Uniapnea ja sen hoito tiedote. Nukkuaino Järvenpää 2012.pdf

quuvideo

Uniapnea on vakava ja määrätietoista

hoitoa vaativa tauti.

Uniapnea on rajusti elämänlaatua heikentävä kansantauti, jota sairastaa ainakin

400 000 suomalaista. Huonosti nukuttu yö rankaisee huonolla ja tehottomalla päivällä.

Hoitamaton uniapnea sairastuttaa potilaan monin tavoin.

Uniapneapotilaan riski sairastua mm. verenpainetautiin, sokeritautiin, sydäninfarktiin

ja aivoverenkiertohäiriöihin on moninkertainen terveeseen verrattuna. Sokeritauti ja

uniapnea liittyvät toisiinsa tiiviisti. Tyypin 2 diabetestä sairastavista kolme neljästä sairastaa

myös uniapneaa. Uniapneapotilaista toisaalta 40% sairastaa diabetestä.

Liikenteessä uniapneapotilaalla on jopa 7-kertainen riski joutua onnettomuuteen.

Ammattiautoilijoiden ja muissa erityisissä riskiammateissa työskentelevien uniapnea

hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Korvalääkärikeskus Aino

Järnefeltinkatu 1

04400 Järvenpää

Puhelin 09 2790 2300

Fax 09 2790 2333

ainon.sari@gmail.com

www.korvalaakarikeskusaino.fi

Ylilääkäri Miikka Peltomaa

Dosentti, korva-,nenä-ja

kurkkusairauksien erikoislääkäri

Vastaava hoitaja Sari Lehtimäki

Similar magazines