-300.000 balya ile 2,2 milyona) ve Arjantin’de<br />

(-100.000 balya ile 500.000’e) gerçekleşti.<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


68<br />

PANORAMA<br />

FIYATLARA BAKIŞ<br />

Şubat ayı sonlarında düzenlediği Yıllık Görünüm<br />

Forumunda, ABD Tarım Bakanlığı yaklaşan<br />

<strong>2023</strong>/24 hasat yılı için kısmi bir ön tahmin seti<br />

yayınladı. Önümüzdeki hasat yılında küresel<br />

üretim açısından anlamlı bir değişiklik öngörülmüyor<br />

(-100.000 balyalık fark ile 2022/23’teki<br />

115,1 milyon balyadan <strong>2023</strong>/24’te 115,0 milyon<br />

balyaya). Pamuk fiyatları tarihsel ortalamaların<br />

üzerindeki seviyelerde bulunmasına rağmen,<br />

başta mısır ve soya fasulyesi olmak üzere<br />

ekim alanı için pamukla rekabet edebilecek<br />

mahsullerdeki artışlara ayak uyduramadı.<br />

Sonuç olarak, Çin, Hindistan, ABD, Türkiye ve<br />

Batı Afrika da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde<br />

ekim alanlarının azalması bekleniyor. Bununla<br />

birlikte, 2022/23’te hava şartları ve zararlılar ile<br />

ilgili yaşanan sorunlar, ekilen dönümlerin her<br />

zaman hasat edilen dönümlere dönüşmediğini<br />

gösterdi. Daha düşük ekim alanlarına rağmen,<br />

ABD (2022/23’te kuraklık), Pakistan (sel),<br />

Avustralya (sel) ve Batı Afrika (zararlılar) gibi<br />

ülkelerde ortalama şartlara dönülmesine dayanan<br />

varsayımlar, üretimin <strong>2023</strong>/24’te daha<br />

yüksek olacağı beklentisinin ana nedenidir. Bu<br />

kazanımların daha düşük ekim alanı etkilerini<br />

telafi etmesi ve bu hasat yılında yüksek verim<br />

elde eden ülkelerin (örn. Çin ve Türkiye) trende<br />

dönmeleri beklenmektedir. Volatilite, COVID’in<br />

başlangıcından bu yana piyasa bilançosunun<br />

talep tarafına hakim oldu. <strong>2023</strong>/24 için ABD<br />

Tarım Bakanlığı, işletme kullanımında nispeten<br />

büyük bir artış olacağını öne sürüyor (+5,4 milyon<br />

balya ile 115,5 milyona). Bu artışın, pamuk<br />

tedarik zinciri boyunca talebi keskin bir şekilde<br />

düşüren mevcut stok ayarlamaları sonrasında,<br />

siparişlerdeki toparlanmadan kaynaklanması<br />

bekleniyor. Bu tahminlerin net sonucu, <strong>2023</strong>/24<br />

kapanış stoklarının biraz düşeceği öngörüsüdür<br />

(-500.000 balyalık düşüş ile, 2022/23 stokları<br />

güncel rakamına uygulandığında 89,6 milyona).<br />

Yüksek Çin rezervleri (2013/14-2015/16) ve<br />

2019/20 (COVID) dönemi dışında, bu hacim rekor<br />

seviyelerin en üstlerinde yerini alacaktır. Bu<br />

erken bakış açısı ile, yaklaşan hasat yılı öncesinde<br />

yapılan bu tahminlerle her zaman önemli<br />

ölçüde belirsizlik söz konusudur. Ancak, 2022/23<br />

için belirsizlik seviyesi normalden daha yüksek.<br />

Küresel ekonominin eğrisi büyük gibi görünüyor.<br />

En son yayınlanan veriler, enflasyonun henüz<br />

iyileşmediğini gösteriyor, bu da faiz oranlarının<br />

daha da yükselmesi gerektiği anlamına<br />

gelebilir. Bu arada, işgücü piyasalarının dirençli<br />

olduğu kanıtlandı, tüketiciler hala teşviklerden<br />

tasarruf ediyor ve COVID acil bir tehdit olmaktan<br />

çıktı. Jeopolitik gelişmeler bilinemez ancak<br />

etkili olabilir. Son yıllarda hava şartlarının da<br />

değişken olduğu kanıtlandı. İklim tahmincileri,<br />

La Nina’nın El Nino’ya geçiş yapıyor olabileceğini<br />

belirtiyor. El Nino, Batı Teksas dahil olmak<br />

üzere birçok alanda La Nina altında yaygın<br />

olan koşulların tersine çevrilmesiyle ilişkilendirilir.<br />

Mahsul gelişimine bağlı olarak hava modellerindeki<br />

herhangi bir değişikliğin zamanlaması,<br />

hasat görünümünü şekillendirecektir.<br />

Price outlook<br />

The USDA released a preliminary partial set of<br />

forecasts for the upcoming <strong>2023</strong>/24 crop year<br />

at their Annual Outlook Forum in late February.<br />

No meaningful change is forecast for<br />

global production next crop year (-100,000<br />

bales, from 115.1 million in 2022/23 to 115.0<br />

million bales in <strong>2023</strong>/24). While cotton prices<br />

have held at levels above historical averages,<br />

they have not kept pace with increases<br />

for crops that can compete with cotton for<br />

acreage, notably corn and soybeans. As a<br />

result, planted acreage is expected to decrease<br />

across a range of locations, including<br />

China, India, the U.S., Turkey, and West Africa.<br />

However, weather and pest-related issues in<br />

2022/23 underlined that planted acres do not<br />

always translate into acres harvested. With<br />

lower planted acreage, assumptions of a<br />

return to average conditions in countries like<br />

the U.S. (drought in 2022/23), Pakistan (flooding),<br />

Australia (flooding), and West Africa<br />

(pests) are the main reason production is<br />

expected to be higher in <strong>2023</strong>/24. These gains<br />

are expected to offset the effects of lower<br />

acreage and a return to trend for countries<br />

with strong yields this crop year (e.g., China<br />

and Turkey). Volatility has dominated the<br />

demand side of the market balance sheet<br />

since the onset of COVID. In <strong>2023</strong>/24, the<br />

USDA suggests a comparatively large increase<br />

in mill-use (+5.4 million bales to 115.5<br />

million). The addition is expected to result<br />

from a recovery in order placement following<br />

the current inventory adjustment, which has<br />

sharply lowered demand throughout the<br />

cotton supply chain. The net result from these<br />

projections is that <strong>2023</strong>/24 ending stocks are<br />

forecast to decrease slightly (-500,000 bales,<br />

to 89.6 million when applied to the current<br />

figure for 2022/23 stocks). Outside of the period<br />

of high Chinese reserves (2013/14-2015/16)<br />

and 2019/20 (COVID), this volüme would rank<br />

among the highest on record. From this early<br />

standpoint, ahead of an upcoming crop<br />

year, a significant degree of uncertainty is<br />

always associated with these forecasts. For<br />

2022/23, the level of uncertainty is higher<br />

than usual. The trajectory of the global economy<br />

looms large. The latest data releases<br />

indicate inflation has yet to be cured, which<br />

may mean interest rates will have to climb<br />

higher. Meanwhile, labor markets have proven<br />

resilient, consumers still have savings from<br />

stimulus, and COVID has faded as a pressing<br />

threat. Geopolitical developments are<br />

unknowable but may prove influential. The<br />

weather also has proven volatile in recent years.<br />

Climate forecasters indicate that La Nina<br />

may be transitioning to El Nino. El Nino is associated<br />

with a reversal in conditions common<br />

under La Nina in many areas, including West<br />

Texas. The timing of any changes in weather<br />

patterns relative to crop development will<br />

shape the harvest outlook.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


70 MAKALE<br />

Konfeksiyon<br />

işletmesi dikim<br />

bölümünde<br />

zaman etüdü<br />

tekniği<br />

kullanılarak<br />

verimlilik analizi<br />

çalışması<br />

1. BÖLÜM<br />

Tercan Kemal Beyaz<br />

Akar <strong>Tekstil</strong>, Ar-Ge Merkezi<br />

Yağmur Uğurlu<br />

Akar <strong>Tekstil</strong>, Ar-Ge Merkezi<br />

ÖZET<br />

<strong>Tekstil</strong> ve konfeksiyon işletmeleri verimlilik düzeylerini<br />

tespit edebilmek, verimlilik oranlarını artırmak<br />

ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla verimlilik<br />

ölçümleri yapmaktadır. Kaynakları iyi kullanabilmek<br />

ve verimliliği artırmak için kullanılabilecek en<br />

etkili araçlardan birisi İş Etüdü Metodudur. İş Etüdü<br />

Metodu sadece verimliliği artırmak için değil, üretim<br />

planlanması ve hat dengeleme problemleri<br />

alanlarında da kullanılmıştır. Gün geçtikçe zorlaşan<br />

rekabet koşulları, işletmeleri istenen kalitedeki<br />

ürünü daha kısa zamanda ve daha düşük<br />

maliyetle üretmeye zorlamaktadır. İş ve zaman<br />

analizi, üretim hattının en ayrıntılı şekilde incelenerek<br />

değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.<br />

Böylece hat dengelemesi, yerleşim düzeni ve kritik<br />

noktaların tespiti yapılarak sorunların nasıl çözüleceğine<br />

yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu<br />

çalışmada, dikimhane bölümünde üretim mühendisleri<br />

tarafından zaman etüdü çalışması yapılarak<br />

her operasyonun standart zamanları oluşturulmuştur.<br />

Bununla birlikte bantta dikilen her model için<br />

hat dengeleme çalışması yapılmıştır. Model süreleri<br />

oluşturulmuştur. Günlük üretim hedefleri verilmiştir.<br />

Hat dengeleme çalışmalarının yanında makina<br />

yerleşim planları oluşturulmuş iş akış şemaları çizilmiştir.<br />

Yapılan çalışmanın doğruluğunu teyit etmek<br />

için üretim sahasında bulunan dikim bandı 4 ay<br />

boyunca takip altına alınmıştır. Alınan sonuçların<br />

sonunda performans ölçümü yapılıp yetkinlik planları<br />

oluşturulmuştur. Elde ettiğimiz veriler ile verimlilik<br />

ölçümü ve analizleri gerçekleştirilmiştir.<br />

Anahtar Kelimeler: zaman etüdü, verimlilik,<br />

performans, standart zaman, hat dengeleme,<br />

dikim, konfeksiyon sektörü.<br />

GİRİŞ<br />

Günümüzde küreselleşen dünya ve teknolojide<br />

yaşanan gelişmeler işletmeleri değişime mecbur<br />

kılmaktadır. Bu durum rekabeti artırmış ve işletmeler<br />

her konuda kendini yenileme yoluna gitmektedir.<br />

Tüm sektörlerde olduğu gibi bütün bu gelişmeler<br />

tekstil ve yan sektörlerini de etkilemektedir. <strong>Tekstil</strong>in<br />

bir diğer sektörü olan hazır giyim sektörü ise üretim<br />

adedini esas alarak faaliyet gösteren, emek yoğun<br />

bir sektördür ve en yüksek verimliliği hedefleyerek<br />

maliyetleri düşürmeye çalışmaktadır. En yüksek<br />

verimliliğe ulaşılmaya çalışılan bu sektörde; tüm<br />

işlerde iş akış planlarının hazırlanması ve bu işlerin<br />

ne kadar sürede yapılması gerektiği oldukça<br />

önemli hâle gelmektedir [1]. Konfeksiyon sektörü<br />

sürekli değişebilen yapısıyla dinamik bir sektördür.<br />

Hammadde, yardımcı madde ve model yapısının<br />

kısa sürede değişimi ile üretimin devamlılığı kolaylıkla<br />

sağlanabilmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi<br />

tarafından açıklanan verilere göre, 2014 yılında Türkiye’den<br />

18,7 milyar dolar değerinde hazır giyim ve<br />

konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Ocak-Haziran 2018<br />

döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


MAKALE<br />

71<br />

ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre %7,7 artış ile<br />

8,8 milyar dolar olmuştur. Zaman faktörünün küresel<br />

pazarlarda bir rekabet unsuru olarak değerlendirilmesi,<br />

işletmelerin üretim planlama ve yönetim faaliyetlerine<br />

zaman esaslı bir temel kazandırmaktadır.<br />

Değişen ve gelişen müşteri istek ve beklentilerinin<br />

odağında çok çeşitli modellerdeki siparişler, hızlı bir<br />

sevkiyat, yüksek kalite ve düşük maliyet gibi değişik<br />

faktörler yer almaktadır. Bu faktörlerin etkin yönetimi<br />

tüm üretim kaynaklarının ve zamanın en üst<br />

düzeyde verimliliği ile mümkündür. Bu bağlamda<br />

konfeksiyon üretiminde zaman verimliliğini artıracak<br />

çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi<br />

bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir [4].<br />

Verimlilik, girdi ile çıktının oranı olarak tanımlanmaktadır.<br />

Bir kurumun verimliliğini etkileyen etmenler<br />

oldukça fazladır ve hiçbir etmen diğerlerinden<br />

bağımsız değildir. İşletmelerde verimliliği artırma sorunu<br />

eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılması ile<br />

çıktıyı artırma şeklinde değerlendirilmektedir. Eldeki<br />

kaynaklar ; en basit tanımla, malzeme (hammadde<br />

ve sarf malzemeler) , personel (emek), donanım<br />

(makineler vb. gibi) ve metot (üretim şekli, servis vb.<br />

gibi) şeklindedir. Yüksek verimlilik, aynı miktarda<br />

kaynaklarla daha çok üretmek ya da aynı girdiyle<br />

daha çok çıktı üretmektir [5]. Verimlilik genel olarak<br />

üretim süreci sonunda elde edilenlere bu sonucu<br />

elde etmek için üretim sürecine alınanlar, bir başka<br />

deyişle çıktılarla girdiler arasındaki bir katsayı, bir<br />

orandır. Çıktılarla girdiler arasındaki oranın fiziksel<br />

ya da parasal ifade edilişidir. Montaj hatları, üretimi<br />

yapılan iş parçalarının bir istasyondan diğerine<br />

hareket etmesiyle meydana gelen sistemlerdir. İş<br />

parçası üzerinde yapılması gereken görevlerin istasyonlara<br />

ataması yapılarak, istasyonlardaki her bir işçinin<br />

iş parçaları üzerinde daima aynı işlemleri yapması<br />

sağlamaktadır. Böylece üretim ortamındaki<br />

zaman ve iş gücü kaybı ortadan kaldırılmış veya en<br />

aza indirilmiş olmaktadır. Görevler arasındaki öncelik<br />

ilişkileri dikkate alınarak istenen bir performans<br />

ölçütünü en iyi şekilde görevlerin istasyonlara atanmasına<br />

montaj hattı dengeleme adı verilmektedir.<br />

Bu performans ölçütleri genellikle istasyon sayısının<br />

veya çevrim süresinin en küçüklenmesidir. Montaj<br />

hattı dengeleme çalışmaları model sayısı yönünden<br />

tek modelli, çok modelli ve karışık modelli;<br />

yerleşim düzeni yönünden düz hatlar, U-tipi yerleşim<br />

ve paralel hatlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. İşin<br />

yapısına göre ise manuel ya da otomatik olarak ikiye<br />

ayrılmaktadır. Manuel hatlarda ürün son istasyona<br />

ulaşana kadar ve bir ürün olarak çıkana kadar<br />

çoklu istasyonlar vardır. Her istasyonda toplam iş yükünün<br />

bir bölümü, bir veya daha çok işçi tarafından<br />

yapılmaktadır. İnsan unsurunun ön planda olduğu<br />

bu çeşit montaj hatlarında dengeleme yaparken,<br />

otomatik hatlara göre daha çeşitli kriterleri dikkate<br />

almak gerekmektedir [7]. Bu çalışmada Akar<br />

<strong>Tekstil</strong> Firmasında iş etüdü çalışması yapılmıştır. Bu<br />

kapsamda standart zamanlar, yetkinlik planları, hat<br />

dengeleme çalışmaları gerçekleşmiştir. Çalışmada<br />

amaç, konfeksiyon işletmelerinde seçilmiş bir ürün<br />

üretimdeki tüm işlerin dizgisel olarak kaydedilmesi<br />

ve verimsiz sürelerin ortadan kaldırılması araştırmasıdır.<br />

Aynı zamanda firma bünyesinde bulunmayan<br />

yetkinlik planları oluşturulup üretimin daha planlı<br />

ilerlemesi sağlanacaktır. Firmanın iç üretiminde<br />

standart zamanlar dosyası oluşturularak bantlara<br />

verilen modeller için referans oluşturulacaktır.<br />

MATERYAL METOD<br />

1.1. Materyal<br />

Bu çalışmada etüt edilen iş 800 üzerinde makine<br />

operatörü bulunan konfeksiyon işletmesinde<br />

gerçekleştirilmiştir. İşletmede günlük çalışma süresi<br />

8 saat ve haftada 1 gün tatil yapılmaktadır. Bu<br />

işletmede planlama birimi, müşteri temsilcisi birimi,<br />

modelhane birimi, aksesuar satın alma birimi,<br />

kumaş satın alma birimi, kesimhane birimi, dikimhane<br />

birimi, paketleme birimleri bulunmaktadır. Bu<br />

çalışma dikimhane bölümünde gerçekleştirilmiştir.<br />

İşletme de mevcutta 17 adet bant olup bantlarda<br />

ortalama 35 makine operatörü ve 3 ayakçı bulunmaktadır.<br />

Her bantta 1 usta ve usta yardımcısı da<br />

mevcuttur. Pilot bant seçilip 4 ay boyunca bandın<br />

diktiği modeller ve verimliliği takibe alınmıştır.<br />

Aşağıdaki tablo 7 de dikimhane bölümünde kullanılan<br />

makine çeşitleri gösterilmektedir. (Tablo 7)<br />

1.2. Metod<br />

Seçilen konfeksiyon işletmesinin dikimhane bölümünde<br />

iş etüdü tekniklerinden zaman etüdü<br />

tekniği uygulanmıştır. Belirlenen pilot bant ile ilgili 4<br />

ay boyunca dikilen modellerin tüm prosesleri tespit<br />

edilip kayıt altına alınmıştır. İşletmenin mevcutta<br />

dikimhane bölümünde kullanılan makinaların listesi<br />

çıkartılmıştır. Etkilenebilen hareketler etüt edilip ve<br />

her harekete ait standart süreler belirlenmiştir. Buradaki<br />

amaç, doğrudan gözlemlere gerek olmadan<br />

çeşitli hareketler için önceden belirlenmiş olan<br />

zaman standartlarından yararlanarak çeşitli işlerin<br />

yapılması için gereken zamanı saptamak amacıyla<br />

kullanılmaktadır. Öncellikle standart zamanlar dosyası<br />

oluşturmak için operasyon bazlı süre ölçümleri<br />

gerçekleştirilmiştir. Kronometre ile zaman ölçümünde<br />

temel prensip iş akışının etütçü tarafından<br />

gözlemlenmesidir. İş etütçüsü bu gözlemi yaparken<br />

MART | MARCH | <strong>2023</strong> TEKSTİL & TEKNİK


72 MAKALE<br />

Aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:<br />

Üretim Hedefi = Planlanan Kişi Yükü x<br />

Çalışma Saati (dk) / Model Süresi<br />

Saatlik Sayı = Üretim Hedefi / Çalışma Saati (dk) / 60<br />

Operasyon Saatlik Sayı = 60 / Standart Süre<br />

Kişi Yükü = Üretim Hedefi x Standart Süre /<br />

Çalışma Saati (dk) (Şekil 6)<br />

bir zaman ölçme aleti (kronometre) ve zaman ölçü<br />

formu kullanmıştır. Etütçü ölçüm yaparken izlediği<br />

hareketlere randıman tahmini gerçekleştirmiştir. Bu<br />

şekilde Standart zamanlar dosyası oluşturulmuştur.<br />

Daha sonra modeller operasyonlarına ayrılıp<br />

belirlenen standart zaman dosyalarından veriler<br />

çekilerek model süreleri oluşturulmuştur. Model<br />

sürelerine göre operasyon özelinde modellerin<br />

hat dengeleme, makine yerleşim planı ve iş akış<br />

şemaları yapılmıştır. Belirlenen model sürelerine<br />

göre banda günlük üretim hedefi ve saatlik üretim<br />

hedefleri verilmiştir. Gerçekleşen verilere göre<br />

verimlilik analizi yapılmıştır. (Tablo 8)<br />

İşin mevcut çalışma metoduyla yapılışına dair<br />

bilgilerin kaydı aşamasında işlere ait bilgilerin sistematik<br />

bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla<br />

çeşitli formlar oluşturulmuştur. Kronometre ile etüt<br />

uzmanı aşağıdaki şekil 4 de 20 hareketi ölçümleyip<br />

randıman tahmini gerçekleştirmiştir. (Şekil 4)<br />

Hareketin belirlenen süresinin doğruluğunu teyit<br />

etmek için aşağıdaki şekil 5 de bulunan formu<br />

kullanarak 1 saat gözlem gerçekleştirilmiştir. Birim<br />

zaman ve 1 saat sonucunda çıkan veri tutuyor ise<br />

standart zamanlar dosyasına eklenmiştir. (Şekil 5)<br />

Modellerin bantta dikimine ait bant dengeleme<br />

formu aşağıdaki şekil 6 da verilmiştir. Bant dengeleme<br />

formuna göre model operasyonlarına<br />

ayrılmıştır. Önceden saptanan birim zamanlar<br />

dosyasından veriler çekilerek model için bir bant<br />

dengeleme planı oluşturulmuştur. Birim zamanlara<br />

göre her bir operasyona kişi yükleri ortaya<br />

çıkmaktadır. Kişi yüklerine göre personel ataması<br />

gerçekleştirilmiştir. Buna göre hat oluşturulmuştur.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


74 MAKALE<br />

Desimal dakika, desimal dakikalar sisteminde<br />

gözlemler santidakika (CM) cinsinden kaydedilir,<br />

sürelerin dakika karşılıkları hesaplanmaktadır. Dakikanın<br />

desimal ifadeleri çoğu çalışma için daha uygun<br />

olmaktadır. Desimal dakikalı kronometreler 0-100<br />

arasında bölümlenmiş olup ibre dakikada bir turunu<br />

tamamlamaktadır. Böylelikle kayıt ve hesaplama kolaylığının<br />

yanı sıra ölçümleri saniye ile ifade etmekten<br />

daha detaylı sonuçlar elde edilmektedir. Tablası 100<br />

eşit parçaya bölünmüş olan desimal dakikalı kronometrenin<br />

her bölümlenmesi 0,01 dakikaya eşittir.<br />

BULGULAR VE TARTIŞMA<br />

Etüt uzmanı tarafından kronometre ile metod kısmında<br />

verilen şekil 17 deki forma uygun olarak zaman<br />

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Formda belirtilen<br />

Oluşturulan bant dengeleme formuna göre<br />

aşağıdaki şekil 7 de yer alan forma göre iş akış<br />

şeması oluşturarak üretim hattının yönlendirilmesi<br />

gerçekleştirilmiştir. (Şekil 7)<br />

Kişi yükleri sonucu ortaya çıkan operatör sayısına<br />

göre operasyon özelinde kullanılacak<br />

makine sayıları da ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki<br />

şekil 8 de formu kullanarak makina yerleşim<br />

planı oluşturulmuştur. (Şekil 8)<br />

Pilot bantta 4 ay boyunca dikilen modellerin isimleri<br />

aşağıdaki gibidir; • Bubble Top • Egret Boho<br />

Blouse • Arızona Tee S9 • Chıara Body • Connıe<br />

Culotte • Gınger • Flamingo • Tına Mını Skırt<br />

Pilot seçilen bantta 4 ay boyunca dikilen modellerin<br />

teknik çizimleri şekil 9, şekil 10, şekil 11 , şekil<br />

12, şekil 13, şekil 14 ve şekil 15 de gösterilmektedir.<br />

Çalışmada hanhart kronometresi kullanılmıştır.<br />

Şekil 16 da gösterilmektedir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


“İşi profesyonellerine bırakın”<br />

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ<br />

‘nin matbaası<br />

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”<br />

Termal Kalıp<br />

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş<br />

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli<br />

baskı sağlayan özel bir kalıptır.<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Detaylar İçin:<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com<br />

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)<br />

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler<br />

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,<br />

yüksek tirajlı baskılara uygun,<br />

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)<br />

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)<br />

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza<br />

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE<br />

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Detaylar İçin:


76 MAKALE<br />

işlem basamaklarını doğru ölçümlemeyi yapacak<br />

şekilde adımlara ayırmaktadır. İzlemeyi bitirdikten<br />

sonra 20 adet ölçümleme sonucu belirlenmiştir.<br />

Daha sonra randıman tahmini yapılıp operasyonun<br />

gerçekleşme süresi bulunmuştur. Aşağıda zaman<br />

etüt çalışmalarının sonuçları gösterilmektedir.<br />

Yan çatma operasyonunu incelendiğinde, şekil<br />

17 de gösterilen, işlem süprem kumaşta gerçekleşmektedir.<br />

Operasyon iki adıma ayrılmaktadır.<br />

Operasyon etiketli ve 85 cm operasyon özelliğine<br />

sahiptir. %85 randıman tahmini ile 0,53 saniyede<br />

gerçekleştiği görülmektedir.<br />

Kol ağzı büzgü operasyonu incelendiğinde, şekil<br />

18 de gösterilen işlem futter kumaşta gerçekleşmektedir.<br />

Operasyon iki adıma ayrılmaktadır.<br />

Operasyon silikonlu ve 10 cm özelliğine sahiptir.<br />

%95 randıman tahmini ile 0,11 saniyede gerçekleştiği<br />

görülmektedir.<br />

Kemer takma operasyonu incelendiğinde, şekil 19<br />

de gösterilen işlem futter kumaşta gerçekleşmektedir.<br />

Operasyon iki adıma ayrılmaktadır. Operasyon<br />

60 cm özelliğine sahiptir. %90 randıman tahmini<br />

ile 0,77 saniyede gerçekleştiği görülmektedir.<br />

Ara çatma operasyonu incelendiğinde, şekil 20 de<br />

gösterilen işlem futter kumaşta gerçekleşmektedir.<br />

Operasyon iki adıma ayrılmaktadır. Operasyon tek<br />

taraf özelliğine sahiptir. %95 randıman tahmini ile<br />

0,22 saniyede gerçekleştiği görülmektedir. Yapılan<br />

zaman etütleri çalışması sonrası doğruluğunu tespit<br />

etmek için follow up çalışması gerçekleşmiştir. 1<br />

saat gerçekleştirilen işlem sonrası aşağıdaki şekil 21<br />

de gösterildiği gibi standart zamanlar dosyası oluşturulmuştur.<br />

Standart zamanlar dosyası operasyon<br />

kodu, segment, operasyon numarası, operasyon<br />

adı, form numarası, form tanımı, standart zaman<br />

süresi ve makine bilgisi gibi özellikleri gösteren bir<br />

tablo oluşturulmuştur. Zaman etüdünde saptanan<br />

veriler standart zamanlar tablosuna aktarılmıştır.<br />

Yukarda gösterilen şekil 21 deki standart zamanlar<br />

tablosundan 4 ay boyunca takip edilen modellerin<br />

hat dengeleme çalışmaları için tablo da<br />

bulunan veriler referans alarak oluşturulmuştur.<br />

Modellerin hat dengeleme, makine yerleşim planı<br />

ve iş akış şemaları aşağıda gösterilmektedir.<br />

(Şekil 22) 4 ay boyunca takip edilen bantta<br />

dikilen model olan bubble top modeli incelendiğinde,<br />

model süresi 6,84 olup %89 hat doluluk<br />

oranı ile banda günlük üretim hedefi olarak 2198<br />

adet verilmiştir. Saatlik üretim hedefi bant 485<br />

dk çalıştığını düşündüğümüzde 272 adede denk<br />

gelmektedir. Bu veriler göz önünde tutulduğunda,<br />

17 gün boyunca bant bubble top modelinden<br />

toplamda 37 bin 333 adet ürün dikilmiştir.<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong>


78 MAKALE<br />

incelendiğinde, model süresi 12,01 olup %87 hat<br />

doluluk oranı ile banda günlük üretim hedefi<br />

olarak 1373 adet verilmiştir. Saatlik üretim hedefi<br />

bant 485 dk çalıştığını düşündüğümüzde 170<br />

adede denk gelmektedir. Bu veriler göz önünde<br />

tutulduğunda, 7 gün boyunca bant, egret boho<br />

blouse modelinden toplamda 7 bin 125 adet<br />

ürün dikilmiştir. Günlük 1017 adet dikim gerçekleşmiştir.<br />

%74 performans ile ürün dikilmiştir. Bu ürün<br />

dikilirken toplamda 236 makine operatörü görev<br />

almıştır. Gün bazında değerlendirdiğinde, 34<br />

makine operatörüne denk gelmektedir.<br />

Günlük 2196 adet dikim gerçekleşmiştir. %99<br />

performans ile ürün dikilmiştir. Bu ürün dikilirken<br />

toplamda 576 makine operatörü görev almıştır.<br />

Gün bazında değerlendirdiğinde, 34 makine<br />

operatörüne denk gelmektedir.<br />

Bant, yukarıdaki şekil 23 de gösterilen iş akış şemasına<br />

göre ilerlemiştir. Dikim bu şekilde gerçekleşmiştir.<br />

(Şekil 24) Bant, yukarıda gösterilen makine yerleşim<br />

planına uygun şekilde kurulmuştur. Dikim bu<br />

şekilde gerçekleşmiştir.<br />

(Şekil 25) 4 ay boyunca takip edilen bantta<br />

dikilen model olan egret boho blouse modeli<br />

TEKSTİL & TEKNİK MART | MARCH | <strong>2023</strong><br />

Devamı gelecek sayıda...


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU<br />

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................<br />

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................<br />

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................<br />

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................<br />

One year EURO 480<br />

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 600 TL.<br />

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ<br />

Check is enclosed / Çek ektedir.<br />

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.<br />

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.<br />

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.<br />

Credit card no / Kredi kartı no :<br />

Security number / Güvenlik numarası :<br />

Name of the card holder<br />

Kart sahibinin adı-soyadı<br />

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................<br />

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard<br />

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................<br />

YURTİÇİ BANKA<br />

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

GARANTİ BANKASI<br />

GÜNEŞLİ ŞUBESİ<br />

ŞUBE KODU: 295<br />

HESAP NO: 6293152<br />

IBAN NO:<br />

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52<br />

BANK ACCOUNT NO ( EURO )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073622<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22<br />

BANK ACCOUNT NO ( USD )<br />

İSTMAG MAGAZİN<br />

GAZETECİLİK YAYINCILIK<br />

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

TURKIYE GARANTI BANKASI<br />

GÜNEŞLİ BRANCH<br />

Bank account: 9073623<br />

Swift code: TG BATRIS XXX<br />

Branch code: 295<br />

IBAN NO:<br />

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY<br />

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


professionalism<br />

speaks...<br />

YOUR LINK TO THE BEST TEXTILE MARKET<br />

SINCE 1985 TO <strong>2023</strong><br />

ISSN 2148-9254<br />

OCAK JANUARY <strong>2023</strong><br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

OCAK JANUARY <strong>2023</strong><br />

38<br />

years<br />

www.tekstilteknik.com.tr<br />

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.<br />

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE<br />

Tel: +90 212 454 22 22 | Fax: +90 212 454 22 93 | web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


KORNIT ATLAS MAX ile<br />

DÜNYANIZI DEĞİŞTİRİN!<br />

Minimum Maliyet/Yüksek Baskı Teknolojisi<br />

XDI Baskı Teknolojisi ile Benzersiz 3D Baskı Efekti<br />

Düşük İşletme Maliyetleri ile Sürdürülebilir Seri Üretim<br />

MatSet Güvencesi ile<br />

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.<br />

• İstanbul, Tel: 0212 270 05 95 • İzmir, Tel: 0232 449 32 22 • Ankara, Tel: 0312 395 67 40<br />

www.matset.com.tr | info@matset.com.tr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!