Korvaamattomat Hoftrac®-koneet myös tuleville sukupolville.

weidemann

Korvaamattomat Hoftrac®-koneet myös tuleville sukupolville.

Aisti, toimi ja korjaa sato:

tuottoisalla tavalla.

Maatalous koskettaa ja ihastuttaa jälleen ...

- arvokkaalla sadolla

- saavutuksilla, jotka ovat avain tulevaisuuteen

- kasvulla, joka avaa mahdollisuuksia.

Ajattelutapamme ennakkoluulottomuuden, koneidemme joustavuuden ja

päivittäisen työn liikkuvuuden toimiessa optimaalisesti yhdessä syntyy

uudenlainen laatutekijä: yhteys, joka vie meitä eteenpäin. Ja joka on

vienyt meitä eteenpäin jo yli 50 vuoden ajan.

ETEENPÄIN KULKEMINEN

KANNATTAA: SATo, JoNKA

ARvo oN SuuRi.

ENNAKKOLUULOTON AJATTELU

MOTIVOI: TuloKSiA, JoTKA ovAT

AvAiN TulEvAiSuuTEEN.

JATKUVUUS ON JÄRKEVÄÄ:

KASvullA, JoKA luo

MAHDolliSuuKSiA.

4_5 WEiDEMANN MAATALOUS

More magazines by this user
Similar magazines