KING plus 9 - 18 kg - Britax

britax.co.uk

KING plus 9 - 18 kg - Britax

4.1 Подгонка подголовника

Правильно отрегулированный

подголовник 20 обеспечивает

ребенку оптимальную посадку в

детском сиденье.

• Подголовник 20 должен быть

установлен так, чтобы плечевые

ремни 19 лежали на уровне плеч

ребенка или несколько выше.

Отрегулировать высоту

подголовника 20 в соответствии с

ростом ребенка можно

следующим образом:

� Ослабьте ремни насколько это

возможно (см. 4.2).

� Откиньте подголовник 20 вперед.

Теперь регулятор подголовника

21 деблокирован.

� Установите подголовник 20 на

нужную высоту плечевого ремня.

� Откиньте подголовник 20 снова

назад к детскому сиденью 11,

чтобы снова заблокировать

регулятор подголовника 21.

10

4.1 Tilpasning af

hovedstøtten

En korrekt indstillet hovedstøtte 20

giver barnet optimal støtte i

autostolen.

• Hovedstøtten 20 skal indstilles, så

skulderselerne 19 er i barnets

skulderhøjde eller lidt over.

Hovedstøttens højde 20 tilpasses

barnets størrelse på følgende

måde:

� Løsn selerne så meget som muligt

(se 4.2).

� Vip hovedstøtten 20 fremad.

Nu er hovedstøtte-indstillingen 21

låst op.

� Flyt hovedstøtten 20 til den rigtige

skulderselshøjde.

� Klap hovedstøtten 20 tilbage igen til

autostolen 11 så hovedstøtteindstillingen

21 låses igen.

4.1 De hoofdsteun afstellen

Een juist afgestelde hoofdsteun 20

zorgt voor een optimale

ondersteuning van uw kind in het

autokinderzitje.

• De hoofdsteun 20 moet zo worden

afgesteld, dat de schoudergordels

19 zich op schouderhoogte van uw

kind of iets hierboven bevinden.

U kunt de hoogte van de

hoofdsteun 20 als volgt op de

lichaamsgrootte van uw kind

afstellen:

� Maak de gordels zover mogelijk los

(zie 4.2).

� Klap de hoofdsteun 20 naar voren.

Nu is de hoofdsteunverstelling 21

ontgrendeld.

� Schuif de hoofdsteun 20 op de

juiste schoudergordelhoogte.

� Klap de hoofdsteun 20 weer tegen

de zitkuip 11 aan om de

hoofdsteunverstelling 21 weer te

vergrendelen.

More magazines by this user
Similar magazines