Numero 2/2010 - Technopolis

technopolis.fi

Numero 2/2010 - Technopolis

Mobile World Congressin kontaktitapahtuma Barcelonassa on yksi

verkoston suosituimmista tapahtumista. Kuvassa vasemmalta Milja

Rautiainen (Technopolis kehityspalvelut), Marjo Uotila (Suomen Teknologiakeskusten

liitto TEKEL) ja Karita Huotari (Technopolis kehityspalvelut).

Kuva: Martti Elsilä.

Yrittäjyysaktiivisuudessa

Suomi on edelleen

lähellä innovaatiovetoisten

talouksien keskitasoa,

mutta alkavia yrittäjiä

on nyt vähemmän kuin muutamaan

vuoteen. Suomalaiset

ovat kuitenkin yhä varsin aktiivisia

havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tiedot käyvät ilmi 54 maan yrittäjyysaktiivisuutta

ja yritysten

perustamistoimenpiteitä kartoittavasta

Global Entrepreneurship

Monitor (GEM) -tutkimuksesta.

”Meidän olisi entistä paremmin

saatava positiiviset

yrittäjyysasenteet ja liiketoimintamahdollisuuksienhavaitseminen

käännettyä myös käytännössä

uudeksi yrittäjyydeksi”,

toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

GEM-tutkimuksen mukaan

vuonna 2009 Suomen aikuisväestöstä

noin 14 prosenttia toimi

yrittäjänä. Kaikkien 54 tutkitun

GEM-maan joukossa Suomi sijoittuu

23. sijalle ja tutkimuksessa

olleiden 20 innovaatiovetoisen

talouden joukossa

kuudennelle sijalle.

Vuonna 2009 yli 5 prosenttia

suomalaisista oli aktiivises-

ti aloittamassa yritystoimintaa.

Varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuudessa

Suomi sijoittuu innovaatiovetoisten

talouksien

joukossa juuri keskitason alapuolelle.

GEM-tutkimuksen mukaan

suomalaisen aikuisväestön keskuudessa

uusia liiketoimintamahdollisuuksia

havaitsevista

ja yrityksen perustamiseen kykenevistä

yksilöistä vain pienellä

osalla on aikomuksia ryhtyä

yrittäjäksi. Lisäksi yrittäjyysak-

niitä muuallakin.”

Samaan hengenvetoon Finne

painottaa, että verkoston toiminnan

perustana on luottamus

ja läpinäkyvyys.

”Mukana olevat organisaatiot

ovat omalla alueellaan tunnettuja

ja luotettavia toimijoita.

Tieto kulkeekin lähtökohtaisesti

kollegojen välillä ilman yritysten

ja henkilöiden nimiä. Eli jos savolainen

yritys hakee jotain erityisteknologiaa

portaalin kautta,

eivät välittäjinä toimivat muut

kollegat tiedä mistä yrityksestä

on kyse. Lopulta asiakas täällä

Kuopion päässä katsoo kuka

ja millainen kumppanihalukas

on, ja päättää vasta sen jälkeen,

haluaako antaa omat yhteystietonsa

eteenpäin aloittaakseen

tarkemmat keskustelut ”, kertaa

Finne prosessia.

Käytännöntyössä yritysten

kansainvälistymistä kehittävä

tiivisuus nuorten aikuisten keskuudessa

on laskenut.

”Kaikkiaan suomalaista yrittäjyyttä

kuvaavat tunnusluvut

ovat muuttuneet heikompaan

suuntaan, mihin osansa on talouskriisillä.

Positiivista on toki

se, että yrittäjyyshalu ja uusienliiketoimintamahdollisuuksien

havaitseminen eivät ole

notkahtaneet. Yrittäjien kasvuhakuisuus

on kuitenkin yhä

huomattavan vähäistä”, toteaa

akatemiaprofessori Anne Kovalainen.

Tutkimus toteutettiin nyt jo

yhdennentoista kerran ja Suomi

on ollut siinä mukana alusta

asti. GEM-tutkimusta varten

projektipäällikkö tietää haasteensa

monimutkaisuuden.

”Kansainvälinen liiketoiminta

vaatii kontakteja ja verkostoja.

Tämä on yksi hyvä väylä

lähteä hakemaan niitä. Yhdistämällä

erilaisia palveluita, kuten

Enterprise Europe Network

ja Technopolis Online, saavutetaan

hyvä tulos”, päättää projektipäällikkö

Anu Finne. n

Technopoliksessa teitä palvelevat:

anu.finne@technopolis.fi

Puh. 040 579 2073

milja.rautiainen@technopolis.fi

Puh. 044 358 8681

riikka.torpo@technopolis.fi

Puh. 040 731 2585

Hankkeen koordinaattori:

hanna.heikkinen@tem.fi

Puh. 050 526 3502

yRITTÄJIEN KASVUHAKUISUUS

liian vähäistä

haastellaan Suomessa vuosittain

noin 2000 työikäistä sekä noin

50 asiantuntijaa. Suomen osuuden

on vuonna 2009 rahoittanut

työ- ja elinkeinoministeriö

sekä Turun kauppakorkeakoulu,

joka on myös toteuttanut tutkimuksen.

Kansainvälinen GEM 2009

-tutkimus on julkaistu osoitteessa

www.gemconsortium.org/. n

Asianajotoimisto Krogerus Oy (Helsinki,

Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere)

vahvistuu entisestään. Rami Salonen on

aloittanut 1.9.2010 Senior Associaten tehtävässä

transaktio-liiketoiminta-alueella.

Krogeruksen Oulun toimisto on muuttanut

elokuun puolivälissä 2010. Uusi osoite

on Kirkkokatu 13 (4. krs), 90100 Oulu

www.krogerus.com

Avek Esitysratkaisut Oy (Kuopio)

toteutti infojärjestelmän Osuuskunta

Suomen Asuntomessuille Kuopioon.

www.avek.fi

Black & Decker Oy (Espoo) maahantuo

elektronisia käsikäyttöisiä työkaluja.

Black & Decker -konserni juhlii tänä

vuonna 100-vuotista innovaatioiden

taivaltansa. Vuonna 1910 kaksi nuorta

yrittäjää perusti Baltimoreen pienen

työkalukaupan, josta se on kasvanut

suureksi kansainväliseksi yritykseksi.

www.blackanddecker.fi

HR Sensors (Oulu) on lisännyt palveluihinsaeCoach-verkkovalmennusympäristön.

Palvelun avulla voi osallistua innostavaan

henkilöstöalan valmennukseen ja

koulutukseen nonstoppina, missä ja milloin

vain. www.hrsensors.com

DoAudit Oy (Lappeenranta) on lisännyt

auditointivalikoimiinsa myös taloushallinnon

prosessit ja it-systeemit,

erityisesti SEPAn ja sähköisen taloushallinnon

osalta. Lisäksi esimerkiksi Exchange

2010- ja SharePoint 2010 -selvitys

voidaan tehdä osana AD-auditointia.

www.doaudit.fi

Ecofoster Group Oy -yhtiöihin

(Oulu) kuuluva OOO Kompania Alhola

on käynnistänyt tuotteiden toimitukset

venäläiselle julkisen sektorin

asiakkaalle kunnallisteknisten

linjastojen kaivojen uusimiseksi. Sopi-

VISEdO VOITTOON

Venture Cupissa

La p p e e n r a nt a l a i n e n

Visedo Oy on voittanut

kevään 2010 Venture

Cup-kilpailun, jonka

teemana oli 10-vuotisjuhlakaudella

energiatehokkuus. 25 000

euron pääpalkinnon voittaja

kehittää ja valmistaa hybridi-

ja sähkökäyttöjä liikuteltaviin

työkoneisiin, joita käytetään

muun muassa teollisuudessa,

SMS-uutiset

mus on merkittävä askel Ecofoster Group

konsernin strategian toteuttamisessa.

www.ecofostergroup.fi

Ilona IT Oy (Helsinki, Kuopio, Tampere)

on uusi it-alan jälleenmyyntiyritys

Suomessa. Edustuksessa mm Apple,

Adobe ja Symantec -ratkaisut ja Adobe

Connect -verkkokokousjärjestelmä. Uutuutena

Sassafrasin Keyserver SAM/

ITAM -järjestelmä, joka hallitsee helposti

lisenssit ja laitteet (Win, Mac, Unix ym).

www.ilonait.fi

Kuopio Innovation Oy on käynnistänyt

Envi-Runway, ympäristöinnovaatioiden

kaupallistamiskiitotie -hankkeen,

jonka tavoitteena on parantaa kuopiolaisten

energia- ja ympäristöteknologia-alan

tutkimusryhmien ideoiden ja osaamisen

tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessia.

www.kuopioinnovation.fi

Kuopio Innovation

Oy:ssä KTM Risto Koivisto

on nimitetty yrityskehitysasiantuntijaksi

Kuopio

Innovation Oy:n yrityshautomopalveluihin.Hänen

tehtäviinsä kuuluvat alkuvaiheen teknologia-

ja osaamisintensiivisten yritysten

ohjaus ja konsultointi ja yrityksille suunnattujen

palvelujen kehitystehtävät.

www.kuopioinnovation.fi

Lewel Group Finland Oy (Kuopio,

Oulu) on liiketoimintakaupan myötä

satamissa sekä metsä- ja maatiloilla.

Visedon hybriditekniikka

vähentää sekä polttoainekustannuksia

että hiilidioksidi- ja

partikkelipäästöjä 10-30 prosenttia.

Vuonna 2009 perustetun

Visedon ratkaisussa koneen

akkuihin ladataan energia,

jota syntyy esimerkiksi jarrutuksessa

ja alamäkiajossa sekä

SMS-palstalla (verkko- ja painettu lehti) Technopoliksen asiakasyritykset kertovat

uutisistaan ja tapahtumistaan kuvan ja kahden tekstiviestin eli 320 merkin mittaisella

tekstillä. Palstan uutinen on aloitettava yrityksen nimellä sekä toimintapaikkakunnalla.

Palstalla ei julkaista mainoksia, vaan tekstillä on oltava uutisarvoa. Painettavaan

Technopolis News -lehteen voidaan tilarajoitusten vuoksi julkaista vain

yksi yrityskohtainen uutinen. Palstalle tarkoitetut uutiset lähetetään toimitukseen

kaavakepohjalla (http://hightechforum.kaleva.fi/attach/TPN_2xSMS.pdf)

laajentanut palvelunsa kattamaan myös

mekaniikan työkaluratkaisuiden sekä

mekaniikan valmisteosien toimitukset.

Tuotantoyhteistyö Aasiassa takaa asiakkaille

parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen

mukaisia tehokkaita ratkaisuja.

www.lewelgroup.com

Logica (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere),

Skandia valitsi Logican IT-infrastruktuurinulkoistuskumppaniksi.

Pilvipalveluna toimitettava

ratkaisu joustaa liiketoiminnan vaatimissa

muutoksissa. Pilvestä toimitettava

palvelu kattaa Skandian liiketoiminnalle

tärkeät tietojärjestelmät ja sovellukset.

www.logica.fi/pilvipalvelut

Loomis Suomi Oy (Oulu) on kehittänyt

palveluvalikoimaansa, ydintoimintojen

eli arvokuljetuspalveluiden lisäksi nyt

on korkean teknologian yrityksille tarjolla

kokonaisvaltainen dataturvapalvelu,

joka sisältää varmuuskopioiden kuljetukset

ja asianmukaisen säilyttämisen

sinetöityinä sekä dokumentoituna. Palvelu

saatavissa koko Suomen alueella.

www.loomis.fi

Matkatoimisto Oy Area on julkaissut

asiakasyrityksilleen pitkälle kehitetyn

Area Emissions -päästöraportin,

joka pureutuu syvälle lentomatkustuksen

päästötietoihin ja huomioi kaikki

Arean kautta varatut lentomatkat. Näin

yritys voi seurata lentojensa päästövaikutuksia

yksityiskohtaisesti. Raportti

on Ilmailuhallinnon hyväksymä.

www.area.fi/ymparistotuotteet

Pöyry (Oulu), Tukholmalaiselle Liljeholmstorget

Gallerialle on myönnetty

platinatasoinen LEED-ympäristösertifikaatti.

Cityconin omistama

kauppakeskus on ensimmäinen korkeimman

LEED-ympäristöluokituksen

saavuttanut kauppakeskus Euroopas-

kuorman laskussa. Varastoitu

energia voidaan hyödyntää

sähkömoottorissa, joka toimii

varsinaisen diesel-moottorin

rinnalla. Vastaavaa tekniikkaa

käytetään muun muassa hybridi-autoissa.

Visedo toimii Technopolis

Skinnarilassa, jossa se on voinut

hyödyntää Lappeenrannan

teknillisen yliopiston vahvaa

sähkötekniikan osaamista sekä

Technopoliksen kehityspalveluita.

Juhlakaudella 2009–2010

Venture Cup houkutti mukaan

ennätysmäiset 94 yritystä. Kasvuyrittäjyyttä

tehostava Ven-

sa. Pöyry vastasi kohteen LEED-luokituksen

koordinoinnista ja hakemisesta.

www.poyry.fi

Teknologiakylän hammaslääkäreillä

(Oulu) on nyt korjaavaan hammashoitoon

uusi vaihtoehto. Cerec-menetelmällä

yhdessä istunnossa valmistetaan

hampaanvärinen keraaminen tavallista

täytemateriaalia lujempi ratkaisu. Hammaslääkärit

Päivi Jussila ja Ville Partanen

vastaavat tarkentaviin lisäkysymyksin.

Vastaanotto on avoinna arkipäivinä myös

iltaisin ,os Tutkijantie 4 B, 90590 OULU.

hammashuolto@plusterveys.fi.

TeliaSonera Finland Oyj, Soneran 3Gverkon

maantieteellinen peittoalue kasvaa

seitsenkertaiseksi ja verkko laajenee

käsittämään yli 400 paikkakuntaa. Yhä

useampi suomalainen voi näin hyödyntää

Soneran 3G-verkkoa taajamien ulkopuolellakin.

Myös liikkuva laajakaista

tulee samalla yhä useamman ulottuville.

www.sonera.fi

Vincit Oy (Tampere) on avannut blogin

”67 prosenttia”. Standish Groupin

2006 tekemän tutkimuksen mukaan

it-projekteista 67 prosenttia

epäonnistuu. Blogissa annetaan vinkkejä

henkilöille ja yrityksille, jotka ostavat

alihankintana ohjelmistokehitystä.

http://67.prosenttia.fi/

Yrityspalvelu Aktor Oy (Oulu) palvelee

asiakkaitaan nyt myös englannin

kielen käännös- ja kielenhuollon asioissa.

Palvelusta vastaavana asiantuntijana

on hum.kand. Mikko Jokelainen.

www.aktor.fi

ture Cup on kilpailu, jossa yritykset

rakentavat liikeideasta

asiantuntijoiden tukemana kattavanliiketoimintasuunnitelman.

Niitä arvioivassa raadissa

on mukana pääomasijoittajia,

yrittäjiä, innovaatioasiamiehiä

ja muita yrittäjyyden asiantuntijoita.

Tuomarit ja asiantuntijaraatilaiset

arvostavat töissä

innovatiiivisuutta, kasvupotentiaalia

ja toteuttamiskelpoisuutta.

n

18 19

More magazines by this user
Similar magazines