Views
5 years ago

Esquerra a Mèxic (1941-1980) - Fundació Josep Irla

Esquerra a Mèxic (1941-1980) - Fundació Josep Irla

Mercè Escofet i Mercè

Mercè Escofet i Mercè m Vilanova i la Geltrú, 23 de juliol de 1914 H Mèxic DF, 22 de febrer de 2009 Filla de l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, Antoni Escofet i Pascual i de Mercè Mercè i Talasach. Es casà, durant la Guerra Civil, amb Jaume Anton Aguadé i Cortés amb qui va tenir dos fills: Elisabeth (Montpeller, 1941) i Jaume (Mèxic DF, 1944). El 1939, a la fi de la Guerra Civil, s’exilià a França amb el seu marit. I el 18 de novembre de 1941 arribaren a bord del Quanza a Veracruz. 1941-1980 131 ESQUERRA A MÈXIC

1941-1980 132 ESQUERRA A MÈXIC Antoni Escofet i Pascual m Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 1880 H Mèxic DF, 22 de maig de 1951 Fill de Baldomer Escofet i Tort i de Francesca Pascual i Bosch. El matrimoni tingué tres fills: Antoni (1880), Carme (1886) i Salvador (1896). Estudià per teixidor a l’Escola Industrial. Es casà amb Mercè Mercè i Talasach (Bausen, 1884). El matrimoni va tenir dos fills: Antoni i Mercè. Entrà a treballar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a funcionari administratiu. Paulatinament anà desenvolupant càrrecs de major responsabilitat fins a guanyar la plaça d’oficial major de la secretaria municipal. Fou redactor de Democràcia i col·laborador del Diario de Vilanova. Va ser una de les ànimes de l’Ateneu desenvolupant diverses responsabilitats: vocal, secretari de la junta, bibliotecari... També fou membre fundador de l’Associació d’Alumnes Obrers, —i en va arribar a dirigir el Butlletí— que aplegava alumnes i exalumnes de l’Escola Industrial i que pretenia el foment de la cultura popular entesa com apropament de la cultura al poble. Vinculat des dels anys 1910 al Partit Federal de Vilanova, amb l’adveniment de la República s’adherí a Esquerra. A les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 fou elegit alcalde de Vilanova i la Geltrú. Arran dels Fets d’Octubre del mateix any, fou cessat del càrrec, detingut i empresonat. Primer, durant nou mesos, al vaixell-presó Uruguay, ancorat al port de Barcelona, i després dos mesos més a la presó Model de la capital catalana. Ja en llibertat condicional, l’octubre de 1935, es reintegrà a la seva feina d’oficial major de l’Ajuntament vilanoví. El febrer de 1936, amb el triomf del Front d’Esquerres a les eleccions legislatives, retornà a l’alcaldia fins a l’octubre del mateix any. Durant el seu mandat es donà un impuls definitiu al nou grup escolar i va donar continuïtat a la pavimentació del passeig central. Durant la Guerra Civil continuà sent secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El 26 de gener de 1939, a la fi de la Guerra Civil, s’exilià a França passant la frontera per Portbou acompanyat de la seva família. S’instal·laren a Banyuls i a Montpeller. Va col·laborar en el manteniment d’Unitat Vilanovina, que organitzà Josep Ferrer i Aymar per tal de donar suport als vilanovins que estaven en situació de penúria a l’exili. El 14 d’abril de 1942 embarcà amb la seva família a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribaren a Veracruz el 22 de maig. Arribà a Mèxic DF delicat de salut, a conseqüència d’una malaltia hepàtica que s’havia manifestat a França. Tot i això va col·laborar amb les activitats de l’Orfeó Català. I va formar part del Secretariat de Relacions dels Vilanovins a l’Exili, que impulsaren Joan Ventosa i Roig i Ricard Mestre.

Un patriota al servei - Fundació Josep Irla
de l'extraparlamentarisme a l'hegemonia - Fundació Josep Irla
NAVEGADOR - Fundació Josep Irla
Columna Macià-Companys - Fundació Josep Irla
article - Fundació Josep Irla
1870-1939 Pere Coromines - Fundació Josep Irla
EINES 17 - Fundació Josep Irla
13. La cultura, motor social i nacional - Fundació Josep Irla
1868-2006 Panoràmica de l'esquerra nacional - Fundació Josep Irla
turisme i identitat a les ciutats europees.indd - Fundació Josep Irla
2012 Víctor Torres - Fundació Josep Irla
1912-2003 Gonçal Castelló - Fundació Josep Irla
el magisteri gironí d'esquerra a l'exili de 1939 - Fundació Josep Irla
Antoni Dot i Arxer. 1908-1972 - Fundació Josep Irla
Untitled - Fundació Josep Irla
01. El municipalisme al segle XXI - Fundació Josep Irla
04. El desenvolupament sostenible - Fundació Josep Irla
09. Les oportunitats de la crisi - Fundació Josep Irla
3. Els camins de la innovació - Fundació Josep Irla
03. La construcció d'espais de sobirania - Fundació Josep Irla
05. El compromís polític - Fundació Josep Irla
ESQUERRA A MÈXIC
josep irla, president de la generalitat de catalunya (1940 ... - RACO