28.04.2013 Views

Press release to download (PDF format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF format) - KUKA Roboter

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

Oranssit robotit ja

vihreä tekniikka

KUKA Roboter GmbH tukee hanketta

”Vihreä Automaatio”

Augsburg, huhtikuu 2010 – KUKA Roboter GmbH tukee automaatioalan

yhteishanketta ”Vihreä Automaatio”. Hanketta, joka pyrkii huolehtimaan

ympäristön resursseista, esitellään ensimmäistä kertaa yleisölle Automatica

messuilla Münchenissä 8 – 11 kesäkuuta. Saksan suurin robotin valmistaja

KUKA käyttää tilaisuutta esitelläkseen oman tukensa aktiiviselle

ympäristönsuojelulle näillä kansainvälisillä, johtavilla automaation ja

mekatroniikan messuilla.

KUKA Roboter GmbH työskentelee johdonmukaisesti aktiivisen

ympäristönsuojelun hyväksi kolmella alueella: yrityksen omissa sisäisissä

prosesseissa, tuoteratkaisuissa ja lopulta älykkäässä automatisoinnissa,

joka käyttää kilpailukykyisessä sarjavalmistuksessa vihreää tekniikkaa,

kuten esimerkiksi aurinkopaneeleita tai vähäkulutuksisia kevytajoneuvoja.

Huippumoderni robotin valmistus ylittää saksalaiset

ympäristöstandardit

Saksan suurimpana robotin valmistajana KUKA Roboter GmbH ottaa

yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen vastuunsa mitä suurimmalla

vakavuudella. Siksi yrityksellä on tavoitteena että tuotanto kuormittaisi

ympäristön luonnollisia resursseja niin vähän kuin mahdollista. Yksi

konkreettinen esimerkki on se, että KUKA ensimmäisenä robotin

valmistajana maailmassa alkoi käyttää ympäristöystävällisiä, vesiliukoisia

maaleja robottijärjestelmissään. Tuotannossaan on yritys onnistunut

viimeisten viiden vuoden aikana vähentämään energiankulutustaan 8 %

valmistettua robottia kohti. Energian tuotannossa on käytössä mm.

aurinkopaneeleita.

KUKA Nordic AB

Marknadsansvarig

Sara Tobiasson

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 66

Fax +46 (0)31 726 62 01

sara.tobiasson@kuka.se

news@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4533 3795

Fax +49 821 4533-2129

press@kuka-robotics.com

www.kuka.com


Energiankulutuksen vähentäminen on myös tärkeä aihe KUKAn

ammattikoulutuksessa. KUKAn uusi koulutuskeskus Augsburgissa

kouluttaa oppilaita kuinka erilaisten elektronisten laitteiden virrankulutus

mitataan ja tuloksia vertaillaan. Ammattikoulutukseen kuuluu jopa johdatus

aktiiviseen ympäristön suojeluun.

KUKA Roboter järjestää myös interaktiivisia työntekijäpäiviä, joilla

esimerkiksi asiantuntijoiden avulla tarjotaan tietoa energiaa säästävistä

toimenpiteistä sekä konttorissa, että kotona.

Robotteja integroidulla ympäristön suojelulla ”made in Germany”

KUKA ei ole vain valinnut tuotantoansa ympäristöä säästäväksi – he ovat

myös kehittäneet työnteon vaikutukset niin resursseja säästäväksi, kuin

mahdollista. KUKA on siksi keskittynyt sekä energian ja voiteluaineiden

kulutukseen, että robotin elinkaareen – kaikki kustannusten minimoimiseksi

robotin eliniän aikana, sekä kannattavuuden parantamiseksi. Tekninen

käytettävyys KUKA-roboteilla on 99,9 %. Yksi indikaattori robotin

energiatehokkuudesta on robotin oman painon ja sen käsittelykyvyn suhde.

Mitä vähemmän materiaalia kiihdytettäväksi ja liikutettavaksi, sitä

vähemmän tähän tarvitaan energiaa. KUKAn 7-akselinen kevytrobotti

KUKA LWR on oma lukunsa oman painon ja käsittelykyvyn suhteessa 2:1.

KUKAn tuotevalikoima sisältää teollisuusrobotteja aina 180 kg

käsittelykykyyn saakka, jotka työskentelevät kevyiden ja siten nopeiden

virtaa säästävien hiilikuituvarsien avulla. Automatica messuilla on

ensiesitys, jossa KUKA esittelee innovatiiviset ja energiaa säästävät

ominaisuudet ohjausjärjestelmässään, jonka voi sulkea robotin työtaukojen

ajaksi – kuten polttoainetta säästävä ajoneuvo, jonka moottori

sammutetaan punaisissa liikennevaloissa.

Älykkäät robotit voivat tuottaa älykkäitä tuotteita

Vihreä tekniikka käyttää suurelta osin uusia materiaaliyhdistelmiä, joka

edellyttää uusia valmistusmenetelmiä. Hiilikuitumattojen työstäminen

lentokoneiden ja tuulivoimaloiden valmistuksessa, ohuiden alumiiniosien

liittäminen autoteollisuudessa, akkujen kustannustehokas valmistus

- 2 -


sähköautoihin, tai aurinkopaneeleiden valmistus ei tänä päivänä ole

mahdollista ilman robotisoitua automaatiota. Tällaiset robotisoidut

valmistusprosessit edellyttävät avoimia PC-ohjauksia, jotka voivat käsitellä

tämän tyyppisiä sovelluksia, mutta myös turvatoimintoja, jotka sallivat

ihmisen ja koneen välisen tiiviin yhteistyön. Silloin, kun puhutaan avoimesta

PC-pohjaisesta ohjausjärjestelmästä ja Safe Robot –turvatekniikasta, voi

saksalainen robottipioneeri KUKA esittää eniten näillä toiminnoilla

asennettuja robotteja maailmassa sekä pisimmän kokemuksen.

KUKA NORDIC AB

KUKA toimittaa markkinoille joustavia, robotisoituja automaatiojärjestelmiä auto- ilmailu-

aurinkoenergia- sekä valmistavaan teollisuuteen ja sen ydinalueet ovat teollisuusrobottien,

ohjausjärjestelmien, ohjelmistojen ja lineaariyksiköiden kehitys, valmistus ja myynti. KUKA NORDIC AB

Göteborissa on Augsburgissa, Saksassa sijaitsevan KUKA Roboter GmbH:n ruotsalainen tytäryhtiö.

KUKA Roboterilla on maailmanlaajuisesti 25 tytäryhtiötä ja noin 2000 työntekijää. 2009 KUKA Roboterin

liikevaihto ylsi 330 miljoonaan euroon.

- 3 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!