Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

105 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

Seminaarien ohella henkilökunnan tiedontarpeeseen vastattiin järjestämällä useita

keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Kaisa-talo merkitsi meille suurta muutosta työyhteisössä.

Esimiesryhmät muuttuivat, tehtäväkuvia uudistettiin ja saimme uusia lähityötovereita.

Keskustelimme uuden työkulttuurin rakentumisesta ja erilaisista käytännön

toimista, jalostimme pelisääntöjä erikseen nimetyissä työryhmissä (asiakaspalvelu,

työyhteisö) ja tätä työtä jatkamme edelleen saman katon alle päästyämme.

Hei, ME muutetaan -tarinaan on liittynyt onnistunut matka. Uudessa talossa

yhteisöllisyys ja yhteishenki eivät synny itsestään eivätkä hetkessä. Valmista mallia

meillä ei ole, ja erilaisten työkulttuurien yhteen sulauttaminen vie varmasti oman

aikansa. Alkulaukaus-tilaisuudessa esitetyn laulun sanoin ”Ei pelkkä iso talo meille

Suomi |Kirjojen siirto ja hyllytys oli

suuri urakka henkilökunnalle.

Svenska | Att flytta böckerna och

sortera in dem på hyllor var en

kraftansträngning för personalen.

English | The staff joined forces in

transferring and shelving the books.

Photo: Reino Lantto

More magazines by this user
Similar magazines