Puu ja Jyväskylän kaupunki-strategia, Asuntomessut 2014 ... - Puuinfo

puuinfo.fi

Puu ja Jyväskylän kaupunki-strategia, Asuntomessut 2014 ... - Puuinfo

PUU JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISTRATEGIASSA

Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen 15 - 04 -2011


HYT JA HALLITTU YHDYSKUNTARAKENNE KOKO KAUPUNGIN ALUEELLA

LMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN

ILPAILUETUA EROTTAUTUMALLA


Strategiateema:

KILPAILUETUA EROTTAUTUMALLA

• Moderni ja vahva kaupunkidesign

- arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2,

- tunnisterakennukset,

- kansainvälisiä avauksia

• Päijännefantasia

• Kävelevä kaupunki

Puubrändi


PERUSPALVELUT

VETOVOIMA

ASUKKAAT, YRITYKSET


ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA 2:

PUU – AALTO – PÄIJÄNNE


KILPAILUETU

EROTTAUTUMINEN

VETOVOIMA

KESTÄVYYS

ILMAPIIRI


ALVAR AALLON VENEEN SUOJA

Anne-Mette Krolmark & Claudia Schülz 1998


KUOKKALAN KIRKKO 2010 Hirvilammi – Lassila - Jansson


KORTEPOHJA Bengt Lundsten 1964


HALLINTOKORTTELI 2009 /Juha Leiviskä


IVELÄNRANTA

art van der Velde

007 -


LUTAKON AUKIO JA SATAMA-AUKIO, SATAMAKATU

KAUPPA+TSTO

INNOVA 2+3

P

HOTELLI

ASUINKORTTELI

Satamakatu

SITO OY ARKKITEHTITYÖHUONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY 13.09. 2010


Kehä Vihreä

Kehä Sininen


KANGAS


KANGAS


KESKUSTA

KANGAS

SEPPÄLÄ

LUTAKKO


Kankaan alueen suunnittelun lähtökohtia

Tourujoen

virkistysreitti

ja

suojeltu

luonnonsuojelualue vanha

paperitehdas

rantaväylä

Saavutettavuus keskustasta

yhteys

seppälä


Vesivoimalaitos

Vanha paperitehdas

n. 30 000 m 2

Uusi paperitehdas

n. 30 000 m 2

Muuntamo

Valkoinen talo

•Kankaan

vanha

papeitehdas

Minimani

Teollisuus-, varasto- ja toimistotiloja n. 60.000 m2

Kangas + ympäristö, noin 30 ha suunnittelualuetta


2011

Maankäytön suunnittelu

4. vaihemaakuntakaava

tavoitekeskustelu

Kankaan alue, eteneminen

5 v

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osayleiskaava

Arkkitehtuurikilpailu

Uusi tehdas, UPT

KANKAAN KUSTANNUSTEN MINIMOINTi

Tilapäinen vuokraus ja menojen leikkaus

Vanha tehdas, VPT uusi elämä

Asemakaavoitus

ALUEIDENTITEETIN MUODOSTUMINEN

2020

Tontin luovutukset

10 v.


OSALLISTUMINEN

• Tavoitevaihe, Kaupungin Kangas, osallistuva

kaupunkisuunnitteluprojekti

– Pilottina, http://www.jyvaskyla.fi/kangas

• Arkkitehtikilpailun tavoitteet, kilpailuohjelma ja ehdotukset

tulevat kommentoitavaksi alueen www.sivuille, jotka aukeavat

15.4.

• Alueen avaaminen kaupunkilaisille 13.6.

• Yleisötilaisuuksia

• OYK, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe

• AK:t, luonnosvaiheet ja ehdotusvaiheet


Asuntomessut 2014


Asemakaava

48 000 k-m2

800-960 asukasta


4 km keskustaan Rantaraittia pitkin

2,5 km keskustaan vesitse


näytteilleasettajien

pysäköinti

• Arkkitehtikilpailu

tornitalosta YIT:n kanssa,

julkistaminen 18.5.2011

01.06. – 03.10.2011

ratkaisu 01.2012

• 37 omakotitaloa

1 rivitalo

• Tontivarauskilpailu

pienkerrostalokorttelista,

julkistaminen 20.04.2011

ilmoittautuminen 09.05.2011

kilpailuaika 17.05. –

26.08.2011


Yhteys- ja lisätiedot

- Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -tapahtuman

projektipäällikkö Erkki Jaala, puh. 0400 857 300,

erkki.jaala@jkl.fi

- hankejohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki,

puh. 014 266 5051, anne.sandelin@jkl.fi

- http://www.jyvaskyla.fi/asuntomessut


ÄIJÄLÄNRANTA CRISTINA DIAZ-MORENO & EFRÉN GARCIA GRINDA 2002

More magazines by this user
Similar magazines