KIRKON KAUHAJOKI-HANKE

apostoli6.evl.fi

KIRKON KAUHAJOKI-HANKE

Oikeudenkäynti alkaa joulukuussa 2009 ........................... 86

Joulut ....................................................................................... 88

Esimies vaihtui keväällä 2010 ............................................. 88

Koulun henkilökunnan kevätretki 2010 lintutornille ..... 89

Koulu täytti 90 vuotta ........................................................... 90

19. OPPILAITOKSEN KRIISITYÖ KIRKON

NÄKÖKULMASTA ............................................................... 90

Oppilaitosdiakoni muutti koululle ...................................... 90

Jostakin oli vain aloitettava ................................................. 91

Läsnäoloa ja työnohjausta koululla ..................................... 93

Otteita Johanna Korkeaniemen työpäiväkirjasta ............. 94

20. HEHU (HENKINEN HUOLTO) KEHITYSTYÖ .............. 99

Kolme erilaista HeHu-kehitystyötä ..................................... 102

Vaasan seutu ........................................................................... 102

Etelä-Pohjanmaa ..................................................................... 103

Keski-Suomi ............................................................................ 104

Yhteistä koko Lapuan hiippakunnan alueella ................... 105

HeHu-kehitystyön arviointia ................................................ 105

Oheistuotteet kehitystyöstä ................................................. 106

Valtakunnalliset kirkon HeHu-kysymykset ....................... 107

21. KIRKON TYÖ ON OSA PSYKOSOSIAALISTA

TUKEA .................................................................................... 108

Kristillinen ihmiskuva muuttuu ja täydentyy .................... 109

22. HANKETYÖNTEKIJÖIDEN OMA JAKSAMINEN ...... 110

Internaatti ................................................................................ 110

Työnohjaukset ........................................................................ 111

Oman elämän tapahtumat .................................................... 111

23. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ ................................................ 112

OSA II – TÄRKEÄT KYSYMYKSET JA IHMETTELY

24. HENGELLISET KYSYMYKSET KRIISISSÄ ................... 114

Kärsimys ja Jumala ................................................................ 116

25. OMAISTEN HENGELLISET KYSYMYKSET ................ 118

Suuri tuska ja iso miksi? .................................................... 121

Vanhemman syyllisyys ja mitä pahaa olen tehnyt? . 124

Perhe voimavarana ja huolena ........................................ 127

Yhteys jatkuu ja sitä kaivataan ........................................ 130

Uskon eri tavalla kuin kirkko opettaa ......................... 134

Pelko vähenee ....................................................................... 141

Rukouksen mahdollisuus ja tapahtukoon sinun

tahtosi ................................................................................. 144

Jumala, sinä et ole reilu ja muita epäilyjä ................... 147

Anteeksianto ........................................................................ 150

Onko olemassa tarkoitus tai Jumalan suunnitelma? . 153

Pahin on jo tapahtunut ja mitä pahin on? ................... 156

Vaiheittain suru muuttuu ja aika parantaa? ............... 159

Kerran arvoitukset ratkeavat .......................................... 161

Etsivää ihmettelyä .............................................................. 164

26. USKON KIELI ........................................................................ 165

27. ARVOKESKUSTELU ........................................................... 166

OSA III – JOHTOPÄÄTÖKSET

28. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA ARVIOINTIA ............................ 170

29. KIITOKSET ............................................................................ 176

30. LIITTEET ................................................................................ 177

Kirjallisuus .................................................................................... 201

6 7

Similar magazines