KIRKON KAUHAJOKI-HANKE

apostoli6.evl.fi

KIRKON KAUHAJOKI-HANKE

Kannen kuva: Timo Torpo

Kannen suunnittelu: Heikki Peräaho

ISBN 978-951-789-368-8 (nid.)

ISBN 978-951-789-369-5 (PDF)

Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2011:4

ISSN 1237-279X

Hakapaino Oy, Helsinki 2011

SISÄLLYS

OSA I – KOULUSURMIA SEURANNEET TAPAHTUMAT

JA KIRKON TOIMENPITEET

1. ALKUSANAT ......................................................................... 9

Raportti on luonteeltaan kertomus ..................................... 10

Kertomuksen rakenne ........................................................... 11

Tosiasia on vaikea – ”Täällä on ammuttu ihmisiä” ............ 12

Kertomuksen julkisuus ......................................................... 13

Loppukertomuksen tavoite on tehdä tapahtunutta ja

koettua näkyväksi .............................................................. 13

Loppukertomus on osa koetun purkamista ja ”jälkihoitoa” 14

Jumala raportin kysymyksenä ............................................. 15

2. TAUSTA JA TAPAHTUMAT 23.9.2008 ......................... 16

Kirkon työ alkoi välittömästi ............................................... 16

Seurakunnan työntekijöiden läsnäolo tapahtumakoululla

ennen 23.9.2008 .................................................................... 17

3. TAPAHTUMAPÄIVÄ – KAUHAJOEN SEURAKUNTA

OLI HETI VALMIS TOIMIMAAN ..................................... 18

”Ei kai tämä voi olla totta” .................................................... 19

Koko työyhteisö alkoi toimia .............................................. 20

Muutamia huomioita Kauhajoen seurakunnasta .............. 22

Sisäinen viestintä ..................................................... 23

Seurakunnan työyhteisön jaksaminen ................. 23

Työ jatkuu Kauhajoen seurakunnassa vielä

vuosien ajan ............................................................. 24

Kauhajoen kirkkoherran rooli osana kaupungin

johtoryhmää ............................................................. 24

3

Similar magazines