Terve tuki- ja liikuntaelimistö - Julkari

julkari.fi

Terve tuki- ja liikuntaelimistö - Julkari

Työikäisillä yleisiä ongelmia ovat erityisesti lanneselkäsairaudet, niskahartiaoireyhtymä

ja nivelrikko. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäänä tule-ongelmista

korostuvat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja siihen liittyvät

murtumat sekä toimintakyvyn vajaukset. Suomalaisista yli 150 000 sairastaa

lonkan nivelrikkoa ja yli 200 000 polven nivelrikkoa. Polven ja lonkan nivelrikko

heikentävät etenkin yli 55-vuotiaiden liikkumis- ja toimintakykyä. Luuston

heikentymisen eli osteoporoosin kriteerit täyttyvät noin 400 000 suomalaisella,

ja heikon luun arvioidaan olevan osasyynä 30 000–40 000 murtumaan joka vuosi.

Etenkin ikääntyneiden murtumat johtuvat usein osteoporoosista ja eri syistä

johtuvasta kaatuilusta. Pysyvistä vammoista kärsii yli 450 000 suomalaista, ja

valtaosa niistä liittyy tuki- ja liikuntaelimistöön.

Tuki- ja liikuntaelinten oireet, sairaudet ja niiden seuraukset ovat vakava

kansanterveyden ja -talouden ongelma. Tule-sairauksien aiheuttamat kokonaiskustannukset

ovat yli 2,5 miljardia euroa vuodessa. Niiden aiheuttamat suorat

kustannukset, kuten sairaudenhoidosta syntyvät kustannukset, ovat lähes 600

miljoonaa euroa vuodessa.

Riskit ja ennaltaehkäisy

Erityisesti vähäinen liikunta tai sen puute sekä työn fyysiset ja muut kuormitustekijät

ovat yleisimmät tule-oireiden, -sairauksien ja -toiminnanvajauksien

riskiä lisäävät tekijät. Myös tupakointi, lihavuus, ravinnon puutteellisuudet,

huono lihaskunto ja tasapaino, erityisesti iäkkäillä, sekä tapaturmat ja niiden

vaaraa lisäävät asiat, kuten runsas alkoholin käyttö, huono vireystila ja aistien

puutteellinen toiminta, ovat kansanterveydellisesti merkittäviä tule-oireiden ja

-sairauksien riskitekijöitä.

Tutkimuksellinen näyttö tule-sairauksien syntyyn vaikuttavista seikoista on

lisääntynyt, mutta monet suomalaiset eivät vielä tunne ja tiedosta kovin hyvin

näitä riskitekijöitä. Niihin on tärkeää vaikuttaa merkittävästi nykyistä enemmän,

jotta tule-sairauksia voitaisiin ehkäistä ennalta ja niihin puuttua varhain.

Työssäkäyvän väestön ikärakenteen muutos ja ennenaikainen eläkkeelle

siirtyminen tule-sairauksien vuoksi tulee entisestään korostamaan tule-sairauksien

ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen ja hoidon merkitystä. Liikunta on

halpa lääke, siksi liikunnallisen elämäntavan edistäminen on keskeisestä koko

väestössä ja kaikissa elämänvaiheissa.

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS 11 • THL 2010 9

More magazines by this user
Similar magazines