28.03.2013 Views

Eläytyen unet avataan Muista syyskokous ja pikkujoulut ... - Elisa.net

Eläytyen unet avataan Muista syyskokous ja pikkujoulut ... - Elisa.net

Eläytyen unet avataan Muista syyskokous ja pikkujoulut ... - Elisa.net

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Eläytyen unet avataan

3/2009

Muista syyskokous ja pikkujoulut 14.11.


Hmma – Helsingin myynnin ja

markkinoinnin ammattilaiset

ry:n tiedotuslehti 51. vuosikerta

Ristolantie 15

00320 Helsinki

puh (09) 4319 4390

fax (09) 4319 4395

offi ce@hmma.fi

Hmma:n toimisto on avoinna

maanantaisin klo 12-17

4 kertaa vuodessa

10.000 kpl

1237-2218

Jaana Immanen

puh 050 994 2361

Jaana Immanen ja

Anna Hurmalainen

Jouni Rousku

Helsingin kaupungin matkailu-

ja kongressitoimisto

Sanomapaino Oy,

Apaja Aineistopalvelut

Sanomapaino Oy, Vantaa

4/2009

tilavaraukset 26.10.

aineistot 6.11.

ilmestyy vko 49

Hmma:n pankkitili:

217118-65556

2 HELSINGIN HORISONTTI

2 Puheenjohtajalta

3 Tiedottajalta

Hmma:n hallitus

4 Vieraskynä

Syyskokous

5

6

8

9

10

11

Jyrki Salmi on poissa

Eläytyen unet avataan

Hmma:n lohikäärmeet

hopealle

SMKJ:n kaukalopallon

SM-turnaus – Hmma:lle

mestaruus

Itä-Uudenmaan kilta

Sales Skiers kilta

MP-kilta Sales Riders

Uinti onkin tekniikkalaji

12 Kulttuurikilta

Seniorikilta

13 Kaupungilta bongattua

14

15

Kroppa, Lappu ja Koppa

Tule mukaan kiltoihin!

16 Menovinkit

Jäsenedut

6

10

Hyvät jäsenet!

hdistyksemme 75-vuotisjuhlien jälkeen on tapahtunut paljon. Viime syksynä

juhlimme hyvin mielin aurinkoisessa ja positiivisessa hengessä. Harvapa

osasi arvata, missä tilanteessa käynnistämme tämän syksyn. Jokainen

meistä on varmaan joutunut omakohtaisesti kokemaan muutoksen

nopeuden, sen kokonaisvaltaisuuden ja voiman.

Me emme ole valittajia, vaikka aina emme pysty vaikuttamaan siihen, mitä ympärillä

tapahtuu. Uskon ja luotan siihen, että ammattikunnassamme on sellaisia

henkilöitä, jotka katsovat eteenpäin, tekevät taloudellisen nousun mahdolliseksi

ja ruokkivat positiivista henkeä ja voimaa.

SMKJ:n liittokokous pidettiin toukokuussa Helsingissä. Uudet toimihenkilöt valittiin

SMKJ:n hallitukseen ja valtuustoon neljäksi vuodeksi. Tavoittelimme Helsingin yhdistyksen

jäsenten arvonnousua sille kuuluvalle tasolle, johon olisimme oikeutettuja

jo jäsenmäärämme ja aktiviteettiemme vuoksi. SMKJ:n hallitukseen saimme

kaksi edustajaa, ”naisenergiaa” Hirvimäen Merjan uusittua paikkansa ja Immasen

Jaanan uutena valittuna.

SMKJ:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarmo Hyvärinen. Ensimmäisen varapuheenjohtajan

paikasta kävimme viimeisen parin vuoden aikana kovaa kamppailua

ja haimme yhteistyötä muiden paikallisyhdistysten kanssa. Ponnistus ei

kantanut riittävää hedelmää ja allekirjoittanut hävisi tämän kisan Tapani Pelttarille

Porista. Onneksi olkoon Tapanille!

Valtuuston puheenjohtajaksi emme asettaneet omaa ehdokasta. Valituksi tuli Pirkanmaan

Jarmo Blom, jolle myös runsaat onnentoivotukset. Hmma:n valtuuston

varsinaiseksi jäseneksi saimme Jarmo Alaojan.

Omalta osaltani osoitan sydämelliset onnentoivotukset Merjalle, Jaanalle ja Jarmolle.

Teillä on edessä kova työ SMKJ:n ja Hmma:n eteen. Uskon meidän kaikkien olevan

ylpeitä ja luottavan kykyynne hoitaa ”homma himaan”.

Yhteistyö muiden paikallisyhdistysten, varsinkin Emma:n kanssa, on voimistunut. Painotukseni

lähitulevaisuudessa on keskittyä entistä vahvemmin Hmma:n kehittämiseen,

sen hyvinvoinnin parantamiseen ja arvostuksen nostamiseen. Tämän tavoitteen

saavuttamiseen katson nyt olevan enemmän mahdollisuuksia ja resursseja.

Hmma:n on nyt aika tarkastella toimintaansa ja jäseniään uusin ajatuksin. On aika

miettiä kokoamme ja mahdollisuuksiamme nyt ja tulevaisuudessa. Kuinka saada

uutta voimaa ja näkemystä toimintaamme? Olkaamme siis avoimia uusille

ajatuksille ja keinoille aktivoida myyntihenkilöitä yhä enemmän ammatilliseen

osaamiseen ja edunvalvontaan. Nythän meillä on mahdollisuus ja voima AKAVAlaisina

toimia sen sisällä ja sitä edustaen.

Sisulla ja sydämellä - yhdessä kohti parempaa huomista.

ARI TIRKKONEN

Puheenjohtaja


UUDET MEDIAT – UUSIA MYYNTIKANAVIA

ARI TIRKKONEN

Hmma:n puheenjohtaja

Työvaliokunnan jäsen

AKAVA Uudenmaan

aluetoimikunnan (ATO) jäsen

Lääke- ja sairaalatarvike-edustajien

puheenjohtaja

toimiala: Terveydenhuolto, silmäkirurgia

puh. 0400-814 106

ari.tirkkonen@kolumbus.fi

SEIJA TURA

Hmma:n hallituksen sihteeri

Työvaliokunnan jäsen

Mökkitoimikunnan pj.

toimiala: Ammattikeittiötuotteet

puh. 044-743 7733

seija.tura@ateriamestarit.fi

SIRKKA KOPONEN

varsinainen jäsen

Huvitoimikunnan pj.

toimiala: IT

puh. 050-546 9365

sipsukoponen@hotmail.com

RITVA PYNNÖNEN

varsinainen jäsen

toimiala: Kassajärjestelmät

ja

–tarvikkeet

puh. 040-733 4433

ritva.pynnonen@

kassamagneetti.fi

osiaalinen media on päivän polttava

asia. Siitä puhutaan paljon, sen

voima ja mahti tiedetään, mutta

mistä siinä on oikeastaan kyse

ja miten sitä voisi tai pitäisi hyödyntää?

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että jos

haluamme tavoittaa yhä uusia ja laajempia

tahoja ja kanavia myynti- ja markkinointiponnisteluillemme,

tulisi meidän

seurata aikaamme ja tietää mitä nuoriso

tekee ja mistä he tietoa ammentavat.

Sosiaalinen media ei ole ainoastaan

nuorison käyttämä ja hyödyntämä kanava,

mutta mikäli haluamme tavoittaa nämä

70- ja 80- luvuilla syntyneet päättäjät

– puhumattakaan nuoremmista, niin ainoa

oikotie onneen on ”tavata” näitä ihmisiä

siellä missä he liikkuvat ja asioivat.

Nuoret ovat erittäin taitavia verkostoitumaan,

joka sekin on päivän sana. Se mikä

mahdollistaa tai ainakin helpottaa verkostoitumista

myös kansainvälisesti, on juuri

erilaisten sosiaalisten medioiden hyödyntäminen.

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan webissä

tapahtuvaa kommunikointia eri yhteisöiden

foorumeissa ja keskustelupalstoilla.

Tarkoituksena on vaihtaa ja jakaa

tietoa, osaamista, kokemuksia ja omia näkemyksiä

eri asioista ja aiheista – haus-

RAIMO SUNDELL

varajäsen

toimiala: Seniorikillan

oltermanni

puh. 040-749 2102

raimo.sundell@

welho.com

kuuttakaan unohtamatta. Ajatusten ja mielipiteiden

vaihto on helppoa ja vapaata.

Jokainen meistä tietää tai osaa ainakin

arvata minkälainen voima ja mahti voi olla

keskustelupalstan mielipiteillä esimerkiksi

jonkun tietyn ravintolan, liikkeen tai

lentoyhtiön palvelusta tai tuotteesta – niin

hyvässä kuin pahassa. On helpompi luottaa

”tutun” kokemukseen tai mielipiteeseen

kuin mainoslauseisiin. Jotkut puhuvatkin

kollektiivisesta älykkyydestä.

Monilla poliitikoilla tai muilla julkisuuden

henkilöillä on käytössään

henkilökohtainen blogi, eli sähköinen

päiväkirja, jonka he jakavat meidän kaikkien

halukkaiden kanssa. Pääsemme siis

tirkistelemään julkkisten elämää. Myös

useissa sähköisissä lehdissä on blogisti,

joka kirjoittaa säännöllisesti eri aiheista,

joita sitten me tavalliset pulliaiset voimme

kommentoida.

Pitäisikö teidän yrityksessänne blogata?

Meidän yrityksessä sitä tehdään jo. Ottamalla

asiakkaat mukaan, tarjoamalla heille

mutkattoman ja heille sopivan kanavan

kommunikoida, antaa palautetta, ideoida

ja ehdottaa toimenpiteitä, pystymme varmuudella

parantamaan omaa palveluamme

ja kilpailukykyämme, koska kaikesta

huolimatta, asiakas ON oikeassa!

MERJA HIRVIMÄKI

Hmma:n varapuheenjohtaja

Työvaliokunnan jäsen

SMKJ:n hallituksen jäsen

toimiala: Elintarvike

puh. 040-702 1679

merja.hirvimaki@vaasan.com

JARMO ALAOJA

varsinainen jäsen

SMKJ:n valtuuston jäsen

toimiala: Sammutuslaitteet

puh. 040-750 4828

jarmo.alaoja@marioff.fi

ILKKA PELTTARI

varsinainen jäsen

toimiala: Graafi nen

teollisuus

puh. 0400-401 269

ilkka.pelttari@ajasto.fi


KAJ LINDWALL

varajäsen

toimiala: yritysvalmennus

puh. 0400-706 130

kaj.lindwall@

kolumbus.fi

Eri medioissa voi jakaa erilaisia asioita;

esimerkiksi Photobucket valokuville,

YouTube videoille, lukemattomia paikkoja,

joissa on erilaisia pelejä ja musiikkia.

Käytössä on jo useita erilaisia foorumeja

kuten lähes kaikkien tuntema ja useiden

käyttämä facebook/naamakirja/lärvikirja

– rakkaalla lapsella on useita nimiä,

IRC-galleria, Twitter, Suomi24, LinkedIn,

Plaxo…lista on pitkä. Varmista, että

olet tuotteinesi ja palveluinesi näissä medioissa

mukana!

Pitelet nyt käsissäsi uudistunutta Horisontti-lehteä,

jonka paperivalinnassa

olemme huomioineet vihreät arvot. Sähköisessä

muodossa lehti on luettavissa

Hmma:n kotisivujen uudessa osoitteessa:

www.hmma.fi . Toivottavasti pidät uudenaikaisesta

”city-lehdestä”. Lehden toimitus

ottaa ilolla vastaan palautetta ja ehdotuksia

lehden sisällöstä ja ulkoasusta – ja niin, olisiko

blogille lukijoita ja kirjoittajia?

Syysterveisin,

JAANA IMMANEN

Tiedottajanne

JAANA IMMANEN

Hmma:n tiedottaja

Työvaliokunnan jäsen

Horisontti-lehden päätoimittaja

SMKJ:n hallituksen jäsen

toimiala: Telekommunikaatio

puh. 050-994 2361

jaana.immanen@tdc.fi

MARKKU CASTRÉN

varsinainen jäsen

SMKJ:n valtuuston 1. varajäsen

toimiala: Puu- ja rakennustarvikekauppa

puh. 040-594 0261

markku.castren@puukeskus.fi

PATRIK WEGELIUS

varsinainen jäsen

Urheilutoimikunnan pj.

toimiala: Rakennuskoneiden

maahantuonti

puh. 040-501 9137

patrik.wegelius@

several.fi

REIJO MYLLÄRI

varajäsen

Koulutustoimikunnan pj.

SMKJ:n valtuuston 2. varajäsen

toimiala: Valmennus ja

konsultointi

puh. 0400-314 068

reijo.myllari@rementor.fi

HELSINGIN HORISONTTI

3


Huomaa tappionkin hetkellä

mahdollisuutesi

airaanhoitaja puhdisti terveyskeskuksessa tukkeutunutta

korvakäytävääni. Hän sai vasemman

korvan puhtaaksi hetkessä, mutta oikean puolen

kanssa oli vaikeuksia.

”Täytyy jatkaa huomenna”, hoitaja sanoi, ”tämä on aika

tiukassa.”

”Olen matkoilla, enkä pääse”, vastasin, ”paine on kova

ja päätä särkee.”

”Tämä menee kohta ylitöiksi.”

”Mitäs jos yrittäisit vielä kerran.”

Hoitaja täytti vielä kerran ruiskun lämpimällä vedellä ja

asetti sen korvaani.

”Hei, nyt se möntti irtosi!” hän huudahti yllättyneenä.

”Kiitos... olo helpotti”, sanoin tyytyväisenä, ”aina kannattaa

kokeilla vielä kerran, eikö vain?”

”No joo”, hän myhäili.

”Kiitos, olet sankarini”, kehuin saamastani hoidosta.

Kuinka usein luovutammekaan juuri silloin, kun olemme

pääsemässä voitolle? Pitkä uurastus ja vaiva voivat turhauttaa,

kun tulosta ei näytä syntyvän. Ja sitten yhtäkkiä onnistut

ja pääset tavoitteeseen kuin ihmeen kaupalla.

Periksi ei kannata antaa eikä luovuttaa helposti. Koululaiselle

matematiikan salat voivat selvitä pitkän pänttäämisen

jälkeen. Töissä hankalan projektin palaset loksahtavat

kohdalleen. Parisuhteen piina laukeaa yhdellä

keskustelulla, esimiehen ja alaisen tulehtuneet välit henkilöstöpäivän

jälkikaronkassa.

Olin kerran Lahdessa kokouksessa, jossa tapasin

poikkeuksellisen kiinnostavia ihmisiä. Joukossa oli

olympiavoittaja, hotellinomistaja, urheiluvalmentaja,

kukkakauppias, kaupunginjohtaja, enkelitutkija, tavaratalon

omistaja, opiskelija ja moottoripyöräyrittäjä. Kuulin

kiehtovia menestystarinoita ja esimerkkejä hämmäs-

KUTSU

Lauantaina 14.11.2009

Ilmoittautuminen alkaa klo 15.00

Kokous alkaa klo 16.00

Sokos Hotelli Vantaa, auditorio, Hertaksentie 2

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Ari Tirkkonen

2a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2b. Valitaan kokoukselle sihteeri

2c. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2d. Valitaan neljä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Käsitellään hallituksen esittämä toiminta- ja viestintäsuunnitelma

seuraavaksi kalenterivuodeksi

5. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen

jäsenten, tilintarkastajien ja muiden luottamushenkilöiden

palkkioista ja kulukorvausten perusteista

6. Käsitellään hallituksen esittelemä talousarvio seuraavaksi

kalenterivuodeksi, ottaen huomioon liiton ilmoitus jäsenmaksuista

ja yhdistykselle tulevasta jäsenmaksupalautteesta

4 HELSINGIN HORISONTTI

VIERASKYNÄ

TOM LUNDBERG

tyttävistä onnistumisista. Ymmärsin

jälleen, kuinka positiivinen

elämänasenne siivittää ihmisiä

uskomattomiin saavutuksiin.

Yksi oli noussut konkurssin

partaalta menestyväksi yrittäjäksi.

Toinen romahti urheilussa kansainväliseltä

huipulta suoraan montun

pohjalle ja nousi ylös voittajana.

Kolmas oli päättänyt pitää sapattia,

omistautuakseen perheelleen ja

hyväntekeväisyystyölle. Neljäs jätti

hienon uransa ja opiskelee teologiaa

Helsingin yliopistossa.

Luovuttaminen voi kyllä joskus olla

viisasta, sillä onhan se tyhmää hakata

päätään seinään loputtomasti. Jos asiat

eivät suju, voi olla että joudut muuttamaan

suunnitelmiasi. Sait kuitenkin syntymälahjana

niskan, joten on varmaankin

tarkoitus, että pidät pääsi pystyssä. Roomalainen

fi losofi Lucius Seneca (4 eaa.–

65) muotoili asian näin: ”Toiset kulkevat

edellä ja saavat jotain aikaan, muut kulkevat

perässä ja arvostelevat.”

Etsi aina tappion hetkilläkin mahdollisuuksia.

Luovuttaminen on lähes aina ennenaikaista.

Kun teet kaikkesi, tulet yllättymään

huomatessasi, mihin kaikkeen pystyt.

Jos annat periksi, alat hapantua. Yritä siis

vielä kerran. Kyllä se möntti lähtee!

Sitovat ilmoittautumiset 1.11.2009 mennessä joko sähköpostilla offi ce@hmma.fi tai toimistoon

maanantaisin puh. 09-4319 4390. Muista ottaa SMKJ:n jäsenkortti mukaasi!

7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan hallitukselle kolme varajäsentä ja määrätään

heille sisääntulojärjestys

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset

varamiehet

11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

12. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.

13. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi

2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä.

14. Kokouksen päättäminen

Tom Lundbergilta ilmestyy lokakuussa uusi teos ”Kaikki on hyvin

– Lohduttavia tarinoita ilon ja toivon lähteillä”.

Lisää tietoa: www.positiivarit.fi /kaikkionhyvin

Kirjoittaja on työelämän valmentaja. Luentotilaukset,

kurssit ja kirjat: tom.lundberg@advisor.fi ja www.advisor.fi

Syyskokouksen päätteeksi jatkamme

lauantai-iltaa ja mukavaa yhdessäoloa

glögin kera, minkä jälkeen siirrymme

Sokos Hotelli Tulisuudelman runsaaseen

joulupöytään. Kokouksen jälkeiseen

osuuteen ovat myös avecit lämpimästi

tervetulleita.

Jouluillallisen jälkeen on mahdollista

jäädä viettämään iltaa joko Iltaravintola

Tulisuudelmassa, jossa on elävää musiikkia

tai Night Vantaa -yökerhossa. Karaoken

ystävät löytävät tiensä Pub Hertakseen.

Vaihtoehtoja on varmasti jokaiseen

makuun.

Hinta: 40 eur/hlö. Hinta sisältää glögin,

joulubuffetin, ruokajuoman sekä

kahvin avec.

Iltaravintolaan sisäänpääsymaksu 8€,

joka maksetaan paikanpäällä.

Sitovat ilmoittautumiset offi ce@hmma.fi

Maksu viimeistään 31.10. Hmma:n tilille:

217118-65556, viite 20051

Tervetuloa!

Hmma:n hallitus


Jyrki Salmi

on poissa

eväällä saimme kuulla yllättävän

uutisen. Hallituksemme jäsen

vuodesta 2007 ja kulttuurikillan

perustajajäsen Jyrki Salmi

kävi taistelua vaikeaa sairautta vastaan.

Alkukesästä kuulimme ikävän suruviestin,

Jyrki oli nukkunut pois.

Muistamme Jyrkin aina avuliaana ja

ystävällisenä jäsenenämme, jolla oli aikaa

ja halua työskennellä jäsenistömme

hyvinvoinnin eteen. Erityisesti Jyrki

kantoi suuren vastuun melontajoukkueemme

osallistumisesta Dragon hyväntekeväisyysmelontatapahtumaan.

Jyrki kokosi,

huolehti, järjesteli ja kipparoi joukkueemme

useana vuonna loistaviin saavutuksiin

mestaruusjuhlia myöten.

Tänäkin keväänä hän jaksoi kantaa

huolta joukkueestamme ja sen onnistumisesta.

Elokuussa joukkueemme saavutti uuden

reittiennätyksemme. Uskon jokaisen

soutajan tehneen parhaansa Jyrkin muistoa

kunnioittaen.

Kulttuurin saralla Jyrki oli suurkuluttaja

ja monipuolinen aktiviteeteissään. Hän kantoi

suurta vastuuta ja kulttuurikillan vetäjien

kanssa mahdollistivat Hmma:n uusimman ja

hyvin aktiivisen killan perustamisen.

Henkilökohtaisesti muistan Jyrkin hyvin

miellyttävänä henkilönä, jonka kanssa

oli helppo tehdä yhteistä työtä ja hänen

panokseensa ja lupauksiin oli helppo

luottaa. Jyrki poistui seurastamme aivan

liian aikaisin, hänellä olisi ollut vielä hyvinkin

paljon annettavaa meille kaikille.

Hänen veneensä lipui jo satamaan,

sen kauniin ja ihanan rauhan maan.

Ohi on arki ja työ, soutukin päättynyt.

Kippari maaliin saapunut.

Poismenneen ystävän muistoa

kunnioittaen.

Hmman hallituksen puolesta

ARI TIRKKONEN

Olemme laskeneet Tahkon paritalon vuokrahintoja käyttäjäystävällisemmiksi.

Lisäksi myönnämme kaikkina sesonkeina Hmma:n jäsenille mökit alennettuun

erikoishintaan. SMKJ:n sivuilla on jo uudet alennetut hinnat kausittain,

mutta katso ja vertaa mikä on jäsenetusi:

Normaalihinta Hmma:n jäsenhinta

1. sesonki 990€ 790€

2. sesonki/lumi 690€ 590€

2. sesonki/kesä 595€ 495€

3. sesonki 400€ 350€

2. sesonki talvi su-to/to-su 380€ 330€

Hintaan sisältyy tulevana talvikautena kaksi hissilippua sekä kaksi kylpyläkorttia

(käyttöönottoajankohta ilmoitetaan Hmma:n webbi-sivuilla). Tarkemmat

tiedot paritalon sijainnista, varustelusta ym. löytyy SMKJ:n sivuilta.

Kysy myös Meri-Teijon äkkilähtöjä, joihin voit saada todella hyvän päivän hinnan!

sähköisen nimen

Yhdistyksemme nimi kokonaisuudessaan on todella pitkä ja aiemmin käytössä

ollut helsinginmyyntimiehet on vanhaa perua. On aika siirtyä helpompaan,

lyhyempään ja jo puhekielessä käytössä olevaan yhdistyksen nimen

lyhenteeseen:

Hmma:n kotisivut löytyvät jatkossa osoitteella: www.hmma.fi

Hmma:n toimiston mailiosoite on jatkossa: offi ce@hmma.fi

Vanhat osoitteet toimivat vielä, mutta laitathan uuden webbi-osoitteen suosikkeihisi

ja ryhdy käyttämään myös uutta sähköpostiosoitetta toimiston

kanssa asioidessasi.

HELSINGIN HORISONTTI

5


net ovat kautta aikojen kiinnostaneet

uteliasta ihmismieltä.

Vastausta, miksi näemme

unia ei tyhjentävästi

ole pystytty vielä antamaan.

Jorvin sairaalassa psykiatrina

toimiva Markku Siivola on työskennellyt

unien uran- uurtajana lähes

kolmekym- mentä vuotta.

Vuosi sitten julkai- semassaan kirjassa,

Unien opissa, hän on avannut

kaikille unia näkeville ovet käytännönläheiseen

unityöskentelyyn.

Psykiatrian sairaanhoitaja Mari Immonen

on yksi Markku Siivolan työnohjauksellisessa

uniryhmässä aloittaneista. Alalla

37 vuotta työskennellyt Immonen on

ehtinyt moneen työnohjaukseen. Uniryhmää

hän pitää ehdottomasti tehokkaimpana

ja monitasoisena tapana keskustella

alitajunnan kanssa.

”Se oli simsalapim, uni varoitti ja näytti

konkreettisesti elämäntilanteeni”. Päätös

ja sen toteuttaminen olivat rankkoja

asioita, mutta jaksamiseni kannalta välttämättömiä,

muistelee Mari Immonen yhtä

uniryhmän kanssa avaamaansa unta. Uni

selkeytti hänelle jaksamisensa rajat.

Mielenkiinto uniin Immosella on ollut

aina. Ammatinvalinta puoltaa kiinnostusta.

”Mielenasiat ovat aina kiinnostaneet

minua, ja unet ovat mielen sisältöä”.

Perinteinen työnohjaus tapahtuu puheen

kautta analysoiden. Immosen kokemuksen

perusteella suurin ero näiden kahden

tavan käytössä on unen meneminen suoraan

ongelman ytimeen.

Puheen välityksellä tapahtuvassa ohjauksessa

hän pystyy torjumaan ajatuksia

tiedostamattomalla tasolla, huolimatta

halusta olla itselleen objektiivinen.

Päivätajunta säätelee asioita. Vastaava tulos

olisi Immosen mukaan saatu puheen

kautta käytävällä ohjauksella, mutta hitaammin,

hän arvioi varovasti. Uni paljastaa

jo sellaista materiaalia, mitä ei vielä

halua tiedostaa.

6 HELSINGIN HORISONTTI

Mari Immoselle ullmanilainenunityöskentely

on antanut

avaimet omaan sisäiseen

vuoropuheluun.

Tärkeintä on unimaailmaan

eläytyminen ja uskaltautuminenmatkalla

unen lumoaviin kuviin ja

tunteiden tuhatpäiseen kirjoon.

Immonen väittää leikkisästi, että

uniryhmän aikana hänen sisäinen ahneutensa

tyydyttyy, ainakin hetkeksi.

Immosen mielestä unet antavat alitajunnan

ymmärtämiseen enemmän materiaalia

kuin mitä päivätajunta pystyy suodattamaan.

Hän korostaa, että unet eivät tule

tyhjästä, niillä on aina todistusaineisto mukanaan.

Unet ovat verhottu älyttömyyden

suojalla ja avattuna ne näyttävät koko totuuden.

Uni on lempeä viestintuoja.

”Ullmanilainen unityöskentely

eroaa perinteisestä unien

tulkitsemisesta siten, ettei

siinä ole mitään järjestelmää

unen tulkitsemiseksi. ”

Markku Siivola kertoo ymmärtäneensä jo

varhaisessa vaiheessa, että unien takana on

enemmän kuin analyyttinen päivätajuntamme

ilmaisee. Varsinainen herääminen unille

tuli vasta 80-luvulla. Kohtaaminen uniprosessin

kehittäjän, psykiatri Montague Ullmanin

kanssa vahvisti hänelle unien työstämisen

kallisarvoisen merkityksen. Ullmannista

kehkeytyi Siivolan läheinen ystävä ja

oppi-isä.

Unet kuvastavat koko elämämme sateenkaarta;

meidän historiaamme, kokemuksiamme

ja niiden vaikutuksia meihin, arjen

valintoja, yhteisömme tilaa ja vuorovaikutusta.

Unien rikkauden voi kuitenkin menettää

kahdella tavalla: joko toteamalla ne

oikopäätä huuhaaksi tai värväämällä ne

kritiikittä päivätajuisten, vahingollisten pyrkimystemme

puolustusasianajajiksi ja antamalla

niille vain pyrkimyksiämme tukevia

merkityksiä.

Uni ei ratkaise mitään, vasta jälkikäteen

tulee ratkaisu viisaan päivätajunnan eli järjen

liitettyä unen järjettömiä kuvia yhteen. Unityöskentely

on eläytymistä unen tunteisiin.

Ullmanilaisen unityöskentelyn ydin on

kokonaisvaltainen, ei-analyyttinen eläytyminen

unen ulottuvuuksiin. Siivola käyttää

mielellään taide-elämysvertauskuvaa.

Teksti ja kuvat: ANNA HURMALAINEN

Kuka meistä voi aidosti ymmärtää Mona

Lisan kuvaa? Ymmärtäjiä on juuri yhtä

monta kuin on katsojaakin. Me luomme

mielikuvat oman maailmamme kautta

ja sen kautta me myös ymmärrämme ympäristöä,

itseämme ja kanssaihmisiä. Sodat

tulevat samoista lähteistä – tunteista.

Länsimaissa vallalla oleva unien tulkinta

nostattaa varsin asiallisessa ja rauhallisessa

miehessä tunteita. Siivola perustelee

kantaansa tulkintasanan yliotteella

muita unen lähestymistapoja kohtaan.

Unta voi tulkita yhtä vähän kuin

Mona Lisa -taulusta voisi koskaan löytyä

sen oikea tulkinta.

Unet ovat aina järjettömiä kuvia, niitä ei

hallitse analyyttinen ja looginen mielemme.

Unessa me voimme olla ja tehdä mitä

vain. Päivätajunnan tehtävä on määrittää,

mitä me voimme näille järjettömille kuville

tehdä. Se jäsentää kuvat tunteiden kautta

meidän tämänhetkiseen elämäämme.

Unet eivät anna meille ratkaisuja.

Ratkaisu löytyy jälkikäteen, mikäli olemme

viisaita päivätajuisessa eläytymisessä

uneen ja sen tunnelmaan. Järki voi päätellä

unikuvia taiteellisesta näkökulmasta.

Lopputulos on huikea elämys. Unet

ovat heijasteita meidän elämänkaarestamme;

yhteisöstämme ja sisäisistä tunnetiloistamme.

Joka uniansa uskoo, se varjoansa pelkää, väittää suomalainen kansanilmaus. Mitä se meistä kertoo, Markku Siivola?

”Voiko ytimekkäämmin ilmaista länsimaisen kulttuurin tilaa, sen kaikessa köyhyydessään”.


Ullmanilainen unityöskentely eroaa

perinteisemmästä unien ymmärtämistavasta

siten, että siinä ei ole mitään järjestelmää

unen tulkitsemiseksi. Ullmanilainen

uniprosessi on lanseerattu kenen

tahansa käyttöön sellaisenaan. Tärkeintä

on eläytyminen unen tunnelmaan ja sen

tuomiin jatkokuviin.

”Pelkästään se, että saa

kosketuksen ihmisyyteen ei

koskaan ole merkityksetöntä.

Unien hyödyntäminen työssä vaikkapa

myynnin ja markkinoinnin saralla on

Siivolan mukaan kaksiteräinen miekka.

Myynti ja markkinointi on voimakkaasti

emootioihin vetoavaa työskentelyä.

Siivola arvioi tämän ammattikunnan

työskentelevän harmaalla alueella. Rajaaita

manipuloinnin ja vilpittömän olemisen

välillä on varsin häilyvä. ”Mihin vedän

oman etiikkani rajat. Karkeasti sanoen, miten

vähiten vaurioitamme sieluamme: huoraako

työnsä eteen vai näkeekö ihmisyyden

kokonaisuudessaan”, Siivola kärjistää.

Mainonnassa alitajuiset elementit ovat

muutenkin pinnalla, ymmärsimmepä niitä

tai emme. Ne vaikuttavat meihin kaikkiin

ja niiden vaikeasti osoitettavuus luo

niiden lähes mahdottoman tarkentamisen.

Taitavan myyjän tai mainostajan käsissä

me olemme suojattomia.

Meillä kaikilla on yhteisiä sokeita pis-

teitä, tunnepuolen sidoksia, joita me emme

tunnista. Parhaimmillaan unien kautta

eläytyminen antaa rajatonta perspektiiviä

ymmärtää ihmisyyden ydin. Sen saavutettuaan

löytää myös oman sisäisen rauhansa

ja meidän on helpompi elää yhteydessä

muihin. Unista on paljon opittavaa,

enemmän kuin tällä hetkellä tiedämmekään.

Valinta on aina ihmisen itsensä.

Ihmisten sokeudenasteet ovat suuria päivätajunnassa.

Painajainen on emotionaalinen

paine, jota emme syystä tai toisesta

pysty käsittelemään päivätajunnassamme.

Niinpä se pystyy ilmenemään vain öisten

kuvien muodossa. Siivolan mielestä painajainen

voi olla niin yhteisön kuin yksilön

paine. Muun muassa Hitlerin aikaan

Saksassa oli yleisesti tuhounia, jotka kuvastivat

yhteisön painajaista keskitysleirien

ympärillä.

”Ei unityöskentelyllä neurooseistaan

yleensä pääse, mutta niitä saattaa alkaa

ymmärtämään paremmin”. Mitään viisasten

kiveä uni ei tuo tullessaan, mutta

jotakin kuitenkin. Pelkästään se, että

saa kosketuksen ihmisyyteen, ei koskaan

ole merkityksetöntä, Siivola korostaa, se

tulee aina kulkemaan ihmisen osana eikä

koskaan sulkeudu tai katoa.

VAIHE 1.

Unennäkijä kertoo unensa

a) Unennäkijä kertoo unensa ja vain

sen - ei mitään unen ulkopuolelta

b) Ryhmä selventää itselleen unen

yksityiskohtia lisäkysymyksin.

VAIHE 2.

Ryhmä ottaa unen omakseen

a) Tunteet: Ryhmä ottaa unen omaksi

unekseen eläytyen unen herättämiin

tunteisiin ensin keskenään, ei

unennäkijän kanssa, sillä häntä ei

saa tässä vaiheessa häiritä.

b) Symbolit: Ryhmä eläytyy tunteiden

lisäksi myös unikuvien herättämiin

symboleihin. Vieläkään ei

unennäkijän kanssa keskustella.

VAIHE 3.

Uni palautetaan unennäkijälle

a) Unennäkijän vapaamuotoinen palaute,

jota ryhmä ei saa keskeyttää.

b) Unennäkijän ja ryhmän dialogi,

jossa etsitään tunneyhteyksiä erityisesti

unta edeltävästä päivästä.

Näiden vaiheiden jälkeen toistetaan

uni. Ryhmän jäsen lukee muistiin

kirjoittamansa unen ääneen sopivan

mittaisina paloina, joita tarkennetaan

lisäkysymyksin ja unennäkijän

ideoin.

Lopuksi tehdään yhdistävät projektiot/orkestrointi.

Unennäkijän tuottamasta

materiaalista luodaan mahdollisimman

kattavia kokonaisnäkemyksiä,

joita tarjotaan (mutta ei tulkita)

unennäkijälle. Huomioidaan aivan

erityisen tarkasti, mitä osia niistä

unennäkijä itse vahvistaa.

Lähde: Markku Siivola: Unien opissa, unet itseymmärryksen palveluksessa.

Kirjapaja 2008.

Lisätietoja: Suomen uniryhmäforum http://siivola.org/surf/

HELSINGIN HORISONTTI

7


Takarivi: Trebs Jari, Castren Markku, Haapasalo Harri, Thomssen Tom, Myrskylä Pekka, Kukkasniemi

Topias, Wicht Tom, Heinilä Eero, Alho Jarmo. Keskirivi: Widing Martti, Wegelius Patrik (kippari),

Riistama Eeva, Pasi Koskinen, Vähämäki Jyrki, Vähämäki Lauri, Vähämäki Olli, Huttunen Jouni

(perämies). Eturivi: Fast Raija, Korhonen Aila, Flygare Sofi a, Haapasalo Julia (rumpali), Ylitalo

Lea. Ei kuvassa: Heikkinen Ulla (varalla). Kiitämme myös harjoituksissa olleita, Kurki Mikael, Heinonen

Risto ja erityisesti Sirkka Koposta avusta järjestelyissä.

änä vuonna Kaisaniemenlahdella

järjestettiin 12.-14.8. Dragon 2009

-melontatapahtuman, joka melottiin

juhlavuoden tapahtumana 20.

kerran. Sain kunnian koota melojat kokoon

tähän tapahtumaan ja järjestää harjoitukset,

koska monivuotinen kipparimme

Jyrki Salmi oli sairastunut pahasti ja

valitettavasti poistui myöhemmin keskuudestamme.

Melojien saaminen yhteen ei ollut vaikeaa

tänä vuonnakaan. Jokavuotiset vannoutuneet

vakiomelojamme ilmoittautui-

8 HELSINGIN HORISONTTI

tiedottaa

vat heti innokkaasti mukaan. Sähköpostimuistutuksilla

ja puskaradiolla saatiin porukka

kasaan. Ilmoittautumisia oli loppujen

lopuksi enemmän kuin odotin ja saimme

myös varalle muutaman soutajan.

Kahden harjoituskerran jälkeen olimme

valmiina taisteluun. Enää ei tarvinnut muuta

kuin psyykata itsensä karsintoihin ja sieltä

välieriin ja lopuksi fi naaliin. Helppoa!

Joukkueella oli uudet Dragon-paidat ja

Jyrkin muiston kunniaksi kaikilla oli musta

surunauha käsivarressa. Tämänvuotinen

melonta oli omistettu hänelle.

Golf- ja Keilakillan ajankohtaiset asiat löydät Hmma:n

kotisivuilta www.hmma.fi , kohdasta Killat.

Hmma:n lohikäärmeet

hopealle

PATRIK WEGELIUS

Karsinnat alkoivat meidän osalta torstaina

13.8. kahdella lähdöllä. Tunnelma

oli korkealla. Tahti oli hyvä. Ensimmäinen

lähtö voitettiin ajalla 0.58,00. Toinen

lähtö ajalla 0.58,73 ja tulimme toiseksi.

Tämä tarkoitti sitä, että päästiin välieriin

perjantaina. Välierän lähtö voitettiin ajalla

0.57,51. Se oli varma fi naalin paikka.

Ainoa paha vastustaja on jokavuotinen

Team Fiba.

Finaalista tulikin kaksintaistelu

Hmma:n ja Team Fiban välillä - muusta

kuin melomisesta. Molemmat joukkueet

kärkkyivät ”parasta” venettä, sitä keltaista,

joka oli voittanut kaikki lähdöt.

Paikalla olijat muistavat varmaan tunnelman.

Team Fiba voitti kuitenkin keltaisen

veneen ja me saimme tyytyä mustaan

veneeseen. Hmma:n joukkue kuitenkin

luotti enemmän omiin melontataitoihin

kuin veneeseen

SMKJ:n kaukalopallon SM-turnaus

Teksti ja kuvat: TOIVO LAHELMA/Päijät-Hämeen mma

äijät-Hämeen myynnin ja markkinoinnin

ammattilaiset järjestivät SMKJ:n

kaukalopallon SM-turnauksen. Samalla

juhlittiin Päijät-Hämeen yhdistyksen

75-vuotista taivalta. Turnaus pelattiin Lahden

uudella harjoitushallilla SOL Areenalla.

Kilpasarjassa oli mukana viisi myynnin ja markkinoinnin

joukkuetta: Helsinki, Oulu, Lappi, Päijät-Häme

ja Karjala.

Kilpasarjan lauantain fi naaliottelut:

Kilpapronssi: Lappi -Päijät-Häme I 3-13

Kilpafi naali: Helsinki-Oulu 14-4

Finaalista tuli tosi tiukka. Puoleen väliin

olimme voitolla ja vaikka annoimme

kaikkemme, jäimme silti toiseksi. Team

Fiba voitti ajalla 0.56,84 ja Hmma meloi

hopealle ajalla 0.57,80. Kaikkien aikojen

paras aika fi naalissa Hmma:n Dragonmelonnan

historiassa. Jäljelle jäi enää

palkintojen jako, minkä jälkeen jatkoimme

hopean voiton huumassa Domuksen

uusissa saunatiloissa. Ilta venyi yöksi ja

yö aamuyöksi. Ei niistä sen enempää.

Juhlavuoden kilpailun myötä päättyi

myös yksi ajanjakso melontatapahtuman

historiassa, sillä nykymuodossa

tapahtumaa ei enää järjestetä Kaisaniemessä.

Dragon-melonta ei suinkaan pääty

Helsingissä, mutta se saa jatkossa täysin

uuden formaatin. Näin kertoi Risto

Fagerholm, Vapaa-aika lehdelle. Jäämme

innolla odottamaan.

Helsingin mma voitti kilpasarjan mestaruuden.

Joukkueessa pelasivat: Reijo Nirkkonen, Pekka

Kettunen, Mika Halonen. Mika Mutikainen,

Jorma Manner, Pasi Nylander, Kari Tissari, Juha

Ojala, Jouni Tammi, Mikko Mild, Jouni Bedda,

Risto Janhunen ja maalivahtina Leif Berggren.

Harrastesarjassa oli mukana 6 joukkuetta.

A-lohko: Etelä-Karjala, Kouvola ja Päijät-Häme

2. B-lohko: Vaasa, Pohjois-Savo ja Turku.

Harrastesarjan lauantain välierä- ja fi naaliottelut:

Välierät: Etelä-Karjala-Kuopio 6-7

Vaasa-Päijät-Häme II 6-8

Pronssipeli: Etelä-Karjala-Vaasa 5-9

Finaalipeli: Kuopio-Päijät-Häme II 5-6


tä-Uudenmaan killan hallitus aveceineen

oli kutsuttu viettämään Juha

Lääperin 60-vuotispäiviä Pihlajaveden

Saukkosaaren heinäkuun alussa.

Nestori ja Norppa odottelivat vieraita

rannassa. Vieraiden saapuessa, alkoi vieraiden

souturetki saareen. Perillä emännän

runsaaseen ruokapöytään oli koottu

paikalliset herkut ja Nestorin itsensä savustamaa

herkullista lihaa.

Savusaunan lämmetessä juttua riitti ja

nauru oli herkässä. Pihlajavesi vilvoitti

savusaunan lempeiden löylyjen jälkeen.

Yön vietimme tunnelmallisissa aitoissa

sateen ropistessa mukavasti kattoon.

Haikeudella on muisteltu mukavaa

tunnelmaa kesän aikana. Kiitos vielä

isännälle ja emännälle.

kilta

Kesäretki Loviisaan ja Svartholman linnoitukseen

Teksti: RIITTA TIRKKONEN-WALKILA PUOLISOINEEN, Kuva: ARI HAIMI

arikymmentä myyntinaista ja

–miestä perheineen olivat Loviisan

venesatamassa valmiina

lähtöön kesäisenä lauantaiaamuna

vesibussilla Svartholman saareen.

Venematka taittui pilvisäässä mukavasti.

Alkutarjoiluista saatiin suu makeaksi

Brunbergin kuuluisilla suukoilla ja lisäksi

oli tarjolla mehua. Lapsille oli järjestetty

matkan ajaksi ohjel-maa, joten tunnin

matka sujui heidänkin osaltaan hienosti.

Aikuisilta

matka taittui

rattoisasti

Juha Lääperin

60-vuotisjuhlat

Teksti ja kuvat: SEIJA TURA

vierustovereiden kanssa jutellen ja maisemia

ihaillen.

Opas Sakari ”Sakke ” Kiesiläinen kertoi

tulevasta kohteesta jo matkan aikana.

Svartholman historiasta kuulimme

mielenkiintoiset selostukset ja opas jätti

meille jokaiselle vielä esitteen saaresta

itseopiskelua varten. Kauniissa maisemassa

ajatus lähti välillä harhailemaan,

kun tuli välillä ihailtua enemmän saariston

kauneutta kuin kuunneltua historiallisia

tosiasioita.

Svartholman saari linnoituksineen on

kaunis. Mieleen tuli Suomenlinnan muurit

ja maisemat - sisarlinnoitushan se onkin.

Olot saarella olivat ankeita aikoinaan

riippumatta sii-

Nyt kelpaa grillata, lahjaessu

Sirpa Pekkalan tekemänä

ITÄ-UUDENMAAN ALUEKILLAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Perjantai 23.10.2009 klo 19.00

Paikka: Ravintola Seurahovi, Torikabinetti, Porvoo

Käsiteltävät asiat: - Vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Henkilövalinnat killan hallitukseen

- Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa joukolla mukaan Itä-Uudenmaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset!

Hallitus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Lääperi p. 0400 710958, juha.laaperi@claritek.inet.fi

tä oliko kyseessä sotilas vai ylempi sotilashenkilö.

Varsinkin vankien olot pimeissä

tyrmissä järkyttävät mieltä. Vankityrmä

oli nytkin hyytävä ja voi vain kuvitella,

millaista siellä oli olla vangittuna

talvella kylmässä ja pimeässä.

Ennen saaristolaislounasta ihailimme

isoa, vanhaa purjelaivaa, joka oli juuri

tullut läheiseen laituriin. Kesäravintolan

buffet-pöytä oli kalapainotteinen, kuten

arvata saattaa. Ulkoilmassa ruokahalu

tuntuu kasvavan. Lounaan jälkeen tutustuimme

pikaisesti paikalliseen näyttelyyn,

jossa oli esillä paikallishistoriaa.

Palattuamme takaisin mantereelle oli

satamassa liikkeellä sankoin joukoin ihmisiä

soutukilpailujen innoittamina. Kahviloiden

ja ravintoloiden terassit olivat jo

täynnä kesäpäivää viettävistä loviisalaisista

ja turisteista. Aurinko paistoi pilvettömältä

taivaalta ja sää oli hellelukemissa.

Lähdimme vielä opastetulle kävelykierrokselle

vanhaan Loviisaan. Kuulimme

kaupungin historiasta, näimme mielenkiintoisia

kohteita ja tarinoita nykypäivän

Loviisasta. Erityisesti jäi mieleen

oppaan toteamus, että parasta Loviisassa

on rauhallisuus ja turvallisuus ja että

kaupungissa on helppo tutustua toisiin ihmisiin.

Puutalojen pihat olivat kauneimmillaan.

Lukuisat atsaleat, alppiruusut ja

rhodorendrumit loistivat upeina.

esälaskettelu on harvojen herkkua,

mutta se on mahdollista esimerkiksi

Stryn jäätiköllä, jossa

kuuden päivän aikana oli pelkkää

auringon paistetta, lämpötilan ollessa yli 20

astetta ja luntakin oli peräti 4 metriä.

Tulevalla kaudella killan aktiviteetteina

ovat jo perinteeksi muodostunut itsenäisyyspäivän

laskettelureissu Rukalle.

Lisäksi Sales Skiers on varannut pääsiäistä

edeltävän viikon Tahkolta Hmma:n

Rinnetähdestä.

Viime kauden matkat onnistuivat kelienkin

puolesta loistavasti. Kiitos Ros-

-kilta

Laskettelukausi lähestyy ja

kauden suunnittelu alkaa

JUHA LÄÄPERI

Kierroksen lopuksi kävimme Loviisan

kirkossa, joka tuntuu olevan melkein keskellä

tietä. Kirkkoa koristavat kauniit lasimaalaukset

ja varsinkin erikoinen alttari

suurikokoisine kipsi-veistoksineen herätti

ihmetystä. Kirkossa oli esillä myös

Suomen vanhin raamattu lasivit-riinissä.

Harmiksemme tori oli jo suljettu. Kiinnostava

tutustumiskohde lähemmin olisi

ollut myös vieressä sijaitseva Bongan

linna, johon tällä kertaa ei ollut mahdollisuutta

tutustua. Kau-pungin museon

Egypti-näyttely olisi varmaan myös ollut

käynnin arvoinen.

Kierros päättyi vierasvenesatamaan,

jossa retken järjestäjä tarjosi vielä iltapäiväkahvit.

Tyytyväisin mielin palasimme

kotimatkalle sulatellen kaikkea kauneutta

ja tietoa, jota päivän aikana saimme.

Suosittelen kesäretkeä Loviisaan! Retkestä

tälläkin kertaa nauttien ja järjestäjiä

kiittäen.

Itä-Uudenmaan killan puolesta haluan kiittää

mukana olleita mukavasta seurasta. Lisäksi

suuret kiitokset Porvoo Tours´lle ja Laura

Korhoselle järjestelyistä sekä oppaallemme

Sakari Kiesiläiselle miellyttävästä ja asiantuntevasta

opastuksesta.

JUHA LÄÄPERI

sarin porukalle suksien testausmahdollisuuksista

– toivottavasti se onnistuu tällekin

kaudelle.

Sales Skiers -kilta ei ole tarkoitettu ainoastaan

laskettelijoille, vaan mukaan

mahtuu kaikki lumilajeista kiinnostuneet,

kuten murtomaahiihtäjät, lautailijat,

lumikenkäilijät ja aktiivisesta afterskistä

kiinnostuneet. Lumia odotellessa, ilmoittaudu

ensimmäisten joukossa mukaan!

KAJ LINDWALL

Puheenjohtaja

KAJ LINDWALL

HELSINGIN HORISONTTI

9


-kilta Sales Riders

p-kilta järjesti ruosteenpoistokurssin

keväällä Tattarisuonliikennekoulutuskeskuksessa.

Muutamia kommentteja

mukana olleilta.

”Öö oonkohan mä nyt ihan oikeassa

paikassa”, oli ensimmäiset mietteet saavuttuamme

Tattarisuolle. Ainoa naispuolinen

henkilö ja muut vähintään 20 vuotta

vanhempia miehiä.

Silmät ristissä aamulla, ihan kuin olisin

palannut takaisin autokoulun teoriatunnille.

Miten kouluttaja saikaan prätkällä

ajamisen kuulostamaan niin vaikealta.

Rupesi melkein pelottamaan, kun

Hämmästyttävä kirja elämästä, työelämästä ja liikeelämästä.

Vahvaa asiaa, mutta toimii kuin Äpy tai

Pahkasika.

Kirja yllättää jokaisessa jutussaan. Näkökulma sinänsä

tuttuihin asioihin on aina odottamaton. Lukija riemastuu

tavan takaa: Näinhän juuri on, miksei kukaan ole

ennen sanonut tätä ääneen.

Myynnissä nyt kirjakaupoissa ja osoitteessa

www.wsoypro.fi ! Suositushinta: 25,00 €

10 HELSINGIN HORISONTTI

UUTUUS!

kuunteli jarrutusmatkoja eri nopeuksista.

”No, pyörien selkään ja ekana hidasajoa”.

Sen jälkeen ympyröitä sun muuta.

Ei se tosiaan niin helppoa ollutkaan, mitä

kuvitteli. Jokaisen ajosuorituksen jälkeen

saatiin todella rakentavaa palautetta,

mikä teki aina uuden ajon helpommaksi.

Päivän mittaan tuli uutta ja vanhaa tietoa.

Iltapäivällä lämpötila nousi n. 20+ asteeseen.

Oli todellakin kuuma. Piti muistaa

juoda kunnolla vettä päivän mittaan,

vaikka joku kurssilainen taisikin horista

jostain kaljasta? Lopuksi vielä jarrutukset

ja väistö. Kaikki suoriutuivat niistä hyvin,

i387

joten voitiin lopetella päivä siihen.

Yhteenveto päivästä oli erittäin hyvä.

Jokainen varmasti oppi jotain uutta. Yhteishenki

porukalla oli erinomainen ja

kaikki jaksoivat kannustaa toisiaan loppuun

asti. Kyllä voisi ensi vuonnakin tulla

ruosteenpoistoon saman porukan kanssa,

vaikka ikäistä seuraa ei löytynytkään.

Ensi vuonna kaikki naiset ja nuoret mukaan!

Päivä oli loistavan antoisa.

MP-kortti vuodesta-05

Se oli vuoden oikea ensimmäinen

kevätpäivä. Lämpötila aikaisin

aamulla jo +2 ja iltapäivällä hikoiltiin

+20 asteen helteessä. Tapahtuma

sattuikin oivaan ajankohtaan:

monella ensimmäiset kilometrit takana,

toisilla tuhannet.

Järjestelyistä vastasi Timo Kahva edellisvuoden

kokemuksella. Paikalle saapui

12 enemmän ja vähemmän kokenutta motoristia.

Määrä oli kasvanut reilusti edellisvuoden

kolmesta osallistujasta.

Aamu 8.30 aloitettiin kahvilla ja sämpylällä

ja reilun tunnin mittaisella teorian

kertauksella. Monipuolisia harjoituksia,

joskaan ei aivan uutta, mutta aina voi

taitojaan parantaa. Ohjaajien välitön palaute

ajon jälkeen auttoi löytämään oikeaa

ajotapaa. Omat arviot onnistumisesta

sai jättää väliin. Harjoittelu sisälsi pyörän

käsittely paikallaan, hidasajoharjoituksia

suoraan ja pujotellen, ympyrän harjoittelua,

kahdeksikko eli kaksi isoa ympyrää,

jossa kaikki pyörät samaan aikaan ja vielä

se oleellisin taito, tehojarrutus ja väistö.

Jo teoriassa todettu nopeuden pudottaminen

neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkaa

puoleen. Ja tämä tuli todistettua.

Kuskien kommentit yleisesti: ei se niin

helppoa ole, vaikka vuosia ja kilometrejä

olisikin jo reilusti takana. Pitkän päivän

palautteet saatiin noin klo 17.00.

MP-ajokortti vuodesta-76

Raumalla valtakunnalliset

kokoontumisajot

TIMO KAHVA

ales Ridersilla oli ilo osallistua elokuun 2.

viikonloppuna raumalaisten järjestämään

valtakunnalliseen MP-tapahtumaan. Mukana

oli jäsenistöä ympäri Suomea. Moottoripyöräily

on kuin purjehdusta: ”olet perillä,

kun nostat kytkintä”.

Pääjoukko teki yhteislähdön perjantaina Siippoosta

kohti Raumaa mutkateitä pitkin. Perillä

hotelli Kalliohovissa odotti jo monelle tututuiksi

tulleet motoristit ja tietenkin sauna, jossa matkan

pölyt löylyteltiin pois. Illan kulttuurikävely tehtiin

Vanhaan Raumaan. Oppaamme - paljasjalkainen

raumoolainen - Timo Vaskelainen hauskutti kierroksellaan,

jonka päätteeksi ruokailimme vanhassa

bunkkeriravintolassa.

Lauantaiaamuna Koivusen Eki piti kypäräkokouksen.

Hän kävi läpi turvallisuusasioita ja ajoreitin.

Komennon käytyä: ”ladies and gentlemen

start your engines”, siirtyi lähes 40 pyörän kolonna

hotellin eteen. Ensimmäinen etappimme oli

Olkiluodon ydinvoimala. Perillä meitä odottivat

kahvit ja Ari Anttila, joka esitteli kuinka sähköä

tehdään. Voimalasta ajot jatkuivat kauniissa maa-

TIMO KAHVA

Ajotaito kuntoon

- ruosteenpoistoa 2009

laismaisemassa, jo 1500-luvulla historiankirjoissa

mainitun Vuojoen kartanon maiden läpi.

Seuraava pysähdyspaikkamme oli Kivikylän palvaamo,

jonka pihassa Esteri ripautti päivän sadepisarat

tervetuliaisiksi ruokahetkeemme. Isäntä Jari

Laihonen oli laittanut yrityksensä tuotteista maittavat

eväät. Puhe kääntyikin makuasioihin: joku piti

maailman parhaasta ”Huilun Tuhti”-makkarasta ja

toinen ahmi alatoopia. Pääsimme myös tutustumaan

kuinka lihaa palvataan kotoisasti hirsisaunassa.

Matkamme jatkui Kodisjoen mutkateitä kohti

Raumaa ja hotellin saunaa. Illalla kokoonnuimme

vielä illalliselle juomalaulujen kera. Saimme

kuulla ”raumoolaisia” ajatuksia ja suomennokset

perään, jotta pysyimme kärryillä. Eki soitti maailman

ensiesityksenä iltasoiton tuuballa Mika

Sundqvistin kappaleen ”moottoripyörä on moottoripyörä,

skootteri on lälläripyörä”. Mahtavaa!

Kiitokset Sirpalle, Erkille, Antille ja kaikille

raumoolaisille järjestelyistä ja huolenpidosta.Ensi

vuonna tapaamme toivottavasti Seinäjoella, vai

mitä Paavo?


Uinti onkin

tekniikkalaji

TUIJA MÄKELÄ Aika: tiistaisin 27.10, 3.11,

10.11, 17.11 ja 4.11.2009

itä luuli osaavansa uida. Mutta sitä

vain räpiköikin eteenpäin. Tuli

sellainen olo, ettei osaakaan uida.

Kurssi-illat sujuivat tehokkaasti Kilon

uimahallissa, mukavien uimaseura Cetuksen

ohjaajatyttöjen neuvoessa oikeaa uintitekniikkaa.

Uinti lähtee keskivartalosta. Keskivartalon

hallinta säätelee uintia, pään asento vartaloa,

jalat tasapainottavat vartalon asentoa

ja kädet muodostavat suurimman eteenpäin

vievän voiman. Oikean uintitekniikan avulla

nauttii uimisesta enemmän ja siitä tulee

tehokkaampaa.

Käymälläni kurssilla harjoiteltiin vapaa-,

selkä- ja rintauinnin perusteita. Rintauinti,

kuntouimareiden suosituin laji, osoittautui

yllättävän vaikeaksi. Potkujen ja rytmien

löydyttyä uinti oli rennompaa. Vapaauinnissa

liikkeet olivat helpompia, mutta hengityk-

sen oppiminen

vei aikansa.

Hengittäminen

onkin kaiken

a ja o. Ulospuhalluksen tapahtuessa veden

alla, muuttuu uintiasento virtaviivaisemmaksi.

Katse veden alla suoraan kohti altaan

pohjaa. Ja potkuliike, joka lähtee lantiosta

eikä reidestä jalka ns. jäykkänä. Selkäuinti

sujui kaikilta hienosti, kun vain antoi pään

kellua rennosti.

Uinnissa kannattaa kiinnittää huomiota

rentouteen ja rytmiin. Tuntui, että vanhoista

tavoista oli vaikea oppia pois. Sopivan hengitysrytmin

löytää harjoittelemalla. Hyvät

uimalasit helpottavat kasvojen painamista

veteen ja mahdollistavat rentouden säilyttämisen

ja veteen puhaltamisen. Uinti on tekniikkalaji,

myönnetään.

klo 19.15- 20.00

Paikka: Cetuksen halli, Kilo, Espoo

Osallistujat: 10 henkilöä

Hinta: 50€/henkilö (hintaan sisältyy

opetus 5 kertaa, vakuutus ja

hallin sisäänpääsymaksu).

Kurssi on tarkoitettu kaikille, joiden

uimataito on vähintään 100 m.

Ilmoittaudu myös siinä tapauksessa,

jos haluat jatkokurssille suoraan.

Peruskurssilla harjoitellaan eri uintilajien perusteet (vapaa-, rinta-, perhos-

ja selkäuinti) ja jatkokurssilla niiden tekniikkaa ja niihin liittyviä

käännöksiä. Jatkokurssilla on lähtötasovaatimuksena perustekniikkakurssin

suorittaminen tai vastaavat taidot (rinta-, vapaa- selkä- ja perhosuinnin

perusteet).

Sitovat ilmoittautumiset 12.10. mennessä offi ce@hmma.fi . Varmistat

paikkasi maksamalla osallistumismaksusi 50€ Hmma:n tilille: 217118-

65556, viite: 2464

Nopeat - syövät hitaat!

HELSINGIN HORISONTTI

11


Kulttuuria tämäkin

iini on keksintönä vanhempi

kuin kirjoitustaito. Maailman

ensimmäiset kirjoitetut lait säätelivät

sen kauppaa. Viini on piristänyt

väsyneitä, rohkaissut heikkoja ja

antanut toivoa vähäosaisille. Viinistä on

haettu rohkeutta taisteluun ja sillä on juhlittu

voittoja. Roomalaislegioonissa oli

tapana tarjota viiniä ennen taistelua tiimihengen

vahvistamiseksi. Luostareissa,

joissa maalliset huvitukset muuten olivat

keskiajalla vähissä, tarjottiin viiniä uskon

vahvistamiseksi.

Mitä viini on?

No, sehän on pilalle mennyttä rypälemehua!

Mutta harva pilalle mennyt asia aiheuttaa

niin paljon intohimoa tai tuo niin

paljon nautintoa kuin viini.

Viinin laillinen luonnehdinta kuuluu:

Viini tulee olla tuoreista ja terveistä rypäleistä

valmistettu, luonnollisella käymismenetelmällä

aikaan saatu juoma, jonka

alkoholipitoisuus on 8-15 % välillä.

Viinin historia ulottuu tuhansien vuosien

taakse. Maat, joissa on viljelty viiniä,

ovat arkeologisten todisteiden mukaan

Iran ja Georgia 6000 ja 5000 eKr.

Pronssikaudella sitä valmistettiin Lähi-

utustumiskierros Suomen ilmailumuseossa

aloitettiin Sissit siivillä

–erikoisnäyttelystä, jossa valaistaan

vielä nykyäänkin salamyhkäisenä

pidettyä sodan aikaista kaukopartiotoimintaa.

Nähtävänä oli kuvia ja kaukopartiomiesten

varusteita, joita he käyttivät tiedustelumatkoillaan

vihollisen selustassa.

Lentäjät tekivät tuolloin lukuisia lentoja

yön pimeydessä kuljettaessaan kaukopartiomiehiä

ja toimittaessaan heille ruoka-

ja varustetäydennyksiä.

Lentokonehalleissa on esillä suuri määrä

koneita suomalaisen ilmailun historiasta

mm. lentokoneiden, helikoptereiden,

moottoreiden, potkureiden, pienoismalli-

12 HELSINGIN HORISONTTI

Idässä, Egyptissä ja myös Foinikialaiset

olivat kuuluisia viineistään.

Kreikkalaiset veivät viininviljelyn Italiaan

ja sieltä Roomalaiset sotilaat kuljettivat

köynnöksiä mukanaan ympäri Eurooppaa,

jossa kirkot ja luostarilaitokset

vastasivat viinin viljelystä ja sen kehittämisestä.

Hollantilaiset kauppiaat levittivät

viinikulttuuria purjehtimalla maailman

meriä. Uskonto ja varsinkin katolilaisuus

on ollut viinin viljelyn kantavana

voimana.

Maailman muuttuminen yhä nopeammaksi

oli koitua viinintuotannon tuhoksi

1800-luvun lopulla. Höyrylaivat kiikuttivat

uusia kasveja Amerikasta niin nopeasti,

että erilaiset vitsaukset, jotka kestivät

pitkät merimatkat, levittäytyi Eurooppaan.

Ensin viinitarhoille iski harmaahome ja

juuri kun siitä oli toivuttu, tuli viinikirva

jonka voittamiseen kului 15 vuotta.

Sodat ja muut ihmisen aiheuttamat katastrofi

t ovat vaikuttaneet viinin valmistamiseen

ja kuluttamiseen kautta aikojen.

Nykyään suuri uhka viiniteollisuudelle

on ilmaston lämpiäminen. Viinit

kiinnostavat meistä yhä useampia. Viinien

harrastaja usein pohtii, missä voisi säilyttää

viinejä niille parhaissa olosuhteissa?

Kotona ei usein ole tilaa kunnon vii-

Suomen ilmailumuseo

en ja muiden ilmailuaiheisten esineiden

muodossa. Nähtävillä on liikenne- ja harrastelennoissa

sekä erikoistehtäviin käytettyjä

koneita. Kiinnostavaa oli nähdä

myös DC- 3, jolla olen lentänyt ensimmäisen

lentoni Helsingistä Poriin.

Saimme tutustua myös korjaamoon, jossa

ilmailualan vanhat ammattilaiset kokoavat

ja entisöivät vanhoja koneita ja laitteita.

Lopuksi tutustuimme ulkona olleisiin

sotakoneisin. Ryhmäkuva kiltalaisjoukosta

otettiin tietenkin Saab Safi rin vieressä.

Mielenkiintoinen ja hauska retki ilmailun

historiaan. Suosittelen käyntiä muillekin

Vantaalla sijaitsevaan museoon.

RAIMO SUNDELL

nikaapille tai viinikaappi toimii käsivarastona,

jossa ei ole tarkoituksenmukaista

kellaroida vuosien kypsytystä vaativia

viinejä. Ainakin Helsingissä on mahdollista

vuokrata oma viinikaappi tilasta, joka

on suunniteltu viininharrastajan tarpeita

ajatellen.

Viinikulttuuri on täynnä yllätyksiä. Makuja

on yhtä paljon kuin maistajiakin. Värejä

on lukuisia ja termejä sanakirjan verran.

Lisää viinitietoutta hankimme kirjan

ystävien vuosittaisen tapahtuman Helsingin

Kirjamessujen yhteydessä olevassa

Viini, ruoka ja hyvä elämä tapahtumassa

24.10. Helsingin Messukeskuksessa.

Lähde: http://www.nexthotels.fi /viinitasting/

viinin_historiaa/

Seniorikillan aktiivisyksy

Lounastilaisuudet pidetään entiseen

tapaan joka kuukauden ensimmäisenä

torstaina klo 13.30 Hotelli

Arthurin kabinetissa, Vuorikatu 19.

Aloitamme lounasesitelmät syyskuussa

Respecta Oy:n apuvälineteknikko Merja

Martinsen-Mäkinen kertoo alaraajojen

apuvälineistä : ”Mistä kenkä puristaa”.

Lokakuisessa killan syyskokouksessa

valitaan Kiltaraadin uudet jäsenet erovuoroisten

tilalle ja killan Oltermanni

vuodelle 2010.

Lokakuussa vierailemme Ilmatorjuntamuseossa

Tuusulassa. Munkkikahvien

jälkeen tutustumme museoon ja retki

päättyy elokuvaan Helsingin pommituksista

helmikuussa 1944. Museon alueella

on kaksi suurta näyttelyhallia ja laaja ulkoalue.

Lokakuun kulttuuritapahtuma on Lilla

Teaternissa, jossa katsomme Lasse Pöystin

esittämän näytelmän ”Mies joka kieltäytyi

käyttämästä hissiä”. Tulkaa joukolla

mukaan viettämään hauskaa iltaa.

Näe ja koe

syksyn tapaus:

Marraskuun kokoukseen lounasesitelmöitsijää

ei vielä ole, onko ideoita? Ehdotukset

voi lähettää allekirjoittaneelle.

Perinteinen joulusauna on 24.11. Kuljetusristikossa,

Nuijamiestentie 5, Haaga.

Saunomisen ohessa on pientä iltapalaa,

kevyttä juotavaa ja paljon tarinoita kauppamatkoista

Suomessa.

Jouluristeily lähtee 2.12. Baltic Princess

-laivalla Tallinnaan. Hintaan sisältyy

matka A-hytissä, jouluglögi, buffetillallinen

ruokajuomineen ja aamiainen.

Paluu 3.12 klo 13.30.

Joululounaan aika on poikkeuksellisesti

17.12 klo 13.30. Silloin nautimme

juhlavan Arthurin joululounaan ja onnittelemme

kuluneena vuonna 70, 75, 80 ja

85 vuotta täyttäneitä jäseniämme.

Ilmoittaudu ajoissa tapahtumiin, koska

näin suurelle joukolle varaukset pitää

vahvistaa ajoissa.

RAIMO SUNDELL

SENIORIKILLAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 1.10.2009 kello 13.30 (ennen lounasta).

Paikka: Ravintola Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki.

Esillä: Sääntöjen § 6 syyskokouksesta määräämät asiat.

Seniorikillan kiltaraati

SIRKKA KOPONEN

Ateneumissa avautuu 18.9. ainutlaatuisen

laaja Pablo Picasson

näyttely, jossa on mukana n. 200

teosta Pariisin Musée National

Picasson kokoelmista. Näyttelyssä ei järjestetä

opastettuja kierroksia vaan puolen

tunnin johdantoja näyttelyyn.

Pablo Picasso syntyi 25.10.1881 Málagassa

Espanjassa, jossa hänen äitinsä toimi

kaupunginmuseon intendenttinä ja isä piirustuksenopettajan.

Picasso käytti aluksi

teoksissaan signeerausta P. Ruiz tai P. Ruiz

Picasso, mutta vuodesta 1901 lähtien hän

käytti äidin nimeä Picasso.

Pienestä asti piirtänyt 7-vuotias Pablo

alkoi maalata isän ohjauksessa. Kun isä nimitettiin

piirustuksenopettajaksi Barcelonan

taideakatemiaan, myös Picasso jatkoi

siellä opintojaan. Kun suuri akateemiseen

tyyliin toteutettu maalaus Tiede ja laupeus

palkittiin kultamitalilla, oli Pablo 15-vuotias.

Hän opiskeli Madridissa San Fernandon

taideakatemiassa ja kopioi vanhoja

mestareita Pradossa.

Taiteilija jaksoi muuntautua jatkuvasti ja

vain harvan taiteilijan tuotanto kattaa yhtä

monta vuosikymmentä kuin Picasson. Picasso

kuoli vuonna 1973. Ateneumin näyttely

on osa Helsingin ja pääkaupunkiseudun

kuvataiteen vuotta 2009.

Lähde Yhteishyvä 9.09 ja www. ateneum.fi

RAIMO SUNDELL


Paikoitusta

Jos sinulla on tarve pysäköidä Helsingin keskustassa,

etkä halua jättää autoasi pysäköintihalliin

vaan kadun varteen, niin Kasarmintorin

alueelta löydät jopa 4 tunnin pysäköintiajan

antavia mittareita. Lisäksi pysäköinnin

voi maksaa vaikkapa luottokortilla.

Kaupungin komeimmat korvapuustit

Kaupungin suurimmat korvapuustit löydät

Korkeavuorenkadun Café Succésin

valikoimasta. Pohjois-Esplanadilla sijaitseva

Café Esplanadi tarjoaa myös lähes

lounaan korvaavia korvapuusteja.

Kuppila keskellä ratikoita

Kun haluat stadilaista tunnelmaa, kokeile

entistä Ratikkahallia Töölössä, Kisahallia

vastapäätä. Korjaamo-nimellä kulkevassa

kompuksessa on kahvila ja ravintola, jossa

miljöötä elävöittää vanhat raitiovaunut

vuosien varrelta.

Edullinen kahvipaikka

Löytyy Vantaalta Tuusulantien varrelta K-

Supermarket IsoJaosta. Inhouse-leipomokahvila

tarjoaa uunituoreita leivonnaisia,

suolaista ja makeaa noin 80 senttiä maksavan

kahvikupin kera.

Koonnut: REIJO MYLLÄRI

Tällä palstalla voit kertoa kaikille, mistä

olet bongannut mieluista jaettavaa

muillekin Hmma:laisille. Missä olet saanut

hyvän ja edullisen lounaan? Kenties

helppoa ja ilmaista pysäköintiäkin löytyi.

Tai oletko saanut harvinaista herkkua

– hyvää palvelua!

Lähetä vinkit toimitukseemme:

offi ce@hmma.fi

Teksti ja kuva: ANNA HURMALAINEN

stävä näki ilmoituksen; fi llaritaksikuskille

paikka. Epäillen päätin

kokeilla, mikä homma se on”.

Näin sai alkunsa Jesse Perälän,

23, kesäduuni kolme kesää sitten.

Sosiologiaa opiskeleva Jesse on varsin

tyytyväinen kesäpestiin. Hän paljastaa,

että keskivertokunnolla pärjää näissä

hommissa. Ja nouseehan se kunto jo parin

viikon polkemisen jälkeen.

Asiakkaita on laidasta laitaan, mutta

pääasiallisesti he ovat suomalaisia. Fillaritaksit

eivät vielä ole miehittäneet koko

kantakaupunkia. Tällä hetkellä katukuvassa

on vain viisi fi llaritaksia ja kymmenen

kuskin reservi.

Hilpeyttä, hämmennystä ja ihmetystä

fi llaritaksi ihmisissä vielä herättää. Kaikki

kymmenen polkevat oman toiminimensä

voimalla. Yrittäjiä siis koko kropalla.

Ansioista Jesse mainitsee, että kyllä tällä

hommalla opintotuen reilusti päihittää.

”Tässä saa olla ulkona ja

sosiaalinen puolikin hoituu

asiakkaiden kanssa”

Jesse Perälä kuvaa

kesäduuniaan.

”Parasta tässä kesässä on ollut vapaus,

hyvät säät, mukavat asiakkaat ja iloinen

mieli”, Jesse kuvaa työfi iliksiään. Voiko

työ mukavammalta kuullostaa?

Fillarikyyti maksaa: 4 euroa yhdeltä hengeltä

ja 8 euroa kahdelta. Turistikierros

lähtee 25 eurolla ja reittejä on valittavana

kahdesta mahdollisuudesta.

Lisätietoja: www.fi llaritaxi.fi

HELSINGIN HORISONTTI

13


Kroppa, Lappu ja Koppa

Tarinaa kevään Kroppa – Lappu ja Koppa aktiiviaamuistamme

– kuinka Hmma:laisesta myyntihenkilöstä kuoriutuu oman, hyvän elämän rakentaja.

e olivat upeita aamuja. Ensimmäisenätapahtuma-aamuna

kevätaurinko suorastaan

häikäisi aamuvirkkuja

osallistujia, ja Hmma:n Ristolantiellä

sijaitsevan toimistomme pihalla oleva

kirsikkapuu esitteli parasta kukkaloistoaan,

uunituoreen leivän, kahvin

ja puuron tuoksun tervehtiessä tulijoita

jo ovella.

Kroppa

Kuntokeskus SATSista olimme saaneet

asiantuntijapuheenvuoroja pitämään tuotepäällikkö

Lauri Hasasen sekä markkinointipäällikkö

Anna de Torreksen. Ihmisiä,

jotka jo omalla olemuksellaan edustavat

yrityksensä tarjontaa. Tässä kohdassa

alkoi jo pieni syyllisyyden tunne omasta

laiskuudesta kalvamaan mieltä, ja mielikuvissani

hiki valui norona selkää pitkin

omaa habitustani ajatellessani.

Aamupuuroa lusikoidessamme opimme,

että kunnosta huolehtiminen on valinta

elämäntavaksi, ei lyhytjänteistä

vääntämistä punttien parissa, tai silmät

sumentavaa spinningiä turtumiseen saakka,

vaan realistista, nautittavaa oman kokonaiskunnon

kehittämistä. Eikä yksin

treenaus riitä, vaan kropan hoito vaatii

lepoa, ruokailutapojen huomioimista sekä

monipuolista, sopivaa liikuntaa vaikka

hyvässä seurassa. Niistä muodostuu kokonaisuus,

joka auttaa meitä jaksamaan

niin työssä kuin kotona entistä paremmin.

Mikä helpotus kuulla tuo hyvinvoinnin

ammattilaisilta. Ihmiset kertomassa

ihmisille, auttamassa meitä kiinnostuneita

näkemään mahdollisuudet omasta, ainutkertaisesta

kropastamme huolehtimiseen.

Eikä väkisin. Jokainen osallistuja

sai mahdollisuuden ilmaiseen tutustumiseen

SATSin monipuoliseen tarjontaan

ajatteluherättelyn ja hyvien neuvojen lisäksi.

Pilates tai spinning kiinnostaisivat

kyllä minuakin.

- SATSin suosituilla, ohjatuilla aamuvuoroilla

on jopa ruuhkaa, mutta mukaan

mahtuu vielä hyvin.

- Löytyisikö Hmma:laisten keskuudesta

porukkaa johonkin yhteiseen

aamuvuoroon?

- Muista hyötyliikunta. Oletko esimerkiksi

kokeillut jättää autoasi pysäköintipaikan

etäisimpään nurkkaan?

14 HELSINGIN HORISONTTI

Lappu

Ceevee! Mitä, minä, osaanko? Usealle

meistä on voinut tulla eteen tilanne, tai

sen uhka, että joudumme miettimään jo

hieman kokeneempina myynnin ja markkinoinnin

alan ammattilaisina omaa osaamistamme

uusia työtehtäviä hakiessamme.

Emmekä pelkästään miettimään, vaan

käymään läpi kokonaisuudessaan työnhakuprosessin

aina ansioluettelon tekemisestä

itse työpaikkahaastatteluun.

Kirsi Pärssinen, pitkän linjan ammattilainen

työnhaun salojen alalta, oli antamassa

konkreettisia välineitä tuon prosessin

paremmin hoitamiseksi. Omat käsityksetkin

alkoivat tuntua hieman luutuneilta,

kuunnellessa Kirsin todellisiin caseihin

perustuvia vinkkejä. Ah, niin mielelläni

pitäisin CV:ssäni vielä tuon vuonna

1980 suorittamani merkonomin tutkinnon,

vaikka Kirsi todisteleekin toista. Siispä

hetken ajattelun jälkeen alkavatkin nuo

kalkkeutuneet ajatukseni vihdoin siirtyä jo

tälle vuosituhannelle.

Meillä kaikilla on runsaasti ainutlaatuista

osaamista ja kokemusta – haasteena on sen

saaminen näkyväksi, ensiksi itselle, sitten tulevalle

työnantajalle. Standardityöhakemusta

ei ole, vakuuttaa Kirsi. Vaivaa pitää nähdä

ja nostaa omasta osaamisesta soveltuvat kohdat

haettavaa tehtävää vastaaviksi.

Koulutus ei ole koskaan pahasta – tämäkin

on asia, jolle voimme jokainen

Hmma:lainen tehdä välittömästi jotain.

Kurkkaapa vaikka SMKJ:n koulutuskalenteriin:

sieltä löytyy myös

Kirsin vetämiä varsinaisia

kursseja, joita pidetään usealla

eri paikkakunnalla. Voit

siis nopeasti päivittää osaamistasi

ja CV:si SMKJ:n kurssien

avulla.

Aika loppui ilmeisen kesken. Aihe

on ikävällä tavalla liiankin ajankohtainen

ja vaikka ei juuri nyt tätä osaamista

ajattele tarvitsevansa, voi saatua oppia hyödyntää

vaikka oman osaamisen näkyväksi

tekemisessä. Ja ehkäpä kaverillakin olisi

hyötyä näistä taidoista?

- Siivoa ja päivitä CV:si

- Muokkaa CV:si ja hakemuksesi

haettavaa työtehtävää vastaavaksi.

- Päivitä osaamistasi kursseilla ja

muulla kouluttautumisella.

- Etsi myös ”piilotyöpaikkailmoituksia”.

Yritykset hakevat jatkuvasti uusia

työntekijöitä, mutta eivät välttämättä

ilmoita niistä julkisissa medioissa.

Koppa

Voimaantuminen! Jo pelkkä sanakin tuntuu

antavan lisäpotkua. Uskon, että moni

yhtyy ajatukseen siitä, että erityisesti

myyntityössä tarvitsemme sellaista osaamista

ja sellaisia voimavaroja, joita harvassa

muussa ammatissa tulisi edes miettineeksi.

Mistä sitten löydämme voimavaroja

ja välineitä vaativaan työhömme,

kun pelkkä kouluopetus ja PISA–testeissä

menestyminen eivät tehneetkään meistä

täydellisiä?

Helena Kemppainen on kokenut myynnin

ja markkinoinnin ammattilainen, joka

on suorittanut ensimmäisten joukossa

voimaantumisvalmentajan tutkinnon,

ja hän toi meille tarjolle elämänympyrän.

Tuttu ajatus ruokaympyrästä oli muuntunut

elämänympyräksi, jossa jokapäiväisessä

elämässämme olevat eri elementit

tulevat selkeästi näkyviksi ja sitä kautta

käsiteltävämpään muotoon.

Työ on aihe, jonka kautta olemme

enimmäkseen tekemisissä toistemme

kanssa. Mutta mikä merkitys esimerkiksi

perheellä, ystävillä, taloudella, rakkaudella

tai muilla elämänympyrään kuuluvien

osa-alueiden hyvällä hallinnalla ja

kehittämisellä on työmme tekemiseen –

ja sitä kautta suoraan tuloksellisuuteen

sekä työstä nauttimiseen. Mietin, kuinka

paljon olisikaan auttanut, jos edes joihinkin

elämän varrelle osuneisiin karikkoihin

olisi aikanaan ollut tällainen pelastusrengas.

Ja kuten muinakin aamuina, aihe

imaisi osallistujat niin mukaansa, että

kello pyrki karkaamaan jälleen yli sovitun

ajan. Onneksi myös Helenan tarjoamiin

voimaantumisen välineisiin

pääsee perehtymään tarkemminwww.voimaantuminen.fi

-sivuston

kautta.

Autovuokraamo

www.aurele.fi

✆ 0400 785 925

Teksti: REIJO MYLLÄRI

- Olemme ja osaamme enemmän

kuin muodolliset opinahjot tarjoavat

- Osaamisemme ja elämämme koostuu

useista osa-alueista

- Meistä löytyy runsaasti erilaisia taitoja

Hmma:n Kroppa – Lappu – Koppa aamutilaisuudet

järjestettiin Ristolantien

toimistolla kolmen perättäisen

viikon aikana toukokuussa 2009. Kokonaisuudessaan

useisiin kymmeniin

noussut osallistujakaarti antoi innostavaa

ja kannustavaa palautetta – toivomuksena

jatkaa teemojen parissa

heti syksyllä. Katso siis www.hmma.fi

–sivuilta seuraavan tapahtuman teema

ja ajankohta. Voit myös ehdottaa

tilaisuuksia ottamalla yhteyttä suoraan

Reijo Mylläriin, p. 0400 314 068,

reijo.myllari@rementor.fi .

Kiitokset kaikille asiantuntijoille,osallistujille

sekä muille tilaisuuden

järjestelyihin osallistuneille

Hmma:laisille, aamiaistarvesponsoreita

unohtamatta.

Asiantuntijat:

Anna de Torres ja Lauri Hasanen

SATS Finland Oy, www.sats.fi

Kirsi Pärssinen, Sa-Ma Services Oy.

Helena Kemppainen, Aktivos Oy,

www.voimaantuminen.fi


1.10. Seniorikilta: Syyskokous ja lounas Hotelli Arthur

1.10. Sales Skiers: Syyskokous Hmma:n toimistolla

9.-11.10. Itä-Uudenmaan kilta: Syysretki Vilnaan

10.10. Kulttuurikilta: Picasson suurnäyttely, Ateneum

14.10. Seniorikilta: Tutustumiskäynti Ilmailumuseo

19.10. Kulttuurikilta: Syyskokous

23.10. MP-kilta: Syyskokous, Ravintola Vltava, asema-aukio

23.10. Itä-Uudenmaan kilta: Syyskokous, Ravintola Seurahuone, Porvoo

24.10. Kulttuurikilta: Kirjamessut, Helsingin messukeskus

27.10. Hmma: Uinnin perustekniikkakurssi alkaa, Espoo

28.10. Seniorikilta: Lilla Teatern : Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä

5.11. Seniorikilta: lounas Hotelli Arthur

6.11. Kulttuurikilta: Pikkujoulut

14.11. Hmma: Syyskokous ja pikkujoulut Sokos Hotelli Vantaa

24.11. Seniorikilta: Joulusauna

2.12. Seniorikilta: Jouluristeily Tallinnaan

3.12. Kulttuurikilta: Joulukonsertti

5.-12-12. Sales Skiers: Rukan laskettelumatka

17.12. Seniorikilta: Joululounas Hotelli Arthur

Keilakillan harjoitukset Talissa perjantaisin klo 14-15 ja sauna päälle.

TULE MUKAAN KILTOIHIN!

Ota suoraan yhteyttä killan puheenjohtajaan joko

sähköpostitse tai soittamalla. Ilmoita yhteystietosi,

syntymäaikasi ja SMKJ:n jäsennumerosi.

Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset

killan yhteyshenkilölle.

Timo Kahva Raimo Sundell

0400 807 064 040 749 2102

timo.kahva@pp.inet.fi raimo.sundell@welho.com

Juha Lääperi Sirkka Koponen

0400 710 958 050 564 9365

juha.laaperi@claritek.inet.fi sipsukoponen@hotmail.com

Rami Ruohola Tom Salonen

050 64444 0400 489 741

golf@ruohola.com tom.salonen@villaresmetals.fi

Kaj Lindwall

0400 706 130

kaj.lindwall@kolumbus.fi

HELSINGIN HORISONTTI

15


Aurele

0400 785 925 • www.aurele.fi

Magneetti

www.magneetti.fi

LänsiAuto Oy Magneetti, Pakkalantie 15, 01510 Vantaa

Puh 020 712 3000

Magneetti on osa LänsiAuto-ketjua. Ainutlaatuisen palvelukonseptimme

kautta haluamme kaikessa toiminnassamme osoittautua asiakkaillemme

parhaaksi kumppaniksi. Magneetissa on viiden merkin edustus: Opel,

Honda, Saab, Seat ja Hummer. Vaihtoautomyymälästä löydät yli 200 oikean

hintaista laatuvaihdokkia!

Hanki kunnon kuuloke! Vaadi parasta itsellesi, jos puhut paljon.

Plantronics- ja Gn/Jabra-sankakuulokkeet ja neuvottelupuhelimet.

Jäsenkortilla -15 % alennus suositushinnasta jäsenille ja

heidän työnantaja yrityksilleen. Soita (09) 8870 1991

www.carlacom.fi • emmi.jarvela@carlacom.fi

www.rementor.fi • reijo.myllari@rementor.fi

Reijo Mylläri 0400 314 068

Coachingin sekä työnohjauspalveluiden avulla on mahdollista saada lisää

virtaa omaan työskentelyyn, saavuttaa parempia tuloksia, avata mahdollisia

solmukohtia, sekä lisätä omaa hyvinvointia ja jaksamista. Toiminta tukee

erityisesti myynnin ammattilaisten työtä: edustajia, esimiehiä ja yrittäjiä.

Ota yhteyttä jo tänään - Palveluksessasi ovat alan omakohtaisesti tuntevat

ammattilaiset.

www.golfpoint.fi • rolf@golfpoint.fi

Karvaamokuja 1, Pitäjänmäki, (09) 5655 410, 0500 315 111

GolfPoint tarjoaa myyntimiehille -15%:n edun ohjehinnoista kaudella

2009. Kauttamme myös golfmatkat. Tervetuloa ostoksille!

www.kotivarasto.fi

Valuraudantie 1, 00700 Helsinki

Puh 0207 789 770

Siistiä varastotilaa kodin ja yrityksen tarpeisiin. Pakettiauton vuokrausta

ja muita lisäpalveluita myös saatavilla. SMKJ:n jäsenkortilla etuja tarjolla,

kysy lisää.

16 HELSINGIN HORISONTTI

www.visuelle.fi • myynti@visuelle.fi

Flower House Visuelle Oy, Kauppakeskus Sello, 1. krs, Solakäytävä

Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo

Puh/fax (09) 509 4365, GSM 0400 465 362

SMKJ:n jäsenkortilla -15% normaalihintaisista tuotteista ja omista palveluista.

Yrityksille sopimusasiakkuus ja kaikki kuukauden kukkaostot

yhdellä laskulla.

www.korupaja.com

Markkinatie 6, Hki, (09) 351 2800

Kaikkea kullasta, hopeasta ja jalokivistä.

www.pajutex.fi

Kelatie / Upokaskuja 6 - 8, Vantaa, (09) 851 2101

Myyntimiehille tiukat netot.

www.pratkapaja.fi

Kankiraudantie 1, 00700 Helsinki, 0400 494 177, 0440 494 177

SMKJ:n jäsenetukortilla -10% tarvikkeista.

Tazzia palvelee jäseniämme kautta Suomen, myyntimieskortilla (myös

naisjäsenillämme on myyntimieskortti, joten mieskortti mukaan ja liikkeeseen

asioimaan) saat reilun alennuksen vaatehankinnoistasi – Tule

tutustumaan ja ostoksille! Kotimaista tyylikästä, yksilöllisyyttä, niin arkeen

kuin juhlaankin

Helsinki Forum (09) 694 55 33 Helsinki Pohj Espa 25-27, (09) 632 772

Porvoo Mannerheimink. 12, (019) 580 505 Turku Antintalo Eerikinkatu 15,

(03) 2505 112 Seinäjoki Kalevankatu 5, (06) 42 32 905

Kuopio Maljalahdenkatu 33, (017) 26 22 323

www.teknisetrajala.com

Lautamiehentie 1, Espoo , (09) 8597 700

www.wsoypro.fi • wsoypro@wsoy.fi

(09) 6168 3585

www.smkj.fi • info@smkj.fi

PL 1100, 00101 Helsinki PL 720, 00101 Helsinki

oikeusturva MOT Oy

Raatihuoneenkatu 13 B 13, 13100 Hämeenlinna

Käynti: Töölönkatu 11 A, 5 krs. Käynti: Töölönkatu 11 A, 5. krs. puh (03) 6484 240

puh (09) 4780 7700 Puhelinaika ma-to klo 9 - 11 ja 13 - 15.15, p. 0800 554 322 fax (03) 616 6750

fax (09) 4780 77 30

www.smjk.fi , info@smjk.fi

Työttömyyskassan palvelupuhelin 24 h, p. 0600 96 112 www.mot.fi , info@mot.fi

fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!