SYKSY 2013 tulossa

kv.mpsmediasuite.com

SYKSY 2013 tulossa

1. Sydän, kuviteltu tila

Kaikki oli ohi kymmenessä sekunnissa,

mutta vaati tapahtuakseen

kaksikymmentäviisi vuotta

Kunkku kuulee maattomista kääpiöistä, jotka olivat heittäneet voltteja henkensä edestä, sitkein heistä kolmen vuorokauden ajan.

- Istuhan alas ja asetu.

Ee se sieltä sen noppeemmin tule,

…Mietin draaman tapahtumaympäristöä, jossa ihmisten ja tavaroiden kansainvälinen liikenne olisi

vaikka mitenkä pappuilisit, rauhoitteli ukki. Entä jos Vuoden johtaja

SYKSY 2013 tulossa

on nainen?

Toukokuu 3/2013


PääKiRJOiTUS

Palvelua ja kirjoja ruotsiksi

Kotisivumme ja verkkopalvelumme Kirjaväylä on käännetty alkuvuoden

aikana ruotsiksi – asiakkaiden toivomuksesta. Hankinta- ja e-Palveluiden

puolella olemme puuhanneet jo pidemmän aikaa myös ruotsinkielisen

tarjonnan laajentamisen parissa. Kevään aikana saamme Kirjaväylälle

Ruotsissa ilmestyvien kirjojen tietoja. Teemme tietokantayhteistyötä

ruotsalaisen Bokrondellenin kanssa. Kirjoja hankimme asiakastilausten

perusteella suoraan Ruotsista.

Kirjaväylällä kannattaa pistäytyä säännöllisesti. Tuotamme Kirjaväylälle

ajankohtaisia tarjouksia ja valikoimia. Olethan tarkistanut pääsykoekirjavalikoimasi

palvelumme avulla? Kannattaa hyödyntää myös tarjouksemme

valmistautuessasi kevään lahjakirjasesonkiin. Poimi parhaat kirjat päältä!

Tarjoustuotteita on rajoitettu määrä.

Hyviä myyntejä ja aurinkoista kevättä!

Mari Kämäri

valikoimapäällikkö

Hankintapalvelut

tässä lehdessä julkaistut tuote-esittelyt

ovat kustantajan ilmoituksia. niiden kuvaja

sanasisällöstä vastaa kustantaja.

SISÄLTÖ:

0 Yleisteokset s. 3

1 Filosofia. Psykologia s. 4

2 Uskonto s. 4

3 Yhteiskunta s. 5

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede s. 11

5 Luonnontieteet. matematiikka. Lääketiede s. 12

6 Tekniikka. Teollisuus. Käytännön talous s. 13

8 Kirjallisuus. Kielitiede s. 15

9 Historia s. 18

L Lasten kirjat s. 18

N Nuorten kirjat s. 18

Julkaisija:

Kirjavälitys Oy

Hakakalliontie 10

05460 Hyvinkää

puh. 010 345 100

www.kirjavalitys.fi

Päätoimittaja:

Mari Kämäri

puh. 010 345 1432

Toimitus:

Kirjavälitys Oy / Riia Suikkari

puh. 010 345 1333

Lehden tilaukset:

Kirjavälitys Oy / Elina Rantala

puh. 010 345 1453

myyntipalvelut@kirjavalitys.fi

Taitto:

Parooninmäen Moukari Oy

www.moukari.com

Paino:

Forssa Print / 2013

Toukokuu 3/2013


Nummelin, Juri (toim.)

Misantropian historia

Misantropia, sanoista μίσος (misos, “viha”) ja άνθρωπος (anthrōpos, “ihminen”),

tarkoittaa inhoa, epäuskoa tai vihaa ihmislajia kohtaan. Se on ollut historiassa

virallisen ajattelun kääntöpuoli, mutta mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaa,

sitä enemmän se näyttäytyy aikakauden olennaisena ilmentymänä.

Kymmenen kirjoittajaa tutkailee ihmisvihan historiaa eri kirjailijoiden ja ajattelijoiden

kautta. Käsiteltävänä ovat muun muassa Nietzsche, Molière, Yukio

Mishima, Pentti Linkola ja Pekka-Eric Auvinen sekä huumoriduo Pasa ja Atpo.

Omat lukunsa on Kalervo Palsalla sekä norjalaisella raskaalla metallilla.

Feiring, Sami (toim.) – Alanen, Virpi – Hytönen, Ville –

Hännikäinen, Timo ym. (kirj.)

Mitä aforisMi tarkoittaa?

Vähän sanoja, tilaa oleilla. (Hilja Mörsäri)

Aforismi on kokenut Suomessa vahvan nousun kaksituhattaluvulla. Kokoelmia

julkaistaan enemmän kuin koskaan ja lajin olemusta koskeva keskustelu on

vilkasta.

Onko aforismi ensisijaisesti filosofiaa vai sanataidetta? Mitä aforismi kykenee

kertomaan ajastamme ja maailmastamme? Miten aforistista ilmaisua voisi

uudistaa? Mitä aforismi tarkoittaa tarjoaa keskusteluun kahdeksan tuoretta

näkökulmaa.

iSBN: 978-952-268-075-4

Luokka: 04

Nidottu, 284 sivua

Hinta: 23.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

iSBN: 978-952-268-072-3

Luokka: 04

Nidottu, 115 sivua

Hinta: 19.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

0

0

0 Yleisteokset

3


0 Yleisteokset

1 filosofia. psykologia

4

2 Uskonto

Nylen, Antti

hyvyys ja Muita tekstejä näyttäMölle

Hyvyys ja muita tekstejä näyttämölle on Suomen suosituimman esseistin vuosina

2010-2012 kirjoittamia monologeja, jotka on kerran käytetty teatterissa

ja sitten viety varastoon. Nyt ne on otettu uudelleen esille, suittu, siistitty ja

sovitettu jälleen, tällä kertaa paperille. Puhuja muistuttaa suuresti sitä maailman

mädännäisyydestä ja kauneudesta haltioituvaa tyyppiä, joka tunnetaan

myös esseeteoksista Vihan ja katkeruuden esseet (2007) ja Halun ja epäluulon

esseet (2010).

Antti Nylën (s. 1973) on helsinkiläinen esseisti, suomentaja ja amatööri.

Rantanen, Jarkko

tunteella!

voiMaa tekeMiseen

BusinessPokkarit

Tunteet vaikuttavat ratkaisevasti toimintaamme, ajatteluumme ja päätöksentekoomme.

Yksittäisillä tunteilla on kullakin oma tärkeä tehtävänsä. Miten eri

tunteet syntyvät? Miten ne vaikuttavat toimintaamme ja kuinka niitä voi hyödyntää

arjessa, työelämässä, johtamisessa, koulutuksessa tai työyhteisöjen

kehittämisessä? Pitäisikö tunteita oppia hallitsemaan?

Kirja antaa uuden näkökulman suorituskykyyn ja sopii erinomaisesti kaikille,

jotka haluavat valjastaa tunteista enemmän voimaa tekemiseen.

2. painos

Jaanu-Schröder, Marjatta

rukouksen salaisuus

juMalan kasvoja etsiMässä

”Rukous on Jumalan edessä olemista, hänessä elämistä, hänen Henkensä

läpäistäväksi suostumista, kohtaamista kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Rukouksessa

ihminen on Jumalan edessä sellaisena kuin hän on, tietoineen ja taitoineen,

kömpelönä ja avuttomana, iloiten ja itkien, arjen taakkojen ja yksitoikkoisuuden

lannistamana. Rukouksessa ei voi ottaa muuta roolia kuin ihmisenä

olemisen; luotu kohtaa Luojansa ja turvautuu häneen.”

Kirjassa lähestytään rukousta Raamatun rukouksiin ja katolisen kirkon vuosituhantiseen

perintöön tutustuen. Päämääränä on, että koko elämästä tulee rukousta.

Siinä auttaa kirkko kirkkovuoden juhlien, sakramenttien ja monien perinteiden

kautta ja pyhien rukoilijoiden kanssa.

iSBN: 978-952-14-2006-1

Luokka: T 14.16

Nidottu, 352 sivua

Hinta: 14 €

2013

Talentum Media Oy

0

iSBN: 978-952-268-067-9

Luokka: 04

Nidottu, 74 sivua

Hinta: 19.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

1

2

iSBN: 978-952-67712-1-2

Luokka: 24.11

Nidottu, 170 sivua

Hinta: 26.09 €

2013

amanda-kustannus


virsikirja & katekisMus valoristi

Keskikokoinen, kaikki virret soinnutettu, mukana katekismus, kaksi lukunauhaa

ja jumalanpalvelusliitteet. Kaunis kuvakansi. Sivukoko 105 x 155 mm.

virsikirja & katekisMus fuksia

Keskikokoinen, kaikki virret soinnutettu, mukana katekismus, kaksi lukunauhaa

ja jumalanpalvelusliitteet. Nahkajäljitelmäkannet, johon voi painattaa

nimen tai kirkonkuvan. Sivukoko 105 x 155 mm.

Korolainen, Virpi (toim.)

verolait 1/2013

Verolait sisältää kattavasti verotusta koskevan kansallisen lainsäädännön.

Teoksessa on lisäksi kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja

-toimintaa koskevia säädöksiä. Verolait-kirja julkaistaan kaksi kertaa vuodessa;

ensimmäinen painos ilmestyy keväällä ja toinen syksyllä. Molemmissa

painoksissa on sama lainsäädäntö ajan tasalle toimitettuna.

Kahri, Kristiina – Reini, Matti (toim.)

tieliikennelait 2013

Eripainos sisältää keskeisen Suomessa voimassa olevan tieliikennelainsäädännön

siihen läheisesti liittyvine säädöksineen. Teos on kätevä opas autoilijoille

ja erityisen tärkeä työväline viranomaisille, lakimiehille, autokoulujen sekä katsastusasemien

henkilökunnalle, vakuutuslaitosten korvauskäsittelyyn osallistuville

ja kaikille tieliikenteen parissa työskenteleville.

2

iSBN: 978-951-577-461-3

Luokka: 24

Sidottu

Hinta: 17.90 €

2013

Suomen Pipliaseura

iSBN: 978-951-577-481-1

Luokka: 24

Sidottu

Hinta: 17.90 €

2013

Suomen Pipliaseura

2

3

iSBN: 978-952-14-1989-8

Luokka: 33.25

Nidottu, 575 sivua

Hinta: 105 €

2013

Talentum Media Oy

3

iSBN: 978-952-14-1988-1

Luokka: 33.45

Nidottu, 1033 sivua

Hinta: 90 €

2013

Talentum Media Oy

2 uskonto

3 YhteiskUnta

5


POSITIIVISET

LAHJAKIRJAT

Elämän tähtihetkiin

Positiivinen

VAUVA

Uuden elämän onnenkirja

Yksi elämän suurimmista riemun aiheista on lapsen syntymä.

Kirja sisältää myönteisiä, koskettavia ja hauskoja ajatuksia,

runoja ja loruja vastasyntyneen lapsen vanhemmille. Tässä

kokoelmassa myönteisyys, ilo, rakkaus, onni ja vastuu uuden

elämän ihmeestä saavat arvoisensa sisällön.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-6698-00-7

Positiivisen

RIPPINUOREN

käsikirja

Onnea rippinuorelle!

– Olet syntynyt maailmankaikkeuden lapseksi.

Myönteisiä, henkisiä ja hengellisiä, innostavia ja

hyödyllisiä ajatuksia nuorelle, joka on juuri päättänyt

rippikoulunsa. Jutut ja mietelmät kantavat nuorta

matkalla aikuisuuteen. Ne tarjoavat myös juhlapuheen

pitäjälle kokonaisen aarreaitan.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-5484-79-3

VALMISTA TULI!

Koulu takana – elämä edessä

Myönteisiä, innostavia ja hyödyllisiä ajatuksia lahjaksi

opintonsa päättävälle ja ammattiin valmistuvalle

opiskelijalle. Mukana on kokonainen aarreaitta myös

juhlapuheen pitäjille.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-5484-54-0

Moisionkatu 4, 15100 LAHTI

(03) 882 160

positiivarit@positiivarit.fi


Positiivisen

YLIOPPILAAN

käsikirja

Myönteisiä, innostavia ja hyödyllisiä ajatuksia

lahjaksi uudelle ylioppilaalle. Mukana on kokonainen

aarreaitta myös juhlapuheen pitäjille.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-5484-45-8

Positiivisen

HÄÄPARIN

onnenkirja

Tahdon, tahdon, tahdon!

Myönteisiä, innostavia, koskettavia ja kauniita

ajatuksia hääparille heidän elämänsä tärkeimmän

päivän kunniaksi. Mukana on myös

hää perinteeseen liittyvää asiatietoa, runoja

ja huumoria sekä hääparille sopivia listoja.

Puheenpitäjille kirjanen on todellinen aarreaitta.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-5484-99-1

Positiivisen

ELÄKELÄISEN

käsikirja

Positiivisesti eläkkeelle!

Antologia, joka sopii lahjaksi ja käsikirjaksi

jokaiselle eläkkeelle siirtyvälle. Kun uusi lehti

kääntyy elämässä, tästä selviytymisoppaasta

on iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Samalla

se muistuttaa niistä innostavista, hauskoista ja

hyödyllisistä asioista, jotka käyvät meille vuosien

varrella yhä arvokkaammiksi.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-5484-97-7

SIISTII...!

Nasevimmat lasten tokaisut

Lasten suusta riemukkainta huumoria

Hyvän olon, ilon ja oivallusten mestarit ovat taas

puhuneet! Kukapa osaisi paremmin koomi kon

ammatin kuin lapsi, jonka tarvitsee vain aukaista

suunsa. Joskus jopa aivan väärällä hetkellä – aikuisten

mielestä. Tämä kirja poistaa rypyt otsalta ja

siirtää ne silmäkulmiin.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-6698-01-4

MEIDÄN MÖKKI

Maailman paras paikka!

Uniikki idea tuliaiseksi sekä omaksi hankinnaksi

mökille sadepäivien varalle ja iltojen iloksi. Kirja

sisältää puhuttelevia tunnelma paloja, rohkaisevia

ideoita, aforismeja, runoja ja virikkeitä sekä hauskaa

viihdettä maailman parhaaseen paikkaan.

Sidosasu: Sidottu, kuvitettu

Sivumäärä: 112 sivua

Koko: 105 x 150 mm

ISBN: 978-952-6698-02-1

Koko perheen

Tuhannen visailupähkinän annos

Tuhat kysymystä vastauksineen iltojen iloksi,

porukkahengen nostattamiseen ja perheen

yhteisiin hetkiin.

Kysymykset on jaettu eri vaikeusasteisiin ja

kaiken kruunaa ”Oivaltajan bonuskysymys”,

jonka ratkaisu ei vaadi suurta tietomäärää,

vaan nokkeluutta.

Vastaukset löytyvät näppärästi kysymyssivun

vastakkaiselta puolelta, jossa on myös valmis

taulukko neljän hengen tietovisaa varten.

Sidosasu: Nidottu

(pehmeäkantinen)

Sivumäärä: 208 sivua

Koko: 150 x 200 mm

ISBN: 978-952-5484-98-4


3 yhteiskunta

8

Kokkonen, Tuomas (toim.)

sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2013

Teokseen on koottu kattavasti alan keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva jakso on jaettu seitsemään alaosastoon:

- Sosiaaliturva

- Sosiaalihuolto ja -palvelut

- Kuntoutus

- Terveystoimi

- Lääkkeet ja lääketieteelliset tutkimukset

- Alkoholi, huumausaineet ja tupakointi

- Viranomaiset, rahoitus ja henkilöstö.

Lisäksi mukana on Suomen Laki i:n, ii:n ja iii:n muissa osastoissa olevia sosiaali-

ja terveydenhuoltoon liittyviä säädöksiä sekä säädöksiä, jotka ovat lakikirjoissa

viitteinä.

Kaivanto, Keijo – Korolainen, Virpi (toim.)

kiinteistölainsäädäntö 2013

Eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan

ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVVkokeessa

tarvittava lainsäädäntö.

Kiinteistölainsäädäntö 2013 -teoksessa on otettu huomioon kaikki vuoden

aikana tulleet säädösmuutokset sekä tuoreet oikeustapaukset.

Hietala, Harri – Hurmalainen, Mikko – Kaivanto, Keijo

työsuojeluvastuuopas

Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan

työsuojeluvastuusta kaikenkokoisille yrityksille. Teoksessa käsitellään muun

muassa työsuojeluvastuun määräytymistä ja jakautumista yrityksen sisällä,

työnantajan huolehtimisvelvoitetta ja työsuojelutehtäviä, työntekijän velvollisuuksia,

rikosoikeudellista vastuuta, vahingonkorvausta sekä erityistilanteiden

vastuuta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan työturvallisuuslain keskeisiä säännöksiä

sekä viranomaisorganisaatiota.

9. uudistettu painos

Moilanen, Juha-Matti

Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsopiMukset

Kirja käsittelee perusteellisesti ja käytännönläheisesti määräaikaisten ja osaaikaisten

työsopimusten solmimista, muuttamista ja päättymistä. Näiden työsopimusten

solmiminen ja ehdot ovat tiukasti säänneltyjä. Teoksessa käsitellään

myös harjoittelua, tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä sekä ulkopuolisen

työvoiman käyttöä.

Teoksen edellisen painoksen jälkeen määräaikaisten työsopimusten solmimisedellytyksiä

on muutettu lailla. Myös uutta oikeuskäytäntöä on saatu esimerkiksi

määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen osalta.

2. uudistettu painos

3

iSBN: 978-952-14-1990-4

Luokka: 33.24

Nidottu, 898 sivua

Hinta: 105 €

2013

Talentum Media Oy

3

iSBN: 978-952-14-1991-1

Luokka: 33.331

Nidottu, 1026 sivua

Hinta: 105 €

2013

Talentum Media Oy

3

iSBN: 978-952-14-1980-5

Luokka: 33.44

Sidottu, 309 sivua

Hinta: 89 €

2013

Talentum Media Oy

3

iSBN: 978-952-14-1976-8

Luokka: 33.44

Sidottu, 268 sivua

Hinta: 89 €

2013

Talentum Media Oy


Bärlund, Johan – Nybergh, Frey – Peterll, Katarina (toim.)

finlands civil- och handelsrätt

en introduktion

i boken behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt,

äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och

stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt. i fråga om dessa områden

ger boken på ett allmänt plan en heltäckande bild av gällande rätt i Finland

enligt rättsläget i början av år 2012.

4. uudistettu painos

Husa, Jaakko

oikeusvertailu

Teos on kattava perusjohdatus vertailevaan oikeustieteeseen ja vieraiden

oikeuskulttuurien tarkasteluun, ymmärtämiseen ja analysointiin. Euroopan

integraation, eurooppalaisten ihmisoikeuksien sekä globalisaation myötä oikeusvertailusta

on tullut jokaisen nykyaikaisen juristin työkalupakkiin kuuluva

perusmetodi. Kirjassa esitetään selkeästi ja johdonmukaisesti oikeusvertailun

perusteet, keskeisimmät lähestymistavat sekä alaan liittyvät teoreettiset

perusteet.

Teoksesta on hyötyä jokaiselle, joka joutuu hankkimaan tietoja vieraasta

oikeudesta ja saattaa törmätä vieraan oikeuskulttuurin ja vieraan oikeuskielen

tuottamaan ymmärrysmuuriin.

Teoksen kirjoittaja professori Jaakko Husa on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu

oikeusvertailija.

äimä, Kristiina – Kujanpää, Emmiliina

kasvuyrityksen kansainvälinen tuloverotus

Teoksessa annetaan kokonaiskuva kansallisen lainsäädännön, EU-oikeuden ja

verosopimusten vaikutuksista liiketoiminnan harjoittamiselle. Käytännönläheinen

tarkastelutapa tarjoaa runsaasti konkreettisia ohjeita veroseuraamusten

ennakointiin ja hallintaan.

Teoksessa käsitellään myös vuoden 2013 veromuutoksia. Esimerkiksi Suomessa

käyttöönotettavaksi ehdotetut korkovähennysrajoitukset, tutkimus- ja

kehitystoiminnan verokannustimet sekä varainsiirtoverotuksen muutokset vaikuttavat

kasvuyritysten toimintaan.

Teoksen keskeisiin kysymyksiin kuuluu ulkomailla harjoitettavan toiminnan toimintamuodon

valinta. Lisäksi käsitellään myös yritysjärjestelyjä ja pääomasijoitusten

tekemistä suomalaisomisteiseen yritykseen.

iSBN: 978-952-246-108-7

Luokka: 33.25

Nidottu, 350 sivua

Hinta: 75.90 €

2013

Lakimiesliiton Kustannus

3

iSBN: 978-952-14-1502-9

Luokka: 33.3

Sidottu, 501 sivua

Hinta: 73 €

2013

Talentum Media Oy

3

iSBN: 978-952-246-209-1

Luokka: 33.1

Sidottu, 300 sivua

Hinta: 82.50 €

2013

Lakimiesliiton Kustannus

3

3 yhteiskunta

9


3 yhteiskunta

10

Järvenoja, Markku

henkilöyhtiön oikeusaseMa tuloverotuksessa

Henkilöyhtiön ja sen yhtiömiehen verotuksessa on runsaasti hankalia tulkintatilanteita.

Yhtiömiesten mahdollisuus sopia yhtiösopimuksessa keskinäisistä

asioistaan hyvin vapaasti ja joustavasti aiheuttaa yhtiön ja yhtiömiehen keskinäisissä

oikeustoimissa usein vaikeita verotuksellisia tulkintatilanteita.

Teoksessa selvitetään perusteellisesti yhtiön omaan pääomaan liittyviä tilanteita:

yhtiön verotettavan tulon verotus yhtiömiehen tulo-osuutena ja yhtiösopimuksen

vaikutus tulo-osuuden määräytymiseen, yhtiöpanoksena yhtiöön

sijoitettava omaisuus ja sen palauttaminen yksityisottoina, yhtiöosuuden luovutusvoittoverotus

yhtiömiesmuutoksissa ja yhtiömuodon muutoksissa.

Pesonen, Pirkko

sosiaalisen Median lait

Sosiaalisen median käyttö on vuorovaikutusta, jossa yksityinen, ei-julkinen ja

julkinen alue sekoittuvat. informaatio saa yksityisen ja julkisen lisäksi julkisyksityisen

luonteen. Voiko henkilö ilmaista itseään yksityisesti julkisessa palvelussa?

Mitä sosiaalisessa mediassa saa sanoa esimerkiksi työnantajastaan?

Teos antaa vastauksia myös seuraaviin kysymyksiin: Voiko työnantaja velvoittaa

yhteisöpalvelujen käyttöön? Saako työsähköpostia käyttää yhteisöpalveluissa?

Voidaanko sosiaalisen median käyttö työajalla kieltää? Mitä yrityksen

pitää ottaa huomioon viedessään sisältöä esimerkiksi Twitteriin tai Facebookiin?

Vanhanen, Tatu

Miksi kiina lähtee lentoon ja kongo ei?

yhteiskuntien älykkyyserot

ja niiden huoMiointi kehityksessä

Kehitysyhteistyöhön on Suomestakin sijoitettu miljardeja, mutta tulokset ovat

jatkuvia pettymyksiä.

Maailmallakin tunnetun älykkyysprofessorin Tatu Vanhasen mukaan kehitysyhteistyö

ei toimi, koska ei ymmärretä kehitysapua vastaanottavien maiden ominaispiirteitä.

Kehitysapu ei voi kohdata paikallisia tarpeita, koska älykkyyseroja ei huomiota.

Köyhyys, korruptio, viranomaisten mielivalta, naisten aseman heikkous ja konfliktit

johtuvat kansakuntien älykkyyseroista.

Mikäli tätä ei huomioida, kehitysmiljardit menevät jatkossakin hukkaan.

Artikkelikokoelmassa esitellään kansantajuisesti myös valtioiden älykkyyserojen

perusteella syitä sille, miksi Pohjois-Eurooppa ovat kehityksessä kärjessä,

ja miksi eurokriisi koskee lähinnä Etelä-Euroopan maita.

iSBN: 978-952-67936-0-3

Luokka: 32

Nidottu, 200 sivua

Hinta: 95 €

2013

East-West Books Helsinki

3

iSBN: 978-952-246-225-1

Luokka: 33.25

Sidottu, 600 sivua

Hinta: 119.90 €

2013

Lakimiesliiton Kustannus

3

iSBN: 978-952-246-206-0

Luokka: 33.2

Sidottu, 250 sivua

Hinta: 71.50 €

2013

Lakimiesliiton Kustannus

3


Tuominen, Tia (toim.)

yrityksen verolait 2013

Kirjaan on koottu kaikki yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset

ajantasaiseksi toimitettuna ja aihealueittain ryhmiteltynä. Teos sisältää myös

kirjanpitoa koskevia säädöksiä.

Teoksessa ovat mukana kaikki lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

1.1.2013 alkaen muun muassa arvonlisäverot sekä varainsiirtovero nousevat,

perintöverotukseen lisätään uusi veroluokka ja voimaan tulee uusi ns. YLEvero.

Myös verovapaiden kilometrikorvausten määrä muuttuu ja tuotannollisista

investoinneista on mahdollista tehdä korotettuja poistoja. Myös rakennusalan

verovalvontaa tehostetaan kuukausittaisella ilmoittamismenettelyllä.

ilf, ilja – Petrov, Jevgeni

yksikerroksinen aMerikka

Kaksi neuvostoliittolaista kirjailijaa matkusti 1935-1936 Yhdysvaltojen halki

harmaalla Fordillaan. Yksikerroksinen Amerikka on suurkaupunkien melskeiden

ihmettelyä, kuuluisuuksien tapaamisia ja Hollywoodin kummastelua, ja erinomainen

matkakirja.

Ennakkokäsitykset kaatuvat rytinällä, kun uteliaat satiirikot tunkeutuvat amerikkalaisen

elämän luihin ja ytimiin. Mahtavan valtion maantieteellinen monipuolisuus

ja laajuus saavat rinnalleen kaikkien suureen sulatusuuniin mahtuvien

ihmisten kulttuureista maalatun maiseman.

Niinikangas, Kalle – Ropponen, Ville

lasten kanssa Matkalla

Lasten kanssa matkalla on syväsukellus tenavien seurassa reissaamisen riemuun.

Passi ja matkarattaat, kantoliina ja kypärä kainalossa kulkeva lukija

johdatetaan matkan suunnittelusta perille asti, ruoditaan majoitusta ja varusteita,

vippaskonsteja ja ohjeita vaaratilanteisiin. Selviytymisoppaan luettuaan

nyky-vanhempi on valmis muuttamaan pilttien kanssa tien päälle. Teos sisältää

myös johdatuksen lähialuematkailun kentille.

Vitala, Timo

sarajevo ja sen yMpäristö

Sarajevo, Euroopan Jerusalem, symbolisoi rauhaa ja eri uskontojen onnistunutta

yhdessäoloa, mutta myös ensimmäisen maailmansodan syttymistä ja

etnistä vihanpitoa. Vuonna 1984 siellä järjestettiin yhdet kaikkien aikojen ikimuistoisimmista

olympialaisista, mutta vain kahdeksan vuotta myöhemmin

kaupunki oli verisen sisällissodan päänäyttämönä.

Sarajevo pursuaa kahden imperiumin, itävalta-Unkarin ja Osmanien valtakunnan

historiaa. Sen katukuvaan kuuluvat moskeijat, kirkot, synagogat, iloinen

puheensorina ja ennen kaikkea Euroopassa harvinainen, turkkilaistyyppinen

basaari kahviloineen ja mattokauppoineen.

iSBN: 978-952-246-222-0

Luokka: 33.25

Nidottu, 500 sivua

Hinta: 73.70 €

2013

Kauppakamarin Kustannus

iSBN: 978-952-268-079-2

Luokka: 48.312

Nidottu, 420 sivua

Hinta: 24.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

iSBN: 978-952-268-074-7

Luokka: 40.7

Nidottu, 204 sivua

Hinta: 24.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

iSBN: 978-952-268-066-2

Luokka: 46.831

Nidottu, 206 sivua

Hinta: 24.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

3

4

4

4

3 yhteiskunta

4 Maantiede. Matkat. kansatiede

11


4 Maantiede. Matkat. kansatiede

5 luonnontieteet. MateMatiikka. lääketiede

12

Mandeville, John

john Mandevillen ihMeelliset Matkat

“Eräällä saarella väen alahuuli on niin suuri, että nukkuessaan auringossa he

peittävät naamansa tuolla huulella.”

Hirviöitä, jättiläisiä, kääpiöitä, kyklooppeja, päättömiä ihmisiä, naamattomia

ihmisiä ja hermafrodiitteja. 1300-luvulla maailma oli erilainen, ainakin mikäli

uskomme aikansa suosituinta matkakirjaa, sir Mandevillen ihmeellisiä matkoja.

Suomentanut Asmo Koste

Svevo, italo (toim.)

tupakanpolton nautinnosta ja paheesta

italialaisen mestarikirjailijan, italo Svevon (1861-1928) tekstikokoelman läpi

kulkee punaisena lankana tupakanpoltto ja toisaalta pyrkimys vapautua siitä.

Tupakka konkretisoi Svevolle niin läheistä kaksinaisuuden teemaa; toisaalta

houkutusta antautua vietti-impulssien vietäväksi, toisaalta pyrkimystä “parantua”

kelvolliseksi lujatahtoiseksi mieheksi, aviopuolisoksi tai perheenisäksi.

Svevon savuiset tunnustukset tuntuvat tupakoitsijan jokaisena päivänä.

Kirjaesittely

ja lukunäyte

khtmedia.fi

Musta aukko

Teesejä Brysselin ja Wall Streetin seinille

Olavi Ala-Nissilä

Esko Aho • Vitor Caldeira • Edite Dzalbe • Markku Hirvonen

Kersti Kaljulaid • Hannu Laurila • Erkki Liikanen • Harald Noack

Tuomas Pöysti • Olli Rehn • Jukka Vesala • Jukka Wuolijoki

4

iSBN: 978-952-268-071-6

Luokka: 40.8

Nidottu, 206 sivua

Hinta: 19.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

5

iSBN: 978-952-268-070-9

Luokka: 59.5671

Nidottu, 158 sivua

Hinta: 19.90 €

2013

Savukeidas Kustannus

Nimekäs joukko Euroopan huippuasiantuntijoita tarjoaa päivänpolttavia

näkökulmia euroalueen pitkittyneeseen talous- ja pankkikriisiin.

Olavi Ala-Nissilän johdolla selviytymiskeinoja kriisiin haetaan paremmasta

hallinnosta – kritiikkiä saavat osakseen niin harmaa talous ja korruptio kuin

finanssisektorin toimintakin. Mielenkiintoisen lisän kirjaan tuovat mm.

Latvian ja Viron selviytymistarinat.

Hinta 44 € (sis. alv.)

ISBN 978-952-218-121-3

Noin 300 sivua, ilmestyy Eurooppa-päivänä 9.5.

khtmedia.fi • kustannus@kht.fi • puh. 09 7552 2020

Musta aukko Kirjavälitys.indd 1 4/4/2013 4:45:14 PM


Tranberg, Pernille – Heuer, Steffan

älä kerro kaikkea!

itsepuolustusopas verkkoon

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon sinusta tiedetään? Sinua seurataan

jatkuvasti - kotona, töissä, koulussa - useimmiten huomaamattasi tai tietämättäsi.

Toimintasi verkossa vaikuttaa koko elämääsi. Saatko vai menetätkö unelmatyöpaikkasi?

Minkälaisia vakuutusehtoja sinulle tarjotaan? Entä mihin hintaan

sinulle myydään lentolippu? Kirja kertoo, mitä tiedoillesi tapahtuu ja mitä

seurauksia sillä on nyt ja tulevaisuudessa. Kirjassa on kattava valikoima helppoja

työkaluja, joilla voit suojautua sekä pitää huolta identiteetistäsi ja maineestasi

verkossa. Sinulla on oikeus olla rauhassa, oikeus olla nimetön, oikeus

käyttää salanimiä ja oikeus tulla unohdetuksi.

Suomentanut Mauri Laukkanen

Lehikoinen, Riitta – Töyrylä, ilkka

ulkoistaMisen käsikirja

Mitä ulkoistaa, miksi ja miten? Kirja käsittelee ulkoistamisen kaikkia osa-alueita

käytännönläheisesti ja puolueettomasti. Monipuoliset haastattelut ja tekijöiden

vankka kokemus yhdistyvät Suomen käytäntöihin sopivaksi tietopaketiksi.

Tämän teoksen avulla vältät sudenkuopat ja osaat ulkoistaa laadukkaasti,

tehokkaasti ja taloudellisesti, ottaen huomioon myös henkilöstön.

Tuominen, Pasi

virtuaaliMaine

Virtuaalimaine on yrityksille suunnattu käytännönläheinen digitaalisen maineenhallinnan

ja nykyaikaisen kriisiviestinnän opas, jonka avulla maineeseen

kohdistuvia riskejä voidaan ehkäistä ennalta. Kirjassa myös kerrotaan, mitä

pitäisi ja on mahdollista tehdä, kun vahinko on jo tapahtunut.

Kansainvälisen väitöskirjatutkimuksen havaintoihin pohjautuva Virtuaalimaine

tarjoaa tuoreen näkökulman mainejohtamisen lainalaisuuksiin ja riskeihin.

Kirja etenee maineen muodostumisen ja johtamisen kautta aktiivisen dialogin

ylläpitoon ja antaa uusia työkaluja ja taktiikoita kriisitilanteiden hallintaan.

iSBN: 978-952-14-2007-8

Luokka: 69.3

Nidottu, 263 sivua

Hinta: 33 €

2013

Talentum Media Oy

6

6

iSBN: 978-952-14-1966-9

Luokka: 69.1

Sidottu, 282 sivua

Hinta: 69 €

2013

Talentum Media Oy

6

iSBN: 978-952-14-1968-3

Luokka: 69.1

Sidottu, 180 sivua

Hinta: 69 €

2013

Talentum Media Oy

6 tekniikka. teollisuus. käytännön talous

13


6 tekniikka. teollisuus. käytännön talous

14

Karttunen, Pertti

vesiretkeilyreitit

suunnittelu ja rakentaMinen

Liikuntapaikkajulkaisu 105

Suomen lukuisat ja monipuoliset vesistöt ovat tärkeä toimintaympäristö sekä

hyöty- että kuntoliikunnalle ja virkistäytymiselle. Vesistöt ovat myös Suomen

matkailun keskeinen vetovoimatekijä, joten jatkuvasti kasvava matkailuala voi

hyödyntää niitä entistä huomattavasti enemmän.

Oppaan avulla voidaan suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää sekä uusia että jo

olemassa olevia vesiretkeilyreittejä. Suunnittelussa otetaan huomioon alueiden

kulttuuri, luonto, historia, reittien ympärivuotinen käyttö, turvallisuus sekä

reittien muunneltavuus eri lajeille ja kohderyhmille sopiviksi. Opas käsittelee

laajasti eri vesiretkeilylajeja painottuen kuitenkin omaa lihasvoimaa hyödyntävään

liikkumiseen.

Kouhi, Martti

tuottava it

Keskeinen teema kirjassa on liiketoiminnan ja tietotekniikan tehokas integrointi.

Usein iT:n kokonaisuutta ei osata hahmottaa eikä linkittää strategiaan ja

liiketoimintaan. Myöskään iT:n hyötyjä ja kustannuksia ei osata mitata.

Kirjassa käsitellään aihetta esimerkkien ja tutkimusten valossa. Kirja tarjoaa

yksinkertaisen ja toimivan mallin sekä käytännöllisen lähestymistavan ongelmien

ratkaisuun. Se auttaa liiketoimintajohtoa, talousjohtoa ja tietohallintojohtoa

puhumaan samaa kieltä sekä asettamaan yhteiset tavoitteet.

Martti Kouhilla on pitkä kansainvälinen kokemus talous- ja projektijohdon tehtävistä

sekä iT:n johtamisen menetelmistä. Nykyisin Kouhi toimii konsulttina

perustamassaan Solventor Oy:ssä.

Koho, Anja

vaikuttava työterveystoiMinta

opas yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyöhön

Teoksen tarkoituksena on auttaa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten

edustajia saamaan tietoa työterveystoiminnan keskeisistä periaatteista ja

lainsäädännön vaatimuksista työnantajille ja työterveyshuolloille. Oppaasta on

hyötyä isoillekin yrityksille työterveyshuollon yhteistyön kehittämisessä.

Tarkoituksena on rohkaista yrityksen edustajia vaatimaan palvelujen tuottajilta

laadukkaita, juuri heidän yritykselleen räätälöityjä työterveyspalveluita sekä

auttaa kehittämään yhteistyötä kohti tuloksellista kumppanuutta.

Anja Koho on tehnyt pitkän uran Finnairin työterveyspalvelujen johtajana. Tällä

hetkellä hän työskentelee konsulttina perustamassaan yrityksessä ja tekee

yhteistyötä monien Suomen johtavien yritysten kanssa.

iSBN: 978-952-267-033-5

Luokka: 66

Nidottu, 71 sivua

Hinta: 35 €

2013

Rakennustieto Oy

6

6

iSBN: 978-952-246-208-4

Luokka: 61

Nidottu, 160 sivua

Hinta: 71.50 €

2013

Kauppakamarin Kustannus

6

iSBN: 978-952-246-212-1

Luokka: 69.13

Sidottu, 130 sivua

Hinta: 64.90 €

2013

Kauppakamarin Kustannus


Nenonen, Jari

erkki ja kerttuli Madeiralla

Törkykirjailija Nenosen törkypariskunta Erkki ja Kerttuli tällä kertaa Madeiralla.

Lukijasta riippuen matkakirjaparodia tai sitten kaikkien matkakirjojen äiti. Se

mikä kielitaidossa hävitään, se voimassa voitetaan. Maailmallahan asuu paljon

tyhmiä kansoja, jotka eivät puhu suomea. Madeira, tuo Atlantin helmi, ei ole

tämän jälkeen entisensä. Lentokonelukemisen ykköstuote on tässä!

Hautakangas, Marja

hulikaaniMuistio

Nauru on elämäntaidoista ykkönen, se torjuu sairauksia ja viivyttää viikatemiehen

vierailua. Siksi tätä kirjaa on luettava kertomus kerrallaan, sillä huikea

tilannekomiikka ja tyrmäävät tapahtumat hihityttävät henkihieveriin. Tämä

nainen järjestää itsensä joka sortin sotkuun: rakennustarkastajaksi, pienviljelijäksi,

hamstraajaksi, Lutheriksi, ilmiantajaksi, Scarlett O’Haraksi, spurguksi,

kielipoliisiksi, tapakasvattajaksi, eläintensuojelijaksi ja hurmaavaksi hattukävelijäksi?

Eikä kaikki suju niin kuin suunnitteli. Entä minkälainen on mies, joka

tätä karjalaista kestää? Vain vakaa pohjalainen, jonka on kaiken muun vaivan

ohella opeteltava nauramaan itselleen.

Tuure, Leila

daali ja kahvinpavut

Mukaansa tempaavan Piiritanssi-sarjan kolmas osa on itsenäinen romaani, joka

ei vaadi edellisiin perehtymistä. Aikaisemmin ovat ilmestyneet Piiritanssi sekä

Aleksandra ja Mikael, joita on vielä saatavissa.

Uusimmassa osassa seurataan Aleksandran ja Mikaelin lasten, Daalian ja Mikaelin,

vaiheita taustanaan 1880-luvun Suomi. Teollistuminen ja Aleksanteri ii:n

murha aiheuttavat uudenlaisia ongelmia. Muutosten aika pakottaa myös kauppaporvarit

etsimään uutta suuntaa höyrykoneiden aloittaessa voittokulkunsa.

Myös Grönforsin kauppahuone kokee vastoinkäymisiä, kunnes Daalia saa

ohjakset käsiinsä ja pääsee aloittamaan pelastustoimet.

Erkki, Harri (toim.)

aukkoja ajassa

suoMalaisia aikaMatkanovelleja

Suomalaisen tieteisnovellin uranuurtaja, kirjailija Harri Erkki on koonnut tähän

scifiantologiaan kymmeneltä kirjoittajalta novellin, jossa matkustetaan ajassa.

Erkki on löytänyt fanzineiden aarteista useita aihepiirin helmiä, mutta saanut

mukaan myös uusia kirjoittajia. Mukana mm. Eija Elon, Boris Hurtan, J-P

Koskisen, Jyrki ijäksen ja Juri Nummelinin huimat matkat ajassa. Aikaa tutkivan

esipuheen Harri Erkki on kirjoittanut alan kirjallisen kentän ja nykyfysiikan

näkökulmasta. Hän toteaa että aikaa ei ulottuvuutena vielä tunneta tarkoin –

siksi vain tarinoissa on mahdollista ajassa matkustaa.

iSBN: 978-952-5970-08-1

Luokka: 84.2

Sidottu, 320 sivua

Hinta: 34 €

2013

Sunkirja

iSBN: 978-952-5666-92-2

Luokka: 84.2

Nidottu, 209 sivua

Hinta: 24.42 €

2013

turbator

8

iSBN: 978-952-67459-7-8

Luokka: 84.2

Nidottu, 150 sivua

Hinta: 25.64 €

2013

Rehti-Jalmari Oy

8

iSBN: 978-952-67859-0-5

Luokka: 84.2

Sidottu, 192 sivua

Hinta: 46.62 €

2012

Suorat Sanat Oy

8

8

8 kirjallisUUs. kielitiede

15


os Tihenevässä

asti esiin vanhuuden

lo on ovi -teoksessa

ja elämänkaaren

us ja ilo, ovi uuteen.

in ja elämänkohtaloihin

pektiivi. Tässä, kuten

na myös

8 kirjallisUUs. kielitiede

uva psykoterapeutti.

7-6-6 | 82.2

007

16

Henriksson, Saara – Leppänen, Erkka (toim.)

huoMenna tuulet voiMistuvat

Ekologista scifiä Suomesta! Tämä novelliantologia tarttuu ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin

science fictionin keinoin. Novellit käsittelevät monipuolisesti

ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta, ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä,

yhtiöiden valtaa yhteiskunnassa sekä ihmisen suhdetta eläimiin ja luontoon.

Teos varoittaa edessämme olevista ongelmista, mutta ei hylkää myöskään

toivoa valoisammasta tulevaisuudesta. Kokoelman esipuheen on kirjoittanut

tieto- ja tieteiskirjoistaan tunnettu ympäristöaktivisti Risto isomäki, joka on

mukana myös novellilla. Antologiassa julkaistaan myös Janne Harjun kirjoittama

Maan ystävien ekoscifi-kirjoituskilpailun voittajanovelli.

Ukkonen, Osmo

Muisti tekee virheen

rikosroMaani

Ada Eriksonin elämä tallentuu hänen aivoihinsa kuin suurelle muistilevylle ja

hän pystyy poimimaan hämmästyttävällä tarkkuudella tapahtumien yksityiskohdat

muististaan.

Adalle syntyy ajatus: jospa hän muistaisikin erään kokousillan tapahtumat

tahallaan väärin. Seuraukset ovat kohtalokkaat. ihmisen sielunmaisema on

arvaamaton. Ja todellisuus ja mielikuvitus saattavat aiheuttaa outoja harhoja.

Kirjan tapahtumat on sijoitettu Mikkeliin, kirjailijan kotikaupunkiin.

Anna-Liisa Rekola S Y K S Y N V A L O O N O V I

TAI -teos

TAI-teos

SYKSYN VALO

ON OVI

A N N A - L I I S A R E K O L A

Hyvä lahja

15,90€

9.4.2013 9:52:43

Runoja pitkältä matkalta

8

iSBN: 978-952-6642-06-2

Luokka: 84,2

Nidottu, 212 sivua

Hinta: 20 €

2013

Osuuskumma-kustannus

8

iSBN: 978-952-6643-31-1

Luokka: 84.2

Sidottu, 244 sivua

Hinta: 31.40 €

2013

Nordbooks

Anna-Liisa Rekolan kiitetty esikoisteos

Tihenevässä hämärässä (TAI-teos 2010) toi

vahvasti esiin vanhuuden ja kuoleman läheisyyden.

Syksyn valo on ovi -teoksessa tuo teema jatkuu.

Vanhuudessa on vapaus ja ilo, ovi uuteen. Kirjoittajan

piirtämiin henkilökuviin ja elämänkohtaloihin

avautuu pitkän kokemuksen perspektiivi.

Tässä, kuten edellisessäkin teoksessa on

mukana myös nuoruuden runoja. Eri ikäkausien

runot keskustelevat keskenään. Paikoin syntyy

montaašimainen vaikutelma, kun tunnelmassa

tai teemassa siirrytään ääripäästä toiseen. Yhtä

tehokkaasti keskustelee ironia vakavampien

sävyjen kanssa ja väläyttää sisältöön uuden

näkökulman. Tämä on elävän, kiintoisasti

monimielisen kokoelman merkki.

Anna-Liisa Rekola on Kirkkonummella asuva

psykoterapeutti ja isoäiti.

© Anna-Liisa Rekola | TAI-teos | ISBN 978-952-99127-6-6 | 82.2

uusi_ilmo.indd 1 9.4.2013 14:40:54


Uhlgren, Sauli

caruso

rikosroMaani

“Tujunen vakavoitui, keskittyi, hänen olemuksensa ikään kuin muuttui.

Hän keskeytti työnsä ja nousi seisomaan, aloitti hyräillen, silmät suljettuina,

sopivaa äänikorkeutta etsien, kunnes löysi etsimänsä...

Tujusen ääni voimistui, tuo huilumainen, puhdas, kirkas tenori... vibrato –

Ryhäsen kasvoille levisi haltioitunut ilme!

Hän keinui hiljaa laulun rytmin mukaan... Tujusen laulu täytti moninkertaisena

formun ahtaan tilan”

Rikosylikomisario Lenni Makkonen selvittää uransa poikkeuksellisimman henkirikoksen,

ja kuopiolainen kirjailija Sauli Uhlgren yllättää omintakeisella aihevalinnallaan.

Kola, S.

ruususen iholla

novelleja

Satujen viattomuus on nykyihmisen harhaa. Kovin erilaisia olivat muinoin tulen

ääressä kuunnellut kesyttömät tarinat.

ikivanhoihin satuihin perustuu myös S. Kolan esikoiskirja, jonka novelleissa liikutaan

kehollisen rakkauden tunnemaailmassa.

Pohjimmiltaan kirjan satuhahmoissa herää henkiin inhimillisyys: arvet kauniin

ulkokuoren takana, kauneus rujon ulkokuoren sisällä sekä juuri ne perimmäiset

erilaisuudet, joista on helpompi vaieta kuin puhua.

Vivahteikas perinteinen sadunkerronta ja kouriintuntuva ruumiillisuus yhdistyvät

kokoelmassa ainutlaatuisella tavalla.

Harju, Raija

punainen rusetti

Pienen iirin ylle ei pueta mitään punaista, ei edes punaista rusettia. Vaikeneminen

iirin ympärillä milloin huutaa hiljaisuuttaan, milloin kuiskaa. iiri kokee,

että hänessä täytyy olla jotain pahaa.

Kun aikuinen iiris kuulee taustastaan, olettamukset ja huhut käyvät toteen.

iiris tuntee jakautuvansa kahteen puoliskoon, jotka käyvät sotaa keskenään.

Elämä pelottaa ja ahdistaa. Lopulta iiris päättää, ettei hän halua kostaa, vaan

korjata ja korjautua itsekin.

Raija Harjun esikoisromaanissa on surullinen pohjavire, mutta kultaiset reunat.

Raija Harju on kauppatieteiden maisteri, joka on toiminut niin kouluttajana

kuin toimitusjohtajanakin.

Toivola, Armi

eksyksissä

roMaani

Silmät-romaanista tutut Joonas, Teresa ja kehitysvammainen Jasu jatkavat

elämäänsä. Joonaksen vanhempien varakas täti saa kaikkien elämän sekaisin.

Joonaksen isä menettää muistinsa ja elää uudelleen vuosikymmenten takaisia

kauheuksia. Kun täti menehtyy, hän pitää nyrkissään sileää kiveä, jonka oli

saanut Jasulta. Miksi kivi oli hänelle tärkeä? Teresa tajuaa, että kukaan heistä

ei ole perillä naisen elämänvaiheista. Hän huomaa sohaisseensa tutkimuksillaan

ampiaispesään ja tajuaa olevansa itse vaarassa.

Kirjailija pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin, kuten vanhusten hyväksikäyttöön,

rahan valtaan, mielen sairauksiin ja kehitysvammaisuuteen.

iSBN: 978-952-6643-34-2

Luokka: 84.2

Sidottu, 188 sivua

Hinta: 32.40 €

2013

Nordbooks

iSBN: 978-952-6643-38-0

Luokka: 84.2

Sidottu, 128 sivua

Hinta: 27 €

2013

Nordbooks

iSBN: 978-952-6643-22-9

Luokka: 84.2

Nidottu, 191 sivua

Hinta: 28 €

2012

Nordbooks

iSBN: 978-952-6643-27-4

Luokka: 84.2

Nidottu, 295 sivua

Hinta: 29.90 €

2013

Nordbooks

8

8

8

89

8 kirjallisUUs. kielitiede

17


9 historia

l lasten kirjat

n nuorten kirjat

18

Watson, Limor

isäni Maa

Kalifornialainen psykologian tohtori Limor Watson (s. 1973 Tel Avivissa) kirjoitti

väitöskirjansa mizrahijuutalaisesta identiteetistään, jonka hän löysi itselleenkin

yllätykseksi. Mizrahit ovat eläneet vuosituhansien ajan Egyptissä ja Lähi-idän

maissa. Egyptissä 1900-luvun puolivälissä alkaneiden juutalaisvainojen tähden

kirjoittajan perhe joutui muuttamaan ensin israeliin ja sitten Yhdysvaltoihin.

”Yrittäessäni ymmärtää kulttuurista ja etnistä identiteettiäni tajusin, että sain

viestejä sekä juutalaisilta että muilta ympäristössäni. Niiden mukaan minun

oletettiin olevan eurooppalaisperäinen juutalainen, jonka perhe oli kärsinyt

holokaustissa, joka puhui jiddišiä ja söi perunapannukakkuja. Minä en ole tuo

ihminen. Se ei ole ollut minun kokemukseni eikä esivanhempieni kokemus.

Mutta mikä sitten on?”

Kokkola, Ritva

ansku ja arMas ynnä Matikkatäti

Kuusi uutta novellia! Tulentekijä, Enkelin nauru, Kiven väkeä, Paluu sunnun-

Ansku ja Armas saavat salaperäisen puhelinsoiton. Allilla, valtakunnan virallisella

matikkatädillä, on suunnitelma, jonka toteuttamiseen hän tarvitsee nokkelia

ja tarmokkaita apulaisia. Ansku ja Armas ryhtyvät toimeen.

Tehtävää suorittaessaan kumppanukset päätyvät sirkuslaisiksi: taikureiksi, selvännäkijöiksi,

trapetsitaiteilijoiksi ja nuorallakävelijöiksi. Ja kaiken takana on

matematiikka!

Tämä on Ansku ja Armas -sarjan kolmas kirja.

Lastenkirjojen lisäksi Ritva Kokkolalta on ilmestynyt mm. nuortenromaani, jännityskirjoja

sekä novelleja.

Vaijärvi, Kari

vankityrMän sankari

seikkailuja suoMen linnoissa

isän innostus sukututkimukseen vie Kaisan matkalle Suomen linnoihin: serkkuja

löytyy Kajaanista Olavinlinnaan, Kuitiasta Hämeenlinnaan, Kastelholmaan

ja Suomenlinnaan. Tyttö kuulee linnoissa entisaikojen ääniä ja näkee varjojen

liikkuvan. Sissi Tapani Löfvingin seikkailut kietoutuvat Kaisan retkiin ja huipentuvat

Suomenlinnan käytäviin. Jännittävä tarina vie historian käännekohtiin.

Piirroksien ja autenttisten valokuvien lisäksi linnojen eri vaiheista on myös

perustiedot.

iSBN: 978-952-6643-37-3

Luokka: L 84.2

Sidottu, 104 sivua

Hinta: 22.90 €

2013

Nordbooks

9

iSBN: 978-952-67712-2-9

Luokka: 99.1

Nidottu, 120 sivua

Hinta: 17.76 €

2013

amanda-kustannus

l

n

iSBN: 978-952-9501-68-7

Luokka: N 84.2

Nidottu, 96 sivua

Hinta: 19.90 €

2013

Cultura Oy


LEHTIPISTEISSÄ 2013

Jone Nikula

Marko Tiainen

Talvisodan ihme

KOLLAA

Neuvostoliitto hyökkäsi suurella ylivoimalla Kollaalla, Laatokan Karjalassa.

– Kestääkö Kollaa? kenraalimajuri Hägglund kysyi. – Kyllä kestää, ellei käsketä karkuun juoksemaan,

lupasi komppanianpäällikkö, Aarne ”Marokon Kauhu” Juutilainen. Legenda oli syntynyt!

Maaliskuussa venäläiset päättivät murtautua asemista läpi ja Jalkaväkirykmentti 69 joutui pahimpaan

tulihelvettiin mitä Kollaalla oli nähty.

Reservin yliluutnantti ja toimittaja Jone Nikula ja kokenut sarjakuvantekijä Marko Tiainen ovat

tehneet yhteistyönä sotahistoriaan pohjautuvan sarjakuva-albumin, jossa on JR 69:n vaiheet talvisodassa.

Rykmentti oli talvisodan verisin, joukot menettivät lähes sata miestä päivässä.

Jussi Piironen

ÄSSIEN ÄSSÄ

Kaksinkertainen

Mannerheim-ristin ritari

Sudoku Akatemia

KALEVALASUDOKU

Yhteistyökumppanimme SudokuAkatemian taskukirjassa

on 154 eri sudoku-ristikkoa neljällä eri vaikeusasteella,

vaivattomista helppoihin ja vaikeista hankaliin

tehtäviin. Näin täyttäjä voi valita tasonsa ja mielihalunsa

mukaan itselleen sopivan sudoku-ristikon, ja

niitä taskukirjassa riittää. Tuotteen hinnan ja laadun

suhde on erinomainen.

Sarjakuva-albumi

Nidottu 80 sivua

Lehtipiste 978-952-5767-98-8

Kirjakauppa 978-952-5767-99-5

Hinta 8,90 Ilmestyy 1.10.2013

Sarjakuva-albumi

Nidottu 80 sivua

Lehtipiste 978-952-5767-96-4

Kirjakauppa 978-952-5767-97-1

Hinta 8,90 Ilmestyy 15.5.2013

Lentomestari Eino Ilmari Juutilainen tutustui lentokoneisiin jo nuorena poikana Sortavalassa. Tie vei

ohjaajaoppilaasta putkareissujen kautta talvisotaan, jossa Juutilainen lensi Fokker-hävittäjillä saavuttaen

lukuisia ilmavoittoja. Jo tuolloin hänen erityispiirteensä huomattiin. Juutilainen oli taistelulennoilla nopeaälyinen,

päättäväinen ja harvinaisen periksiantamaton.

Jatkosodassa Juutilainen lensi Brewstereillä ja Messerschmitteillä vihollisen ylivoimaa vastaan . Kiihkeissä

taisteluissa hänen koneeseensa ei osunut kertaakaan. Haasteita ja vaaranpaikkoja tarjosivat myös

lukuisat koneviat ja ankarat sääolosuhteet. Ilmari Juutilainen nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi 1942

ja toistamiseen kesällä 1944.

Sudoku Akatemia

LINNASUDOKU

KalevalaSudoku

Nidottu 192 sivua

Lehtipiste 978-952-5767-89-6

Hinta 8,90 Ilmestyy 21.5.2013

LinnaSudoku

Nidottu 192 sivua

Lehtipiste 978-952-5767-91-9

Hinta 8,90 Ilmestyy 3.9.2013

Myynti:

LEHTIPISTEEN ASIAKSPALVELU

Asiakaspalvelu@lehtipiste.fi

puh. 020 76 42001

fax. 020 76 42060

Kirjavälitys Oy, BTJ Finland Oy ja Kustannusosakeyhtiö Revontuli

TapioAnttila revontuli@revontuli.net 050 3422 750

Jussi Erkintalo jussi.erkintalo@aurinkokustanus.fi 0400 850 500

Sami Lindström sami.lindstrom@aurinkokustannus.fi 040 7402 089


Me välitämme

REVONTULI REVONTULI 2013

Seppo Porvali Tapio Anttila

Kalevi “Häkä” Häkkinen

TÄYTTÄ HÄKÄÄ

Spede Pasanen oli kiinnittänyt huomion vaaleaan kaunottareen. Ja kiinnitti hänet välittömästi Spedeshow’n

naistähdeksi. Nainen oli Hannele Lauri, Suomen teatterikoulusta valmistunut Tampereen tyttö.

Hannele Lauri ei viihdy taiteilijakuppiloissa miettimässä ”taiteen tilaa.” Mieluummin hän istuu Helvetin Enkelien

kerhotiloissa konjakkilasin äärellä. ”Nyt haluan kertoa tarinani, niin kuin sen olen kokenut. Hetkittäin on

tuntunut, että olen ryöminyt omissa luissani asti.”

Tässä teoksessa Lauri selvittää monenmoisia suhteitaan, aina vereslihalle asti. Hän pohtii omia epäonnistumisiaan,

pelkojaan, kriisejään ja niiden tuomia oivalluksia.

Vaatimattomuus ei ole koskaan pukenut Hannele Lauria, mutta vastapainoksi avoimuus suorastaan hätkähdyttää.

Hän paljastaa siinä salaisuutensa jopa häpeämättömän julkeasti, ryydittäen niitä itseironialla ja hurmaavalla

hulluudella.

Sidottu, 224 sivua, kuvaliite 32 sivua.

978-952-6665-04-7

Hinta 32,50. Ilmestyy 15.9.2013

Chile Farrelones, palkintona neljänneskilo kultaa. Kolme lajia oli jo takana ja edessä enää syöksylasku, miehen

omin laji. Lasku päätyi viidellä voltilla ja kahdella kierteellä 30 metriä alapuolella sijaitsevan rotkon pohjalle ja

mies itse sairaalaan rahattomana. Hänen kuvansa komeilee seuraavan päivän lehden kannessa. Hän on Kalevi

”Häkä” Häkkinen, vuorten valloittaja Hankasalmelta.

Pitkään uraan mahtuu maailmanennätyksiä hiekalla, rinteissä ja auton katolla. Voittoja, olympiaedustuksia,

loukkaantumisia, pettymyksiä ja kovaa työtä neljällä mantereella.

Seppo Porvalin ja Tapio Anttilan teos Täyttä Häkää kertoo Häkkisen ponnistuksista huipulle, lapsuudesta,

jossa osana olivat sota, kova työ, periksiantamattomuus, sekä siitä, miten kovalla innolla ja vielä kovemmalla

tahdolla noustaan maailman huipulle. Tämä on elämänmittainen seikkailu, jossa luita katkeilee ja itseä ei säästellä.

Teemu Rinne

DIIVA

Hannele Laurin Tarina

Seppo Porvali,

Talvisodan ritarit

Talvisodan sankariteosta Mannerheim-ristiä

esitettiin 497 sotilaalle

Sidottu, 224 sivua, kuvaliite

978-952-6665-01-6

Hinta 32,50. Ilmestyy 15.9.2013

Suomen käymä talvisota Neuvostoliittoa vastaan oli kamppailu, jota koko maailma seurasi henkeään

pidätellen.Talvisodan sankariteot haluttiin palkita vastaperustetulla kunniamerkillä, Mannerheim-ristillä.

Talvisodan sankareista tehtiin määräaikaan mennessä 497 nimitysesitystä. Jatkosota syttyi, talvisodan sankarit

unohdettiin. Pelkistä talvisodan urotöistä ei yhdellekään esitetylle Marskin ristiä luovutettu. Ristejä alettiin

jakaa vasta jatkosodassa. Syntyi kuitenkin legenda talvisodan ritareista, ritareista ilman ristiä. Tässä teoksessa

on kaikki nimitysesitykset sellaisena kuin ne esitettiin talvisodan jälkeen.

Robert Brantberg

Everstiluutnantti Arnold Majewski

Rukajärven legenda

Sidottu, sivua 304, kuvitettu

978-952-5767-78-0

Hinta 32,50. Ilmestyy 1.9.2013

Sidottu, sivua 256, kuvaliite

978-952-6665-05-4

Hinta 32,50. Ilmestyy 15.9.2013

Pakkanen on kireä Rukajärven takaisessa erämaassa Vienan Karjalassa vuoden 1942 tammikuussa. Matkaa

suomalaisten linjoilta vihollisen selustaan on tehty satakunta kilometriä. Sissiosaston taisteluvahvuus on 1286

miestä ja 268 hevosta. Osastoa johtaa ratsuväen majuri Arnold Majewski. Päämajan käskyn mukaan miesten on

räjäytettävä Muurmannin rata sekä tuhottava Mai-Guban asema ja kylä.

Puolalaista sotilassukua olevasta Majewskista on kerrottu enemmän tarinoita kuin kenestäkään muusta suomalaisesta

ratsumiehestä marsalkka Gustaf Mannerheimia lukuun ottamatta. Majewskin legendaarinen tarina on

nyt kirjattu yksiin kansiin.

Myynti: Kirjavälitys Oy, BTJ Finland Oy ja Kustannusosakeyhtiö Revontuli

TapioAnttila revontuli@revontuli.net 050 3422 750

Jussi Erkintalo jussi.erkintalo@aurinkokustanus.fi 0400 850 500

Sami Lindström sami.lindstrom@aurinkokustannus.fi 040 7402 089

www.kirjavalitys.fi

Similar magazines