Eva-Riitta Siitonen aloitti työnsä europarlamentissa Siitonen kiitteli ...

arc.eppgroup.eu

Eva-Riitta Siitonen aloitti työnsä europarlamentissa Siitonen kiitteli ...

meppi express

Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote

Euroopan parlamentin täysistunto, Strasbourg, 12. - 15.1.2009

Eva-Riitta Siitonen aloitti työnsä europarlamentissa

Tšekin pääministeri Mirek Topolánek

esitteli parlamentin täysistunnossa vuoden

alussa alkaneen puheenjohtajuuskauden

tavoitteet: talous, energia ja EU:n rooli

maailmassa. ”On hyvä, että Tšekki ottaa

tavoitteikseen ajankohtaiset haasteet, sillä

puheenjohtajavaltio joutuu yhä enemmän

reagoimaan hetkessä tapahtuviin maailman

muutoksiin. Jopa nämä prioriteetit saattavat

vielä muuttua, meniväthän Ranskankin

tavoitteet aivan uusiksi syksyn edetessä”,

Siitonen kommentoi.

Pääministeri Topolánekin kommentti, että

Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen on

aloittanut työnsä Euroopan parlamentin

jäsenenä 1.1.2009 alkaen. Parlamentin puhemies

Hans-Gert Pöttering toivotti hänet

tervetulleeksi maanantaina 12.1. parlamentin

täysistunnossa Strasbourgissa.

”On mielenkiintoista astua juuri tällä

hetkellä politiikan keskiöön: Gazan tilanne,

fi nanssikriisi ja kaasukiista ovat kaikki asioita,

joita Euroopan parlamentti tällä viikolla

käsitteli”, Siitonen totesi.

Siitosella on aiempaa kokemusta EUpolitiikasta

muun muassa EU:n alueiden

komitean jäsenenä sekä suurten kaupunkien

Eurocities- järjestön puheenjohtajana. Hän

on ollut myös EU:n perustuslakiluonnoksen

laatineen konventin jäsen.

”Finanssikriisin hoidossa kotimaassa esitän

Puhemies Hans-Gert Pöttering puhui heti

istunnon aluksi Lähi-idän tilanteesta. Hän

valitti syvästi Israelin ja Hamasin välisten

suhteiden kiristymistä ja painotti, ettei ihmisten

kärsimysten jatkumista voida hyväksyä.

Puhemies tuomitsi väkivaltaisuuksien jatkumisen

ja myös YK:n edustajiin kohdistuneet

hyökkäykset.

Kokoomusmepit tukivat Pötteringin

kantaa, ja korostivat, että Gazan kriisin

toiveen hallitukselle, että mahdollisesti työttömyyden

takia asuntovelkaantuvien asemaa

helpotettaisiin, ettei käy niin kuin edellisen

laman aikana, että perheet menettivät kotinsa

ja heidän aiemmat säästönsä sulivat. He tarvitsevat

aikaa järjestelyille ja mahdollisuuden

asua vaikka vuokralla kodissaan, kunnes asiat

järjestyvät”, Siitonen toivoo.

Euroopan parlamentissa Eva-Riitta Siitonen

on jäsenenä oikeudellisten asioiden

valiokunnassa ja naisten oikeuksien sekä

sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa

sekä varajäsenenä talous- ja raha-asioiden

valiokunnassa. Hän on lisäksi jäsenenä suhteista

Kiinan kansankongressiin vastaavassa

valtuuskunnassa sekä varajäsenenä USAvaltuuskunnassa.

Parlamentti tuomitsi Lähi-idän väkivaltaisuudet

molempien osapuolten syntilista on pitkä.

Konfliktin historia on myöskin pitkä ja

monimutakainen.

Kokoomusmepit tuomitsivat Hamasin

raketti-iskut, mutta pitivät Israelin vastaiskua

suhteettomana. Tärkeintä olisi nyt saada

aikaan välitön tulitauko, varmistaa humanitaarisen

avun perillemeno sekä aloittaa

rauhanneuvottelut osapuolten kesken.

Siitonen kiitteli Tšekin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa

markkinatalousjärjestelmä ei ole pettänyt

vaan kriisi on seurausta poliittisista virheistä

ja sääntöjen puutteista rahoitusmarkkinoilla,

saa talous- ja raha-asiainvaliokunnassa

vaikuttavan Siitosen tuen. Tšekki jatkaa

rahoituskriisin hoitoa kohti G20-kokousta,

jossa talouden sääntelylle luodaan uusia

pelisääntöjä.

”EU-vastaisia lausuntojakin sisältänyt kompuroiva

alku Tšekin puheenjohtajuudelle

näyttää nyt jo paljon lupaavammalta. Tämä

on hyvä asia, koska haasteita on paljon. Silti

Tšekillä on vielä paljon tehtävää. Maa ei

muun muassa itse ole vielä ratifi oinut Lissabonin

sopimusta”, Siitonen muistuttaa.


Pietikäinen: Hallituksen elvytyspaketista

vihreä

Sirpa Pietikäinen esitti, että Suomen

hallituksen kaavailemassa elvytyspaketissa

panostettaisiin erityisesti vihreään teknologiaan.

”Suomi kaipaa todellista elvytyspakettia,

sillä emme ole vielä nähneet fi nanssikriisin

kaikkia vaikutuksia. Toisin kuin pääministeri

Vanhanen esitti, ei elvytyspaketin pitäisi

perustua luonnonvarojen lyhytnäköiseen

hyödyntämiseen, vaan vihreän teknologian ja

energian kehittämiseen. Vanhoja rakenteita

ja saastuttavaa teollisuutta ei kannata tukea,

vaan panokset on suunnattava tulevaisuuden

vihreään teknologiaan”, Pietikäinen vaati.

”EU:n syksyllä sopiman elvytyspaketin

vaikutus on viimeisimpien arvioiden mukaan

jäämässä huomattavasti kaavailtua 1,5 %

BKT-sysäystä alemmaksi. Nykyarvioiden

mukaan vaikutus liikkuu 0,6 % paikkeilla.

Lisäelvytys on siis tarpeen.” Pietikäinen

ilmaisi myös tukensa 1. tammikuuta 2009

10 vuotta täyttäneelle eurolle: ”Aivan kuten

Jean-Claude Juncker totesi parlamentille

puhuessaan, on euro nimenomaan ’vakauden

ankkuri’. Tämän ovat euroalueen

ulkopuolelle jättäytyneet maat tulleet kipeästi

huomaamaan.”

”Vaikka 10-vuotisen euron juhlintaa varjostavat

huolet taantuman mahdollisesta syvenemisestä,

luotan euroalueen kykyyn nousta

kriisistä. Tämä vaatii unionilta kuitenkin

huomattavia ponnistuksia. Nyt on vahvistettava

Euroopan roolia fi nanssimarkkinoiden

valvonnassa sekä pidettävä kiinni talous- ja

rahaliiton perusperiaatteista ja -kriteereistä”,

Pietikäinen painotti.

Korhola: Laittomia hakkuita ei torjuta EU:n sisäisellä

byrokratialla

”Nopeasti etenevää metsäkatoa voidaan

estää vain panemalla tiukka sulku laittomista

lähteistä tulevan puun kysynnälle”, totesi

Eija-Riitta Korhola, joka vastaa EPP-EDryhmän

kannasta komission esitykseen laittomien

hakkuiden torjumiseksi. Korholan

mukaan ongelma on maailmanlaajuisesti

merkittävä. ”Vaikkakin EU:n aikomus laittomien

hakkuiden kitkemiseksi on hyvä,

vastatoimenpiteet on harkittava tarkkaan.

Ei ole järkevää luoda kansantaloudellisesti

väärin kohdistettua, kallista ja byrokraattista

kontrollijärjestelmää. Valtaosa EU:ssa käytetystä

puusta tulee EU:n sisältä laillisesti.

Siksi olisi turhauttavaa laatia tiukat sisäiset

valvontajärjestelmät, joilla voisi puuttua

mitättömän pieneen laittomaan EU:n ulkopuolelta

tulevaan osuuteen.”

Korhola varoittaa tyypillisestä EU-politiikan

yksipuolisesta ongelmasta: luodaan

byrokraattinen järjestelmä, jonka kustannusvaikutukset

unohdetaan. Hän pahoittelee

sitä, että ympäristöjärjestöt ovat levittäneet

väärää tietoa laittomista hakkuista. Hän

mainitsee esimerkkinä STT:n viime kesänä

julkaiseman WWF:n lähteeseen perustuvan

uutisen, jonka mukaan laitonta puuta EU:

ssa tuotaisiin eniten juuri Suomeen. Perätön

uutinen julkaistiin laajalti, kyseenalaistamatta

ja lähteitä tarkistamatta.

Itälä: Ei periksi Venäjän painostukselle

Euroopan parlamentti keskusteli Venäjän

ja Ukrainan välisestä kaasukiistasta

ja sen seurauksista EU:n alueella. Vaikka

kriisi näytti lauenneen Venäjän ilmoitettua

kaasuhanojen avautumisesta, ei kaasua kuitenkaan

ole tullut ja nähtäväksi jää, kuinka

pian toimitukset palaavat ennalleen. Ville

Itälä arvelee, että kiistan osapuolet Venäjä ja

Ukraina pelaavat asialla, ja seurauksista kärsii

Keski-Eurooppa.

Venäjä on ryhtynyt kiristämään EU:a Itämeren

pohjaan rakennettavalla kaasuputkella

väittäen, että ilmenneet ongelmat Ukrainan

kanssa ovat osoitus Itämeren kaasuputken

tarpeellisuudesta. Venäjä vetoaa myös siihen,

että kaasun saaminen on varmempaa, kun

putki ei kulje Ukrainan kautta.

”Itämeren kaasuputki ei kuitenkaan ole

mikään ratkaisu, koska epävarmuus Venäjällä

tuntuu jatkuvan, eikä riippuvuus venäläisestä

maakaasusta sen myötä suinkaan vähene.

EU:n on pidettävä pää kylmänä, eikä annettava

periksi Venäjän painostukselle. Venäjän

kytkeminen Itämeren suojeluun on entistä

ajankohtaisempaa ja tärkeämpää, koska

Venäjällä tuntuu olevan kova hinku putken

rakentamiseen. Itämeren puolta on pidettävä

ja painostettava Venäjää vastineeksi kaasuputken

rakentamiselle”, Itälä vaatii.


Korhola jatkaa First Step Forumin puheenjohtajana

Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta

Korhola (kok) jatkaa ihmisoikeusjärjestö

First Step Forumin (FSF) puheenjohtajana.

Helsingissä ja Tukholmassa vuosikokoustaan

8. - 10. tammikuuta 2009 pitänyt FSF on

toiminut vuodesta 2002 alkaen. Järjestön

neuvonantajana toimii mm. Norjan entinen

pääministeri Kjell-Magne Bondevik, ja euroedustajista

sen jäseniä ovat Puolan entinen

pääministeri Jerzy Buzek sekä Catherine

Stihler Skotlannista. Muita jäseniä ovat mm.

Viron entinen pääministeri Mart Laar ja ministeri

Hermann Gröhe Saksan liittokansleri

Angela Merkelin kabinetista.

Uskonnonvapauskysymyksiin erikoistunut

kansainvälinen First Step Forum -järjestö

perustettiin vuonna 2002 Berliinissä. Se on

diplomaattien, poliitikkojen, lakimiesten ja

toimittajien yhteistyöverkosto, joka pyrkii

puuttumaan uskonnollisista jännitteistä

Parlamentti juhli 10-vuotiasta euroa

Parlamentti järjesti tiistaina juhlaistunnon

10-vuotiaan euron kunniaksi, jossa puhuivat

puhemies Hans-Gert Pötteringin lisäksi

EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet,

euroryhmän puheenjohtaja, Luxemburgin

pääministeri Jean-Claude Juncker, talous- ja

rahapolitiikasta vastaava komissaari Joaquín

Almunia sekä Ranskan entinen presidentti

Valéry Giscard d’Estaing. Juhlapuhujat

korostivat pitkää tietä euron synnyssä, sillä

EU-parlamentti ehdotti yhteistä valuuttaa

jo vuonna 1962. Euro otettiin käyttöön 1.

tammikuuta 2002 ja nyt euromaita on 16.

Viimeisimpänä mukaan liittyi Slovakia tämän

vuoden alusta. Euron tuomia hyötyjä ovat

mm. matala infl aatio ja korot, makrotalouden

vakaa tila, investointien ja kaupan runsaus

sekä suoja ulkoisilta häiriöiltä. Euroalue toi

myös jäsenmaille suojaa maailmanlaajuisessa

talouskriisissä.

Euroopan parlamentin päätöksiä

syntyviin ongelmiin jo niiden varhaisvaiheessa.

FSF pyrkii tunnistamaan sosiaalisia

ja poliittisia trendejä, jotka saattavat toimia

ensiaskeleina kohti uskonnonvapauden

ja ihmisoikeuksien kaventumista. FSF on

toiminut yhteistyössä mm. Pakistanin hallituksen

kanssa vähemmistökysymyksissä sekä

Marokon ja Polisarion kanssa Länsi-Saharan

kriisissä.

Äänestyksissä Euroopan parlamentti hyväksyi mm:

• kaksi mietintöä, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista ja torjunta-aineiden kestävää kehitystä. Uuden

lainsäädännön odotetaan lisäävän kasvinsuojeluaineiden valikoimaa jäsenmaissa, samalla kun vaarallisimmat tehoaineet kielletään.

• oma-aloitemietinnön epäreiluista liike- ja markkinointikäytännöistä sekä harhaanjohtavasta mainonnasta sisämarkkinoilla

korostaen kuluttajansuojaa.

• passiasetuksen muutoksen, jonka mukaan alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä ei sisällytetä passeihin, mutta jokaisella lapsella

tulee olla oma passi. Biometriset passit otetaan käyttöön koko EU:n alueella 29. kesäkuuta 2009.

• mietinnön, joka koskee EU-toimielinten avoimuutta. Se vaatii mm. EU-neuvoston istuntojen täyttä julkisuutta sekä parlamentilta

julkista tietoa edustajien läsnäoloista ja kuluista.

• oma-aloitemietinnön perusoikeuksista EU:n alueella. Se nosti esiin vakavia yksityisyyden loukkaus- ja vähemmistösyrjintätapauksia

sekä patisti toimielimiä ja jäsenmaita parempaan yhteistyöhön maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä.

Julkaisija: EPP-ED -ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa

Antti Timonen, p. +32-2-28 32714 / Taina Mertalo, p. +32-2-28 43023

Bureau ASP 04 H 262, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

email: antti.timonen@europarl.europa.eu / taina.mertalo@europarl.europa.eu

Kuvat: Taina Mertalo

More magazines by this user
Similar magazines