10704

bambula

10704

Keuhkosyöpä

Vain pieni osa

sairastuneista paranee

Immuno-onkologia

Hoitojen merkitys

kasvaa koko ajan

Pahoinvointi

Hoitojen aiheuttamasta

olosta ei tarvitse kärsiä

Nro. 4 / Syyskuu 2012

syöpäsairaudet

kuva: Liz kruetz, kruetz photography ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

SyöväStä

toipuminen

Lance Armstrong: Se päivä, kun päätin tarttua härkää sarvista ja

taistella tautia vastaan, on se päivä jolloin voitin.


2 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

ammatillinen näkökulma

Suomalaisia syöpätutkimuksia lainataan maailmalla runsaasti ja keskimääräisesti

enemmän kuin mistään muusta eurooppalaisesta maasta. Taso on korkea, mutta siitäkin

huolimatta kliinisten tutkimusten määrä on jatkuvassa laskussa, toteaa syöpähoidon

asiantuntija, Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Heikki Joensuu.

Suomalainen

syöpätutkimus on vaarassa

Heikki Joensuun

mukaan syöpätutkimuksensuurimmatkompastuskivet

ovat liian

monimutkainen

ja aikaa vievä byrokratia,

rahoituksen kiristyminen,

ajanpuute sekä sopivien tutkimuspotilaiden

löytäminen.

‒ On selvästi nähtävissä, että sekä

lääketeollisuuden sponsoroimat

että tutkijalähtöiset tutkimukset

ovat vähentyneet. Syitä

on monia, mutta vaativa byrokratia

lienee yksi suurimmista. Tutkimuslupien

käsittelylle olisi hyvä

säätää aikarajat. Välillä tulisi

pysähtyä miettimään, miten byrokratiaa

voitaisiin lisäämisen sijasta

keventää.

Myös tutkimusrahoituksen järjestäminen

on nykyisin aiempaa

hankalampaa, sillä sairaalat kustantavat

omista budjeteistaan yhä

vähemmän kliinisiä tutkimuksia.

‒ Evo eli erityisvaltionosuuskäytännön

myötä yhtään näytettä

tai kuvaa ei enää oteta sairaalaan

piikkiin. Jos rahahanat on

ruuvattu käytännössä kiinni, kansainvälisesti

laadukkaiden ja kilpailukykyisten,

tutkijalähtöisten

tutkimusten tekeminen on perin

haasteellista.

Joensuu ehdottaa, että suomalaista

syöpätutkimusta voitaisiin

rahoittaa esimerkiksi lääkkeiden

myynnistä lohkaistavalla sentillä

tai prosentilla.

‒ Lääkkeiden myyntimäärät ovat

niin suuria, että pienikin jyvitys

tutkimusrahoitukseen poikisi nopeasti

merkittävän summan.

Huimia harppauksia

Syövän hoito on kehittynyt huimin

harppauksin sitten 1950-luvun,

jolloin ensimmäiset sytostaatit

tulivat markkinoille. Enää ei

puhuta pelkästään rintasyövästä

tai melanoomasta vaan siitä, minkä

tyyppistä rintasyöpää tai melanoomaa

potilas sairastaa. Syöpätautien

pilkkoutuminen vaikeuttaa

osaltaan tutkimusta. Tietyn

syöpä- tai kudostyypin kantajista

on hankala saada pelkästään kotimaisin

avuin riittävän kattavaa

tutkimusryhmää.

‒ Kotimainen ja kansainvälinen

verkostoituminen on välttämätöntä.

Toivottavasti hallitusohjelmaan

kuuluva Suomen Syöpäkeskushanke

etenee arvioinnista

nopeasti toteutukseen, sillä se

edistäisi kotimaisten yliopistosairaaloiden

välistä yhteistyötä.

Hallituksen toimintaan tai pikemminkin

ministeriöiden listaan

Joensuu toisi oman lisänsä:

tiedeministeriön.

‒ Suomessa on opetus- ja kulttuuriministeriö,

mutta miksi se ei

onkologia

voisi olla tiede-, opetus- ja kulttuuriministeriö?

Näin pienessä maassa,

jossa elintaso ja toimeentulo

ovat suuresti riippuvaisia osaamisesta,

tieteen ja laadukkaan tutkimustyön

tukemisen tulisi olla yksi

hallitusten keskeisimmistä tehtävistä.

Tämän tulisi näkyä paitsi ministeriöiden

nimissä, myös niiden

tehtävien painottumisessa.

Merkittäviä saavutuksia

Monista tutkimusten tekemiseen

liittyvistä haasteista huolimatta

uusia syöpälääkkeitä kehitetään

Heikki Joensuu

Akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto

Kuva: taru schroderus

ja testataan jatkuvasti. Pelkästään

HYKS:issä on jatkuvasti käynnissä

keskimäärin kuusikymmentä erilaista

syövän hoitoon liittyvää tutkimusta.

Heikki Joensuun mukaan suomalaiset

potilaat ovat ymmärtäneet

hyvin lääketutkimuksen

merkityksen ja he tulevat mielellään

mukaan tutkimusryhmiin.

‒ Tutkimuksessa vanhaa parasta

tunnettua lääkitystä tai muuta

hoitoa verrataan uuteen, jonka toivotaan

osoittautuvan edellisiä paremmaksi.

Useimmiten näin käy,

mutta on niitäkin tapauksia, joissa

vanha hoito on osoittautunut lopulta

paremmaksi.

Joensuun mukaan yksi on kuitenkin

varmaa: syöpätutkimus on

tuloksellista. Byrokratian ja rahoituksen

esteetkin ovat voitettavissa,

jos ne vain halutaan selvittää.

‒ Syöpätutkimus tuottaa joka

vuosi merkittäviä löydöksiä ja uusia

hoitomenetelmiä, jotka usein

estävät syövän etenemistä ja pidentävät

potilaiden elinajan ennustetta.

Suomalaiset, tutkimuksiin

osallistuvat syöpäpotilaat ovat

hyvissä käsissä, sillä he saavat laadukasta

hoitoa, joka kehittyy jatkuvasti.

TARU SCHRODERUS

toimitus@mediaplanet.com

Haluamme auttaa ihmisiä

tekemään enemmän,

suosittelemme

sivu 4-5

Lance Amstrong

Pyöräilijä

“Pidin itseäni sellaisena,

jonka

pitää taistella syöpää

vastaan, enkä

uhrina.”

Keuhkosyöpä s. 6

1. vain pieni osa keuhkosyöpäpotilaista

paranee, mutta suuri osa hyötyy onkologisista

hoidoista jossain määrin.

Rintasyöpä s. 8

2. Rintasyövän ennuste on parantunut

varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien

kehittymisen ansiosta.

Autamme lukijoitamme onnistumaan!

syöpäsairaudet

nro 4, syyskuu 2012

Vastuussa tästä julkaisusta:

Projektipäällikkö: päivi Hietala

Puhelin: 09-565 84 036

E-mail: paivi.hietala@mediaplanet.com

Jaetaan Helsingin sanomien liitteenä

30.9.2012

Julkaisija:

suomi mediaplanet oy

erottajankatu 7a, 00130 Helsinki

Maajohtaja: Heidi rundt

Layout: jouna stern

Business Development Manager:

saara silván

toimitus@mediaplanet.com

www.mediaplanet.com

voimaan paremmin ja

mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen

uusia asiakkaita. Konseptimme

perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen

sisältöön, joka saa

lukijamme toimimaan.

elämään kauemmin.

9.2012/ FIN/LPD/0015/12


ajaSSa

Pahoinvointi on yleinen syöpähoitojen

sivuvaikutus. Syöpätautien

erikoislääkäri, Itä-Suomen

yliopiston syöpätautien professori

Vesa Kataja kertoo, että pääasi-

TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

Syöpähoidoista

aiheutuu pahoinvointia

- mutta siitä ei tarvitse

kärsiä

■■Kysymys: miksi syöpähoidot

aiheuttavat pahoinvointia?

■■Vastaus: Pahoinvointi aiheu-

tuu solunsalpaajien sisältämistä

lääkeaineista, joista vapautuu

mm. mahalaukussa sijaitsevia

ja pahoinvointia välittäviä

soluja ärsyttäviä aineita. lähes

aina pahoinvointia voidaan onneksi

ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti.

Vesa

Kataja

syöpätautien professori,itä-suomen

yliopisto

09-2015-ONCO-1054747-0000

Kuva: oma arkisto

assa keuhkosyövän ja gynekologisten

syöpien hoitoon käytettävät

platinajohdannaiset aiheuttavat

pahoinvointia ja oksentelua

lähes kaikille, ellei tehokasta pahoinvoinnin

estolääkitystä käytetä.

Sädehoitoa ylävatsan seudulle

ja muualle suolistoon saavat voivat

myös saada pahoinvointia.

‒ Solusalpaajien aiheuttaman

pahoinvoinnin voimakkuusaste

perustuu käytetyn lääkkeen emetogeenisuuteen,

eli kykyyn aiheuttaa

pahoinvointia. Pahoinvoinnin

voimakkuus vaihtelee myös

hoidoissa käytetyn lääkeannoksen

mukaan.

‒ Toisaalta samallakin lääkkeellä

kynnys voida pahoin on yksilöllistä,

jotkut voivat pahoin herkemmin

ja jotkut eivät lainkaan, hän

huomauttaa.

Kataja luettelee pahoinvointia

lisääviä tekijöitä, joita ovat muun

muassa naissukupuoli, taipumus

matkapahoinvointiin, raskauspahoinvointi,

sekä aikaisemmat kokemukset

esimerkiksi anestesialääkkeiden

tai solunsalpaajien aiheuttamasta

pahoinvoinnista.

Lisäksi alkoholin käytön suhteen

absolutistit tai sitä hyvin vähän

käyttävät ovat yleensä herkempiä

pahoinvoinnille.

Pahoinvoinnin estolääkitys

kuuluu syövän hoitoon

Pahoinvoinnin estolääkitys on rutiinimainen

osa syöpien hoidossa.

Se tulisi toteuttaa aina hoitohenkilökunta

potilaan erikseen pyytämättä.

Kataja korostaa, että ensimmäisellä

hoitokerralla pahoinvoinnin

esto tulee hoitaa tehokkaasti

huonon kokemuksen estämiseksi:

‒ Kun potilas altistetaan ensimmäisen

kerran pahoinvointia

aiheuttavalla solunsalpaajalle,

1VinKKi

selVitä Vaihtoehdot

on jatkohoidon kannalta äärimmäisen

tärkeää, että tilanne osataan

hoitaa hyvin. Näin voidaan

estää tilanne, jossa potilaan huonot

muistot ja mielikuvat lisäisivät

huonovointisuutta seuraavilla

hoitojaksoilla.

Joskus tarvitaan estolääkkeitä

myös solusalpaushoitojen väliajalla

koettavaan pahoinvointiin. Niitä

potilas saa tavallisesti mukaan kirjoitettavalla

reseptillä apteekista.

Pahonvointia ei voi Katajan mukaan

kokonaan poistaa, mutta nykylääkkeillä

haitta voidaan estää

90 %:sesti. Pitkävaikutteista

5-HT3-salpaajaa, palonosetronia,

käytetään aprepitantin tai fosaprepitantin

sekä kortikosteroidien

kanssa lähinnä platinapohjaisten

solunsalpaajahoitojen yhteydessä.

Tämä on tehokas yhdistelmä pahoinvoinnin

estämiseksi, mutta

ilmoitusliite · 3

silti osa potilaista kärsii hoidon jälkeisestä

huonosta olosta ja jopa oksentelusta.

‒ Oksentelu saadaan lääkityksellä

helpommin estettyä, mutta toisinaan

potilaat kokevat pidempikestoista

etovaa oloa, mitä monet

pitävät jopa oksentamista kurjempana.

Tänä vuonna yksi uusista ja tehokkaista

pahoinvoinnin estolääkkeistä,

NK1- reseptoreihin vaikuttava

aprepitantti, on saanut 100

% erityiskorvattavuuden. Peruskorvattavuus

on kaikilla myyntiluvallisillapahoinvointilääkkeillä,

mutta Kataja esittää vakavasti

otettavan näkemyksen siitä, että

muutkin tulisivat erityiskorvattaviksi,

jolloin tehokkaat lääkkeet

olisivat kaikkien saatavilla.

Klikkaa itsesi osoitteeseen

tarja rannisto

toimitus@mediaplanet.com

www.parempaaelamaa.fi

Syöpä ja pahoinvointi

ja tutustu potilasportaaliimme.


4 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

inspiraatiO

Kysymys: Miten selviät, kun sinulla todetaan syöpä?

Vastaus: Pidä itseäsi voittajana, älä uhrina, sanoo maailmanmestaripyöräilijä

Lance Armstrong.

Ota innoitusta muilta

näin onnistuin

vakava sairaus

”Oikea asenne on kaikki kaikessa. Se

päivä, kun päätin tarttua härkää sarvista

ja taistella tautia vastaan, on se päivä

jolloin voitin”, sanoo Lance Armstrong

Mediaplanetille.

Armstrong oli 25 vuoden ikäisenä yksi

maailman parhaista pyöräilijöistä.

Vuonna 1996 hän oli jo voittanut yhden

maailmanmestaruuden ja voittanut

monta etappia Tour de France -kilpailussa.

Hän pyöräili hienosti ja hänen

tulevaisuutensa näytti valoisalta.

Mutta jokin ei ollut kunnossa. Lokakuussa

hän sai tiedon, joka muutti kaiken.

Diagnoosi oli kivessyöpä, yleisin

syöpätyyppi 15 – 35-vuotiaiden miesten

keskuudessa. ”Pyöräily alkoi äkkiä tuntua

merkityksettömältä”, Armstrong

sanoo. ”Jos kivessyöpä havaitaan varhain,

parantumisaste on 90 prosenttia,

mutta, kuten useimmat nuoret ja

terveet miehet, jätin oireet huomiotta.

Minulle ei tullut mieleenkään, kuinka

vaarallista se voisi olla.” Kun Armstrongin

syöpä oli ollut pitkään ilman

hoitoa, se oli levinnyt hänen vatsaansa,

keuhkoihinsa ja aivoihinsa. ”Mahdolli-

Asetaldehydi aiheuttaa syöpää

Jos käytät säännöllisesti haponestolääkkeitä tai kärsit

helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta

hapottomasta mahasta, suun bakteerit ja hiivat

kykenevät elämään mahalaukussa. Nämä bakteerit ja

hiivat tuottavat asetaldehydiä hapottomassa mahassa

aina, kun nautit alkoholijuomia ja alkoholia tai sokeria

sisältäviä elintarvikkeita.

WHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos

(IARC, International Agency for Research on Cancer)

luokitteli vuonna 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista

sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan

karsinogeeniksi ihmiselle eli yhtä syöpävaaralliseksi kuin

esimerkiksi asbestin, formaldehydin ja bentseenin.

Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain

yli kolmeen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteen

syöpätapaukseen eli noin 25 prosenttiin kaikista syövistä.

Mahalaukun limakalvovauriosta ja toimintahäiriöstä

(atrofisesta gastriitista) johtuva hapoton maha on

mahasyövän suurin riskitekijä. Yli 500 miljoonan ihmisen

maailmanlaajuisesti arvioidaan kärsivän hapottomasta

mahasta, useimmiten tietämättään.

suuteni selviytyä olivat yhtäkkiä paljon

pienemmät”, kertoo Armstrong.

Tiedon etsintää

Armstrong myöntää, että hän oli peloissaan

mutta myös päättäväinen.

Hän päätti taistella. Fyysisen voiman,

vahvan immuunijärjestelmän ja taistelunhalun

yhdistelmä otti vallan. ”Pidin

itseäni sellaisena, jonka pitää taistella

syöpää vastaan, enkä uhrina”, hän

kuvailee.

Hän alkoi lukea taudista ja erilaisista

tarjolla olevista hoidoista. Lääkärin

avulla ja tuella hänelle luotiin sellainen

hoitojen sarja, joka voisi saada

hänet jälleen terveeksi ilman, että

hän menettäisi keuhkokapasiteettiaan,

joka on usein sivuoire. Hoito teki

hänet sairaaksi ja uupuneeksi, mutta

hän puri hampaansa yhteen ja jatkoi

elämäänsä – hän kieltäytyi antamasta

syövän murtaa häntä. ”Hoidon puolessa

välissä ajokorttini vanheni. Olisin

voinut odottaa sen uusimista, kunnes

olisin paremmassa kunnossa – ja kunnes

hiukseni olisivat kasvaneet takaisin

– mutta päätin, etten odota. Menin

testikeskukseen ja asettauduin kameran

eteen. Olin täysin kalju ilman sil-

”kuten

useimmat

nuoret ja

terveet

miehet, jätin

oireet huomiotta”

Lance Armstrong

Pyöräilijä

märipsiä ja kulmakarvoja ja ihoni oli

harmaa. Katsoin kameraan ja hymyilin.

Halusin säilyttää tuon kuvan, jotta

en koskaan unohtaisi, kuinka sairas

olin”, Armstrong kertoo.

Myönteinen tulos

Vastoin kaikkia odotuksia hoito tehosi.

Hän saattoi hitaasti mutta varmasti

aloittaa pyöräilyn jälleen. Armstrong

selittää, kuinka syöpädiagnoosi muuttaa

ihmistä: ”Olen kilpaillut korkealla

tasolla suurimman osan elämääni

ja olen varma, että minulla olisi ollut

pitkä ja menestyksekäs ura ammattipyöräilijänä,

vaikken olisikaan sairastunut

syöpään. Mutta syöpä antoi uuden

näkökulman intohimoon, kipuun

ja pelkoon – kaikki ne kuuluvat Tour de

Franceen. Yhtäkään Tourin etappivoittoa

ei kuitenkaan voi verrata syöpään”,

hän sanoo.

Jos hän ei olisi tehnyt upeaa paluuta,

tarina olisi loppunut siihen eikä siitä

olisi tullut todella innoittavaa selviytymistarinaa

kaikkia todennäköisyyksiä

vastaan. Mutta se ei loppunut siihen.

Seuraavaksi tuli vuosi 1999 selvän

tavoitteen kera: Tour de France. Se, et-

tä hän pystyi ensinnäkin kilpailemaan,

oli voitto hänelle itselleen ja muille, jotka

ovat selviytyneet syövästä. Mutta se

ei ollut tarpeeksi – hän halusi voittaa.

Loppu on historiaa – kansainvälinen

sankari oli syntynyt. Seitsemänä vuonna

Armstrong seisoi palkintokorokkeen

huipulla.

”Syöpä sai minut keskittymään, toi

merkityksen elämääni ja antoi jotain

elämisen arvoista. Nykyisestä elämästäni

kiitän syöpädiagnoosiani ja arvostan

elämää aivan uudella ja paremmalla

tavalla, koska taistelin syöpää

vastaan ja minulla oli onnea selviytyä

siitä. Kokemukseni on myös antanut

minulle mahdollisuuden antaa jotain

sellaista takaisin yhteiskunnalle, mitä

en voinut aiemmin kuvitellakaan.”

Yksi ohje, jonka Armstrong antaa, on

ottaa taudista mahdollisimman paljon

selville. ”Kuuntele muiden ihmisten

kertomuksia ja etsi vastauksia. Äitini ja

minä ja ryhmä läheisiä ystäviä vietimme

useita tunteja etsien tietoa ja kysellen

kysymyksiä. Se on niin tärkeätä.”

”Pitää ottaa vastuu itsestään ja pitää

olla varma siitä, että saatu hoito on

paras vaihtoehto,” hän sanoo. Samaan

Acetium ® –kapseli aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä

otettuna poistaa tehokkaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta.

Saatavilla apteekeista kautta maan.

GastroPanel–tutkimus löytää hapottoman mahan.

Missä testiin? Katso www.gastropanel.fi tai soita 09 773 861

Testaa kuulutko riskiryhmään:

www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydi-altistuksen

Biohit HealthCare • Innovating for Health • Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • puh. 09 773 861 • www.acetium.fi • www.facebook.com/acetium

www.gastropanel.fi -> Missä testiin • Verinäytteestä tehtävä GastroPanel-tutkimus paljastaa luotettavasti helikobakteeri-infektion ja oireettoman atrofisen gastriitin, joka aiheuttaa hapottoman mahan

www.biohit.fi -> GastroPanel biomarkers: “Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers”, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147

www.biohit.fi/Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty eurooppalainen patentti


5 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

aikaan on tärkeätä saada tukea perheeltä

ja ystäviltä. ”Hyvän tuen ja ystävyyden

arvoa ei voi yliarvioida. Syöpä

on rankka, mutta toivoa ei saa menettää

koskaan. Ympäröi itsesi perheellä

ja ystävillä, esitä hankalat kysymykset,

löydä uusia tapoja katsoa elämääsi ja

pidä toivo hengissä”, Armstrong sanoo.

Muiden innoittajaksi

Kun Armstrong voitti syövän, hän

päätti tulla roolimalliksi ja innoittajaksi

muille ihmisille, jotka ovat samassa

tilanteessa kuin, missä hän oli

ollut. Vuonna 1997 hän perusti Lance

Armstrongin säätiön, yhdistyksen,

joka on omistautunut taistelemaan

syöpää vastaan ja tukemaan

syöpäpotilaita ja selviytyjiä. Keltaisten

LIVESTRONG-rannekkeiden tuotto

tukee syöpäpotilaita ja työtä tautia

koskevan tiedon lisäämiseksi. Se kertoo

ihmisille, että pitää uskaltaa muuttaa

elämä parempaan suuntaan. Kuten

Armstrong selittää ”LIVESTRONGissa

ei ole kyse vain syövästä, vaan siitä, että

eletään täyttä elämää”.

ERLEND LANS PEDERSEN

kääNNöS: ANtti LAguS

toimitus@mediaplanet.com

syöVäsTä ToiPuMinen

Vaikeasta sairaudesta toivuttuaan Armstrong

jatkoi kilpaurheilun täyteistä elämää.

Hän on myös perustanut säätiön, joka on

omistautunut taistelemaan syöpää vastaan.

kuvat: Liz kruetz, kruetz photography

Lance Armrstrong

■■syntynyt 18. syyskuunta 1971

■■Amerikkalainen ammattipyöräilijä,

parhaiten tunnettu seitsemästä

peräkkäisestä tour de

France -voitosta

■■Tuli ammattipyöräilijäksi

vuonna 1992 ja voitti maailmanmestaruuden

vuonna 1993

■■sai syöpädiagnoosin vuonna

1996.

■■Palasi huipulle ja voitti tour

de Francen ensimmäisen kerran

vuonna 1999 ja myös seuraavina

kuutena vuonna

■■ on nykyään koko maailman

syöpäpotilaiden ja selviytyjien

edusmies ja aktivisti.

lance armstrongin säätiö

on yksi kaltaistensa organisaatioiden

tärkeimpiä. säätiön

avulla armstrong haluaa

lisätä tietoa syövästä ja

terveydestä.


6 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

ajaSSa

Suuri osa

keuhkosyöpäpotilaista

hyötyy hoidoista

■■Kysymys: Kuinka keuhkosyöpää

voidaan hoitaa?

■■Vastaus: tapauksesta riip-

puen sitä voidaan hoitaa solusalpaajahoidolla,

leikkauksella

tai sädehoidolla. Vain pieni osa

potilaista paranee, mutta suuri

osa hyötyy onkologisista hoidoista

jossain määrin.

Vuosittain keuhkosyöpään sairastuu

jopa yli 2 000 ihmistä, joista

suurin osa on miehiä. Naisten

osuus tosin kasvaa jatkuvasti, mikä

johtuu naisten tupakoinnin lisääntymisestä.Syöpäsairauksista

keuhkosyöpä on suomalaisten

miesten toiseksi ja naisten neljänneksi

yleisin sairaus. Keuhkosyö-

faktaa

■■Keuhkosyövän merkittävin

riskitekijä on tupakointi:

jopa 10–15 % tupakoitsijoista

sairastuu keuhkosyöpään. tupakoimattomia

on vain noin 10

% potilasta. Muita riskitekijöitä

ovat asbesti- tai radonsäteilyaltistus

sekä passiivinen altistuminen

tupakansavulle.

■■Oireita ovat muun muassa:

verinen yskä, hengenahdistus,

äänen käheys, toistuva keuhkokuume,

laihtuminen, väsymys,

lämpöily ja nielemisvaikeudet.

■■Tupakoinnin lopettaminen

on olennainen osa keuhkosyöpää

sairastavan hoitoa.

■■Tupakoinnin jatkaminen

huonontaa keuhkosyövän levinneisyysennustetta

hoidosta tai

FIALM00142

pään sairastuneiden keski-ikä on

noin 68 vuotta.

Useimmiten epäily keuhkosyövästä

alkaa perusterveydenhuollossa

havaituista keuhkosyövän oireista,

mutta sitä havaitaan myös

oireettomilla potilailla muuhun

sairauteen liittyvien tutkimusten

aikana. Perusterveydenhuollosta

potilas ohjataan jatkotutkimuksiin

erikoissairaanhoitoon.

Solusalpaaja hoidolla

voidaan pienentää

kasvainta

Keuhkosyövän hoito suunnitellaan

kasvaimen levinneisyyden,

solutyypin ja potilaan perussairauksien

ja yleiskunnon mukaan.

kasvaimen tyypistä huolimatta,

kun taas tupakoinnin lopettaminen

vaikuttaa päinvastoin ja lisäksi

kohentaa elämänlaatua.

■■Keuhkosyövän hoito toteu-

tetaan erikoissairaanhoidossa,

mutta potilaiden hoitosuhteen

omaan terveyskeskukseen pitäisi

jatkua.

■■Pitkäjänteisellä hoitosuh-

teella perusterveydenhuoltoon

on yhteys sekä radikaalisti hoidettujen

että levinnyttä keuhkosyöpää

sairastavien potilaiden

pidentyneeseen elinaikaan.

! Lähde:

keuhkosairauksien erikoislääkäri,

kliininen opettaja, Lt Eeva-Maija

Nieminen

Mukana taistelussa keuhkosyöpää vastaan.

Lilly Oncology Every door opened could be a discovery made.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Laajalahdentie 23

00330 HELSINKI

Puh. (09) 854 5250

Fax (09) 8545 2515

www.lilly.fi

‒ Tärkeimmät diagnoosivaiheen

tutkimukset

ovat keuhkojen ja ylävatsan

tietokonetomografia,

keuhkoputken tähystys ja

tarvittaessa koepalan ottaminen

kasvaimesta tai etäpesäkkeestäkaikututkimuksen

tai tietokonekuvauksen

avulla, selventää keuhkosairauksien

erikoislääkäri, kliininen

opettaja, LT Eeva-Maija

Nieminen.

20 % kaikista keuhkosyövistä

on nopeasti kasvavaa pienisoluista

keuhkosyöpää, joka lähettää

jo varhaisessa vaiheessa

etäpesäkkeitä, ja siksi hoitona on

aina solunsalpaajahoito. Tapauksen

mukaan hoitoa voidaan täydentää

sädehoidolla. Tässä syöpätyypissä

hoitovaste solunsalpaajille

on hyvä, mutta valitettavasti

tauti uusiutuu suurimmalla osalla

potilaista.

Loput keuhkosyöpätapauksista

ovat ei-pienisoluista syöpää, jonka

ainoa tunnettu mahdollisesti

parantava hoito on leikkaus. Se on

mahdollinen vain joka viidennelle

potilaalle, koska useimmiten

syöpä sairauden toteamisvaiheessa

on jo levinnyt. Leikatuistakin

lähes puolet menehtyy

syövän leviämiseen. Levinneessä

syövässä hoidon tavoite on lisätä

elinaikaa ja parantaa elämänlaatua.

2VinKKi

HuOLeHdi eLin-

TaVOiSTa

‒ Aina leikkausta ei voida

tehdä, esimerkiksi

huonon yleiskunnon

tai perussairauksien

vuoksi. Tällöin

voidaan suunnitella

kasvaimen radikaalitavoitteinensädehoito,

Nieminen

tarkentaa.

‒ Solunsalpaajahoito

annetaan

hyväkuntoiselle

potilaalle kahden

lääkkeen yhdistelmänä

tai

hieman huonompikuntoisellepotilaalleyksittäisenälääkkeenä.Hoitojaksoja

on yleensäneljä.

Yksi

hoitojakso

kestää

3–4 viikkoa,

ja se toteutetaan

yleensä

avohoidossa joko

poliklinikalla

tai päiväsairaalassa.

kuva: shutterstock

KeLiaKia

Keliakian oireet

ovat moninaiset

Keliakia lisääntyy länsimaisessa

väestössä samoin kuin

muutkin autoimmuunitaudit kuten

allergiat ja diabetes. Yli 20

vuotta sitten vain yksi prosentti

suomalaisista sairasti keliakiaa,

kun nykyisin tautia sairastavia on

Suomen aikuisväestöstä kaksi

prosenttia. Keliakia lisääntyy iän

myötä. Ikääntyneellä väestöllä keliakiaa

esiintyy 2,7 prosentilla.

Keliakiassa ihminen ei siedä

vehnän, ohran ja rukiin sisältämää

gluteiinia. Varhaisvaiheessa keliakia

saattaa olla oireeton, mutta ennen

pitkää ilmenevät klassiset oireet:

ripuli, turvotus ja mahakipu.

Oireet johtuvat ohutsuolen suolinukan

vaurioitumisesta, minkä

seurauksena voi esiintyä myös

anemiaa ja laihtumista.

Hoidoissa on tapahtunut

edistymistä viime vuosina

Solunsalpaajahoidon kasvainta

hillitsevä vaikutus kestää Niemisen

mukaan keskimäärin 3–4 kuukautta.

Potilaan voinnista ja ensi

vaiheen hoitovasteesta riippuen

voidaan syövän edetessä antaa toisen

vaiheen solunsalpaajahoito.

‒ Solunsalpaajahoidon tehoa ei

voi ennustaa etukäteen. Hoidolla

voidaan pienentää kasvainta hiukan

alle kolmasosalta ja lievittää

oireita jopa kahdella kolmasosalla

potilaista, millä on merkittävä vaikutus

elämänlaadun kohentumiseen,

Nieminen painottaa.

Lyhyen aikavälin eloonjäämisaika

on pidentynyt solunsalpaajahoitojen

kehittymisen ja uusien

molekyylikohdennettujen

hoitojen ansiosta, vaikka 5-vuotisennusteessa

ei ole parantumista

juuri tapahtunut. Nieminen korostaa,

että leikattujen potilaiden

ennustetta on saatu parannettua

5–10 % verran antamalla solunsalpaajahoitoa

leikkauksen jälkeen.

tarja rannisto

toimitus@mediaplanet.com

– Keliakian oireet voivat olla

niin moninaiset, että lääkärin voi

olla vaikea hoksata mistä on kysymys.

Potilaan nivelet voivat olla

kipeät, hänellä voi olla ääreishermoston

häiriöitä, masentuneisuutta,

lapsettomuutta, luuston

haurastumista ja maksa-arvojen

nousua.

Ihokeliakia ilmenee kutisevina

rakkuloina. Diagnoosi saadaan

vain ohutsuolesta otetun koepalan

avulla, kertoo dosentti Katri

Kaukinen Tampereen yliopiston

keliakiatutkimusryhmästä.

Tutkimus on tuonut esiin mm.

hygieniahypoteesin. Sen mukaan

keliakia liittyisi elinoloihin. Tauti

on yleisempi hygienisissä länsimaissa

kuin muualla.

Liisa Joensuu


ajassa

Vuosina 2005–2011 tutkimusapurahoina

jaettiin 1 526 000 euroa ja

neuvontaa päästiin tukemaan 220

000 eurolla.

Kampanjan tunnus, roosa silkkinauha,

symboloi rintasyövän

vastaista taistelua kaikkialla maailmassa.

Juhlavuoden kunniaksi

nauhan ruusu-rusetti on tänä

vuonna vaatesuunnittelija Jukka

Rintalan suunnittelema.

TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

Nyt vietetään

Roosan nauhan

10-vuotisjuhlakampanjaa

■■syöpäsäätiön Roosa nauha

-kampanjalla tuetaan suomalaista

rintasyöpätutkimusta.

Kampanjassa kerätyillä varoilla

tuetaan rintasyöpätutkimusta

ja potilaiden sekä omaisten

maksutonta tuki- ja neuvontapalveluita.

Liikunta ehkäisee

rintasyöpää

Lokakuu on ympäri maailmaa

Roosa nauha -kampanjakuukausi,

jolloin rintasyöpää tuodaan hyvin

esille muun muassa monien tapahtumien

kautta.

Tänä vuonna liikunta on nostettu

koko kampanjan teemaksi,

mikä tulee näkymään lukuisissa

tapahtumissa eri puolilla Suomea.

Liikunnalla voidaan ehkäistä

muun muassa rintasyöpähoitojen

aiheuttamaa osteoporoosin riskiä

ja liikunta parantaa elämänlaatua.

Liikunnan vaikutusta syöpäpotilaille

onkin tutkittu muun muassa

Roosa nauha -kampanjan varoilla.

Katso Katso jälleenmyyjät: www.vuohelanherkku.fi

Kampanjaan voi osallistua

kaikki

Yhteistyökumppaneina Roosa

nauha -kampanjalla on noin 30 yritystä

ja tänä vuonna erityisesti liikuntakeskukset

haastavat asiakkaansa

Roosa nauha -tapahtumiin.

Kampanjan tavoitteena on saada

myös entistä enemmän miehiä

mukaan tekemään hyvää. Tänä

vuonna mukaan on saatu jo muun

muassa Arvi Lind, Apocalyptica,

Maki Kolehmainen ja Teemu Selänne.

Myös Anne Kukkohovi haastaa

miehiä rusetin ostoon.

Roosa nauha -viikonloppu alkaa

perjantaina 12.10 Finlandia-talossa

järjestettävällä stand-up -illalla.

Lauantaina 13.10 järjestetään

useilla paikkakunnilla, myös Hel-

Herkullinen

Herkullinen

hyvinvointituote gluteeniton.

Vuohelan Herkun laadukkaat

tuoreet leivonnaiset, pakasteet

sekä Farina-jauhot ja

-jauhoseokset saavat erityisruokavalion

maistumaan.

Vuohelan Herkun laadukkaat tuoreet

leivonnaiset, pakasteet sekä Farinajauhot

ja -jauhoseokset saavat erityisruokavalion

maistumaan.

Ei

vehnä-

Hyvinvointia

ruokatärkkelystä!

valiosta!

singin keskustassa lipaskeräys.

‒ Haastamme kaikki mukaan lipaskerääjiksi.

Toivomme, että keskustan

kadut värittyvät pinkeiksi

lipaskerääjien levittäytyessä paikoilleen.

Ilmoittautua voi www.

roosanauha.fi -sivulla. Lähde mukaan!,

toivoo kampanjapäällikkö

Anu Kytölä.

Narinkkatorilla pidetään samana

päivänä Suomen pinkein zumba,

johon myös voi ilmoittautua

nettisivuilla.

■■19.10. Helsingin Vanhankaupungin

kosken rannassa olevassa

ravintolassa järjestetään

vanhanajan Roosa nauha-tanssit.

ilmoitusliite · 7

kuva: shutterstock

■■Roosa nauha näkyy myös

terveysmessuilla 15.–17.10

Helsingin messukeskuksessa.

osastolla julkistetaan Roosa

nauha -jumppavideo, jossa

näytetään kuinka rintasyöpäpotilas

voi mukauttaa tavalliset

jumppaliikkeet itselleen sopiviksi,

kun kainalon imusolmukkeiden

leikkaus ja toisen rinnan

poisto vaikeuttavat vielä käden

liikerataa.

www.roosanauha.fi ja

www.mahtavia-asioita.fi

! Lähde:

Anu Kytölä, Roosa nauha

-kampanjapäällikkö, Syöpäsäätiö

tarja rannisto

toimitus@mediaplanet.com


8 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

ajassa

KoKonaisvaltaista

ja räätälöityä

rintasyövänhoitoa

■■Kysymys: miten rintasyövän

hoito on kehittynyt viime vuosina

suomessa?

■■Vastaus: Rintasyövän en-

nuste on parantunut varhaisen

syövän toteamisen ja hoitomenetelmien

kehittymisen ansiosta.

Nykyään lähes 90 % potilaista

on elossa viiden vuoden

kuluttua sairauden toteamisesta,

ja heistä suuren osan katsotaan

parantuneen taudistaan

kokonaan. Rintasyöpähoitojen

kehittymisen ohella rintasyöpäpotilaiden

hoito on entistä yksilöllisempää,

ja myös potilaiden

toiveita otetaan huomioon hoitosuhteen

aikana.

Suomessa naisten yleisin syöpä on

rintasyöpä. Lähes 5 000 naista sairastuu

tautiin vuosittain. Sairastumisvaaraa

lisääviä tekijöitä tunnetaan

useita, mutta yksittäisen

potilaan kohdalla hänen sairastumisensa

syytä on kuitenkin mahdotonta

arvioida. Myöskään sen

ehkäisymahdollisuuksia ei toistaiseksi

varmuudella tunneta, mutta

sen sijaan sairastumisriskiä lisäävät

esimerkiksi tietyt hormonitasapainoon

liittyvät seikat, sanoo

Docrates Syöpäsairaalan sädehoidon

ylilääkäri Leila Vaalavirta.

Vaikka uusia entistä tehokkaam-

pia lääkehoitoja ja sädehoitomenetelmiä

onkin rintasyövän hoitoon

jo tarjolla, Vaalavirran mukaan

rintasyövän hoidossa kirurgia on

edelleen kaiken hoidon perusta.

‒ Toki myös leikkaustekniikoissa

on tapahtunut edistystä koko ajan.

Samalla on esimerkiksi myös sädehoito

tarkentunut, sillä uusi laitekanta

ja teknologia on mahdollistanut

normaalikudoksia säästävän

sädehoidon.

Potilaan minäkuva on tärkeä

Rintasyöpäpotilaiden leikkaushoito

on kehittynyt paitsi siten, että

leikkaustekniikat ovat nykyisin

yhä rintaa säästävämpiä kuin että

leikkausten yhteydessä voidaan ja

yhä useammin tehdään välittömiä

korjausleikkauksia.

‒ Aiemmin leikkaus oli useille

potilaille rinnanpoistoleikkaus,

mutta nykyään pystytään potilaan

toiveet ja turvallisuusseikat ottaa

huomioon ja neuvottelemaan leikkaustekniikasta.

Tällä hetkellä jo

yli puolet rintasyöpäleikkauksista

ovat säästäviä leikkauksia.

Tulevaisuudessa tullaan näkemään

yhä räätälöidympää rintasyövän

hoitoa.

‒ Tulevaisuudessa tullaan tunnistamaan

entistä useampia nykyisin

tiedossa olevien syöpätyyp-

pien alatyyppejä, ja tätä kautta

voimme luoda kullekin potilaalle

entistä yksilöllisemmän hoitosuunnitelman.

Tämän avulla

voimme vähentää myös syöpähoitojen

mahdollisia haittavaikutuksia,

toteaa Vaalavirta.

Virushoidot tulevaisuuden

lupaus?

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti.

Yksi tulevaisuuden rintasyövän

hoitomuoto voi liittyä niin sanottuihin

onkolyyttisiin viruksiin.

‒ Nämä ovat luonnossa esiintyviä

viruksia, joita on muokattu

niin, että ne jakaantuvat ainoastaan

syöpäsoluissa tuhoten ne. Docrates

Syöpäsairaalassa aloitettiin

onkolyyttisten virushoitojen antaminen

kokeellisena lääkehoitona

vuonna 2007. Virushoidot ovat

siirtyneet niin sanottuun kliiniseen

vaiheeseen, joka vie vuosia ja

on edellytys uuden hoitomuodon

saamiseksi laajempaan käyttöön.

Kuitenkin jo nyt virushoitoihin

kohdistuu suuria odotuksia, jotka

liittyvät syöpiin, joihin perinteiset

hoitomuodot ovat tehonneet huonosti.

Nämä tarjoavat aivan uudenlaisen

hoitostrategian.

nina garlo

toimitus@mediaplanet.com

Vain hoidolla on kiire. Sinulle meillä on aina aikaa.

Docrates Syöpäsairaala on syövän diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan

erikoistunut moderni ja viihtyisä yksityissairaala keskellä Helsinkiä. Koko

hoitoketjumme ja palveluverkostomme on viritetty potilasta varten. Tarjoamme

mahdollisuuden päästä syöpätautien ja sädehoidon asiantuntijoiden

vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä.

Laitteemme ja menetelmämme edustavat viimeisintä huipputeknologiaa,

tuloksena tarkka diagnoosi, tehokas hoitosuunnitelma ja yksilöllinen hoito.

Oma erikoislääkäri ja hoitotiimi ovat tavoitettavissa ja läsnä hoidon jokaisessa

vaiheessa – uusin tieto, laitteet ja lääkkeet ovat heti käytettävissä.

Olemme Suomen suurin terveyspalveluiden vientiyritys, potilaita on hoidettu

30 maasta. Omistuksemme on täysin kotimainen.

Soita, niin keskustellaan lisää: 010 773 2000 *)

Ihmisenä ihmisen rinnalla.

Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.

Docrates Syöpäsairaala | Saukonpaadenranta 2 | 00180 Helsinki | www.docrates.com

*) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/puh+5,95snt/min (alv23%)


9 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

731FI12NP009

syöVän hoitAminen

Lääkkeet ja hoidot paranevat

vuosi vuodelta ja suomi

on yksi syöpätutkimusten

kärkimaita.

kuva: shutterstock

Immunologiset

täsmähoidot muuttavat

syövän hoitoa

■■Kysymys: millaisia lupaavia

syövän hoitomuotoja on tänä

päivänä kehitteillä?

■■Vastaus: syövän hoidossa

puhaltavat uudet tuulet, vaikka

leikkaushoito tuleekin todennäköisesti

säilymään syövän tärkeimpänä

hoitomuotona vielä

pitkään. Yksi lupaavimmista

tutkimusalueista tällä hetkellä

on syöpätautien ja immuunijärjestelmän

välinen yhteys ja tämän

vuorovaikutuksen hyödyntäminen

erityisesti edenneiden

syöpien hoidossa.

esimerkki

Immuunijärjestelmän tehtävänä

on puolustaa elimistöä erilaisia

taudinaiheuttajia vastaan, mutta

myös estää omien vikaantuneiden

solujen vahingollinen toiminta.

Immuunijärjestelmällä on kyky

tunnistaa ja tuhota tällaisia viallisia

soluja, kuten syöpäsoluja tai

niiden esiasteita, ja siten estää syövän

kehittymistä ja etenemistä.

Vaikka syövän immunoterapian

eri muotoja on kehitetty vuo-

Petteri

Arstila

immunologian

dosentti,

Helsingin yliopisto

sikymmeniä, vasta 2000-luvullaimmunologisilla

hoidoilla on

saavutettu merkittäviä tuloksia

edenneiden kasvaimien hoidossa.

Yksi esimerkki tällaisesta immunologisesta

täsmähoidosta on

levinneen melanooman hoitoon

tarkoitettu lääkeaine ipilimumabi.

Sen toiminta perustuu tietyn

immuunisolujen pinnalla olevan

jarrumekanismin estämiseen, jonka

seurauksena immuunipuolustus

saa tarvitsemansa piristysruiskeen

ja pystyy siten taistelemaan

paremmin syöpäsoluja vastaan,

kertoo Helsingin yliopiston immunologian

dosentti Petteri Arstila.

Asteittaista edistystä

Vaikka kehitysaskeleet vievätkin

syövän hoitokäytäntöjä eteenpäin,

tulevat myös perinteisemmät hoidot,

kuten leikkaus- ja sädehoito

säilyttämään asemansa. Useita

immunologisia täsmähoitoja tutkitaan

myös yhdistettynä sekä perinteiseen

kemoterapiaan että sädehoitoon

useissa syöpätyypeissä.

‒ Uskon, että erilaisten immunologisten

hoitojen merkitys tulee

kuitenkin koko ajan kasvamaan,

vaikka leikkaushoito pysyykin paikallisten

kasvainten hoidon kulmakivenä.

Biologiset lääkkeet, mukaan

lukien immunologiset lääkeaineet,

ovat varmasti yksi lupaava

lähestymistapa, jonka avulla voi-

daan parantaa immuunijärjestelmän

toimintaa ja murtaa ne mekanismit,

jotka suojaavat syöpää

täydelliseltä elimistön omalta immunologiselta

hyökkäykseltä.

Yhtenä pisimmälle kehitetyistä

tulevaisuuden hoitomuodoista

voidaan puolestaan pitää niin

sanottua anti-PD-1 –vasta-ainetta,

joka antaa käytännössä puolustusjärjestelmälle

luvan tappaa

epänormaaleiksi tunnistetut syöpäsolut.

Tämän immunologisen

täsmähoidon tutkimukset ovat

alkamassa kolmessa laajassa tutkimuksessa,

joissa arvioidaan

lääkkeen ominaisuuksia munuaissyövän,

melanooman ja keuhkosyövän

hoidossa.

Arstila arvelee, että lähitulevaisuudessa

syövänhoitoon tulee

olemaan tarjolla huomattavasti

enemmän biologisia lääkkeitä

‒ niin sellaisia, jotka tunnistavat

kasvaimen rakennetta kuin sellaisia,

jotka tukevat potilaan oman

immuunijärjestelmän toimintaa.

‒ Uudentyyppiset lääkehoidot

tullevat löytämään paikkansa osana

hoitokokonaisuutta perinteisempien

hoitomuotojen lisänä.

Kuva: oma arkisto nina garlo

toimitus@mediaplanet.com

Bristol-Myers Squibb on sitoutunut auttamaan potilaita heidän kamppaillessaan

vakavia sairauksia vastaan. Keskitymme tuomaan markkinoille innovatiivisia

lääkkeitä ja turvaamaan potilaille niiden nopean saatavuuden.

Onnistumisemme uuden sukupolven biolääketieteen yrityksenä mitataan sillä,

kuinka pystymme pidentämään ja parantamaan vaikeasti sairaiden potilaiden

elämää sekä voittamaan sairaudet yhdessä.

Lääkkeemme auttavat miljoonia potilaita maailmassa heidän kamppaillessaan

nivelreumaa, skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, syöpää, diabetesta,

ateroskleroosia, hiv/aidsia ja hepatiittia vastaan.


10 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

ajassa

Vahvempi

vastoinkäymisistä

■■Ruotsalainen Aron Anderson

oli vasta 8-vuotias kun hän

menetti jalkansa syövälle. Hän

on siitä lähtien työstänyt henkistä

asennetta, jota tarvitaan

kääntämään vastoinkäymiset

menestykseksi.

Syöpä, johon Aron sairastui, on nimeltään

sarkooma. Se on tyypiltään

tukikudossyöpä. Aronin – kuten monen

muunkin syöpää sairastavavan

mielestä – pahinta ei ole itse kasvain,

vaan sen hoito.

Keuhkoista löytyi juosteita

‒ Ensimmäinen pyörätuoli oli vallankumous

– sain tilaisuuden tutkia

maailmaa uusin silmin.

Olin ennen aktiivinen ja melko

nopeasti oivalsin, että voisin urheilla

myös pyörätuolin kanssa.

Syövän oireet eivät olleet kuitenkaan

ohi. Lääkäri löysi juosteita

keuhkoista yhdellä pakollisella

tarkastuskäynnillä. Aron värähtää

edelleen sanan kuullessaan.

‒ Syöpä uusiutui keuhkoihini kolme

kertaa. Yritän kuitenkin nähdä

asiat eri merkityksessä ja asiayhteyksissä.

Onko tämä todellakin se

mitä aiot tehdä? Sinun pitää koko

ajan kehittyä.

Matka – ei määränpää

Aaron tajusi jo varhain että oman

onnen ja todellisuuden voisi luoda

oikealla asenteella sekä psyykkisellä

kuva: emelie palmcrantz

3vinKKi

ajattele

positiivisesti

harjoittelulla. Hän on viimeiset seitsemän

vuotta kehittänyt tavan levittää

tietoa muille luentojen avulla,

muun muassa Ågrenskassa, joka

on toimintakykykeskus syöpää sairastaville

lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Hänellä näyttää olevan lannistumaton

usko siihen, että positiivisuuden

on voitettava. Kun muut antavat

periksi, näkee hän mahdollisuuksia.

‒ Jokainen vastoinkäyminen on

askel lähemmäs menestystä. Tässä

ei ole kyse tavoitteesta – vaan matkasta.

CHRISTIAN VON ESSEN

toimitus@mediaplanet.com

ARonin vinKit vAiKeiDen hAAsteiDen hAllintAAn

”sinun täytyy löytää valoa arjesta”

anna sille tarkoitus aseta tavoitteita

Joko ajattelet, että kaikki on

1 ohi ja voit yhtä hyvin antaa

Kirjoitan päiväkirjaa joka

3 päivä. Se on on tapani nähdä,

periksi, tai sitten ajattelet että miten lähestyn tavoitteitani. Ta-

”vau”, nyt kannattaa vain mennä voitteen tulee olla myönteinen ja

eteenpäin ja kääntää tilanne pa- mitattavissa, jotta voin juhlia onrempaan

päin. Se on vaikeaa, mutnistumista, sekä aikataulun selta

onnistuminen vahvistaa. Pitää keä, jotten aloita liian myöhässä.

yrittää löytää hyviä asioita kai- Tätä sovelletaan kaikkialla, sekä

kesta pahasta.

työ– että yksityiselämässä.

loitonna

On tärkeää olla jonkinlainen

2 näkymä. Me emme näe nälkää.

On aina ihmisiä joilla on asiat

paljon huonommin, ja me olemme

kaikesta huolimatta aika onnellisia.

Tämä kamala tauti voi

vaikuttaa kaikkeen, mutta siitä

voi jäädä henkiin. On tärkeää löytää

valopilkkuja arjesta.

syopaonline.fi

Sinulle, joka tarvitset

tukea ja tietoa

siitä, miten syöpä

havaitaan, miten sitä

hoidetaan ja miten

sen kanssa voi elää

Onco 12.13859F

varmista tarpeeseesi

Jokaisella on tarpeita. Elä-

4 mässä on kyse siitä miten

nämä toteutuvat ‒ rakentavasti

tai tuhoavasti.

■■Ruotsalainen Aron Andersson

on 24-vuotias kinesiologi,

luennoitsija sekä huippu-urheilija.

kuva: emelie palmcrantz

lyhyesti

joka kymmenes nainen

sairastuu elämänsä

aikana rintasyöpään

Rintasyöpä on naisten

yleisin syöpä, ja vuosittain

Suomessa todetaan

yli 4 600 uutta tapausta. Yleisimmin

rintasyöpään sairastuvat

ovat yli 45-vuotiaita naisia, mutta

sitä todetaan myös nuoremmilla

ja jopa alle 30-vuotiailla naisilla.

Miehillä rintasyöpätapaukset

ovat lisääntymässä, vaikka ne

ovat vielä hyvin harvinaisia.

Rintasyövän ennuste paranee

koko ajan varhaisen

syövän toteamisen ja

hoitomenetelmien kehittymisen

ansiosta. Ennusteeseen vaikuttavat

monet tekijät, kuten ikä, yleiskunto,

syövän tyyppi ja levinneisyysaste.

Siksi yksilöllistä ennustetta

on vaikea määrittää tarkasti,

sillä hoidot tehoavat eri tavoin jokaisen

potilaan kohdalla.

Paranemisaste rintasyövässä

on hyvä, ja yli 88 %

potilaista on elossa viiden

vuoden kuluttua sairauden toteamisesta.

Rintasyöpäyhdistys on

vertaistukeen perustuva

potilasjärjestö, jonka tarkoituksena

on tukea sairastuneita

yllättävissä ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Järjestön toiminta täydentää

lääketieteellistä hoitoprosessia

tarjoamalla vertaistukea,

joka auttaa jaksamaan sairauden

eri vaiheissa ja sen jälkeenkin.

Rintasyöpäyhdistys on tiivis yhteisö,

jonka vahvuutena on kuunteleminen

ja kokemusten jakaminen.

! lisää tietoa:

rintasyopa.fi ja rintasyopayhdistys.fi

lähde: Marianne Kaunismäki,

tiedottaja, Rintasyöpäyhdistys

europa Donna Finland ry


haasteita

Jokaisen pitäisi ehdottomasti

osata odottaa

tukea ohjaajalta ja

useammista paikoista

löytyy myös tukiryhmiä

omaisille, kertoo

Carl Johan Fürst, palliatiivisen

hoidon ylilääkäri

Fürst on ylilääkäri Stockholms

Sjukhem:ssä sekä professori Karolinska

Institutet:ssa.

Syöpäpotilaat elävät nykypäivänä

pidempään ja ennen kaikkea

paremmin. Lähiomaisten tuki on

näin ollen myös asia, jota työstetään.

Eri tyypin tukia

Erilaisissa tieteellisissä projekteissa

yritetään arvioida,

minkä tyypin omaistuki toimii

parhaiten sairauden eri vaiheiden

aikana. Omaistuki on tärkeää sairauden

alusta lähtien. Tukea tarvitaan

alkaen ensijärkytyksestä eli

siitä, kun tieto lähiomaisen vakavasta

sairaudesta saadaan, kertoo

Carl Johan Fürst.

‒ Tukea saa myös kuoleman jälkeen.

Olen itse mukana hankkees-

TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

Carl Johan

Fürst

palliatiivisen hoidon ylilääkäri

Kun joku läheisistäsi kärsii syövästä, seuraa siitä usein pitkä

kausi huolestuneisuutta. Vieressä seisominen voimattomana

voi aiheuttaa sekä ahdistusta että pelkoa.

On OK kysyä!

sa, joka keskittyy teini-ikäisiin ja

siihen miten teini-ikäiset, jotka

ovat menettäneet jommankumman

vanhemman syöpään, voivat.

Näissä tapauksissa on usein kyse

vuoropuhelun puutteesta terveydenhuollon

edustajan kanssa.

Vaikea tasapainoilla

Carl Johan Fürst suosittelee

omaisia olemaan mukana

syöpäpotilaiden tapaamisissa lääkärin

kanssa, jotta vältytään väärinkäsityksiltä

ja vääriltä tulkinnoilta.

‒ On tärkeää pysyä ajan tasalla,

osin siksi, että tieto saavuttaa

myös muut lähiomaiset ja osin

siksi, että pystyy keskustelemaan

sairaan kanssa jälkeenpäin – neljä

korvaa kuulee paremmin kuin

kaksi. On myös tärkeä uskaltaa kysyä

potilaalta, mitä seuraavaksi

tapahtuu ja miten hän voi, koska

se voi edesauttaa molempia osapuolia

sairauden aikana.

‒ Voi olla vaikea tasapainottaa

surullisuutta syöpäpotilasta vastaan.

Samaan aikaan kun on oikeus

olla surullinen, haluaa kui-

Kaikilla sädehoitoa saavilla potilailla on olemassa ihovaurioiden

riski. Yksi riskiryhmistä on rintasyöpähoitoja saavat naiset, joista

80-90 prosenttia voi kärsiä eryteemasta. Ihovauriot voivat olla

hyvin kivuliaita, ärsyttäviä ja aiheuttaa kutinaa.

Mölnlycke Health Care esittää uuden

hoitomenetelmän sädehoidon

aiheuttamalle ihoreaktiolle

Kliinisesti todistettu keino hoitaa eryteemaa tai vaikeampia

ihovaurioita on käyttää Mepilex® Lite- sidosta,

joka merkittävästi vähentää ihovauriota verrattuna vesipohjaisiin

rasvoihin. 1 Mepilex Lite on miellyttävä käyttää

ja se rauhoittaa vaurioitunutta ihoa. Hankaus vähenee,

mikä mahdollistaa tavallisten vaatteiden käytön.

Mepilex Lite kiinnittyy Safetac®-teknologialla, minkä

ansiosta kipu sidosta poistettaessa on vähäisempää,

koska sidos kiinnittyy hellävaraisesti kuivaan ihoon,

mutta ei kosteaan ihoon kuten haavaan. 2 Sidos muotoutuu

haavan ja ympäröivän ihon mukaisesti.

Lisätietoa: www.molnlycke.fi/patient

Mölnlycke Health Care Oy

Puh. 0201 622 300

S-posti: info.fi@molnlycke.com

1. Diggelmann KV et al. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema:

a systematic in-patient controlled clinical trial. The British Journal of Radiology, 2010.

2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005.

tenkin samalla keskittyä potilaaseen.

‒ Keskustelkaa toistenne kanssa

ja esittäkää kysymyksiä. Syöpä

ei ole ainoastaan yhden tyyppinen

tauti, se ilmenee monin eri tavoin.

Keskustele terveydenhuollon asiantuntijan

tai potilaan kanssa

mieluummin kuin kuvittelisit ja

luulisit itse miten asiat ovat.

linda kante

toimitus@mediaplanet.com

“Voi olla vaikea

tasapainottaa surullisuuttasyöpäpotilasta

vastaan.

samaan aikaan

kun on oikeus olla

surullinen, haluaa

kuitenkin samalla

keskittyä potilaaseen.”

www.gastropanel.fi

ilmoitusliite · 11

Kärsitkö närästyksestä, vatsan turpoamisesta,

vatsakivuista tai pahoinvoinnista?

Tule ja selvitä mahalaukkusi terveydentila

helposti ja nopeasti verikokeella.

Biohit näytteenotto/Docrates Klinikka

Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki

Vain ajanvarauksella klo 9-15

Soita 09 773 861

Hinta 120€, ei vaadi lääkärin lähetettä


12 · ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU

muista poimia talteen mediaplanetin syksyn

mittaan ilmestyvät erikoisjulkaisut. vaihtelevista

aihepiireistä löydät muiden muassa

seuraavat aiheet:

diabetes, helsingin sanomat, 14.11.2012

psyykkiset sairaudet – mielenterveys,

helsingin sanomat, 18.11.2012

mat & dryck, huvfudstadsbladet, 7.12.2012

Tavoita asiakkaasi laadukkaan ja objektiivisen teemalehden

avulla. Tuotamme ajankohtaisen ja asiapitoisen

sisällön, jonka yhteydessä palvelusi tarjoaa

lukijalle ratkaisun.

Luotettavat jakelukanavamme vievät kohdennetusti

viestisi sinulle tärkeille lukijoille.

Huolehdi hygieniasta Ravintolisät Ravitsemus

Syksyn flunssa-aalto Suomalainen tarvitsee Oikea ravinto osana

saapuu, välty tartunnalta D-vitamiinilisää vastustuskykykyä

No. 2 / syyskuu 12

flunssa

Kiira huolehtii

terveydestään

Kiira Korpi: Huippu-urheilijan on tärkeää pitää itsensä

terveenä ja välttää pientäkin flunssaa.

kuva: lEHTIkuva sarI GusTafsson ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

Helsingin Messukeskus 19.–21.10.2012

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

HIV AIDS Nro 1/ joulukuu 2011

mediaplanet

mukana

aids-päivässä

1.12.

koskettaa

meistä jokaista

Neuvonta ja ajanvaraus hiv-testiin

0207 465 705 (ma-pe 10-15.30)

www.hivtukikeskus.fi

kuva: shutterstock

pääyhteistyökumppanimme

– aivot ja hermosto

Helsingin Sanomat

Kauppalehti

Hufvudstadsbladet

Iltalehti

Maaseudun Tulevaisuus

neurologiset

sairaudet

Nro. 2 / Syyskuu 2012

Muistisairaudet Aira Samulin

Migreeni

Kasvava ongelma Resepti terveeseen vanhuuteen: Yksilölliset oireet ja ta-

yhteiskunnassamme liikunta, elämäntavat ja asenne pauskohtainen hoito

kuva: shutterstock ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

Daniel Pink

Pekka Lundmark Aivot

Johtajan täytyy päästä yli Henkilöstön hyvin- Ylirasittumista on

kepeistä ja porkkanoista vointi on kilpailuetu vaikea huomata

Nro 5/ elokuu 2012

Terveenä Työssä

älä ylikuumene

TyöhyvinvoinTi

2012 -messuT

Tampereella

5.-7.9.2012

Työssä jaksaminen: Työntekijän omat valinnat ja

työnantajan panostus voivat vaikuttaa huomattavassa

määrin työikien pitenemiseen ja sairauspoissaolojen

vähenemiseen.

SEMINAARIT

4. Johtamisen kehittämisverkosto - 8. Työterveysyhteistyötä ja

59. TYÖTERVEYSPÄIVÄT

hyvää johtamista kehittämässä

kumppanuutta käytännöissä

Helsingin Messukeskus 23.–24.10.2012 1. Hyvää työtä - sosiaalisesti,

taloudellisesti, terveellisesti

5. Pidemmät ja paremmat työurat: 9. Työtilat käyttäjää varten

miten niitä käytännössä tehdään?

2. Kannattaako työkykyjohtaminen?

10. Aina on oikea ikä

6. Kemikaalit kuriin – tilaa

3. Näin meillä tehdään työhyvinvointia

työhyvinvoinnille

7. Täydellinen työviikko?

www.ttl.fi/tyoterveyspaivat — Hyödynnä aikaisen ilmoittautujan etu!

Kuva: ShutterStocK ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

nro 5/ tammikuu 2012

VATSAN TERVEYS

PAINONHALLINTA

Hallitse mieltä

ja keHoa

Sinuhe Wallinheimo

Suomi on helppo maa

keliaakikolle

Fressejä on jo 11!

kanta-asiakkuus

Voita 11 vuoden

itsellesi ja kahdelle kaverillesi.

Palkinnon arvo on n. 25.000e

Jaossa myös muita mahtavia

palkintoja! Osallistu osoitteessa:

www.fressi.fi/11fressia

Anette Palssa

Karppaus kuohuttaa ja

jakaa mielipiteitä

3vinkkiä

Hyvään

oloon

Jillian Michaels:

Pysyvien muutosten aikaansaanti vaatii

kärsivällisyyttä, rohkeutta, tukea ja itsekuria.

Liiku

helmikuun

loppuun

11 eurolla! *

Reijo Laatikainen

Helli ärtynyttä vatsaa ja

suolta kuiduilla

Ota nyt askel terveelliseen elämään,

lähde mukaan Fressin mutkattomaan

meininkiin!

*) Tarjous koskee uusia 12/24 kk

Kestokanta-asiakassopimuksia.

Kestosopimuskausi alkaa

1.3.2012. Tarjous voimassa vain

uusille asiakkaille 19.2.2012 asti .

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

Antero Niittymäki

Reuma

Maalivahdin lonkka leikattiin Suurin osa nivelreumapotilaista

- pelaaminen jatkuu viettää normaalia elämää

No. 3 / Elokuu ’12

LUUSTO JA

NIVELET

PIDÄ HUOLTA

ITSESTÄSI

Jukka-Pekka Kouri:

Liikunnan merkitystä

tuki- ja liikuntaelin

vaivojen ehkäisemisessä

ei voi liikaa korostaa.

kuva: Joseph puhy

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

nro 1/ joulukuu 2011

NEUROLOGISET

SAIRAUDET

Saija Varjus

Timo Erkinjuntti

Olen ollut onnekas, Aivot eivät käytöstä kulu,

MS-tauti on edennyt hitaasti niitä kannattaa jumpata!

6vinkkiä

laadukkaaseen

elämään

huolehdi

pääomastasi

Perttu Lindsberg:

Ei ole terveyttä ilman aivoterveyttä.

Seppo Kaakkola

Parkinsonin taudin mysteeri

raottuu hitaasti

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE

Laserin monet muodot Usko rohkeasti itseesi Kauneuden perusta

Silmäleikkaus on yhä Leena Sarvi jakaa Hyvä suuhygienia

useamman ulottuvilla kauneusvinkkinsä kirkastaa hymysi

No. 3 /maaliskuu 2012

Esteettinen

menesty kanssamme, kysy lisää

tulevista julkaisuistamme.

Business Development Manager Saara Silván

saara.silvan@mediaplanet.com

09 565 84 010

kirurGia

3viNkkiä

hyvääN

olooN

mitä peilikuvasi

kertoo sinusta?

Kauneus on kokonaisuus, jossa korostuvat itsetunto,

elämänkokemus ja jokapäiväiset valintamme.

kuva: shutterstock

www.mediaplanet.com

More magazines by this user
Similar magazines