Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi


Viittaus koettelee hyvän tieteellisen tavan rajoja, sillä se on sanasanainen käännös

ilman lähdeviittausta. Kirjoitus viittaa Bloomfieldin artikkeliin A set of postulates

for the science of language, jossa lukee:

Discussion of the fundamentals of our science seems to consist one half of

obvious truisms, and one half of metaphysics; this is characteristic of matters

which form no real part of a subject: they should properly be disposed

of by merely naming certain concepts as belonging to the domain of other

sciences (Bloomfield 1970 [1926]: 129).

Kyseinen Bloomfieldin artikkeli ilmestyi Language-lehdessä vuonna 1926, ja leh-

ti on ollut tilattuna Turun yliopistoon lehden ilmestymisen alusta saakka vuodesta

1925, joten ainakin tässä mielessä on mahdollista, että postulaatit Ravila olisi lu-

kenut jo Turun-aikanaan. Yhdysvalloissa Ravilalla on myös periaatteessa ollut

mahdollisuus keskustella Bloomfieldin teorioista esimerkiksi Sebeokin ja Jakob-

sonin kanssa, jotka olivat molemmat olleet henkilökohtaisesti tekemisissä Bloom-

fieldin kanssa.

Eksplisiittisemmin Ravila kirjoittaa Bloomfieldistä Virittäjässä vuonna

1952 julkaistussa artikkelissaan Uuden maailman kielitiedettä:

Teokseen International Encyclopedia of Unified Science hän [Bloomfield]

on kirjoittanut tutkielman Linguistic Aspects of Science. Käsitykseni mukaan

se on verraten heikko tuote. Sen sijaan pidän hänen pääteostaan suuressa

arvossa. Se on asioihin monipuolisesti perehtyneen oppineen miehen

työtä. Sekään ei käsittääkseni sentään ole läheskään niin alkuperäinen ja itsenäinen

kuin Amerikassa tavallisesti väitetään. Mitään sellaista uutta, mitä

eivät toiset vielä taitavammin olisi muualla ja aikaisemmin sanoneet, teos ei

sisällä. Tämän polven nuoret amerikkalaiset lingvistit saavat yleiskielitieteellisen

koulutuksensa ensi sijassa Bloomfieldin teoksen opastuksella, ja on

syytä todeta, että se on luotettava ja hyvä opas. (Ravila 1952: 10.)

Languagen on muuallakin sanottu yhdistävän paljolti vanhaa, hyväksi todettua

kielitiedettä ja toisaalta uutta näkökulmaa vanhaan asiaan, eikä se ollut niinkään

vallankumouksellinen teos kuin erinomainen opas kielentutkijoille (Matthews

1993: 13–14). Arvostelu on kuitenkin kokonaisuudessaan silmiinpistävän hajanai-

nen, eikä lukijalle jää selkeää kuvaa Ravilan mielipiteestä, mikä on Ravilan kirjoi-

tuksissa harvinaista.

42

More magazines by this user
Similar magazines