Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

100

Suora yhteys suunnittelijoihin

Kirjaston työntekijät ovat olleet onnekkaita, sillä olemme päässeet keskustelemaan

suoraan arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. Jo alkumetreillä kirjaston henkilökunnasta

muodostettiin kymmenen projektiryhmää, joissa mietittiin millaisia tiloja

kirjastossa tarvittaisiin ja millaiseen käyttöön.

Henkilöstö otti haasteen innokkaasti vastaan. Keskusteluihin otettiin mukaan

kirjastohenkilökunnan lisäksi tärkeimmät asiakkaat: yliopiston opiskelijat, opettajat

ja tutkijat.

Kun suunnittelutyö aloitettiin, olimme osa tiedekuntakirjastoja, Opiskelijakirjastoa

ja kirjastopalvelujen koordinointiyksikköä. Olemme työskennelleet yhdessä

yli rajojen jo vuosia, mutta ajatukset uudesta kirjastosta saivat meidät tutustumaan

paremmin toisiimme ja valmistautumaan sekä uuteen kirjastotilaan että -organisaatioon.

Kaisa-talon rakennustoimikunnan joulukuun 2008 kokouksessa kirjattiin seuraavaa:

”Puheenjohtaja totesi, että toiminnan ja talon suunnittelun kytkeminen toisiinsa

on hyvin tärkeää. Projektityöryhmien tehtävänä on tilasuunnittelun

toiminnallisten lähtökohtien ja suunnitteluperiaatteiden määritteleminen.

Projektityöryhmät on ryhmitelty toiminnoittain ja koottu eri kirjastojen ja

kirjastopalveluiden koordinointiyksikön henkilöstöstä.”

Ryhmien kokoonpano ja aktiivisuus ovat vaihdelleet kolmen vuoden aikana riippuen

suunnittelun vaiheesta. Ensi vaiheessa ryhmiä muodostettiin kymmenen: logistiikkaryhmä,

asiakaspalveluryhmä, asiakkaiden työskentelytilat -ryhmä, kokoelmatilat

-ryhmä, keskitetty hankinta ja luettelointi -ryhmä, keskitetyt ja yhteiset palvelut

-ryhmä, henkilökunnan tilat -ryhmä, tietotekniikka- ja laite -ryhmä, kalusteryhmä,

opaste- ja tiedotusryhmä. Myöhemmin ryhmiä yhdistettiin vastaamaan kulloisiakin

tarpeita. Ryhmiin osallistui viitisenkymmentä Kaisa-taloon muuttavaa kirjastolaista.

Kerroimme toiveemme arkkitehdeille, jotka ovat ottaneet toiveemme huomioon

parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakkaiden tarpeita kartoitettiin

Kaisa-taloa ja sen kirjastopalveluita on luodattu eri menetelmillä ja toimintatavoilla,

monella eri taholla. Samalla kun uusia tiloja mietittiin, katsottiin myös muuta kokonaisuutta:

talon toimintaa, palveluita ja henkilökunnan työtehtäviä, asiakkaiden

liikkeitä ja tapaa toimia.

Suunnitteluapuun luotiin Solmu-hanke, jonka avulla kehittelimme tutkijaryhmien

palveluja sekä Palvelumuotoilu-projekti, jossa tartuttiin opiskelijoiden opiskeluarkeen

ja kirjastopalveluihin. Projektien aikana kuulimme eri asiakasryhmiä, mutta

opimme myös uusia työskentelytapoja muun muassa siitä, miten kuulla asiakasta

muutenkin kuin perinteisten asiakaskyselyiden avulla. Talon 7. kerrokseen saadaan

tutkija-lounge ja muihin kerroksiin erilaisia oleskelu- ja oppimisympäristöjä. Tarkoituksena

on jatkossakin ottaa asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen.

More magazines by this user
Similar magazines