16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Complements higiene

52833

Set fusta

nº 7:

forquilla +

ganivet + tovalló.

Badaregal

Estoig 50 un C/12 - U. Venda caixa

52714

Carbó de

marabú.

Posseeix

unes excel·lents

qualitats calorífiques,

no produeix espurna i

és de llarga durada. Josper

Sac 10,5 kg - U. Venda sac

52493

Carbó de

quebratxo

blanc.

Carbó de fusta molt dura,

consistent i pesada. Josper

Sac 9,5 kg - U. Venda sac

52796

Sarment de vinya

amb denominació d’origen

Ribera del Duero. Josper

Sac 5 Kg - U. Venda sac

54095

Pastilles ecològiques d’alcohol

sòlid Lumix. Josper

Pot 8 pastilles C/24 - U. Venda pot

Productes WC

53011

Set WC, escombreta amb suport

neteja sanitaris. Vileda

Caixa 12 un - U. Venda unitat

53349

Aparell netejavidres amb goma 35 cm. Vileda

Caixa 10 un - U. Venda unitat

54810

Recanvi goma aparell netejavidres 35 cm. Vileda

Caixa 50 un - U. Venda caixa

Amenities

52492

Sabó vegetal

rectangular Natture.

Sobres de 8 gr

Caixa 500 un - U. Venda caixa

50270

Gel de bany

Aloe Vera Natture ph neutre.

Sobres 10 ml

Caixa 1200 un - U. Venda caixa

50290

Xampú Aloe Vera

Natture ph neutre.

Sobres 10 ml

Caixa 1200 un - U. Venda caixa

50251

Ampolla gel + Xampú Natture

300 ml Aloe Vera.

Plàstic 100% reciclat

Caixa 35 un - U. Venda caixa

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!